ปภ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระงับเหตุเพลิงไหม้หอพักนักเรียนหญิง จ.เชียงราย

          กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมรถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้หอพักนักเรียนหญิง โรงเรียนเกียรติพิทักษ์ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้เสียชีวิต 17 ราย สูญหาย 2 ราย และบาดเจ็บ 5 ราย ซึ่งได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไหม้และนำร่างผู้เสียชีวิตตรวจพิสูจน์ฃ เอกลักษณ์บุคคล รวมถึงนำสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องนอนไปมอบแก่ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
          นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้หอพักนักเรียนหญิง โรงเรียนเกียรติพิทักษ์ ซึ่งเป็นสถานสงเคร อ่านต่อ…

ปภ.รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 35 จังหวัด พร้อมประสานจังหวัดเร่งบรรเทาและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 35 จังหวัด พร้อมประสานจังหวัดและหน่วยงานทุกภาคส่วนเร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยจัดรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน อ่านต่อ…

ปภ.บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยในช่วงฤดูฝนเชิงรุก

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เตรียมพร้อมรับมือและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยในช่วงฤดูฝนเชิงรุก โดยประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางระบบการแจ้งเตือนภัยที่รวดเร็ว และเข้าถึงประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย อ่านต่อ…

ปภ.ประสาน 22 จังหวัดภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก เตรียมรับมืออุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ในช่วงวันที่ 23 – 26 พ.ค. 59

กระทรวง มหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 22 จังหวัดภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก เตรียมรับมือภาวะฝนตกหนัก ในช่วงวันที่ 23 – 26 พ.ค. 59 ทำให้เกิดอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัย อ่านต่อ…

ปภ.ลงพื้นที่ตรวจสอบไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส

นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) พร้อมด้วยนายโส เหมกุล ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา และนายสายัน กิจมะโน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุโต๊ะแดง ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส อ่านต่อ…

ปภ.แนะผู้ขับขี่เรียนรู้หลักขับรถช่วงฝนตก . . . เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะผู้ขับขี่เรียนรู้หลักการขับรถในช่วงฝนตก โดยปรับระดับความเร็วของที่ปัดน้ำฝนให้สัมพันธ์กับความแรงของเม็ดฝน เปิดไฟหน้ารถ ไม่เปิดใช้สัญญาณไฟสูงและไฟกะพริบ รวมถึงเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถเป็นพิเศษ ไม่ขับรถเร็ว อ่านต่อ…

ปภ.แนะเทคนิคการกู้รถเมื่อรถดับกลางน้ำขณะขับผ่านเส้นทางน้ำท่วม

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติกรณีรถดับขณะขับผ่านเส้นทางน้ำท่วม โดยนำรถออกจากเส้นทาง โดยใช้วิธีลาก จูง ห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์หรือบิดกุญแจไปในตำแหน่ง ON อย่างเด็ดขาด พร้อมเปิดฝากระโปรงรถและปลดขั้วแบตเตอรี่ออกกรณีไม่สามารถลากรถให้พ้นจากเส้นทางที่มีน้ำท่วมได้ อ่านต่อ…

ปภ.แนะผู้ขับขี่เรียนรู้เทคนิคขับรถผ่านเส้นทางน้ำท่วม…ลดเสี่ยงอันตราย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติในการขับรถผ่านเส้นทางน้ำท่วมและหลังขับรถลุยน้ำท่วม โดยเมื่อขับรถผ่านเส้นทางน้ำท่วม ไม่ควรขับรถเร็ว รักษาความเร็วรถอย่างสม่ำเสมอ ไม่เร่งเครื่องยนต์ เพราะน้ำอาจกระจายขึ้นมาบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทาง และเข้าไปในห้องเครื่อง อ่านต่อ…

ปภ.รายงานสถานการณ์ภัยในหลายพื้นที่ พร้อมประสานจังหวัดเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เกิดฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังใน 8 เขตของกรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังเกิดพายุลมแรงและฝนตกหนักในหลายจังหวัด สำหรับสถานการณ์ภัยแล้งมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) รวม 35 จังหวัด อ่านต่อ…

ปภ.รายงานพื้นที่ประสบภัยแล้ง 35 จังหวัด ประสานจังหวัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งต่อเนื่อง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 35 จังหวัด 213 อำเภอ 1,087 ตำบล 8,711 หมู่บ้าน แยกเป็น น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค 11 จังหวัด น้ำเพื่อการเกษตร 8 จังหวัด น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร 16 อ่านต่อ…

