ปภ.เตือน 8 จังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 25 – 29 กรกฎาคม 2557

          กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสาน 8 จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เฝ้าระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและคลื่นลมแรง อาจทำให้เกิดอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม ในช่วงวันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2557 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัย รวมถึงจัดชุดเคลื่อนที่เร็วและเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที 
          นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า จากการตรวจสอบสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย มีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนตกเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ คลื่นลมในทะเลมีกำลังแรง โดยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมี คลื่นสูง อ่านต่อ…

ปภ.รายงานเกิดสถานการณ์อุทกภัย 4 จังหวัด รวม 17 อำเภอ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ รวม 17 อำเภอ ซึ่ง ปภ. ได้จัดเจ้าหน้าที่และเครื่องมืออุปกรณ์ออกปฏิบัติการเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย อ่านต่อ…

ปภ.รายงานเกิดสถานการณ์อุทกภัย 5 จังหวัด รวม 13 อำเภอ 26 ตำบล

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร ปราจีนบุรี ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และยโสธร รวม 13 อำเภอ 26 ตำบล ซึ่ง ปภ. ได้จัดเจ้าหน้าที่และเครื่องมืออุปกรณ์ออกปฏิบัติการเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย อ่านต่อ…

ปภ.แนะวิธีเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำในพื้นที่ จัดสภาพแวดล้อมรอบบ้านเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากน้ำท่วม อ่านต่อ…

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดโครงการฝึกอบรม “เสริมศักยภาพชุมชนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เดินหน้าสานภารกิจเสริมความรู้และการฝึกซ้อมรับมือภัยพิบัติแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยในการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ในอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน และอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ภายใต้โครงการ อ่านต่อ…

ปภ.รายงานเกิดอุทกภัย – น้ำป่าไหลหลากพื้นที่สกลนคร รวม 5 อำเภอ 16 ตำบล บ้านเรือนถูกน้ำท่วม 27 หลัง นาข้าวเสียหายกว่า 1 หมื่นไร่

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากในจังหวัดสกลนคร มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 5 อำเภอ 16 ตำบล 156 หมู่บ้าน บ้านเรือนถูกน้ำท่วม 27 หลัง นาข้าวคาดว่า จะเสียหาย 11,782 ไร่ ปภ.จังหวัดสกลนครได้ร่วมกับหน่วยทหารและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจ อ่านต่อ…

ปภ.เตือน 35 จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่มในช่วงวันที่ 17 – 21 ก.ค.57

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งเตือน 35 จังหวัด เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มในช่วงวันที่ 17 21 กรกฎาคม 2557 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและ เฝ้าระวังสถานการณ์ภัย พร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็วและเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมเผชิญเหตุ อ่านต่อ…

ปภ.ประสานจังหวัดเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย – ดินโคลนถล่ม เน้นบูรณาการบริหารจัดการครอบคลุมทุกมิติ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กำหนดมาตรการรับมือ ป้องกัน และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมประสานหน่วยทหารและจังหวัดดำเนินมาตรการสำคัญ ครอบคลุมทั้งการเตรียมการก่อนเกิดภัย การปฏิบัติการขณะเกิดภัย อ่านต่อ…

ปภ.รายงานเกิดวาตภัยพื้นที่พัทลุง พังงา และนครศรีธรรมราช บ้านเรือนเสียหายรวมกว่า 842 หลัง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานเกิดวาตภัยในพื้นที่ภาคใต้ 3 จังหวัด ได้แก่ พัทลุง พังงา และนครศรีธรรมราช รวม 8 อำเภอ 18 ตำบล บ้านเรือนประชาชนเสียหายบางส่วนรวมกว่า 842 หลังคาเรือน ปภ.จังหวัดได้ร่วมกับหน่วยทหารและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือ อ่านต่อ…

ปภ.รายงานน้ำป่าไหลหลาก-ดินสไลด์ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เสียหาย 3 ตำบล 4 หมู่บ้าน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์ในอำเภอ บ่อเกลือ จังหวัดน่าน มีพื้นที่เสียหายรวม 3 ตำบล 4 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 22 หลังคาเรือน ปภ.จังหวัดน่าน ได้ร่วมกับหน่วยทหารและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือ อ่านต่อ…

ปภ.เตือน 8 จังหวัดภาคเหนือเตรียมเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลาก-ดินโคลนถล่มในช่วงวันที่ 8 – 10 ก.ค. 57

