ศูนย์ ปภ. เขต ๑ ปทุมธานี รายงานเกิดน้ำล้นตลิ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ประสบภัย 2 อำเภอ 10 ตำบล 64 หมู่บ้าน

          ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบ เกิดสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ประสบภัยใน 2 อำเภอ 10 ตำบล 64 หมู่บ้านบ้านเรือนได้รับผลกระทบ 1,612 ครัวเรือน ไม่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน เนื่องจากน้ำได้ล้นตลิ่งเข้าบริเวณใต้ถุนบ้าน ทั้งนี้ ศูนย์ ปภ. เขต 1 ปทุมธานี ได้จัดเจ้าหน้าที่ติตตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมจัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็ว เครื่องมือ อุปกรณ์พร้อมสำหรับปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที
          นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และด อ่านต่อ…

ปภ.แนะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย เตรียมพร้อมเรียนรู้รับมือภัยพิบัติ…ลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ โดยเรียนรู้หลักปฏิบัติขั้นพื้นฐานในการป้องกันภัยพิบัติ จดจำหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานสำคัญ อ่านต่อ…

ปภ. สรุปช่วงวันที่ 26 ส.ค. – ปัจจุบัน เกิดอุทกภัย 29 จังหวัด คลี่คลายแล้ว 25 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 4 จังหวัด

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2557 ถึงปัจจุบันเกิดสถานการณ์อุทกภัยใน 29 จังหวัด 77 อำเภอ 204 ตำบล 826 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 19,374 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 12 ราย ขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 25 อ่านต่อ…

ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมต้อนรับคณะที่ปรึกษาอาวุโส ด้านการบริหารจัดการสาธารณภัยของมูลนิธิเอเชีย

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบหมายให้นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ. เขต 1 ปทุมธานี พร้อมด้วย นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ และคณะเจ้าหน้าที่วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ ปภ.เขต 1 อ่านต่อ…

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ. เขต 1 ปทุมธานี สนับสนุนเครื่องจักรกลยานพาหนะ ขุดลอกลำน้ำเตรียมพร้อมรับมือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี เปิดเผยว่า ตามที่เกิดฝนตกชุกบริเวณตอนบนของประเทศไทย ส่งผลให้ปริมาณน้ำท่าในลำน้ำต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นและไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์ อ่านต่อ…

ปภ. ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (กำจัดผักตบชวา) ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วย นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี อ่านต่อ…

ปภ.แนะวิธีเตรียมพร้อมรับมือและข้อควรปฏิบัติขณะเกิดอุทกภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย โดยติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำในพื้นที่ จัดสภาพแวดล้อมรอบบ้านให้ปลอดภัยจากน้ำท่วม อ่านต่อ…

พลเอกประยุทธ์ห่วงสถานการณ์น้ำท่วมสุโขทัย สั่งการ ปภ.ระดมวัสดุอุปกรณ์ พร้อมประสานหน่วยทหารเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ห่วงใยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ได้สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ระดมเจ้าหน้าที่ประสานกำลังกับหน่วยทหารกองทัพภาคที่ 3 อ่านต่อ…

ปภ. สรุปช่วงวันที่ 26 ส.ค. – ปัจจุบัน เกิดอุทกภัย 24 จังหวัด คลี่คลายแล้ว 19 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 5 จังหวัด

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2557 จนถึงปัจจุบัน เกิดสถานการณ์อุทกภัยใน 24 จังหวัด 50 อำเภอ 99 ตำบล 383 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 9,886 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 8 ราย ขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 19 อ่านต่อ…

ปภ.ประชุมหารือจัดทำแนวปฏิบัติเชิงบูรณาการเตรียมพร้อมรับมือเชื้อไวรัสอีโบลา

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หารือจัดทำแนวทางปฏิบัติงานแบบบูรณาการเตรียมความพร้อมรับผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเกิดการระบาดภายในประเทศ อ่านต่อ…

ปภ.ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย จัดประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทยจัดการประกวดคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ปี 2557 : Motorcycle Road Safety Video Clip Contest อ่านต่อ…

ปภ.เตือน 10 จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังฝนตกหนักและคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2557

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งเตือน 10 จังหวัดภาคใต้ เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำล้นตลิ่ง น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม รวมถึงคลื่นลมในทะเลมีกำลังแรง ในช่วงวันที่ 27 29 สิงหาคม 2557 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัย อ่านต่อ…

ปภ.เตือน 29 จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่มในช่วงวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2557

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งเตือน 29 จังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มในช่วงวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2557 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัย อ่านต่อ…

ชมรมแม่บ้าน ปภ.จัดโครงการขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกกันน็อคจับมือเครือข่ายมอบหมวกนิรภัยแก่หน่วยทหาร

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยชมรมแม่บ้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุทางถนน จัดโครงการ ขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกกันน็อค เพื่อขับเคลื่อนการรณรงค์ส่งเสริมการสวม หมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ตามแนวทางทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2554 -2563 โดยมอบหมวกนิรภัย 200 อ่านต่อ…

ปภ.รายงานเหตุอาคารถล่มจังหวัดปทุมธานี มีผู้เสียชีวิต 14 ราย บาดเจ็บ 25 ราย พร้อมเร่งประสานให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย – กำหนดมาตรการป้องกันระยะยาว

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานกรณีเกิดเหตุอาคารถล่ม ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี มีผู้เสียชีวิตรวม 14 ราย ผู้ได้รับบาดเจ็บ 25 ราย พร้อมประกาศยุติการค้นหาผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคาร แต่ยังปฏิบัติการรื้อถอนซากอาคาร ซึ่ง อ่านต่อ…

ปภ.ร่วมกับทหารจัดโครงการ อปพร.ล้านใจสมานฉันท์ร่วมคืนความสุขให้ประชาชน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับกระทรวงกลาโหม โดยกองบัญชาการกองทัพไทย และ 3 เหล่าทัพ จัดโครงการ อปพร. ล้านใจสมานฉันท์ร่วมคืนความสุขให้ประชาชน ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ช่วงเดือนกันยายน อ่านต่อ…

ปภ.เตือน 8 จังหวัดภาคเหนือเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่มในช่วงวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2557

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งเตือน 8 จังหวัดภาคเหนือ เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มในช่วงวันที่ 13 15 สิงหาคม 2557 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัย อ่านต่อ…

ปภ.เตือนอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าต้นเหตุเพลิงไหม้

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เตือนไฟฟ้าลัดวงจรเป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ของการเกิดเพลิงไหม้ พร้อมแนะประเภทของอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นต้นเหตุของเพลิงไหม้ โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อน เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์เป็นส่วนประกอบ อ่านต่อ…

ปภ.แนะวิธีป้องกันและข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดไฟไหม้รถ…ลดเสี่ยงอันตรายบนท้องถนน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะวิธีป้องกันไฟไหม้รถ โดยผู้ขับขี่ ควรตรวจสอบรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ จัดเตรียมขวดบรรจุน้ำหรือถังดับเพลิงเคมีในตำแหน่งที่หยิบใช้งานสะดวก อ่านต่อ…

ปภ.ประชุมร่วมหน่วยทหารหารือแนวทางพัฒนาศักยภาพการบรรเทาสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับฝ่ายทหารหารือแนวทางการบูรณาการ การบริหารจัดการสาธารณภัย การปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระหว่างหน่วยทหารและฝ่ายพลเรือน เพื่อให้การบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล อ่านต่อ…