มท.1 ประชุมวางแนวทางบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยที่ประชุมได้วางแนวทางประสานการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและช่วย เหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบครอบคลุมทุกด้านอย่างเป็นระบบ ทั้งการวางระบบระบายน้ำ การประสานข้อมูลพยากรณ์อากาศ การอำนวยการจราจร การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ การสื่อสารข้อมูลการแจ้งเตือนภัยและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบข้อมูลปริมาณฝนและสภาพการจราจรที่ถูกต้องอย่างรวดเร็วและทันท่วงที เพื่อลดผลกระทบจากน้ำท่วมขัง แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด และให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุด
          พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณ อ่านต่อ…

ปภ.บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลังในช่วงฤดูฝน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยในช่วงฤดูฝน พร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ภัยติดตามพยากรณ์อากาศตลอด 24 ชั่วโมง อ่านต่อ…

ปภ. เตือนอุบัติภัยจากไฟฟ้าแรงสูง…อันตรายที่ต้องเพิ่มความระมัดระวัง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนระมัดระวังอันตรายจากเสาไฟฟ้าแรงสูง โดยไม่ประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวกับน้ำ ไฟ และความร้อนใกล้แนวเสาไฟฟ้าหรือสายไฟฟ้าแรงสูง โดยเฉพาะขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง เพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่า เสาไฟฟ้าล้มทับ หรือไฟฟ้าดูดได้ อ่านต่อ…

ปภ.ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลังตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง โดยยึดการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ อย่างเคร่งครัด มุ่งช่วยเหลือด้านการดำรงชีพและความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยในระยะเร่งด่วนเฉพาะหน้าตามสภาพความเสียหายอย่างเหมาะ อ่านต่อ…

ปภ.ประสาน 9 จังหวัด เตรียมรับมืออุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จากฝนตกหนักและคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 24 – 28 มิถุนายน 59

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 9 จังหวัด ภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออก เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จากภาวะฝนตกหนักและคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 24- 28 มิถุนายน 2559 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัย อ่านต่อ…

ปภ. รายงานน้ำท่วมขังในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู – มท. เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุม กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเมื่อช่วงเย็นวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เกิดน้ำท่วมขังระบายไม่ทันในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ระดับน้ำท่วมสูง 5 20 เซนติเมตร โดยศูนย์ ปภ. เขต 3 ปราจีนบุรี ได้นำรถบรรทุกเครื่องสูบน้ำระยะไกลสนับสนุนการระบายน้ำออกจากพื้นที่ อ่านต่อ…

ปภ. แนะเทคนิคขับรถผ่านเส้นทางน้ำท่วม – รถดับกลางน้ำ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะผู้ขับขี่เรียนรู้หลักขับรถผ่านเส้นทางน้ำท่วม โดยปิดเครื่องปรับอากาศ ใช้ความเร็วต่ำ รักษาความเร็วให้อยู่ในระดับเดียวกันอย่างสม่ำเสมอ ไม่เร่งเครื่อง เพื่อป้องกันคลื่นน้ำพัดเข้าห้องเครื่องและพัดลมทำงานหนัก ทำให้เครื่องยนต์ดับได้ อ่านต่อ…

ปภ. ประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเมื่อช่วงเย็นวันที่ 21 มิถุนายน 2559พื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนตกหนัก ทำให้เกิดน้ำท่วมขังเนื่องจากระบายน้ำไม่ทัน ในพื้นที่ 14 เขต รวม 27 จุด สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว 24 จุด ยังคงเหลือจุดที่น้ำท่วมขัง 3 จุด อ่านต่อ…

ปภ. รายงานสถานการณ์ภัยแล้งเริ่มคลี่คลาย พร้อมขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์ภัยแล้งมีแนวโน้มคลี่คลาย ในทิศทางที่ดีขึ้น โดยปัจจุบันมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 26 จังหวัด 189 อำเภอ 1,014 ตำบล 8,274 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 11.04 ของจำนวนหมู่บ้านทั่วประเทศ ทั้งนี้ อ่านต่อ…

