ปภ. จัดงาน วัน อปพร. ประจำปี พ.ศ. 2558 เชิดชูอาสา สมัครจิตอาสาภาคประชาชน ขับเคลื่อน อปพร. สร้างเมืองไทยปลอดภัยจากภัยพิบัติ

           กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดงานวัน อปพร. ประจำปี พ.ศ. 2558 ในวันที่ 22 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี เพื่อเชิดชูเกียรติ อปพร. ที่เสียสละอุทิศตนปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพ อปพร. ให้เป็นกำลังสนับสนุนภาครัฐในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและสร้างเมืองไทยให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติ
          นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เปิดเผยว่า รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเฉพาะอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่มีจิตอาสาสนับสนุนภาครัฐช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ อ่านต่อ…

มท. 1 สั่งการ ปภ. ประสานจังหวัดภาคเหนือ คุมเข้มการเผาในพื้นที่ ลดผลกระทบจากวิกฤตหมอกควัน

มท.1 สั่งการ ปภ. ประสานจังหวัดภาคเหนือ ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยคุมเข้มไม่ให้ มีการเผาในพื้นที่เสี่ยง กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในช่วงวิกฤตไฟป่าหมอกควันให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ อ่านต่อ…

มท. 1 สั่งการ ปภ. ประสานจังหวัดภาคเหนือ คุมเข้มการเผาในพื้นที่ ลดผลกระทบจากวิกฤตหมอกควัน

มท.1 สั่งการ ปภ. ประสานจังหวัดภาคเหนือ ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน โดยคุมเข้มไม่ให้ มีการเผาในพื้นที่เสี่ยง กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาในช่วงวิกฤตไฟป่าหมอกควันให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ อ่านต่อ…

มท.สั่งการ ปภ.ประสานจังหวัด – ท้องถิ่น – หน่วยทหารเร่ง แก้ไขปัญหาภัยแล้ง

กระทรวงมหาดไทย กำชับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยทหาร เร่งแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เน้นการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมตามแผนการแจกจ่ายน้ำที่กำหนด อ่านต่อ…

ปภ.จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติ และการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2558

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามความ ตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 1/2558 อ่านต่อ…

นายกฯ ร่วมประชุมลดภัยพิบัติระดับโลก ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น แสดงเจตนารมณ์ส่งเสริมความร่วมมือจัดการภัยพิบัติกับทุกประเทศทั่วโลก

นายกฯ ร่วมประชุมลดความเสี่ยงภัยพิบัติระดับโลก ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น พร้อมแสดงเจตนารมณ์ของรัฐบาลไทยในการส่งเสริมความร่วมมือจัดการภัยพิบัติกับประเทศต่างๆ ในทุกภูมิภาค อ่านต่อ…

ปภ. จับมือเทสโก้ โลตัสดำเนินโครงการรณรงค์ “สวมหมวกกันน็อก ช่วยชีวิต ลดสูญเสีย”

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับเทสโก้ โลตัส ดำเนินโครงการรณรงค์ สวมหมวกกันน็อก ช่วยชีวิต ลดสูญเสีย เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100เปอร์เซ็นต์ อ่านต่อ…

มท.1 สั่งการ ปภ.ประสานจังหวัดแก้ไขปัญหาภัยแล้ง – ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 17 จังหวัด

มท.1 สั่งการ ปภ. ประสาน 17 จังหวัด ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและวางมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ให้สอดคล้องกับระดับความรุนแรง เน้นวางแผนบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่จำกัดให้เป็นระบบ เกิดประโยชน์สูงสุด และเชื่อมโยงในทุกระดับ อ่านต่อ…

มท.1 สั่งการ ปภ.ประสานจังหวัดแก้ไขปัญหาภัยแล้ง – ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 16 จังหวัด

มท.1 สั่งการ ปภ. ประสาน 16 จังหวัด ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและวางมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งให้สอดคล้องกับระดับความรุนแรง เน้นวางแผนบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่จำกัดให้เป็นระบบ เกิดประโยชน์สูงสุด และเชื่อมโยงในทุกระดับ อ่านต่อ…

