ปภ.แนะวิธีแก้ไขกรณีเกิดละอองฝ้าเกาะกระจกรถ…เพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทาง

          กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะวิธีแก้ไขกรณีเกิดละอองฝ้าเกาะกระจกรถ โดยเพิ่มความเย็นของเครื่องปรับอากาศ ลดระดับกระจกหน้าต่างรถลงเล็กน้อย ปรับอุณหภูมิภายในและภายนอกห้องโดยสารรถให้สมดุลกัน เปิดใช้อุปกรณ์ที่ปัดน้ำฝน และฉีดน้ำเช็ดกระจกควบคู่ไปด้วย หรือเปิดปุ่มไล่ฝ้า เพื่อให้ละอองฝ้าจางหายไป จะทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางชัดเจนขึ้น จึงช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางช่วงฤดูหนาว
          นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า การขับรถในช่วงฤดูหนาว อุณหภูมิที่ไม่สมดุลระหว่างในและนอกห้องโดยสารรถ ทำให้ไอน้ำจับตัวเป็นละอองฝ้าเกาะกระจกรถ จึงส่งผลต่อทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทาง หากอุณห อ่านต่อ…

ปภ.บูรณาการจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง เน้นบริหารจัดการและจัดสรรน้ำเป็นระบบเชื่อมโยงทุกพื้นที่ – ทั่วถึง – มีประสิทธิภาพ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กำหนดมาตรการเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง โดยจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งครอบคลุมทั้งในและนอกเขตชลประทาน บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการและจัดสรรน้ำให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพวางระบบแจกจ่ายน้ำเชื่อมโยงในทุกระดับ อ่านต่อ…

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัย 4 จังหวัด 13 อำเภอ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม2557จนถึงปัจจุบันเกิดสถานการณ์อุทกภัย 8 จังหวัด 25 อำเภอ 79 ตำบล 353 หมู่บ้าน สถานการณ์คลี่คลายแล้ว อ่านต่อ…

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัย 4 จังหวัด 6 อำเภอ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม2557จนถึงปัจจุบัน เกิดสถานการณ์อุทกภัย 11 จังหวัด 29 อำเภอ 83 ตำบล 359 หมู่บ้าน สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 7 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สตูล กาญจนบุรี กระบี่ นครสวรรค์ อ่านต่อ…

ปภ.ร่วมกับเทสโก้ โลตัส จัดโครงการ “ถุงบรรเทาทุกข์ 10,000 ชุด เพื่อพี่น้องที่ประสบภัย”

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ เทสโก้ โลตัส ดำเนินโครงการ ถุงบรรเทาทุกข์ 10,000 ชุด เพื่อพี่น้องที่ประสบภัย โดยเทสโก้ โลตัส สนับสนุนสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นสำหรับบรรจุในถุงบรรเทาทุกข์ จำนวน 10,000 ชุด เพื่อให้ ปภ. อ่านต่อ…

ปภ.เตือน 20 จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่มในช่วงวันที่ 4 – 7 ตุลาคม 2557

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งเตือน 20 จังหวัดภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ในช่วงวันที่ 4 7 ตุลาคม 2557 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัย พร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็วและเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อม เผชิญเหตุ อ่านต่อ…

ศูนย์ ปภ. เขต ๑ ปทุมธานี รายงานเกิดน้ำล้นตลิ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ประสบภัย 2 อำเภอ 10 ตำบล 64 หมู่บ้าน

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบ เกิดสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ประสบภัยใน 2 อำเภอ 10 ตำบล 64 หมู่บ้านบ้านเรือนได้รับผลกระทบ 1,612 ครัวเรือน อ่านต่อ…

ปภ.แนะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย เตรียมพร้อมเรียนรู้รับมือภัยพิบัติ…ลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ โดยเรียนรู้หลักปฏิบัติขั้นพื้นฐานในการป้องกันภัยพิบัติ จดจำหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานสำคัญ อ่านต่อ…

