สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จัดโครงการอบรม เรื่อง “การพัฒนาเครื่องมือวัดผลเพื่อการเรียนรู้สู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้” ที่ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

          วันอังคารที่ 9 เมษายน – วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2556 เวลา 09.00 น. สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)  จัดโครงการอบรมเรื่อง “การพัฒนาเครื่องมือวัดผลเพื่อการเรียนรู้สู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้” รุ่นที่ 8 ณ คอนเวนชั่น ฮอลล์ A B โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

อ่านต่อ…

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จัดอบรม ที่..โรงแรมแอมบาสซาเดอร์

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 09.00 น. สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
จัดโครงการอบรม เรื่อง การพัฒนาเครื่องมือวัดผลเพื่อการเรียนรู้สู่ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรู้ อ่านต่อ…