รมว.พม. ให้เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ พร้อมคณะ กว่า ๓๐ คน เข้าพบ เพื่อยื่นข้อเสนอเรียกร้องให้บังคับใช้กฎหมายเอาผิดร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใต้หอพักนักศึกษา

          วันนี้ (๒๙ มิ.ย. ๕๘) เวลา ๑๑.๐๐ น. ที่ชั้น ๙ ห้องรับรองรัฐมนตรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ พร้อมด้วยเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง เครือข่ายเยาวชนสร้างสรรค์รู้ทันแอลกอฮอล์ และนักเรียน/นักศึกษา กว่า ๓๐ คน เข้าพบเพื่อยื่นข้อเสนอเรียกร้องให้บังคับใช้กฎหมายเอาผิดร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใต้หอพักนักศึกษา ซึ่งสำรวจพบหนาแน่นเพิ่มขึ้นจากเดิมกว่าร้อยละ ๗ รวมถึงขอให้สนับสนุนการออกประกาศห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ในระยะ ๓๐๐ เมตร ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เนื่องจากสำรวจพบว่าร้านสุราและสถานบันเทิง ที่ตั้งอยู่รอบมหาวิท อ่านต่อ…

รมว.พม. ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ มอบนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการคุ้มครองเด็ก สตรี จากการค้ามนุษย์ ความรุนแรงทางเพศ และความรุนแรงในครอบครัว

วันนี้ (๒๙ มิ.ย.๕๘) เวลา ๑๔.๓๐ น. ที่ห้องสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อการคุ้มครองเด็ก สตรี จากการค้ามนุษย์ ความรุนแรงทางเพศ อ่านต่อ…

พม. เร่งช่วยเหลือ เด็กหญิง ๓ พี่น้อง ถูกทิ้งให้อยู่กันตามลำพัง หลังแม่ต้องโทษจำคุกถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ

วันนี้ (๒๙ มิ.ย.๕๘) เวลา ๑๖.๐๐ น. นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า จากกรณีเด็กหญิง ๓ คน ที่ถูกทิ้งให้อยู่กันตามลำพัง เนื่องจากแม่ต้องโทษจำคุกถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ คดี อ่านต่อ…

พม. จับมือภาคีเครือข่าย จัดงาน“ตลาดนัดพัฒนาเด็กและเยาวชน : การรวมพลังไตรภาคี เพื่อเพิ่มศักยภาพเด็กและเยาวชน” และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗

วันนี้ (๒๙ มิ.ย. ๕๘) เวลา ๐๙.๓๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ตลาดนัดพัฒนาเด็กและเยาวชน : การรวมพลังไตรภาคีเพื่อเพิ่มศักยภาพเด็กและเยาวชน อ่านต่อ…

รมว.พม.กำชับเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ที่ จ.สกลนคร พิษณุโลก และชัยนาท พร้อมให้เครือข่ายสลัม ๔ ภาค กว่า ๑๕๐ คน เข้าพบเพื่อเจรจาเรื่องปัญหาที่อยู่อาศัย

วันนี้ (๒๙ มิ.ย.๕๘) เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ อ่านต่อ…

พม. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกองอาเซียน สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อ่านต่อ…

ปพม.กำชับเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่จังหวัดพะเยา และสมุทรสาคร พร้อมขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างเต็มที่ตามมาตรฐานสากล

วันนี้ (๒๖ มิ.ย.๕๘) เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยหลังการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ อ่านต่อ…

รมว.พม. ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาแนวทางปฏิบัติแก้ไขปัญหาการดูแลผู้อพยพในภาวะไม่ปกติ ที่อยู่ในความดูแลของ พม.

วันนี้ (๒๓ มิ.ย.๕๘) เวลา ๑๕.๓๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาการดูแลผู้อพยพในภาวะไม่ปกติ (โรฮีนจา) ที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รมว.พม. พบปะผู้สูงอายุ และร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อเป็นตัวอย่างของผู้สูงอายุในการออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพแข็งแรง

วันนี้ (๒๔ มิ.ย. ๕๘) เวลา ๐๖.๐๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมกิจการผู้สูงอายุ อ่านต่อ…

พม. จัดโครงการสื่อสารสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการคนพันธุ์แชร์ : อาสาสมัครมัคทายก

