ภาพข่าว: พีดีไอรับมอบเกียรติบัตร ESG 100

          บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ พีดีไอ โดยคุณฟรานซิส แวนเบลเลน กรรมการผู้จัดการ รับมอบเกียรติบัตรบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล หรือ ESG 100Certificate จากดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ ที่พีดีไอ-กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้
อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พีดีไอรับรางวัล CSR – DIW Continuous ประจำปี 2557

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) โรงงานตากและโรงงานระยอง ได้รับรางวัล CSR – DIW Continuous ประจำปี 2557 โดยปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพโรงงานมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนของกรมโรงงานอุต อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ผาแดงฯ มอบทุนการศึกษา จ.ตาก

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาประจำปี 2556 แก่เยาวชนจังหวัดตาก จำนวน 385 ทุน มูลค่ากว่า 800,000 บาท โดยมีนายอาสา สารสิน ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายฟรานซิส แวนเบลเลน กรรมการผู้จัดการ และนางชุลีวันทน์ สายสิงห์ทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก อ่านต่อ…

ภาพข่าว: PDI รับรางวัล CSRI Recognition 2556

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ PDI ได้รับรางวัล CSRI Recognition ประจำปี 2556 ประเภทรางวัล Rising Star ซึ่งมีความโดดเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จากสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนายฟรานซิส แวนเบลเลน กรรมการผู้จัดการรับมอบรางวัลฯ จาก ดร. ชัยวัฒน์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: PDI รับรางวัล CSRI Recognition 2556

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ PDI ได้รับรางวัล CSRI Recognition ประจำปี 2556 ประเภทรางวัล Rising Star ซึ่งมีความโดดเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จากสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนายฟรานซิส แวนเบลเลน กรรมการผู้จัดการรับมอบรางวัลฯ จาก ดร. ชัยวัฒน์ อ่านต่อ…

ผาแดงร่วม EHIA เวที กอสส. ในกระบวนการขอประทานบัตรใหม่21 ต.ค.นี้

ในวันที่ 21 ตุลาคม2556องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) จะจัดเวทีนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) โครงการเหมืองแร่สังกะสีของบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ตามคำขอประทานบัตรที่ 8/2553 อ่านต่อ…

ผาแดงฯ พิจารณาใช้สิทธิ์จะยื่นอุทธรณ์คดีแคดเมียม

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้อ่านคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ 66/2552 ที่ชาวบ้านจำนวนหนึ่ง (207 คน) ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ยื่นฟ้องบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทตากไมนิ่ง จำกัด ว่าเป็นต้นเหตุทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารแคดเมียมในพื้นที่และเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงินกว่า 726 อ่านต่อ…

ผาแดงฯ มั่นใจหลักฐานชัดไม่ใช่ต้นเหตุแคดเมียมปนเปื้อน มุ่งพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามกระบวนการทางศาล

นายเทียนชัย สิงหการ ผู้อำนวยการเหมืองบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กรณีที่ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งในอำเภอแม่สอดได้อ้างว่าตนได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนของสารแคดเมียมจากการดำเนินกิจการของ บริษัท ผาแดงฯ และบริษัท ตากไมนิ่ง จำกัด โดยทนายความของชาวบ้านได้ยื่นฟ้องบริษัทผาแดงฯ และบริษัท อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เหมืองผาแดงปลูกแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำต่อเนื่องเป็นปีทื่ 11

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เหมืองแม่สอด จังหวัดตาก จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวพระราชดำริต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 จำนวน 1 ล้านต้น โดยมีนายฟรานซิส แวนเบลเลน เป็นประธานในพิธีฯ ร่วมด้วย พนักงาน ครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ประมาณ 700 กว่าคน อ่านต่อ…

