พม. เตรียมส่งบทเพลง “กำลังใจ” มอบให้เป็นกำลังใจกับผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อให้มีพลังในการดำเนินชีวิต หากประสบปัญหาโทร. ๑๓๐๐ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม พร้อมเดินหน้าผลักดันศิลปินโครงการ “From Street to Stars”

          ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยนายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) และคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ร่วมบันทึกเทปมิวสิควีดิโอเพลงกำลังใจ ซึ่งร่วมขับร้องโดยศิลปิน S2S จากโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องและนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ "จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars)" และคนพิการต้นแบบ
          พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้ประสานความร่วมมือกับภาคธุรกิจด้านเพลงและดนตรีที อ่านต่อ…

พม. จัดกิจกรรม “โฆษก…พบสื่อ” ครั้งที่ ๓ ชี้แจงกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน พร้อมเชิญชวนโหลดสติ๊กเกอร์ไลน์ภาษามือไทย “น้อง Sign&Finger”

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดกิจกรรม"โฆษก…พบสื่อ" ครั้งที่ ๓ เพื่อชี้แจงความคืบหน้าการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกระทรวงฯ ในด้านต่างๆ ซึ่งครั้งนี้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กต่างวัฒนธรรม การแข่งขันกีฬาสามัคคี อ่านต่อ…

พม. จัดการแข่งขันกีฬาสามัคคี ครั้งที่ ๑๒ “ล้านนาเกมส์” ภายใต้แนวคิด “สร้างเด็ก สร้างคน ช่วยตน ช่วยชาติ”

ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสามัคคี ครั้งที่ ๑๒ "ล้านนาเกมส์" ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "สร้างเด็ก สร้างคน ช่วยตน อ่านต่อ…

พม. เปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในสถานรองรับ เตรียมจัดการแข่งขันกีฬาสามัคคี “ล้านนาเกมส์”

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) จัดงานแถลงข่าวโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในสถานรองรับ "ล้านนาเกมส์" (การพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กด้านกีฬา) โดยมี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) อ่านต่อ…

พม. จัดการอบรมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กต่างวัฒนธรรม ปี ๒๕๕๙ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลายของแต่ละท้องถิ่นได้

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กต่างวัฒนธรรม ปี ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะชีวิต อ่านต่อ…

ปลัด พม. เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับ ออท. ณ กรุงโตเกียว เพื่อร่วมขับเคลื่อนการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับคนไทยในญี่ปุ่น

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยว่า ตนพร้อมคณะข้าราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต (ออท.) ณ กรุงโตเกียว อ่านต่อ…

รมว.พม. กำชับเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือหญิงชราพิการตาบอด วัย ๗๙ ปี รับภาระตามลำพังเลี้ยงดูหลาน ๔ คนร่างกายพิการปกติ ๑ คน พิการทางสมองอีก ๑ คนครอบครัวมีฐานะยากจนที่ จ.ลพบุรี

ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยหลังการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่๓๘๖/๒๕๕๗-๒๕๕๙ อ่านต่อ…

พม. จัดการประชุมทวิภาคี เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เรื่อง “ความร่วมมือทวิภาคีว่าด้วยการขจัดการค้ามนุษย์และการคุ้มครองเหยื่อของการค้ามนุษย์”

นางเสาวนีย์ โขมพัตร โฆษกกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการประชุมทวิภาคีเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เรื่อง "ความร่วมมือทวิภาคีว่าด้วยการขจัดการค้ามนุษย์และ การคุ้มครองเหยื่อของการค้ามนุษย์" อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รมว.พม. บรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการรับราชการ”

วันนี้ (๒๒ เม.ย. ๕๙) เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่ห้องบรรยายการเรียนการสอน ชั้น ๓ วิทยาลัยพยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) บรรยายพิเศษในหัวข้อ "แนวทางการรับราชการ" อ่านต่อ…

รมว.พม. ชื่นชมอดีตตำรวจพิการขาเดินไม่ได้แต่สู้ชีวิต วัย ๕๕ ปี หาอาชีพเสริมสร้างรายได้ปลูกพืชไร่นาสวนผสมประสบความสำเร็จ เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ที่ จ.ขอนแก่น

