ภาพข่าว: อบรมจิตวิทยาทางสังคม

          วัจนาถ วังตาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนนทบุรี จัดอบรมเพิ่มความรู้ เทคนิคการไกล่เกลี่ยและจิตวิทยาการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประนีประนอมที่จะปฎิบัติหน้าที่การให้คำปรึกษาในคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมประจำศาลโดยมีรัชนี แมนเมธี จากสมาคมสายใยครอบครัวมาร่วมบรรยายที่ศาลแขวงนนทบุรีเมื่อวันก่อน

อ่านต่อ…

ประธานศาลฎีกาเปิดคลินิก”จิตสังคม”ณ ศาลแขวงนนทบุรี

ศาลที่ให้โอกาสจำเลยอย่างเต็มที่ในการกลับตัวเป็นคนดี ศาลที่เชื่อในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะมาศาลในฐานะจำเลย นักโทษ หรือฐานะอื่นใดก็ตาม อ่านต่อ…

ศาลแขวงนนทบุรีจัดโครงการร่วมใจไกล่เกลียเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 12 สิงหา

ศาลแขวงนนทบุรีโดยนางสาววัจนาถ วังตาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จัดโครงการร่วมใจใกล่เกลี่ย โดยโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 81 พรรษา อ่านต่อ…