ปภ.แนะผู้ขับขี่มือใหม่ขับรถอย่างปลอดภัย…ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ

          กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะผู้ขับขี่มือใหม่ขับรถปลอดภัย โดยเรียนรู้ทักษะการขับรถอย่างถูกวิธี ศึกษาตำแหน่งเกียร์และฝึกฝนการใช้เกียร์ให้ชำนาญ เพิ่มความระมัดระวังเมื่อขับรถ บริเวณพื้นที่เสี่ยงอันตราย รวมถึงหลีกเลี่ยงพฤติกรรมการขับขี่ที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง
          นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ผู้ขับขี่มือใหม่เป็นกลุ่มที่ มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากขาดความชำนาญในการขับรถ ไม่มีความรู้เกี่ยวกับระบบเครื่องยนต์ จึงส่งผลต่อสมรรถนะ ในการขับรถ เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน จะไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที เพื อ่านต่อ…

ปภ. น้อมนำหลักการจัดการสาธารณภัยเชิงรุกตามแนวพระราชดำริ ร่วมสร้างประเทศไทยปลอดภัยยั่งยืน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น้อมนำแนวพระราชดำริและสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชในการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย ดินโคลนถล่มอย่างยั่งยืน อ่านต่อ…

ปภ.แนะผู้ขับขี่เรียนรู้การใช้สัญญาณไฟถูกวิธี…ลดเสี่ยงอันตราย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะผู้ขับขี่เรียนรู้การใช้สัญญาณไฟถูกวิธี โดยเปิดใช้ไฟเลี้ยวเมื่อเปลี่ยนช่องทาง ขอแซงหรือกลับรถ ใช้ไฟเบรกเมื่อรถจอดติดสัญญาณไฟหรือกรณีเส้นทางมีสิ่งกีดขวางช่องทางจราจร เปิดใช้ไฟฉุกเฉินกรณีประสบอุบัติเหตุบนทางสาธารณะ อ่านต่อ…

มท.สานพลังประชารัฐ น้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นแนวทางบริหารจัดการน้ำ แก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างยั่งยืน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำมาปรับใช้และขยายผลให้สอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์และความเสี่ยงภัยของพื้นที่ อ่านต่อ…

ปภ.แนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากการเมาแล้วขับ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะผู้ขับขี่ร่วมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากการเมาแล้วขับ ห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ทั้งช่วงก่อนและขณะขับรถ หากดื่มควรเลือกใช้บริการรถแท็กซี่หรือรถโดยสารสาธารณะ ไม่ควรขับรถด้วยตนเองอย่างเด็ดขาด อ่านต่อ…

ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานระบายน้ำท่วมขัง พื้นที่อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นายธนะ พรหมดวง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี พร้อมด้วย นายวิทยา ประภัสสร ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่ตลาดเสนา บริเวณแนวริมเขื่อนติดกับแม่น้ำน้อย ตำบลเสนา อำเภอเสนา อ่านต่อ…

ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการขุดลอกคลองลาดปลาเค้า

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 นายธนะ พรหมดวง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี พร้อมด้วย นายวิทยา ประภัสสร ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการขุดลอกคลองลาดปลาเค้า ตำบลบ้านขล้อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่านต่อ…

ปภ.โดยศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี สนับสนุนการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

นายธนะ พรหมดวง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ นายปรีเวช กัวหา ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย นำเจ้าหน้าที่พร้อมรถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล รถสูบน้ำท่วมขัง และรถบรรทุกขนาดเล็ก เข้าดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล อ่านต่อ…

ปภ.โดยศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี สนับสนุนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่จังหวัดสระบุรี

วันที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 14.30 น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการนี้ นายธนะ อ่านต่อ…

ร่วมรับฟังการประชุมทาง Video Tele Conference (VTC) รับฟังนโยบายและข้อสั่งการ

วันที่ 9 ตุลาคม 2559 เวลา 14.30 น. นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของจังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วยส่วนราชการ ฝ่ายทหาร ฝ่ายปกครอง และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการประชุมทาง Video Tele Conference (VTC) จากกระทรวงมหาดไทย ณ อ่านต่อ…

การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

วันที่ 9 ตุลาคม 2559 นายธนะ พรหมดวง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ นายปรีเวช กัวหา ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย นำเจ้าหน้าที่พร้อมรถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล รถสูบน้ำท่วมขัง และรถบรรทุกขนาดเล็ก เข้าดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล อ่านต่อ…

ร่วมประชุมอำนวยการติดตาม และประเมินสถานการณ์อุทกภัย ครั้งที่ 3/2559 ผ่านระบบ VDO – Conference

วันที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะเลขานุการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กอปภ.ก.) จัดประชุมอำนวยการติดตาม และประเมินสถานการณ์อุทกภัย ครั้งที่ 3/2559ณ ห้องบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: การฝึกอบรม การใช้งานและการบำรุงรักษา เครื่องสูบน้ำขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล

วันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายธนะ พรหมดวง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย จัดเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม วิธีการใช้งาน การซ่อมและการบำรุงเครื่องสูบน้ำขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล อัตราการสูบ 28,000 ลิตร/นาที อ่านต่อ…

สนับสนุนเรือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 7 ตุลาคม 2559 นายธนะ พรหมดวง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย นำเรือพาย จำนวน 50 ลำ และเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ จำนวน 1 ลำ สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่านต่อ…

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ได้เดินทางตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัย ณ วัดโบสถ์ล่าง ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่านต่อ…

ติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2559 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายธนะ พรหมดวง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์น้ำ บริเวณประตูน้ำเจ้าเจ็ด อ่านต่อ…

ศูนย์ ปภ. เขต 1 ปทุมธานี ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี ดำเนินการจัดเก็บขยะและผักตบชวาในแนวคลองรังสิต เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการระบายน้ำหรือทำให้น้ำเอ่อล้นคลองรังสิตในการนี้ นายธนะ พรหมดวง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ศูนย์ ปภ.เขต ๑ ปทุมธานี แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเมืองทองธานี

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 นายธนะ พรหมดวง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย นำเจ้าหน้าที่ และรถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล สนับสนุนปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่เมืองทองธานี เทศบาลนครปากเกร็ด อ่านต่อ…

พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัย

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 นายธนะ พรหมดวง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี สั่งการให้ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัยจัดเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยอุปกรณ์ เครื่องจักรกล ประกอบด้วย เรือพร้อมเครื่องยนต์เรือหางสั้น จำนวน 11 ลำ รถผลิตน้ำดื่ม 1 คัน พร้อมขวดน้ำพลาสติก 2,000 ขวด รถบรรทุกน้ำ 1 อ่านต่อ…

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทุกภัย 16 จังหวัด พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกด้าน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยใน 16 จังหวัด ได้แก่ สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา อุทัยธานี ลพบุรี นครสวรรค์ ชัยนาท สุพรรณบุรี พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร นครราชสีมา ชัยภูมิ อุบลราชธานี และสุราษฎร์ธานี อ่านต่อ…