ปภ.แนะข้อควรปฏิบัติขณะเติมก๊าซรถยนต์ เพิ่มความปลอดภัย…ลดเสี่ยงอันตรายร้ายแรง

          กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะผู้ใช้รถระบบก๊าซเลือกใช้บริการจากสถานีบริการก๊าซที่ได้มาตรฐาน ดับเครื่องยนต์และลงจากรถทุกครั้ง ไม่ประกอบกิจกรรมที่ทำให้เกิดประกายไฟขณะเติมก๊าซ ไม่เติมก๊าซเกินแรงดันหรือความจุของถังก๊าซ รวมถึงไม่ถ่ายก๊าซจากถังหนึ่งไปสู่อีกถังหนึ่งหรือเติมก๊าซผิดประเภท และเมื่อเติมก๊าซเสร็จควรรอให้พนักงานของสถานีเติมก๊าซถอดสายและเก็บหัวเติมก๊าซให้เรียบร้อยก่อนจ่ายเงิน จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการระเบิดและไฟไหม้รถ
          นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า บ่อยครั้งที่รถติดตั้งระบบก๊าซเกิดระเบิดหรือไฟไหม้ในขณะเติมก๊าซ การเลือกเติมก๊าซจากสถานีบริการที่ได้มาตรฐานและการเรียนรู้ข้อควรปฏิบัตินการเติมก๊าซอย่างถูกวิ อ่านต่อ…

ปภ.รายงานสถานการณ์ฝนตกหนัก และวาตภัยในพื้นที่ 3 จังหวัด เตือนประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นและฝนตกหนักบางพื้นที่ ช่วงวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2559

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์ฝนตกหนักและวาตภัยใน 3 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ฉะเชิงเทรา และอำนาจเจริญ บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 20 หลังคาเรือน เสาไฟฟ้าแรงสูงหัก32 ต้น ผู้เสียชีวิต 1 ราย ผู้บาดเจ็บ 9 ราย อ่านต่อ…

ปภ. ร่วมดำเนินการศึกษาวิจัยการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศภัยพิบัติ พัฒนาต้นแบบแอปพลิเคชั่นและคลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมสังคม สถาบันเนจ์ฟิวชั่น มูลนิธิบูรณชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการศึกษาวิจัยการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศภัยพิบัติของหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชน อ่านต่อ…

ปภ.แนะประชาชนเรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี…ลดเสี่ยงอันตรายในช่วงฤดูฝน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนเรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าในช่วงฤดูฝนอย่างถูกวิธี โดยตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ภายนอกอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หลีกเลี่ยงการสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกชื้นหรือยืนบนพื้นที่ชื้นแฉะ อ่านต่อ…

ปภ. รายงานสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง และวาตภัยในพื้นที่ 3 จังหวัด เตือนประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 25 – 30 กรกฎาคม 2559

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง และวาตภัยในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ฉะเชิงเทรา และเลย บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจากวาตภัย 8 หลังคาเรือน ปัจจุบันสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว พร้อมแจ้งเตือนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ่านต่อ…

ปภ. รายงานสถานการณ์ภัยแล้งสิ้นสุด ประกาศยุติเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในทุกพื้นที่

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์ภัยแล้งของประเทศไทยได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยทั้ง 41 จังหวัดได้ประกาศยุติเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ในทุกพื้นที่ ขณะที่ปริมาณฝนเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ แต่ปริมาณน้ำในเขื่อนยังอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ อ่านต่อ…

ปภ.รายงานสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่ง 2 จังหวัด ประสาน 6 จังหวัดเตรียมรับมือภาวะฝนตกหนักและฝนตกสะสมในระยะนี้

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งใน 2 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก และสุราษฎร์ธานี รวม 3 อำเภอ 16 ตำบล 95 หมู่บ้าน ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลง ยังคงมีน้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำทางการเกษตรในบางพื้นที่ พร้อมแจ้งเตือนจังหวัดจันทบุรี ตราด พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง อ่านต่อ…

ปภ.แนะประชาชนเรียนรู้แก้ไขจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยจากไฟฟ้าในช่วงฤดูฝน

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)แนะประชาชนเรียนรู้แก้ไขจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยจากไฟฟ้าในช่วงฤดูฝนโดยสายไฟฟ้าตามผนังหรือนอกอาคารไม่ควรมีรอยบวมหรือรอยไหม้ สายไฟฟ้าที่อยู่ใต้ฝ้า เพดาน หรือหลังคา ควรหมั่นตรวจสอบหลังคาไม่ให้มีรอยรั่ว พร้อมทำรางร้อยสายไฟ อ่านต่อ…

ปภ.ประสานจังหวัดภาคเหนือ เฝ้าระวังสถานการณ์ภัยจากฝนตกหนักและฝนตกสะสม กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกช่วงบ่ายถึงค่ำ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสานจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยจากฝนตกหนักและฝนตกสะสม อาจทำให้เกิดอุทกภัยและดินถล่มขึ้นได้ โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ และเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิด อ่านต่อ…

ปภ.ติวเข้มวิทยากรจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM) ขยายผลการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างยั่งยืน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดอบรมวิทยากรการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Disaster Risk Management : CBDRM) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถจัดการภัยพิบัติในเบื้องต้นด้วยตนเองอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน อ่านต่อ…

ปภ.แนะผู้ขับขี่เตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมขับรถ ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลเข้าพรรษา

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะผู้ใช้รถใช้ถนนเตรียมสภาพร่างกาย ให้พร้อมขับรถในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลเข้าพรรษา โดยนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสม ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาท และไม่ควรขับรถติดต่อกันเป็นเวลานาน อ่านต่อ…

ศปถ.บูรณาการทุกภาคส่วนสร้างความปลอดภัยทางถนนช่วงวันหยุดเทศกาลเข้าพรรษา คุมเข้มปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนครอบคลุมทุกด้าน

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทยบูรณาการหน่วยงานสร้างความปลอดภัยทางถนนแก่ประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลเข้าพรรษา ภายใต้กลไก "ประชารัฐ" โดยบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดกับผู้กระทำผิด เพิ่มความเข้มข้นในการจัดตั้งจุดตรวจ อ่านต่อ…

ปภ.บูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ช่วงวันหยุดยาวเทศกาลเข้าพรรษา 2559 ครอบคลุมทุกมิติ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดยาวเทศกาลเข้าพรรษา ปี พ.ศ. 2559 โดยเน้นการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การแก้ไขจุดเสี่ยง ปรับปรุงถนนและสภาพแวดล้อมริมทางให้ปลอดภัย พร้อมส่งเสริมการใช้กลไก อ่านต่อ…

ปภ. รายงานสถานการณ์น้ำไหลหลากและน้ำล้นตลิ่ง รวม 4 จังหวัด พร้อมเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์น้ำไหลหลากใน 2 จังหวัด ได้แก่ชลบุรี และฉะเชิงเทรา รวม 4 อำเภอ 4 ตำบล ประชาชนได้รับผลกระทบ 156 ครัวเรือน ปัจจุบันสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว และน้ำล้นตลิ่งใน 2 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก และสุราษฎร์ธานี รวม 3 อำเภอ 16 ตำบล อ่านต่อ…

ปภ.บูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ช่วงวันหยุดยาวเทศกาลเข้าพรรษา 2559 ครอบคลุมทุกมิติ

กระทรวง มหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง วันหยุดยาวเทศกาลเข้าพรรษา ปี พ.ศ. 2559 โดยเน้นการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การแก้ไขจุดเสี่ยง ปรับปรุงถนนและสภาพแวดล้อมริมทางให้ปลอดภัย พร้อมส่งเสริมการใช้กลไก อ่านต่อ…

ปภ.แนะผู้ขับขี่เตรียมสภาพรถให้ใช้งานอย่างปลอดภัยในช่วงฤดูฝน เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)แนะผู้ใช้รถใช้ถนนเตรียมสภาพรถให้พร้อมขับขี่ในช่วงฤดูฝน โดยตรวจสอบใบปัดน้ำฝน กระปุกน้ำฉีดกระจก ระบบเบรก ยางรถยนต์และสัญญาณไฟให้พร้อมใช้งานรวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น อาทิ ยางอะไหล่ สายพ่วงแบตเตอรี่ ไว้ใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน อ่านต่อ…

ปภ. รายงานสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง 2 จังหวัด พร้อมประสานจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก และภาคใต้ รับมือฝนตกหนักต่อเนื่อง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก และสุราษฎร์ธานี รวม 3 อำเภอ 16 ตำบล 95 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,004 ครัวเรือน ทั้งนี้ ปภ. ได้ร่วมกับหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความเสียหายและปฏิบัติการ อ่านต่อ…

ศปถ. บูรณาการทุกภาคส่วนสร้างความปลอดภัยทางถนนช่วงวันหยุดเทศกาลเข้าพรรษา

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดเทศกาลเข้าพรรษา ปี พ.ศ. 2559 ภายใต้กลไก "ประชารัฐ" โดยมุ่งเน้นมาตรการเชิงป้องกัน เฝ้าระวัง และลดปัจจัยเสี่ยง อ่านต่อ…

ปภ.ประสาน 25 จังหวัด ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เตรียมรับมือภาวะฝนตกหนัก ช่วง 5 – 7 กรกฎาคม 2559

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 25 จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เตรียมพร้อมรับมือฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักถึงหนักมาก จากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ในช่วงระหว่างวันที่ 5 7 กรกฎาคม 2559 อาจทำให้เกิดอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มขึ้นได้ อ่านต่อ…

ปภ. บูรณาการขับเคลื่อนมาตรการป้องกัน – แก้ไขปัญหาการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ โคมลอย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการประสานการปฏิบัติร่วมกับกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นสู่อากาศ โดยให้จังหวัดจัดทำประกาศจังหวัด อ่านต่อ…