ปภ. ประสาน 7 จังหวัดภาคกลางในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา เตรียมพร้อมรับมือระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจากการพร่องน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยารองรับน้ำหลาก

          กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 7 จังหวัดภาคกลางในพื้นที่ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา และลพบุรี เตรียมพร้อมรับมือระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจากการพร่องน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ภัยตลอด 24 ชั่วโมง เตรียมพร้อมกำลังพล วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งด้านเหนือและด้านท้าย เขื่อนเจ้าพระยาให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำ ของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด อ่านต่อ…

ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำไหลหลากใน 8 จังหวัด พร้อมระดมสรรพกำลังเร่งคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 11 สิงหาคม 2560 มีพื้นที่ประสบภัย รวม 44 จังหวัด ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 36 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 8 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร กาฬสินธุ์ นครพนม ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี หนองคาย อ่านต่อ…

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์น้ำไหลหลากใน 8 จังหวัด พร้อมระดมสรรพกำลังเร่งคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 14 สิงหาคม 2560 มีพื้นที่ประสบภัย รวม 44 จังหวัด ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 36 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 8 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร กาฬสินธุ์ นครพนม ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี หนองคาย อ่านต่อ…

ปภ. ประสานจังหวัดเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ภัยช่วงฤดูฝนอย่างต่อเนื่อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกด้าน

กระทรวงมหาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัยในช่วงฤดูฝนอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการแจ้งเตือนภัยที่รวดเร็วและเข้าถึงทุกพื้นที่เสี่ยงภัยผ่านกลไกในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนสามารถเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยได้ทันท่วงที พร้อมให้เร่งสำรวจ อ่านต่อ…

ปภ.ประสาน 10 จังหวัดภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ช่วงวันที่ 17 – 19 ส.ค. 60

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 10 จังหวัดภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฝ้าระวังภาวะน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม โดยในช่วงวันที่ 17 18 สิงหาคม 2560 จะมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ ระนอง พังงา ภูเก็ต อ่านต่อ…

ปภ.ประสานจังหวัดภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ในช่วงวันที่ 16 – 21 ส.ค. 60

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม ในช่วงวันที่ 16 21 สิงหาคม 2560 อ่านต่อ…

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์น้ำไหลหลากใน 7 จังหวัด พร้อมระดมสรรพกำลังเร่งคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 16สิงหาคม 2560 มีพื้นที่ประสบภัย รวม 44 จังหวัด ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 37 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 7 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร กาฬสินธุ์ นครพนม ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี และพระนครศรีอยุธยา โดย อ่านต่อ…

ปภ. กำหนดจัดสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13 “ลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน (Invest for Sustainable Road Safety)”

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดงานสัมมนาระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13 ภายใต้แนวคิด "ลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน (Invest for Sustainable Road Safety)" ในวันที่ 6 7 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค อ่านต่อ…

ปภ.เตือนอันตรายจากร้านค้าและป้ายโฆษณาริมข้างถนน…เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะวิธีป้องกันอุบัติเหตุจากร้านค้า และป้ายโฆษณาริมข้างถนน โดยผู้ขับขี่ควรเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าที่มีบริการจุดจอดรถ หลีกเลี่ยงการจอดรถซื้อของ ริมข้างทางบริเวณจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ หากจำเป็นควรให้สัญญาณไฟล่วงหน้า และจอดรถชิดริมไหล่ทางให้มากที่สุด อ่านต่อ…

ปภ.แนะเลือกที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กให้เหมาะสม และนำเด็กโดยสารถูกวิธี…เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ทางถนนในเด็ก เมื่อนำเด็กโดยสารรถยนต์ ควรให้เด็กใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กที่เหมาะสมกับวัย รูปร่าง น้ำหนัก และ ส่วนสูงของเด็ก โดยใช้เข็มขัดนิรภัยยึดที่นั่งนิรภัยไว้บริเวณเบาะด้านหลังรถ อ่านต่อ…

ปภ.แนะเทคนิคขับรถผ่านเส้นทางน้ำท่วม – ดินถล่ม…เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางช่วงฤดูฝน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะผู้ขับขี่เรียนรู้เทคนิคการขับรถ ผ่านเส้นทางเสี่ยงอุบัติเหตุในช่วงฤดูฝน หากน้ำท่วมระดับผิวถนน ควรขับรถให้ช้าที่สุด หากน้ำท่วมสูงกว่าท้องรถ ควรเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่น กรณีเป็นเส้นทางเสี่ยงดินถล่ม ให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับรถ รวมถึงสังเกต อ่านต่อ…

“ฮอนด้า” จับมือ “กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” สานต่อโครงการขับขี่ปลอดภัย “Honda Dream Road ถนนในฝัน…ถนนปลอดอุบัติเหตุ” เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ในการร่วมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สานต่อโครงการ "Honda Dream Road ถนนในฝัน…ถนนปลอดอุบัติเหตุ" เป็นปีที่ 5 สนองตอบนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ อ่านต่อ…

ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำไหลหลากใน 8 จังหวัด พร้อมประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 9 สิงหาคม 2560 มีพื้นที่ประสบภัย รวม 44 จังหวัด ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 36 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 8 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร กาฬสินธุ์ นครพนม ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี หนองคาย อ่านต่อ…

ปภ.ประสานจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูล เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นในระยะนี้ ส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายให้เร่งจัดทำบัญชีความเสียหาย วางแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกด้าน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดริมลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูล เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นในระยะนี้ ส่วนจังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายให้เร่งสำรวจ จัดทำบัญชีความเสียหายประเมิน ความต้องการการช่วยเหลือของผู้ประสบภัย พร้อมจัดแยกประเภทให้ครอบคลุมทุกด้าน อ่านต่อ…

ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำไหลหลากใน 9 จังหวัด พร้อมประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 8 สิงหาคม 2560 มีพื้นที่ประสบภัย รวม 44 จังหวัด ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 35 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 9 จังหวัด ทั้งนี้ ปภ. ได้ร่วมกับจังหวัด หน่วยทหาร อ่านต่อ…

ปภ.เตือนง่วงแล้วขับจากการทานยา…ปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนที่ป้องกันได้

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันอาการง่วงนอนขณะขับรถจากการทานยา โดยปรับเวลาในการทานยาไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการขับรถ สังเกตอาการข้างเคียงจากการทานยาในระยะแรก กรณีทานยาแล้วเกิดอาการง่วงนอนควรใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ หรือปรึกษาแพทย์ อ่านต่อ…

ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำไหลหลากใน 10 จังหวัด พร้อมบูรณาการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 8 สิงหาคม 2560 มีพื้นที่ประสบภัย รวม 44 จังหวัด ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 34 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 10 จังหวัด ทั้งนี้ ปภ. ได้ร่วมกับจังหวัด หน่วยทหาร อ่านต่อ…

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมเสริมสร้างทักษะในการใช้เรือกู้ภัย

นายธนะ พรหมดวง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมนำเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ และเครื่องมืออุปกรณ์ อ่านต่อ…

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมประชุมติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ประจำปี 2560

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย ร่วมการประชุมติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด (ห้องวิทยายุทธ) ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่านต่อ…

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

นายธนะ พรหมดวง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี พร้อมด้วย นายชุมพล พิชญชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย ผู้อำนวยการส่วน และหัวหน้าฝ่าย ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ดำเนินการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 อ่านต่อ…