ภาพข่าว: ปพม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ

           เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย. ๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปพม.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ และหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ในจังหวัดชลบุรี พร้อมมอบแนวทางการดำเนินงาน และให้กำลังใจแก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รมว.พม. เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับเทศบาลเมืองพัทยาและกรุงเทพมหานคร เพื่อการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี ศรัณย์ สมานพันธ์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับเทศบาลเมืองพัทยาและกรุงเทพมหานคร เพื่อการพัฒนาระบบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง คนขอทานและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ณ อ่านต่อ…

ปลัด พม. เน้นย้ำปัญหาเด็กติดเกม ต้องบูรณาการทุกเครือข่ายร่วมแก้ไขปัญหา พร้อมชื่นชมชายชราอายุ ๖๗ ปี ช่วยจับผู้ร้ายวิ่งราวชิงทรัพย์ ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา

วันนี้ (๑๙ พ.ย. ๕๘) เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปพม.) เป็นประธานการประชุม ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๒๘๖/๒๕๕๗-๒๕๕๘ อ่านต่อ…

พม. คืบหน้าการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์ พร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์ร่วมลงทะเบียนในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

วันนี้ (๒๐ พ.ย. ๕๘) เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปพม.) เป็นประธานการประชุม ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๒๘๗/๒๕๕๗-๒๕๕๘ อ่านต่อ…

ปลัด พม. มอบใบรับรององค์กรสาธารณประโยชน์ให้กับเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป เป็นองค์กรแรกในต่างประเทศ พร้อมร่วมหาแนวทางช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันอังคารที่ ๑๗พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตนพร้อมด้วยคณะผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้เข้าเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปจากคณะผู้บริหารเมืองคูร์ (Chur) รัฐเกราบึนเดิน สมาพันธรัฐสวิส อ่านต่อ…

พม. มอบเข็มกลัดริบบิ้นสีขาวนายกรัฐมนตรี และ ครม. เพื่อรณรงค์สร้างกระแสสังคมร่วมยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๘

วันนี้ (๑๗ พ.ย. ๕๘) เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เข้ามอบเข็มกลัดริบบิ้นสีขาว อ่านต่อ…

รมว.พม. สั่งทบทวนมาตรการดูแลและเตรียมความพร้อมแก่หญิงไทย และ “ลูกติดแม่” ก่อนเดินทางไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศ พร้อมห่วงใยสถานการณ์ปัญหาค้าประเวณีในเด็กและเยาวชน

วันนี้ (๑๖ พ.ย. ๕๘) เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ อ่านต่อ…

รมว.พม. ระบุจัดระเบียบขอทานทั่วประเทศครั้งที่ ๖ วันแรก พบ ๔๘ ราย พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือเด็กหญิงกำพร้าวัย ๖ ขวบ พิการตั้งแต่กำเนิด ที่จังหวัดเพชรบูรณ์

วันนี้ (๑๗ พ.ย. ๕๘) เวลา ๐๗.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ อ่านต่อ…

พม. มอบเข็มกลัดริบบิ้นสีขาวนายกรัฐมนตรี และ ครม. เพื่อรณรงค์สร้างกระแสสังคมร่วมยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๘

วันนี้ (๑๗ พ.ย. ๕๘) เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เข้ามอบเข็มกลัดริบบิ้นสีขาว อ่านต่อ…

รมว.พม. กำชับ กคช. และ พอช. เร่งขับเคลื่อนที่งานอยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย รองรับแผนแม่บทระยะสั้น ๓ ปี (๒๕๕๙-๒๕๖๑)

วันนี้ (๑๓ พ.ย. ๕๘) เวลา ๑๒.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยภายหลังการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ อ่านต่อ…

พม. พร้อมจัดระเบียบคนขอทาน ปี ๒๕๕๙ เร่งเตรียมแผนปฏิบัติการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน เน้นกลุ่มเป้าหมายยอมรับ เข้าใจ และเข้าถึงการให้บริการ

วันนี้ (๑๓ พ.ย. ๕๘) เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ อ่านต่อ…

พม. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสตรี เร่งส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศทางสังคมในระยะยาว

วันนี้ (๑๒ พ.ย. ๕๘) เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ "เส้นทางการเข้าสู่การเมืองของสตรีและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน" อ่านต่อ…

รมว.พม. ชูร้านเบเกอรี่ 60 plus bakery by Yamazaki & APCD เป็นตัวอย่างการสร้างพลังคนพิการ พร้อมกำชับหน่วยงานเร่งสร้างความเข้าใจต่อประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ของ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก ที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๘

วันนี้ (๑๒ พ.ย. ๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ อ่านต่อ…

ปลัด พม. ให้ความรู้เรื่องนโยบายและแผนการพัฒนาสังคม แก่คณะเยาวชนไทยและ สปป.ลาว พร้อมกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ

วันนี้ (๑๒ พ.ย. ๕๘) เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ห้องรับรอง ชั้น ๘ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปพม.) ให้การต้อนรับคณะเยาวชน จากสมาคมเยาวชนมิตรภาพสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ แห่งประเทศไทย และคณะเยาวชนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว อ่านต่อ…

รมว.พม. นำคนพิการกว่า ๔๐๐ คน เตรียมความพร้อม ซ้อมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ “BIKE FOR DAD”

วันนี้ (๑๕ พ.ย. ๕๘) เวลา ๑๔.๐๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "ซ้อมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ "BIKE FOR DAD" ของคนพิการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ อ่านต่อ…

พม. จับมือภาคเอกชน จัดงาน “From Street to Stars @ Siam : Music Menu” เปิดตัวนักร้อง นักดนตรีตาบอด จากโครงการถนนสู่ดวงดาว ให้ผู้ประกอบการเลือกเข้าทำงานในโรงแรมร้านอาหารชั้นนำ

วันนี้ (๑๑ พ.ย. ๕๘) เวลา ๑๘.๓๐ น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จัดงาน From Street to Stars @ Siam : Music Menu เพื่อเปิดตัวเป็นครั้งแรกของนักร้องนักดนตรีตาบอดจำนวน ๕ คน อ่านต่อ…

รมว.พม. กำชับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทำงานเต็มที่วัดผลได้ ยึดประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด พร้อมให้เตรียมพร้อมรับมือภัยหนาวประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

วันนี้ (๑๑ พ.ย. ๕๘) เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พม.เปิดตัวนักร้องนักดนตรีตาบอด

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้กำลังใจ นักร้องนักดนตรีตาบอด โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ได้จัดงาน From Street to Stars @ Siam : Music Menu อ่านต่อ…

พม. จับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซักซ้อมแนวทางการส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานคนพิการ

วันนี้ (๑๐ พ.ย. ๕๘) เวลา ๑๓.๓๐ น. นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปพม.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการส่งเสริมอาชีพและการจ้างงานคนพิการ" เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ อ่านต่อ…

รมว.พม. เน้นย้ำหน่วยงาน เร่งจัดทำแผนระยะสั้น ๓ ปี ขับเคลื่อนงานด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือครอบครัวผู้สูงอายุ ด้อยโอกาสทางสังคม ที่จังหวัดสระแก้ว และอ่างทอง

วันนี้ (๑๐ พ.ย. ๕๘) เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ อ่านต่อ…