พม. ย้ำร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. …. ช่วยตัดวงจรการเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์

          วันนี้ (๒๓ เม.ย. ๕๘) เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายอนุสันต์ เทียนทอง ผู้ตรวจราชการและโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาขอทาน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่ปัญหาการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม จึงร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ดำเนินการจัดระเบียบขอทานทั่วประเทศ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เด็ก ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ฯลฯ ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ ซึ่ง การดำเนินการเป็นไปในลักษณะของการคุ้มครองช่วยเหลือคนขอทาน ตามนโยบาย ๓P ได้แก่ 
          ๑) Policy การกำหนดและวางแผนนโยบายอย่างต่อเนื่อง 
อ่านต่อ…

พม. แถลงผลการดำเนินงานของกระทรวงฯ ในรอบ ๖ เดือน

วันที่ ๒๓ เม.ย. ๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) จัดแถลงผลการดำเนินงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ในรอบ ๖ เดือน (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) อ่านต่อ…

รมว.พม. เร่งช่วยเหลือชายชราที่เดินเท้าจาก จ.พิจิตร เพื่ออาศัยอยู่กับลูกสาวที่ จ.เชียงใหม่

วันที่ ๒๓ เม.ย. ๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว รมว.พม.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานที่จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย. ๕๘ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบนโยบายการปฎิบัติหน้าที่ให้กับผู้บริหาร หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ อ่านต่อ…

รมว.พม. ให้ทีมชุดเฉพาะกิจช่วยเหลือลูกเรือประมงไทยที่เกาะอัมบน อินโดนีเซีย เข้าพบถอดบทเรียนผลการปฏิบัติงาน

วันที่ ๑๗ เม.ย.๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องรับรองชั้น ๙ อาคารใหม่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อ่านต่อ…

รมว.พม. สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ต้องโทษที่ได้รับการอภัยโทษ และหาแนวทางรองรับภาระผู้ปกครองช่วงเปิดเทอม

วันที่ ๑๗ เม.ย. ๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อ่านต่อ…

รมว.พม. ร่วมงานการแถลงผลงานรัฐบาล รอบ ๖ เดือน ชูนิทรรศการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์

วันที่ ๑๗ เม.ย. ๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมงานการแถลงผลงานรัฐบาล รอบ ๖ เดือน (๑๒ ก.ย. ๒๕๕๗ ๓๑ มีนาคม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รมว.พม. เปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประธานพิธีเปิดงาน วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ ตามแนวคิดภูมิปัญญาผู้สูงวัย พัฒนาสังคมไทยสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมมอบรางวัลให้ผู้สูงอายุแห่งชาติ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รมว.พม. เปิดงานวันครอบครัว

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานเปิดงาน วันแห่งครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๘ พร้อมทั้งมอบโล่เกียรติคุณครอบครัวร่มเย็น ประจำปี ๒๕๕๘ ให้แก่ครอบครัวร่มเย็น อ่านต่อ…

รมว.พม. กำชับเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือ เยียวยาผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่จังหวัดปทุมธานี ลพบุรี อุบลราชธานี และ มุกดาหาร

วันนี้ (๑๖ เม.ย. ๕๘) เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๑๓๙/๕๗-๕๘ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พม. เสวนา ความปรองดอง…เริ่มต้นได้ที่ครอบครัว

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)จัดเสวนาเรื่อง ความปรองดอง…เริ่มต้นได้ที่ครอบครัว โดยมี นางสาวณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ และบิดา จากครอบครัวพิเศษ ครอบครัวนายสุริยา อร่ามวงศ์ จ. อ่านต่อ…

งานรำลึกพระคุณนักพัฒนาประชาบดี

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว) อ่านต่อ…

พม. จัด “เวทีสื่อสารสาธารณะ…เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์” ครั้งที่ ๒ เพื่อเปิดช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน

วันที่ ๙ เม.ย. ๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี เปิดงาน "เวทีสื่อสารสาธารณะ…เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์" ครั้งที่ อ่านต่อ…

พม. บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับแรงงานประมงไทย จากเกาะอัมบน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน ๖๘ คน ที่กลับถึงประเทศไทย

วันที่ ๙ เม.ย. ๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ให้การต้อนรับแรงงานประมงไทย จากเกาะอัมบน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน ๖๘ อ่านต่อ…

ทีมชุดเฉพาะกิจ พม. พบลูกเรือประมงที่เกาะอัมบนเข้ารายงานตัวรวม ๑๒๘ คน หลังลงทะเบียน ๔ วัน

วันที่ ๒ เม.ย. ๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่า อ่านต่อ…

รมว.พม. เร่งช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ที่ จ.ปทุมธานี พิษณุโลก และแม่ฮ่องสอน

วันที่ ๘ เม.ย. ๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อ่านต่อ…

พม. พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมแผนรับแรงงานประมงไทยจากเกาะอัมบน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย กลับประเทศไทย

วันที่ ๘ เม.ย. ๕๘ เวลา ๑๑.๓๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับแรงงานประมงไทยจากเกาะอัมบน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย กลับประเทศไทย อ่านต่อ…

พม. จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ภายใต้แนวคิด “ภูมิปัญญาผู้สูงวัย พัฒนาสังคมไทยสู่ประชาคมอาเซียน”

วันที่ ๘ เม.ย.๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม (ชั้นล็อบบี้) โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อ่านต่อ…

พม. จัดงานวันแห่งครอบครัวประจำปี ๒๕๕๘ ชูแนวคิด “ความปรองดอง… เริ่มต้นได้ที่ครอบครัว”

วันที่ ๘ เม.ย. ๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๘ ภายใต้แนวคิด ความปรองดอง… เริ่มต้นได้ที่ครอบครัว อ่านต่อ…

รมว.พม. กำชับเจ้าหน้าที่เยียวยาจิตใจครอบครัว ด.ญ. วัย ๑๓ ปีผูกคอเสียชีวิตที่ จ.เชียงราย และ ด.ช. วัย ๑ ขวบ เสียชีวิต หลังแพทย์ชันสูตรพบถูกล่วงละเมิดทางเพศ ที่ จ.ภูเก็ต

วันที่ ๗ เม.ย. ๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อ่านต่อ…