เทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมจัดงาน ประเพณีเดือนยี่เป็งประจำปี 2554อย่างยิ่งใหญ่ เชิญชวนประชาชน สืบสานประเพณีเดือนยี่เป็ง “หมู่เฮา ฮ่วมใจ๋ หื้อยี่เป็งเจียงใหม่ ไร้แอลกอฮอล์”

          นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวว่า ประเพณีเดือนยี่เป็งหรือประเพณีลอยกระทงเชียงใหม่ ประเพณีที่ทรงคุณค่าแห่งล้านนา ที่อยู่คู่กับชาวเชียงใหม่มายาวนาน เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมสืบทอดประเพณีอันทรงคุณค่านี้ โดยจัดงานประเพณีเดือน ยี่เป็งเชียงใหม่ขึ้น ระหว่างวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2554 การจัดงานในปีนี้เป็นการสืบสานประเพณีแบบล้านนาของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดขึ้นทั่วเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมมากมาย อาทิ ประติมากรรมโคมไฟสีสันยี่เป็งเชียงใหม่ บริเวณรอบคูเมือง อุทยานต้นโพธิ์โคมไฟเฉลิมพระเกียรติ ฯ บริเวณ ประตูช้างเผือก อุทยานโคมไฟแห่งจินตนาการ "เชียงใหม่นครที่เป็นที่สุด แห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม " บริเวณข่วงประตูท่าแพ โดยจัดให้นักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและต่างชาติได้ชม 
          นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่จัดขึ้น บริเวณ สะพานเหล็ก เป็นถนนสายวัฒนธรรม กิจกรรมรำวงย้อนยุค ตกแต่งสะพานเหล็กเป็นรูปเรือสุพรรณ ส่วนบริเวณริมแม่น้ำปิงด้านหน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ สะพานนครพิงค์ ด้านหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สะพานเหล็ก จะมีการรณรงค์ให้ปล่อยโคมพร้อมกันในเวลา 21.59 น. จำนวน 1,984 ลูก สำหรับพิธีเปิดงานประเพณีเดือนยี่เป็งและการประกวดขบวนแห่โคมยี่เป็งที่จะมีขึ้นในวันอังคารที่ 8 พ.ย. ณ บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ การประกวดขบวนแห่กระทงเล็กมหาชาติชาดก ณ บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และการประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทานฯ การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งเป็นต้น
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าว เพิ่มเติมอีกว่า ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของการจัดงาน ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ 54 รวมถึงมาตรการและการรณรงค์ในเรื่องของการงดดื่มและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากการจุดดอกไม้เพลิง การปล่อยโคมไฟ และการเกิดอัคคีภัย เพื่อรองรับสถานการณ์และความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวงานประเพณีเดือนย
ี่เป็งเชียงใหม่..