ราชภัฏโคราช ให้การต้อนรับ ราชภัฏพระนคร ศึกษาดูงานด้านการวิจัย

          เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร น้อยน้ำใส รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชคัตตรัย ระยะสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะผู้บริหาร และบุคลากรร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากนั้นเป็นการแนะนำหน่วยงานทั้งสองมหาวิทยาลัย แล้วจึงเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย
          การเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ ทั้งสองมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในส่วนของระบบงาน การสร้างนักวิจัย นักพัฒนาท้องถิ่นและพื้นที่ชุมชนร่วมกัน พร้อมทั้งการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.ตรี ปี 61

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โควตาเพชรราชภัฏราชสีมา, เรียนดี, กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และพิเศษ (ฐานะครอบครัวยากจน) โดยมีกำหนดการรับสมัคร ดังนี้- รับสมัครทางระบบอินเทอร์เน็ต www.nrru.ac.th อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช จับมือ อบต.หนองจะบก บริการวิชาการสู่ชุมชน สว.วัยใส

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ กองทุนหลักประกันคุณภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ภายใต้ชื่อ สว.วัยใส ใส ใจรักหนองจะบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก โดยมี นายนฤชา อ่านต่อ…

คลินิกเทคโนโลยี ราชภัฏโคราช ขอเชิญรับทุนสนับสนุนคูปองวิทย์เพื่อโอทอป

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการโอทอป และผู้สนใจ สมัครขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้โครงการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป (STI Coupon for OTOP Upgrade) อ่านต่อ…

สาธารณสุข ราชภัฏโคราช จับมือ สปป. ลาว เชื่อมความสัมพันธ์ประชุมวิชาการระดับชาติ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ เดินทางเข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการสาธารณสุขไทย ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการสาธารณสุขไทย-ลาว ครั้งที่ อ่านต่อ…

ทัศนศิลป์ ราชภัฏโคราช ทำความดีด้วยหัวใจ สร้างศิลปะเพื่อน้อง

สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย อาจารย์ธนชัย พรหมรัตน์ ประธานสาขาวิชาทัศนศิลป์ พร้อมด้วย คณาจารย์ และนักศึกษา ได้จัดโครงการศิลปะเพื่อน้อง เมื่อวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วง ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช ย้อนเวลาวัฒนธรรม “กลางเดิ่นเรือนโคราช”

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดงานกลางเดิ่นเรือนโคราช ตอน ชวนหมู่มาเดิ๋นเหล่น ณ เรือนโคราช โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมภายในงานได้จัดให้มีการเสวนาเรื่อง คุยเรื่องเก่า เล่าความหลัง ฟังอดีตเมืองโคราช อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช เปิดสอบวัดทักษะทางภาษา IELTS TOEFL (ITP) TOEIC และวัดระดับภาษาจีน HSK

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2561 สอบ IELTS สอบ TOEFL (ITP) สอบ TOEIC และสอบวัดทักษะภาษาจีน HSK ระดับ 1-6 โดยกำหนดการรับสมัคร มีดังนี้1. สอบ IELTS สมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.ielts.idp.co.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป2. สอบ TOEFL (ITP) อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช อนุรักษ์และเชิดชูวัฒนธรรมท้องถิ่น จัดประกวดโฟล์คซองภาษาโคราช

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ เทศบาลนครนครราชสีมาและห้างสรรพสินค้าเทอมินอล 21 โคราช ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป สมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และเชิดชูภาษาโคราช ประกวดโฟล์คซองภาษาโคราช ในวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานการแสดง ชั้น G อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ป.ตรี ปี 61

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โควตาเพชรราชภัฏราชสีมา, เรียนดี, กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และพิเศษ (ฐานะครอบครัวยากจน) โดยมีกำหนดการรับสมัคร ดังนี้- รับสมัครทางระบบอินเทอร์เน็ต www.nrru.ac.th ระหว่างวันที่ 1 อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช เปิด 100 ไร่ ชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติวิถีพอเพียง

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้เพื่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสุข ครั้งที่ 3 ในวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร (100 ไร่) อ่านต่อ…

สำนักศิลปะฯ ราชภัฏโคราช ชวนเที่ยวชมงาน “กลางเดิ่นเรือนโคราช”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญชวนชาวโคราชเที่ยวชมงาน กลางเดิ่นเรือนโคราช ตอน ชวนหมู่มาเดิ๋นเหล่น ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานเดิ่นเรือนโคราชกิจกรรมภายในงานพบกับ นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา นิทรรศการภาพถ่ายเก่าเมืองโคราช เสวนาทางศิลปวัฒนธรรม อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช โชว์ศักยภาพบุคลากร จัดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ NRRU SHOW & SHARE 2017

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดงานมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 6 : NRRU SHOW SHARE 2017 ภายใต้ชื่อ มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ของท้องถิ่น ณ เรือนโคราช โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน อ่านต่อ…

การจัดการโรงแรมราชภัฏโคราช ชวนสัมมนากาแฟสร้างฝันและแรงบันดาลใจ

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่าน ร่วมรับฟังการสัมมนา เรื่อง Coffee Inspiration กาแฟสร้างฝันและแรงบันดาลใจ ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1 (22.14) กิจกรรมสัมมนาจัดให้มีการบรรยายเรื่อง อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชชวนส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารครุสีมา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารครุสีมา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561ผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เช่น การศึกษา ปรัชญา อ่านต่อ…

นักศึกษาไทย-จีน ราชภัฏโคราช แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและมารยาททางธุรกิจ ยุค 4.0

สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาไทย เพื่อการสื่อสารสำหรับ ชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการสัมมนา เรื่อง แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและมารยาททางธุรกิจ ในเศรษฐกิจยุค 4.0 ระหว่างนักศึกษาไทย-จีน เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ณ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชชวนเที่ยวงานเทศกาลภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 2017

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน Nihonsai งานเทศกาลภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 2017 ในวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี ภายในงานพบกับกิจกรรมภายใต้แนวคิด ความเชื่อของชาวญี่ปุ่น อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช สืบสานประเพณีลอยกระทงและเฟ้นหาดาว-เดือน ประจำปี 60

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านเที่ยวชมงานประเพณีลอยกระทงและร่วมให้กำลังใจผู้เข้าประกวดดาว-เดือนมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.30 ถึง 23.00 น. ณ สระน้ำหน้าอาคาร 18กิจกรรมภายในงาน มีดังนี้ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช รวมพลังความภักดี ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

วันที่ 18 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองชัย บุญศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจิตอาสา เฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เข้าร่วมกิจกรรม อ่านต่อ…

เทคโนโลยีเซรามิกส์ ราชภัฏโคราช โชว์ผลงานวิจัย ในกิจกรรมตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยฯ ครั้งที่ 2

หลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย อาจารย์ชัยศิริ หลวงแนม ประธานหลักสูตร พร้อมด้วยอาจารย์ชน ยี่นาง เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด "วิจัยขายได้" ณ อาคารไปรษณีย์กลางบางรัก อ่านต่อ…