มท.1 สั่งการ ปภ.ประสานจังหวัดแก้ไขปัญหาภัยแล้ง – ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 17 จังหวัด

          มท.1 สั่งการ ปภ. ประสาน 17 จังหวัด ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและวางมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ให้สอดคล้องกับระดับความรุนแรง เน้นวางแผนบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่จำกัดให้เป็นระบบ เกิดประโยชน์สูงสุด และเชื่อมโยงในทุกระดับ รวมถึงแจกจ่ายน้ำทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ เน้นให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้ง
          พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.1) กล่าวว่า ได้รับรายงานจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2557 – ปัจจุบัน มีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 17 จังหวัด 54 อำเภอ ทั้งนี้ ได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานจังหวัดปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและวางมาตรการช่วยเหลือผู้ปร อ่านต่อ…

มท.1 สั่งการ ปภ.ประสานจังหวัดแก้ไขปัญหาภัยแล้ง – ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 16 จังหวัด

มท.1 สั่งการ ปภ. ประสาน 16 จังหวัด ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและวางมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งให้สอดคล้องกับระดับความรุนแรง เน้นวางแผนบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่จำกัดให้เป็นระบบ เกิดประโยชน์สูงสุด และเชื่อมโยงในทุกระดับ อ่านต่อ…

ปภ.เตือนอันตรายจากการเล่นปืนอัดลม

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เตือนอันตรายจากการเล่นปืนอัดลม โดยลำแสงเลเซอร์ ความเร็วและความแรงของกระสุนปืน จะส่งผลต่อผิวหนัง ดวงตา ถึงขั้นตาบอดได้ อ่านต่อ…

มท.1 สั่งการ ปภ.ประสานจังหวัดแก้ไขปัญหาภัยแล้ง – ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 14 จังหวัด

มท.1 สั่งการ ปภ. ประสาน 14 จังหวัด ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและวางมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งให้สอดคล้องกับระดับความรุนแรง เน้นวางแผนบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่จำกัดให้เป็นระบบ เกิดประโยชน์สูงสุด และเชื่อมโยงในทุกระดับ อ่านต่อ…

ปภ. เตือนประกอบกิจกรรมด้วยความไม่ประมาท…ลดเสี่ยงอุบัติภัยช่วงเทศกาลตรุษจีน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตือนเทศกาลตรุษจีนเป็นช่วงที่มีสถิติการเกิดเพลิงไหม้ และอุบัติภัยจากประทัดสูง พร้อมแนะปิดวาล์วถังก๊าซและดับไฟให้สนิททุกครั้งหลังประกอบอาหาร อ่านต่อ…

ปภ. เตือนระวังอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลตรุษจีน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตือนเทศกาลตรุษจีนเป็นช่วงที่มีสถิติอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ พร้อมแนะก่อนเดินทางควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ตรวจสอบรถให้อยู่ในสภาพ อ่านต่อ…

มท.1 กำชับ ปภ. ประสาน 25 จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เตรียมพร้อมรับมือพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง ในช่วงวันที่ 12 – 15 ก.พ.58

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.1) สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสานผู้ว่าราชการจังหวัด 25 จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เตรียมพร้อมรับมือพายุฝนฟ้าคะนองและ ลมกระโชกแรง อ่านต่อ…

ปภ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการประยุกต์ใช้และบริหารข้อมูลเพื่อการจัดการสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ดำเนินโครงการประยุกต์ใช้และบริหารข้อมูลเพื่อการจัดการสาธารณภัย ระหว่างวันที่ 12 13 กุมภาพันธ์ 2557 อ่านต่อ…

ปภ.ร่วมกับชมรมแม่บ้าน ปภ. สร้างผู้นำชุมชน-พลังสตรี เป็น อปพร.จิตอาสา ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับชมรมแม่บ้านกรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อ่านต่อ…

ปภ.แนะหลักปฏิบัติในการขับรถผ่านเส้นทางที่มีหมอกปกคลุมอย่างถูกวิธี

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะหลักปฏิบัติในการขับรถผ่านเส้นทางที่มีหมอกปกคลุม โดยผู้ขับขี่ควรเปิดไฟหรี่และไฟตัดหมอกจะช่วยมองเห็นเส้นทางชัดเจนขึ้น ไม่ขับรถเร็ว อ่านต่อ…

