รมว.พม.หารือแนวทางการช่วยเหลือให้ความเป็นธรรม คดีเด็กชายวัย ๑๓ ปี จมน้ำเสียชีวิต ที่จังหวัดพิษณุโลก

           วันนี้ (๒๑ เม.ย. ๕๗) เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนางญาณี เลิศไกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พ.ต.อ.นพ.ภวัต ประทีปวิศรุต รองผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา รพ.ตำรวจ พานางกัลยา เกตุนาวา และนายบุญศักดิ์ ธรรมานุพัฒน์ มารดาและบิดาของเด็กชาย ศุภชัย หรือน้องต๊อบ พบนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายวัฒนะ กันนะพันธุ์ รองผู้ว่าจังหวัดพิษณุโลก นายวิทูรัช ศรีนาม รองผู้ว่าจังหวัดพิษณุโลก นายวิรัช พิพัฒสัตยานุวงศ์ อัยการจังหวัดพิษณุโลก พล.ต.ต.ศิรินทร์ ผดุงชีวิตร์ รองผบช.ภ.๖ พล.ต.ต. ชฎิล พรหมไพบูลย์ ผบก.จว.พิษณุโลก พ.ต.อ.บุญญฤทธิ์ โล่สุวรรณ ผกก.สภ.เมืองพิษณุโลก และนางกัญญ์ฐญาณ์ ภู่สวาสดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.พิษณุโลก อ่านต่อ…

พม. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม”

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยสำนักงานคณะกรรมกาส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ (สำนักงาน ก.ส.ค.) ร่วมกับกองบริหารกองทุน ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รมว.พม. ร่วมประชุมประชาคมอาเซียน

นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวถ้อยคำแถลงของประเทศไทยในการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๑๑ อ่านต่อ…

พม. เพิ่มศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุทั่วประเทศ

นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า ปัจจุบันโครงสร้างประเทศไทยประชากรกำลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัย ทำให้สัดส่วนแรงงานอายุมากมีสัดส่วนมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจำนวนผู้สูงอายุของประเทศไทย ปี ๒๕๕๖ จากข้อมูลของทะเบียนราษฎร อ่านต่อ…

รมว.พม. ร่วมประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๑๑

เมื่อวันที่ ๔ เม.ย. ๕๗ ที่ผ่านมา นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวถ้อยแถลงของประเทศไทย ในการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๑๑ ภายใต้หัวข้อ มุ่งสู่ประชาคมที่รุ่งเรืองและสงบสุขด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกัน ณ กรุงเนปิดอว์ อ่านต่อ…

พม. จัดพิธีรดน้ำขอพรข้าราชการบำนาญและคลังปัญญาประชาบดีอาวุโส

นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานใน พิธีรดน้ำขอพรข้าราชการบำนาญและคลังปัญญาประชาบดีอาวุโส เพื่อแสดงความเคารพรัก และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปัจจุบัน อ่านต่อ…

พม. จัดการสัมมนาสานงานเสริมพลังเครือข่ายสตรีและครอบครัว

นายสมชาย เจริญอำนวยสุข ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานพิธีเปิด การสัมมนาสานงาน เสริมพลังเครือข่ายสตรีและครอบครัว เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายสตรีและครอบครัวให้มีศักยภาพสามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมในชุมชนได้ อ่านต่อ…

พม. ร่วมกับคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗

นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวรายงานในพิธีเปิด งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗ โดยมี นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบรางวัลผู้สูงอายุแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๗, องค์กรที่ทำประโยชน์ด้านผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปี พ.ศ. อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เชิดชูครอบครัวร่มเย็น ปี ๒๕๕๗

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดงานวันแห่งครอบครัวประจำปี ๒๕๕๗ และมอบเข็มเชิดชูเกียรติครอบครัวร่มเย็น ๑๖๒ ครอบครัว อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ถึงจุดหมายแล้ว “โครงการสรรเสริญพระบารมี 100 ปี ร่วมร้อยใจไทย”

กระทรวงการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ รอยัล พารากอน ฮอลล์ , โตโยต้า และ มูลนิธิร่วมร้อยใจไทย จัดกิจกรรมการประกวดความสามารถเยาวชนในด้านหนังสั้น , ผลงานนิทรรศการ , เรียงความ และการขับร้องประสานเสียง รอบชิงชนะเลิศ หนึ่งในกิจกรรมโครงการ สรรเสริญพระบารมี 100 ปี อ่านต่อ…

