กระทรวงวัฒนธรรมประกาศผลศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2556

          วันที่ 16 มกราคม 2557 ที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2557 ว่า คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปิน ผู้มีความรู้ความสามารถ และอุทิศตนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2556 ใน 3 สาขา จำนวน 9 คน ประกอบด้วย สาขาทัศนศิลป์ จำนวน 2 คน ได้แก่ นายช่วง มูลพินิจ (จิตรกรรม) นายธีรพล นิยม (สถาปัตยกรรม) สาขาวรรณศิลป์ จำนวน 3 คน ได้แก่ นางรำไพพรรณ สุรรณสาร ศรีโสภา นายวินทร์ เลี้ยววาริณ นายเจริญ มาลาโรจน์ สาขาศิลปะการแสดง จำนวน 4 คน ได้แก่ นางนิตยา รากแก่น (การแสดงพื้นบ้าน-หมอลำ) นายยืนยง โอภากุล (ดนตรีไทยสากล) นายบุญฉลอง ภักดีวิจิตร (ผู้กำกับ-ผู้สร้างภาพยน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ศิลปะแนวใหม่

ศาสตราจารย์พิเศษ อารี สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ร่วมถ่ายทอดมุมมองศิลปะแบบใหม่ ในเวิร์คชอป นวัตกรรมการลากและระบาย ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ่านการลากเส้นและระบายโดยไม่ใช้พู่กัน เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้คนรักศิลปะ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: แสดงความยินดีกับศิลปินแห่งชาติ ปี ๒๕๕๔

พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวแสดงความยินดีพร้อมมอบช่อดอกไม้แก่ศิลปินแห่งชาติ ในงานเชิดชูเกียรติ "ศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๔" อ่านต่อ…

พระองค์โสมฯ ประทานแจกันดอกไม้แสดงความยินดี เศรษฐา ศิระฉายา เป็นศิลปินแห่งชาติ

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาโปรดให้ หม่อมราชวงศ์ สมลาภ กิติยากร เลขานุการส่วนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เชิญแจกันดอกไม้ประทานแก่ นายเศรษฐา ศิระฉายา อ่านต่อ…

ภาพข่าว: คัดเลือก 20 ผลงานประกวดตราสัญลักษณ์ “สคช.”

ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นประธานคณะกรรมการการคัดเลือก 20 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบการประกวดตราสัญลักษณ์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อชิงเงินรางวัลม ลค่ารวม 1 ล้านบาท จากจำนวนผลงานทั้งสิ้น 1,044 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: แสดงความยินดีกับ 2 ศิลปินแห่งชาติ ปี 2553 สุประวัติ ปัทมสูต – พิศมัย วิไลศักดิ์

เมื่อเวลา 9.30 น. ของวันที่ 8 ก.พ.ที่ห้องเมขลา ศาลาเฉลิมกรุง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาโปรดให้ นางสมถวิล ยังอยู่ ผู้ช่วยเลขานุการในพระองค์ เชิญแจกันดอกไม้ประทานแก่ นายสุประวัติ ปัทมสูต ประธานมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส และนางสาวพิศมัย วิไลศักดิ์ อ่านต่อ…

“ควน ทวนยก” ครูปี่โนรา มรภ.สงขลา คว้าศิลปินแห่งชาติปี 53 สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน)

คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) มอบรางวัลศิลปินแห่งชาติ ปี 2553 สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน) แก่ นายควน ทวนยก ผู้เชี่ยวชาญพิเศษและวิทยากรสอนดนตรีพื้นฐาน ด้านปี่หนังตะลุงและปี่โนรา ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยการมอบรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าว มีขึ้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ อ่านต่อ…

ครูสุดจิตต์ ดุริยประณีต ศิลปินแห่งชาติ เชิญชวนเยาวชนและประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดร้อง-รำ-ทำเพลง เพื่อช่วยอนุรักษ์ดนตรีไทยให้ยืนยาวต่อไป

เมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิเกศอัมรินทร์และมูลนิธิดุริยประณีต ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) เปิดตัวโครงการประกวดร้อง-รำ-ทำเพลง "ตามหาเงาแม่สุดจิตต์ ดุริยประณีต (ศิลปินแห่งชาติ)" เพื่อส่งเสริมความสามารถของคนรุ่นใหม่ และสร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทย อ่านต่อ…