ราชบุรีโฮลดิ้ง จ่ายเงินปันผลรวม 3,292 ล้านบาท คิดเป็นหุ้นละ 2.27 บาท กำหนดจ่ายงวดคงเหลืออีก 1.17 บาทต่อหุ้น ในวันที่ 11 เมษายนนี้

          บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ประกาศจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในรอบปี 2556 (วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2556) แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.27 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลคงเหลือ ในอัตราหุ้นละ 1.17 บาท ในวันที่ 11 เมษายน ศกนี้
          นายพงษ์ดิษฐ พจนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในรอบปี 2556 ของบริษัทฯอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ โดยมีกำไรทั้งสิ้น 6,187 ล้านบาท ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 จึงได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จากจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด 1,450 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 2.27 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 3,292 ล้านบาท หรือค อ่านต่อ…

ราชบุรีโฮลดิ้ง ปรับกลยุทธ์ธุรกิจมุ่งสู่ธุรกิจพลังงานครบวงจร ตั้งเป้ากำลังผลิต 9,700 เมกะวัตต์ ในปี 2566 ปี 2556 กำไร 6,187 ล้านบาท

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (RATCH) แถลงวันนี้ว่า บริษัทฯ ได้ปรับแผนกลยุทธ์ธุรกิจ 10 ปี ใหม่ โดยตั้งเป้าหมายขยายกำลังการผลิตให้ถึง 9,700 เมกะวัตต์จากปัจจุบันมีกำลังผลิตติดตั้ง 6,543 เมกะวัตต์ เพื่อสร้างมูลค่ากิจการให้ถึง 280,000 ล้านบาทภายในปี อ่านต่อ…

ราชบุรีโฮลดิ้ง ปรับโครงสร้างการลงทุนใหม่เตรียมรับขยายการลงทุนในอนาคต

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ปรับโครงสร้างการลงทุนบริษัทฯ เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต การดำเนินการดังกล่าวเป็นแนวทางของแผนธุรกิจปรับปรุงใหม่ที่วางโครงสร้างการลงทุนเป็น 3 กลุ่ม คือ โครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กในประเทศ โรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนในประเทศ อ่านต่อ…

ราชบุรีโฮลดิ้ง เดินหน้าก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียนเซน้ำน้อย หลังจัดหาเงินกู้ 22,134 ล้านบาทสำเร็จ คาดผลิตไฟฟ้าขายกลับประเทศปี 2561

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) แถลงว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เซเปียนเซน้ำน้อย กำลังผลิต 410 เมกะวัตต์ ในสปป. ลาว จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างปลายปีนี้ หลังจากการจัดหาผู้ดำเนินงานด้านวิศวกรรมและก่อสร้างโครงการ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมป่าไม้ร่วมกับราชบุรีโฮลดิ้ง จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดป่าชุมชน โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2556

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกรมป่าไม้ จัดพิธีมอบรางวัลโครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2556 โดยมี ฯพณฯนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี (ที่ 3 จากขวา) เป็นประธานในพิธี และมี นายพงษ์ดิษฐ พจนา (ขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ (มหาชน) นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ (ที่ 2 จากขวา) อ่านต่อ…

ราชบุรีโฮลดิ้ง ปรับกลยุทธ์การเติบโตเสริมความสามารถในการแข่งขัน เสริมฐานธุรกิจเดิมให้แข็งแกร่ง พร้อมเจาะตลาดใหม่และขยายสู่ธุรกิจอื่นที่เพิ่มมูลค่า

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยกลยุทธ์สร้างความเติบโตเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน โดยยังคงรักษาฐานธุรกิจเดิมให้มั่นคงและเดินหน้าขยายตลาดใหม่ที่มีศักยภาพและโอกาสการลงทุนทั้งการพัฒนาโครงการใหม่ อ่านต่อ…

กรมป่าไม้-ราชบุรีโฮลดิ้ง-ชุมชน ผนึกพลังสร้างป่าชุมชน หนุนเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ป่า 40%ทั้งประเทศ

กรมป่าไม้ ร่วมกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และชุมชนทั่วประเทศ ผนึกกำลังขยายป่าชุมชนสกัดปัญหาการทำลายป่า และเพิ่มพื้นที่ป่าให้ถึง 40% ของทั้งประเทศตามเป้าหมาย ในปีนี้ ป่าชุมชนบ้านดงห้วยเย็น จ.ลำพูน อ่านต่อ…

ราชบุรีโฮลดิ้ง มั่นใจศักยภาพโรงไฟฟ้าพร้อมเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าประเทศ

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) แสดงความมั่นใจโรงไฟฟ้า 3 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าราชบุรี โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ และโรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้ กำลังผลิตติดตั้งรวม 5,745 เมกะวัตต์ พร้อมเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าเสริมระบบไฟฟ้าของประเทศอย่างเต็มประสิทธิภาพแม้แหล่งก๊าซธรรมชาติเยตากุนของพม่าจะหยุดซ่อมบ อ่านต่อ…

ราชบุรีโฮลดิ้ง กำไร 3,700 ล้านบาทรอบครึ่งปีแรก รุกลงทุนต่างประเทศสร้างรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) แถลงผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรก ประจำปี 2556 ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีกำไรสุทธิจำนวน 3,709 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 2.56 บาท ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา การลงทุนและพัฒนาโครงการต่าง ๆ ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ อ่านต่อ…

กรมป่าไม้-ราชบุรีโฮลดิ้ง มอบเงินอุดหนุน 2.1 ล้านบาท เสริมสร้างป่าชุมชนจังหวัดราชบุรี 22 แห่ง รวมพื้นที่ป่า 11,763 ไร่

