“มศว” จับมือ “เครดิตบูโร” ทำวิจัยเพื่อสาธารณะ

          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ร่วมจัด งาน "พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดทำผลงานทางวิชาการเผยแพร่ต่อสาธารณะ" โดยความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำบทความ บทวิเคราะห์ หรือบทวิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของประเทศไทยเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ
          ผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงาน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มศว และ นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร ร่วมในพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือดังกล่าว
          รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี มศว กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า จากฐานข้อมูลทางสถิติที่ เครดิตบูโรม อ่านต่อ…

การประกวดแข่งขันการนำเสนอสินค้าในสื่อเว็บไซต์ตลาดกลางหรือสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)

เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วกับกิจกรรมการประกวดแข่งขันการนำเสนอสินค้าในสื่อเว็บไซต์ตลาดกลางหรือสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ OTOP สู่ยุคดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่สยามพารากอน โดย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: PlanetComm เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PlanetComm (PCA) ผู้นำเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม เปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ในการเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ของบริษัท เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ อ่านต่อ…

สระแก้วจัดงาน “มาฆปูรมีศรีสระแก้ว” คู่งาน“มาฆบูชาอาเซียนสานสัมพันธไมตรีในมิติพระพุทธศาสนา”การแสดงแสง สี เสียง ณ ปราสาทสด๊กก๊อกธม จังหวัดสระแก้วหวังส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัด

จังหวัดสระแก้ว, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดการแสดงแสง สี เสียง "มาฆปูรมีศรีสระแก้ว" และงาน "มาฆบูชาอาเซียน สานสัมพันธไมตรีในมิติพระพุทธศาสนา" จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย กับ จังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำปี อ่านต่อ…

เปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ปี 2560

สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รำลึกกวีเอกถังเซียนจู่และเชกสเปียร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมกับ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ประจำกรุงเทพมหานคร จัดงานการแสดงดนตรีพื้นเมืองจีน รำลึกกวีเอกถังเซียนจู่และเชกสเปียร์ กวีระดับโลกจากตะวันตกและตะวันออกเพื่อขยายกรอบความร่วมมือด้านวิชาการศิลปศึกษาและกระชับความสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างไทยกับจีน เมื่อวันที่ 24 อ่านต่อ…

พิธีปิดและมอบรางวัล กิจกรรมประกวดหนังสั้น “@สคบ.” ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

สคบ. ร่วมกับ มศว และสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย จัดงานพิธีปิดและมอบรางวัล กิจกรรมประกวดหนังสั้น อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์ จิตอาสาเก็บขยะบริเวณชุมชนคลองแสนแสบ

สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการ The Regeneration of San Saep Community by LCI Students นำอาจารย์และนิสิตจากหลักสูตรสาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 2 จำนวน 65 คน ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ ชุมชนซอยเพชรบุรี 38 อ่านต่อ…

คณะมนุษยศาสตร์ มศว เปิดอบรมภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์ มศว เปิดอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 13 มกราคม 2560 (เริ่มเรียนวันแรก 16 มกราคม 2559)หลักสูตรที่เปิดอบรม ดังนี้* Grammar 09.00-10.40 น. (ส) 2,000 บ. 20 คาบ* Reading 10.40-12.20 น. (ส) 2,000 บ. 20 คาบ* Business English อ่านต่อ…

ศูนย์บริการวิชาการ มศว จัดงานแถลงข่าว การประกวดสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่น

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกำหนดจัดงานแถลงข่าวการประกวดสร้างสรรค์สื่อภาพยนตร์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ภายใต้โครงการค่ายสร้างสรรค์สื่อด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (Smart Young Consumer Leaders to ASEAN ๒๐๑๖) อ่านต่อ…

การแถลงข่าวประกวดหนังสั้น “@สคบ.” ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

สคบ. ร่วมกับ มศว และสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย จัดประกวดหนังสั้น "@สคบ." ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมประกวด สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค รับสมัคร 1 ต.ค. 15 พ.ย. 59สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ่านต่อ…

“Thai-US Young Ambassador 2016 ยุวชนไทยสานสัมพันธ์ไทย-อเมริกา 2559”

โครงการอเมริกันศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ กรมอเมริกา และแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศจัดโครงการ "ยุวชนไทยสานสัมพันธ์ไทย-อเมริกา" ในวันที่ 1-3 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยเปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วมอบรม ทำกิจกรรม อ่านต่อ…

“เปิดบ้านศิลปกรรม มศว” นร.นับพัน ร่วมเรียนรู้หลักสูตรจริง

23 ปีของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรม (มศว) แสดงจุดยืนหนักแน่น จริงจังและเข้มข้นของหลักสูตรการเรียนการสอนและความสำเร็จด้านศิลปกรรมศาสตร์ ได้อย่างถ่องแท้ถาวร ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตนิสิตนักแสดงที่มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในวิชาชีพต่างๆ อ่านต่อ…

ยิ่งใหญ่สมรอคอย “มหกรรมศิลปะการแสดงภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6 ” ทรงคุณค่า ทรงพลัง สร้างฝันคนรุ่นใหม่อาชีพ ‘นักแสดง’

การแสดงระดับภูมิภาคอาเซียนสุดตระการตา ที่รวมเอาศิลปินและคณะนักแสดงระดับมืออาชีพคนรุ่นใหม่ ผู้มีหัวใจรักศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ มารวมกันไว้อย่างมากมายคับคั่งในงาน "มหกรรมศิลปะ ดนตรี และ การแสดงภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6" ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ครั้งนี้ อ่านต่อ…

ฮึดสู้สำเร็จ !! “ตี๋” คว้าใบปริญญามาครอง..

หลังจากมุมานะทั้งเรียน ทั้งทำงานไปด้วยกัน มาวันนี้ หนุ่มมาดกวน "ตี๋ – วิวิศน์ บวรกีรติขจร" ก็เรียนจบ คว้าใบปริญญามาครอบครองได้เป็นที่เรียบร้อย กับคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดุริยางคศาสตร์สากล เอกขับร้อง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรียกได้ว่าสร้างความภูมิใจให้กับตัวเอง และ ครอบครัวเป็นอย่างมาก อ่านต่อ…

การอบรม “บันทึกอัพสมอง” เปิดรับสมัคร!

"บันทึกอัพสมอง" ประจำปี ๒๕๕๙เรียนรู้เทคนิคการบันทึกเพื่อพัฒนาความคิด อัพสมองพิชิตการเรียนรู้โดย สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ปีที่ ๘ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฆขอเชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมอบรมพัฒนาความคิด พิชิตการเรียน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ปตท. – มศว – มก. ร่วมลงนามโครงการต้นแบบ Social Enterprise ต่อยอดสร้างความเข้มแข็งขุมชน

นายชวลิต พันธ์ทอง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและบริหารความยั่งยืน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการต้นแบบพัฒนาด้านสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในรูปแบบ Social Enterprise : SE ในพื้นที่โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก อ่านต่อ…

ขอเชิญข้าร่วมฟังบรรยายจากสถานทูตอเมริกา U.S.Election 2016 Talk จัดโดยโครงการอเมริกันศึกษา รัฐศาสตร์ มศว

คณะสังคมศาสตร์ และโครงการอเมริกันศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย จะจัดให้มีการบรรยาย ให้ความรู้ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งอเมริกาที่กำลังจะมาถึงในงาน "US Election 2016 Talk" อ่านต่อ…

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ หลักสูตร “การพัฒนาผู้ประกอบการมืออาชีพยุคดิจิทัล”

ศูนย์บริการวิชาการ มศว ร่วมกับ สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ หลักสูตร "การพัฒนาผู้ประกอบการมืออาชีพยุคดิจิทัล" เพื่อต่อยอดธุรกิจด้วยดิจิทัล สำหรับเจ้าของกิจการ ทายาท หุ้นส่วน ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจตัดสินใจ อ่านต่อ…

มศว จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “เจ้าฟ้ามหาจักกรีสิรินธร กับสุขภาพของปวงชน” ในหน่วยแพทย์พระราชทานฯ

ในโอกาสที่ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ และ โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับพระกรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เข้าร่วมการออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ในโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบริการตรวจรักษาสุขภาพ อ่านต่อ…