ราชภัฏโคราช จัดเสวนาตามรอย “ปาจิต อรพิม”

          เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดงานเสวนาวิชาการเรื่อง ตามรอยปาจิต-อรพิม บนเส้นทางสายตำนาน ไทย-ลาว-เขมร ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคารจุฬาภรณวลัยลักษณ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการเสวนา จากนั้นเป็นการรับฟังการเสวนาดังกล่าว โดยได้รับเกียรติจาก ดร.รังสิมา เลฟเฟิร์ด นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นวิทยากร
          การจัดเสวนาในครั้งนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ และการวิเคราะห์ร่วมกัน ระหว่างนักวิชาการและผู้สนใจ ที่จะตามรอย ปาจิต-อรพิน ซึ่งเป็นนิทานเรื่องเล่าแบบมุขปาฐะ เป็นที่รู้จักอย อ่านต่อ…

นักศึกษาราชภัฏโคราช สุดเจ๋งประกวดภาพถ่ายรายการเดียว คว้า 4 รางวัล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ ที่ได้เข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี อ่านต่อ…

ผู้บริหารราชภัฏโคราชขึ้นแท่นรับเข็มเชิดชูเกียรติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุนทรี ศิริอังกูร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสอน สังกัดโปรแกรมวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น อ่านต่อ…

ม.ราชภัฏโคราช ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา จัดงานแถลงข่าวการประกวดมิสนครราชสีมาเกมส์ ค้นหาสาวงามทำหน้าที่ทูตกีฬา ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา จัดงานแถลงข่าวการประกวดมิสนครราชสีมาเกมส์ โดยมี นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด นครราชสีมา เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชชวนน้องๆเที่ยวงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช ศึกษาดูงาน ราชภัฏราชนครินทร์

เมื่อวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2557 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าศึกษาดูงาน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วิทยาเขตบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา อ่านต่อ…

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ม.ราชภัฏโคราช และกรมทรัพยากรธรณี จังหวัดสตูล เข้าศึกษาดูงานสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมเดินหน้าสร้างเครือข่ายอุทยานธรณีระดับโลก

เมื่อวันที่ 2-6 กรกฏาคม 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง จินตสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ และคณะผู้บริหารจากกรมทรัพยากรธรณี จังหวัดสตูล จำนวน 23 คน อ่านต่อ…

สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏโคราช จัดโครงการศึกษาบริบทในประเทศอาเซียน

เมื่อวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการศึกษาบริบทประเทศในเขตประชาคมอาเซียน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา ผาติเสนะ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยบุคลากร อ่านต่อ…

ม.ราชภัฏโคราช จัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้เป็นบุคคลสำนึกดี มีความรู้ พร้อมสู้งาน

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี อ่านต่อ…

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมราชภัฏโคราช รับหน้าที่จัดการประกวดมิสนครราชสีมาเกมส์

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมของการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ อ่านต่อ…

โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏโคราช รณรงค์เฝ้าระวังโรคติดต่อในช่วงฤดูฝน

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวัง โรคติดต่อในช่วงฤดูฝน โรคที่มักพบบ่อยในช่วงฤดูฝน เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ และโรคมือ เท้า ปาก เป็นต้น อ่านต่อ…

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ออกค่ายจิตอาสาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน

เมื่อวันที่ 27-29 มิถุนายน 2557 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการค่ายจิตอาสาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ณ โรงเรียนบ้านซึม (ศรีราษฎร์นุเคราะห์) หมู่ที่ 10 ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิพงศ์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: นักศึกษาการเงินการธนาคาร ม.ราชภัฏโคราช คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการ “TISCO Young Financial Planner Camp ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมทุนการศึกษา 30,000 บาท จากการเข้าร่วม โครงการ TISCO Young Financial Planner Camp ครั้งที่ อ่านต่อ…

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏโคราช ต้อนรับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ตรวจสอบคุณภาพรังสี

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ต้อนรับ นายพีระศักดิ์ สุนทรนนท์ และคณะนักวิชาการรังสีเชี่ยวชาญ จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ดร.วินัย จามรสุริยา รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น เรื่อง คำกล่าวเกี่ยวกับพ่อแม่ลูกในบทละครโน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วินัย จามรสุริยา รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา และประธานโปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโอกาสที่งานวิจัยเรื่อง คำกล่าวเกี่ยวกับพ่อแม่ลูกในบทละครโน อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราช สร้างเครือข่ายครูให้เข้มแข็ง สร้างสัมพันธ์อันดี จัดประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง ครูนิเทศก์ทั่วไป อาจารย์นิเทศก์ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยง ครูนิเทศก์ทั่วไป อาจารย์นิเทศก์มหาวิทยาลัย และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ราชภัฏโคราช ร่วมกับ 17 สถาบันอุดมศึกษา ลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการตรวจสอบการลงทะเบียน งานวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราสุทธิ์

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการตรวจสอบการลงทะเบียนงานวรรณกรรม ด้วยโปรแกรมอักขราสุทธิ์ ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 อ่านต่อ…

ราชภัฏโคราชร่วมใจทำบ้านให้น่าอยู่

เมื่อระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการ Mini Cleaning night & Big Cleaning day เพื่อร่วมใจกันทำบ้านให้น่าอยู่ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี อ่านต่อ…

บุคลากร ม.ราชภัฏโคราช เข้าร่วมโครงการประชุมทบทวน การปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการประชุมทบทวน การปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ ประจำคณะ ศูนย์ สำนัก กอง งาน ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อ่านต่อ…

ม.ราชภัฏโคราช ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค กศ.ปช. รุ่นที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช. รุ่นที่ 18)ประจำปี การศึกษา 2557 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์เทื้อน ทองแก้ว รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อ่านต่อ…