ปภ.จัดเสวนาเนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

          "ถึงเวลาแล้วที่จะหยุดฆาตรกรบนท้องถนน เพื่อทางรอดและความปลอดภัยที่ยั่งยืนของสังคมไทย" กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดเสวนาเนื่องในวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อ "It's time to Remember – Say NO to Road Crime! ถึงเวลาแล้วที่จะหยุดฆาตรกรบนท้องถนน เพื่อทางรอดและความปลอดภัยที่ยั่งยืนของสังคมไทย" ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงพลังของหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการลดความสูญเสียบนท้องถนน รวมถึงสร้างการสัญจรที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ซึ่งสอดรับกับปฏิญญาบราซิลเลียนด้านความปลอดภัยทางถนน และเป็นมิติหนึ่งของการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ประเทศไทย ค.ศ. 2015 – 2020 "ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง ประชาคมยั่งยืน"  อ่านต่อ…

ปภ.ขับเคลื่อนนโยบายเน้นหนัก ปี 59 ภายใต้วาระ “ประเทศไทยปลอดภัย (Safety Thailand)”

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขับเคลื่อนนโยบายเน้นหนักประจำปี พ.ศ.2559 ภายใต้วาระ "ประเทศไทยปลอดภัย (Safety Thailand)" โดยมุ่งดำเนินมาตรการเชิงป้องกัน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถปฏิบัติการเผชิญเหตุและจัดการภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ อ่านต่อ…

ปภ.บูรณาการจังหวัด คุมเข้มดำเนินมาตรการป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยช่วงเทศกาลลอยกระทงอย่างเข้มข้น จริงจัง และต่อเนื่อง โดยคุมเข้มการจำหน่ายและการเล่นพลุ ดอกไม้เพลิงให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด อ่านต่อ…

มท. ขอความร่วมมืองดปล่อยโคมลอย…ลดเสี่ยงเพลิงไหม้ – ไฟฟ้าดับ – อันตรายต่ออากาศยาน

กระทรวงมหาดไทย ประสานจังหวัดขอความร่วมมือประชาชนงดปล่อยโคมลอยในช่วงเทศกาลลอยกระทง โดยเฉพาะบริเวณใกล้แหล่งชุมชน เพื่อป้องกันเพลิงไหม้ ไม่ปล่อยใกล้แนวเสาไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้าแรงสูงสถานีไฟฟ้าแรงสูง เพราะอาจทำให้เกิดระเบิดและไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง ตลอดจนห้ามปล่อยโคมลอยบริเวณพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานในรัศมี อ่านต่อ…

ปภ.เตือนโคมลอย ลูกโป่ง พลุ ลำแสงเลเซอร์…อันตรายต่อการเดินอากาศ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เตือนอันตรายจากการปล่อยวัตถุที่เป็นภัยต่อการเดินอากาศขึ้นอยู่ท้องฟ้า ทั้งการปล่อยโคมลอย ลูกโป่ง การจุดพลุ ดอกไม้ไฟ และการยิงลำแสงเลเซอร์ พร้อมแนะหน่วยงานที่จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลรื่นเริง ยึดหลักปฏิบัติในการจัดงานให้มีความปลอดภัย อ่านต่อ…

ปภ.บูรณาการจังหวัด คุมเข้มดำเนินมาตรการป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการจังหวัดและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้น จริงจัง และต่อเนื่อง โดยคุมเข้มการจำหน่ายและการเล่นพลุ ดอกไม้เพลิงให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด จัดชุดเคลื่อนที่เร็วให้พร้อมปฏิบัติการระงับเหตุเพลิงไหม้ อ่านต่อ…

ปภ.เพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง และดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเพิ่มมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการและบริเวณใกล้เคียง ตรวจสอบสภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างให้ใช้งานได้ดี รวมถึงเตรียมความพร้อมด้านกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมืออุปกรณ์ อ่านต่อ…

ปภ. เตือนอันตรายช่วงเทศกาลวันลอยกระทง…ร่วมเฝ้าระวังภัยจมน้ำ – พลุ – ดอกไม้ไฟ – โคมลอย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เตือนประชาชนระมัดระวังอันตรายในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง โดยเลือกลอยกระทงในบริเวณที่ปลอดภัย ท่าน้ำและโป๊ะเรือมั่นคงแข็งแรง ไม่ให้เด็กลงไปเก็บเงินในกระทงไม่ดัดแปลงพลุ ดอกไม้ไฟให้มีเสียงดังหรือแรงอัดสูง รวมถึงไม่จุดใกล้แนวสายไฟ ชุมชน สถานีบริการน้ำมัน อ่านต่อ…

