มรภ.สงขลา จัดติวครู แก้ปัญหาจ้างทำผลงานวิชาการ

 
          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดอบรมเขียนผลงานทางวิชาการ (วิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความวิจัย) หวังพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา แก้ปัญหาจ้างทำผลงานวิชาการ โดยมี ผศ.ดร.ฆนัท ธาตุทอง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด ดร.ประภาพร แสงทอง รองคณบดีงานบริหารและบริการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ เปิดเผยว่า การอบรมในครั้งนี้มีครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมจำนวน 40 คน ซึ่งผู้เข้าอบรมทุกคนได้รับการฝึกปฏิบัติเขียนผลงานทางวิชาการ ตลอดจนฝึกเขียนรายงานการวิจัย บทคัดย่อ และบทความวิจัย เพื่อให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ สามารถเขียนผลงานทางวิชาการได้เอง ไม่ต้องไปว่าจ้างบุคคลภายนอกให้จัดทำให้ และผลงานทางวิชาการที่จัดทำด้ อ่านต่อ…

เพื่อแม่หลวงของปวงไทย

ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พร้อมด้วย ผศ.นิตยา ธัญญพาณิชย์ รองอธิการบดี นำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรในโครงการ บุญนี้ถวายเพื่อแม่หลวงของปวงไทย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ บริเวณหน้าเสาธง อาคารอำนวยการ อ่านต่อ…

อิ่มบุญ ถวายเทียนพรรษา มรภ.สงขลา นำน้องรับมงคลธรรม

เป็นธรรมเนียมปฏิบัติก็ว่าได้สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่เมื่อเทศกาลเข้าพรรษาเวียนมาถึง คณะผู้บริหารจะนำทีมนักศึกษา เดินทางไปถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแก่พระภิกษุสงฆ์ ที่จำพรรษายังวัดต่างๆ ด้วยหวังที่จะปลูกฝังเมล็ดพันธุ์แห่งการสืบสานพระพุทธศาสนา อ่านต่อ…

มรภ.สงขลา จัดมหกรรมปี่ภาคใต้-เทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชาของแผ่นดิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัด 2 งานใหญ่ วัฒนธรรมสัมพันธ์ปี 2554 มหกรรมปี่ภาคใต้ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชาของแผ่นดิน ควบเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง วันที่ 20-28 สิงหาคม ศกนี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดึง ควน ทวนยก ศิลปินแห่งชาติ ปี 53 อ่านต่อ…

มรภ.สงขลา ใช้ ‘โดสะโฮ’ ฟื้นสมรรถภาพผู้พิการ

ผศ.ดร.ประสิทธิ์ สังขมณี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กล่าวว่า ปัจจุบันสังคมมีการยอมรับและให้โอกาสเด็กพิเศษมากขึ้น โดยหลายฝ่ายได้ช่วยกันพัฒนาศักยภาพให้สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้ ซึ่งในเรื่องนี้ผู้ปกครองมีส่วนสำคัญในการช่วยให้เด็กพิเศษมีพัฒนาการที่ดีขึ้น จนเทียบเท่าเด็กปกติ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เปิดงานแสดงดนตรีในสวน

ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงดนตรีในสวนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ที่ผ่านมา ในการนี้ ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มรภ.สงขลา ประชุมวิพากษ์ร่างแผนพัฒนาระยะยาว 15 ปี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการประชุมวิพากษ์ร่างแผนพัฒนาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2555-2569) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ กรรมการสภาคณาจารย์ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และ กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท อ่านต่อ…

นบม. ดูพื้นที่ก่อสร้าง มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล จับมือสร้างเครือข่ายวิชาการ งานวิจัย

คณะนักบริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง (นบม. รุ่นที่ 22) เยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ศึกษาดูงานการจัดตั้งวิทยาเขตสตูล ในบริบทจังหวัดชายแดนใต้ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัย และการพัฒนานักศึกษาในอนาคต เมื่อวันที่ 15-17 กรกฎาคม ที่ผ่านมา คณะนักบริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง (นบม. รุ่นที่ อ่านต่อ…

มรภ.สงขลา จัดเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดเผยถึงการจัดงานเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2554 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่า เนื่องจากปี 2554 เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมายุครบ 7 รอบ คณะสงฆ์จังหวัดสงขลา อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มรภ.สงขลา สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 18 เมษายน ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จำนวนทั้งสิ้น 3,720 อ่านต่อ…

มรภ.สงขลา เดินหน้าจัดตั้งวิทยาเขตสตูล มุ่งเป้า นศ. 400 คน ใน 5 ปี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นำเสนอรายละเอียดโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล ต่อคณะกรรมการฯ ชุดที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ตั้งเป้าเปิดสาขาวิชาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้
ดร.แสนศักดิ์ ศิริพานิช รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดเผยว่า อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มรภ.สงขลา Road Show ประกันคุณภาพ

สำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัด Road Show การประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๓ ของสำนักงานอธิการบดีและสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภา ชั้น ๘ สำนักงานอธิการบดี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มรภ.สงขลา มอบโล่เชิดชูเกียรติฯ ผู้นำนักศึกษา

ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มอบโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณบัตรแก่ผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเล็ก หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: แสดงความยินดี ข้าราชการดีเด่น มรภ.สงขลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นางสาวอุไรวรรณ รัตนพงศ์ ลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผู้ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ที่ผ่านมา ณ อ่านต่อ…

มรภ.สงขลา รับนักศึกษาปริญญาโท ปี ๕๔

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กำหนดเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ใน ๔ สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชุน สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตรและสาขาวิชาบริหารธุรกิจ จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ อ่านต่อ…

มรภ.สงขลา รับสมัครนักศึกษาภาค กศ.บป. ปี ๕๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดรับสมัครนักศึกษาภาค กศ.บป. ศูนย์สงขลา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ กำหนดจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ ๐-๗๔๓๓-๖๙๓๓ ต่อ ๑๗๘ และ ๑๔๖ หรือ อ่านต่อ…

เลื่อนพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.เขตภาคใต้

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เลื่อนกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ จากเดิมวันที่ ๑๐-๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นวันที่ ๑๔ ๑๖ สิงหาคม อ่านต่อ…

ผลิตภัณฑ์ไม้อัดจากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร งานวิจัยคณะวิทย์ฯ ทดแทนไม้จริงจากป่า

เพื่อบรรเทาปัญหาไม้จริงจากป่าไม้มีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็ว ทีมวิจัยจากโปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประกอบด้วย ดร.พลพัฒน์ รวมเจริญ, ดำหริ กองหาด, เกษม บิลก่อเด็ม, อนุชา อำรัน, ฟารีด ทักษิณาวาณิชย์ และ อกนิษฐ์ ข้งอุ่น อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สำนักงานจัดหางานสงขลา จับมือ มรภ.สงขลา เปิดตลาดนัดแรงงานย่อย

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ่านต่อ…

มรภ.สงขลา รับสมัครสอบเข้าศึกษา มรภ.ภาคใต้ ปี ๕๔

มรภ.สงขลา รับสมัครสอบเข้าศึกษา มรภ.ภาคใต้ ปี ๕๔มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รับสมัครสอบวัดความสามารถพื้นฐานนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ มีนาคม ที่ผ่านมา ณ หอประชุม ๑ อ่านต่อ…