มท.1 กำชับ ปภ. ประสาน 11 จังหวัดภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย วาตภัย และคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 24 – 28 มิ.ย. 58

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.1) สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานผู้ว่าราชการจังหวัด 11 จังหวัดภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก เตรียมพร้อมรับมือจากอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มจากฝนตกหนัก รวมถึงคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 24 - 28 มิ.ย. 58 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัย จัดชุดเคลื่อนที่เร็วและเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมเผชิญเหตุตลอด 24 ชั่วโมง กรณีสถานการณ์รุนแรง ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ในแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อประสานการอพยพและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที
          พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.1) เปิดเผยว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ตรวจสอบสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา อ่านต่อ…

มท.1 สั่งการ ปภ.ประสานจังหวัดช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุฤดูร้อน 41 จังหวัด

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานตั้งแต่วันที่ 6 15 เมษายน 2558 มีจังหวัดได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน 41 จังหวัด 123 อำเภอ 285 ตำบล 1,094 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 8,505 หลัง อ่านต่อ…

มท.1 กำชับ ปภ. ประสาน 53 จังหวัดภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก เตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน ในช่วงวันที่ 21 – 24 เมษายน 2558

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.1) สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสาน 53 จังหวัดภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก เตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน อ่านต่อ…

ปภ.แนะคนพร้อม รถพร้อม ตรวจสอบเส้นทาง…เดินทางช่วงสงกรานต์อย่างปลอดภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะผู้ขับขี่เตรียมพร้อมก่อนเดินทาง โดยนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาท ตรวจสอบรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เลือกใช้เส้นทางที่ปลอดภัย อ่านต่อ…

มท.1 สั่งการ ปภ.ประสานจังหวัดแก้ไขปัญหาภัยแล้ง – ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 29 จังหวัด

มท.1 สั่งการ ปภ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนแผนบูรณาการการจัดการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558 เชื่อมโยงการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและครอบคลุมทุกมิติ โดยสำรวจปริมาณน้ำ จัดหาแหล่งน้ำสำรอง ไว้ล่วงหน้า อ่านต่อ…

มท.1 สั่งการ ปภ.ประสานจังหวัดแก้ไขปัญหาภัยแล้ง – ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 28 จังหวัด

มท.1 สั่งการ ปภ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนแผนบูรณาการการจัดการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558 เชื่อมโยงการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและครอบคลุมทุกมิติ โดยสำรวจปริมาณน้ำ จัดหาแหล่งน้ำสำรอง ไว้ล่วงหน้า อ่านต่อ…

ปภ. จัดงาน วัน อปพร. ประจำปี พ.ศ. 2558 เชิดชูอาสา สมัครจิตอาสาภาคประชาชน ขับเคลื่อน อปพร. สร้างเมืองไทยปลอดภัยจากภัยพิบัติ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดงานวัน อปพร. ประจำปี พ.ศ. 2558 ในวันที่ 22 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี เพื่อเชิดชูเกียรติ อปพร. ที่เสียสละอุทิศตนปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพ อ่านต่อ…

มท. 1 สั่งการ ปภ. ประสานจังหวัดภาคเหนือ คุมเข้มการเผาในพื้นที่ ลดผลกระทบจากวิกฤตหมอกควัน

มท.1 สั่งการ ปภ. ประสานจังหวัดภาคเหนือ ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยคุมเข้มไม่ให้ มีการเผาในพื้นที่เสี่ยง กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในช่วงวิกฤตไฟป่าหมอกควันให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ อ่านต่อ…

มท. 1 สั่งการ ปภ. ประสานจังหวัดภาคเหนือ คุมเข้มการเผาในพื้นที่ ลดผลกระทบจากวิกฤตหมอกควัน

มท.1 สั่งการ ปภ. ประสานจังหวัดภาคเหนือ ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยคุมเข้มไม่ให้ มีการเผาในพื้นที่เสี่ยง กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในช่วงวิกฤตไฟป่าหมอกควันให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ อ่านต่อ…

