ปภ.แนะหลักขับรถในช่วงฤดูร้อน…เดินทางปลอดภัย

          กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติในการขับรถช่วงฤดูร้อนอย่างปลอดภัย โดยใช้ที่บังแดด และสวมแว่นกันแดดที่ได้มาตรฐาน จะช่วยป้องกันมิให้สายตาอ่อนล้า ส่งผลให้เกิดการหลับในขณะขับรถ ไม่ขับรถติดต่อกันเป็นเวลานาน จอดรถพักทุก 150 - 200 กิโลเมตร เพิ่มความระมัดระวังเมื่อขับผ่านเส้นทางที่มีฝุ่นละออง ไม่ขับแซงรถคันอื่นในระยะกระชั้นชิด เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบติเหตุทางถนน ทำให้การเดินทางในช่วงฤดูร้อนเป็นไปด้วยความปลอดภัย
          นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า การขับรถในช่วงฤดูร้อนมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากฝุ่นละอองปกคลุมเส้นทาง รวมถึงแสงแดดแรงจัด ทำให้ผู้ขับขี่สายตาพร่ามัว และมีอาการง่วงนอนง่ายก อ่านต่อ…

ปภ.รายงานมีจังหวัดได้รับผลกระทบจากวาตภัย 22 จังหวัด เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วน พร้อมเตือนเตรียมรับมือพายุฤดูร้อนช่วงวันที่ 25 – 28 มีนาคม 2560

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานช่วงวันที่ 14 22 มีนาคม 2560 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยรวม 22 จังหวัด 62 อำเภอ 109 ตำบล 389 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 4,701 หลัง ผู้เสียชีวิต 3 ราย ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด อ่านต่อ…

ปภ. รายงาน 5 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศอยู่ในระดับส่งผลกระทบต่อสุขภาพ พร้อมประสานจังหวัดภาคเหนือลดผลกระทบจากวิกฤตหมอกควัน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน 5 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน ตาก แพร่ และเชียงราย คุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ปภ.ได้ประสาน 9 จังหวัดภาคเหนือดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างเข้มข้น โดยใช้กลไก "ประชารัฐ" อ่านต่อ…

ปภ. รายงาน 3 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศอยู่ในระดับส่งผลกระทบต่อสุขภาพ พร้อมประสานจังหวัดภาคเหนือลดผลกระทบจากวิกฤตหมอกควัน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงาน 3 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ ลำปาง เชียงราย และตาก คุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสาน 9 จังหวัดภาคเหนือดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างเข้มข้น โดยใช้กลไก "ประชารัฐ" อ่านต่อ…

ปภ.รายงานมีจังหวัดได้รับผลกระทบจากวาตภัย 21 จังหวัด พร้อมประสานจังหวัดเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานช่วงวันที่ 14 22 มีนาคม 2560 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยรวม 21 จังหวัด 60 อำเภอ 101 ตำบล 362 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 4,483 หลัง ผู้เสียชีวิต 3 ราย ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อ่านต่อ…

ปภ. แนะหลักอพยพหนีไฟจากอาคารสูงถูกวิธี…ช่วยชีวิตปลอดภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้อาคารสูง โดยตั้งสติ ประเมินสถานการณ์ หากเพลิงไหม้เล็กน้อย ให้ใช้ถังดับเพลิงควบคุมเพลิงในเบื้องต้น กรณีเพลิงไหม้รุนแรง ให้รีบอพยพออกจากอาคารไปตามเส้นทางหนีไฟที่ปลอดภัยและใกล้ที่สุด อ่านต่อ…

ปภ.บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรฐานกลางข้อมูลด้านสาธารณภัย เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำของประเทศ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดประชุมสัมมนาเพื่อนำเสนอแนวคิดและรวบรวมข้อคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานกลางข้อมูลด้านสาธารณภัย ภายใต้โครงการสนับสนุนการใช้ข้อมูลสารสนเทศข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการภัยพิบัติด้านน้ำในระดับพื้นที่ อ่านต่อ…

ปภ. สานพลัง อปพร. ขับเคลื่อนชาติ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง ประสานศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดจัดงานวัน อปพร. ประจำปี พ.ศ. 2560 ในวันที่ 22 มีนาคม2560 เพื่อกระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความเสียสละของ อปพร. และเชิดชูเกียรติ อ่านต่อ…

