ปภ. แนะประชาชนเตรียมรับมือและปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเมื่อเกิดอุทกภัย

          กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย โดยติดตามพยากรณ์อากาศ ประกาศเตือนภัย และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัด พร้อมหมั่นสังเกตสีของน้ำในลำน้ำ ต้องไม่ขุ่น หรือเป็นสีเดียวกับภูเขา จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค สิ่งของและเครื่องใช้ที่ใช้จำเป็นให้พร้อมใช้งาน หากเกิดอุทกภัยให้รีบขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง ไม่สัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้า เพราะอาจถูกไฟฟ้าดูด ทำให้ได้รับอันตรายถึงชีวิตได้
          นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ระยะนี้มีฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้หลายพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม สร้างความเดือดร้อนและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากอุทก อ่านต่อ…

ปภ.รายงานยังคงเกิดน้ำไหลหลาก 3 จังหวัด พร้อมประสานจังหวัดภาคใต้ และภาคตะวันออก รับมือภาวะฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแห่งในระยะนี้

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 16 22 พฤษภาคม 2560 เกิดสถานการณ์อุทกภัยใน 14 จังหวัด รวม 49 อำเภอ 168 ตำบล 963 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ20,636 ครัวเรือน สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 11 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์น้ำไหลหลาก 3 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย พิจิตร และเลย อ่านต่อ…

ปภ.ประสาน 7 จังหวัดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 7 จังหวัดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาได้แก่ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และสุพรรณบุรี เตรียมพร้อมรับมือน้ำล้นตลิ่ง โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ระดับน้ำ และสภาพอากาศ พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยอย่างต่อเนื่อง อ่านต่อ…

ปภ.รายงานยังคงเกิดน้ำไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งใน 4 จังหวัด พร้อมประสานจังหวัดภาคใต้ และภาคตะวันออก รับมือภาวะฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแห่งในระยะนี้

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 16 22 พฤษภาคม 2560 เกิดสถานการณ์อุทกภัยใน 14 จังหวัด รวม 49 อำเภอ 168 ตำบล 963 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 20,636 ครัวเรือน สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 10 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์น้ำไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง 4 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย อ่านต่อ…

ปภ.จัดประชุมการประเมินความต้องการหลังเกิดภัย ยกระดับการฟื้นฟูให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย (Post Disaster Need Assessment : PDNA) ของประเทศไทย" เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ อ่านต่อ…

มท.1 สั่งการ ปภ.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาด้านน้ำอย่างเต็มกำลัง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งการ ปภ. ประสานหน่วยงานทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง พร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัดและอำเภอ เป็นศูนย์กลางในการอำนวยการและประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัย อ่านต่อ…

มท.1 สั่งการ ปภ. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาด้านน้ำ และให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเต็มกำลัง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งการ ปภ. ประสานหน่วยงานทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง พร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัดและอำเภอ เป็นศูนย์กลางในการอำนวยการและประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัย อ่านต่อ…

ปภ.แนะตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมขับขี่ในช่วงฤดูฝน…เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติในการเตรียมพร้อมสภาพรถช่วงฝนตก โดยใบปัดน้ำฝนต้องกวาดน้ำบนกระจกหน้ารถได้สะอาด ไม่มีรอยขุ่นมัว กระปุกน้ำฉีดกระจกต้องไม่มีรอยรั่วซึม หัวฉีดน้ำไม่อุดตัน พร้อมปรับทิศทางของช่องฉีดน้ำให้ตรงกับกระจกหน้ารถ ระบบเบรกสามารถหยุดรถ อ่านต่อ…

ปภ.รายงานเกิดน้ำไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งใน 7 จังหวัด พร้อมแจ้งเตือน 39 จังหวัด กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รับมือภาวะฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดสถานการณ์อุทกภัยใน 7 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ เชียงใหม่ พิษณุโลก ลำพูน เลย และอุดรธานี ปัจจุบันยังคงมีฝนตกในพื้นที่ ระดับน้ำทรงตัวทั้งนี้ ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วนแล้ว อ่านต่อ…