ปภ.วางมาตรการเชิกรุก เตรียมพร้อมป้องกันอุบัติภัย…สร้างความปลอดภัยช่วงเทศกาลวันลอยกระทง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการป้องกันอันตรายจากอุบัติภัยต่างๆ ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง โดยเข้มงวดกวดขันการพิจารณาออกใบอนุญาต หรือต่ออายุใบอนุญาตให้ผลิต สั่ง นำเข้า และจำหน่ายพลุ ดอกไม้เพลิง อ่านต่อ…

ปภ.กำหนดจัดงานสัมมนาระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 12 “ครึ่งทศวรรษ…กับการจัดการที่เข้มแข็ง”

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดงานสัมมนาระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิด "ครึ่งทางทศวรรษ…กับการจัดการที่เข้มแข็ง" ในวันที่ 14 15 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ…

ปภ.บูรณาการป้องกัน – แก้ไข ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน คุมเข้มการเผาในพื้นที่เสี่ยง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก ควันในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมุ่งเน้นการบูรณาการเชิงรุกในการวางแผนรับมือวิกฤติปัญหาไฟป่าและหมอก ควันให้สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่ อ่านต่อ…

ปภ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น "การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน" ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2558 จำนวน 9 ครั้ง อ่านต่อ…

ปภ.แนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายจากการขาดอากาศหายใจเสียชีวิตในบ่อลึก

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติในการป้องกันอันตรายจากการขาดอากาศหายใจเสียชีวิตในบ่อลึก โดยตรวจสอบก๊าซพิษและปริมาณออกซิเจนภายในบ่อ ระบายหรือถ่ายเทอากาศภายในบ่อ ตรวจตราอุปกรณ์ในการทำงานและอุปกรณ์ช่วยชีวิตให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ อ่านต่อ…

ปภ.เชิงรุกส่งเสริมการฝึกรับมือภัยพิบัติ – ตอบโต้เหตุฉุกเฉินในทุกระดับ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ โดยส่งเสริมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกระดับ เลือกประเภทภัยและสถานที่จัดการฝึกให้เหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงภัยในแต่ละพื้นที่ พร้อมเชื่อมโยงการปฏิบัติกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย อ่านต่อ…

ปภ. แถลงข่าวการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 22 “ก้าวแรก ก้าวไกล สู่ชุมชนปลอดภัย”

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.) แถลงข่าวความพร้อมในการประชุมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 22 เรื่องชุมชนปลอดภัย ประเด็น "ส่วนร่วมชุมชน :ก้าวแรก ก้าวไกล สู่ชุมชนปลอดภัย" ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ 22 26 อ่านต่อ…

ปภ.จัดงานวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี พ.ศ. 2558

รวมพลังคนไทยสร้างการสัญจรปลอดภัยตามมาตรฐานสากล กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย และภาคีเครือข่ายจัดงานวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี พ.ศ.2558 ภายใต้แนวคิด "ถึงเวลาแล้วที่จะหยุดฆาตรกรบนท้องถนน : It’s time to อ่านต่อ…

ปภ.บูรณาการป้องกัน – แก้ไข ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน คุมเข้มการเผาในพื้นที่เสี่ยง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอก ควันในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมุ่งเน้นการบูรณาการเชิงรุกในการวางแผนรับมือวิกฤติปัญหาไฟป่าและหมอก ควันให้สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่ อ่านต่อ…

ปภ. บูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศหนาวเย็น-ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวอย่างทั่วถึง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศหนาว เย็น โดยจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว สำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวและจัดทำบัญชีผู้ประสบภัยหนาวและวางแผนจัดสรรเครื่องกันหนาวอย่างทั่วถึง อ่านต่อ…

ปภ.วางมาตรการเชิงรุกป้องกันอันตรายจากภัยในช่วงฤดูหนาว

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางมาตรการป้องกันอันตรายจากภัยในช่วงฤดูหนาว โดยคุมเข้มการเผาในพื้นที่เสี่ยง เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน ติดตั้งป้ายเตือนอันตรายและไฟส่องสว่างบริเวณเส้นทางที่มีหมอกลงจัด อ่านต่อ…

ปภ. บูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศหนาวเย็น-ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวอย่างทั่วถึง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศหนาวเย็น โดยจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว สำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวและจัดทำบัญชีผู้ประสบภัยหนาว และวางแผนจัดสรรเครื่องกันหนาวอย่างทั่วถึง อ่านต่อ…