ปภ.เตือนอันตรายจากการเล่นปืนอัดลม

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เตือนอันตรายจากการเล่นปืนอัดลม โดยลำแสงเลเซอร์ ความเร็วและความแรงของกระสุนปืน จะส่งผลต่อผิวหนัง ดวงตา ถึงขั้นตาบอดได้ อ่านต่อ…

มท.1 สั่งการ ปภ.ประสานจังหวัดแก้ไขปัญหาภัยแล้ง – ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 14 จังหวัด

มท.1 สั่งการ ปภ. ประสาน 14 จังหวัด ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและวางมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งให้สอดคล้องกับระดับความรุนแรง เน้นวางแผนบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่จำกัดให้เป็นระบบ เกิดประโยชน์สูงสุด และเชื่อมโยงในทุกระดับ อ่านต่อ…

ปภ. เตือนประกอบกิจกรรมด้วยความไม่ประมาท…ลดเสี่ยงอุบัติภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตือนเทศกาลตรุษจีนเป็นช่วงที่มีสถิติการเกิดเพลิงไหม้ และอุบัติภัยจากประทัดสูง พร้อมแนะปิดวาล์วถังก๊าซและดับไฟให้สนิททุกครั้งหลังประกอบอาหาร อ่านต่อ…

ปภ. เตือนระวังอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลตรุษจีน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตือนเทศกาลตรุษจีนเป็นช่วงที่มีสถิติอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ พร้อมแนะก่อนเดินทางควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ตรวจสอบรถให้อยู่ในสภาพ อ่านต่อ…

มท.1 กำชับ ปภ. ประสาน 25 จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เตรียมพร้อมรับมือพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง ในช่วงวันที่ 12 – 15 ก.พ.58

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.1) สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสานผู้ว่าราชการจังหวัด 25 จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เตรียมพร้อมรับมือพายุฝนฟ้าคะนองและ ลมกระโชกแรง อ่านต่อ…

ปภ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการประยุกต์ใช้และบริหารข้อมูลเพื่อการจัดการสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ดำเนินโครงการประยุกต์ใช้และบริหารข้อมูลเพื่อการจัดการสาธารณภัย ระหว่างวันที่ 12 13 กุมภาพันธ์ 2557 อ่านต่อ…

ปภ.ร่วมกับชมรมแม่บ้าน ปภ. สร้างผู้นำชุมชน-พลังสตรี เป็น อปพร.จิตอาสา ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับชมรมแม่บ้านกรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อ่านต่อ…

ปภ.แนะหลักปฏิบัติในการขับรถผ่านเส้นทางที่มีหมอกปกคลุมอย่างถูกวิธี

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะหลักปฏิบัติในการขับรถผ่านเส้นทางที่มีหมอกปกคลุม โดยผู้ขับขี่ควรเปิดไฟหรี่และไฟตัดหมอกจะช่วยมองเห็นเส้นทางชัดเจนขึ้น ไม่ขับรถเร็ว อ่านต่อ…

มท.1 สั่งการ ปภ.ประสานจังหวัดแก้ไขปัญหาภัยแล้ง – ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 8 จังหวัด

มท.1 สั่งการ ปภ. ประสานจังหวัดปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เน้นวางแผนบริหารจัดการน้ำเป็นระบบเชื่อมโยงในทุกระดับและแจกจ่ายน้ำทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่เน้นให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้ง อ่านต่อ…

ปภ.แนะวิธีป้องกันการเกิดอุบัติภัยในเด็ก

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะผู้ปกครองดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด สร้างสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กให้ปลอดภัย โดยไม่พาเด็กเดินบนถนน พาเด็กข้ามถนนตรงทางม้าลาย สะพานลอย อ่านต่อ…

รัฐบาลเปิดศูนย์อำนวยการฯ บูรณาการสร้างความปลอดภัยทางถนนปีใหม่ 58 “มอบความสุขทั่วไทย สัญจรปีใหม่ ปลอดภัยทุกคน”

รัฐบาล โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานภาคีเครือข่ายเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 บูรณาการทุกภาคส่วนเชื่อมโยงสร้างความปลอดภัยในการเดินทางทุกรูปแบบ มุ่งเน้นดำเนินมาตรการเน้นหนัก 3 อ่านต่อ…