ภาพข่าว: ราชภัฏโคราช จัดพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์

          เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ประจำปี 2559 ณ ศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดบายศรี 3 ชั้น ปิดท้ายด้วยการรำบวงสรวงของเหล่าคณาจารย์ บุคลากร และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตฯ จำนวน 149 ชีวิต ซึ่งในปีนี้ ได้มีการสร้างสรรค์ท่ารำบวงสรวง พร้อมทั้งเรียบเรียงเนื้อเพลงขึ้นใหม่ ผลงานวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรขา อินทรกำแหง อาจารย์ประจำหลักสูตรนาฏศิลป์ และเรียบเรียงเนื้อเพลง โดย อาจารย์รัฐศาสตร์ เวียงสมุทร อาจารย์ประจำหลักสูตรดนตรี
          พิธีบวงสรวงได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสักการะบูชาศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ อันเป็นการสร้างขวัญกำล อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทโควตา ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ภาคปกติ และ โครงการการศึกษาเพื่อ ปวงชน (ภาค กศ.ปช. รุ่นที่ 21) โดยมีกำหนดการรับสมัครดังนี้-ประเภทโควตา รับสมัครวันที่ 12 ธ.ค.59 13 ม.ค. 60-ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป (ภาคปกติ) อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชเปิดร้อยไร่ ชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติ

หลักสูตรเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญเที่ยวชมศูนย์เรียนรู้เพื่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสุข ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 15 มกราคม 2560 เวลา 09.00-18.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร (100 ไร่ ) อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี รองศาสตราจารย์ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมถวายอาลัย และกล่าวพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อ่านต่อ…

นิเทศศาสตร์ ราชภัฏโคราช เปิดเสวนาการใช้ Facebook (รู้) ใช้… (ไม่) ไร้สติ

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการเสวนา หัวข้อ Facebook (รู้) ใช้…(ไม่) ไร้สติ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียเกี่ยวกับการเล่นโซเชียลอย่างมีสติ ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชเชิญเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อสุขภาพ

หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาวิชาการเรื่อง ราชภัฏวัยใส ห่างไกลการตั้งครรภ์ และเรื่องการประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์ ในท้องถิ่นเพื่อการออกกำลังกาย ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.00-16.00 น. ณ ห้อง อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชเปิดร้อยไร่ชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติ

หลักสูตรเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญเที่ยวชมศูนย์เรียนรู้เพื่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสุข ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 15 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร (100 ไร่ ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตำบลไชยมงคล อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา อบรมฝึกปฏิบัติการด้านออกแบบนิเทศศิลป์

หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาในด้านการพัฒนาสู่ศตวรรษที่ 21 ในเชิงบูรณาการ จัดการอบรมเพื่อฝึกปฏิบัติการด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ เรื่อง สื่อโฆษณาออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้อง อ่านต่อ…

นักศึกษาหลักสูตรนาฏศิลป์ ราชภัฏโคราช โชว์วิจิตรทัศนาลีลาละครไทย

หลักสูตรนาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่าน ร่วมชมผลงานการแสดงละครดึกดำบรรพ์ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภายใต้โครงการ วิจิตรทัศนาลีลาละครไทย ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสนามหน้าอาคารคณะครุศาสตร์
ภายในงานพบกับ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช ลงพื้นที่ตามรอยพ่อพอเพียง ลงแขกเกี่ยวข้าว สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

หน่วยวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวไร่เพื่อสืบสานภูมิปัญญาและประเพณีที่ดีงาม ตามรอยพ่อพอเพียง ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง "กลไกการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าเพิ่มข้าวไร่อย่างยั่งยืน จังหวัดนครราชสีมา ระยะที่ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา อบรมฝึกปฏิบัติการด้านออกแบบนิเทศศิลป์

หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาในด้านการพัฒนาสู่ศตวรรษที่ 21 ในเชิงบูรณาการ จัดการอบรมเพื่อฝึกปฏิบัติการด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ เรื่อง สื่อโฆษณาออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้อง อ่านต่อ…

นักศึกษา ราชภัฏโคราช น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงนิทรรศการถวายอาลัยพ่อของแผ่นดิน

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาภาคปกติทุกคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์รวมประกาศข่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาการแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ราชภัฏโคราช จับมือ สมาคมเพลงโคราช สำนักในพระมหากรุณาธิคุณ แต่งกลอนโคราชถวายอาลัยพ่อหลวง

เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับสมาคมเพลงโคราช นำโดย นายกำปั่น นิธิวรไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ พร้อมด้วย บุญสม สังข์สุข นายกสมาคมเพลงโคราช และหมอเพลงโคราชกว่า 30 ชีวิต อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชเชิญชมงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ NRRU SHOW & SHARE 2016

คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมชมงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 5 : NRRU SHOW SHARE 2016 "บทเรียนแห่งความสำเร็จ สู่เครือข่ายแห่งการเรียนรู้" ในวันที่ 19-20 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปีกิจกรรมภายในงานพบกับ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชขอเชิญสมทบทุนสร้างเรือนโคราช ด้วยเสื้อ สวยเก๋ ไม่ตกเทรนด์

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาขอเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้สนใจทุกท่าน ร่วมอุดหนุนเสื้อยืดการกุศล "เรือนโคราช" ในราคาเพียงตัวละ 300 บาท ทั้งสีขาว และสีดำมีไซต์ M L XL และ XXL โดยรายได้จากการจำหน่ายสมทบทุนร่วมกับคณะศิษย์เก่าโรงเรียนฝึกหัดครู วิทยาลัยครู อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชชวนสร้างบุญต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคโลหิต

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต เนื่องจากขณะนี้อยู่ในสภาวะขาดแคลนโลหิตจำนวนมาก โดยเฉพาะหมู่เลือด O A และ AB อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ราชภัฏโคราช ศึกษาดูงานการจัดทำโพล ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในสถานศึกษา

คณะทำงานโครงการจัดตั้งสถาบันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ จับโจร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และประธานคณะทำงานโครงการจัดตั้งสถาบันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และคณะ เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดทำโพล เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 ณ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชขอเชิญชมการแสดงวิจิตรลีลาท่วงท่านาฏศิลป์ไทย

โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่าน ร่วมชมและให้กำลังใจแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในการนำเสนอผลงานการประดิษฐ์ลีลาท่ารำ ภายใต้โครงการวิจิตรลีลาท่วงท่านาฏศิลป์ไทย ครั้งที่ 1/2559 ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 27.05.08ภายในงานพบกับ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช จับมือ เครือข่ายอุดมศึกษา ประชุมจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดประชุมสัมมนาเครือข่ายสถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ เพื่อสร้างเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีเป็นที่ปลอดภัยสำหรับนักศึกษาและชุมชนภายใต้แนวทางการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชเปิดสอบวัดระดับทางภาษา

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ สอบ TOEFLสอบ TOEIC สอบวัดระดับภาษาจีน HSK พร้อมทั้งจัดการอบรมเตรียมสอบ TOEIC โดยมีกำหนดการ ดังนี้สอบ TOEFL เปิดสอบทุกวันเสาร์แรกของเดือน สอบเวลา 08.30-12.00 น.สอบ TOEIC เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 อ่านต่อ…