รมว.พม. ชื่นชมอดีตตำรวจพิการขาเดินไม่ได้แต่สู้ชีวิต วัย ๕๕ ปี หาอาชีพเสริมสร้างรายได้ปลูกพืชไร่นาสวนผสมประสบความสำเร็จ เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ที่ จ.ขอนแก่น พร้อมชื่นชม ๒ เด็กหญิง เรียนดี สอบได้คะแนนโอเนต ๑๐๐ คะแนนเต็ม แต่ครอบครัวฐานะยากจน ที่ จ.อุบลราชธานีวันนี้ (๒๒ เม.ย. อ่านต่อ…

พม. จัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๙ เพื่อเร่งขับเคลื่อนงานให้มีประสิทธิยิ่งขึ้น

วันนี้ (๒๐ เม.ย. ๕๙) เวลา ๑๓.๓๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ อ่านต่อ…

รมว.พม. กำชับเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือแม่-ลูก ที่ถูกพ่อเมายาคุ้มคลั่ง ทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัส ที่ จ.ขอนแก่น พร้อมแสดงความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนพัดถล่ม บ้านเรือนพังเสียหายจำนวนมาก ที่ จ.หนองคาย

วันนี้ (๒๐ เม.ย. ๕๙) เวลา ๐๗.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยหลังการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รมว.พม. ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา จำนวน ๔๐ คน

วันนี้ (๑๙ เม.ย. ๕๙) เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา จำนวน ๔๐ คน อ่านต่อ…

รมว.พม. กำชับเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือหญิงชราพิการขา ต้องรับภาระลำพังเลี้ยงดูลูกสาวพิการวัย ๓๓ ปี ที่มือหงิกและปากเบี้ยวตั้งแต่กำเนิด เนื่องจากสามีทิ้งไปมีครอบครัวใหม่ ที่ จ.ชัยภูมิ

วันนี้ (๑๙ เม.ย. ๕๙) เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยหลังการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ อ่านต่อ…

โฆษก พม. เผยแนวทางการดำเนินการทางวินัยและการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่กรณีเอี่ยวคดีค้ามนุษย์

วันนี้ (๑๘ เม.ย. ๕๙) เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นางเสาวนีย์ โขมพัตร โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อ่านต่อ…

รมว.พม. แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่นและเอกวาดอร์ ย้ำห่วงใยคนไทยที่ได้รับผลกระทบ พร้อมให้การช่วยเหลือหากกลับไทย

วันนี้ (๑๘ เม.ย. ๕๙) เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ อ่านต่อ…

รมว.พม. ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประจำประเทศไทย เพื่อแสวงหาความร่วมมือในงานด้านสังคมร่วมกัน

วันนี้ (๑๘ เม.ย. ๕๙) เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องรับรองชั้น ๙ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วย นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) อ่านต่อ…

รมว.พม. เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองลาน เป็นแห่งแรกของจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมเตรียมขยายผลเปิดในทุกอำเภอ หวังพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีคุณค่าต่อสังคม

วันนี้ (๑๑ เม.ย. ๕๙) เวลา ๑๑.๐๐ น. ที่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองลาน ภายใต้แนวคิด "ผู้สูงอายุมีคุณค่าและ อ่านต่อ…

รมว.พม. กำชับเจ้าหน้าที่เร่งเยียวยาฟื้นฟูสภาพจิตใจ ๒ เด็กหญิง วัย ๑๑ ขวบ และ ๔ ขวบ ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ ที่ จ.สระแก้ว และกรุงเทพฯ

วันนี้ (๑๑ เม.ย. ๕๙) เวลา ๐๗.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ อ่านต่อ…

พม.ขอเชิญชวนชาวไทย เล่นน้ำสงกรานต์ตามวิถีประเพณีไทยที่ดีงาม

วันนี้ (๘ เม.ย. ๕๙) เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นางเสาวนีย์ โขมพัตร์ โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ ที่กำลังใกล้มาถึง อ่านต่อ…