วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ เลื่อนเปิดเรียน 13 ธ.ค.นี้

          ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า เนื่องด้วยสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบทำให้ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ น้ำท่วมสูงและขณะนี้น้ำเริ่มลดลง แต่ยังมีน้ำท่วมตามเส้นทางในบางจุด ทำให้การเดินทางยังไม่สะดวกนัก จึงไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนและเปิดรับสมัครนักศึกษาตามกำหนดการปกติได้ ดังนั้น วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2554 โดยจะเปิดสอนภาคปกติ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2554 และภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ในวันที่ 17 ธันวาคม 2554 รวมทั้งขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2554 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่

ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับเชิญจากวิทยาลัยรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยการเงินและเศรษฐศาสตร์แห่งมณฑลยูนาน ให้ไปบรรยายวิชาการหัวข้อ "รัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่ในบริบทการปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย" อ่านต่อ…

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ เปิดหลักสูตรใหม่

ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ปัจจุบันสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะระดับอุดมศึกษามีเพิ่มมากขึ้นหลายแห่งเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่จะเข้ารับการศึกษาได้มาก อ่านต่อ…

มรภ.วไลยอลงกรณ์ เปิดศูนย์บรรเทาผู้ประสบภัยน้ำท่วม รองรับได้ไม่ต่ำกว่า 500 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี จัดตั้งศูนย์บรรเทาผู้ประสบภัยน้ำท่วม ประกาศให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม สามารถเข้ามาพักอาศัยได้ที่ อาคาร 80 ปี วไลยอลงกรณ์ (อาคารอยู่ติดถนนพหลโยธิน) ซึ่งสามารถจุคนได้ไม่ต่ำกว่า 500 คน สำหรับผ ที่สนใจบริจาคสิ่งของ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. อ่านต่อ…

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2554

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2554 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในหลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต อำนวยการหลักสูตรโดย ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง, อ่านต่อ…

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ พร้อมก้าวนำในอาเซียน

ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า ในปี 2558 ที่ไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สถาบันการศึกษาทุกระดับต้องพร้อมที่จะแข่งขันในเวทีอาเซียน อ่านต่อ…