ภาพข่าว: พีดีไอเปิดโซลาร์ฟาร์มแห่งแรกที่ญี่ปุ่นสำเร็จ

          บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด จำกัด (มหาชน) หรือพีดีไอ ประกาศความสำเร็จในการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์ฟาร์มนานาโอะ (NANAO) ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกของพีดีไอที่ลงทุนโดยบริษัท พีดีไอ เอเชีย โซลาร์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท พีดีไอ เอ็นเนอร์ยี จำกัด ที่พีดีไอถือหุ้นร้อยละ 100) การลงทุนในครั้งนี้นับเป็นความคืบหน้าอย่างมากสำหรับพีดีไอในการปรับเปลี่ยนสู่ธุรกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน โดยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นานาโอะมีขนาดกำลังการผลิต 2.27 เมกะวัตต์ ได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นมา สำหรับการลงทุนโครงการโซลาร์ฟาร์มแห่งที่สองที่นาโกตะ (NOGATA) ขนาดกำลังการผลิต 10.5 เมกะวัตต์นั้น ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างและคาดว่าจะแล้วเสร็จสามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาสที่สอง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พีดีไอรับรางวัล CSR – DIW Continuous ประจำปี 2559

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล CSR – DIW Continuous ประจำปี 2559 โดยปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพโรงงานมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีคุณมาโนช อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พีดีไอรับรางวัล CSR-DPIM Continuous 2558 :

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือพีดีไอ โดยนางนิรดา สุทธิวารี ผู้จัดการ – สื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับมอบรางวัลสถานประกอบการเครือข่ายที่มีการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ประจำปี 2558 (CSR-DPIM Continuous Award2015) จากนายชาติ หงส์เทียมจันทร์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พีดีไอจับมือ “โดวา” ร่วมลงทุนจัดการกากอุตสาหกรรมครบวงจร

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือพีดีไอ และบริษัท โดวา อีโค – ซิสเต็ม จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดวา โฮลดิ้งส์ จำกัด) ได้ร่วมลงนามในสัญญาการถือหุ้น ( Shareholders Agreement: SHA) และสัญญาการซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement : SPA) ในบริษัท พีดีไอ ตาก อีโค จำกัด อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พีดีไอลงนามเอ็มโอยูกับกรมโรงงานฯ ศึกษาความเป็นไปได้จัดตั้งศูนย์จัดการกากอุตสาหกรรม

นายอาสา สารสิน ประธานกรรมการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือพีดีไอ พร้อมด้วยนายฟรานซิส แวนเบลเลน กรรมการผู้จัดการ และนายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์จัดการกากอุตสาหกรรม จังหวัดตาก อ่านต่อ…

กรมโรงงานฯ จับมือ พีดีไอ เตรียมจัดตั้งศูนย์จัดการกากอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด หรือ พีดีไอ ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์จัดการกากอุตสาหกรรม ได้แก่ โครงการจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร จังหวัดตาก รองรับการจัดการกากอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันตก ภาคเหนือ อ่านต่อ…

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับ ผาแดงอินดัสทรี จัดแถลงแนวทางจัดตั้งศูนย์จัดการกากอุตสาหกรรมนำร่อง

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เรียนเชิญร่วมงานแถลงข่าว เปิดตัว ศูนย์จัดการกากอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งกากและส่งออกนอกประเทศ พร้อมกันใน วันอังคารที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 14.00 15.30 น. ณ ห้องประชุม 509 ชั้น 5 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมโรงงานฯ ลงพื้นที่ตรวจระบบการจัดการกากฯ

ดร.จุลพงษ์ ทวีศรี รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (คนที่ 4 จากซ้าย) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สำนักงานระยอง ซึ่งเป็นโรงงานประกอบกิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะสังกะสีและกรดซัลฟูริค พร้อมรับฟังการจัดการสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพื่อเตรียมแผนพัฒนาระบบจัดการกากอุตสาหกรรมของโรงงา อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พีดีไอรับรางวัลรักษามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือพีดีไอ โดยนายชัยวัฒน์ เผดิมรอด ผู้จัดการ – สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับมอบรางวัลรักษามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว ประจำปี 2558 จากนายอาทิตย์ วุฒิคะโร ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ที่โรงแรมดิเอมเมอรัล เมื่อเร็วๆ นี้ทั้งนี้ เหมืองผาแดง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พีดีไอรับรางวัล CSR – DIW Continuous ประจำปี 2558

