โรงเรียนสาธิต ราชภัฏโคราช แสดงความยินดีแก่บัณฑิตน้อย มอบสัมฤทธิบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

          เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรแก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี และมอบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 64 คน และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 52 คน รวมทั้งสิ้น 116 คน แล้วจึงกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา จากนั้นเป็นการแสดงของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ต่อด้วยการแสดงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ตัวแทนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษากล่าวแสดงความรู้สึก ปิดท้ายด้วยการร่วมกันร้องเพลงอนุบาลรำลึก และเพลงคำสัญญา ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ป อ่านต่อ…

นักศึกษาภาษาอังกฤษ ราชภัฏโคราช โชว์เจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ส่ง นายอิสระ สิงหะรา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียน ภายใต้ชื่อ International English Speech Contest for Rajabhat and ASEAN อ่านต่อ…

อาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ราชภัฏโคราช จดทะเบียนการค้า “ข้าว (บ้านแฝก-โนนสำราญ)”

งานทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ชื่อ "ข้าว (บ้านแฝก-โนนสำราญ)" โดยมี รองศาสตราจารย์เนตรชนก คงทน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรวิชย์ คำเจริญ และอาจารย์จิรพัฒน์ โทพล อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช สืบสานการแสดงพื้นบ้าน ประกวดหมอเพลงโคราช ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 3

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา และสมาคมเพลงโคราช ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ผู้มีใจรักในเพลงโคราช สมัครเข้าร่วมการประกวดหมอเพลงโคราช ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลกว่า อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชจัดงาน ครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมงานครุศาสตร์ราชภัฏวิชาการ ภายใต้ชื่อ เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน : การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 24-25 มีนาคม 2560 ณ อาคาร 31 ชั้น 3, 4 อาคาร 17 และอาคาร 28 อ่านต่อ…

อาจารย์เทคโนโลยีเซรามิกส์ ราชภัฏโคราช โชว์ศักยภาพผลงานวิจัย คว้าโล่รางวัลระดับชาติ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกอัมรินทร์ สุพรรณนพ เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานเปิดงานพร้อมมอบโล่รางวัลให้แก่นักวิจัยดีเด่น จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4 (4th Rajabhat University อ่านต่อ…

นักศึกษาภาษาไทย ราชภัฏโคราช แสดงวรรณคดีรังสรรค์ศิลปะการละคร

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 หลักสูตรภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดการแสดงละคร เรื่อง แรงพิษฐาน ซึ่งนำเค้าโครงมาจากวรรณกรรมเรื่อง พระสุธน มโนราห์ ภายใต้โครงการวรรณคดีรังสรรค์ศิลปะการละคร ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนา กองอินทร์ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช ได้ฤกษ์ดี ขึ้นเรือนใหม่ “เรือนโคราช”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ คณะศิษย์เก่าโรงเรียนฝึกหัดครูนครราชสีมา วิทยาลัยครูนครราชสีมา สถาบันราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีขึ้นเรือนใหม่ ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559 เวลา 09.09-17.00 น. ณ เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาภายในงานพบกับ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ราชภัฏโคราช จัดพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ ประจำปี 2559 ณ ศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดบายศรี 3 ชั้น ปิดท้ายด้วยการรำบวงสรวงของเหล่าคณาจารย์ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทโควตา ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ภาคปกติ และ โครงการการศึกษาเพื่อ ปวงชน (ภาค กศ.ปช. รุ่นที่ 21) โดยมีกำหนดการรับสมัครดังนี้-ประเภทโควตา รับสมัครวันที่ 12 ธ.ค.59 13 ม.ค. 60-ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป (ภาคปกติ) อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชเปิดร้อยไร่ ชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติ

หลักสูตรเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญเที่ยวชมศูนย์เรียนรู้เพื่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสุข ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 15 มกราคม 2560 เวลา 09.00-18.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร (100 ไร่ ) อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี รองศาสตราจารย์ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมถวายอาลัย และกล่าวพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อ่านต่อ…

นิเทศศาสตร์ ราชภัฏโคราช เปิดเสวนาการใช้ Facebook (รู้) ใช้… (ไม่) ไร้สติ

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการเสวนา หัวข้อ Facebook (รู้) ใช้…(ไม่) ไร้สติ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียเกี่ยวกับการเล่นโซเชียลอย่างมีสติ ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชเชิญเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดความรู้เพื่อสุขภาพ

หลักสูตรสาธารณสุขชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาวิชาการเรื่อง ราชภัฏวัยใส ห่างไกลการตั้งครรภ์ และเรื่องการประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์ ในท้องถิ่นเพื่อการออกกำลังกาย ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.00-16.00 น. ณ ห้อง อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชเปิดร้อยไร่ชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสธรรมชาติ

หลักสูตรเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญเที่ยวชมศูนย์เรียนรู้เพื่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสุข ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 15 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร (100 ไร่ ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตำบลไชยมงคล อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา อบรมฝึกปฏิบัติการด้านออกแบบนิเทศศิลป์

หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาในด้านการพัฒนาสู่ศตวรรษที่ 21 ในเชิงบูรณาการ จัดการอบรมเพื่อฝึกปฏิบัติการด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ เรื่อง สื่อโฆษณาออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้อง อ่านต่อ…

นักศึกษาหลักสูตรนาฏศิลป์ ราชภัฏโคราช โชว์วิจิตรทัศนาลีลาละครไทย

หลักสูตรนาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่าน ร่วมชมผลงานการแสดงละครดึกดำบรรพ์ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภายใต้โครงการ วิจิตรทัศนาลีลาละครไทย ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสนามหน้าอาคารคณะครุศาสตร์
ภายในงานพบกับ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช ลงพื้นที่ตามรอยพ่อพอเพียง ลงแขกเกี่ยวข้าว สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

หน่วยวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวไร่เพื่อสืบสานภูมิปัญญาและประเพณีที่ดีงาม ตามรอยพ่อพอเพียง ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง "กลไกการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตและมูลค่าเพิ่มข้าวไร่อย่างยั่งยืน จังหวัดนครราชสีมา ระยะที่ อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษา อบรมฝึกปฏิบัติการด้านออกแบบนิเทศศิลป์

หลักสูตรออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาในด้านการพัฒนาสู่ศตวรรษที่ 21 ในเชิงบูรณาการ จัดการอบรมเพื่อฝึกปฏิบัติการด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ เรื่อง สื่อโฆษณาออนไลน์ ในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้อง อ่านต่อ…

นักศึกษา ราชภัฏโคราช น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงนิทรรศการถวายอาลัยพ่อของแผ่นดิน

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาภาคปกติทุกคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์รวมประกาศข่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาการแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจ อ่านต่อ…