ปภ.ประสาน 7 จังหวัดภาคกลาง เตรียมพร้อมรับมือน้ำไหลหลาก – น้ำล้นตลิ่ง จากการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา

          กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้รับการประสานจากกรมชลประทานในการเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา บริเวณอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 50 – 70 เซนติเมตร จึงได้แจ้งเตือน 7 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี และสุพรรณบุรี เตรียมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น โดยประสานการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ จัดเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์และเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยให้พร้อมปฏิบัติ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
          นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า จากกา อ่านต่อ…

ปภ. นำร่องโครงการวางระบบเตือนภัยผ่านระบบโทรมาตร เพื่อป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการ วางระบบเตือนภัยผ่านระบบโทรมาตร เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง โดยนำแนวคิด "ประชารัฐ" ส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยมีส่วนร่วมเฝ้าระวังอุทกภัย โดยติดตั้งสถานีโทรมาตรใน 4 อ่านต่อ…

ปภ. ประสานทุกภาคส่วนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เน้นเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ำ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและ บรรเทาปัญหาอุทกภัยจังหวัด เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย พร้อมประสานผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำและรับฟังปัญหา อ่านต่อ…

ปภ.แจ้งเตือนพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาภาคกลาง 7 จังหวัด เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่ง จากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้งเตือน 7 จังหวัดภาคกลางลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และสุพรรณบุรี รวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัย เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง อ่านต่อ…

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัย 14 จังหวัด พร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย – ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยใน 14 จังหวัด ได้แก่ สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา อุทัยธานี ลพบุรี นครสวรรค์ ชัยนาท เชียงราย อุตรดิตถ์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และสุราษฎร์ธานี อ่านต่อ…

ปภ. รายงานเกิดน้ำไหลหลากและดินสไลด์ใน 8 จังหวัด 21 อำเภอ ประสาน 3 จังหวัดภาคใต้รับมือฝนตกหนัก – เฝ้าระวังน้ำไหลหลากและดินถล่ม

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดน้ำไหลหลากและดินสไลด์ ใน 8 จังหวัด รวม 21 อำเภอ 63 ตำบล สถานการณ์ในภาพรวมระดับน้ำลดลง แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ พร้อมประสาน 3 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ สุราษฎร์ธานี พังงา และนครศรีธรรมราช เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนัก อ่านต่อ…

ปภ. รายงานสถานการณ์น้ำไหลหลากและดินไสลด์ใน 8 จังหวัด พร้อมเฝ้าระวังภาวะฝนตกหนาแน่นและฝนตกหนักในหลายพื้นที่

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์น้ำไหลหลากและดินไสลด์ ใน 8 จังหวัด 17 อำเภอ 27 ตำบล ได้แก่ ชัยภูมิ พังงา กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ นครราชสีมา สุโขทัย พิษณุโลก และหนองบัวลำภู ทั้งนี้ ปภ. อ่านต่อ…

ปภ.แจ้งเตือนพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาภาคกลาง 7 จังหวัด เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่ง จากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้งเตือน 7 จังหวัดภาคกลางลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และสุพรรณบุรี รวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัย เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง อ่านต่อ…

ปภ.แนะวิธีเอาตัวรอดจากการจมน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างถูกวิธี

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะวิธีเอาตัวรอดจากการจมน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างถูกวิธี โดยเรียนรู้ทักษะในการว่ายน้ำ การช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้น และการขอความช่วยเหลือเมื่อจมน้ำ กรณีพบเห็นคนจมน้ำ ให้ประเมินสถานการณ์ในเบื้องต้นและคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองเป็นหลัก อ่านต่อ…

ปภ. รายงานเกิดน้ำไหลหลากและดินสไลด์ใน 7 จังหวัด พร้อมเตือน 27 จังหวัดรับมือภาวะฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดน้ำไหลหลากและดินสไลด์ใน 7 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย พะเยา แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก ตาก หนองบัวลำภู และระยอง รวม 14 อำเภอ 52 ตำบล พร้อมประสานแจ้งเตือน 27 จังหวัดเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง อ่านต่อ…

ปภ.แนะผู้ขับขี่เรียนรู้หลักขับรถช่วงฝนตกถูกวิธี…เดินทางปลอดภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะผู้ขับขี่เรียนรู้ข้อควรปฏิบัติในการขับรถช่วงฝนตกอย่างถูกวิธี โดยปรับระดับความเร็วของที่ปัดน้ำฝนให้สัมพันธ์กับความแรงและปริมาณฝน เปิดใช้สัญญาณไฟหน้ารถแม้เป็นช่วงกลางวัน จะช่วยให้การมองเห็นเส้นทางชัดเจนขึ้น อ่านต่อ…

