รมว.พม. ย้ำ ประชาชนผู้มีรายได้น้อยยังใช้สิทธิ์จองบ้านยั่งยืนได้ทั่วประเทศ จนถึง ๖ ก.ย. ๕๘

          วันนี้ (๑ ก.ย. ๕๘) เวลา ๑๔.๑๕ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แถลงความคืบหน้าการเปิดจองโครงการบ้านยั่งยืนทั่วประเทศ ซึ่งการเคหะแห่งชาติ(กคช.)ได้เปิดให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมาใช้สิทธิ์จองบ้านยั่งยืน ตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคมถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๘
          พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า จากการที่การเคหะแห่งชาติได้เปิดขายโครงการบ้านยั่งยืน จำนวน ๒๓๙ โครงการ ๑๓,๓๙๓ หน่วยทั่วประเทศ นั้น จากข้อมูลการเปิดจองตั้งแต่วันที่ ๒๘ – ๓๑ ส.ค. ที่ผ่านมา มีประชาชนมาลงทะเบียนจอง จำนวนทั้งสิ้น ๑๐,๕๗๙ ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่มีเอกสารครบถ้วนและส่งยื่นกู้สินเชื่อ จำนวน ๓,๕๗๙ ราย ที่เหลือจำนวนประมาณ ๗,๐๐๐ ราย อยู่ในยอดจองขึ้นบัญชีสำรองไว้ อ่านต่อ…

รมว.พม. กำชับเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือ ด.ช.วัย ๑๐ ขวบ ป่วยลิ้นหัวใจรั่ว ที่จังหวัดนครพนม พร้อมชื่นชมหญิงชราที่มีอายุมากที่สุดในจังหวัดสิงห์บุรี และกลุ่มแท็กซี่ใจบุญ ที่จังหวัดพิษณุโลก

วันนี้ (๓๑ ส.ค. ๕๘) เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๒๓๐/๕๗-๕๘ อ่านต่อ…

รมว.พม. เปิดงานสมัชชาองค์กรชุมชน “ปฏิบัติการพลเมืองเต็มพื้นที่” เน้นสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเป็นรากฐานที่มั่นคงของสังคม

วันนี้ (๓๑ ส.ค. ๕๘) เวลา ๐๙.๓๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมมอบนโยบายสมัชชาองค์กรชุมชน ปฏิบัติการพลเมืองเต็มพื้นที่ และการประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนตำบล ครั้งที่ อ่านต่อ…

รมว.พม.กำชับเจ้าหน้าที่เร่งเยียวยาสภาพจิตใจ ด.ญ.อายุ ๘ ขวบ หลังถูกข่มขืนกระทำชำเรา ที่ จ.ฉะเชิงเทรา และช่วยเหลือครอบครัวหญิงชรา อายุ ๖๐ ปี หลังแพพักอาศัยพังเสียหาย ที่ จ.พิษณุโลก

วันนี้ (๓๑ ส.ค.๕๘) เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยหลังการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ อ่านต่อ…

พม.จัดพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ ๑๒ ตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง และ ๑๓๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๗

วันนี้ (๓๑ ส.ค.๕๘) เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ถนนสุขุมวิท ๑๑ กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง และองค์กรปกครอง อ่านต่อ…

พม. พร้อมรับจอง “โครงการบ้านยั่งยืน” ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ถึง ๖ ก.ย. ๕๘ เพื่อผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

วันนี้ (๒๘ ส.ค. ๕๘) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบ้านยั่งยืน เปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ อ่านต่อ…

รมว.พม. กำชับเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่ จ.กำแพงเพชร และอุบลราชธานี พร้อมชื่นชมนักเรียนหญิงพิการ ชั้น ม.๓ ได้รับรางวัลแชมป์คัดลายมือระดับประเทศ

วันนี้ (๒๘ ส.ค. ๕๘) เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปพม.) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ อ่านต่อ…

รมว.พม. ย้ำเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมก่อนเปิดจองโครงการบ้านยั่งยืน วันแรก ๒๘ สิงหาฯ นี้

วันนี้ (๒๖ ส.ค. ๕๘) เวลา ๐๗.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ เปิดเผยหลังการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ อ่านต่อ…

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน ๑๓๐๐ รุดช่วยเหลือครอบครัวชายชราพิการและด้อยโอกาส ที่ประสบปัญหาทางสังคม ที่คลองเตย กรุงเทพฯ