ปภ.รายงานมีจังหวัดได้รับผลกระทบจากวาตภัย 56 จังหวัด พร้อมประสานจังหวัดเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานช่วงวันที่ 7 มีนาคม 18 พฤษภาคม 2560 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยรวม 56 จังหวัด บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 28,528 หลัง ผู้เสียชีวิต 12 ราย ผู้ได้รับบาดเจ็บ 25 ราย โดยล่าสุดเกิดสถานการณ์วาตภัยใน 3 จังหวัด 3 อำเภอ 2 ตำบล ทั้งนี้ อ่านต่อ…

ปภ.แนะวิธีเลือกใช้และดูแลใบปัดน้ำฝนให้พร้อมใช้งานในช่วงฤดูฝน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะผู้ขับขี่เลือกใช้ที่ปัดน้ำฝนที่ทำจากโลหะ มีขนาดเหมาะสมกับมาตรฐานที่รถกำหนด ไม่มีขนาดเล็กหรือใหญ่เกินไป ยางมีความยืดหยุ่น มีขนาดพอดีกับก้านใบปัดน้ำฝน รวมถึงไม่จอดรถตากแดด เพราะทำให้ยางที่ปัดน้ำฝนเสื่อมสภาพและมีอายุการใช้งานสั้นกว่ากำหนด อ่านต่อ…

ปภ.บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรฐานกลางข้อมูลด้านสาธารณภัย รองรับการจัดการสาธารณภัยอย่างยั่งยืนตามแนวทาง “ปภ.4.0”

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดสัมมนาผลการศึกษามาตรฐานข้อมูลด้านสาธารณภัย เพื่อรองรับ Thailand 4.0 เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้อง กับบริบทการจัดการสาธารณภัยในระดับพื้นที่ รวมถึงชุดข้อมูลด้านสาธารณภัยมีความถูกต้อง แม่นยำ ครอบคลุมทุกประเภทภัย อ่านต่อ…

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมระงับเหตุเพลิงไหม้หม้อแปลงไฟฟ้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 7 พฤษภาคม 2560 นายธนะ พรหมดวง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย จัดเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยรถดับเพลิงโฟมและเคมีขนาดใหญ่ รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว และรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง 10,000 ลิตร อ่านต่อ…

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2

วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมน่านน้ำ คันทรีโฮม รีสอร์ท อ่านต่อ…

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมในพิธีมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรม หลักสูตรพนักงานดับเพลิงขั้นก้าวหน้า รุ่นที่ 31

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบหมายให้ นายธนะ พรหมดวง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรม ให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานดับเพลิงขั้นก้าวหน้า รุ่นที่ 31 ณ ห้องราชาวดี ชั้น 3 อ่านต่อ…

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมการประชุมหารือปัญหา ข้อเสนอแนะ และอุปสรรคของการปฏิบัติงาน จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 นายธนะ พรหมดวง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี ได้นำผู้อำนวยการส่วน และข้าราชการจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี ร่วมหารือปัญหา ข้อเสนอแนะ และอุปสรรคของการปฏิบัติงานร่วมกับข้าราชการของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี อ่านต่อ…

ปภ.แนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติในการป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ พร้อมเตือนผู้ขับขี่ที่ใช้อุปกรณ์เสริมในการสนทนาทางโทรศัพท์มีความเสี่ยง ต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปกติถึง 4 เท่า อ่านต่อ…

ปภ.รับมอบเงินจากมูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนางาน อปพร.

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดพิธีมอบเงินสนับสนุนงาน อปพร. จากบริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมอบเงินสนับสนุนจำนวน 1,500,000 บาท เพื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใช้ในการดำเนินการสาธารณะประโยชน์ อ่านต่อ…

ปภ. ประสานจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง เตรียมรับมือพายุฤดูร้อน ในช่วงวันที่ 4 – 7 พฤษภาคม 2560

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง เตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่ 4 – 7 พฤษภาคม 2560 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตาม สภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง จัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็ว อ่านต่อ…

ศปถ.ถอดบทเรียนผลการลดอุบัติเหตุสงกรานต์ 60 วางแนวทางยกระดับการสร้างความปลอดภัยทางถนนยั่งยืน

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ถอดบทเรียนการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 พบจำนวนครั้งและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้น แต่จำนวนผู้เสียชีวิตลดลงการดื่มแล้วขับยังเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ อ่านต่อ…