มท.สั่งการ ปภ.ประสานจังหวัด – ท้องถิ่น – หน่วยทหารเร่ง แก้ไขปัญหาภัยแล้ง

กระทรวงมหาดไทย กำชับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยทหาร เร่งแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เน้นการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมตามแผนการแจกจ่ายน้ำที่กำหนด อ่านต่อ…

ปภ.จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติ และการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2558

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามความ ตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 1/2558 อ่านต่อ…

นายกฯ ร่วมประชุมลดภัยพิบัติระดับโลก ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น แสดงเจตนารมณ์ส่งเสริมความร่วมมือจัดการภัยพิบัติกับทุกประเทศทั่วโลก

นายกฯ ร่วมประชุมลดความเสี่ยงภัยพิบัติระดับโลก ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น พร้อมแสดงเจตนารมณ์ของรัฐบาลไทยในการส่งเสริมความร่วมมือจัดการภัยพิบัติกับประเทศต่างๆ ในทุกภูมิภาค อ่านต่อ…

ปภ. จับมือเทสโก้ โลตัสดำเนินโครงการรณรงค์ “สวมหมวกกันน็อก ช่วยชีวิต ลดสูญเสีย”

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับเทสโก้ โลตัส ดำเนินโครงการรณรงค์ สวมหมวกกันน็อก ช่วยชีวิต ลดสูญเสีย เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100เปอร์เซ็นต์ อ่านต่อ…

มท.1 สั่งการ ปภ.ประสานจังหวัดแก้ไขปัญหาภัยแล้ง – ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 17 จังหวัด

มท.1 สั่งการ ปภ. ประสาน 17 จังหวัด ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและวางมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ให้สอดคล้องกับระดับความรุนแรง เน้นวางแผนบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่จำกัดให้เป็นระบบ เกิดประโยชน์สูงสุด และเชื่อมโยงในทุกระดับ อ่านต่อ…

มท.1 สั่งการ ปภ.ประสานจังหวัดแก้ไขปัญหาภัยแล้ง – ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 16 จังหวัด

มท.1 สั่งการ ปภ. ประสาน 16 จังหวัด ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและวางมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งให้สอดคล้องกับระดับความรุนแรง เน้นวางแผนบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่จำกัดให้เป็นระบบ เกิดประโยชน์สูงสุด และเชื่อมโยงในทุกระดับ อ่านต่อ…

ปภ.เตือนอันตรายจากการเล่นปืนอัดลม

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เตือนอันตรายจากการเล่นปืนอัดลม โดยลำแสงเลเซอร์ ความเร็วและความแรงของกระสุนปืน จะส่งผลต่อผิวหนัง ดวงตา ถึงขั้นตาบอดได้ อ่านต่อ…

มท.1 สั่งการ ปภ.ประสานจังหวัดแก้ไขปัญหาภัยแล้ง – ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 14 จังหวัด

มท.1 สั่งการ ปภ. ประสาน 14 จังหวัด ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและวางมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งให้สอดคล้องกับระดับความรุนแรง เน้นวางแผนบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่จำกัดให้เป็นระบบ เกิดประโยชน์สูงสุด และเชื่อมโยงในทุกระดับ อ่านต่อ…

ปภ. เตือนประกอบกิจกรรมด้วยความไม่ประมาท…ลดเสี่ยงอุบัติภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตือนเทศกาลตรุษจีนเป็นช่วงที่มีสถิติการเกิดเพลิงไหม้ และอุบัติภัยจากประทัดสูง พร้อมแนะปิดวาล์วถังก๊าซและดับไฟให้สนิททุกครั้งหลังประกอบอาหาร อ่านต่อ…

ปภ. เตือนระวังอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลตรุษจีน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตือนเทศกาลตรุษจีนเป็นช่วงที่มีสถิติอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ พร้อมแนะก่อนเดินทางควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ตรวจสอบรถให้อยู่ในสภาพ อ่านต่อ…

มท.1 กำชับ ปภ. ประสาน 25 จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เตรียมพร้อมรับมือพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง ในช่วงวันที่ 12 – 15 ก.พ.58

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.1) สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสานผู้ว่าราชการจังหวัด 25 จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เตรียมพร้อมรับมือพายุฝนฟ้าคะนองและ ลมกระโชกแรง อ่านต่อ…