ราชภัฏโคราชชวนเที่ยวงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2559

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญทุกท่านร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 "จุดประกายความคิด
          พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
          กิจกรรมภายในงานพบกับ การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" และรัชกาลที่ 9 "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย" นิทรรศการวิชาการของโปรแกรมวิชาต่างๆ การแข่งขันวาดภาพจิตนาการทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์-คณิตศาส อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช ถือฤกษ์ดี จัดพิธียกเสาเอก “เรือนโคราช” พิพิธภัณฑ์มีชีวิตของเมืองโคราช

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธียกเสาเอก "เรือนโคราช" ภายใต้การดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้แบบมีชีวิต จัดสร้างเรือนโคราช ณ บริเวณสวนหย่อมฝั่งตรงข้ามลานธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิเชต สุนทรพิทักษ์อดีตเลขาธิการสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช จัดโครงการจิตอาสาพี่ช่วยน้อง สร้างแหล่งเรียนรู้กระตุ้นพัฒนาการเด็กพิเศษ

โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีเปิดโครงการจิตอาสาสร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อน้อง : สนามเรียนรู้เพื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ณ อาคาร 18 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทกา ปรีดาศักดิ์ อ่านต่อ…

2 สถาบัน ราชภัฏโคราช จับมือ MOU ประชุมสังเคราะห์ความรู้การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการนำเสนองานวิจัยในเวทีระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมสถาบันภาษา อาคาร 27 ชั้น 4 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร น้อยน้ำใส อ่านต่อ…

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏโคราช ดำเนินการสร้างศูนย์เรียนรู้ “เรือนโคราช” พิพิธภัณฑ์มีชีวิตของเมืองโคราช

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย ในการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้แบบมีชีวิต จัดสร้างเรือนโคราช ณ บริเวณสวนหย่อมฝั่งตรงข้ามลานธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะฯ พร้อมด้วย อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช ร่วมสร้างบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ ในงานวิสาขบูชา พุทธบารมี 2559

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีถวายต้นผ้าป่ามหากุศลและร่วมเวียนเทียนสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ในงาน "วิสาขบูชา พุทธบารมี งานบุญยิ่งใหญ่ สุขใจใกล้ธรรม" ไตรสิขา ศีล สมาธิ ปัญญา เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ เอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น 3 อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชขอเชิญเข้าร่วมการอบรม “เทคนิคการเขียนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการฯ”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ" ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช ถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ อบรมนวัตกรรมวัสดุนาโนกับการประยุกต์ใช้งาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการการอบรมนวัตกรรมด้านนาโนเทคโนโลยี ประจำปี 2559 หัวข้อ นวัตกรรมวัสดุนาโนกับการประยุกต์ใช้งาน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยมี อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยฯ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 พร้อมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การสร้างสรรค์งานวิจัย เพื่อพัฒนานวัตกรรมและยกระดับคุณภาพชีวิต อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช เตรียมพร้อมนักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน ใน HR DAY@NRRU ครั้งที่ 14

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 โปรแกรมวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการ HR DAY @NRRU ครั้งที่ 14 ภายใต้ชื่อ "การเตรียมตัวให้เป็น Professional สู่ตลาดแรงงาน 2016" ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อ่านต่อ…

คลินิกเทคโนโลยี ราชภัฏโคราช ลงพื้นที่บริการวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านสีสุก ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

เมื่อเร็วๆนี้ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย นายยุทธนา ตอสกุล ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี พร้อมด้วย บุคลากรลงพื้นที่บริการวิชาการคลินิกเทคโนโลยีเคลื่อนที่ ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดยจำหน่ายใบสมัคร และเปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน2559ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.old.nrru.ac.th หรือติดต่อที่ บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 9 ชั้น 8 อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช จับมือ อบต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล MOU ทางวิชาการ ผลักดันพื้นที่ชุมชนให้เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานธรณีสตูล

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง จินตสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ พร้อมด้วย ดร.วิไลลักษณ์ นาคศรี อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช โชว์ประสิทธิภาพคณาจารย์ และนักศึกษา นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ

โปรแกรมวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ดร.ปรัชญ์ บุญแซม ประธานโปรแกรมวิชา พร้อมด้วย คณาจารย์ และนักศึกษา จำนวน 12 คน ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 5 ณ หอประชุมพญางาเหมือง มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมือง อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดกิจกรรม 14 กุมภา วันสถาปนาราชภัฏ

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรม 14 กุมภา วันสถาปนาราชภัฏ กิจกรรมเริ่มจากพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 25 รูป ณ บริเวณลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธานันท์ อ่านต่อ…

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏโคราช สืบสานการแสดงพื้นบ้าน ประกวดหมอเพลงโคราช เฉลิมพระเกียรติฯ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ผู้มีใจรักในเพลงโคราช สมัครเข้าประกวดหมอเพลงโคราชเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย และงานฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชเปิดโลกดึกดำบรรพ์ จัดมหกรรมฟอสซิลเฟสติวัล ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีเปิดงานมหกรรมฟอสซิลเฟสติวัล ครั้งที่ 3 ภายใต้ชื่อ โคราช…มหานครแห่งบรรพชีวิน ณ สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ บ้านโกรกเดือนห้า ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช จับมือหน่วยงานภาครัฐ ตรวจเลือดโคนม หาสาเหตุการเกิดโรคระบาด

โปรแกรมวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย อาจารย์นายสัตวแพทย์สมพงษ์ วงษ์มา พร้อมด้วยคณะนักศึกษา ร่วมกับ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และสหกรณ์โคนม อำเภอเสิงสาง อ่านต่อ…

สถาบันวิจัยและพัฒนา ราชภัฏโคราช พัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัย จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยใหม่ 2558

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยใหม่ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 15-16 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24.01.25 อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช จับมือ 4 หน่วยงานราชการ จัดประชุม และ MOU การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย อ่านต่อ…