“อาท ขอเชิญน้องๆระดับประถมศึกษา เข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสี” “สร้างโลกในฝัน ด้วยจินตนาการของฉัน”

          
          เนื่องด้วย บริษัท อาท เคมิคัล (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดโครงการประกวดภาพวาดระบายสี ซึ่งได้จัดต่อเนื่องเป็น ครั้งที่ 6
โดยขอเชิญชวนน้องๆนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 วาดภาพลงในกระดาษขนาด A4 โดยใช้ดินสอสีไม้ระบายสีด้านหลังภาพเขียนสโลแกนของบริษัทอาท คือ “อาท สรรหา พัฒนา สิ่งที่ดีกว่า เพื่อคุณ” พร้อมด้วยชื่อ นามสกุล ระดับชั้นเรียน ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ หมดเขตส่งภาพเข้าประกวดวันที่ 15 กันยายน 2554 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-2867117 ต่อ 303 หรือ www.ars.co.th