ทีวีไกด์: รายการ “ร้อยมือสร้างเมือง” “ร้อยมือสร้างเมือง” เสนอแดนถิ่นปักษ์ใต้!! สานต่อแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง!!

          ร้อยมือสร้างเมือง เสาร์ที่ 14 ธ.ค. พบกับชุมชนที่มาจากแดนถิ่นปักษ์ใต้ของไทย นั่นคือ ชุมชนป่าไม้ จากเทศบาลเมืองกันตัง จ.ตรัง ซึ่งในอดีตเมืองกันตังเป็นเมืองท่าที่สำคัญทางฝั่งมหาสมุทรอินเดีย และเป็นศูนย์กลางในการคมนาคมทางน้ำของไทยมาแต่โบราณ แต่เมื่อเวลาเปลี่ยน ผู้คนต่างเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ จนทำให้ความเจริญรุ่งเรืองในอดีตโดยเฉพาะอาชีพการทำประมงของชาวกันตังนั้นเริ่มสูญหายไป ทำให้ชาวบ้านต้องพบเจอกับปัญหาการขาดรายได้ เกิดปัญหาหนี้สินต่างๆ ตามมา คนในชุมชนจึงเริ่มคิด “โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และศูนย์สุขภาพชุมชนป่าไม้” โดยนำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง และแนวคำสอนของพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี เจ้าเมืองตรัง มาเป็นแรงบันดาลใจในการผลักดันให้คนในชุมชนมีวิถีชีวิตพอเพียง โดยมีทั้งการส่งเสริมให้คนในชุมชนรู้จักกา อ่านต่อ…

ทีวีไกด์: รายการ “ร้อยมือสร้างเมือง” “ชาวเชียงใหม่” รวมพลังแก้ปัญหาคุมคามสุขภาพ!! หันมาปลูกผัก – ทำน้ำดื่มกินเอง

ร้อยมือสร้างเมือง วันอาทิตย์นี้ พบกับชุมชนที่มาไกลจากเมืองเหนือดินแดนล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ มองภายนอกดูเหมือนว่าชุมชนนี้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม มีแหล่งน้ำ และอาหารที่แสนจะอุดมสมบูรณ์ แต่ชาวบ้านกลุ่มนี้ในนามของกลุ่มรักสุขภาพ จากเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จ.เชียงใหม่ พวกเขาพบว่า อ่านต่อ…

ทีวีไกด์: รายการ “ร้อยมือสร้างเมือง” “ผู้สูงอายุพะเยา” ล้นเมือง!! นำดนตรีและศิลปะแก้ปัญหาสุขภาพ!!

ชุมชนวัดไชยอาวาส เทศบาลเมืองพะเยา จ.พะเยา เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีกลุ่มผู้สูงอายุอยู่เป็นจำนวนมาก และเมื่อมีกลุ่มผู้สูงอายุอยู่รวมกันในชุมชนมาก ก็ทำให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา นั่นคือ ปัญหาด้านสุขภาพ จากการระดมความคิดของคนในชุมชน อ่านต่อ…

ทีวีไกด์: “ร้อยมือสร้างเมือง” “ชุมชนสีดา” ชุมชนผู้เสียสละ!! แนะจัดตั้งโครงการบริหารน้ำด้วยตนเอง

เมื่อเข้าฤดูฝนทุกครั้ง ชุมชนสีดา เทศบาลเมืองลพบุรี จ.ลพบุรี เป็นอันต้องหวาดระแวง เพราะด้วยพื้นที่ของชุมชนนี้ เป็นที่ราบลุ่มต่ำที่สุด ทำให้เมื่อเกิดน้ำท่วมทุกครั้งชุมชนนี้จะแห้งช้ากว่าพื้นที่อื่นๆ 2 3 อาทิตย์ ถือได้ว่าชุมชนนี้เป็นผู้เสียสละที่จะต้องแบกรับน้ำท่วมขังเป็นเวลานานกว่าชุมชนอื่น อ่านต่อ…

ทีวีไกด์: รายการ “ร้อยมือสร้างเมือง” “ชุมชนสุโขทัย” หลอน!! อาชญากรรมในความมืด!!

