มท.1 สั่งการ ปภ.ประสานจังหวัดแก้ไขปัญหาภัยแล้ง – ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 8 จังหวัด

          มท.1 สั่งการ ปภ. ประสานจังหวัดปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เน้นวางแผนบริหารจัดการน้ำเป็นระบบเชื่อมโยงในทุกระดับและแจกจ่ายน้ำทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่เน้นให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้ง
          พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.1) กล่าวว่า ได้รับรายงานจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2557 – ปัจจุบัน มีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 8 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ สกลนคร บุรีรัมย์ ลพบุรี มหาสารคาม สุโขทัย และนครสวรรค์ รวม 29 อำเภอ ทั้งนี้ ได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานจังหวัดปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภ อ่านต่อ…

ปภ.แนะวิธีป้องกันการเกิดอุบัติภัยในเด็ก

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะผู้ปกครองดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด สร้างสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กให้ปลอดภัย โดยไม่พาเด็กเดินบนถนน พาเด็กข้ามถนนตรงทางม้าลาย สะพานลอย อ่านต่อ…

รัฐบาลเปิดศูนย์อำนวยการฯ บูรณาการสร้างความปลอดภัยทางถนนปีใหม่ 58 “มอบความสุขทั่วไทย สัญจรปีใหม่ ปลอดภัยทุกคน”

รัฐบาล โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานภาคีเครือข่ายเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 บูรณาการทุกภาคส่วนเชื่อมโยงสร้างความปลอดภัยในการเดินทางทุกรูปแบบ มุ่งเน้นดำเนินมาตรการเน้นหนัก 3 อ่านต่อ…

ปภ.แนะข้อควรปฏิบัติในการป้องกันอุบัติภัยจากการสังสรรค์รื่นเริง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติในการป้องกันอุบัติภัยจากการสังสรรค์รื่นเริง โดยใช้ลูกโป่งที่อัดก๊าซไม่ไวไฟหรือก๊าซฮีเลียม ซึ่งติดไฟยาก จะช่วยป้องกันเพลิงไหม้ ไม่ตกแต่งลูกโป่งอัดก๊าซในจุดเสี่ยงอันตราย อ่านต่อ…

รัฐบาลเปิดศูนย์ฯ เชื่อมโยงสร้างความปลอดภัยทางถนนในทุกพื้นที่ระหว่าง 30 ธ.ค. 57 – 5 ม.ค. 58

รัฐบาล โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) กำหนดเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทำหน้าที่เชื่อมโยง อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหา กำหนดมาตรการ อ่านต่อ…

จัดงานรวมพลคนกู้ชีพกู้ภัย เพื่อคนไทยมีความสุข เฉลิมพระเกียรติฯ 87 พรรษา

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บูรณาการหน่วยทหาร ฝ่ายพลเรือน มูลนิธิและองค์กรการกุศล จัดโครงการรวมพลคนกู้ชีพกู้ภัย เพื่อคนไทยมีความสุข ในวันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2557 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อ่านต่อ…

ปภ. ดำเนินโครงการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยเชิงโครงสร้างในพื้นที่เสี่ยงภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินโครงการป้องกันและลดผลกระทบจากน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลากและโคลนถล่มโดยใช้โครงสร้าง โดยสำรวจและพิจารณากำหนดพื้นที่ดำเนินการ เตรียมพร้อมแบบแปลนตามหลักวิศวกรรม อ่านต่อ…

ปภ. แนะหลักการขับรถบนทางด่วนและทางหลวงอย่างปลอดภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะหลักการขับรถบนทางด่วนและทางหลวงอย่างปลอดภัย โดยไม่ขับแทรกเข้าไปในเส้นทางที่มีรถวิ่งมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อเข้าช่องทางได้แล้วให้ขับรถในช่องทางด้านซ้าย อ่านต่อ…

มท.2 สั่งการ ปภ. ประสานจังหวัดเสี่ยงภัยหนาว วางแผนช่วยเหลือ เน้นกลุ่มเปราะบางเป็นหลัก

มท.2 สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสานจังหวัดเสี่ยงภัยหนาวเตรียมพร้อม ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวไว้ล่วงหน้า โดยสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาว จัดทำบัญชีผู้ประสบภัยหนาว แจกจ่ายเครื่องห่มกันหนาวโดยยึดความเดือดร้อน อ่านต่อ…

ศปถ.จัดงานวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ปี 57

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน จัดกิจกรรมวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2557 ในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน อ่านต่อ…

มท.1 กำชับ ปภ.ประสาน 10 จังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือ เฝ้าระวังฝนตกหนักและคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 13 – 16 พฤศจิกายน 2557

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.1) กำชับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสานผู้ว่าราชการจังหวัด 10 จังหวัดภาคใต้ เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลัน น้ำล้นตลิ่ง น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม รวมถึงคลื่นลมในทะเลมีกำลังแรง ในช่วงวันที่ 13 16 พฤศจิกายน อ่านต่อ…

ปภ.บูรณาการจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน ช่วงเทศกาลลอยวันกระทงปี 57 มุ่ง “สร้างความสุข ความปลอดภัย และสืบสานประเพณีไทย”

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการทุกภาคส่วนดำเนินมาตรการป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงปี 2557 ตามหลักการสำคัญที่มุ่ง สร้างความสุข ความปลอดภัยและสืบสานประเพณีไทย โดยเข้มงวดการผลิต จัดเก็บและจำหน่ายพลุ และดอกไม้เพลิง อ่านต่อ…

ปภ.แนะหลักปฏิบัติในการขับรถผ่านเส้นทางหมอก – ควันไฟปกคลุมอย่างถูกวิธี

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะหลักปฏิบัติในการขับรถผ่านเส้นทางที่มีหมอกและควันไฟปกคลุม โดยผู้ขับขี่ควรเปิดไฟหรี่และไฟตัดหมอกจะช่วยมองเห็นเส้นทางชัดเจนขึ้น ไม่ขับรถเร็ว เว้นระยะห่างจากคันหน้าให้มากกว่าปกติ อ่านต่อ…

ปภ.แนะวิธีแก้ไขกรณีเกิดละอองฝ้าเกาะกระจกรถ…เพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทาง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะวิธีแก้ไขกรณีเกิดละอองฝ้าเกาะกระจกรถ โดยเพิ่มความเย็นของเครื่องปรับอากาศ ลดระดับกระจกหน้าต่างรถลงเล็กน้อย ปรับอุณหภูมิภายในและภายนอกห้องโดยสารรถให้สมดุลกัน เปิดใช้อุปกรณ์ที่ปัดน้ำฝน และฉีดน้ำเช็ดกระจกควบคู่ไปด้วย หรือเปิดปุ่มไล่ฝ้า อ่านต่อ…

ปภ.บูรณาการจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง เน้นบริหารจัดการและจัดสรรน้ำเป็นระบบเชื่อมโยงทุกพื้นที่ – ทั่วถึง – มีประสิทธิภาพ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กำหนดมาตรการเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง โดยจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งครอบคลุมทั้งในและนอกเขตชลประทาน บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการและจัดสรรน้ำให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพวางระบบแจกจ่ายน้ำเชื่อมโยงในทุกระดับ อ่านต่อ…

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัย 4 จังหวัด 13 อำเภอ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม2557จนถึงปัจจุบันเกิดสถานการณ์อุทกภัย 8 จังหวัด 25 อำเภอ 79 ตำบล 353 หมู่บ้าน สถานการณ์คลี่คลายแล้ว อ่านต่อ…

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัย 4 จังหวัด 6 อำเภอ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม2557จนถึงปัจจุบัน เกิดสถานการณ์อุทกภัย 11 จังหวัด 29 อำเภอ 83 ตำบล 359 หมู่บ้าน สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 7 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สตูล กาญจนบุรี กระบี่ นครสวรรค์ อ่านต่อ…

ปภ.ร่วมกับเทสโก้ โลตัส จัดโครงการ “ถุงบรรเทาทุกข์ 10,000 ชุด เพื่อพี่น้องที่ประสบภัย”

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ เทสโก้ โลตัส ดำเนินโครงการ ถุงบรรเทาทุกข์ 10,000 ชุด เพื่อพี่น้องที่ประสบภัย โดยเทสโก้ โลตัส สนับสนุนสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นสำหรับบรรจุในถุงบรรเทาทุกข์ จำนวน 10,000 ชุด เพื่อให้ ปภ. อ่านต่อ…

ปภ.เตือน 20 จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่มในช่วงวันที่ 4 – 7 ตุลาคม 2557

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งเตือน 20 จังหวัดภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ในช่วงวันที่ 4 7 ตุลาคม 2557 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัย พร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็วและเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อม เผชิญเหตุ อ่านต่อ…

ศูนย์ ปภ. เขต ๑ ปทุมธานี รายงานเกิดน้ำล้นตลิ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ประสบภัย 2 อำเภอ 10 ตำบล 64 หมู่บ้าน

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบ เกิดสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ประสบภัยใน 2 อำเภอ 10 ตำบล 64 หมู่บ้านบ้านเรือนได้รับผลกระทบ 1,612 ครัวเรือน อ่านต่อ…