ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายแล้วทุกจังหวัด เตือนประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนอง – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางแห่ง

          กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม – 19 มิถุนายน 2560 เกิดสถานการณ์อุทกภัยใน 31 จังหวัด รวม 118 อำเภอ 558 ตำบล 3,724 หมู่บ้าน ผู้เสียชีวิต 7 รายปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด โดยมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) 22 จังหวัด รวม 99 อำเภอ 514 ตำบล 3,544 หมู่บ้าน 45 ชุมชน ทั้งนี้ ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วนแล้ว พร้อมประสานจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักบางแห่ง โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ เฝ้าระวังสถานการณ์ภัย รวมถึงจัดเตรียมเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที อ่านต่อ…

ปภ. แนะหลักขับรถกลางคืนปลอดภัย…ลดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติในการขับรถกลางคืนอย่างปลอดภัย โดยเปิดใช้ไฟสูงเป็นระยะในเส้นทางที่มืดมาก และเปลี่ยนเป็นไฟต่ำเมื่อมีรถสวนทางมา เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากกว่าปกติ ขับรถให้ช้ากว่าปกติ ขับรถในช่องทางซ้าย เพื่อป้องกันแสงไฟรถที่ขับสวนทางมา อ่านต่อ…

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายแล้วทุกจังหวัด มีจังหวัดประกาศพื้นที่ประสบอุทกภัย 21 จังหวัด

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 19 มิถุนายน 2560 เกิดสถานการณ์อุทกภัยใน 31 จังหวัด รวม 117 อำเภอ 556 ตำบล 3,708 หมู่บ้าน ประชาชน ผู้เสียชีวิต 7 ราย ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด อ่านต่อ…

ปภ.รายงานมีจังหวัดประกาศพื้นที่ประสบอุทกภัย 21 จังหวัด บูรณาการทุกภาคส่วนเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 17มิถุนายน 2560 เกิดสถานการณ์อุทกภัยใน 31 จังหวัด รวม 117 อำเภอ 556 ตำบล 3,708 หมู่บ้าน ประชาชน ผู้เสียชีวิต 7 ราย ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด อ่านต่อ…

ปภ.ยกระดับระบบการแจ้งเตือนภัย สร้างประเทศไทยปลอดภัยจากสาธารณภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัยของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ครอบคลุม 4 ขั้นตอนสำคัญ ทั้งการเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์ภัยการแจ้งเตือนล่วงหน้า การแจ้งเตือนภัย และการรับมือและการอพยพ อ่านต่อ…

ปภ. แนะหลักขับรถตามหลัง – ใกล้รถขนาดใหญ่…ลดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติในการขับรถตามหลังหรือเข้าใกล้รถขนาดใหญ่ โดยหลีกเลี่ยงการขับรถตีคู่ ขับนำหน้า หรือขับตามหลังรถขนาดใหญ่ในระยะกระชั้นชิด เว้นระยะห่างจากรถคันหน้า 5 – 6 เมตร ไม่ขับรถแซงหรือเปลี่ยนช่องทางกะทันหัน โดยเฉพาะบริเวณจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ อ่านต่อ…

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายแล้วทุกจังหวัด เตือนประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนอง และฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลาง ภาคตะวันออก กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 20มิถุนายน 2560 เกิดสถานการณ์อุทกภัยใน 31 จังหวัด รวม 118 อำเภอ 558 ตำบล 3,724 หมู่บ้าน ผู้เสียชีวิต 7 ราย ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด อ่านต่อ…

ปภ.แนะสตรีมีครรภ์เตรียมพร้อม – เรียนรู้ข้อควรปฏิบัติ…เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง

สตรีมึครรภ์เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากการเดินทาง เนื่องจากสภาพร่างกายและสรีระ ที่เปลี่ยนแปลงในขณะตั้งครรภ์ โดยเฉพาะหากประสบอุบัติเหตุ จะทำให้ได้รับบาดเจ็บรุนแรง ส่งผลให้เสี่ยงต่อการเกิดภาวะแท้งและเป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์ เพื่อความปลอดภัย กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทา อ่านต่อ…

ปภ.เสริมสร้างศักยภาพชุมชนพร้อมจัดการภัยพิบัติ สร้างความปลอดภัยยั่งยืน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้สามารถรับมือและจัดการสาธารณภัยได้ด้วยตนเอง ภายใต้แนวคิด "การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน" ผ่านกลไกการเตรียมพร้อมรับมือและลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับชุมชน 3 ด้านหลัก อ่านต่อ…

ปภ.แนะผู้ขับขี่จัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ประจำรถ…เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะผู้ขับขี่จัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉิน ไว้ประจำรถ อาทิ แม่แรง ประแจขันล้อ และยางอะไหล่ ใช้สำหรับเปลี่ยนยางรถยนต์กรณียางรั่วหรือระเบิด สายพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์ ใช้กรณีแบตเตอรี่เสื่อม ถังดับเพลิงขนาดเล็ก ใช้สำหรับดับเพลิงที่ไหม้รถที่ไม่รุนแรงมากนัก อ่านต่อ…

ปภ. เตือนอุบัติภัยในรถจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติในการใช้รถในกรณีต่างๆ โดยดับเครื่องยนต์ทุกครั้งก่อนลงไปเปิดปิดประตูบ้าน หลีกเลี่ยงการทิ้งเด็กไว้ในรถเพียงลำพัง ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งที่ตรวจสอบสภาพรถ ไม่สูบบุหรี่ในขณะขับรถ ไม่จัดเก็บสิ่งของไว้ใต้เบาะนั่งคนขับ อ่านต่อ…

ปภ.แนะสตรีมีครรภ์เตรียมพร้อม – เรียนรู้ข้อควรปฏิบัติ…เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติในการเดินทางสำหรับสตรีมีครรภ์ โดยการโดยสารรถยนต์ ควรนั่งบริเวณเบาะด้านหน้าข้างคนขับ พร้อมคาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งที่เดินทาง การโดยสารรถประจำทาง ควรหลีกเลี่ยงการใช้บริการรถโดยสารที่มีคนหนาแน่น อ่านต่อ…

ปภ.แนะผู้ขับขี่เรียนรู้ข้อควรปฏิบัติในการตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมก่อนเดินทาง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบสภาพรถ โดยยางรถยนต์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่บุบ บวม หรือปริแตก ระบบไฟมีแสงไฟส่องสว่างครบทุกดวง ใบปัดน้ำฝน กวาดน้ำบนกระจกได้สะอาด ไม่มีเสียงดัง เครื่องยนต์ทำงานปกติ ไม่มีเสียงดังผิดปกติ หรือมีสัญญาณไฟเตือนบริเวณหน้าปัด อ่านต่อ…

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ.2560

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 นายธนะ พรหมดวง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี และ นายชุมพล พิชญชัย รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย เข้าร่วมประชุมกำหนดรายละเอียดสถานีฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ.2560 ณ อ่านต่อ…

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมเตรียมการรับองคมนตรี

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 นายธนะ พรหมดวง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย จัดเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมเครื่องสูบน้ำแบกหาม และรถยนต์กู้ภัยอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ เข้าร่วมในโอกาสที่ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี อ่านต่อ…

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมพิธีปิดหลักสูตรผู้อำนวยการท้องถิ่น รุ่นที่ 12

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบหมายให้ นายธนะ พรหมดวง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร เข็มวิทยฐานะ และปิดการฝึกอบรม ให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้อำนวยการท้องถิ่น รุ่นที่ 12 ณ ห้องกรรณิการ์ อ่านต่อ…

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสระบุรี

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย จัดเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย รถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล และรถบรรทุกขนาดเล็ก ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ณ ตำบลบ้านครัว และ ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี อ่านต่อ…

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมหารือปัญหา ข้อเสนอแนะ และอุปสรรคของการปฏิบัติงาน จังหวัดสระบุรี

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 นายธนะ พรหมดวง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี ร่วมหารือปัญหา ข้อเสนอแนะ อ่านต่อ…

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมกำจัดผักตบชวาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย จัดเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยรถบรรทุกขนาดใหญ่ 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั่นจั่น รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ และเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ เข้าดำเนินงานในพื้นที่คลองตาลโตนด ซอยวิภาวดี-รังสิต อ่านต่อ…

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมการฝึกระดมกำลังเพื่อการทหาร ประจำปี 2560

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี มอบหมายให้ ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย จัดเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมืออุปกรณ์ ประกอบด้วย รถยนต์นั่งตรวจการณ์ จำนวน 1 คัน รถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย จำนวน 1 คัน รถผลิตน้ำดื่ม จำนวน 1 คัน อ่านต่อ…