ปภ.แนะเฝ้าระวัง – ป้องกัน – ช่วยเหลือถูกวิธี…ลดเสี่ยงเด็กจมน้ำเสียชีวิต

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันเด็กจมน้ำ โดยไม่ปล่อยให้เด็กอยู่ใกล้แหล่งน้ำตามลำพัง ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ไม่ประกอบกิจกรรมอื่นขณะดูแลเด็ก สำรวจและ ปิดจุดเสี่ยงต่อการจมน้ำของเด็ก โดยจัดให้มีฝาครอบปิดภาชนะเก็บน้ำ ล้อมรั้วรอบบ่อน้ำ อ่านต่อ…

ปภ.รายงานมีจังหวัดได้รับผลกระทบจากวาตภัย 19 จังหวัด พร้อมประสานจังหวัดเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานช่วงวันที่ 14 21 มีนาคม 2560 มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยรวม 19 จังหวัด 55 อำเภอ 90 ตำบล 331 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 4,137 หลัง ผู้เสียชีวิต 3 ราย ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหาย อ่านต่อ…

ปภ.แนะประชาชนเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงไฟไหม้…ป้องกันไฟลุกลาม

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะวิธีป้องกันเพลิงไหม้จากสาเหตุต่างๆ โดยตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย ปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งาน ไม่เสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดกับรางปลั๊กไฟสายพ่วงเดียวกัน อ่านต่อ…

ปภ.รายงานมีจังหวัดได้รับผลกระทบจากวาตภัย 18 จังหวัด พร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร็ว

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเมื่อวันที่ 14 – 20 มี.ค. 60 มีจังหวัดได้รับผลกระทบจากวาตภัย 18 จังหวัด 50 อำเภอ 291 ตำบล 3,580 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 3,580 หลัง ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย อ่านต่อ…

ปภ.แนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน…ลดเสี่ยงอันตรายจากลมแรงและฟ้าผ่า

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนเตรียมพร้อมรับมือและป้องกันอันตรายจากพายุฤดูร้อน โดยติดตามพยากรณ์อากาศ และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบอาคารบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพแข็งแรง จัดเก็บสิ่งของที่ปลิวลมได้ในที่มิดชิด อ่านต่อ…

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมภารกิจควบคุมไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดตาก

วันที่ 16 มีนาคม 2560 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี ให้การสนับสนุน รถฉีดพ่นละอองน้ำแรงดันสูง จำนวน 2 คัน รถบรรทุกแบบที่นั่งตอนเดียว จำนวน 1 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ 4 คน ปฏิบัติงานสนับสนุนช่วยเหลือไฟป่าและหมอกควัน ณ บริเวณศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด อ่านต่อ…

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานและรายงาน ผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 3/2560

วันที่ 14 มีนาคม 2560 นายธนะ พรหมดวง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี เป็นประธานฯ การประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานและรายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี โดยมอบหมายให้แต่ละ ส่วน/ฝ่าย อ่านต่อ…

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 14 มีนาคม 2560 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย เข้าร่วมประชุมและตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปทรงเปิดการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๐ อ่านต่อ…

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

วันที่ 14 มีนาคม 2560 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย เข้าร่วมประชุมและตรวจพื้นที่ เพื่อเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ อ่านต่อ…

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดตาก

วันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย จัดเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์ สนับสนุนการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าและหมอกควัน ประกอบด้วย รถต่อต้านการก่อวินาศกรรมพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงในอาคารด้วยระบบควบคุมระยะไกล จำนวน อ่านต่อ…

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมหลักสูตรการขับเรือเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ/ทางทะเล

วันที่ 6 มีนาคม 2560 นายธนะ พรหมดวง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี เป็นที่ปรึกษาและเป็นวิทยากรบรรยายร่วมกับคณะวิทยากรของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ ในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) อ่านต่อ…

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมพิธีปล่อยขบวนเครื่องจักรกลในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ภาคใต้กลับต้นสังกัด

วันที่ 1 มีนาคม 2560 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้กับผู้แทนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ซึ่งปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้กลับต้นสังกัด ทั้งนี้ อ่านต่อ…