ราชภัฏโคราช โชว์ศักยภาพบุคลากร จัดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ NRRU SHOW & SHARE 2017

          เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดงานมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 6 : NRRU SHOW & SHARE 2017 ภายใต้ชื่อ มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ของท้องถิ่น ณ เรือนโคราช โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีจากนั้นเป็นการเสวนา หัวข้อ จุดประกายความคิดพิชิตการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดย ตัวแทนจากภาคเอกชน ภาคการศึกษา และนักศึกษา กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานต่างๆ กิจกรรมสร้างเครือข่าย After Action Review : AAR โดย ตัวแทนจากหน่วยงานภายในและภายนอกที่เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับงานมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ ได้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีที่เปิด อ่านต่อ…

การจัดการโรงแรมราชภัฏโคราช ชวนสัมมนากาแฟสร้างฝันและแรงบันดาลใจ

สาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่าน ร่วมรับฟังการสัมมนา เรื่อง Coffee Inspiration กาแฟสร้างฝันและแรงบันดาลใจ ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1 (22.14) กิจกรรมสัมมนาจัดให้มีการบรรยายเรื่อง อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชชวนส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารครุสีมา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารครุสีมา ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561ผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เช่น การศึกษา ปรัชญา อ่านต่อ…

นักศึกษาไทย-จีน ราชภัฏโคราช แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและมารยาททางธุรกิจ ยุค 4.0

สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาไทย เพื่อการสื่อสารสำหรับ ชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการสัมมนา เรื่อง แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและมารยาททางธุรกิจ ในเศรษฐกิจยุค 4.0 ระหว่างนักศึกษาไทย-จีน เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ณ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชชวนเที่ยวงานเทศกาลภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 2017

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน Nihonsai งานเทศกาลภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 2017 ในวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี ภายในงานพบกับกิจกรรมภายใต้แนวคิด ความเชื่อของชาวญี่ปุ่น อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช สืบสานประเพณีลอยกระทงและเฟ้นหาดาว-เดือน ประจำปี 60

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านเที่ยวชมงานประเพณีลอยกระทงและร่วมให้กำลังใจผู้เข้าประกวดดาว-เดือนมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.30 ถึง 23.00 น. ณ สระน้ำหน้าอาคาร 18กิจกรรมภายในงาน มีดังนี้ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช รวมพลังความภักดี ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

วันที่ 18 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองชัย บุญศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจิตอาสา เฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เข้าร่วมกิจกรรม อ่านต่อ…

เทคโนโลยีเซรามิกส์ ราชภัฏโคราช โชว์ผลงานวิจัย ในกิจกรรมตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยฯ ครั้งที่ 2

หลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย อาจารย์ชัยศิริ หลวงแนม ประธานหลักสูตร พร้อมด้วยอาจารย์ชน ยี่นาง เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด "วิจัยขายได้" ณ อาคารไปรษณีย์กลางบางรัก อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชจัดพิธีบวงสรวงและสมโภช ศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ปี 60

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ภายในงานพบกับ การประกวดบายศรี 3 ชั้น อ่านต่อ…

ทัศนศิลป์ ราชภัฏโคราช เชิญชมนิทรรศการ “ร้อยรวมใจถวายพระราชาผู้ทรงธรรม”

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 หลักสูตรทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ กลุ่มศิลปินเมืองแปะ (บุรีรัมย์) และศิลปินจังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ภายใต้ชื่อ "ร้อยรวมใจถวายพระราชาผู้ทรงธรรม" ณ หอศิลป์จินตนาการ อาคาร 26 ชั้น 1 อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช ทำบุญใหญ่ รักษามรดกวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ วัดป่าศรัทธารวม ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีทอดกฐินสามัคคี รักษามรดกวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2560 ทอดถวาย ณ วัดป่าศรัทธารวม ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชขอเชิญชมมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 6

คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมชมและให้กำลังใจแก่หน่วยงาน การนำเสนอบทความแนวปฏิบัติที่ดี ที่เข้าร่วมประกวดในโครงการมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 6 : NRRU Show Share 2017 และร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในประเด็น เทคนิคการกระตุ้นให้บุคลากรพัฒนานวัตกรรม อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชร่วมใจน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะจัดพิธีราชภัฏนครราชสีมาร่วมใจน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตครบ 1 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00-19.30 น. ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และบริเวณอาคาร 36 ชั้น อ่านต่อ…

ทัศนศิลป์ ราชภัฏโคราช จัดนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย “ร้อยรวมใจถวายพระราชาผู้ทรงธรรม”

หลักสูตรทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ กลุ่มศิลปินเมืองแปะ (บุรีรัมย์) และศิลปินจังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยภายใต้ชื่อ "ร้อยรวมใจถวายพระราชาผู้ทรงธรรม" ในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ หอศิลป์จินตนาการ อาคาร อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช จับมือ Canon แบ่งปันประสบการณ์การถ่ายภาพอย่างมืออาชีพ

หลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์กับมืออาชีพ ภายใต้ชื่อ Canon 2U EXPERENCE SHARING with PROFESSIONAL "LIVE STREAMING with EOS 77D" โดย คุณต่อวงศ์ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช จับมือ สถ. ประชุมชี้แจงโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) จัดการประชุม ชี้แจงโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2560 จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช น้อมวันทาบูชาครู และแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีไหว้ครูและแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ดร. วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช มอบดอกไม้จันทน์ 21,999 ดอก ให้กับจังหวัด ถวายอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 21,999 ดอก ในกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายอาลัยองค์ภูมิพล ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา สร้างการรับรู้โคราชจีโอพาร์คสู่เยาวชน

หลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการจัดการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้โคราชจีโอพาร์คแก่เยาวชน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเสริมสร้างการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา โดยมี ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานเปิดกิจกรรม อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช ได้รับความสนใจล้นหลาม ในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21

งานประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมจัดนิทรรศการทางการศึกษา ในงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 "เลือกเส้นทางสร้างอนาคตบนถนนสายอุดมศึกษา" เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ่านต่อ…