วันนี้ (๒๔ มิ.ย. ๕๘) เวลา ๑๑.๐๐ น. ที่ห้องประชุมชั้น ๒ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสื่อสารสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ คนพันธุ์แชร์ : อ่านต่อ…

รมว.พม. มอบโล่เพื่อยกย่องเชิดชูและประกาศเกียรติคุณให้ผู้สูงอายุที่ทำความดี ช่วยเหลือและสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรง

วันนี้ (๒๔ มิ.ย.๕๘) เวลา ๑๐.๓๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลแก่ผู้สูงอายุที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ให้แก่ นางนิภา รัตนโสภณ และนายแก้ว ชุมรัมย์ อ่านต่อ…

รมว.พม.กำชับเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือกรณีสองพี่น้อง เด็กหญิง-เด็กชาย ยอดกตัญญู รับจ้างทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัว ที่ จ.ชุมพร

วันนี้ (๒๔ มิ.ย.๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยหลังการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.)ครั้งที่ อ่านต่อ…

รมว.พม. ชี้มิใช่เปิดบ่อนเสรี แต่เป็นการจัดระเบียบใหม่บนหลักการ”ดึงบ่อนพนันออกจากชุมชน ดึงบ่อนพนันออกจากรากหญ้า”ทำให้ถูกกฎหมาย เอื้อต่อการลดปัญหาสังคม

รมว.พม. ชี้มิใช่เปิดบ่อนเสรี แต่เป็นการจัดระเบียบใหม่บนหลักการดึงบ่อนพนันออกจากชุมชน ดึงบ่อนพนันออกจากรากหญ้าทำให้ถูกกฎหมาย เอื้อต่อการลดปัญหาสังคม พร้อมกำชับเดินหน้าจัดระเบียบขอทานและเร่งช่วยเหลือเด็กชายด้อยโอกาสที่ จ.แพร่ รวมทั้งชื่นชมชายชราวัย ๙๕ ปี ที่ อ่านต่อ…

รมว.พม. ระบุวัยรุ่นมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมพลอดรักและแอบมีเพศสัมพันธ์ในที่สาธารณะ เป็นสาเหตุของการตั้งครรภ์ไม่พร้อม เร่งหามาตรการป้องกันและแก้ไข พร้อมกำชับหน่วยงานเตรียมรับมือโรค “เมอร์ส” และภัยแล้ง

วันนี้ (๒๓ มิ.ย.๕๘) เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ อ่านต่อ…

รมว.พม. เผยตั้งเป้าให้การตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่นลดลงครึ่งหนึ่งใน ๑๐ ปี คาดลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้ตั้งแต่สิงหาคม ๕๘ ถึง มีนาคม ๕๙

(วันที่ ๒๓ มิ.ย.๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.) พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่าคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย.๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว อ่านต่อ…

รมว.พม. ชื่นชม ด.ญ. ๑๑ ขวบ นำเงินทอนเกิน ๕ บาท ส่งคืน 7-eleven ที่ จ.สงขลา พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่ จ.ราชบุรี หนองบัวลำภู นครราชสีมา และ เลย

วันนี้ (๑๙ มิ.ย.๕๘) เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ อ่านต่อ…

รมว.พม. เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วันนี้ (๑๙ มิ.ย. ๕๘) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “การส่งเสริมสิทธและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุตรที่มีความต้องการพิเศษของข้าราชการตำรวจ”

วันนี้ (๑๙ มิ.ย. ๕๘) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม การส่งเสริมสิทธิ สวัสดิการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุตรที่มีความต้องการพิเศษของข้าราชการตำรวจ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รมว.พม. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมขับเคลื่อนงานด้านเด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

วันนี้ (๑๘ มิ.ย. ๕๘) เวลา ๑๔.๐๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเช็คอินรณรงค์ ให้ทานถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน

วันนี้ (๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘) เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานคร นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และคณะทำงานประชาสัมพันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อ่านต่อ…

รมว.พม. ชื่นชมหญิงชราวัย ๗๐ ปี พลเมืองดีช่วยจับคนร้ายก่อเหตุลักทรัพย์ ที่ จ.ชลบุรี และชายพิการเก็บของเก่าขายหาเลี้ยงชีพสุจริต ที่ จ.สุรินทร์

วันนี้ (๑๘ มิ.ย. ๕๘) เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ เปิดเผยหลังการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ อ่านต่อ…