ภาพข่าว: เอสเอสไอจัดกิจกรรมประชุมชี้แจงแผนงานประจำปี 2557

          นายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ นำคณะผู้บริหารรวมกว่า 100 คนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำเสนอแผนงานและกลยุทธ์ในการดำเนินงานประจำปี 2557 เพื่อบรรลุเป้าหมายการขยายกำลังการผลิตโดยลดต้นทุน เพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย หาโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ และเชื่อมโยงการดำเนินธุรกิจเหล็กต้นน้ำและปลายน้ำอย่างครบวงจร ณ ห้องออดิทอเรียม สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557
 
อ่านต่อ…

เอสเอสไอ ยูเคเริ่มเดินเครื่องอุปกรณ์ PCI แล้ว ต้นทุนผลิตเหล็กแท่งแบนลด7%

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ ผู้ผลิตเหล็กแผ่นครบวงจรรายใหญ่ที่สุดในอาเซียน ได้ลงทุน 290 ล้านเหรียญสหรัฐ ในการปรับปรุงโรงงานเอสเอสไอทีไซด์ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งโรงงานแห่งนี้กลับมาเริ่มผลิตตั้งแต่เมื่อเดือนเมษายนปีที่ผ่านมาและเพิ่มระดับการผลิตเหล็กแท่งแบนมาอ อ่านต่อ…

เอสเอสไอรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2555

นายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ รายงานผลการดำเนินงานของเอสเอสไอไตรมาสที่ 3/55 มีผลขาดทุนสุทธิ 4,782 ล้านบาท เทียบกับขาดทุนสุทธิ 5,022 ล้านบาท ในไตรมาส 2/55 และขาดทุนสุทธิ 2,965 ล้านบาท ในไตรมาส 3/54 อ่านต่อ…

เอสเอสไอ ยูเคประสบความสำเร็จผลิตเหล็กแท่งแบนทะลุ 1 ล้านตัน

นายฟิล ดรายเดน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำกัด (เอสเอสไอ ยูเค) เปิดเผยว่า ปีที่ผ่านมาถือได้ว่าเป็นปีที่ยากลำบากสำหรับธุรกิจเหล็กทั่วโลก อย่างไรก็ตามโรงงานเอสเอสไอทีไซด์ ได้ดำเนินการผลิตเต็มความสามารถหลังจากที่โรงงานได้กลับมาเริ่มอีกครั้ง การผลิตเหล็กแท่งแบนได้ครบ 1 อ่านต่อ…

SSI จัดโครงสร้างการเงินแบบเบ็ดเสร็จรับวงจรอุตสาหกรรม ดึงผู้ค้าเหล็กโลก VANOMET AGร่วมทุนเสริมแกร่ง

เอสเอสไอจัดโครงสร้างทางการเงินแบบเบ็ดเสร็จ (Comprehensive Financial Plan) ยกเลิกสัญญารักษาสถานะ (Standstill Agreement) และเปลี่ยนสถานะวงเงิน เป็นเงินกู้ยืมระยะยาว เพิ่มทุน 413 ล้านเหรียญสหรัฐ พร้อมเซ็นสัญญา VANOMET AG ผู้ค้าเหล็กโลกรายสำคัญ เข้าร่วมลงทุนในวงเงินไม่เกิน 170 อ่านต่อ…

เอสเอสไอระดมทุนผ่านหุ้นกู้แปลงสภาพได้เต็มจำนวน 2,250 ล้านบาท

นายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เปิดเผยว่า บริษัทสามารถระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงได้ครบจำนวนตามเป้าหมายจำนวน 600 ล้านบาท เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 5 อ่านต่อ…

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2555

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่1 ปี 2555 ว่า บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 15,742 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นรายได้รวมไตรมาสสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 21จากไตรมาส 4/2554 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 31 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เอสเอสไอรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นด้านการจัดการพลังงาน

ฯพณฯ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2554 ประเภทการจัดการพลังงานให้แก่ นายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี หรือ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เอสเอสไอสนับสนุนจัด “สหวิริยากรุงเทพไตรกีฬา”

นายวิน วิริยประไพกิจ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี (SSI) ร่วมลงนามในหนังสือแจ้งความประสงค์สนับสนุนการจัดกิจกรรม SAHAVIRIYA BANGKOK TRIATHLON อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เครือสหวิริยาวางทิศทางธุรกิจ จัดประชุม Business Plan 2012

Business Plan 2012: เครือสหวิริยา นำโดย วิน วิริยประไพกิจ กรรมการ จัดประชุม Business Plan ประจำปี 2555 เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจให้เป็นแนวทางเดียวกัน อ่านต่อ…

