ราชภัฏโคราชสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555

          เมื่อวันที่ 24 – 25 เมษายน 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้กำหนดสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต และบัญชีบัณฑิต ซึ่งใช้สนามสอบ 3 สนามสอบ ดังนี้ 
          1.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2. โรงเรียนสุรนารีวิทยา 3. โรงเรียนบุญวัฒนา ในปีนี้มีผู้ให้ความสนใจสมัครสอบจำนวนทั้งสิ้น 10,289 คน ทั้งนี้โปรแกรมวิชาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ. 5 ปี อันดับ 2 คือ โปรแกรมวิชาสังค อ่านต่อ…

สถาบันภาษา ราชภัฏโคราช จัดสอบ TOEIC

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ The Center for Professional Assessment (Thailand) จะดำเนินการจัดสอบ TOEIC (Test of English for International Communication) ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2555 ณ อาคาร 31 ห้อง 31.04.06 อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช จัดพิธีมอบทุนการศึกษา แก่เด็กเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2555 ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช จัดยิ่งใหญ่ประชุมวิชาการระดับชาติ “โสต – เทคโนฯ สัมพันธ์แห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 26

เมื่อวันที่ 17-18 มกราคม 2555 สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สมาคมเทคโนโลยี การศึกษาแห่งประเทศไทย จัดการประชุม วิชาการระดับชาติ “โสต – เทคโนฯ สัมพันธ์ แห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 26 อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชเทคนิคการสมัครงาน อย่างมืออาชีพ

โปรแกรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญเข้าร่วม การสัมมนา "เทคนิคการสมัครงาน อย่างมืออาชีพ" ในโครงการ HR TALK @NRRU ครั้งที่ 1ในวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 22.14 คณะวิทยาการจัดการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 044-254-000 อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรพิเศษ

กองประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา ได้ขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรพิเศษ (สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร สกอ. หรือผู้ที่มีประสบการณ์ ในการตรวจประเมิน แต่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินของ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชเชิญชวนพุทธศาสนิกชนสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม

ชมรมพุทธศาสตร์และประเพณี ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม ฟื้นฟูศีลธรรมโลก Change The World ถวายเป็นพุทธบูชา ในวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 15.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อาคาร 9 ชั้น อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชรายงานความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมภายในมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2553 เวลาประมาณ 5 ทุ่ม น้ำในลำตะคองด้านหลังมหาวิทยาลัย (ซึ่งมีระดับน้ำ สูงขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2553) เริ่มล้นตลิ่งและ ข้ามกำแพงมหาวิทยาลัยเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย บางส่วนไหลเข้ามาตามท่อระบายน้ำในมหาวิทยาลัย รวมกับน้ำที่ไหลมาจากด้านโรงเรียนสาธิตฯ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชรักษ์สุขภาพ ครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดให้มีกิจกรรมการ เต้นแอโรบิกเพื่อสุขภาพ ในชื่อกิจกรรม "ชาวราชภัฏ รักษ์สุขภาพ ครั้งที่ 8" โดยมี ดร.สุนทรี ศิริอังกูร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรม อ่านต่อ…