ราชภัฏโคราชเปิดโลกดึกดำบรรพ์ จัดมหกรรมฟอสซิลเฟสติวัล ครั้งที่ 3

          เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีเปิดงานมหกรรมฟอสซิลเฟสติวัล ครั้งที่ 3 ภายใต้ชื่อ โคราช...มหานครแห่งบรรพชีวิน ณ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ บ้านโกรกเดือนห้า ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมี นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานกล่าว เปิดงาน จากนั้นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
เปิดนิทรรศการโคราช...มหานครแห่งบรรพชีวิน ถิ่นอุทยานธรณี แล้วจึงเป็นการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศการประกวดการแต่งกลอน ในหัวข้อ "โคราช...มหานครแห่งบรรพชีวิน" ระดับมัธยมศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช จับมือหน่วยงานภาครัฐ ตรวจเลือดโคนม หาสาเหตุการเกิดโรคระบาด

โปรแกรมวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย อาจารย์นายสัตวแพทย์สมพงษ์ วงษ์มา พร้อมด้วยคณะนักศึกษา ร่วมกับ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และสหกรณ์โคนม อำเภอเสิงสาง อ่านต่อ…

สถาบันวิจัยและพัฒนา ราชภัฏโคราช พัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัย จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยใหม่ 2558

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยใหม่ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 15-16 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24.01.25 อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช จับมือ 4 หน่วยงานราชการ จัดประชุม และ MOU การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย อ่านต่อ…

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ราชภัฏโคราช จัดพิธีตักบาตร ทอดผ้าป่า ไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ และรับมอบป้ายชื่อ อย่างอบอุ่น

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมตักบาตร ทอดผ้าป่า ไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ และรับมอบป้ายชื่อ ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช จัดกิจกรรม “91 ปี วันก่อกำเนิดสถาบัน” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม 91 ปี วันก่อกำเนิดสถาบัน อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช จดลิขสิทธิ์ผลงานด้านจิตรกรรม 6 ผลงาน

งานทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ดำเนินการ ยื่นคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ในนามมหาวิทยาลัย ประเภทงานศิลปกรรม ลักษณะงานจิตรกรรม จำนวน 6 ผลงาน ดังนี้ ชื่อผลงานน้องเข้มแข็งถือคบเพลิง น้องเข้มแข็ง น้องคูณสุข น้องงาจอบ น้องมาเลศ และ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช จัดการแข่งขันกีฬานักศึกษาภาค กศ.ปช. “กีฬาตะโกราย รวมใจเป็นหนึ่งเดียว”

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2557 องค์การบริหารนักศึกษาภาค กศ.ปช. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดการแข่งขันกีฬานักศึกษาภาค กศ.ปช. กีฬาตะโกราย รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ประจำปีการศึกษา 2557 ณ สนามฟุตบอล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร น้อยน้ำใส อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555

เมื่อวันที่ 24 25 เมษายน 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้กำหนดสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต อ่านต่อ…

สถาบันภาษา ราชภัฏโคราช จัดสอบ TOEIC

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ The Center for Professional Assessment (Thailand) จะดำเนินการจัดสอบ TOEIC (Test of English for International Communication) ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2555 ณ อาคาร 31 ห้อง 31.04.06 อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช จัดพิธีมอบทุนการศึกษา แก่เด็กเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2555 ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช จัดยิ่งใหญ่ประชุมวิชาการระดับชาติ “โสต – เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 26

เมื่อวันที่ 17-18 มกราคม 2555 สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สมาคมเทคโนโลยี การศึกษาแห่งประเทศไทย จัดการประชุม วิชาการระดับชาติ “โสต – เทคโนฯ สัมพันธ์ แห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 26 อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชเทคนิคการสมัครงาน อย่างมืออาชีพ

โปรแกรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญเข้าร่วม การสัมมนา "เทคนิคการสมัครงาน อย่างมืออาชีพ" ในโครงการ HR TALK @NRRU ครั้งที่ 1ในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 22.14 คณะวิทยาการจัดการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 044-254-000 อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรพิเศษ

กองประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา ได้ขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรพิเศษ (สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร สกอ. หรือผู้ที่มีประสบการณ์ ในการตรวจประเมิน แต่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินของ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชเชิญชวนพุทธศาสนิกชนสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม

ชมรมพุทธศาสตร์และประเพณี ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม ฟื้นฟูศีลธรรมโลก Change The World ถวายเป็นพุทธบูชา ในวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 15.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อาคาร 9 ชั้น อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชรายงานความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมภายในมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2553 เวลาประมาณ 5 ทุ่ม น้ำในลำตะคองด้านหลังมหาวิทยาลัย (ซึ่งมีระดับน้ำ สูงขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2553) เริ่มล้นตลิ่งและ ข้ามกำแพงมหาวิทยาลัยเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย บางส่วนไหลเข้ามาตามท่อระบายน้ำในมหาวิทยาลัย รวมกับน้ำที่ไหลมาจากด้านโรงเรียนสาธิตฯ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชรักษ์สุขภาพ ครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดให้มีกิจกรรมการ เต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพ ในชื่อกิจกรรม "ชาวราชภัฏ รักษ์สุขภาพ ครั้งที่ 8" โดยมี ดร.สุนทรี ศิริอังกูร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรม อ่านต่อ…