ปภ. รายงานเกิดน้ำไหลหลากและดินสไลด์ใน 4 จังหวัด พร้อมเตือน 21 จังหวัดรับมือภาวะฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดน้ำไหลหลากและดินสไลด์ใน 4 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย พะเยา แม่ฮ่องสอน และพิษณุโลก รวม 11 อำเภอ 49 ตำบล พร้อมประสานแจ้งเตือน 21 จังหวัดเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัย อ่านต่อ…

ปภ. แนะโดยสารเรือ เรียนรู้การแก้ไขเหตุฉุกเฉินถูกวิธี…ลดเสี่ยงอุบัติภัยทางน้ำ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติในการโดยสารเรือและการแก้ไขเหตุฉุกเฉินทางน้ำอย่างถูกวิธี โดยเลือกใช้บริการเรือที่มีสภาพปลอดภัย ไม่มีผู้โดยสารจำนวนมากหรือบรรทุกน้ำหนักเกิน และมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตทางน้ำไว้บริการผู้โดยสาร อ่านต่อ…

ปภ. รายงานเหตุเรือล่มมีผู้เสียชีวิต 15 ราย สูญหาย 14 คน บาดเจ็บ 43 คน เร่งประสานพื้นที่ค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่อง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเหตุเรือล่มในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณ วัดสนามไชย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำให้มีผู้เสียชีวิตเบื้องต้น 15 ราย ผู้สูญหาย 14 คน และผู้บาดเจ็บ 43 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 19 ก.ย.59) พร้อมประสานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ณ อ่านต่อ…

ปภ. รายงานเกิดน้ำไหลหลาก 5 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมเตือน 7 จังหวัดภาคกลางลุ่มน้ำเจ้าพระยารับมือระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ภาคเหนือ 5 จังหวัด รวม 15 อำเภอ 34 ตำบล ปัจจุบันระดับน้ำลดลงแล้ว แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในที่ลุ่มต่ำในพื้นที่อำเภอ สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดพะเยา พร้อมเตือน 7 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่านต่อ…

ปภ. รายงานเกิดน้ำไหลหลากและดินสไลด์ใน 8 จังหวัด 22 อำเภอ ประสานพื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ต่อเนื่อง 24 ชม.

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดน้ำไหลหลากและดินสไลด์ ใน 8 จังหวัด รวม 22 อำเภอ 80 ตำบล สถานการณ์ในภาพรวมยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำทางการเกษตร พร้อมประสาน ศูนย์ ปภ.เขต และสำนักงาน ปภ.จังหวัด อ่านต่อ…

ปภ.จัดสัมมนาถอดบทเรียนวิกฤตภัยแล้ง ปี พ.ศ. 2558 – 2559 สานพลังประชารัฐแก้ไขปัญหาภัยแล้งยั่งยืน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดสัมมนาถอดบทเรียน "วิกฤตภัยแล้งปี พ.ศ. 2558 – 2559 กับการป้องกันแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน" เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง รวมถึงเป็นเวทีให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมเสนอข้อคิดเห็น อ่านต่อ…

ปภ. รายงานเกิดน้ำไหลหลากและดินสไลด์ใน 8 จังหวัด พร้อมเตือน 6 จังหวัดรับมือภาวะฝนตกหนักจากอิทธิพลพายุดีเปรสชั่นราอี (Rai)

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุราอีทำให้เกิดน้ำไหลหลากและดินสไลด์ใน 8 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ เพชรบูรณ์ เลย ตาก เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และพิษณุโลก รวม 19 อำเภอ 49 ตำบล ปัจจุบันระดับน้ำลดลงแล้ว ยกเว้นจังหวัดตาก อ่านต่อ…

ปภ. เตือน 6 จังหวัดภาคเหนือรับมือฝนตกหนักต่อเนื่อง จากอิทธิพลของพายุ“ราอี”ที่อ่อนกำลังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 6 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง สุโขทัย และตาก เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักในช่วงวันที่ 15 กันยายน 2559 จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมด้านตะวันตกของภาคเหนือ อาจทำให้เกิดอุทกภัย วาตภัย อ่านต่อ…

ปภ.แนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือและปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเมื่อพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวผ่าน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือและปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเมื่อพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวผ่าน โดยติดตามพยากรณ์อากาศ และปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบอาคารบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง จัดเก็บสิ่งของที่ปลิวลมได้ในที่มิดชิด อ่านต่อ…