วันนี้ (๒๖ ส.ค.๕๘) เวลา ๑๐.๓๐ น. นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นางขวัญวงศ์ พิกุลทอง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC โทร. ๑๓๐๐ อ่านต่อ…

รมว.พม. ชื่นชมผู้พิการหัวใจแกร่งสู้ชีวิต ที่ จ.นนทบุรี และบุรีรัมย์ พร้อมเตรียมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการบ้านยั่งยืน ก่อนเปิดจอง ๒๘ สิงหาฯ นี้

วันนี้ (๒๕ ส.ค. ๕๘) เวลา ๐๗.๑๕ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ เปิดเผยหลังการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ อ่านต่อ…

รมว.พม. ตรวจความพร้อมโครงการบ้านยั่งยืน พหลโยธิน กม. ๔๔ จังหวัดปทุมธานี ก่อนเปิดจองในงาน “บ้านยั่งยืน” วันที่ ๒๘ ส.ค. – ๖ ก.ย. ๒๕๕๘

วันนี้ (๒๕ ส.ค. ๕๘) เวลา ๑๔.๐๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการบ้านยั่งยืน (บ้านเอื้ออาทร) พหลโยธิน กม. ๔๔ อ่านต่อ…

พม. รายงานความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ชาวลาว หลังถูกบังคับใช้แรงงานเยี่ยงทาสในฟาร์มเลี้ยงสุกรและไก่ ที่ จ.นครปฐม

วันนี้ (๒๔ ส.ค. ๕๘) เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ อ่านต่อ…

พม. ระดมสื่อมวลชน ผสานภาครัฐและประชาสังคม ร่วมกิจกรรมแรลลี่ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

วันนี้ (๒๑ ส.ค. ๕๘) เวลา ๐๘.๓๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีเปิดการจัดแรลลี่สื่อมวลชน เพื่อสตรีและครอบครัวในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : พลังบวกสามภาครัฐ สื่อ และประชาสังคมเพื่อสตรี และครอบครัว ปี อ่านต่อ…

รมว.พม. ผุดแนวคิดยกระดับวณิพกเป็นนักดนตรีมืออาชีพ ส่งเสริมการสร้างรายได้ที่มั่นคง พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา

วันนี้ (๒๑ ส.ค. ๕๘) เวลา ๐๙.๔๕ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พิธีเสริมมงคลเมือง ทำบุญ 5 ศาสนา

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมพิธีเสริมสร้างมงคลเมือง เพื่อบำเพ็ญกุศลทางศาสนาให้แก่ผู้ประสบเหตุการณ์ความรุนแรงบริเวณแยกราชประสงค์ เมื่อวันที่ 17 อ่านต่อ…

รมว.พม. ย้ำข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงฯ พร้อมขับเคลื่อนงานเต็มที่ เพื่อประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

วันนี้ (๒๐ ส.ค. ๕๘) เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ เปิดเผยหลังการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ อ่านต่อ…

รมว.พม. รับมอบเงิน CSR วปอ. รุ่น ๒๕๕๖ เพื่อสร้างอาคารกิจกรรมสำหรับเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด

วันนี้ (๑๘ ส.ค. ๕๘) เวลา ๑๔.๓๐ น. ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี รับมอบเงิน CSR วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๒๕๕๖ จำนวน ๔ ล้านบาท อ่านต่อ…

รมว.พม. เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรีเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์ระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์ พร้อมให้ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC สายด่วน ๑๓๐๐ ประสานด้านคนหาย ๒๔ ชั่วโมง

วันนี้ (๑๘ ส.ค. ๕๘) เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดเหตุคนร้ายวางระเบิดใจกลางกรุงเทพฯ บริเวณริมรั้วศาลพระพรหม โรงแรมเอราวัณ แยกราชประสงค์ ถนนเพลินจิตฝั่งขาเข้า ทำให้มีผู้เสียชีวิต ๒๒ อ่านต่อ…

รมว.พม. ห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ระเบิดที่บริเวณแยกราชประสงค์ สั่งสายด่วน ๑๓๐๐ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC ประสานด้านคนหาย พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือเด็กที่มีสองเพศ ที่จังหวัดพิษณุโลก

วันนี้ (๑๘ ส.ค. ๕๘) เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ อ่านต่อ…

รมว.พม. ชื่นชมผู้สูงอายุ ที่ร่วมกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ พร้อมเน้นย้ำ กคช. เตรียมความพร้อม ก่อนเปิดจองโครงการบ้านยั่งยืน

วันนี้ (๑๗ ส.ค. ๕๘) เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ อ่านต่อ…