ปภ.เตือนผู้ขับขี่ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ – โรคประจำตัว ปรึกษาแพทย์ประเมินความพร้อมสภาพร่างกาย…ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ

          กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะผู้ขับขี่ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ และโรคประจำตัวบางโรค ควรปรึกษาแพทย์เพื่อประเมินความพร้อมของสภาพร่างกายและสมรรถนะในการขับรถ พร้อมนำยาและบัตรประจำตัวผู้ป่วยติดตัวไว้เสมอ และควรมีเพื่อนร่วมทางโดยสารรถไปด้วยทุกครั้ง รวมถึงหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำให้อาการของโรคกำเริบ เพราะจะส่งผลต่อสมรรถนะในการขับรถ ก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้ร่วมใช้เส้นทางได้
          นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ปัญหาด้านสุขภาพ และโรคประจำตัวบางโรค ส่งผลต่อสมรรถนะในการขับรถ โดยเฉพาะหากอาการของโรคกำเริบ จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อความปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้บูรณาการทุกภาคส่วนขับเ อ่านต่อ…

ปภ. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินแห่งชาติ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อพิจารณาแผนงานตามความตกลงว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ปี พ.ศ. 2559 2563 (AADMER Work Programme 2016 – 2020) อ่านต่อ…

ปภ.ประสาน 4 จังหวัด เตรียมรับมือดินถล่ม ดินไหล และน้ำป่าไหลหลากจากฝนตกหนักต่อเนื่อง ในช่วงวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 59

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 4 จังหวัด ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ได้แก่ พังงา ภูเก็ต ตรัง และสตูล เตรียมพร้อมรับมือดินถล่ม ดินไหล และน้ำป่าไหลหลาก จากภาวะฝนตกหนักต่อเนื่อง ในช่วงวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2559 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัย ตลอด 24 อ่านต่อ…

ปภ.บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและน้ำล้นตลิ่ง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงให้เฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำ อ่านต่อ…

ปภ.ประสานจังหวัดติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวต่อเนื่อง – สำรวจความเสียหายของพื้นที่

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเมียนมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมสำรวจความเสียหายของสิ่งปลูกสร้างที่อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว รวมถึงจัดกำลังเจ้าหน้าที่ วัสดุอุปกรณ์ อ่านต่อ…

ปภ. เตือนประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยเรียนรู้ เฝ้าระวัง ป้องกันดินถล่มในช่วงฤดูฝน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มหมั่นสังเกตสัญญาณความผิดปกติทางธรรมชาติก่อนเกิดดินถล่ม และเตรียมพร้อมรับมือดินถล่ม โดยสำรวจสภาพความเสี่ยงภัยของพื้นที่ จัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์ เข้าร่วมการฝึกซ้อมอพยพหนีภัย อ่านต่อ…

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่าน เตือน 13 จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่ 24 – 25 ส.ค.59

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานผลกระทบจากร่องมรสุมพาดผ่านและพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในพื้นที่ 8 จังหวัด สถานการณ์คลี่คลายแล้ว แต่ยังคงมีสถานการณ์ในจังหวัดน่าน ปัจจุบันระดับน้ำเริ่มลดลง แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ อ่านต่อ…

ปภ.รายงานสถานการณ์ไฟป่าใน 2 จังหวัดภาคใต้ พร้อมระดมสรรพกำลังปฏิบัติการดับไฟป่าอย่างเต็มกำลัง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์ไฟป่าใน 2 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ พัทลุง และปัตตานี รวม 3 อำเภอ 4 ตำบล 9 หมู่บ้าน สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้ว ในเบื้องต้นมีพื้นที่ได้รับความเสียหายประมาณ 842 ไร่ ซึ่ง ปภ. ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด อ่านต่อ…

ปภ. แนะเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย…ภัยใกล้ตัวที่ต้องเรียนรู้และเฝ้าระวัง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัย หมั่นสังเกตสัญญาณความผิดปกติทางธรรมชาติ จัดเตรียมสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ใช้ในช่วงน้ำท่วม ห้ามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกชื้น เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด อ่านต่อ…

ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในจังหวัดน่าน พร้อมแจ้งเตือน 8 จังหวัดริมฝั่งแม่น้ำโขง เตรียมพร้อมรับมือน้ำล้นตลิ่ง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานอิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่ ทำให้หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนัก ส่งผลให้เกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน คาดสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1 2 วัน อ่านต่อ…

ปภ. รายงานสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก 4 จังหวัดภาคเหนือ คลี่คลายแล้ว 2 จังหวัด เตือนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่ 19 – 20 ส.ค.59

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ น่าน แม่ฮ่องสอน พะเยา และแพร่ สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 2 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย 2 จังหวัด ได้แก่ น่าน ซึ่งอยู่ระหว่างการฟื้นฟู และแพร่ ระดับน้ำลดลง อ่านต่อ…

ปภ.ประสาน 29 จังหวัด ภาคเหนือและอีสาน รับมือภาวะฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง จากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” ในช่วงวันที่ 19 – 21 สิงหาคม 59

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 29 จังหวัด แยกเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 จังหวัด ภาคเหนือ 13 จังหวัด เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง จากอิทธิพลพายุโซนร้อน"เตี้ยนหมู่" ในช่วงวันที่ 19 21 สิงหาคม 2559 อ่านต่อ…

ปภ.บูรณาการบริหารจัดการอุทกภัยเป็นระบบ – เน้นช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย มุ่งเน้นการบริหารจัดการที่เป็นระบบ พัฒนาระบบแจ้งเตือนภัย ระบบการสื่อสารให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง การจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำให้สามารถรองรับน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการวางมาตรการป้องกันเชิงโครงสร้าง อ่านต่อ…

กอปภ.ก. บูรณาการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยเข้มข้น ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันท่วงที

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) เพื่อการติดตาม เฝ้าระวัง และประเมินสถานการณ์อุทกภัย ครั้งที่ 1/2559 โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือ ป้องกันแก้ไขปัญหา และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย อ่านต่อ…

ปภ. รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมประสานจังหวัดเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่อง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 2 จังหวัด ได้แก่ ตาก และแพร่ ซึ่งปัจจุบันระดับน้ำลดลง แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำการเกษตร โดยปัจจุบันมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) จำนวน 3 อ่านต่อ…

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัย 3 จังหวัดภาคเหนือ คลี่คลายแล้ว 2 จังหวัด พร้อมประสานจังหวัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ น่าน แม่ฮ่องสอน และพะเยา คลี่คลายแล้ว 2 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ในจังหวัดน่านทั้งนี้ปภ.ได้บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย แจกจ่ายถุงยังชีพ อ่านต่อ…

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัย 3 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมประสานจังหวัดเสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนัก

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ พะเยา แม่ฮ่องสอน และน่าน โดยบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนช่วยเหลือดูแลความปลอดภัยของประชาชน รวมถึงประสานแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวัง อันตรายจากภาวะฝนตกหนักและฝนตกสะสม อ่านต่อ…

ปภ.ชี้แจงกรณีอ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดน่านได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

ตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่าอ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดน่านได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ส่งผลให้เกิดการชำรุด สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ตรวจสอบข้อมูลกับจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ขอเรียนว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง อ่านต่อ…

ปภ.แนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันอุบัติภัยจากประทัดในช่วงเทศกาลสารทจีน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะวิธีป้องกันอุบัติภัยจากประทัดในช่วงเทศกาลสารทจีน โดยไม่จุดประทัดในพื้นที่เสี่ยงเพลิงไหม้ เพื่อป้องกันสะเก็ดไฟกระเด็นไปติดวัสดุหรือเชื้อเพลิง ทำให้เกิดระเบิดและเพลิงไหม้ ไม่เล่นประทัดในลักษณะเสี่ยงอันตราย อ่านต่อ…

ปภ.จัดแสดงรถสาธิตแผ่นดินไหวแบบเคลื่อนที่ “เขย่ารู้ สู้ภัย ด้วยรถแผ่นดินไหว ปภ.”

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดแสดงรถสาธิตแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวแบบเคลื่อนที่ "เขย่ารู้ สู้ภัย ด้วยรถแผ่นดินไหว ปภ." ณ บริเวณลานหน้าเวทีด้านประตูสวนจิตร (ประตู ๑) สวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ…