ไนส์คอร์ป และ มศว. เดินหน้าสานพลังธุรกิจไทยร่วมสร้างคุณประโยชน์ให้สังคม ร่วมกันเปิดตัว BCORP ให้ธุรกิจไทยมีมาตรฐานสากลสำหรับการเปิดเผยข้อมูลด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

          ไนส์คอร์ป และ มศว. เดินหน้าสานพลังธุรกิจไทยร่วมสร้างคุณประโยชน์ให้สังคมร่วมกันเปิดตัว BCORP ให้ธุรกิจไทยมีมาตรฐานสากลสำหรับการเปิดเผยข้อมูลด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในเวทีสัมมนา Driving Social Enterprise Towards Thailand 4.0 ที่จัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 08.50-16.00 น. ที่หอดนตรีและศิลปะการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อโศก) ทางไนส์คอร์ป ซึ่งผ่านมาตรฐาน BCORP ในกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นแห่งแรกของประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน เปิดเผยว่าจะมีการเปิดตัวการขับเคลื่อนมาตรฐาน BCORP ในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีธุรกิจทั่วโลกกว่า 40,000 ได้ร่วมขับเคลื่อน มาตรฐานนี้ โดยมีธุรกิจกว่า 2,140 องค์กร จาก 50 ประเทศทั่วโลก ผ่านการรับรองมาตรฐาน BC อ่านต่อ…

The Art Thai Market ชม ชิม ช็อป สืบสานภูมิปัญญาไทย หัวใจ 4.0

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดกิจกรรมงานจำหน่ายสินค้าThe Art Thai Market ชม ชิม ช็อป สืบสานภูมิปัญญาไทย หัวใจ 4.0 โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ร่วมกับ โครงการพัฒนาและการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สนช. จับมือ มศว. แถลงข่าวเปิดโครงการประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์สุพาดา สิริกุตตา (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้แทนคณบดี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) และ ดร.สันติ เติมประเสริฐสกุล (ที่ 3 จากซ้าย) รักษาการหัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจ อ่านต่อ…

สนช. จับมือ มศว. เปิดโครงการประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 2 แสนบาท ตั้งเป้ากระตุ้นคนรุ่นใหม่ใช้นวัตกรรมนำธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าทั้งเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว "โครงการประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม (SOCIAL INNOVATION BUSINESS PLAN CONTEST 2017)" อ่านต่อ…

“มศว” จับมือ “เครดิตบูโร” ทำวิจัยเพื่อสาธารณะ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ร่วมจัด งาน "พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการจัดทำผลงานทางวิชาการเผยแพร่ต่อสาธารณะ" โดยความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำบทความ บทวิเคราะห์ หรือบทวิจัย อ่านต่อ…

การประกวดแข่งขันการนำเสนอสินค้าในสื่อเว็บไซต์ตลาดกลางหรือสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)

เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วกับกิจกรรมการประกวดแข่งขันการนำเสนอสินค้าในสื่อเว็บไซต์ตลาดกลางหรือสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ OTOP สู่ยุคดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่สยามพารากอน โดย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: PlanetComm เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว

บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PlanetComm (PCA) ผู้นำเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม เปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ในการเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ของบริษัท เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ อ่านต่อ…

สระแก้วจัดงาน “มาฆปูรมีศรีสระแก้ว” คู่งาน“มาฆบูชาอาเซียนสานสัมพันธไมตรีในมิติพระพุทธศาสนา”การแสดงแสง สี เสียง ณ ปราสาทสด๊กก๊อกธม จังหวัดสระแก้วหวังส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัด

จังหวัดสระแก้ว, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดการแสดงแสง สี เสียง "มาฆปูรมีศรีสระแก้ว" และงาน "มาฆบูชาอาเซียน สานสัมพันธไมตรีในมิติพระพุทธศาสนา" จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย กับ จังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำปี อ่านต่อ…

เปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ปี 2560

สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนตลอดห่วงโซ่อุปทาน ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รำลึกกวีเอกถังเซียนจู่และเชกสเปียร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมกับ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ประจำกรุงเทพมหานคร จัดงานการแสดงดนตรีพื้นเมืองจีน รำลึกกวีเอกถังเซียนจู่และเชกสเปียร์ กวีระดับโลกจากตะวันตกและตะวันออกเพื่อขยายกรอบความร่วมมือด้านวิชาการศิลปศึกษาและกระชับความสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างไทยกับจีน เมื่อวันที่ 24 อ่านต่อ…

พิธีปิดและมอบรางวัล กิจกรรมประกวดหนังสั้น “@สคบ.” ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

สคบ. ร่วมกับ มศว และสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย จัดงานพิธีปิดและมอบรางวัล กิจกรรมประกวดหนังสั้น อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์ จิตอาสาเก็บขยะบริเวณชุมชนคลองแสนแสบ

สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการ The Regeneration of San Saep Community by LCI Students นำอาจารย์และนิสิตจากหลักสูตรสาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 2 จำนวน 65 คน ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ ชุมชนซอยเพชรบุรี 38 อ่านต่อ…

คณะมนุษยศาสตร์ มศว เปิดอบรมภาษาอังกฤษ

คณะมนุษยศาสตร์ มศว เปิดอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 13 มกราคม 2560 (เริ่มเรียนวันแรก 16 มกราคม 2559)หลักสูตรที่เปิดอบรม ดังนี้* Grammar 09.00-10.40 น. (ส) 2,000 บ. 20 คาบ* Reading 10.40-12.20 น. (ส) 2,000 บ. 20 คาบ* Business English อ่านต่อ…

ศูนย์บริการวิชาการ มศว จัดงานแถลงข่าว การประกวดสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่น

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคกำหนดจัดงานแถลงข่าวการประกวดสร้างสรรค์สื่อภาพยนตร์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ภายใต้โครงการค่ายสร้างสรรค์สื่อด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (Smart Young Consumer Leaders to ASEAN ๒๐๑๖) อ่านต่อ…

การแถลงข่าวประกวดหนังสั้น “@สคบ.” ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

สคบ. ร่วมกับ มศว และสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย จัดประกวดหนังสั้น "@สคบ." ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมประกวด สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค รับสมัคร 1 ต.ค. 15 พ.ย. 59สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ่านต่อ…

“Thai-US Young Ambassador 2016 ยุวชนไทยสานสัมพันธ์ไทย-อเมริกา 2559”

โครงการอเมริกันศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ กรมอเมริกา และแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศจัดโครงการ "ยุวชนไทยสานสัมพันธ์ไทย-อเมริกา" ในวันที่ 1-3 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยเปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วมอบรม ทำกิจกรรม อ่านต่อ…

“เปิดบ้านศิลปกรรม มศว” นร.นับพัน ร่วมเรียนรู้หลักสูตรจริง

23 ปีของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรม (มศว) แสดงจุดยืนหนักแน่น จริงจังและเข้มข้นของหลักสูตรการเรียนการสอนและความสำเร็จด้านศิลปกรรมศาสตร์ ได้อย่างถ่องแท้ถาวร ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ผลิตบัณฑิตนิสิตนักแสดงที่มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในวิชาชีพต่างๆ อ่านต่อ…

ยิ่งใหญ่สมรอคอย “มหกรรมศิลปะการแสดงภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6 ” ทรงคุณค่า ทรงพลัง สร้างฝันคนรุ่นใหม่อาชีพ ‘นักแสดง’

การแสดงระดับภูมิภาคอาเซียนสุดตระการตา ที่รวมเอาศิลปินและคณะนักแสดงระดับมืออาชีพคนรุ่นใหม่ ผู้มีหัวใจรักศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ มารวมกันไว้อย่างมากมายคับคั่งในงาน "มหกรรมศิลปะ ดนตรี และ การแสดงภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6" ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ครั้งนี้ อ่านต่อ…

ฮึดสู้สำเร็จ !! “ตี๋” คว้าใบปริญญามาครอง..

หลังจากมุมานะทั้งเรียน ทั้งทำงานไปด้วยกัน มาวันนี้ หนุ่มมาดกวน "ตี๋ – วิวิศน์ บวรกีรติขจร" ก็เรียนจบ คว้าใบปริญญามาครอบครองได้เป็นที่เรียบร้อย กับคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดุริยางคศาสตร์สากล เอกขับร้อง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรียกได้ว่าสร้างความภูมิใจให้กับตัวเอง และ ครอบครัวเป็นอย่างมาก อ่านต่อ…

การอบรม “บันทึกอัพสมอง” เปิดรับสมัคร!

"บันทึกอัพสมอง" ประจำปี ๒๕๕๙เรียนรู้เทคนิคการบันทึกเพื่อพัฒนาความคิด อัพสมองพิชิตการเรียนรู้โดย สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ปีที่ ๘ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฆขอเชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมอบรมพัฒนาความคิด พิชิตการเรียน อ่านต่อ…