ปภ. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานพื้นที่กรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้ประสบปัญหาน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ รวม 36 จุด เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว 29 จุด รอการระบาย 7 จุด ระดับน้ำท่วมสูงประมาณ 15 20 เซนติเมตร ส่งผลให้การจราจรติดขัดในหลายเส้นทาง อ่านต่อ…

ปภ.ประสาน 17 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ เตรียมรับมือภาวะฝนตกหนักและฝนตกสะสมในระยะนี้

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 17 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ เตรียมรับมือภาวะฝนตกหนักและฝนตกสะสมในระยะนี้ ซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัย และดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด อ่านต่อ…

กอปภ.ก. รายงานสถานการณ์ภัยแล้งเริ่มคลี่คลาย – ปริมาณฝนอยู่ในระดับน้อยและกระจายตัว พร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์ภัยแล้งเริ่มคลี่คลาย และมีแนวโน้มดีขึ้น พื้นที่ประสบภัยแล้งลดลง มีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 26 จังหวัด ขณะที่ปริมาณฝนยังอยู่ในระดับน้อย อ่านต่อ…

ปภ. ลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล เสริมสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 "โครงการจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล จำนวน 18 คัน" ระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อ่านต่อ…

ปภ. เตือนใช้ก๊าซหุงต้มในครัวเรือน…อันตรายใกล้ตัวที่ป้องกันได้

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนใช้ก๊าซหุงต้มถูกวิธี โดยเลือกใช้ถังก๊าซที่มีเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรับรองคุณภาพ ถังก๊าซอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยบุบ บวม หรือเป็นสนิม วางถังก๊าซบนพื้นราบ ไม่ลาดเอียง และไม่วางในแนวนอน โดยจัดวางในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก อ่านต่อ…

ปภ. จัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล เสริมสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กำหนดจัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 "โครงการจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล จำนวน 18 คัน" อ่านต่อ…

ปภ.ร่วมกับหน่วยทหารและกรุงเทพมหานคร จัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แบบบูรณาการ พ.ศ.2559 เตรียมพร้อมรับมืออัคคีภัยในอาคารสูง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับหน่วยทหารและกรุงเทพมหานคร จัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ (IDMEx 2016) ระหว่างวันที่ 17 26 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย ญี่ปุ่น) โดยจำลองสถานการณ์การเกิดอัคคีภัยในอาคารสูง การระดมทรัพยากรในการปฏิบัติการ อ่านต่อ…

ปภ.ประสานจังหวัดแก้ไขภัยแล้ง เน้นเพิ่มพื้นที่กักเก็บและสำรองน้ำขอความร่วมมือเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) จำนวน 28 จังหวัด 203 อำเภอ 1,086 ตำบล 8,850 หมู่บ้าน ประสานจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการรองรับกรณีฝนตกน้อย อ่านต่อ…

ปภ.แนะวางแผนการพักผ่อน – จัดสรรเวลารับชมฟุตบอลยูโร 2016 เหมาะสม…ลดเสี่ยงอุบัติเหตุง่วงหลับใน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการง่วงแล้วขับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2016 โดยวางแผนการพักผ่อนให้เพียงพอ เลือกรับชมเฉพาะการแข่งขันในแมตช์สำคัญหรือคู่ที่ชื่นชอบ เลือกรับชมการแข่งขันที่บ้านจะปลอดภัยมากกว่า อ่านต่อ…

ปภ.บูรณาการทุกภาคส่วนวางแผนการบริหารจัดการน้ำ – แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) จำนวน 34 จังหวัด พร้อมประสานจังหวัดและหน่วยงานทุกภาคส่วนประสานการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ทั้งการขุดลอกคูคลอง หนอง บึง เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ อ่านต่อ…

ปภ. บูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มเชิงรุกครอบคลุมทุกมิติ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับจังหวัด กรุงเทพมหานคร หน่วยทหาร และทุกภาคส่วน วางแผนรับมือและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยในช่วงฤดูฝนเชิงรุก ยึดกลไก "ประชารัฐ" ขับเคลื่อนการทำงานในมิติเชิงพื้นที่ รวมถึงวางระบบการเฝ้าระวัง การเตือนภัย อ่านต่อ…