ราชภัฏโคราช จัดประชุมพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ ผลักดันจีโอพาร์คโคราชสู่อุทยานธรณีโลก

          สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย สำนักงานอุทยานธรณีโคราช ร่วมกับ เครือข่ายจีโอพาร์คโคราช จะจัดประชุมเครือข่ายเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนจีโอพาร์คโคราชสู่อุทยานธรณีโลก ภายใต้กิจกรรมที่ 1 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ด้านการท่องเที่ยวในถาบันการศึกษาในเขตอารยธรรมอีสานใต้ให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นแรงหนุนการทำงาน งบประมาณปี พ.ศ. 2561 ในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
          ทั้งนี้ ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมฯ ในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช ขอเชิญร่วมพิธีมอบรางวัล สถาบันการศึกษาที่มุ่งพัฒนาทักษะการสื่อสารและความเป็นผู้นำ

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลCorporate Recognition Award ให้แก่ Nakhon Ratchasima Rajabhat University Club (NRRU Toastmasters Club) ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช เชื่อมความสัมพันธ์ สัมมนาคอม-เทคโน-ราชภัฏอีสานใต้

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการสัมมนาคอม-เทคโน-ราชภัฏอีสานใต้สัมพันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 ภายในงานได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง อ่านต่อ…

ศิลปศึกษา ราชภัฏโคราช โชว์ผลงานศิลปศึกษานิพนธ์ “มันเป็น Taste”

สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการแสดงผลงานศิลปศึกษานิพนธ์ ภายใต้ชื่อ มันเป็น Taste (ART THESIS EXHIBITION) ในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 น. ณ ลานชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ป.ตรี ภาค กศ.ปช. รุ่นที่ 22 (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ปี 61

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี โครงการการศึกษาเพื่อปวงชน (ภาค กศ.ปช. รุ่นที่ 22) เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยกำหนดการรับสมัคร มีดังนี้- รับสมัครผ่านระบบสมัครเรียนออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://entrance.nrru.ac.thตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม- 30 มิถุนายน อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชมหาสงกรานต์ย้อนยุค พร้อมใจแต่งชุดไทยอย่างพร้อมเพรียง ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 สโมสรพนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ สโมสรบุคลากร และ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 "ราชภัฏโคราชมหาสงกรานต์ย้อนยุค ณ ลานชัยพฤกษ์ภิรมย์ อาคาร36 โดยมี รศ.ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธี อ่านต่อ…

PR NRRU เปิดประสบการณ์ด้านมัลติมีเดียสู่งานนาฏศิลป์ไทย

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน ในรายวิชาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานนาฏศิลป์ไทย เรื่อง ความรู้พื้นฐานกับการใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ห้อง อ่านต่อ…

สำนักศิลปะฯ ราชภัฏโคราช สืบสานการแสดงพื้นบ้าน ประกวดหมอเพลงโคราช ชิงถ้วยพระราชทานฯ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมชมและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าประกวด ในการประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลกว่า 30,000 บาท ในวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช ชวนร่วมเสวนาตามละครดัง ช่อง 3 บุพเพสันนิวาส และช่อง one กาหลมหรทึก

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมเสวนาตามละครดัง ช่อง 3 และ ช่อง one ในหัวข้อ บุพเพสันนิวาส จากนวนิยายในดวงใจสู่ละครโทรทัศน์แห่งปี และกาหลมหรทึก จากนวนิยายชั้นดีสู่ละครโทรทัศน์สุดระทึก ในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชขอเชิญร่วมอบรมพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ และชมคอนเสิร์ต ดนตรีบรรเลง เสียงเพลงจากใจ

สาขาวิชาดนตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ภายใต้ชื่อ The 2018 recital concert ดนตรีบรรเลง เสียงเพลงจากใจ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม 10.21 ภายในงานพบกับ การบรรยายให้ความรู้เรื่อง อ่านต่อ…

คณาจารย์และนักศึกษา ราชภัฏโคราช สร้างชื่อระดับประเทศ คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดปลุกจิตสำนึกการต้านทุจริต

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ร่วมกับ สาขาวิชาดนตรี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรกำแหง พร้อมด้วย อาจารย์ชุมพล ชะนะมา อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ อาจารย์รัฐศาสตร์ เวียงสมุทร อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี และนักศึกษาทั้งสองสาขาวิชา อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช พร้อมดวลแข้งศึกลูกหนัง พี่น้องสองราช การแข่งขันฟุตบอลประเพณี ชิงโล่ ร.9

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เตรียมความพร้อมสู่การจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมิรทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครั้งที่ 50 "พี่น้องสองราช ตามศาสตร์พระราชา" โดยไฮไลท์ในการจัดการแข่งขัน อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช ขอเชิญร่วมเติมบุญ สร้างบารมี เวียนเทียนวันมาฆบูชา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น ฟังธรรมเทศนา และเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยกำหนดการ มีดังนี้เวลา 17.30 น. อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช ชวน ราชมงคลอีสาน ดวลแข้งพี่น้องสองราช แถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 50

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครั้งที่ 50 "พี่น้องสองราช ตามศาสตร์พระราชา" ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช อบรมเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการอบรมปฏิบัติการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นที่ยอมรับ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ จากนั้นเป็นการเสวนา ในหัวข้อ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช เตรียมดวลแข้งเชื่อมความสัมพันธ์ จัดแข่งขันฟุตบอลประเพณี ชิงโล่พระราชทานฯ ครั้งที่ 50

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมเชียร์ การแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครั้งที่ 50 "พี่น้องสองราช ตามศาสตรพระราชา" ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช เพิ่มศักยภาพบุคลากร ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 2561 ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี อ่านต่อ…

วิทย์กีฬาฯ ราชภัฏโคราช ชวนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการด้านการสอนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00-18.00 น. ณ อาคาร 32 ชั้น 1 อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชเปิดตัวอลังการ…ยอดแชร์สนั่นโซเชียล!!!! “Korat International Arts and Culture Festival 2018” เปิดทำการแสดงวันแรกผู้คนแห่ชมล้นหลามทั้งที่ลานย่าโมและในโซเชียล

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานอุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark) ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2561 : KORAT International Arts and Culture Festival 2018 "จากดินแดนฟอสซิลดึกดำบรรพ์ สู่มหานครแห่งวัฒนธรรมอันรุ่งเรือง" อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช พาอิ่มสมอง อิ่มท้อง ในกิจกรรม NRRU BOOK FAIR 2018

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 : NRRU Book Fair 2018 ณ อาคาร 31 ชั้น 1 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนา ศาสตร์ปรีชา รองอธิการบดีฝ่ายจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ อ่านต่อ…