รมว.พม. ชี้นำสังคมร่วมตระหนัก ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน พร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จัดระเบียบสิ่งปลูกสร้างและลำคลองในเขตกรุงเทพฯ

          พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๑๐๘/๕๗-๕๘ เพื่อรับทราบปัญหาทางสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และร่วมหาแนวทางการแก้ไข และป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุม 
          พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า จากกรณี เด็กชาย วัย ๑๓ ปี แอบมุดช่องแอร์เข้าไปในธนาคารออมสิน สาขาบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และรื้อค้นโต๊ะทำงานแล้วได้โทรศัพท์กับเงินสด จำนวน ๕๒๐ บาท ภายหลังถูกตำรวจจับตัวได้ พบว่า เด็กดังกล่าวติดเกมส์และพ่อแม่แยกทางกันทิ้งให้อยู่กับย่า และกรณี กลุ่มวัยรุ่นจำนวนกว่า ๔๐ คน ยกพวกตีกัน โดยใช้อาวุธค อ่านต่อ…

รมว.พม. เร่งพัฒนาคนทำงานด้านคนพิการ รับมือการเข้าสู่ประคมอาเซียน

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรบริหารงานด้าน คนพิการและผู้นำคนพิการในบริบทอาเซียน อ่านต่อ…

รมว.พม. ชี้วณิพกมิใช่ขอทาน ขอให้วณิพกคนตาบอดคลายความกังวล พร้อมกำชับให้เร่งช่วยเหลือเด็กชาย ๒ คนพี่น้อง พึ่งตนเองด้วยการเก็บขยะขาย ที่จังหวัดชัยนาท

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๑๐๙/๕๗-๕๘ อ่านต่อ…

สท. พม. ร่วมกับ กฟผ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ลงนาม Mou พัฒนาอัจฉริยภาพของเด็กและเยาวชนด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม

วันพุธที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๒๐๑ อาคาร ท.๑๐๐ สำนักงานกลางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) จังหวัดนนทบุรี เวลา ๑๐.๐๐ -๑๒.๐๐ น. อ่านต่อ…

พม. เร่งบรรเทาปัญหาการว่างงานของคนพิการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

ที่ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารใหม่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อ่านต่อ…

พม. เพิ่มสมรรถนะพนักงานสอบสวนคุ้มครองเด็ก สตรี จากการค้ามนุษย์ ความรุนแรงทางเพศ และ ความรุนแรงในครอบครัว ที่จังหวัดนครพนม

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ UN Women และมูลนิธิเพื่อนหญิง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการคุ้มครองเด็ก สตรี อ่านต่อ…

พม. เร่งช่วยเหลือครอบครัวยากไร้มีสมาชิก ๑๓ คน ประกอบด้วย คนชรา ผู้พิการ และเด็กในวัยเรียน ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต รองปลัดการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธาน การประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๑๐๕/๒๕๕๗-๒๕๕๘ อ่านต่อ…

รมว.พม. เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนการปรับสภาพแวดล้อม และระบบขนส่งมวลชนที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนการปรับสภาพแวดล้อมและระบบขนส่งมวลชนที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ อ่านต่อ…

รมว.พม. เน้นย้ำเจ้าหน้าที่เข้มงวดในกระบวนการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือหญิงชราที่ป่วยเป็นโรคประจำตัวหลายโรค อาศัยอยู่ลำพัง ไร้หน่วยงานดูแล ที่จังหวัดสกลนคร

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๑๐๑/๕๗-๕๘ อ่านต่อ…

รมว.พม. ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ พร้อมเยี่ยมบ้านผู้พิการที่ได้รับงบประมาณปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมด้วยนางนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) อ่านต่อ…

พม. รับสมัครพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๑๙ ก.พ. ๕๘

สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานสำนักงานธนานุเคราะห์ จำนวน ๒ ตำแหน่ง อ่านต่อ…

รมว.พม.มอบนโยบายและข้อคิดแก่ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนฯ เนื่องในโอกาสเข้าพบเพื่อยื่นข้อเสนอ ภารกิจแห่งรัก : รัก “ให้” รัก “เป็น” Mission of Love” ต้อนรับเทศกาลวันวาเลนไทน์

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบนโยบายและข้อคิดแก่ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสเข้าพบเพื่อยื่นข้อเสนอ ภารกิจแห่งรัก อ่านต่อ…

พม. เร่งช่วยเหลือเยียวยาเด็กหญิงวัย ๑๔ ปี ที่แม่พาเร่ขายบริการทางเพศ ที่จังหวัดสงขลา

นางสาวบงกช สัจจานิตย์ ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนและประสานราชการภูมิภาค สำนักตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) อ่านต่อ…

พม. จัดระเบียบคนขอทานทั่วประเทศ ดีเดย์ ๒๖ ถึง ๓๐ ม.ค. ๒๕๕๘

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่ารัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐในระยะเฉพาะหน้า อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เป็นประธานในกิจกรรมโครงการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ รัฐประศาสนศาสตร์นิด้า มินิมาราธอน ๒๐๑๕

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในกิจกรรมโครงการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ รัฐประศาสนศาสตร์นิด้า มินิมาราธอน ๒๐๑๕ ครั้งที่ ๕ อ่านต่อ…

พม. กำชับเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสทางสังคม ที่จังหวัดสระแก้ว และกรุงเทพฯ

นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ อ่านต่อ…

พม. เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมซักซ้อมแผนการดำเนินงานการจัดระเบียบขอทานทั่วประเทศ

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน การประชุมซักซ้อมแผนการดำเนินงานการจัดระเบียบขอทานทั่วประเทศ พร้อมมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาการขอทานตามหลัก 3P อ่านต่อ…

พม. ขอโอกาสคนพิการทำงานในภาครัฐและภาคเอกชน อัตราส่วน ๑ : ๑๐๐

นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ตามนโยบายของพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อ่านต่อ…

รมว.พม. เป็นประธานแถลงข่าวเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพลังพฤติกรรม เชิงบวกคนวัยทีน สร้างปาฏิหาริย์แห่งชีวิตสู่การให้เพื่อสังคม ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๘

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานแถลงข่าวเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพลังพฤติกรรมเชิงบวกคนวัยทีน อ่านต่อ…

รมว.พม. กำชับเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือครอบครัวหญิงที่ป่วยเป็นอัมพาต ฐานะยากจน และกระท่อมที่พักอาศัยถูกลมพายุพัดเสียหาย ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ อ่านต่อ…