สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว ดัน “หลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์” ตอบโจทย์เด็กเก่ง

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว เปิดเผยว่า ทางสถาบันฯ ได้มีโครงการค้นหาแววความสามารถของเด็กอายุระหว่าง 4-10 ปี
          ในแต่ละปีจะมีผู้ปกครองที่สนใจพาบุตรหลานเข้ามาสมัครเพื่อวัดแววความสามารถกับสถาบันฯ เป็นจำนวนมาก สถาบันฯ เป็นแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีการจัดกิจกรรมประเมินศักยภาพพื้นฐานที่สำคัญแบบองค์รวม ทั้งด้านสติปัญญา ความสามารถ ทักษะสังคม ทักษะอารมณ์ ทักษะชีวิต และทักษะการคิด เราจึงมีข้อมูลทั้งจากการทดสอบ และการสังเกตพฤติกรรม พบว่าเด็กส่วนใหญ่มีระดับสติปัญญาสูงมาก เด็กเหล่านี้ถือว่าเป็นเด็กที่สามารถจะเป็นคนเก่งได้ในอนาคต หากได้รับการปรับเปลี่ยนเรื่องทักษะการคิด การสื่อสารเพื่อถ่ายทอดความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ อ่านต่อ…

สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษจัดการประชุมประดับชาติ ครั้งที่ 4 “กลยุทธ์ร่วมสมัยกับงานวิจัยเพื่อเด็กพิเศษ”

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว เปิดเผยว่า ขณะนี้การจัดการศึกษามุ่งพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กมีความรู้และเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาตนเองโดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น อ่านต่อ…

มศว จัดค่ายปลดล็อค..วัยKIDS พิชิตการอ่าน หวังเป็นโมเดลวินิจฉัยการอ่านแห่งแรกของประเทศ

ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว เปิดเผยว่า จากข้อมูลจำนวนมากที่บ่งชี้ว่าเกิดวิกฤตการอ่านของเด็กไทย เช่น ผลการจัดอันดับของ "World Economic Forum-WEF" ในรายงาน "The Global Competitiveness Report อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สพฐ. ผนึก มศว. ร่วมพัฒนาระบบการเรียนการสอนห้องเรียนกลับทาง

ดร.พิเชฏษ์ จับจิตร์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ สำนักงานวิชาการ และมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน (สพฐ.) พร้อมด้วย ดร.วีรนันท์ คำนึงวุฒิ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครรินทราวิโรฒ (มศว.) ร่วมเป็นประธานในการมอบรางวัลชนะเลิศในการพัฒนาวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง อ่านต่อ…

พ่อเมืองนครนายก“เปิดงานสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติ”ของคณะแพทย์มศว

เมื่อเร็ว ๆ ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และนายอร่ามอาชว์วัต โล่ห์วีระ พร้อมทีมผู้บริหาร ร่วมกันให้การต้อนรับ ดร.สุรชัย ศรีสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดงาน…สัปดาห์เฉลิมพระเกียรติ อ่านต่อ…

มศว ร่วมกับ กระทรวง ตปท และสถานทูตอเมริกา จัดประกวดหนังสั้น ในโครงการ “180 ปี ความสัมพันธ์ไทย-อเมริกา”?

ศูนย์อเมริกันศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและสถานทูตสหรัฐอเมริกา ขอเชิญ นิสิต/นักศึกษา บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ เข้าร่วมประกวดทำหนังสั้น ในโครงการ 180 ปี ความสัมพันธ์ไทย-อเมริกา ทีมละ 3-5 อ่านต่อ…

อบรม โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ สาขา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้ารับการฝึกอบรม โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ สาขา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) จำนวน 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 อบรมทุกวันเสาร์ และรุ่นที่ 2 อบรมทุกวันอาทิตย์ จำนวนรุ่นละ 40 คน ณ อ่านต่อ…

นักวิชาการชี้นโยบายเศรษฐกิจพลังงานไทยหลังเข้า AEC ยังไม่เพียงพอ วอนภาครัฐปรับแผนพลังงานสร้างความยั่งยืน พร้อมชวนภาคประชาชนใช้พลังงานอย่างประหยัด

ปตท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดม นักวิชาการ พร้อมผู้แทนองค์กรเศรษฐกิจพลังงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดเสวนานโยบายเศรษฐกิจพลังงานส่งท้ายปี ชูประเด็นวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจพลังงานของประเทศไทย หลังเข้าประชาคมอาเชียน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เสวนา อนาคตพลังงานไทยเข้าสู่ AEC

คณะผู้บริหาร บริษัท บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร.โชติชัย สุวรรณาภรณ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ นโยบายเศรษฐกิจพลังงาน พร้อมด้วยศูนย์บริการวิชาการ มศว. จัดเสวนาในหัวข้อ อนาคตพลังงานไทยกับการเข้าสู่ AEC: เพียงพอ หรือ ขาดแคลน? โดยมี ดร.คุรุจิต นาครทรรพ (ที่ 2 อ่านต่อ…

มศว จัดมหกรรมดนตรีและศิลปะการแสดงจิตวิญญาณแห่งอาเซียน

มศว จัดมหกรรมดนตรีและศิลปะการแสดงจิตวิญญาณแห่งอาเซียน แลกเปลี่ยน เรียนรู้วัฒนธรรมผ่านการแสดงระดับงานวิชาการ
นางสาว รวิวรรณ วรรณวิไชย คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)เชิญชมมหกรรมดนตรีและศิลปะการแสดง ครั้งที่ 2 "Spirit of อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เสวนา ปรับโครงสร้างราคาพลังงานไทย

คณะผู้บริหาร บริษัท บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณณัฐชาติ จารุจินดา (ที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร นโยบายเศรษฐกิจพลังงาน พร้อมด้วยศูนย์บริการวิชาการ มศว. จัดเสวนาในหัวข้อ ปรับโครงสร้างราคาพลังงาน อ่านต่อ…

เปิดตัวสื่อดิจิตอลตัวช่วยในการหางานให้กับนักศึกษาจบใหม่

ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา ร่วมฟังเสวนาการผลิตบัณฑิตคุณภาพ สู่ตลาดงาน โดยผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ภายในงานเปิดตัวเว็บไซต์ M2Fjob.com คลิกง่าย… ได้งาน ในวันที่ 29 มี.ค.นี้ เวลา 13.30 น. 15.30 น. ณ บริเวณ Fashion zone ชั้น 1ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อ่านต่อ…

ค่ายเด็กเก่งสมองไว..รุ่น หนูน้อยตามรอยอัจฉริยะใช้แรงบันดาลใจจากคนเก่งฝึกเด็กไทยให้คิดต่างและมีกลยุทธ์แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

ค่ายเด็กเก่งสมองไว..รุ่น หนูน้อยตามรอยอัจฉริยะใช้แรงบันดาลใจจากคนเก่งฝึกเด็กไทยให้คิดต่างและมีกลยุทธ์แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่มักจะมีต้นแบบหรือไอดอลในการดำเนินชีวิตอยู่ในใจ ซึ่งภาพที่ปรากฏของบุคคลที่ประสบความสำเร็จจะสวยหรู อ่านต่อ…

สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว จัดการประชุมสภาคนพิเศษ ครั้งที่ ๑ “ก้าวไปด้วยกัน”

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว เปิดเผยว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษในฐานะที่เป็นหน่วยงานด้านการศึกษาที่ส่งเสริมงานด้านการศึกษาพิเศษมาอย่างต่อเนื่อง อ่านต่อ…

มศว.คณะศิลปกรรม จัดงานนาฏศิลป์พื้นบ้านเพื่อสังคม ครั้งที่ 10

คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอเชิญร่วมงานนาฏศิลป์พื้นบ้านเพื่อสังคม ครั้งที่ 10 ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงพื้นบ้านอาทิ ลิเกและคอนเสิร์ตเพลงลูกทุ่ง เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวไทยและให้บัณฑิตเป็นสมาชิกของสังคมที่มีทั้งความสามารถทางปัญญา และเป็นคนดีของสังคม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว.

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ส่งนิสิตและศิลปิน อาทิ นัท เดอะสตาร์, เนย และ แจม วงเนโกะจัมพ์ ร่วมแสดงในกิจกรรมงานจิตอาสา รณรงค์เพื่อผู้ป่วยโรคพบยาก รณรงค์ Rare Disease Day ประเทศไทย ครั้งที่1 โดยหน่วยเวชพันธุศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และ แกนนำกลุ่มผู้ป่วย อ่านต่อ…

มศว. ขอเชิญผู้ที่หลงใหลในเสียงดนตรี ร่วมชมดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว. ขอเชิญผู้ที่หลงใหลในเสียงดนตรี ร่วมชมดนตรีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 ในวันอาทิตย์ ที่ 5 ธันวาคม 2553 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณหน้าศูนย์การค้า ซีคอน สแควร์ ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่โทร. 02-260-0123 ต่อ 127 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว. เซ็นสัญญาความร่วมมือกับ เนชั่น บรอดแคสติ้งฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สินีนาถ เลิศไพรวัน คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ และ นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ ผู้บริหารจากบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารจากทั้งสองฝ่าย อ่านต่อ…

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดการสัมมนาวิชาการ “การบริหารการศึกษาตามความต้องการของสังคม”

ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดการสัมมนาวิชาการ การบริหารการศึกษาตามความต้องการของสังคม (Education on Demand Management) โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. ชัยอนันต์ สมุทวณิช เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การบริหารการศึกษาตามความต้องการของสังคม อ่านต่อ…