มรภ.สงขลา จัดมหกรรมปี่ภาคใต้-เทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชาของแผ่นดิน

 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัด 2 งานใหญ่ วัฒนธรรมสัมพันธ์ปี 2554 “มหกรรมปี่ภาคใต้ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชาของแผ่นดิน” ควบเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง วันที่ 20-28 สิงหาคม ศกนี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดึง “ควน ทวนยก” ศิลปินแห่งชาติ ปี 53 สัมมนาสร้างนักปี่รุ่นเยาว์ 

          ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดเผยว่า เนื่องจากปี พ.ศ.2554 เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ปี 2554 โดยใช้ชื่องานว่า “มหกรรมปี่ภาคใต้ เฉลิมพระ อ่านต่อ…

มรภ.สงขลา ใช้ ‘โดสะโฮ’ ฟื้นสมรรถภาพผู้พิการ

ผศ.ดร.ประสิทธิ์ สังขมณี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กล่าวว่า ปัจจุบันสังคมมีการยอมรับและให้โอกาสเด็กพิเศษมากขึ้น โดยหลายฝ่ายได้ช่วยกันพัฒนาศักยภาพให้สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้ ซึ่งในเรื่องนี้ผู้ปกครองมีส่วนสำคัญในการช่วยให้เด็กพิเศษมีพัฒนาการที่ดีขึ้น จนเทียบเท่าเด็กปกติ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เปิดงานแสดงดนตรีในสวน

ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงดนตรีในสวนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ที่ผ่านมา ในการนี้ ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มรภ.สงขลา ประชุมวิพากษ์ร่างแผนพัฒนาระยะยาว 15 ปี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการประชุมวิพากษ์ร่างแผนพัฒนาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ.2555-2569) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ กรรมการสภาคณาจารย์ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และ กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท อ่านต่อ…

นบม. ดูพื้นที่ก่อสร้าง มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล จับมือสร้างเครือข่ายวิชาการ งานวิจัย

คณะนักบริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง (นบม. รุ่นที่ 22) เยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ศึกษาดูงานการจัดตั้งวิทยาเขตสตูล ในบริบทจังหวัดชายแดนใต้ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัย และการพัฒนานักศึกษาในอนาคต เมื่อวันที่ 15-17 กรกฎาคม ที่ผ่านมา คณะนักบริหารมหาวิทยาลัยระดับสูง (นบม. รุ่นที่ อ่านต่อ…

มรภ.สงขลา จัดเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดเผยถึงการจัดงานเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2554 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่า เนื่องจากปี 2554 เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมายุครบ 7 รอบ คณะสงฆ์จังหวัดสงขลา อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มรภ.สงขลา สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 18 เมษายน ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์จำนวนทั้งสิ้น 3,720 อ่านต่อ…

มรภ.สงขลา เดินหน้าจัดตั้งวิทยาเขตสตูล มุ่งเป้า นศ. 400 คน ใน 5 ปี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นำเสนอรายละเอียดโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล ต่อคณะกรรมการฯ ชุดที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ตั้งเป้าเปิดสาขาวิชาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้
ดร.แสนศักดิ์ ศิริพานิช รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดเผยว่า อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มรภ.สงขลา Road Show ประกันคุณภาพ

สำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัด Road Show การประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๓ ของสำนักงานอธิการบดีและสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภา ชั้น ๘ สำนักงานอธิการบดี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มรภ.สงขลา มอบโล่เชิดชูเกียรติฯ ผู้นำนักศึกษา

ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มอบโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณบัตรแก่ผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเล็ก หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: แสดงความยินดี ข้าราชการดีเด่น มรภ.สงขลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นางสาวอุไรวรรณ รัตนพงศ์ ลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ผู้ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ที่ผ่านมา ณ อ่านต่อ…

มรภ.สงขลา รับนักศึกษาปริญญาโท ปี ๕๔

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กำหนดเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ใน ๔ สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชุน สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตรและสาขาวิชาบริหารธุรกิจ จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ อ่านต่อ…

มรภ.สงขลา รับสมัครนักศึกษาภาค กศ.บป. ปี ๕๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดรับสมัครนักศึกษาภาค กศ.บป. ศูนย์สงขลา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ กำหนดจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ ๐-๗๔๓๓-๖๙๓๓ ต่อ ๑๗๘ และ ๑๔๖ หรือ อ่านต่อ…

เลื่อนพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.เขตภาคใต้

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เลื่อนกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ จากเดิมวันที่ ๑๐-๑๒ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นวันที่ ๑๔ ๑๖ สิงหาคม อ่านต่อ…

ผลิตภัณฑ์ไม้อัดจากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร งานวิจัยคณะวิทย์ฯ ทดแทนไม้จริงจากป่า

เพื่อบรรเทาปัญหาไม้จริงจากป่าไม้มีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็ว ทีมวิจัยจากโปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประกอบด้วย ดร.พลพัฒน์ รวมเจริญ, ดำหริ กองหาด, เกษม บิลก่อเด็ม, อนุชา อำรัน, ฟารีด ทักษิณาวาณิชย์ และ อกนิษฐ์ ข้งอุ่น อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สำนักงานจัดหางานสงขลา จับมือ มรภ.สงขลา เปิดตลาดนัดแรงงานย่อย

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดงานนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อ่านต่อ…

มรภ.สงขลา รับสมัครสอบเข้าศึกษา มรภ.ภาคใต้ ปี ๕๔

มรภ.สงขลา รับสมัครสอบเข้าศึกษา มรภ.ภาคใต้ ปี ๕๔มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รับสมัครสอบวัดความสามารถพื้นฐานนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ มีนาคม ที่ผ่านมา ณ หอประชุม ๑ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: คณะวิทย์ฯ มรภ.สงขลา สัมมนาเพิ่มทักษะศิษย์เก่า

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการสัมมนา การพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หวังเพิ่มทักษะวิชาชีพ และเทคนิคทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ โดยมี นายบรรจง ทองสร้าง รองอธิการบดี อ่านต่อ…

มรภ.สงขลา เปิดเวที “สุนทรียภาพยามเย็นฯ” โชว์ผลงาน นศ.

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดกิจกรรม สุนทรียภาพยามเย็น ลานเกษตรสัมพันธ์ ส่งเสริมการแสดงผลงานทางวิชาชีพของนักศึกษา สร้างความเชื่อมั่นในการแสดงออก ดร.ครวญ บัวคีรี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรม สุนทรียภาพยามเย็น ลานเกษตรสัมพันธ์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มรภ.สงขลา เชิญชมการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ผศ.ดร.ไพโรจน์ ด้วงวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้รับเกียรติจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ในการใช้สถานที่จัดประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 22 มีนาคม 2554 ณ หอประชุม 1 อ่านต่อ…