ภาพข่าว: โครงการ Thailand Energy Awards 2012

          ผู้บริหาร บริษัท พิทักษ์ปาล์มออยล์ จำกัด ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

          นางนันทนา ปานาพิทักษ์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท พิทักษ์ปาล์มออยล์ จำกัด ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ในการเยี่ยมโครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย ประเภทพลังงานทดแทน โครงการ Thailand Energy Awards 2012 เมื่อเร็วๆ นี้
 
อ่านต่อ…

ผู้บริหาร บริษัท พิทักษ์ปาล์มออยล์ จำกัด ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

นางนันทนา ปานาพิทักษ์กุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท พิทักษ์ปาล์มออยล์ จำกัด ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน อ่านต่อ…