มท.1 สั่งการ ปภ.ประสานจังหวัดแก้ไขปัญหาภัยแล้ง – ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 8 จังหวัด

มท.1 สั่งการ ปภ. ประสานจังหวัดปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เน้นวางแผนบริหารจัดการน้ำเป็นระบบเชื่อมโยงในทุกระดับและแจกจ่ายน้ำทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่เน้นให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้ง อ่านต่อ…

ปภ.แนะวิธีป้องกันการเกิดอุบัติภัยในเด็ก

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะผู้ปกครองดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด สร้างสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กให้ปลอดภัย โดยไม่พาเด็กเดินบนถนน พาเด็กข้ามถนนตรงทางม้าลาย สะพานลอย อ่านต่อ…

รัฐบาลเปิดศูนย์อำนวยการฯ บูรณาการสร้างความปลอดภัยทางถนนปีใหม่ 58 “มอบความสุขทั่วไทย สัญจรปีใหม่ ปลอดภัยทุกคน”

รัฐบาล โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานภาคีเครือข่ายเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 บูรณาการทุกภาคส่วนเชื่อมโยงสร้างความปลอดภัยในการเดินทางทุกรูปแบบ มุ่งเน้นดำเนินมาตรการเน้นหนัก 3 อ่านต่อ…

ปภ.แนะข้อควรปฏิบัติในการป้องกันอุบัติภัยจากการสังสรรค์รื่นเริง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติในการป้องกันอุบัติภัยจากการสังสรรค์รื่นเริง โดยใช้ลูกโป่งที่อัดก๊าซไม่ไวไฟหรือก๊าซฮีเลียม ซึ่งติดไฟยาก จะช่วยป้องกันเพลิงไหม้ ไม่ตกแต่งลูกโป่งอัดก๊าซในจุดเสี่ยงอันตราย อ่านต่อ…

รัฐบาลเปิดศูนย์ฯ เชื่อมโยงสร้างความปลอดภัยทางถนนในทุกพื้นที่ระหว่าง 30 ธ.ค. 57 – 5 ม.ค. 58

รัฐบาล โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) กำหนดเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำหน้าที่เชื่อมโยง อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหา กำหนดมาตรการ อ่านต่อ…

จัดงานรวมพลคนกู้ชีพกู้ภัย เพื่อคนไทยมีความสุข เฉลิมพระเกียรติฯ 87 พรรษา

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บูรณาการหน่วยทหาร ฝ่ายพลเรือน มูลนิธิและองค์กรการกุศล จัดโครงการรวมพลคนกู้ชีพกู้ภัย เพื่อคนไทยมีความสุข ในวันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2557 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อ่านต่อ…

ปภ. ดำเนินโครงการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยเชิงโครงสร้างในพื้นที่เสี่ยงภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินโครงการป้องกันและลดผลกระทบจากน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลากและโคลนถล่มโดยใช้โครงสร้าง โดยสำรวจและพิจารณากำหนดพื้นที่ดำเนินการ เตรียมพร้อมแบบแปลนตามหลักวิศวกรรม อ่านต่อ…

ปภ. แนะหลักการขับรถบนทางด่วนและทางหลวงอย่างปลอดภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะหลักการขับรถบนทางด่วนและทางหลวงอย่างปลอดภัย โดยไม่ขับแทรกเข้าไปในเส้นทางที่มีรถวิ่งมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อเข้าช่องทางได้แล้วให้ขับรถในช่องทางด้านซ้าย อ่านต่อ…

มท.2 สั่งการ ปภ. ประสานจังหวัดเสี่ยงภัยหนาว วางแผนช่วยเหลือ เน้นกลุ่มเปราะบางเป็นหลัก

มท.2 สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสานจังหวัดเสี่ยงภัยหนาวเตรียมพร้อม ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวไว้ล่วงหน้า โดยสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาว จัดทำบัญชีผู้ประสบภัยหนาว แจกจ่ายเครื่องห่มกันหนาวโดยยึดความเดือดร้อน อ่านต่อ…

ศปถ.จัดงานวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ปี 57

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน จัดกิจกรรมวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2557 ในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน อ่านต่อ…