เอสเอสไอพาน้องดูหนัง Real Steel เติมกำลังใจ-สร้างความแข็งแกร่งเยาวชนด้อยโอกาส

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ แบ่งปันความสุข ปลูกความเข้มแข็งแก่เด็กด้อยโอกาส จัดกิจกรรม “เอสเอสไอพาน้องดูหนัง สร้างความแข็งแกร่ง” นำเยาวชนภายใต้การดูแลจากมูลนิธิหน่วยงาน เพื่อเด็กด้อยโอกาส 4 แห่ง ร่วมชมภาพยนตร์ อ่านต่อ…

“เครื่องกัดร่องลูกรีดอัตโนมัติ”เวสท์โคสท์สร้างชื่อ คว้ารางวัลประดิษฐ์คิดค้นดีเด่นสภาวิจัยแห่งชาติ

เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง ธุรกิจบริการด้านวิศวกรรม ในกลุ่มเอสเอสไอสร้างชื่อ ส่งผลงาน “เครื่องกัดร่องลูกรีดอัตโนมัติ” คว้ารางวัลประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีเด่น ด้านวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมจากสภาวิจัยแห่งชาติ โดยจะได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติคุณ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เอสเอสไอจัดประชุมผู้บริหารแจงผลงานครึ่งหลังปี 2554

นายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ นำคณะผู้บริหารและผู้จัดการเข้าสัมมนานำเสนอผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง ประจำปี อ่านต่อ…

SSI ทุ่มปรับปรุงโรงงานเอสเอสไอทีไซด์หลังขยับวันผลิต 6 มกรา บริษัทแม่วัตถุดิบพร้อมรับตลาดโตจากแผนฟื้นฟูหลังน้ำท่วม

ทีมงานเอสเอสไอไทย-อังกฤษประสานใกล้ชิดและทุ่มเทเต็มที่เพื่อให้โรงงานเอสเอสไอทีไซด์เริ่มผลิตได้โดยเร็วที่สุดภายในต้นปีแม้ล่าช้าไปจากกำหนดเดิม 6 มกราคม ชี้ส่งผลดีการเติบโตของรายได้และความแข็งแกร่ง บริษัทแม่ที่ประเทศไทยไม่กระทบ เพราะเตรียมวัตถุดิบไว้เพียงพอรองรับยอดขายที่คาดว่าจะพุ่งสูงไตรมาสที่ 1/2555 อ่านต่อ…

เอสเอสไอประกาศไตรมาส3/2554ขาดทุน2.96พันล้าน รายได้สูงรองประวัติการณ์13.43พันล้าน-สัญญาณเหล็กฟื้นหลังน้ำลด

เอสเอสไอเปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2554 ขาดทุนสุทธิ 2,965 ล้านบาท ในขณะที่มีรายได้ 13,439 ล้านบาทสูงเป็นประวัติการณ์รองจากไตรมาส 1/2553 ยอดขายผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้าขยับเพิ่มเป็นร้อยละ 41 ด้วยปริมาณการผลิตสะสม 25 ล้านตันรายแรกของไทย บันทึกกำไรจากการซื้อโรงถลุงเหล็กที่อังกฤษ 5,271 อ่านต่อ…

เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ มกุฎราชกุมารแห่งอังกฤษ เสด็จโรงงานสหวิริยาสตีลทีไซด์ ในเมืองเรดคาร์

เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ มกุฎราชกุมารแห่งสหราชอาณาจักร เสด็จไปยังโรงงานสหวิริยาสตีลทีไซด์ เพื่อทอดพระเนตรความคืบหน้าของโรงงานถลุงเหล็ก โดยมี นายวิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เอสเอสไอประชุมผู้จัดการแจงผลงานครึ่งปีแรก 2554

นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ นำคณะผู้บริหารและผู้จัดการทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกประจำปี 2554 (2011 Half Year Goal Achievement Presentation) ภายใต้เป้าหมาย SSI 2.0 อ่านต่อ…

เอสเอสไอปรับโครงสร้างการจัดการใหม่ แต่งตั้ง Group CEO และคณะกรรมการจัดการ พร้อมรับการแข่งขันทางธุรกิจระดับโลก

เอสเอสไอปรับโครงสร้างการบริหารจัดการใหม่ แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group CEO) และคณะกรรมการจัดการ (Management Committee) เพื่อรับผิดชอบขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงจัดการงานและดำเนินกิจการของบริษัทให้พร้อมกับการแข่งขันทางธุรกิจระดับโลก อ่านต่อ…