ทุกชุมชนคงไม่มีใครอยากให้เกิดปัญหากับชุมชนของตนเอง โดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวโยงกับความปลอดภัย ซึ่งปัจจุบันคนในชุมชนเมือง เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย กำลังประสบกับปัญหาอาชญากรรมที่มากับความมืด กับเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนถนนที่คนในชุมชนต้องใช้ในการเดินทางประจำ แต่กลับเป็นถนนที่น่ากลัวที่สุด อ่านต่อ…

ทีวีไกด์: รายการ “ร้อยมือสร้างเมือง” “ชุมชนมาบตาพุด” แก้ปัญหาขยะล้นเมืองสุดเก๋!! นำขยะมาแลกของ ใน “ร้อยมือสร้างเมือง”

หากพูดถึง มาบตาพุด หลายคนมักนึกถึงพื้นที่ในเขตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทย และแน่นอนว่าถ้ามีโรงงานก็มักจะมีปัญหาอื่นๆ ตามมา โดยเฉพาะในชุมชนวัดและตลาดมาบตาพุด นั่นคือปัญหาเรื่องขยะและปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยในปัจจุบันเฉลี่ยแล้ว ใน 1 วัน เทศบาลเมืองมาบตาพุด มีขยะสูงถึง 100 อ่านต่อ…

ทีวีไกด์: รายการ “ร้อยมือสร้างเมือง” “เด็กแว๊น” ครองเมือง!! เยาวชนบ้านเลื่อม หวังแก้ปัญหาจัด “โครงการถนนเด็กเดิน”

ร้อยมือสร้างเมืองในวันนี้ เป็นปัญหาของเด็กและเยาวชนจากจังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้ชื่อว่ามีปัญหาเด็กแว๊นมากที่สุด จากปัญหาเพียงแค่จุดเดียว แต่อาจขยายวงกว้างไปสู่อีกหลายปัญหาตามมา ทำให้ชาวชุมชนบ้านเลื่อม เทศบาลเมืองหนองสำโรง จ.อุดรธานี ได้รวมตัวกัน โดยเฉพาะน้องๆ เยาวชนต่างมองเห็นถึงปัญหานี้ จึงได้คิด อ่านต่อ…

ทีวีไกด์: รายการ “ร้อยมือสร้างเมือง” “นครพนม” จากเมืองที่หลับใหล มุ่งทำ “ตลาดน้ำโอกาส” ริมแม่น้ำโขง

จังหวัดนครพนม ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นจังหวัดที่มีความสุขที่สุดในประเทศไทย ความสุขนี้หมายถึง ความสุขทางกาย และทางใจ แต่ใครจะรู้ว่าบ้างว่าจังหวัดที่มีความสุขก็มีปัญหาเช่นกัน เพราะจังหวัดนครพนม เหมือนเป็นเพียงแค่เมืองผ่านสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่จะแวะมาไหว้พระแล้วก็ผ่านเลยไป ผู้คนที่เคยมาซื้อของจับจ่าย อ่านต่อ…

ทีวีไกด์: รายการ “ร้อยมือสร้างเมือง” “ชุมชนรังสิต” เสียน้ำตา!! รู้ซึ้งคุณค่าของ “น้ำ”

จากชุมชนที่ใครๆ ก็หาว่าเป็นคนเร่ร่อน แต่พวกเขาสามารถต่อสู้จนมีบ้าน และรวมตัวกันจนกลายเป็นชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต นครนายก จังหวัดปทุมธานี เพื่อแก้ไขปัญหาที่ยิ่งใหญ่สำหรับพวกเขา นั่นก็คือ ปัญหาน้ำประปา กับ โครงการน้ำประปาชุมชนขยายเขตประปาริมคลองรังสิต อ่านต่อ…

ทีวีไกด์: รายการ “ร้อยมือสร้างเมือง” “ชุมชนกาฬสินธุ์” เนรมิต “วัชพืช” สร้างประโยชน์ แก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย

