ยื่นภาษีผ่านเน็ตเลือกชำระภาษีได้หลากหลายช่องทาง

           กรมสรรพากรอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีที่ยื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th หากมีภาษีที่ต้องชำระเพิ่มเติม สามารถชำระภาษีได้โดยผ่านระบบ e-Payment หรือตู้ ATM หรือบัตรเครดิตของธนาคารใหญ่ 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพฯ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ และธนาคารกสิกรไทย ทั้งนี้ ได้ขยายการให้บริการครอบคลุมไปถึงผู้ใช้บัตรคลับการ์ดชำระภาษี ที่ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส ได้ทุกสาขา โดยได้รับแต้มสะสมเพิ่ม จำนวน 300 แต้มตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2556 
          นางจิตรมณี สุวรรณพูล ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษีในฐานะโฆษกกรมสรรพากร กล่าวว่า “กรมสรรพากรพร้อมให้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91) ด้วยหลากหลายช่องทางทั้งการยื่นแบบฯ ด้วยกระดาษ และทางอินเทอร์เน็ตเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีได้รับความพึงพอใจ หากท่านที่ต้องการยื่นแบบฯ ด้วยกระดาษสามารถยื่นและชำระภาษีได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทั่วประเทศ หรือธนาคารพาณิชย์ไทย หรือจะส่งแบบแสดงรายการพร้อมชำระภาษี ด้วยการแนบเช็คหรือธนาณัติส่งทางไปรษณีย์เฉพาะผู้ที่มีภูมิลำเนาในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2556 ส่วนการยื่นแบบฯ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตถือเป็นช่องทางหนึ่งที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก เพราะสะดวก รวดเร็ว ใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่งโมง ไม่มีวันหยุด และยังได้รับสิทธิขยายเวลายื่นได้จนถึงวันที่ 9 เมษายน 2556 ซึ่งกรมสรรพากรจะขยายเครือข่ายและสร้างนวัตกรรมการบริการเรื่องภาษีอากรร่วมกับภาคเอกชน ธนาคาร ห้างสรรพสินค้าต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทุกความต้องการของผู้เสียภาษี เพื่อให้ผู้เสียภาษีเกิดความประทับใจ ดุจเป็นหุ้นส่วนซึ่งกันและกัน ”