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และกรมป่าไม้ โดยนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ (กลาง) อธิบดีกรมป่าไม้ และนายเกรียงฤทธิ์ เจียจันทร์พงษ์ (ที่ 3 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลบริษัทในเครือ ร่วมกันมอบเงินอุดหนุนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งป่าชุมชนจังหวัดราชบุรี จำนวน 22 หมู่บ้าน รวมเป็น อ่านต่อ…

ราชบุรีโฮลดิ้ง กำไรไตรมาสแรก 2,156 ล้านบาท รุกคืบขยายกำลังผลิตเพิ่มในออสเตรเลียอีก 4 โครงการ ก้าวสู่ผู้ผลิตไฟฟ้าชั้นนำของออสเตรเลีย

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) แถลงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ประจำปี 2556 โดยมีกำไรเติบโตอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพย์สินและประสิทธิผลของกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ รับรู้กำไรในไตรมาสนี้จำนวน 2,156 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37% จากไตรมาสเดียวกันในปี อ่านต่อ…

ราชบุรีโฮลดิ้ง-กรมป่าไม้ จัดค่ายเยาวชนกล้ายิ้ม ปี 6 เสริมสร้างศักยภาพเยาวชนกล้ายิ้มร่วมกันสืบสานการอนุรักษ์ป่าไม้

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และกรมป่าไม้ จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนกล้ายิ้ม ประจำปี 2556 ภายใต้โครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ที่จังหวัดระยอง ส่งเสริมเยาวชนภาคกลางและภาคตะวันออกเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรป่าไม้ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ราชบุรีโฮลดิ้ง เปิดสำนักงานแห่งใหม่ วางรากฐานการเติบโตสู่การเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนชั้นนำในภูมิภาค

บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จัดพิธีเปิดสำนักงานแห่งใหม่ มี ฯพณฯ พล.อ.อ. กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นประธานในพิธี โดยมี นายนพพล มิลินทางกูร กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) ให้การต้อนรับ โอกาสนี้ ดร. คุรุจิต นาครทรรพ (ที่ 2 จากซ้าย)ประธานกรรมการบริษัทฯ นายวิเชียร อ่านต่อ…

ราชบุรีโฮลดิ้ง เปิดโครงการผลิตไฟฟ้าทุ่งกังหันลม กำลังผลิต 207 เมกะวัตต์ใหญ่ที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มุ่งขยายธุรกิจพลังงานทดแทน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นทั้งสองโครงการในสัดส่วนร้อยละ20 แต่ละโครงการประกอบด้วยกังหันลมผลิตไฟฟ้าจำนวน 45 ต้น กำลังการผลิตต้นละ 2.3 เมกะวัตต์ รวมกำลังการผลิตติดตั้งโครงการละ 103.5 เมกะวัตต์ แต่ละโครงการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท Non-firm สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) กับ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมป่าไม้ร่วมกับราชบุรีโฮลดิ้ง ร่วมลงนามความร่วมมือดำเนิน โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ระยะที่ 2

นายสุวิทย์ รัตนมณี (ซ้าย) อธิบดีกรมป่าไม้ และ นายนพพล มิลินทางกูร (ขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย ความร่วมมือในการดำเนินการโครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ระยะที่ 2 (ปี 2556 2560) อ่านต่อ…

ราชบุรีโฮลดิ้ง เดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลสงขลาล่าสุดลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟภ. และได้รับสิทธิประโยชน์การลงทุนจาก BOI

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท สงขลา ไบโอแมส จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 40 ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) ประเภท Non-Firm สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมากกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีระยะเวลา 25 ปี สำหรับ บริษัท สงขลา ไบโอแมส อ่านต่อ…

ราชบุรีโฮลดิ้ง กำไรครึ่งปีแรก 4,900 ล้านบาท เติบโต 58% สะท้อนประสิทธิผลกลยุทธ์การลงทุนที่เน้นสร้างรายได้และกระแสเงินสดแข็งแกร่ง

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) แถลงผลการดำเนินงานบริษัทฯ งวดครึ่งปีแรกของปี 2555 เติบโตอย่างต่อเนื่อง สะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลกลยุทธ์การลงทุนที่เน้นเสริมสร้างความมั่นคงด้านรายได้และกำไร ด้วยวิธีการกระจายลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงหลากหลายประเภท อ่านต่อ…

ราชบุรีโฮลดิ้งลงทุน 630 ล้านบาทซื้อหุ้นเพิ่มทุน EDL-Gen สปป.ลาว สร้างรายได้เพิ่มจากเงินปันผล และกำลังผลิตที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เปิดเผยว่าบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ บริษัท Electricit? Du Laos-Generation Public Company ("EDL-Gen") จำนวนประมาณ35ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่าการลงทุนประมาณ 627.5 ล้านบาท ธุรกรรมดังกล่าวดำเนินการผ่านบริษัทย่อย 2 อ่านต่อ…

ราชบุรีโฮลดิ้ง ทุ่มเงินลงทุน 3,000 ล้านบาทสร้างพอร์ตธุรกิจพลังงานทดแทนร่วมทุนโซลาร์ฟาร์ม 15 แห่ง ล่าสุดโคราช 4 เดินเครื่องแล้ว

บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทโซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 40 กับบริษัทโซล่า เพาเวอร์ จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 60 และเป็นผู้พัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์มโคราช 4 อ่านต่อ…

ราชบุรีโฮลดิ้ง ร่วมทุนพัฒนาโครงการปรับปรุงคุณภาพก๊าซเผาทิ้ง

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ประกาศร่วมทุนในบริษัท สุโขทัยเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนาโครงการปรับปรุงคุณภาพก๊าซเผาทิ้งจากแหล่งผลิตน้ำมันดิบ การลงทุนดังกล่าวดำเนินการในนามบริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด (บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99) ซึ่งจะเข้าถือหุ้นร้อยละ 51 อ่านต่อ…