วช.ร่วมกับม.กรุงเทพ จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานโครงการวิจัยครัวไทยสู่ตลาดโลก พร้อมพิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย ต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

          วช.ร่วมกับม.กรุงเทพ จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานโครงการวิจัยครัวไทยสู่ตลาดโลก พร้อมพิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย ต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
          รัฐบาลได้ให้ความสำคัญและกำหนดนโยบายให้มีการกระตุ้นอุตสาหกรรมอาหารไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งออกอาหารไทยตามนโยบาย "ครัวไทยสู่ตลาดโลก" เพราะเป็นส่วนหนึ่งในเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง โดยมูลค่าส่งออกอาหารไทยในปี 2560 ประมาณสองล้านล้านบาท
          แต่การที่จะก้าวไปสู่ครัวไทยของโลกได้ จำเป็นต้องมีการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการด้านอาหาร โดยเฉพาะ "ปัญหารสชาติผิดเพี้ยน" ของอาหารไทยในต่างประเทศทั่วโลกที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย อ่านต่อ…

สวทน. – วช. จัดประชุมประชาพิจารณ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี ดึงผู้เกี่ยวข้องในระบบวิจัยทั้งรัฐ เอกชน และภาคการศึกษา ร่วมเสนอข้อคิดเห็นก่อนนำเสนอยุทธศาสตร์ต่อนายกรัฐมนตรี 20 ก.ย. นี้

ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) นำเสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ร่วมกับ ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) อ่านต่อ…

งานวิจัย!! นักศึกษาตอบโจทย์สังคม

ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 ปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่ นอกจากผลงานด้านนวัตกรรมและงานวิจัยโดยรุ่นใหญ่ นำมาอวดออร่ากันแน่นงานนับ 1,000 ผลงานแล้ว ยังมีเวทีให้น้องๆ นักวิจัยรุ่นใหม่ในระดับอุดมศึกษา ได้โชว์ฝีมือความคิดสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์ช่วยแก้ปัญหาสังคมและประเทศชาติที่น่าสนใจหลากหลายศ.นพ.สิริฤกษ์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พิธีลงนามความร่วมมือ วช. สกอ. และเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา 9 แห่ง ภายในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2560

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ UCC Network ศูนย์กลางกระจายนวัตกรรมจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศของ สกอ. และเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างวช.และสกอ. ในการดำเนินการสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานของ UCC Network อ่านต่อ…

วช. จับมือ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สนับสนุนผลงานวิจัย

วช. ร่วมกับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ลงนาม MOU เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์คิดค้น สามารถนำไปพัฒนาให้เกิดการสร้างมูลค่า และเป็นประโยชน์กับประเทศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือใน การส่งเสริมและสนับสนุนผลงานวิจัย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: วช. ลงนามบักทึกความร่วมมือ MOU กับ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ประชุมสัมมนา”การพัฒนาจิตใจเด็กไทยด้วยนวัตกรรมนิทาน”

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงานประชุมสัมมนา"การพัฒนาจิตใจเด็กไทยด้วยนวัตกรรมนิทาน" โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานการประชุม ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามา การ์เด้นส์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: วช.จัดแถลงข่าว “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Week)”

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานจัดงานแถลงข่าว Thailand Research Week : มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 ภายใต้แนวคิด "วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน" เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยที่มีศักยภาพพร้อมใช้ มากกว่า 1,000 เรื่อง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: วช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร และเครือข่ายวิจัยภูมิภาค จัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี 2560”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) และเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคเหนือ จัดงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี 2560 (Regional Research Expo 2017)" ภายใต้แนวคิดหลัก "CHANGE จากผู้ใช้เป็นผู้ผลิต ด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรม ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ่านต่อ…

วช. ร่วมกับ ม.นเรศวร แถลงข่าว “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี 2560”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร และ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคเหนือ จัดแถลงข่าวการจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาคประจำปี 2560 (Regional Research Expo 2017)" ในวันที่ 3 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสัมมนาเอกาทศรถ 209 ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ่านต่อ…

มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัย นเรศวร และ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค ภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก เชียงใหม่ เชียงราย นครสวรรค์ พิจิตร อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร ตาก พะเยา ลำพูน สุโขทัย ลำปาง อุทัยธานี ขอเชิญชมงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: วช. แถลงข่าวการจัดงานวันนักประดิษฐ์ 2560 ( Inventors’day 2017 )

นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานงานแถลงข่าว การจัดงานวันนักประดิษฐ์ 2560 ( Inventors’day 2017 ) ภายใต้แนวคิด สิ่งประดิษฐ์ และ นวัตกรรม : พลังสร้างความมั่นคง สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน พร้อมประกาศผล รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2559 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: วช. นำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ไทยร่วมประกวดจากเวทีนานาชา

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานแถลงข่าว นำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ไทยร่วมประกวดจากเวทีนานาชาติ และ พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง และนักวิจัยร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ อ่านต่อ…

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดแถลงข่าว เชิดชูนักวิจัย-นักประดิษฐ์ไทย 124 ผลงาน จากเวทีนานาชาติ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดแถลงข่าว การนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ไทยร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีนานาชาติ" และ "พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ไปสู่ การผลิตในเชิงพาณิชย์ระหว่างนักประดิษฐ์และผู้ประกอบการไทย"โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง อ่านต่อ…

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) จัดงานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ได้กำหนดจัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559(Thailand Research Expo2016)" จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" (Research for Development Country Toward Stability, อ่านต่อ…

“หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียว” วช. เตรียมโชว์สุดยอดงานวิจัยเพื่อคนไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

"หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียว" วช. เตรียมโชว์สุดยอดงานวิจัยเพื่อคนไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559ก้าวสู่ปีที่ 11 สำหรับงานใหญ่ประจำปีที่ทุกคนรอคอยเพื่ออัพเดทผลงานวิจัย อ่านต่อ…

ม.แม่โจ้ ร่วมกับ สวก.และ วช. เปิดตัว “ปทุมมาสายพันธุ์ใหม่: อนาคตตลาดส่งออกไม้ตัดดอกของไทย”

ม.แม่โจ้ ร่วมกับ สวก.และ วช. เปิดตัว "ปทุมมาสายพันธุ์ใหม่: อนาคตตลาดส่งออกไม้ตัดดอกของไทย" เพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ สร้างรายได้เข้าประเทศกว่าปีละ 200 ล้านบาทเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร อ่านต่อ…

วช.ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน ชวนคนไทยช้อป ชิม ชม ช้อปปิ้ง ในงาน “เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้” ชูสินค้าไฮไลท์ “กระเป๋าหญ้าแฝก” ใบเดียวในโลก

ถือเป็นมหกรรมระดับชาติที่คนไทยทั้งประเทศจะพลาดไม่ได้จริงๆ เมื่อ คณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประสานกำลังอย่างแข็งขันกับ กระทรวงพลังงาน แถลงข่าวจัดงาน ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม "เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้" โดยมี นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง อ่านต่อ…

ขอเชิญชมนิทรรศการ วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2559

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดการจัดงาน วันนักประดิษฐ์ 2559 ขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ Hall 102-103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด "Life Learn" เพื่อสื่อความหมายถึงผลงานประดิษฐ์คิดค้น นำสู่การเรียนรู้ อ่านต่อ…

ขับเคลื่อนโลจิสติกส์-โซ่อุปทาน สศก. เตรียมคลอดรายงานฉบับสมบูรณ์พัฒนาสินค้า 5 ชนิด พ.ย.นี้

สศก. จับมือ วช. และ สกว. รุกโครงการศึกษาวิจัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสินค้าเกษตรสำคัญ 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ทุเรียน และหน่อไม้ฝรั่ง พร้อมจัดเวทีสัมมนาระดมสมอง ก่อนคลอดรายงานฉบับสมบูรณ์ พฤศจิกายนนี้นายสุรพงษ์ เจียสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ่านต่อ…