The lost paradise of childhood โดย 9 ศิลปินหญิงรุ่นใหม่

          หอศิลป์ g23 มศว ขอเชิญร่วมพิธิเปิด นิทรรศการผลงานศิลปะ The lost paradise of childhood โดย 9 ศิลปินหญิงรุ่นใหม่ ที่มาร่วมถ่ายทอดมุมมองความคิดต่อสิ่งต่างๆที่ได้เรียนรู้และได้พบเห็นในชีวิตและวันวาน มาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะในรูปแบบที่หลากหลาย
กุลธิดา มีสกุลถาวร
สุพัตรา หมั่นแสวง
นันทวัน เจ็กจันทึก
ทัศยา เขม้นงาน
สุชาดา สุวรรณชม
ณิชาดา บุญญธนาภิภัทร
นิลรัตน์ ปัททุม
เจนจิรา ร่วมญาติ
ธาริณี ศักดิ์นาวีพร
วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 17.00 น เป็นต้นไป
จัดแสดง19 กันยายน -14 ธันวาคม 2557
เปิดวันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 11.00-18.00 น.
ณ หอนิทรรศการ g23 ชั้น 2 ศููนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย
อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี อ่านต่อ…

รับสมัครอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นักศึกษา นิสิต และบุคคลทั่วไป

ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นักศึกษา นิสิต และบุคคลทั่วไป โดยเริ่มรับสมัครวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ถึง วันเรียนวันแรกของแต่ละหลักสูตร อ่านต่อ…

รับสมัครอบรมภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 2/2557

โครงการบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครอบรมภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 2/2557 ให้กับบุคคลภายนอกทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 14 พฤษภาคม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กลุ่มทรู ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลแบบไร้สายครอบคลุมทั่วสถาบัน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมชัยบุญยะลีพรรณอธิการบดี (ที่สองจากซ้าย)และดร.สมภพรอดอัมพรผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์(ซ้าย)ร่วมกับกลุ่มทรูโดย นายธาดาเศวตศิลาผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจการศึกษา(ที่สองจากขวา)และนายนนท์อิงคุทานนท์ผู้จัดการทั่วไป(ขวา)ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง อ่านต่อ…

สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ โดยศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพจัดกิจกรรมวัดแววความสามารถ เพื่อค้นหาความสนใจ ความถนัดและความสามารถพิเศษของเด็กอายุระหว่าง 4-9 ปี

สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ โดยศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพจัดกิจกรรมวัดแววความสามารถ เพื่อค้นหาความสนใจ ความถนัดและความสามารถพิเศษของเด็กอายุระหว่าง 4-9 ปี (ไม่เกิน 10 ปี ในขณะเข้าร่วมกิจกรรม) อ่านต่อ…

สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ สร้างนิทานเพื่อการพัฒนาเด็ก มุ่งเน้นจินตนาการและพัฒนากระบวนการคิดในเด็กปฐมวัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มีแนวคิดส่งเสริมให้เด็กไทยพัฒนาทักษะทางการฟัง การดู การพูด การอ่าน การเขียน และการคิดไปพร้อมๆ กัน จึงได้จัดทำนวัตกรรมขึ้นโดยจัดทำเป็นหนังสือนิทานทั้งหมด 4 เล่ม แบ่งเป็น 4 ลักษณะ คือ 1) มีแต่รูปไม่มีตัวอักษร 2) เรื่องจบรูปไม่จบ 3) รูปจบเรื่องไม่จบ และ 4) เรื่องไม่จบ อ่านต่อ…

สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว เปิดคลินิกคัดกรองการพูด…หวังเด็กไทยพูดไทยให้ชัด

รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดเผยว่า การพูดที่ถูกต้องชัดเจนของเด็กมีความสำคัญที่อยากให้ผู้ปกครองตระหนักและให้การส่งเสริมเด็กไทยทุกคนพูดให้ชัดเจน เพราะการพูดไม่ชัดเจนย่อมส่งผลต่อความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: “ส้มตำร้อยล้าน”คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เมื่อกิจกรรมใหญ่ประจำปี 2556 เกิดขึ้น จึงเป็นเรื่องปกติที่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย เจ้าหน้าที่ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้การนำของ ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มอบเงินสนับสนุนสร้างศูนย์เรียนรู้หัตถการทางการแพทย์ฯ มศว

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท จากนายอร่ามอาชว์วัต โล่ห์วีระ อดีต รมช.คมนาคม เพื่อสนับสนุนการสร้างศูนย์เรียนรู้หัตถการทางการแพทย์ด้วยหุ่นจำลองสำหรับนิสิตแพทย์ มศว โดยกิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมใหญ่ที่คณะแพทยศาสตร์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สนับสนุนกองทุนผู้ยากไร้และสร้างศูนย์เรียนรู้หัตถการทางการแพทย์“มศว”

ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประธานจัดงานเพื่อสมทบกองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยยากจนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีและสร้างศูนย์เรียนรู้หัตถการทางการแพทย์ด้วยหุ่นจำลองสำหรับนิสิตแพทย์ มศว รับมอบเงินสนับสนุนจากวงดิอิมพอสซิเบิ้ล จำนวน 400,000 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: คณะแพทยศาสตร์ มศว จัด“กาลาดินเนอร์เฉลิมพระเกียรติ”

ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประธานจัดงานกาลาดินเนอร์การกุศลฯ พร้อมทีมบริหารร่วมกันให้การต้อนรับนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเป็นประธานเปิดงานกาลาดินเนอร์การกุศล อ่านต่อ…

“คณะแพทย์มศว.”จัดกาลาดินเนอร์การกุศลระดมทุน 100 ล้านบาท สบทบทุนผู้ยากไร้-นำไฮเทคโนโลยีปรับศักยภาพนิสิตแพทย์รับAEC

ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประธานจัดงานกาลาดินเนอร์การกุศลฯ เปิดเผยว่า การแถลงข่าวครั้งนี้ เป็นการแถลงข่าวการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ครบรอบ ๕๘ ชันษา อ่านต่อ…

โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมคุ้มครองผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2555

นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดงานโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมคุ้มครองผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์บริการวิชาการ ชั้น 15 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยโครงการดังกล่าว อ่านต่อ…

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2555

ด้วยศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2555ในการนี้ ศูนย์บริการวิชาการ มศว ได้จัดให้มีงานแถลงข่าวขึ้น ในวันพรุ่งนี้ (9 มกราคม 2555) ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. เพื่อเปิดโครงการ อ่านต่อ…

อบรม โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ สาขา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้ารับการฝึกอบรม โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ สาขา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) จำนวน 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 อบรมทุกวันเสาร์ และรุ่นที่ 2 อบรมทุกวันอาทิตย์ จำนวนรุ่นละ 40 คน ณ อ่านต่อ…

มศว จับ อีคอมเมิร์ช สร้างคุณให้เป็นนายตัวเอง ภายใน 3 เดือน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ก็เตรียมปั้นนักธุรกิจรุ่นใหม่ ภายใต้การดำเนินธุรกิจแบบ อีคอมเมิร์ชเข้าสู่วงกรธุรกิจเมืองไทย โดย ผศ.ดร.ประมา ศาสตระรุจิ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า วิทยาลัยร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดโครงการ อ่านต่อ…

สถาบันวิจัยพลังงาน ผนึกนักวิชาการ ชี้แนวทางปรับโครงสร้างราคาพลังงาน วอนภาครัฐเผยโครงสร้างราคาพลังงานแท้จริง

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดเสวนาพร้อมด้วยสถาบันวิจัยพลังงาน นักวิชาการ ตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน ชี้แนวทางกำหนดนโยบายและราคาพลังงานที่เหมาะสมต่อประเทศไทย เน้นภาครัฐเปิดเผยข้อมูลสะท้อนต้นทุนราคาพลังงานที่แท้จริง อ่านต่อ…

สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว จัดการประชุมสภาคนพิเศษ ครั้งที่ ๑ “ก้าวไปด้วยกัน”

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว เปิดเผยว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษในฐานะที่เป็นหน่วยงานด้านการศึกษาที่ส่งเสริมงานด้านการศึกษาพิเศษมาอย่างต่อเนื่อง อ่านต่อ…

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงาน “ก้าวไปด้วยกัน”

สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมประชุมกับกลุ่มภาคี เพื่อร่วมกันจัดงาน "ก้าวไปด้วยกัน" ในการประชุมสภาคนพิเศษ ครั้งที่ 1 สำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อให้พวกเค้าได้ปลุกตัวตน เปิดโอกาสปรับปรุงตัว เปลี่ยนแปลง อ่านต่อ…

สโมสรนิสิตและชมรมศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการศิลปกรรมสร้างสรรค์สังคม รวมน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

สโมสรนิสิตและชมรมศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการศิลปกรรมสร้างสรรค์สังคม รวมน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ในวันที่ 27 ตุลาคม 2554 ณ ศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ โดยนำกิจกรรมการแสดงดนตรี การแสดงละครเด็ก การแสดงละครใบ้ การแสดงนาฏศิลป์ อ่านต่อ…