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) โรงงานตากและโรงงานระยอง ได้รับรางวัล CSR – DIW Continuous ประจำปี 2558 โดยปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพโรงงานมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนของกรมโรงงานอุต อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พีดีไอรับมอบโล่โครงการลดใช้ไฟฟ้าตามเป้า กฟผ.

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือพีดีไอรับมอบโล่โครงการรความร่วมมือลดการใช้ไฟฟ้า (Demand Response) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือ กฟผ. โดยโรงงานตากของพีดีไอสามารถปรับลดการใช้ไฟฟ้าเป็นไปตามเป้าหมายของกฟผ. อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พีดีไอรับรางวัลดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ 8 ปีติดต่อกัน

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือพีดีไอ ได้รับมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ประจำปี 2558 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 จากกระทรวงแรงงาน อ่านต่อ…

เหมืองผาแดงปลูกแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำต่อเนื่องเป็นปีทื่ 13

เหมืองผาแดงปลูกแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำต่อเนื่องเป็นปีทื่ 13 : บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เหมืองแม่สอด จังหวัดตาก จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 จำนวน 2.5 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พีดีไอรับมอบเกียรติบัตร ESG 100

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ พีดีไอ โดยคุณฟรานซิส แวนเบลเลน กรรมการผู้จัดการ รับมอบเกียรติบัตรบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล หรือ ESG 100Certificate อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พีดีไอรับรางวัล CSR – DIW Continuous ประจำปี 2557

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) โรงงานตากและโรงงานระยอง ได้รับรางวัล CSR – DIW Continuous ประจำปี 2557 โดยปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพโรงงานมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนของกรมโรงงานอุต อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ผาแดงฯ มอบทุนการศึกษา จ.ตาก

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาประจำปี 2556 แก่เยาวชนจังหวัดตาก จำนวน 385 ทุน มูลค่ากว่า 800,000 บาท โดยมีนายอาสา สารสิน ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายฟรานซิส แวนเบลเลน กรรมการผู้จัดการ และนางชุลีวันทน์ สายสิงห์ทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก อ่านต่อ…

ภาพข่าว: PDI รับรางวัล CSRI Recognition 2556

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ PDI ได้รับรางวัล CSRI Recognition ประจำปี 2556 ประเภทรางวัล Rising Star ซึ่งมีความโดดเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จากสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนายฟรานซิส แวนเบลเลน กรรมการผู้จัดการรับมอบรางวัลฯ จาก ดร. ชัยวัฒน์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: PDI รับรางวัล CSRI Recognition 2556

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ PDI ได้รับรางวัล CSRI Recognition ประจำปี 2556 ประเภทรางวัล Rising Star ซึ่งมีความโดดเด่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จากสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนายฟรานซิส แวนเบลเลน กรรมการผู้จัดการรับมอบรางวัลฯ จาก ดร. ชัยวัฒน์ อ่านต่อ…

ผาแดงร่วม EHIA เวที กอสส. ในกระบวนการขอประทานบัตรใหม่21 ต.ค.นี้

ในวันที่ 21 ตุลาคม2556องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (กอสส.) จะจัดเวทีนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) โครงการเหมืองแร่สังกะสีของบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ตามคำขอประทานบัตรที่ 8/2553 อ่านต่อ…

ผาแดงฯ พิจารณาใช้สิทธิ์จะยื่นอุทธรณ์คดีแคดเมียม

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ได้อ่านคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ 66/2552 ที่ชาวบ้านจำนวนหนึ่ง (207 คน) ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ยื่นฟ้องบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัทตากไมนิ่ง จำกัด ว่าเป็นต้นเหตุทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารแคดเมียมในพื้นที่และเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงินกว่า 726 อ่านต่อ…