จากวิถีชีวิตของคนไทยที่มีชีวิตผูกผันอยู่กับสายน้ำ เพราะฉะนั้นคุณค่าของสายน้ำจึงเป็นเรื่องสำคัญของคนไทย เพราะทุกคนต่างต้องใช้น้ำในการอุปโภค บริโภค รวมไปถึงใช้น้ำเพื่อประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยเฉพาะคนในจังหวัดกาฬสินธุ์ กับชุมชนหมู่ที่ 13 เทศบาลเมืองบัวขาว ที่พวกเขาเกิดพบเจอกับปัญหาน้ำเน่าเสีย อ่านต่อ…

ทีวีไกด์: รายการ “ร้อยมือสร้างเมือง” “ชาวเมืองนนท์” ให้คุณค่าสัญจรทางเรือ!! รวมตัวฟื้นฟู “โป๊ะเรือ”ให้ปลอดภัย

ร้อยมือสร้างเมือง อาทิตย์ที่ 22 ก.ย. นี้ พบกับจังหวัดที่อยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานครมากที่สุดอีกจังหวัดหนึ่ง นั่นคือ จ.นนทบุรี ซึ่งถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีชุมชนอาศัยอยู่ริมแม่น้ำ ลำคลองอยู่ไม่น้อย ทำให้คนส่วนใหญ่จึงต้องเดินทางสัญจรกันทางเรือเพื่อหลีกเลี่ยงและลดปัญหาจราจรที่ติดขัด อ่านต่อ…

ทีวีไกด์: รายการ “ร้อยมือสร้างเมือง” “กลุ่มคนรักถุง” พลิกฟื้นคืนชีวิตสู่ชุมชน รวมตัวแก้ปัญหาขยะพลาสติก

ร้อยมือสร้างเมือง วันเสาร์นี้ พบกับโครงการดีๆ จากชุมชนดอนสวรรค์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กับสิ่งที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามากที่สุด นั่นคือ ขยะ เรียกได้ว่าเป็นปัญหาหนักของคนทั้งโลก ไม่ใช่เฉพาะบ้านเมืองใด บ้านเมืองหนึ่งเท่านั้น เพราะในแต่ละวัน ขยะจำนวนมากจะถูกทิ้งจากบ้านเรือน ร้านค้า อ่านต่อ…

ทีวีไกด์: รายการ “ร้อยมือสร้างเมือง” “ไส้เดือนดิน” ตัวช่วยกำจัดขยะอินทรีย์ สร้างรายได้ให้ชุมชนอุดรธานี

ร้อยมือสร้างเมือง อาทิตย์ที่ 15 ก.ย. นี้ ขอเสนอโครงการที่มาจากทางภาคอีสานกันบ้าง กับ โครงการการกำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือนโดยใช้ไส้เดือนดิน ของชุมชนแสงทอง เทศบาลเมืองหนองสำโรง จ.อุดรธานี ซึ่งจากปัญหาที่พวกเขาได้เจอเป็นเรื่องของ ขยะล้นเมือง โดยเฉพาะ ขยะอินทรีย์ หรือที่เรียกกันง่ายๆ ว่า อ่านต่อ…

ทีวีไกด์: รายการ “ร้อยมือสร้างเมือง” “ชุมชนบ้านนาพร้าว” หวงแหนผืนป่า รวมตัวสร้างสวนสุขภาพปลูกผัก ใน “ร้อยมือสร้างเมือง”

ร้อยมือสร้างเมือง เสาร์ที่ 14 ก.ย. นี้ พบกับเรื่องราวของชาวชลบุรี ชุมชนบ้านนาพร้าว กับการหวงแหนผืนป่า เนื่องจาก จ.ชลบุรี กำลังเข้าสู่สภาวะความเป็นเมือง พื้นที่เกษตรกรรมลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่พื้นที่อุตสาหกรรมกำลังเจริญเติบโต ทำให้คนในชุมชนจึงเริ่มคิดว่าหากเป็นเช่นนี้ อ่านต่อ…

ทีวีไกด์: รายการ “ร้อยมือสร้างเมือง” “ชุมชนโนนตูม” สนับสนุน “ไหมไทย” ส่งเสริมเป็นอาชีพ

