กระทรวง พม. สานต่อกิจกรรมเล่า อ่าน เล่น 40 พื้นที่ ปี 2557 เริ่มที่ ศูนย์ 3 วัยฯ นกออก จ.นครราชสีมา เป็นแห่งแรก เร่งระดมความคิด สร้างแผนงาน มุ่งการเรียนรู้ สู่อาเซียน

          เมื่อครั้งที่พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงเจริญพระชันษา เข้าสู่ช่วงปฐมวัย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงใช้หนังสือนิทาน เป็นเครื่องมือสำคัญในการอภิบาลพระโอรส เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่สนุกสนาน เหมาะสมวัย ด้วยทรงเข้าใจในธรรมชาติของเด็กวัยนี้อย่างลึกซึ้งว่า การได้รับการส่งเสริมและกระตุ้นในทางที่เหมาะสม เด็กจะพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ และสติปัญญาได้อย่างเต็มที่ ด้วยพระดำรินี้จึงเกิดเป็นโครงการเล่านิทาน อ่าน และเล่นกับลูก ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ตั้งแต่ พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน นับเป็น 5 ปี แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใย และตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวเสมอมา
          และในปี 2557 นี้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรว อ่านต่อ…

พม. ขอความร่วมมือผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันปัญหาเด็กหาย

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๗ อ่านต่อ…

พม. จัดวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี ๒๕๕๗ และการประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๓

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี ๒๕๕๗ และการประชุมสมัชชาสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๓ เรื่อง การส่งเสริมหุ้นส่วนทางสังคมในการจัดสวัสดิการสังคม : อ่านต่อ…

รมว.พม. พอใจผลการดำเนินงานจัดระเบียบขอทาน หลังลงพื้นที่สำรวจครบ ๗ วัน มีขอทานจำนวน ๒๔๐ คน เข้าสู่กระบวนการจัดระเบียบขอทาน

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๗ เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เครือข่ายองค์กรชุมชน เข้าพบ

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้การต้อนรับตัวแทนเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เอกอัครราชทูตสิงคโปร์เข้าพบ

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต้อนรับ Mrs. Chua Siew San เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ลายน้ำทอง

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เติมพลังรักรางวัลเชิดชูเกียรติลายน้ำทอง ประจำปี ๒๕๕๗ อ่านต่อ…

พม. จัดการประชุมหารือแนวทางการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัย เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ (อุ้มบุญ)

ว่าที่ร้อยตรีศรันย์ สมานพันธ์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ (อุ้มบุญ) เพื่อเปิดพื้นที่ในการขับเคลื่อนระบบงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการอุ้มบุญ ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารใหม่ อ่านต่อ…

พม. เร่งแก้ไขปัญหาสังคม กรณีพ่อแท้ๆข่มขืนลูกสาว วัย ๑๔ ปี ที่อุตรดิตถ์ พร้อมเร่งขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๗ อ่านต่อ…

พม. เร่งช่วยเหลือหญิงจุดไฟเผาตัวเองบริเวณตรงข้ามทำเนียบรัฐบาล

วันนี้ (๑๕ ต.ค. ๕๗) เวลา ๑๑.๓๐ น. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) กล่าวว่า จากกรณีนางสังเวียน รักษาเพ็ชร์ อายุ ๕๔ ปี ชาว จ.ลพบุรี จุดไฟเผาตัวเอง ด้านหน้าศูนย์บริการประชาชน (ชั่วคราว) ฝั่งสำนักงาน อ่านต่อ…

รมว.พม. ให้กำลังใจคณะนักกีฬาไทย ก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน INCHEON 2014 ASIAN PARA GAMES ครั้งที่ ๑๑ ที่สาธารณรัฐเกาหลี

วันนี้ (๑๓ ต.ค.๕๗) เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อ่านต่อ…

พม. เร่งแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กหญิง พร้อมมอบกำลังใจให้นักกีฬาคนพิการไทย

วันนี้ (๑๓ ต.ค.๕๗) เวลา ๐๘.๓๐ น. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อ่านต่อ…

รมว.พม. ย้ำเจ้าหน้าที่ขับเคลื่อนงานตามนโยบายเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกช่วงวัย

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๗ เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน อ่านต่อ…

รมว.พม. ย้ำขับเคลื่อนงาน OSCC พร้อมบูรณาการภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๗ อ่านต่อ…

พม. พร้อมเร่งแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยคนจนเมือง ตามข้อเสนอของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม และเครือข่ายสลัม ๔ ภาค

นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นตัวแทนกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ แถลงนโยบายการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยคนจนเมือง ตามข้อเสนอของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) และเครือข่ายสลัม ๔ ภาค ณ ทำเนียบรัฐบาล อ่านต่อ…

รมว.พม. เร่งแก้ไขปัญหาสังคม ช่วยผู้ประสบปัญหาทางสังคมรายวัน

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗ เ อ่านต่อ…

พม.จัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนระบบงานด้านการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์(อุ้มบุญ)

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมเพื่อขับเคลื่อนระบบงานด้านการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์(อุ้มบุญ) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: FM 100.5 อสมท แสดงความยินดี พม. ครบรอบ 12 ปี

นายคณาพจน์ ปัญญาดี ผู้จัดการส่วนผลิตรายการ ฝ่ายคลื่นวิทยุ FM100.5 MHz บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 12 ปี กระทรวงการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) อ่านต่อ…

รมว.พม. เร่งแก้ไขปัญหาสังคม สั่งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเด็กแฝดถูกแม่วัยรุ่นทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลในจังหวัดตรัง

วันนี้ (๒ ต.ค.๕๗) เวลา ๐๘.๓๐ น. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ อ่านต่อ…

พม. จัดการประชุมทำความเข้าใจเรื่องการจัดระเบียบเรือประมงและแรงงานประมงเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

วันนี้ (๒ ต.ค.๕๗) เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมทำความเข้าใจเรื่องการจัดระเบียบเรือประมงและแรงงานประมง เพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการประมงเกี่ยวกับการจัดระเบียบเรือประมงและแรงงาน ณ อ่านต่อ…