ปภ.แนะเฝ้าระวัง – ป้องกัน ช่วยเหลือถูกวิธี…ลดเสี่ยงเด็กจมน้ำเสียชีวิต

          กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันเด็กจมน้ำ โดยไม่ปล่อยให้เด็กอยู่ใกล้แหล่งน้ำตามลำพัง ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ไม่ประกอบกิจกรรมอื่นขณะดูแลเด็ก รวมถึงสำรวจและปิดจุดเสี่ยงต่อการจมน้ำของเด็ก สอนเด็กเรียนรู้อันตรายจากการอยู่ใกล้แหล่งน้ำ ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กมีทักษะในการว่ายน้ำ และเรียนรู้วิธีช่วยเหลือตนเองเมื่อพลัดตกน้ำ หรือวิธีปฏิบัติเมื่อมีคนพลัดตกน้ำอย่างถูกวิธี จะช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงจากเด็กจมน้ำเสียชีวิตได้ 
          นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า การจมน้ำเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิต โดยเฉพาะช่วงปิดภาคเรียนระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม เป็นช่วงท อ่านต่อ…

ปภ. แนะข้อควรปฏิบัติในการท่องเที่ยวทะเลอย่างปลอดภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนที่ท่องเที่ยวทะเลตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทาง วางแผนเลือกสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลที่มีสภาพปลอดภัย หลีกเลี่ยงการเล่นน้ำบริเวณที่มีระดับน้ำลึก มีโขดหินใต้น้ำ บริเวณที่มีเครื่องเล่นทางน้ำ อีกทั้งไม่เล่นน้ำขณะหรือหลังจากฝนตกหนัก อ่านต่อ…

ปภ. รายงานจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน 5 จังหวัด พร้อมรับมือช่วงวันที่ 28 – 30 เมษายน 2559 และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 มีจังหวัดได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน 5 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก นครราชสีมา และอุดรธานี รวม 9 อำเภอ 17 ตำบล บ้านเรือนเสียหาย 333 หลัง ทั้งนี้ อ่านต่อ…

ปภ. รายงานมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน 29 จังหวัด พร้อมแจ้งเตือนประชาชน 37 จังหวัด เตรียมรับมือพายุฤดูร้อน ช่วงวันที่ 28 – 30 เม.ย.59

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2559 ถึงปัจจุบัน มีจังหวัดได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน รวม 29 จังหวัด 131 อำเภอ 249 ตำบล 556 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 6,504 หลัง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย และผู้เสียชีวิต 5 ราย ทั้งนี้ อ่านต่อ…

ปภ. ประสานทุกภาคส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง – เตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 29 จังหวัด ขอความร่วมมือเกษตรกรงดทำนาปรัง เพื่อป้องกันผลผลิตได้รับความเสียหาย ติดตามประกาศการเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการจากกรมอุตุนิยมวิทยา อ่านต่อ…

ปภ.รายงานมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน 39 จังหวัด เร่งประสานให้การช่วยเหลือ – เตือนประชาชนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนในระยะนี้

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. ปัจจุบัน มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนรวม 39 จังหวัด 154 อำเภอ 358 ตำบล 887 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 9,496 หลังคาเรือน ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด อ่านต่อ…

ปภ.บูรณาการจังหวัดแก้ไข-ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เน้นจัดการน้ำต้นทุนในพื้นที่

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 30 จังหวัด 166 อำเภอ 789 ตำบล 6,324 หมู่บ้าน แยกเป็น น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 12 จังหวัด น้ำเพื่อการเกษตร 9 จังหวัด น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร 9 อ่านต่อ…

ปภ.รายงานมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนรวม 49 จังหวัด พร้อมเตือนประชาชนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนในระยะนี้

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. ปัจจุบัน มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนรวม 49 จังหวัด รวม 310 อำเภอ 720 ตำบล 1,768 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 21,380 หลังคาเรือน ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด อ่านต่อ…

ปภ. ประสาน 37 จังหวัด ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง เตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน ในช่วงวันที่ 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2559

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 37 จังหวัด ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง เตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน สภาวะอากาศแปรปรวน มีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางพื้นที่ ในช่วงวันที่ 28 เมษายน 1 พฤษภาคม 2559 อ่านต่อ…

ปภ.ประสานจังหวัดบูรณาการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อนอย่างเต็มกำลัง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 29 จังหวัด ซึ่งได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำ และนำน้ำสะอาดไปเติมในภาชนะเก็บกักน้ำกลางประจำหมู่บ้าน อ่านต่อ…

ปภ.บูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมรับมือพายุฤดูร้อน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกมิติ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อนเชิงรุกอย่างเข้มข้น และวางแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกมิติ โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ ประกาศแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย อ่านต่อ…

ปภ.รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 29 จังหวัด พร้อมประสานจังหวัดและทุกภาคส่วนบริหารจัดการ – ช่วยเหลือทั่วถึงทุกพื้นที่

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 29 จังหวัด พร้อมประสานจังหวัดสำรวจและตรวจสอบปริมาณน้ำต้นทุนในระดับหมู่บ้านทุกแห่ง หากพื้นที่ใดมีปริมาณน้ำต้นทุนไม่เพียงพอ อ่านต่อ…

กอปภ.ก. ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ เฝ้าระวังค่าความเค็ม – ปัญหาน้ำเสีย ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานทุกหน่วยเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ขณะที่ในช่วงวันที่ 22 23 เมษายน 2559 จะเกิดพายุคลื่นลมแรงและน้ำทะเลหนุนสูงบริเวณอ่าวไทย จึงได้ประสานให้เฝ้าระวังค่าความเค็มของน้ำดิบที่ผลิตน้ำประปา อ่านต่อ…

ปภ.แนะปฏิบัติตามกฎ – หลักความปลอดภัย…ป้องกันอุบัติภัยจากการทำงาน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติภัยจากการทำงาน โดยศึกษากฎระเบียบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายทุกครั้งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงอันตราย พร้อมเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือให้เหมาะสมกับลักษณะงาน อ่านต่อ…

ปภ.แนะผู้ประกอบการร่วมสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานปลอดภัย…ป้องกันอุบัติภัยจากการทำงาน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะผู้ประกอบการร่วมป้องกันอุบัติภัยจากการทำงาน โดยกำหนดมาตรการและกฎระเบียบด้านความปลอดภัย สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัย รวมถึงจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้วิธีแก้ไขเหตุฉุกเฉิน อ่านต่อ…

ปภ. รายงานมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน 21 จังหวัด พร้อมประสานจังหวัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2559 ถึงปัจจุบัน มีจังหวัดได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน รวม 21 จังหวัด 72 อำเภอ 105 ตำบล 235 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหายรวม 2,593 อ่านต่อ…

ปภ. รายงานมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน 19 จังหวัด พร้อมประสานจังหวัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2559 ถึงปัจจุบัน มีจังหวัดได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน รวม 19 จังหวัด 56 อำเภอ 80 ตำบล 176 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 1,975 หลัง อ่านต่อ…

ปภ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือ – บรรเทาผลกระทบผู้ประสบภัยพายุฤดูร้อนเต็มกำลัง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีจังหวัดได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน 8 จังหวัด พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วนแล้ว อีกทั้งแจ้งเตือน 17 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง เตรียมรับมือพายุฤดูร้อน อ่านต่อ…

ปภ. แนะขับรถอย่างมีสติ – เลี่ยงกิจกรรมขาดสมาธิ…เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เตือนผู้ขับขี่หลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมที่ต้องละสายตาจากเส้นทางและปล่อยมือจากพวงมาลัยขณะขับรถ พร้อมแนะวางแผนการเดินทางล่วงหน้าปรับเบาะนั่ง กระจกมองข้าง กระจกมองหลังให้เรียบร้อยก่อนขับรถ ไม่เดินทางตามลำพังกับเด็ก และไม่นำสัตว์เลี้ยงโดยสารรถ อ่านต่อ…

ปภ. รายงานสถานการณ์ภัยในหลายพื้นที่ พร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์ภัยในหลายพื้นที่ โดยมีพื้นที่ประสบวาตภัย 6 จังหวัด ซึ่ง ปภ. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น อีกทั้งในช่วงวันที่ 19 – 21 เมษายน 2559 หลายพื้นที่ของประเทศไทยจะมีพายุฤดูร้อน อ่านต่อ…