ร้อยมือสร้างเมือง อาทิตย์ที่ 8 ก.ย. นี้ พบกับ แผนโครงการพัฒนาเมืองจากชุมชน โนนตูม เทศบาลเมือง เมืองปัก จ.นครราชสีมา กับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพของคนในชุมชน ด้วยการมองเห็นความสำคัญของสิ่งที่มีชื่อในอำเภอปักธงชัยนั่นคือ ผ้าไหม อ่านต่อ…

ทีวีไกด์: รายการ “ร้อยมือสร้างเมือง” หวังยกเครื่องเงินล้านนาสู่สากล ร่วมชุมชนเผยแพร่งานศิลป์

เครื่องเงิน ถือได้ว่าเป็นหัตถกรรมงานศิลป์ที่ทรงคุณค่า อันเนื่องมาจากภูมิปัญญาของไทยที่ทำให้มีเอกลักษณ์และแตกต่าง โดยเฉพาะชุมชนวัดศรีสุพรรณ ที่แต่เดิมเป็นชุมชนที่ทำอาชีพหัตถกรรมการทำเครื่องเงินกันแทบทุกหลังคาเรือน แต่เมื่อกาลเวลาเริ่มเปลี่ยนไป อ่านต่อ…

ทีวีไกด์: รายการ “ร้อยมือสร้างเมือง” “ชุมชนบ้านน้ำล้อม” ขอสร้าง “ข่วง” คนอายุยืน หวังเล่าขานตำนานน่าน

ร้อยมือสร้างเมือง อาทิตย์ที่ 1 ก.ย. นี้ พบกับ กลุ่มชุมชนจากจังหวัดน่าน เมืองที่มีประวัติศาสตร์ มีอัตลักษณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เก่าแก่ ซึ่งนับวันวิถีชีวิตจารีตประเพณีเหล่านี้เริ่มเลือนลางลงไปทุกที ทำให้ชาวชุมชนบ้านน้ำล้อมรวมตัวกันคิด อ่านต่อ…

ทีวีไกด์: รายการ “ร้อยมือสร้างเมือง” ชาวอยุธยาจับมือหวังกระจายรายได้ จัดทำศูนย์บริการชุมชนแบบครบวงจร

จังหวัดที่อยู่ใกล้กับกรุงเทพมหานคร มีชื่อเสียงทางด้านเศรษฐกิจ และเป็นจังหวัดใน ภาคกลางที่มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวอยู่ไม่น้อยเลย นั่นคือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยในสัปดาห์นี้จะได้พบกับชุมชนหน้าศาลแขวง กับความต้องการในการจัดการแก้ปัญหาเนื่องจากเป็นชุมชนเล็กๆ อ่านต่อ…

ทีวีไกด์: รายการ “ร้อยมือสร้างเมือง” ช่วยรักษาความสงบ หลังภัยคุกคามมาพร้อมความเจริญ

ด้วยภัยที่คุกคามเข้ามาพร้อมกับความเจริญจากตัวเมืองหาดใหญ่ เริ่มจากที่ผู้คนหลั่งไหลเข้ามา เพราะหาดใหญ่กำลังเป็นเมืองที่จะขยายใหญ่และเป็นชุมชนเมืองเศรษฐกิจ ผู้คนจึงเข้ามาอาศัยประกอบอาชีพมากขึ้น ทำให้เทศบาลเมืองพรุ ที่อยู่ห่างจากประตูหาดใหญ่เพียง 5 กิโลเมตรเท่านั้นได้รับผลกระทบนี้ไปด้วย อ่านต่อ…

ทีวีไกด์: รายการ “ร้อยมือสร้างเมือง” ชาวโคราชจับมือแบ่งเบาภาระโรงพยาบาล จัดทำศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านใกล้ใจ

เกิดเป็นมนุษย์ กฎหนึ่งที่ทุกคนจะหลีกหนีไม่พ้น นั่นคือเรื่องของ ความเจ็บป่วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องเจอ ดังนั้นที่พึ่งในยามที่คนเราป่วยไข้ ไม่สบาย หรือเกิดความเจ็บป่วยทางร่างกาย สถานที่ที่ทุกคนต้องนึกถึงคือ โรงพยาบาล โดยปัญหาของคนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองปัก อ่านต่อ…