ปภ.ขับเคลื่อนมาตรการจ้างงาน – สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง

          กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เร่งขับเคลื่อนมาตรการจ้างงานตามกรอบแนวทาง 8 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง โดยดำเนินกิจกรรมที่เป็นการป้องกัน ยังยั้ง หรือลดความเสียหายจากภัยพิบัติในระยะเร่งด่วนเฉพาะหน้า เพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติในช่วงที่เกิดภัย พร้อมทั้งสั่งการหน่วยปฏิบัติในพื้นที่รวบรวมข้อมูลสถานการณ์น้ำ แนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ความต้องการของเกษตรกรและประชาชน สำหรับเป็นข้อมูลสนับสนุนให้จังหวัดวางกรอบแนวทางในการเสนอโครงการตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง
          นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า จากการติดตามคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2558/2559 พบว่า ภาพ อ่านต่อ…

ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำท่วมขังใน 7 จังหวัด พร้อมกำชับจังหวัดภาคใต้ตอนบน ภาคตะวันออก เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนัก

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำท่วมขังใน 7 จังหวัด รวม 19 อำเภอ ได้แก่ ระยอง นครนายก ปราจีนบุรี อุบลราชธานี กำแพงเพชร ปทุมธานี และนครสวรรค์ ซึ่ง ปภ. อ่านต่อ…

ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำท่วมขังใน 4 จังหวัด พร้อมระดมสรรพกำลังเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำท่วมขังใน 4 จังหวัด ได้แก่ ระยอง นครนายก ปราจีนบุรี และอุบลราชธานี ซึ่ง ปภ. ได้ร่วมกับหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง อ่านต่อ…

ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำท่วมขังใน 4 จังหวัด พร้อมแจ้งเตือน 31 จังหวัด เตรียมรับมือภาวะฝนตกหนัก ช่วงวันที่ 10 – 12 ต.ค. 58

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)รายงานสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำท่วมขังใน 4จังหวัด ได้แก่ ระยอง นครนายก ปราจีนบุรี และลพบุรี ซึ่ง ปภ. ได้ร่วมมือกับหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง พร้อมแจ้งเตือน 21 อ่านต่อ…

ปภ. ประสาน 10 จังหวัด ภาคกลาง และภาคตะวันออก รับมือภาวะฝนตกหนัก ช่วงวันที่ 10 – 11 ต.ค.58

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 10 จังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง และภาคตะวันออก เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก ในช่วงวันที่ 10 11 ตุลาคม 2558 อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินถล่มในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและ อ่านต่อ…

ปภ. รายงานคุณภาพอากาศโดยรวม 7 จังหวัดภาคใต้เริ่มดีขึ้น แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์วิกฤติหมอกควันต่อเนื่องถึงช่วงต้น พ.ย. 58

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์หมอกควันจากไฟป่า ใน 7 จังหวัดภาคใต้ ภาพรวมฝุ่นละอองหมอกควันมีแนวโน้มลดลงทุกพื้นที่ แต่ยังคงต้องประสาน 7 จังหวัดภาคใต้ เฝ้าระวังสถานการณ์หมอกควันต่อเนื่องไปจนถึงช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2558 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศ อ่านต่อ…

ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำท่วมขังใน 6 จังหวัด พร้อมแจ้งเตือน 21 จังหวัด เตรียมรับมือภาวะฝนตกหนัก ช่วงวันที่ 9 – 12 ต.ค. 58

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)รายงานสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำท่วมขังใน 6 จังหวัดได้แก่ เพชรบูรณ์ ระยอง นครนายก ปราจีนบุรี กาฬสินธุ์ และอุบลราชธานี ซึ่ง ปภ. ได้ร่วมมือ กับหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง อ่านต่อ…

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัย 4 จังหวัด พร้อมเฝ้าระวังภาวะฝนตกหนักและต่อเนื่อง ช่วงวันที่ 9 – 11 ต.ค. 58

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)รายงานฝนตกเป็นบริเวณกว้างอย่างต่อเนื่อง ในหลายพื้นที่จากอิทธิพลพายุมูจิแก ทำให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยใน 9 จังหวัด ขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 5 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย 4 จังหวัด ได้แก่ ระยอง นครนายก เพชรบูรณ์ และหนองบัวลำภู ซึ่ง ปภ. อ่านต่อ…

ปภ. เชิญชวนประชาชนร่วมพิธีกฐินพระราชทาน ประจำปี 2558

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2558 ด้วยการเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ อ่านต่อ…

