กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แจ้งเลื่อนการจัดงาน “มหกรรมเล่านิทาน อ่าน และเล่นกับลูก ครั้งที่ 6 ปี 2557”

          กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอแจ้ง เลื่อนการจัดงาน “มหกรรมเล่านิทาน อ่าน และเล่นกับลูก ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557” ตอน “นครแห่งจินตนาการ” ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ซึ่งเดิมได้กำหนดจัดงานขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 18 และ วันศุกร์ที่ 19 เดือนธันวาคม 2557 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยรวมไปถึงการจัดกิจกรรมอื่นๆ ภายใต้โครงการเล่านิทาน อ่าน และเล่นกับลูก โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อันได้แก่ กิจกรรมพัฒนากลไกการทำงานในพื้นที่ศูนย์ ๓ วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว และ กิจกรรมประกวดของเล่น “วัยซนค้นโลก” ของเล่นเคลื่อนที่ ทั้งนี้คณะผู้จัดงานฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย
 
 
อ่านต่อ…

พม. ส่งความสุขรับปีใหม่ให้ประชาชนทั่วประเทศในโครงการ “๒๐ ของขวัญ พม. มอบสู่ประชาชน”

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน ๒๐ ของขวัญ พม. มอบสู่ประชาชน อ่านต่อ…

พม.จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๕๗ ภายใต้แนวคิด “การพัฒนาเทคโนโลยี…สู่การพัฒนาคนพิการอย่างยั่งยืน”

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๕๗ ภายใต้แนวคิด การพัฒนาเทคโนโลยี…สู่การพัฒนาคนพิการอย่างยั่งยืน อ่านต่อ…

รมว.พม. เร่งแก้ไขปัญหาสังคมรายวัน กำชับเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือเยียวยา

รมว.พม. เร่งแก้ไขปัญหาสังคมรายวัน กำชับเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือเยียวยา พร้อมชี้แจงกรณีชายไร้สัญชาติ ยื่นเรื่องขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม แต่ไม่ได้รับการอนุมัติ อ่านต่อ…

พม. จัดอบรมหลักสูตร “การให้บริการคนพิการและการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาท การกระทำในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการในสถานประกอบการ”

นางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การให้บริการคนพิการและการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาท อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พม. เปิดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2557

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๗ รวมพลังแห่งรัก หยุด ความรุนแรง – Start to Stop อ่านต่อ…

สท.พม.เร่งสร้างความเข้าใจดึงผู้ประกอบการหอพักเอกชน เข้าระบบปฏิบัติตาม พ.ร.บ.หอพัก

สท.พม.เร่งสร้างความเข้าใจดึงผู้ประกอบการหอพักเอกชน เข้าระบบปฏิบัติตาม พ.ร.บ.หอพัก วันอังคารที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมอะเดรียติค ถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ…

พม. ส่งเจ้าหน้าที่เยียวยาจิตใจครอบครัวผู้เสียชีวิต กรณีพ่อเป็นครู ยิงลูกชายป่วยพิการทางสมอง หวังปลดทุกข์ให้ครอบครัว ที่ จ.อุดรธานี

ว่าที่ร้อยตรีศรันย์ สมานพันธ์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๓๘/๒๕๕๗ อ่านต่อ…

พม. พร้อมดูแลช่วยเหลือชาวโรฮิงญาและชาวบังกลาเทศ จำนวน ๒๕๒ คน ภายหลังหลบหนีเข้าเมืองทางทะเล ที่จังหวัดระนอง

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๗ เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน อ่านต่อ…

รมว.พม. เน้นย้ำเจ้าหน้าที่เยียวยาหญิงลาว ๑๗ คน ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ที่จังหวัดนครปฐม

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๓๕/๒๕๕๗ เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน อ่านต่อ…

พม.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือเยียวยาแรงงานประมงไทยที่ถูกหลอกไปใช้แรงงานทาสที่อินโดนีเซียเพิ่มอีก ๖ ราย

นางเสาวนีย์ โขมพัตร รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ให้การช่วยเหลือแรงงานประมงไทยที่ถูกหลอกไปใช้แรงงานทาส ที่เกาะอัมบน ประเทศอินโดนีเซีย เพิ่มอีกจำนวน ๖ คน อ่านต่อ…

พม.จัดการประชุมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง

ที่ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารใหม่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเด็กถูกทอดทิ้งว่า อ่านต่อ…

พม.จัดการประชุมกลุ่มย่อยเรื่อง “แรงงานประมงเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์”

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อยเรื่อง แรงงานประมงเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประมง ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อ่านต่อ…

พม. เร่งเยียวยาฟื้นฟูสภาพจิตใจลูก ๒ คน หลังเกิดเหตุพ่อยิงแม่เสียชีวิต ที่ จ.เชียงใหม่

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๓๓/๒๕๕๗ เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน อ่านต่อ…

พม.ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เรื่อง “ความร่วมมือทวิภาคีว่าด้วยการขจัดการค้ามนุษย์และการคุ้มครองเหยื่อของการค้ามนุษย์”

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เรื่อง ความร่วมมือทวิภาคีว่าด้วยการขจัดการค้ามนุษย์และการคุ้มครองเหยื่อของการค้ามนุษย์ โดยมี พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว อ่านต่อ…

พม. ขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันปัญหาเด็กหาย

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๗ อ่านต่อ…

พม. จัดวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี ๒๕๕๗ และการประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๓

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี ๒๕๕๗ และการประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๓ เรื่อง การส่งเสริมหุ้นส่วนทางสังคมในการจัดสวัสดิการสังคม : อ่านต่อ…

รมว.พม. พอใจผลการดำเนินงานจัดระเบียบขอทาน หลังลงพื้นที่สำรวจครบ ๗ วัน มีขอทานจำนวน ๒๔๐ คน เข้าสู่กระบวนการจัดระเบียบขอทาน

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๗ เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เครือข่ายองค์กรชุมชน เข้าพบ

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้การต้อนรับตัวแทนเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เอกอัครราชทูตสิงคโปร์เข้าพบ

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต้อนรับ Mrs. Chua Siew San เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ อ่านต่อ…