ภาพข่าว: กรมธนารักษ์ สร้าง “พระคลังมหาสมบัติลอยองค์” เทพผู้รักษาสมบัติของชาติ

          นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยดร. นริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์กราบบูชาพระคลังมหาสมบัติลอยองค์ ในงานแถลงข่าวเปิดโครงการจัดสร้างพระคลังมหาสมบัติลอยองค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจโดยเฉพาะด้านการเงินและการค้าขายให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสบูชาโดยจะนำรายได้ส่วนหนึ่งสร้างส่วนขยายศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยในบริเวณพระบรมมหาราชวัง