ภาพข่าว: นิทรรศการผ้าไทย

          รัตนพัฒน์ ปีวิเศษกุลเดช ผู้เชี่ยวชาญประจำสนช.ให้เกียรติร่วมงาน"เย็นศิระใต้ร่มพระบารมี"โดยมีผศ.ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี คณบดี นิเทศ มสธ.ประธานคณะทำงาประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับ ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วานนี้
อ่านต่อ…

มสธ.อนุมัติปริญญา หลังแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่ม

สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีมติอนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลังแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่ม 3 ท่าน ทดแทนกรรมการที่ลาออกไปรองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม กรรมการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 อ่านต่อ…

มหกรรมรวมพล Young Smart Farmer แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1

ก.เกษตรฯ ร่วมกับ มสธ. จัดมหกรรมรวมพล Young Smart Farmer แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 เน้นพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีใจรักในอาชีพเกษตร สร้างเครือข่ายด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เพิ่มช่องทางด้านการตลาดตั้งเป้าเจรจาธุรกิจกับบริษัทค้าส่ง โมเดิร์นเทรด และผู้ส่งออกนายสุรพล จารุพงศ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ่านต่อ…

มสธ.รับสมัครนักศึกษาป.ตรี ภาค2/2558

พบกับบริการ///จากศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา ครอบคลุม 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง*รับสมัครนักศึกษา ป.ตรี โครงการสัมฤทธิบัตร*จำหน่ายระเบียบการสมัคร*แนะแนวยการศึกษา*ลงทะเบียนเรียน*ยื่นคำร้องต่างๆสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1.คุณบุณยนุช วุ่นสน โทร.089-87567802.คุณกนกวรรณ แก่นเพชร โทร.086-96464753.คุณชลธิชา อ่านต่อ…

Open House STOU 2014

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปิดบ้าน (STOU Open House 2014) ให้เยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ร่วมจัดรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ และชมนิทรรศการ แนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ พร้อมเพิ่มช่องทางพิเศษรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 26 28 กรกฎาคม อ่านต่อ…

มสธ.ลงนามความร่วมมือ กับ DSI เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดฝึกอบรมปี 2557

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา รศ.ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมลงนามความร่วมมือกับนายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือในการฝึกอบรม ณ ห้องสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ อ่านต่อ…

มสธ. จัดอบรมการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ฟรี

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ด้วยสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาการเขียนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฏาคม 2555 ณ ห้อง 233 อาคารสัมมนา 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มอบสัมฤทธิบัตร

เมื่อเร็วๆ นี้ รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เป็นประธานมอบ ประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตร และวุฒิบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2552 โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 9,498 คน ณ อาคารวิทยทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อ่านต่อ…

มสธ.ถ่ายทอดศิลปะ “เพ้นท์กล่องไม้” ชี้ช่องอาชีพผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ

สำนักศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) หนึ่งในองค์กรที่ตระหนักและให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือกลุ่มบุคคลที่โอกาสน้อย หรือผู้ที่เคยพลาดพลั้งหลงผิด ให้กลับมายืนได้ด้วยตัวเอง ซึ่งแต่ละปีได้จัดสรรงบประมาณดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มสธ.รับรางวัล “สุริยศศิธร”

รศ.สมัครสมร ภักดีเทวา ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เข้ารับรางวัลชนะเลิศปฏิทินดีเด่นชนิดสมุดบันทึก ประเภท เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จาก พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ในการประกวดปฏิทินดีเด่นรางวัลสุริยศศิธร ประจำปี 2554 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ร่วมยินดี

เมื่อเร็วๆ นี้ รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) พลเอกสนธิ บุญรัตนกลิน ในฐานะผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องที่ พร้อมด้วยคณะ ผู้บริการมสธ. และ กระทรวงมหาดไทย ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังเข้าร่วมพิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิตกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ่านต่อ…

มสธ. จัดอบรมเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ฟรี…!!

สำนักศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ สำหรับผู้ว่างงาน นักศึกษาจบใหม่ ทายาทธุรกิจผู้ที่เริ่มประกอบธุรกิจ หรือ ผู้ประกอบอาชีพ อยู่แล้วให้สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจของตนเอง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มสธ.มอบมุมสัมฤทธิบัตร

มอบมุมโครงการสัมฤทธิบัตร : เมื่อเร็วๆ นี้ รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์ ได้มอบมุมโครงการสัมฤทธิบัตรให้แก่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.เมือง จ.ตราด โดยมี นายเฉลิมพล พวงทอง รักษาการแทน ผอ.กศน. จ.ตราด อ่านต่อ…

มสธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท 12 สาขาวิชา

รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปิดเผยว่า ข ณะนี้มสธ. กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2554 ใน 12 สาขาวิชา ได้แก่ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาการจัดการ นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ พยาบาลศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ มนุษยนิเวศศาสตร์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ถวายผ้าพระกฐิน

รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2553 ไปถวาย ณ วัดโยธานิมิต ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด เมื่อเร็วๆ อ่านต่อ…

มสธ.เปิดรับโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 74

รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ทางมหาวิทยาลัยกำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 74 ซึ่งเป็นโครงการที่ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต แ ละการเรียนรู้ตามอัธยาศัย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) พร้อมคณะผู้บริหาร มอบเงินบริจาค จำนวน 111,900 บาท น้ำดื่ม 5,000 ขวด และ สิ่งของจำเป็นอีกจำนวนหนึ่ง ให้กับช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมี นายประดิษฐ์ สุคนธสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้รับมอบเมื่อเร็วๆ อ่านต่อ…

สำนักพิมพ์ มสธ.ปั้นนักเขียนรุ่นเยาว์ ฉลองครบ 32 ปี สถาปนา

นักเขียน ถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพในฝันของเด็กไทย เพราะทุกครั้งที่มีการจัดโครงการผลิตนักเขียนรุ่นเยาว์ ขึ้น มักจะเห็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก รวมถึงตาม เว็บบอร์ดต่างๆ ก็มีงานเขียนมากมายที่นักเขียนรุ่นเยาว์เหล่านี้ใช้เป็นพื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวดีๆ ไว้ให้เลือกอ่าน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มอบโล่สามศร

ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) พร้อมด้วย รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกภายหลังพิธีมอบโล่สามศรแสดงความขอบคุณแก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย จำนวน 11 คน และ 2 หน่วยงาน เมื่อเร็วๆ นี้ ณ อ่านต่อ…

นักเขียน -สำนักพิมพ์ จี้รัฐพัฒนาห้องสมุด ครูบรรณารักษ์ สร้างพื้นที่หนังสือดีได้มีที่จัดวาง

นักเขียน – สำนักพิมพ์ จี้รัฐพัฒนาห้องสมุด ครูบรรณารักษ์ สร้างพื้นที่หนังสือดีได้มีที่จัดวาง ระบุที่ผ่านมานักเขียนมีบทบาทแก้ปัญหาวิกฤตสังคมมาตลอด เพียงแต่ช่วยประปราย ย้ำหนังสือเป็นเพียงการสร้างความจรรโลง กล่อมเกลา อ่านต่อ…