ภาพข่าว: รมว.พม. ให้การต้อนรับ มาดามมินห์ ประธานเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน (AWEN)

          เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๑๕ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้การต้อนรับ มาดามมินห์ ประธานเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน (AWEN) และคณะเข้าร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน ณ ห้องประชุมชั้น ๙ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ
อ่านต่อ…

รมว.พม. นำทีมชุดเฉพาะกิจช่วยเหลือลูกเรือประมงไทยที่เกาะอัมบน อินโดนีเซีย เข้าพบรองนายกรัฐมนตรี เพื่อรับนโยบายก่อนเดินทางลงพื้นที่ ในวันพรุ่งนี้

วันที่๒๖ มี.ค.๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำทีมชุดเฉพาะกิจช่วยเหลือลูกเรือประมงไทยตกค้างบนเกาะอัมบน สาธารณรัฐอินโดนีเซียเข้าพบ พล.อ.ประวิตร อ่านต่อ…

พม.รุดช่วยเหลือเยียวยา ๒ หญิงสาว เหยื่อค้ามนุษย์ ที่ถูกหลอกไปค้าประเวณีที่ประเทศบาห์เรน เรียบร้อยแล้ว

วันที่ ๒๖ มี.ค.๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ อ่านต่อ…

กรมกิจการเด็กและเยาวชนเปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ประจำปี 2558

กรมกิจการเด็กและเยาวชน(สท.เดิม) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รับสมัครเยาวชนสัญชาติไทยที่มีอายุระหว่าง ๑๘-๓๐ ปี เข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี ๒๕๕๘ จำนวน ๒๘ คน อ่านต่อ…

รมว.พม. ตั้งหัวหน้าทีมพร้อมเดินทางไปช่วยเหลือลูกเรือประมงไทยที่เกาะอัมบน อินโดนีเซีย ศุกร์นี้

วันที่ ๒๕ มี.ค.๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อ่านต่อ…

รมว.พม.ห่วงใยเด็กและเยาวชนช่วงปิดเทอม หลังมียอดอุบัติเหตุเด็กจมน้ำ ๙ คนต่อสัปดาห์

วันที่ ๒๕ มี.ค.๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ อ่านต่อ…

พม. รับดูแลสถานที่ควบคุมชาวโรฮิงญาและกลุ่มมุสลิมไม่ทราบสัญชาติ (อุยกูร์) โดยเฉพาะเด็กและสตรีอย่างเหมาะสมและปลอดภัย

วันที่ ๒๔ มี.ค.๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา กลุ่มผู้ลักลอบเข้าเมืองชาวโรฮิงญาและกลุ่มมุสลิมไม่ทราบสัญชาติ อ่านต่อ…

พม. เร่งเตรียมทีมเฉพาะกิจ ค้นหาและช่วยเหลือลูกเรือประมงไทยที่เกาะอัมบน อินโดนีเซีย

วันที่ ๒๓ มี.ค.๕๘ เวลา ๑๑.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ อ่านต่อ…

พม. ระดมสมองร่วมแก้ปัญหาครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ในการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ๒๕๕๘

วันที่ ๒๓ มี.ค.๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวรายงานในพิธีเปิด การประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ อ่านต่อ…

พม. ยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับกรณีการหลอกลวงรับเข้าเป็นข้าราชการกระทรวงฯ โดยไม่ต้องสอบ ที่ จ.ร้อยเอ็ด พร้อมชี้แจงเหตุขัดข้อง สายด่วน OSCC โทร ๑๓๐๐

วันที่ ๒๓ มี.ค.๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อ่านต่อ…

พม. เตรียมจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ ภายใต้แนวคิด “ภูมิปัญญาผู้สูงวัย พัฒนาสังคมไทยสู่ประชาคมอาเซียน”

วันนี้ (๒๖ มี.ค.๕๘) เวลา ๑๔.๐๐ น. นางระรินทิพย์ ศิโรรัตน์ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) และรักษาการอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ ภายใต้แนวคิด อ่านต่อ…

รมว.พม. ย้ำรัฐบาลไม่ทอดทิ้ง เร่งช่วยเหลือแรงงานประมงไทย ถูกหลอกลงเรือประมงรอความช่วยเหลือ ที่เกาะอัมบน ประเทศอินโดนีเซีย

วันนี้ (๒๐ มี.ค.๕๘) เวลา ๐๗.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ อ่านต่อ…

พม. รวมพลังนักสังคมสงเคราะห์ทั่วประเทศส่งเสริมศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์โลก ๒๕๕๘

วันนี้ (๑๗ มี.ค. ๕๘) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิด การประชุมวิชาการนักสังคมสงเคราะห์ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๗ อ่านต่อ…

พม. จับมือ วธ. สาธิตบริการรถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ พร้อมให้บริการคนพิการทางสายตาและการได้ยิน

วันนี้ (๑๗ มี.ค. ๕๘) เวลา ๐๘.๓๐ น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม อ่านต่อ…

รมว.พม. ฝากผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดช่วงปิดเทอม พร้อมช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่ จ.ตรัง และยโสธร

วันนี้ (๑๗ มี.ค.๕๘) เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ อ่านต่อ…

รมว.พม. เร่งบูรณาการหาแนวทางช่วยเหลือแรงงานประมงวอนขอกลับบ้าน ที่เกาะอัมบน ประเทศอินโดนีเซีย

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๑๒๓/๕๗-๕๘ อ่านต่อ…

พม. จับมือสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสร้างสังคมคุณภาพบนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน

นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และพลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ่านต่อ…

พม. เร่งช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวหญิงชาวลพบุรีวัย ๕๒ ปี เสียชีวิต หลังเข้ารับการรักษา กรณีจุดไฟเผาตัวเองที่ศูนย์บริการประชาชน เมื่อปีที่แล้ว

นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า จากกรณี หญิง อายุ ๕๒ ปี เกษตรกรชาวจังหวัดลพบุรี ซึ่งจุดไฟเผาตัวเองที่บริเวณศูนย์บริการประชาชน (ชั่วคราว) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อ่านต่อ…

พม. รุดช่วยเหลือเด็กชายวัย ๗ ขวบ ที่ถูกป้าทำร้ายร่างกาย ที่จังหวัดนครปฐม วอนผู้ปกครองหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงต่อบุตรหลาน

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ ๑๒๒/๕๗-๕๘ อ่านต่อ…

พม. เน้นการบริการช่วยเหลือคนขอทาน คนเร่ร่อนไร้ที่พึ่ง และคนวิกลจริตทั่วประเทศ

วันนี้ (๑๓ มี.ค. ๕๘) เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า กระทรวง การพัฒนาสังคมฯ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับคนขอทาน คนเร่รอนไร้ที่พึ่ง และคนวิกลจริต อ่านต่อ…