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสาน 8 จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือเฝ้าระวัง น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ในช่วงวันที่ 8 10 กรกฎาคม 2557 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและ เฝ้าระวังสถานการณ์ภัย อ่านต่อ…

ปภ.แนะหลักการขับรถในช่วงฝนตกอย่างปลอดภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะหลักการขับรถในช่วงฝนตก อย่างปลอดภัย โดยเปิดใช้ใบปัดน้ำฝนให้สอดคล้องกับความแรงและปริมาณฝนที่ตกลงมา ไม่ขับรถเร็ว เว้นระยะห่างจากรถคันอื่นให้มากกว่าปกติ ไม่เปลี่ยนช่องทางกะทันหัน ไม่แซงรถคันอื่นในระยะกระชั้นชิด อ่านต่อ…

ปภ. จับมือ กต. ชี้แจงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม AMCDRR ครั้งที่ 6

นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยนางกาญจนา ภัทรโชค รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ และผู้แทนจากสำนักงานว่าด้วยกลยุทธ์ระหว่างประเทศเพื่อการลดภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (UNISDR) อ่านต่อ…

ปภ.เตือน 34 จว.เตรียมรับน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก 10-15 มิย.57

ปภ.เตือน 34 จังหวัดพื้นที่เสี่ยงภัยภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม และคลื่นลมแรงในช่วงวันที่ 10 – 15 มิ.ย. 57 อ่านต่อ…

ปภ. แนะศึกษา – เลือกใช้เส้นทางอย่างปลอดภัย ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะผู้ขับขี่ศึกษาและเลือกใช้เส้นทางอย่างปลอดภัย โดยตรวจสอบสภาพเส้นทางล่วงหน้า ติดตามสภาพการจราจร เตรียมเส้นทางสำรอง เผื่อเวลาในการเดินทาง พร้อมหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงกลางคืน อ่านต่อ…

ปภ.แนะเทคนิคการจอดรถอย่างถูกวิธี ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะเทคนิคการจอดรถอย่างถูกวิธีในสถานที่ต่างๆ อย่างเหมาะสม ทั้งการจอดรถในช่องจอดรถ จอดรถบนช่องทางเดินรถ จอดรถบนทางลาดชัน เพื่อไม่ให้กีดขวางช่องทางจราจร อ่านต่อ…

ปภ.ตั้ง ศอร.ปภ.ช. เป็นศูนย์สั่งการและประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด 14 จังหวัดภาคเหนือ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวและกำหนดแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในระยะเร่งด่วน และระยะยาว โดยมีนายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทย อ่านต่อ…

ปภ.เตือนผลกระทบจากแผ่นดินไหว 8 จังหวัดภาคเหนือเสี่ยงเกิดดินสไลด์ สั่งการ ศปภ.เขต-ปภ.จังหวัดเฝ้าระวังและสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เตือนผลกระทบจากแผ่นดินไหว 6.3 ริกเตอร์ที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ประกอบกับมีฝนตกหนัก ทำให้ 8 จังหวัดภาคเหนือเสี่ยงต่อการเกิดหินหน้าผาและดินถล่ม พร้อมสั่งการ ศปภ.เขต 10 ลำปาง เขต 15 เชียงราย และ ปภ.จังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัย เฝ้าระวังสถานการณ์ภัย อ่านต่อ…

ปภ.รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 44 จังหวัด 315 อำเภอ นายกฯ ห่วงสถานการณ์ภัยแล้ง สั่งบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 44 จังหวัด 315 อำเภอ 1,966 ตำบล 18,777 หมู่บ้าน นายกรัฐมนตรี ห่วงใยสถานการณ์ภัยแล้ง สั่ง ปภ.ประสานจังหวัดสำรวจพื้นที่เสี่ยง พื้นที่ประสบภัยแล้ง อ่านต่อ…

ปภ.รายงานความเสียหายแผ่นดินไหวเบื้องต้น 3 จังหวัด

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหว 6.3 ริกเตอร์ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในเบี้องต้นตรวจสอบพบมีพื้นที่เสียหาย 3 จังหวัด รวม 7 อำเภอ ผู้เสียชีวิต 1 ราย ผู้บาดเจ็บ 23 ราย บ้านเรือนประชาชน ถนน โบราณสถาน และสถานที่ราชการได้รับความเสียหาย อ่านต่อ…