มูลนิธิมายา โคตมี เปิดคอร์สสอนธรรมะ2 คอร์ส ส่งท้ายปี พระอาจารย์สุเมโธ และพระปสันโนร่วมบรรยายสร้างศรัทธาชาวพุทธ

          มูลนิธิมายา โคตมี หลังพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโกผู้ก่อตั้งได้ลาสิกขาไปแล้วมูลนิธิฯ ยังคงดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งมูลนิธิอย่างต่อเนื่อง อาทิ การแจกทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ด้อยโอกาส การจัดคอร์สปฎิบัติธรรมสำหรับเยาวชน ผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ยังคงได้รับการสนับสนุนจากญาติโยมและผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะครูอาจารย์ที่จะมาสอนปฎิบัติธรรมะนอกจากจะเป็นพระจากวัดป่าสุนันทวนารามแล้วยังได้รับเมตตาจากครูอาจารย์พระเถระสายวัดป่าหนองป่าพงที่สละเวลามาร่วมสอนธรรมะและมาให้กำลังใจกับมูลนิธิฯในการทำงานเพื่อสืบทอดพระศาสนาต่อไป 
          ทั้งนี้ ในเดือนธันวาคม 2556 นี้ ทางมูลนิธิมายา โคตมี ได้จัดคอร์สปฎิบัติธรรม 2 คอร์ส สำหรับบุค อ่านต่อ…

มูลนิธิมายา โคตมี เปิดคอร์สปฎิบัติธรรมตามแนวหลวงปู่ชา สุภัทโท

มูลนิธิมายา โคตมี เปิดคอร์สปฎิบัติธรรมตามแนวหลวงปู่ชา สุภัทโทโดยเปิดคอร์สสั้น ๆ เย็นวันศุกร์ -เสาร์-อาทิตย์ คอร์สที่เหมาะสำหรับคนเมืองสามารถมาปฎิบัติธรรมสั้นๆช่วงวันหยุดได้ โดยไม่เสียเวลาทำงาน สำหรับเดือนตุลาคมนี้ทางมูลนิธิฯ เปิด 2 คอร์ส คือ คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป 5-6 ตุลาคม 2556 อ่านต่อ…

มูลนิธิมายา โคตมี เปิดรับสมัครครู อาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้สนใจเข้าอบรมและปฎิบัติธรรมในโครงการ “คุรุภาวนา พัฒนาครูวิถีพุทธ”

ตลอดโครงการจัดให้มีการอบรม 6 ครั้ง ๆ ละ 3 วัน เย็นวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ การอบรมจัดเดือนเว้นเดือน เริ่ม13 กันยายน 2556 ถึง 13 กรกฎาคม 2557 ผู้เข้าอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ อ่านต่อ…

“มูลนิธิมายา โคตมี”ลั่นสานงานธรรมะ การศึกษา เยาวชน เพิ่มพลังทำดีให้สังคม ย้ำเจตนารมณ์เดิมของพระอาจารย์มิตซูโอะ

มูลนิธิมายา โคตมี ประกาศสานต่องานด้านธรรมะ การศึกษา เยาวชน ที่มีทั้งทุนการศึกษาเด็กยากไร้ งานอบรมปฎิบัติธรรม โครงการเพิ่มพลังการศึกษาด้วยหนังสือธรรมะ ผ้าซาโอริช่วยผู้ประสบภัยสึนามิ และงานจัดพิมพ์หนังสือธรรมะ อ่านต่อ…

มูลนิธิมายา โคตมี จัดคอร์สปฎิบัติธรรมสำหรับบุคคลทั่วไป

มูลนิธิมายา โคตมี เชิญผู้สนใจร่วมเข้าคอร์สปฎิบัติธรรมสำหรับบุคคลทั่วไปตั้งแต่วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2556 และรับฟังการบรรยายธรรม ในวันเสาร์ที่ 13 ก.ค.56 แสดงธรรมโดย พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรํสี) จาก วัดมเหยงค์ วันอาทิตย์ที่14ก.ค.56 อาจารย์วรากร ไรวา มาบรรยายเรื่อง 31 อ่านต่อ…

‘โครงการเพิ่มพลังการศึกษาด้วยหนังสือธรรมะของพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก’

มูลนิธิมายา โคตมี ในการอุปถัมภ์ของพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก จัด โครงการเพิ่มพลังการศึกษาด้วยหนังสือธรรมะของพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก เปิดรับสมัครสถานศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงอุดมศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สถานศึกษาจะได้รับหนังสือธรรมะของพระอาจารย์มิตซูโอะ อ่านต่อ…