ปภ. สรุปช่วงวันที่ 26 ส.ค. – ปัจจุบัน เกิดอุทกภัย 29 จังหวัด คลี่คลายแล้ว 25 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 4 จังหวัด

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2557 ถึงปัจจุบันเกิดสถานการณ์อุทกภัยใน 29 จังหวัด 77 อำเภอ 204 ตำบล 826 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 19,374 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 12 ราย ขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 25 อ่านต่อ…

ศูนย์ ปภ.เขต 1 ปทุมธานี ร่วมต้อนรับคณะที่ปรึกษาอาวุโส ด้านการบริหารจัดการสาธารณภัยของมูลนิธิเอเชีย

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบหมายให้นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ. เขต 1 ปทุมธานี พร้อมด้วย นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ และคณะเจ้าหน้าที่วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ ปภ.เขต 1 อ่านต่อ…

ปภ. โดย ศูนย์ ปภ. เขต 1 ปทุมธานี สนับสนุนเครื่องจักรกลยานพาหนะ ขุดลอกลำน้ำเตรียมพร้อมรับมือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี เปิดเผยว่า ตามที่เกิดฝนตกชุกบริเวณตอนบนของประเทศไทย ส่งผลให้ปริมาณน้ำท่าในลำน้ำต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นและไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรรค์ อ่านต่อ…

ปภ. ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (กำจัดผักตบชวา) ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วย นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี อ่านต่อ…

ปภ.แนะวิธีเตรียมพร้อมรับมือและข้อควรปฏิบัติขณะเกิดอุทกภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย โดยติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำในพื้นที่ จัดสภาพแวดล้อมรอบบ้านให้ปลอดภัยจากน้ำท่วม อ่านต่อ…

พลเอกประยุทธ์ห่วงสถานการณ์น้ำท่วมสุโขทัย สั่งการ ปภ.ระดมวัสดุอุปกรณ์ พร้อมประสานหน่วยทหารเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ห่วงใยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ได้สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ระดมเจ้าหน้าที่ประสานกำลังกับหน่วยทหารกองทัพภาคที่ 3 อ่านต่อ…

ปภ. สรุปช่วงวันที่ 26 ส.ค. – ปัจจุบัน เกิดอุทกภัย 24 จังหวัด คลี่คลายแล้ว 19 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 5 จังหวัด

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2557 จนถึงปัจจุบัน เกิดสถานการณ์อุทกภัยใน 24 จังหวัด 50 อำเภอ 99 ตำบล 383 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 9,886 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 8 ราย ขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 19 อ่านต่อ…

ปภ.ประชุมหารือจัดทำแนวปฏิบัติเชิงบูรณาการเตรียมพร้อมรับมือเชื้อไวรัสอีโบลา

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หารือจัดทำแนวทางปฏิบัติงานแบบบูรณาการเตรียมความพร้อมรับผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเกิดการระบาดภายในประเทศ อ่านต่อ…

ปภ.ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย จัดประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทยจัดการประกวดคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ปี 2557 : Motorcycle Road Safety Video Clip Contest อ่านต่อ…

ปภ.เตือน 10 จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังฝนตกหนักและคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2557

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งเตือน 10 จังหวัดภาคใต้ เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำล้นตลิ่ง น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม รวมถึงคลื่นลมในทะเลมีกำลังแรง ในช่วงวันที่ 27 29 สิงหาคม 2557 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัย อ่านต่อ…

ปภ.เตือน 29 จังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่มในช่วงวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2557

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งเตือน 29 จังหวัดภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มในช่วงวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2557 โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัย อ่านต่อ…

ชมรมแม่บ้าน ปภ.จัดโครงการขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกกันน็อคจับมือเครือข่ายมอบหมวกนิรภัยแก่หน่วยทหาร

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยชมรมแม่บ้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุทางถนน จัดโครงการ ขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกกันน็อค เพื่อขับเคลื่อนการรณรงค์ส่งเสริมการสวม หมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ตามแนวทางทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2554 -2563 โดยมอบหมวกนิรภัย 200 อ่านต่อ…