ปภ.จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3/2559 เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายจราจรให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยเสี่ยงหลักที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะประเด็นเมาแล้วขับ ขับรถเร็ว การออกใบอนุญาตขับขี่ อ่านต่อ…

ปภ.ประสาน 10 จังหวัด เตรียมรับมือฝนตกหนักและวาตภัยจากคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 20 – 25 พ.ค. 59

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 10 จังหวัด ภาคใต้และภาคตะวันออก เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนักและวาตภัยจากคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 20 – 25 พฤษภาคม 2559 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัย อ่านต่อ…

ปภ.กำหนดแนวทางจัดการสาธารณภัย “1 ระบบ 4 แนวทาง” พร้อมประสานจังหวัดใช้เป็นกลไกเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กำหนดแนวทางการจัดการสาธารณภัยภายใต้กลไก "1 ระบบ 4 แนวทาง" เพื่อเตรียมความพร้อมจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ ให้สอดคล้องกับแผน ปภ.ชาติ พ.ศ.2558 และแผน ปภ.ทุกระดับ อ่านต่อ…

ปภ. แนะเตือน 7 จุดเสี่ยงอุบัติภัยในโรงเรียน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เตือน 7 จุดเสี่ยงที่มักเกิดอุบัติภัยในโรงเรียน พร้อมแนะผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ร่วมกันตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงอันตราย โดยยึดติดเครื่องเล่นกับพื้นอย่างแน่นหนา ตรวจสอบประตูรั้ว หน้าต่าง ระเบียง ให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง อ่านต่อ…

ปภ. แนะผู้ขับขี่เตรียมสภาพรถให้พร้อมเดินทางในช่วงฤดูฝน . . . ลดเสี่ยงอุบัติเหตุ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะผู้ขับขี่เตรียมสภาพรถให้พร้อมใช้งานในช่วงฤดูฝน โดยตรวจสอบที่ปัดน้ำฝนให้กวาดน้ำบนกระจกได้สะอาด กระปุกน้ำฉีดกระจกไม่มีรอยรั่วซึม ระบบเบรกสามารถหยุดรถได้ในระยะทางที่กำหนด ไม่มีอาการผิดปกติขณะใช้งาน ยางรถยนต์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ อ่านต่อ…

ปภ.รายงานสถานการณ์ไฟป่าใน 3 จังหวัดภาคใต้และภาคเหนือ พร้อมระดมสรรพกำลังปฏิบัติการดับไฟป่าอย่างต่อเนื่อง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์ไฟป่าใน 3 จังหวัดภาคใต้และภาคเหนือโดยไฟป่าพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส สามารถควบคุมไฟมิให้ขยายวงกว้าง แต่ไฟยังดับไม่สนิท โดยมีไฟไหม้ในชั้นใต้ดิน ขณะที่ไฟป่าอุทยานแห่งชาติเขาปู่ เขาย่า จังหวัดพัทลุง ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ อ่านต่อ…

ปภ.รายงานมีจังหวัดได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน รวม 5 จังหวัด พร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559มีจังหวัดได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน 5 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ ลพบุรี นครราชสีมา และนครสวรรค์ รวม 15 อำเภอ 32 ตำบล 45 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 403 หลังคาเรือน ทั้งนี้ อ่านต่อ…

ปภ.รายงานมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนรวม 56 จังหวัด พร้อมประสานจังหวัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. ปัจจุบัน มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน 56 จังหวัด รวม 365 อำเภอ 899 ตำบล 2,264 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 29,354หลังคาเรือน โรงเรียน 8 แห่ง โรงพยาบาล 1 แห่ง วัด 8 แห่ง สถานที่ราชการ 4 แห่ง ผู้ได้รับบาดเจ็บ 27 อ่านต่อ…

ปภ.รายงานสถานการณ์ไฟป่าใน 3 จังหวัดภาคใต้และภาคเหนือ พร้อมระดมสรรพกำลังปฏิบัติการดับไฟป่าอย่างเต็มกำลัง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์ไฟป่า โดยไฟป่าพรุโต๊ะแดง ในจังหวัดนราธิวาส ไฟยังดับไม่สนิท โดยมีไฟไหม้ในชั้นใต้ดิน ขณะที่ไฟป่าเขาทะลุ จังหวัดชุมพรและตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้ว ซึ่ง อ่านต่อ…

ปภ.บูรณาการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุฤดูร้อนอย่างเต็มกำลัง

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บูรณาการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนอย่างเต็มกำลัง โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศประกาศแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย อ่านต่อ…