ราชภัฏโคราชเชิญชมงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ NRRU SHOW & SHARE 2016

          คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมชมงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 5 : NRRU SHOW & SHARE 2016 "บทเรียนแห่งความสำเร็จ สู่เครือข่ายแห่งการเรียนรู้" ในวันที่ 19-20 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี
          กิจกรรมภายในงานพบกับ การเสวนาให้ความรู้ เรื่อง R2R สู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง บทเรียนแห่งความสำเร็จ สู่เครือข่ายแห่งการเรียนรู้ หัวข้อ บุคลิกภาพที่ดีสำหรับผู้ให้บริการ และ การวิจัยถึงการบริการวิชาการสู่ชุมชน การบรรยายพิเศษ เรื่อง Thailand 4.0 นอกจากนี้ยังมีการประกวดผลงานการจัดการเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี การจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานต่างๆ จากหน่วยงานภายในและภายนอก กิจกรรมสร้างเค อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชขอเชิญสมทบทุนสร้างเรือนโคราช ด้วยเสื้อ สวยเก๋ ไม่ตกเทรนด์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้สนใจทุกท่าน ร่วมอุดหนุนเสื้อยืดการกุศล "เรือนโคราช" ในราคาเพียงตัวละ 300 บาท ทั้งสีขาว และสีดำมีไซต์ M L XL และ XXL โดยรายได้จากการจำหน่ายสมทบทุนร่วมกับคณะศิษย์เก่าโรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครู อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชชวนสร้างบุญต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคโลหิต

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต เนื่องจากขณะนี้อยู่ในสภาวะขาดแคลนโลหิตจำนวนมาก โดยเฉพาะหมู่เลือด O A และ AB อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ราชภัฏโคราช ศึกษาดูงานการจัดทำโพล ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในสถานศึกษา

คณะทำงานโครงการจัดตั้งสถาบันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ จับโจร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และประธานคณะทำงานโครงการจัดตั้งสถาบันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และคณะ เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดทำโพล เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ณ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชขอเชิญชมการแสดงวิจิตรลีลาท่วงท่านาฏศิลป์ไทย

โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่าน ร่วมชมและให้กำลังใจแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในการนำเสนอผลงานการประดิษฐ์ลีลาท่ารำ ภายใต้โครงการวิจิตรลีลาท่วงท่านาฏศิลป์ไทย ครั้งที่ 1/2559 ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 27.05.08ภายในงานพบกับ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช จับมือ เครือข่ายอุดมศึกษา ประชุมจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดประชุมสัมมนาเครือข่ายสถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อสร้างเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีเป็นที่ปลอดภัยสำหรับนักศึกษาและชุมชนภายใต้แนวทางการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชเปิดสอบวัดระดับทางภาษา

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ สอบ TOEFLสอบ TOEIC สอบวัดระดับภาษาจีน HSK พร้อมทั้งจัดการอบรมเตรียมสอบ TOEIC โดยมีกำหนดการ ดังนี้สอบ TOEFL เปิดสอบทุกวันเสาร์แรกของเดือน สอบเวลา 08.30-12.00 น.สอบ TOEIC เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช คว้ารางวัลชนะเลิศ สุดยอดผลงาน “100 คลิปท่องเที่ยวนครราชสีมา”

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เข้ารับรางวัลชนะเลิศ ในโครงการ 100 คลิปท่องเที่ยวนครราชสีมา จาก นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยการจัดโครงการครั้งนี้ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชเปิดสอบ TOEFL TOEIC และวัดระดับภาษาจีน HSK

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ สอบ TOEFLสอบ TOEIC สอบวัดระดับภาษาจีน HSK พร้อมทั้งจัดการอบรมเตรียมสอบ TOEIC โดยมีกำหนดการ ดังนี้- สอบ TOEFL เปิดสอบทุกวันเสาร์แรกของเดือน สอบเวลา 08.30-12.00 น. อัตราค่าสมัคร 1,500 บาท- สอบ TOEIC อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช เปิดโลกกิจกรรม ประจำปี 2559

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ณ หอประชุมใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธานันท์ โพธิ์ชาธาร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: อาจารย์นิเทศศาสตร์ ราชภัฏโคราช สุดเจ๋ง รับประทานโล่รางวัลเกียรติยศ “เหมราช” บุคคลต้นแบบแห่งปี

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2559 ดร.วิเชียร ก่อกิจกุศล อาจารย์โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เข้ารับประทานโล่รางวัลเกียรติยศ รางวัล "เหมราช" บุคคลต้นแบบแห่งปี 2559 สาขาผู้นำทางวิชาการและการศึกษาต้นแบบ จาก หม่อมเจ้ามงคล ยุคล ณ หอประชุมเอนกประสงค์ อ่านต่อ…

งานบริหารทั่วไป ราชภัฏโคราช ถ่ายทอดความรู้ด้านธุรการ สู่นักกฎหมายรุ่นใหม่

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดการอบรม เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการเบื้องต้นสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย และการฝึกปฏิบัติร่างหนังสือราชการโดยมี นางสาวผ่องพรรณ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ราชภัฏโคราช นำนักศึกษาร่วมรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ตราชู ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้เรื่อง ความรู้ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช แถลงข่าวยกระดับการผลิตข้าวทุ่งสัมฤทธิ์ และเสวนาทิศทางการวิจัยพัฒนาโคราช

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมงานแถลงข่าว การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับการผลิตข้าวทุ่งสัมฤทธิ์สู่การแข่งขันเชิงพาณิชย์ พร้อมร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง ทิศทางการวิจัยและพัฒนาโคราช 4.0 และโสเหล่ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ราชภัฏโคราช รวมพลังครั้งประวัติศาสตร์ ร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ

โครงการจัดตั้งสถาบันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 2559 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559 ณ บริเวณศูนย์รวมประกาศข่าว โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ จับโจร อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช จับมือ มจร.โคราช ถ่ายทอดวิถีวัฒนธรรมข้าวของชาวโคราช

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา จัดโครงการศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา ภายใต้ชื่อ วิถีวัฒนธรรมข้าวของชาวโคราช เมื่อวันที่ 9กันยายน 2559 ณ เรือนโคราช อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช เปิดประสบการณ์ใหม่บ้านและสวน สัมมนาเชิงปฏิบัติการ DESIGN TREND 2016

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พลับ ลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) โดย นิตยสารบ้านและสวน และนิตยสาร room จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง DESIGN TREND 2016 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช ถ่ายทอดความรู้ สู่การเป็นนักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดการอบรม เรื่อง การฝึกปฏิบัติการสื่อสารมวลชนให้แก่นักศึกษาสาขาการสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 2 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ณ ห้องตะโกรายการอบรมครั้งนี้ อ่านต่อ…

TLO ราชภัฏโคราช พัฒนาด้านทรัพย์สินทางปัญญาในอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ศูนย์จัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLO) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 1โดยมี ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการ จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง อ่านต่อ…

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ราชภัฏโคราช ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

งานบริการวิชาการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย นายยุทธนา ตอสกุล พร้อมคณะได้รับเกียรติเป็นวิทยากรลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี การใช้สมุนไพรพื้นบ้านและงานแพทย์แผนไทย ร่วมกับ สำนักงานบริการวิชาการ และโครงการพิเศษ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ่านต่อ…