บกปภ.ช.ประชุมคอนเฟอเรนซ์ติดตามอุทกภัยภาคใต้ เตือน 10 จังหวัดเตรียมรับมือฝนตกหนัก 24 – 25 ม.ค.60 เร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกด้าน

          กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) โดยกระทรวงมหาดไทยประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและดินถล่มในพื้นที่ภาคใต้ ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 7 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พัทลุง ยะลา สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส พร้อมแจ้งเตือน 10 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง กระบี่ ตรัง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ในช่วงวันที่ 24 - 25 มกราคม 2560 รวมถึงกำชับจังหวัดเร่งสำรวจข้อมูลและช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกด้าน โดยด้านที่อยู่อาศัย ให้ประสานซ่อมแซมบ้านเรือนเพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถกลับไปอาศัยอยู่ที่บ้านได้ตามปกติโดยเร็ว ด้านการเกษตร ให้เร่งสำรวจและจ อ่านต่อ…

นายกรัฐมนตรี สั่งการ บกปภ.ช. ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครอบคลุมทุกด้าน มุ่งดูแลด้านเกษตร – ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัย

นายกรัฐมนตรี ห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จึงได้สั่งการ บกปภ.ช. ประสานจังหวัดให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยด้านการเกษตร อาทิ พืชไร่ พืชสวน ประมง ปศุสัตว์ ให้จ่ายเงินเยียวยาแก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด อ่านต่อ…

นายกรัฐมนตรี สั่งการ บกปภ.ช. ฟื้นฟูสาธารณูปโภคให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว

นายกรัฐมนตรี ห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จึงได้สั่งการ บกปภ.ช. เร่งฟื้นฟูสาธารณูปโภคให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว โดยเฉพาะไฟฟ้า ประปา ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากงบประมาณไม่เพียงพอ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดสรรงบประมาณจากวงเงินทดรองราชการในการซ่อมแซม อ่านต่อ…

นายกรัฐมนตรี สั่งการ บกปภ.ช.ประสานจังหวัดช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่บ้านเรือนเสียหายจากน้ำท่วมโดยเร็ว

นายกรัฐมนตรี ห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จึงได้สั่งการ บกปภ.ช. จังหวัดให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ประสบภัยที่บ้านเรือนได้รับเสียหายจากน้ำท่วม เพื่อให้สามารถกลับเข้าไปอาศัยอยู่ที่บ้านได้ตามปกติโดยเร็วโดยบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายทั้งหลัง อ่านต่อ…

นายกรัฐมนตรี สั่งการ บกปภ.ช.ประสานจังหวัดสำรวจบ้านเรือนเสียจากน้ำท่วมวางแผนช่วยเหลือเหมาะสม

นายกรัฐมนตรี ห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จึงได้สั่งการ บกปภ.ช. จังหวัดเร่งสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหายของบ้านเรือนและที่อยู่อาศัยของประชาชนโดยละเอียด โดยบ้านเรือนที่จะได้รับการเยียวยาเป็นลำดับแรกต้องเป็นที่ดินในที่ของเอกชน ไม่อยู่ในเขตป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ และเขตหวงห้าม อ่านต่อ…

บกปภ.ช.ประชุมคอนเฟอเรนซ์ติดตามอุทกภัยภาคใต้ เน้นย้ำจังหวัดตรวจสอบข้อมูลความเสียหายโดยละเอียด วางแผนการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) โดยกระทรวงมหาดไทย ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและดินถล่มในพื้นที่ภาคใต้ ภาพรวมอุทกภัยภาคใต้คลี่คลายแล้วอยู่ระหว่างการฟื้นฟู 5 จังหวัด ได้แก่ ระนอง กระบี่ ตรัง ชุมพร และประจวบคีรีขันธ์ ยังคงมีสถานการณ์ใน 7 จังหวัด อ่านต่อ…

บกปภ.ช. กำชับ 6 จังหวัดภาคใต้ เฝ้าระวังฝนตกต่อเนื่องถึงวันที่ 25 ม.ค.60

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) กำชับ 6 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เฝ้าระวังฝนตกต่อเนื่องจนถึงวันที่ 25 ม.ค. 60 โดยให้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและฝนตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงภัย อ่านต่อ…

บกปภ.ช. ย้ำ ครอบครัวผู้เสียชีวิตต้องได้รับการช่วยเหลือเยียวยาทันที

นายกรัฐมนตรี ห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จึงได้สั่งการ บกปภ.ช. ดูแลครอบครัวผู้ชีวิต โดยทุกรายที่เสียชีวิตจากอุทกภัยต้องได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือค่าจัดการศพ พร้อมกำชับจังหวัดเร่งให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ โดยจ่ายเงินค่าจัดการศพรายละ 25,000 บาท กรณีเป็นหัวหน้าครอบครัวรายละ อ่านต่อ…

บกปภ.ช.ย้ำจังหวัดสำรวจและตรวจสอบข้อมูล– เร่งซ่อมแซมบ้านเรือนเสียหาย

นายกรัฐมนตรี ห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ จึงได้สั่งการ บกปภ.ช. ประสานให้จังหวัดสำรวจและตรวจสอบบ้านเรือนที่เสียหายจากอุทกภัย โดยระบุพื้นที่เป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยปฏิบัติวางแผนในการให้ความช่วยเหลือและซ่อมแซมบ้านเรือนได้อย่างเหมาะสม อ่านต่อ…