ปภ.รายงานจังหวัดภูเก็ตคุณภาพอากาศอยู่ในระดับส่งผลกระทบต่อสุขภาพ พร้อมประสาน 7 จังหวัดภาคใต้ลดผลกระทบจากวิกฤตหมอกควัน

ปภ.รายงานจังหวัดภูเก็ต คุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบชต่อสุขภาพ พร้อมประสาน 7 จังหวัดภาคใต้ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคใต้จากไฟป่าบนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ ติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศ อ่านต่อ…

ปภ.รายงานจังหวัดภูเก็ตคุณภาพอากาศอยู่ในระดับส่งผลกระทบต่อสุขภาพ พร้อมประสานจังหวัดภาคใต้ตอนล่างลดผลกระทบจากวิกฤตหมอกควัน

ปภ.รายงาน จังหวัดภูเก็ต คุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ พร้อมประสานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคใต้จากไฟป่าบนเกาะ สุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์หมอกควัน ติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบผลกระทบของหมอกควันต่อสุขภาพอนามัย อ่านต่อ…

มท.1 สั่งการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการใน 3 ระบบ ครอบคลุมทั้งระบบการระบายน้ำ โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณจุดเสี่ยง กำจัดขยะและ อ่านต่อ…

ปภ.แนะประชาชนภาคใต้เรียนรู้ – รับมือวิกฤตหมอกวัน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนในจังหวัดภาคใต้เรียนรู้วิธีปฏิบัติตนเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน โดยไม่ประกอบกิจกรรมที่เพิ่มปริมาณหมอกควันในอากาศ หลีกเลี่ยงการสูดดมฝุ่นละอองหมอกควันเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจโดยตรง ให้ใช้ผ้าชุบน้ำหรือหน้ากากอนามัยปิดปากและจมูก อ่านต่อ…

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัย 3 จังหวัด พร้อมระดมสรรพกำลังเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุมูจีแก ทำให้เกิดอุทกภัยใน 8 จังหวัด ขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 5 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย 3 จังหวัด ได้แก่ ระยอง นครสวรรค์ และนครนายก รวม 14 อำเภอ 17 ตำบล 52 หมู่บ้าน เบื้องต้น อ่านต่อ…

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัย 2 จังหวัด พร้อมระดมสรรพกำลังเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย – เตรียมรับมือฝนตกหนักในระยะนี้

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานภาวะฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยใน 2 จังหวัด 5 อำเภอ ได้แก่ นครสวรรค์ ระยอง ซึ่ง ปภ. ได้ร่วมกับหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมสรรพกำลังและทรัพยากรปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง อ่านต่อ…

ปภ. รายงาน 4 จังหวัดภาคใต้คุณภาพอากาศอยู่ในระดับส่งผลกระทบต่อสุขภาพ พร้อมประสานจังหวัดภาคใต้ตอนล่างลดผลกระทบจากวิกฤตหมอกควัน

ปภ.รายงาน 4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ สงขลา สตูล ภูเก็ต และปัตตานี คุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ พร้อมประสานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคใต้จากไฟป่าบนเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ ติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศ อ่านต่อ…

ปภ.ประชุมหารือเตรียมพร้อมรับมือ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแผนบูรณาการร่วมในการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในวันที่ 6 ตุลาคม 2558 เน้นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง โดยเฉพาะพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมขัง อ่านต่อ…

ปภ.จัดงานครบรอบก่อตั้ง 13 ปี ภายใต้แนวคิด “ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ สู่การสร้างประเทศไทย รู้รับ ปรับตัว ฟื้นเร็วทั่ว อย่างยั่งยืน”

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดงานครบรอบ 13 ปี การก่อตั้งหน่วยงานเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2558 ภายใต้แนวคิด "การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ สู่การสร้างประเทศไทย รู้รับ ปรับตัว ฟื้นเร็วทั่ว อย่างยั่งยืน" โดยวางแผนงานที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อน อ่านต่อ…

ปภ. ประสานจังหวัดภาคใต้ตอนล่างเร่งแก้ไขปัญหา ลดผลกระทบจากวิกฤตหมอกควัน

ปภ. ประสานจังหวัดภาคใต้ตอนล่างดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันจากไฟป่าบนเกาะ สุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย โดยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ ติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศ พร้อมประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบผลกระทบของหมอกควันต่อสุขภาพอนามัย อ่านต่อ…

ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำท่วมขังใน 2 จังหวัด พร้อมแจ้งเตือน 32 จังหวัด เตรียมรับมือฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุมูจีแก

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำท่วมขังใน 2 จังหวัด ได้แก่ ปราจีนบุรี และสระแก้ว เบื้องต้น ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ พร้อมประสาน 32 จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ่านต่อ…