พม. ขอเชิญชวนทุกครอบครัวเข้าร่วมงาน วันแห่งครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2557 ภายใต้แนวคิด “สมดุลชีวิตครอบครัวกับการทำงาน” (Work – Family Balance)

สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุนษย์ ขอเชิญชวนทุกครอบครัวเข้าร่วมงาน วันแห่งครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2557 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ถึงจุดหมายแล้ว “โครงการสรรเสริญพระบารมี 100 ปี ร่วมร้อยใจไทย”

ถึงจุดหมายตรงตามวัตถุประสงค์กันแล้ว…กระทรวงการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ รอยัล พารากอน ฮอลล์ , โตโยต้า และ มูลนิธิร่วมร้อยใจไทย จัดกิจกรรมการประกวดความสามารถเยาวชนในด้านหนังสั้น , ผลงานนิทรรศการ , เรียงความ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พิธีมอบประกาศนียบัตร รับรองให้แก่ผู้ได้รับการฝึกอบรมปฏิบัติการ

นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร รับรองให้แก่ผู้ได้รับการฝึกอบรมปฏิบัติการ "กระบวนการออกแบบและเทคนิคการนำเสนอสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้าน การค้ามนุษย์ในยุคดิจิตอล" รุ่นที่ 2 อ่านต่อ…

พม. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อนำองค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องเทคนิคและภูมิปัญญาในการพัฒนาสังคม ไปสู่การปฏิบัติ

นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิด โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อนำองค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องเทคนิคและภูมิปัญญาในการพัฒนาสังคม ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวนทั้งสิ้น ๑๒๕ คน ณ โรงแรมบางกอก กอล์ฟ สปา รีสอร์ท อ่านต่อ…

ปพม. ประธานงาน “ฌาปนกิจศพผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๗”

วันนี้ (๑๙ มี.ค. ๕๗) เวลา ๑๖.๐๐ น. นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานงาน ฌาปนกิจศพผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๗ ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค ณ เมรุวัดนิมมานรดี เขตภาษีเจริญ อ่านต่อ…

ปพม. เปิดงานวันสงคมสงเคราะห์โลก ประจำปี ๒๕๕๗

นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการนักสังคมสงเคราะห์ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๖ เนื่องในโอกาส วันสังคมสงเคราะห์โลก ประจำปี ๒๕๕๗ เรื่อง งานสังคมสงเคราะห์กับการแก้ไขปัญหาวิกฤติสังคมและเศรษฐกิจ อ่านต่อ…

พม. จัดงานวันสตรีสากล 2557 ภายใต้แนวคิด “แตกต่างอย่างเข้าใจ สังคมไทยเสมอภาค”

นาง ปวีณา หงสกุล รํฐมนตรีว่าการกระทรวงสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบโล่รางวัลแก่สตรี บุคคล และหน่วยงาน องค์กรดีเด่น จำนวน 16 สาขา รวมทั้งสิ้น 34 รางวัล อ่านต่อ…

พม. จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๗ ภายใต้แนวคิด “แตกต่างอย่าง เข้าใจ สังคมไทยเสมอ”

วันนี้ (๗ มี.ค.๕๗) เวลา ๑๔.๐๐ น. นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน วันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๗ ภายใต้แนวคิด แตกต่างอย่างเข้าใจ สังคมไทยเสมอ พร้อมมอบโล่รางวัลแก่สตรี บุคคล อ่านต่อ…

พม. จัดงานแถลงข่าว เตรียมจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๗ ภายใต้แนวคิด “แตกต่างอย่างเข้าใจ สังคมไทยเสมอ

วันนี้ (๕ มี.ค.๕๗) เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องเพชรชมพู โรงแรม ดิเอมเมอรัล ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงานแถลงข่าว เตรียมจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๕๗ ภายใต้แนวคิด แตกต่างอย่างเข้าใจ สังคมไทยเสมอภาค โดยมี นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อ่านต่อ…

พม. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต เพื่อลดปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๕๗

วันนี้ (๔ มี.ค.๕๗) เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต เพื่อลดปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ อ่านต่อ…