พม. จัดระเบียบคนขอทานทั่วประเทศ ดีเดย์ ๒๖ ถึง ๓๐ ม.ค. ๒๕๕๘

          พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่ารัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐในระยะเฉพาะหน้า เพื่อเร่งสร้างอาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคง ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานต่างชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็กและปัญหาคนขอทาน โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาขอทานแบบยั่งยืนและเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ต้นเหตุถึงปลายเหตุ
          พลตำรวจเอกอดุลย์ กล่าวต่อว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้ดำเนินการจัดระเบียบคนขอทานในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ไปแล้ว ๒ คร อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เป็นประธานในกิจกรรมโครงการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ รัฐประศาสนศาสตร์นิด้า มินิมาราธอน ๒๐๑๕

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในกิจกรรมโครงการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ รัฐประศาสนศาสตร์นิด้า มินิมาราธอน ๒๐๑๕ ครั้งที่ ๕ อ่านต่อ…

พม. กำชับเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสทางสังคม ที่จังหวัดสระแก้ว และกรุงเทพฯ

นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ อ่านต่อ…

พม. เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมซักซ้อมแผนการดำเนินงานการจัดระเบียบขอทานทั่วประเทศ

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน การประชุมซักซ้อมแผนการดำเนินงานการจัดระเบียบขอทานทั่วประเทศ พร้อมมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาการขอทานตามหลัก 3P อ่านต่อ…

พม. ขอโอกาสคนพิการทำงานในภาครัฐและภาคเอกชน อัตราส่วน ๑ : ๑๐๐

นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ตามนโยบายของพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อ่านต่อ…

รมว.พม. เป็นประธานแถลงข่าวเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพลังพฤติกรรม เชิงบวกคนวัยทีน สร้างปาฏิหาริย์แห่งชีวิตสู่การให้เพื่อสังคม ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๘

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานแถลงข่าวเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพลังพฤติกรรมเชิงบวกคนวัยทีน อ่านต่อ…

รมว.พม. กำชับเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือครอบครัวหญิงที่ป่วยเป็นอัมพาต ฐานะยากจน และกระท่อมที่พักอาศัยถูกลมพายุพัดเสียหาย ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ อ่านต่อ…

พม. ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ จัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการ “รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก”

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ เป็นประธานการแถลงข่าวเปิดโครงการ รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก เพื่อเป็นการรณรงค์ยุติการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก อ่านต่อ…

พม. ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ จัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการ “รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก”

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ เป็นประธานการแถลงข่าวเปิดโครงการ รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก เพื่อเป็นการรณรงค์ยุติการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก และวิธีการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว อ่านต่อ…

รมว.พม. กำชับเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือครอบครัวหญิงที่ป่วยเป็นอัมพาต ฐานะยากจน และกระท่อมที่พักอาศัยถูกลมพายุพัดเสียหาย ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ อ่านต่อ…

รมว.พม. เป็นประธานแถลงข่าวเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพลังพฤติกรรม เชิงบวกคนวัยทีน สร้างปาฏิหาริย์แห่งชีวิตสู่การให้เพื่อสังคม ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๘

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานแถลงข่าวเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพลังพฤติกรรมเชิงบวกคนวัยทีน สร้างปาฏิหาริย์แห่งชีวิตสู่การให้เพื่อสังคม อ่านต่อ…

พม. ชี้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด หลังปรับโครงสร้างกระทรวงใหม่ ทำงานคล่องตัวขึ้น

ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สะพานขาว กรุงเทพฯ นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการปรับปรุงโครงสร้างใหม่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ อ่านต่อ…

รมว.พม. กำชับเจ้าหน้าที่เร่งเยียวยาสภาพจิตใจครอบครัวของเด็กหญิงวัย ๙ ขวบ ที่ถูกฆ่าข่มขืน

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.)ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ อ่านต่อ…

สท. พม. รับสมัครกลุ่มการแสดงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเข้าร่วมโครงการ International Folklore Children’s Festival of Sale

สท. พม. รับสมัครกลุ่มการแสดงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเข้าร่วมโครงการ International Folklore Childrens Festival of Sale ระหว่างวันที่ 18 25 กรกฎาคม 2558 ณ ประเทศโมร็อกโก อ่านต่อ…

พม. เร่งช่วยเหลือแรงงานไทยที่ถูกหลอกไปทำงานก่อสร้างที่กัมพูชา ๒๐๐ คน แต่ถูกนายหน้าปล่อยลอยแพไว้ที่บ้านฉาง จังหวัดระยอง

นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.)ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน อ่านต่อ…

พม. เร่งแก้ไขปัญหาสังคมรายวัน กำชับเจ้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือเด็กพิการและด้อยโอกาส

นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคของมนุษย์ เปิดเผยหลังการเป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๖๗/๒๕๕๗ อ่านต่อ…

รมว.พม. กำชับเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมรายวันที่จังหวัดสตูล และจังหวัดเชียงราย

วันนี้ (๒๙ ธ.ค. ๕๗) เวลา ๐๘.๓๐ น. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๖๙/๒๕๕๗ อ่านต่อ…

รมว.พม. ประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง “การเสริมพลังการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ของหน่วยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘”

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง การเสริมพลังการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อ่านต่อ…

รมว.พม.เร่งแก้ไขปัญหาสังคมรายวัน กรณี ด.ญ.วัย ๑๑ ปี ป่วยเป็นมะเร็งเนื้อเยื่อกระดูก

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๖๕/๒๕๕๗ อ่านต่อ…

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แจ้งเลื่อนการจัดงาน “มหกรรมเล่านิทาน อ่าน และเล่นกับลูก ครั้งที่ 6 ปี 2557”

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอแจ้ง เลื่อนการจัดงาน มหกรรมเล่านิทาน อ่าน และเล่นกับลูก ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557 ตอน นครแห่งจินตนาการ ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ซึ่งเดิมได้กำหนดจัดงานขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 18 และ วันศุกร์ที่ 19 เดือนธันวาคม อ่านต่อ…