รมว.พม. สั่งการให้ใช้กลไกของ พม. จัดระบบการดูแลและแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยให้คนจน พร้อมเร่งสร้างชุมชนให้เข็มแข็ง

          วันนี้ (๖ ต.ค. ๕๘) เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๒๕๕/๒๕๕๗-๒๕๕๘ เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานในกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุม 
          พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า จากกรณีเครือข่ายสลัม ๔ ภาค พร้อมเครือข่ายจำนวน ๒,๐๐๐ คน เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยมี ม.ล.ปนัดดา ด อ่านต่อ…

รมว.พม. กำชับเจ้าหน้าที่เร่งติดตามชาวโรฮีนจา ที่หลบหนีจากบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.พังงา พร้อมให้หน่วยงานในพื้นที่ดูแลผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และเด็ก หากมีผลกระทบจากพายุมูจีแก

วันนี้ (๕ ต.ค. ๕๘) เวลา ๐๗.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: จัดพิธีเสริมมงคลเมือง ทำบุญ 5 ศาสนา

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีสงฆ์ และบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคล องค์กร ที่มีผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ ๒ ประเภท รวมทั้งสิ้น ๒๖ รางวัล อ่านต่อ…

ครบรอบ ๑๓ ปี กระทรวง พม. ยกย่อง ๒๖ ผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ กระตุ้นสังคมตระหนักความรับผิดชอบต่อสังคม

วันนี้ (๓ ต.ค.๕๘) เวลา ๐๗.๐๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีสงฆ์ และบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคล องค์กร อ่านต่อ…

ผู้แทนพระองค์ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เชิญแจกันดอกไม้ประทานแก่ นายไมตรี อินทุสุต ในโอกาสเข้าปฏิบัติหน้าที่ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เป็นวันแรก

วันนี้ (๒ ต.ค. ๕๘) เวลา ๐๗.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ อย่างเป็นทางการวันแรก โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงฯ อ่านต่อ…

รมว.พม. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาเคหะชุมชนนวนคร จ.ปทุมธานี เพื่อเร่งพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว

วันนี้ (๒ ต.ค.๕๘) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้า ภายหลังรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ จากประชาชนที่อาศัยอยู่ในเคหะชุมชนนวนคร ณ สำนักงานเคหะชุมชน นวนคร ถนนพหลโยธิน อ่านต่อ…

รมว.พม. กำชับเจ้าหน้าที่เร่งลงพื้นที่คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาวโรฮีนจาที่ถูกจับกุม ที่ จ.ชุมพร พร้อมเร่งช่วยเหลือชายสติไม่สมประกอบถูกทิ้งให้อยู่เพียงลำพัง ที่ จ.พิษณุโลก

วันนี้ (๒ ต.ค. ๕๘) เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ อ่านต่อ…

รมว.พม. เผยสถิติปัญหาสังคมที่รายงานใน ศปก.พม. ๑ ปี มีผู้ประสบปัญหาทางสังคม ๒๐,๐๐๐ กว่าราย ระบุต้องป้องกันแก้ไขปัญหาสังคมร่วมกันทุกภาคส่วน พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่จังหวัดชัยนาท นครราชสีมา นราธิวาส และพังงา

วันนี้ (๑ ต.ค. ๕๘) เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ อ่านต่อ…

รมว.พม. ขอให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานใช้สื่อออนไลน์ เพื่อป้องกันภัยคุกคามบนโลกออนไลน์ พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่ จ.เชียงราย ปราจีนบุรี นนทบุรี และนครศรีธรรมราช

วันนี้ (๒๔ ก.ย. ๕๘) เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ อ่านต่อ…

รมว.พม. ลงพื้นที่เยี่ยมชาวโรฮีนจาและกล่าวคำอวยพรเนื่องในวันฮารีรายอ พร้อมแสดงความยินดีกับชาวโรฮีนจาที่เตรียมเดินทางไปตั้งถิ่นฐานใหม่ที่สหรัฐอเมริกา

วันนี้ (๒๔ ก.ย. ๕๘) เวลา ๑๐.๓๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่เยี่ยมชาวโรฮีนจาที่อยู่ในความคุ้มครองของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในวันสำคัญทางศาสนาของชาวมุสลิม "อีดิ้ล-อัฏฮา" หรือวันฮารีรายอ อ่านต่อ…

รมว.พม. เตือนเยาวชนใช้สติและปรึกษาผู้ปกครองแก้ไขปัญหาความรัก พร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาชาวบ้านเขตสายไหมกว่า 100 ครอบครัว ถูกให้รื้อถอนบ้านเรือนจากพื้นที่ริมคลอง

วันนี้ (๒๕ ก.ย. ๕๘) เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ อ่านต่อ…

รมว.พม. ลงพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อติดตามการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ความไม่สงบ ที่ จ.ยะลา พร้อมลงพื้นที่ จ.สงขลา เพื่อตรวจเยี่ยมสภาพความเป็นอยู่ของผู้เสียหาย จากการค้ามนุษย์ อีกทั้งมอบเอกสารสิทธ์ที่ดิน (น.ค.๓) และเงินทุนประกอบอาชีพให

วันนี้ (๒๙ ก.ย. ๕๘) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส อ่านต่อ…

พม. ห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยทางภาคใต้ และกำชับเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ที่ จ.เชียงราย และสุรินทร์

วันนี้ (๒๙ ก.ย. ๕๘) เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๒๕๐/๒๕๕๗-๒๕๕๘ อ่านต่อ…

รมว.พม. ผุดไอเดียเชื่อมงานกับโรงพยาบาลทั่วประเทศ ด้านคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

วันนี้ (๒๓ ก.ย. ๕๘) เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยหลังการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ อ่านต่อ…

รมว.พม. เปิด “ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี” ต้นแบบศูนย์ฯ ครบวงจรระยะยาว

วันนี้ (๒๓ ก.ย. ๕๘) เวลา ๑๑.๐๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดอาคาร "ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี" อ่านต่อ…

พม. ร่วมประชุมด้านคนพิการ จีน-อาเซียน ครั้งที่ ๑ ณ เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันนี้ (๒๒ ก.ย. ๕๘) เวลา ๑๒.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯนางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) อ่านต่อ…

รมว.พม. กำชับเจ้าหน้าที่เร่งเยียวยาจิตใจครอบครัวหญิงตั้งครรภ์ ๗ เดือน กระโดดน้ำช่วยลูกวัย ๒ ขวบ รอดชีวิต แต่ตัวเองจมน้ำเสียชีวิต ที่ จ.เชียงราย พร้อมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ที่ จ.กำแพงเพชร และชลบุรี

วันนี้ (๒๒ ก.ย. ๕๘) เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ อ่านต่อ…

พม. ร่วมกับ สมาคมสถาปนิกสยามฯ จุฬาลงกรณ์ฯ และสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบเพื่อทุกคน Universal Design”

วันนี้ (๒๑ ก.ย. ๕๘) เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ"การออกแบบเพื่อทุกคน Universal อ่านต่อ…

รมว.พม. ห่วงใยปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เตือนใช้สติและความเข้าใจ พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาทางสังคม ที่จังหวัดชลบุรี นนทบุรี และสงขลา

วันนี้ (๒๑ ก.ย. ๕๘) เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ อ่านต่อ…

รมว.พม. รับข้อเสนอจากเยาวชนกว่า ๑๐๐ คน เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติครบ ๓๐ ปี

วันนี้ (๑๘ ก.ย. ๕๘) เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารใหม่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ให้คณะเยาวชนจำนวนกว่า ๑๐๐ คน ประกอบด้วย ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชน อ่านต่อ…