ปภ.แนะประชาชนรู้ทันอุบัติภัย ดำเนินชีวิตปลอดภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนดำเนินชีวิตช่วงเทศกาลตรุษจีนอย่างปลอดภัย โดยดับไฟเตาหุงต้มอาหาร ปิดเตาแก๊สทุกครั้งหลังใช้งาน ห้ามจุดธูปเทียนทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแล เผากระดาษเงิน กระดาษทองเผาในที่โล่งแจ้งหรือภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด พร้อมจัดเตรียมถังน้ำไว้ใกล้ๆ อ่านต่อ…

ปภ.ประสาน 10 จังหวัดภาคใต้ เตรียมรับมือน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ในช่วงวันที่ 24 – 25 มกราคม 2560

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสาน 10 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง กระบี่ ตรัง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก ฝนตกสะสม และคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 24 25 มกราคม 2560 ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก อ่านต่อ…

ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ 7 จังหวัด พร้อมเตือน 10 จังหวัดภาคใต้รับมือน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มในช่วงวันที่ 24 – 25 ม.ค.60

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 7 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี นราธิวาส ยะลา พัทลุง สงขลา และปัตตานี รวม 35 อำเภอ 200 ตำบล 1,113 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 108,847 ครัวเรือน 368,053 คน ทั้งนี้ ปภ. อ่านต่อ…

บกปภ.ช.เน้นย้ำจังหวัดประสบอุทกภัยตรวจสอบข้อมูลความเสียหายโดยละเอียดวางแผนการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) โดยกระทรวงมหาดไทย รายงานอุทกภัยภาคใต้คลี่คลายแล้วอยู่ระหว่างการฟื้นฟู 5 จังหวัด ได้แก่ ระนอง กระบี่ ตรัง ชุมพร และประจวบคีรีขันธ์ ยังคงมีสถานการณ์ใน 7 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พัทลุง ยะลา สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส อ่านต่อ…

บกปภ.ช.ย้ำจังหวัดจัดหาน้ำดื่มสะอาดบริการประชาชน พร้อมดูแลการเรียนการสอนในพื้นที่ประสบภัย

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เน้นย้ำให้จังหวัดที่ประสบอุทกภัยจัดหาน้ำสะอาดบริการประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยเฉพาะระบบประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เร่งแก้ไขปัญหาโดยด่วน อ่านต่อ…

บกปภ.ช.ประสานจังหวัดสำรวจและวางระบบชลประทาน แก้ไขปัญหาอุทกภัยระยะยาว

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ประสานจังหวัดที่ประสบอุทกภัยดำเนินการสำรวจความเสียหายด้านการเกษตรตามหลักเกณฑ์และจ่ายเงินชดเชยตามระเบียบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านชลประทาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ อ่านต่อ…

บกปภ.ช.กำชับจังหวัดตรวจสอบข้อมูลบ้านเรือนเสียหายโดยละเอียด พร้อมวางแผนช่วยเหลืออย่างเหมาะสม

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย กำชับจังหวัดเร่งตรวจสอบข้อมูลและจัดทำบัญชีความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนโดยละเอียด แยกเป็น เสียหายทั้งหลัง และเสียหายบางส่วน พร้อมระบุพื้นที่เป้าหมายให้ชัดเจน อ่านต่อ…

บกปภ.ช.ประสานจังหวัดสำรวจความเสียหาย ยึดการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ประสานจังหวัดสำรวจข้อมูลความเสียหายจากอุทกภัยให้ครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะการจ่ายเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพให้ดำเนินการในทันที ส่วนบ้านเรือนและที่อยู่อาศัย ให้ตรวจสอบโดยละเอียด อ่านต่อ…

บกปภ.ช. รายงานมีสถานการณ์อุทกภัยใน 7 จังหวัด ประสาน 6 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างรับมือฝนตกหนักถึง 25 ม.ค. 60

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย รายงานสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้คลี่คลายแล้ว 5 จังหวัด ได้แก่ ระนอง กระบี่ ตรัง ชุมพร และประจวบคีรีขันธ์ ยังคงมีสถานการณ์ใน 7 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พัทลุง ยะลา สงขลา ปัตตานี อ่านต่อ…

บกปภ.ช.ย้ำจังหวัดสำรวจและตรวจสอบข้อมูล– เร่งซ่อมแซมบ้านเรือนเสียหาย

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) ประสานให้จังหวัดสำรวจและตรวจสอบบ้านเรือน ที่เสียหายจากอุทกภัย โดยระบุพื้นที่เป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยปฏิบัติวางแผนในการให้ความช่วยเหลือและซ่อมแซมบ้านเรือนได้อย่างเหมาะสม อ่านต่อ…

ปภ.แนะประชาชนชาร์จแบตเตอรี่สมาร์ตโฟนอย่างถูกวิธี…ลดเสี่ยงอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจรและแบตเตอรี่ระเบิด

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนชาร์จแบตเตอรี่สมาร์ตโฟน อย่างถูกวิธี โดยเลือกใช้สายชาร์จไฟที่มีคุณภาพ ไม่ชาร์จแบตเตอรี่ติดต่อกันเป็นเวลานาน ชาร์จแบตเตอรี่เมื่อประจุไฟ อยู่ในระดับร้อยละ 40 ไม่ปล่อยให้แบตเตอรี่หมดแล้วจึงชาร์จไฟ อ่านต่อ…