สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ โดยศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพจัดกิจกรรมวัดแววความสามารถ เพื่อค้นหาความสนใจ ความถนัดและความสามารถพิเศษของเด็กอายุระหว่าง 4-9 ปี

          สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ โดยศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพจัดกิจกรรมวัดแววความสามารถ เพื่อค้นหาความสนใจ ความถนัดและความสามารถพิเศษของเด็กอายุระหว่าง 4-9 ปี (ไม่เกิน 10 ปี ในขณะเข้าร่วมกิจกรรม) เพื่อที่จะช่วยให้ผู้ปกครองได้ทราบแนวทางในการส่งเสริมความสามารถของเด็กให้เหมาะสมตามศักยภาพ และเพื่อทราบถึงสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการแสดงหรือพัฒนาความสามารถของเด็ก โดยใช้เวลาทั้งหมด 10 ครั้ง
          วัน-เวลาในการทำกิจกรรม
          วันที่ 20-29 เมษายน พ.ศ.2557
          เด็กอายุ 4-6 ปี เวลา 09.30-11.30 น. เด็กอายุ 7-9 ปี เวลา 13.30-15.30 น.
อ่านต่อ…

สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ สร้างนิทานเพื่อการพัฒนาเด็ก มุ่งเน้นจินตนาการและพัฒนากระบวนการคิดในเด็กปฐมวัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มีแนวคิดส่งเสริมให้เด็กไทยพัฒนาทักษะทางการฟัง การดู การพูด การอ่าน การเขียน และการคิดไปพร้อมๆ กัน จึงได้จัดทำนวัตกรรมขึ้นโดยจัดทำเป็นหนังสือนิทานทั้งหมด 4 เล่ม แบ่งเป็น 4 ลักษณะ คือ 1) มีแต่รูปไม่มีตัวอักษร 2) เรื่องจบรูปไม่จบ 3) รูปจบเรื่องไม่จบ และ 4) เรื่องไม่จบ อ่านต่อ…

สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว เปิดคลินิกคัดกรองการพูด…หวังเด็กไทยพูดไทยให้ชัด

รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดเผยว่า การพูดที่ถูกต้องชัดเจนของเด็กมีความสำคัญที่อยากให้ผู้ปกครองตระหนักและให้การส่งเสริมเด็กไทยทุกคนพูดให้ชัดเจน เพราะการพูดไม่ชัดเจนย่อมส่งผลต่อความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: “ส้มตำร้อยล้าน”คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เมื่อกิจกรรมใหญ่ประจำปี 2556 เกิดขึ้น จึงเป็นเรื่องปกติที่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย เจ้าหน้าที่ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้การนำของ ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มอบเงินสนับสนุนสร้างศูนย์เรียนรู้หัตถการทางการแพทย์ฯ มศว

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท จากนายอร่ามอาชว์วัต โล่ห์วีระ อดีต รมช.คมนาคม เพื่อสนับสนุนการสร้างศูนย์เรียนรู้หัตถการทางการแพทย์ด้วยหุ่นจำลองสำหรับนิสิตแพทย์ มศว โดยกิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมใหญ่ที่คณะแพทยศาสตร์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สนับสนุนกองทุนผู้ยากไร้และสร้างศูนย์เรียนรู้หัตถการทางการแพทย์“มศว”

ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประธานจัดงานเพื่อสมทบกองทุนพระราชทานเพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยยากจนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีและสร้างศูนย์เรียนรู้หัตถการทางการแพทย์ด้วยหุ่นจำลองสำหรับนิสิตแพทย์ มศว รับมอบเงินสนับสนุนจากวงดิอิมพอสซิเบิ้ล จำนวน 400,000 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: คณะแพทยศาสตร์ มศว จัด“กาลาดินเนอร์เฉลิมพระเกียรติ”

ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประธานจัดงานกาลาดินเนอร์การกุศลฯ พร้อมทีมบริหารร่วมกันให้การต้อนรับนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเป็นประธานเปิดงานกาลาดินเนอร์การกุศล อ่านต่อ…

“คณะแพทย์มศว.”จัดกาลาดินเนอร์การกุศลระดมทุน 100 ล้านบาท สบทบทุนผู้ยากไร้-นำไฮเทคโนโลยีปรับศักยภาพนิสิตแพทย์รับAEC

ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประธานจัดงานกาลาดินเนอร์การกุศลฯ เปิดเผยว่า การแถลงข่าวครั้งนี้ เป็นการแถลงข่าวการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ครบรอบ ๕๘ ชันษา อ่านต่อ…

โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมคุ้มครองผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2555

นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดงานโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมคุ้มครองผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมใหญ่ศูนย์บริการวิชาการ ชั้น 15 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยโครงการดังกล่าว อ่านต่อ…

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2555

ด้วยศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2555ในการนี้ ศูนย์บริการวิชาการ มศว ได้จัดให้มีงานแถลงข่าวขึ้น ในวันพรุ่งนี้ (9 มกราคม 2555) ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. เพื่อเปิดโครงการ อ่านต่อ…

อบรม โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ สาขา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้ารับการฝึกอบรม โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ สาขา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) จำนวน 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 อบรมทุกวันเสาร์ และรุ่นที่ 2 อบรมทุกวันอาทิตย์ จำนวนรุ่นละ 40 คน ณ อ่านต่อ…

มศว จับ อีคอมเมิร์ช สร้างคุณให้เป็นนายตัวเอง ภายใน 3 เดือน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ก็เตรียมปั้นนักธุรกิจรุ่นใหม่ ภายใต้การดำเนินธุรกิจแบบ อีคอมเมิร์ชเข้าสู่วงกรธุรกิจเมืองไทย โดย ผศ.ดร.ประมา ศาสตระรุจิ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า วิทยาลัยร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดโครงการ อ่านต่อ…

สถาบันวิจัยพลังงาน ผนึกนักวิชาการ ชี้แนวทางปรับโครงสร้างราคาพลังงาน วอนภาครัฐเผยโครงสร้างราคาพลังงานแท้จริง

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดเสวนาพร้อมด้วยสถาบันวิจัยพลังงาน นักวิชาการ ตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงาน ชี้แนวทางกำหนดนโยบายและราคาพลังงานที่เหมาะสมต่อประเทศไทย เน้นภาครัฐเปิดเผยข้อมูลสะท้อนต้นทุนราคาพลังงานที่แท้จริง อ่านต่อ…

สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว จัดการประชุมสภาคนพิเศษ ครั้งที่ ๑ “ก้าวไปด้วยกัน”

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว เปิดเผยว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษในฐานะที่เป็นหน่วยงานด้านการศึกษาที่ส่งเสริมงานด้านการศึกษาพิเศษมาอย่างต่อเนื่อง อ่านต่อ…

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงาน “ก้าวไปด้วยกัน”

สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมประชุมกับกลุ่มภาคี เพื่อร่วมกันจัดงาน "ก้าวไปด้วยกัน" ในการประชุมสภาคนพิเศษ ครั้งที่ 1 สำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อให้พวกเค้าได้ปลุกตัวตน เปิดโอกาสปรับปรุงตัว เปลี่ยนแปลง อ่านต่อ…

สโมสรนิสิตและชมรมศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการศิลปกรรมสร้างสรรค์สังคม รวมน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

สโมสรนิสิตและชมรมศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการศิลปกรรมสร้างสรรค์สังคม รวมน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ในวันที่ 27 ตุลาคม 2554 ณ ศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ โดยนำกิจกรรมการแสดงดนตรี การแสดงละครเด็ก การแสดงละครใบ้ การแสดงนาฏศิลป์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พิธีเปิดโครงการ พัฒนาศักยภาพชมรมคุ้มครองผู้บริโภค

สคบ. ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพชมรมคุ้มครองผู้บริโภคกรุงเทพมหานคร เพื่อการสร้างเครือข่ายภาคเอกชน และพัฒนาศักยภาพของชมรมคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีพิธีเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์บริการวิชาการ อ่านต่อ…

ค่ายแอนิเมชั่น ปั้นเรื่อง : นิทาน งานปั้น แอนิเมชั่น แสนสนุก

เด็กๆ จะได้สัมผัสกับเสน่ห์ของงาน Clay Animation กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ ปั้นดินน้ำมันให้กลายเป็นตัวละครได้อย่างหลากหลายไม่สิ้นสุด และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวได้อย่างสมบูรณ์และมีความสนุกสนาน นอกจากนี้เด็กๆ จะได้เรียนรู้ทักษะทางสังคมการทำงานร่วมกับผู้อื่น อ่านต่อ…

งานสัมมนาดนตรีนานาชาติ ในหัวข้อ “สอนทฤษฎีดนตรีไทย สอนอะไร”

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาดนตรีนานาชาติ ในหัวข้อ "สอนทฤษฎีดนตรีไทย สอนอะไร" เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการสอนทฤษฎีดนตรีไทยในปัจจุบันและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการดนตรีด้านทฤษฎีจากมุมมองของคณาจารย์สถาบันต่างๆ ในวันที่ 10 กันยายน 2554 ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ่านต่อ…

เชิญชมฟรีละครเวทีเรื่องหัวใจทองคำ โดยนิสิตคณะศิลปกรรมศาตร์ มศว.

ความผิดของพ่อมีเพียงอย่างเดียวคือ…การไม่ได้สอนลูก แต่ความผิดของลูกนั้นมากกว่าคือ…การละทิ้งความเป็นครู ร่วมหาความหมายของประโยคนี้ได้จากละครเวทีเรื่อง หัวใจทองคำ บทประพันธ์โดย มล.ปิ่น มาลากุล กำกับการแสดงโดยครูซอ สทาศัย พงศ์หิรัญ และครูเก๋ สามมิติ สุขบรรจง จากAF6 นำแสดงโดยครูรัก ศรัทธา อ่านต่อ…