ภาพข่าว: ราชภัฏโคราชเปิดบ้าน NRRU Open House 2559

          วันที่ 18 สิงหาคม 2559 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีเปิดกิจกรรม NRRU Open House 2559 ณ อาคาร 31 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนา กองอินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายจัดการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
          กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ และแสดงผลงาน ทางวิชาการของทั้ง 6 คณะ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ
คณะสาธารสุขศาสตร์
 

อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชเปิดบ้าน NRRU Open House 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม NRRU Open House 2559 ในวันที่ 18-19 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-15.30 น. ณ อาคาร 31 ชั้น 1-2 กิจกรรมภายในงานพบกับ นิทรรศการแนะแนวการศึกษต่อ และแสดงผลงานทางวิชาการของทั้ง 6 คณะ ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ นักศึกษาต่างชาติ

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีเปิดโครงการสานสัมพันธ์นักศึกษาชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ และกล่าวต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช แถลงข่าวการอนุรักษ์และเชิดชูภาษาโคราช

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ เทศบาลนครนครราชสีมา และห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา ขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีแถลงข่าวโครงการอนุรักษ์และเชิดชูภาษาโคราช "ละครโคราชและโฟล์คซองภาษาโคราช" ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช เฉลิมพระเกียรติพ่อหลวง “70 ปี ธ ครองราชย์ มนุษยศาสตร์ฯ สร้างสังคม 2559”

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีเปิดโครงการวันวิชาการคณะมุนษยศาสตร์ฯ ภายใต้ชื่อ 70 ปี ธ ครองราชย์ มนุษยศาสตร์ฯ สร้างสังคม 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ราชภัฏโคราช เปิดตลาดนัดพอเพียง“ส่งเสริมหัตถถรรมไทย ร้อยดวงใจถวายแม่”

วันที่ 9 สิงหาคม 2559 สโมสรพนักงานและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง "ส่งเสริมหัตถกรรมผ้าไทย ร้อยดวงใจถวายแม่" ณ บริเวณศูนย์รวมประกาศข่าว (หัวลำโพง) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี ประธานในพิธี กล่าวถวายราชสดุดี อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช แม่งานใหญ่ ประชุมสัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพ สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 3-5 สิงหาคม 2559 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดการประชุมสัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้ชื่อ "การยกระดับความร่วมมือสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ" ครั้งที่ 3 ณ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช เปิดตลาดนัดพอเพียง “ส่งเสริมหัตถกรรมผ้าไทย ร้อยดวงใจถวายแม่”

สโมสรพนักงานและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่าน เที่ยวชมงาน ตลาดนัดพอเพียง "ส่งเสริมหัตถกรรมผ้าไทย ร้อยดวงใจถวายแม่" ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ศูนย์รวมประกาศข่าวภายในงานพบกับ การเปิดตลาดนัดพอเพียง จำหน่ายสินค้าผ้าไทย เครื่องประดับ อ่านต่อ…

ศูนย์แพทย์ชุมชน 9 ราชภัฏโคราช เปิดโลกสุขภาพ เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ

ศูนย์แพทย์ชุมชน 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ ศูนย์ทันตสุขภาพชุมชน (วัดบูรพ์) กองทุนหลักประกันคุณภาพเทศบาลนครนครราชสีมา และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกสุขภาพ และหน่วยทันตกรรม เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช เฉลิมพระเกียรติพ่อหลวง “70 ปี ธ ครองราชย์ มนุษยศาสตร์ฯ สร้างสังคม 2559”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ฯ ภายใต้ชื่อ 70 ปี ธ ครองราชย์ มนุษยศาสตร์ฯ สร้างสังคม 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันที่ 9-10 สิงหาคม 2559 ณ อาคาร 31 ชั้น 1ภายในงานพบกับ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรทุกวันพุธ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งทุกวันพุธ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยเริ่มกิจกรรมในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 07.00 น. ณ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2559 ณ บริเวณลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ และหอประชุมนานาชาติ พิธีเริ่มโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองชัย บุญศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประธานกล่าวให้โอวาท อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชชวนเที่ยวงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2559

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญทุกท่านร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 "จุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม" ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2559 ณ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช ถือฤกษ์ดี จัดพิธียกเสาเอก “เรือนโคราช” พิพิธภัณฑ์มีชีวิตของเมืองโคราช

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธียกเสาเอก "เรือนโคราช" ภายใต้การดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้แบบมีชีวิต จัดสร้างเรือนโคราช ณ บริเวณสวนหย่อมฝั่งตรงข้ามลานธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิเชต สุนทรพิทักษ์อดีตเลขาธิการสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช จัดโครงการจิตอาสาพี่ช่วยน้อง สร้างแหล่งเรียนรู้กระตุ้นพัฒนาการเด็กพิเศษ

โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีเปิดโครงการจิตอาสาสร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อน้อง : สนามเรียนรู้เพื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ณ อาคาร 18 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทกา ปรีดาศักดิ์ อ่านต่อ…

2 สถาบัน ราชภัฏโคราช จับมือ MOU ประชุมสังเคราะห์ความรู้การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการนำเสนองานวิจัยในเวทีระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมสถาบันภาษา อาคาร 27 ชั้น 4 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร น้อยน้ำใส อ่านต่อ…

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏโคราช ดำเนินการสร้างศูนย์เรียนรู้ “เรือนโคราช” พิพิธภัณฑ์มีชีวิตของเมืองโคราช

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย ในการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้แบบมีชีวิต จัดสร้างเรือนโคราช ณ บริเวณสวนหย่อมฝั่งตรงข้ามลานธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะฯ พร้อมด้วย อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช ร่วมสร้างบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ ในงานวิสาขบูชา พุทธบารมี 2559

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีถวายต้นผ้าป่ามหากุศลและร่วมเวียนเทียนสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ในงาน "วิสาขบูชา พุทธบารมี งานบุญยิ่งใหญ่ สุขใจใกล้ธรรม" ไตรสิขา ศีล สมาธิ ปัญญา เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ เอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น 3 อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชขอเชิญเข้าร่วมการอบรม “เทคนิคการเขียนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการฯ”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ" ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช ถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ อบรมนวัตกรรมวัสดุนาโนกับการประยุกต์ใช้งาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการการอบรมนวัตกรรมด้านนาโนเทคโนโลยี ประจำปี 2559 หัวข้อ นวัตกรรมวัสดุนาโนกับการประยุกต์ใช้งาน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยมี อ่านต่อ…