ผาแดงฯ ปรับกลยุทธ์พลิกธุรกิจ เน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) โรงถลุงสังกะสีแห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดเผยถึง การปรับเปลี่ยนแผนพัฒนาเชิงกลยุทธ์ในปลายปี 2555 เริ่มส่งผลสัมฤทธิ์ต่องบดุล โดยกำหนดแผนพัฒนาเชิงกลยุทธ์ 4 ด้านหลัก ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ในรอบ 32 ปีของผาแดง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มูลนิธิผาแดงฯ เปิดโครงการ “รวมพลังก่อการดี”

มูลนิธิผาแดงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด เปิดโครงการ รวมพลังก่อการดี โดยดำเนินกิจกรรมนำร่องบรรเทาทุกข์ให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสจำนวน 30 ราย ในพื้นที่ตำบลแม่กุ แม่ตาวและพระธาตุผาแดง อ่านต่อ…

ผาแดงฯ ปรับแผนกลยุทธ์ให้ธุรกิจกลับมีกำไร

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) รายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ของปี 2555 จากงบการเงินรวม มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 126.47 ล้านบาท เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2554 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ 26.68 ล้านบาท อ่านต่อ…

ผาแดงฯ แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการคนใหม่

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งนายฟรานซิส แวนเบลเลน ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการคนใหม่ แทนนายวินิจ องค์เนกนันต์ที่เกษียณอายุงาน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคมเป็นต้นไป อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เสด็จฯ เหมืองผาแดง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก และประทับแรม ณ เรือนรับรองเหมืองผาแดง โดยมีนายอาสา สารสิน ประธานกรรมการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ผาแดงฯ รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียว 2 ปีซ้อน

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เหมืองแม่สอด จังหวัดตาก รับมอบรางวัลสถานประกอบการเหมืองแร่สีเขียว ประจำปี 2554 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยมีนายชิตชัย ทวีพาณิชย์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานกลาง เป็นตัวแทนบริษัทฯรับมอบรางวัลฯ อ่านต่อ…

ผาแดงฯ จับมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนาอุตสาหกรรมฉีดสังกะสีสู่ความเป็นเลิศ

นายเวคิน อุทารธรรม ผู้อำนวยการใหญ่ด้านการเงิน บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และมล. ปุณฑริก สมิติ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการฝึกอบรมการฉีดโลหะสังกะสี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ผาแดงฯ ถ่ายทอดความรู้การฉีดชิ้นงานสังกะสีสู่ความเป็นเลิศ

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เชิญผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ดร.แฟรงก์ อี. กู๊ดวิน ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและพัฒนาตลาด สมาคมผู้ผลิตสังกะสีระหว่างประเทศ หรือ IZA (International Zinc Association) ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการฉีดและชุบชิ้นงานสังกะสีให้ผู้ประกอบการไทย เมื่อเร็วๆ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เสด็จฯ เหมืองผาแดง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก และประทับแรม ณ เรือนรับรองเหมืองผาแดง โดยมีคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายการต้อนรับ เมื่อวันที่ 27-29 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มูลนิธิผาแดงฯ มอบผ้าห่มช่วยผู้ประสบภัยหนาว

นายชิตชัย ทวีพาณิชย์ ผู้แทนมูลนิธิผาแดงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน มอบผ้าห่มช่วยประชาชนที่อาศัยพื้นที่ราบสูงในหมู่บ้านหนองน้ำเขียว บ้านโกช่วยและบ้านปูเต้อ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งประสบภัยและขาดแคลนเครื่องกันหนาว โดยมูลนิธิผาแดงฯจะเร่งให้ความช่วยเหลือมอบผ้าห่มให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ 23 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ผาแดงฯ รับรางวัลเหมืองแร่สีเขียวและ CSR-DPIM

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เหมืองแม่สอด จังหวัดตาก รับมอบรางวัลสถานประกอบการเหมืองแร่สีเขียว ประจำปี 2552-2553 และรางวัลสถานประกอบการที่มีมาตรฐานสากลว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) ประจำปี 2553 จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ อ่านต่อ…