Photo release: ธนาคารกรุงเทพ นำเสนอบริการตรวจดูภาพเช็คสั่งจ่ายได้ง่ายๆ ผ่านบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง เพิ่มความสะดวกสบายแก่ลูกค้า

 

          ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำเสนอบริการเรียกดูภาพเช็คสั่งจ่ายจากรายการบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ผ่านบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และบิซ ไอแบงก์กิ้ง โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบรายละเอียดเช็คที่สั่งจ่ายได้ง่ายๆ ทุกที่ทุกเวลา และสามารถสั่งพิมพ์ภาพเช็คได้ ช่วยให้การทำธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารแห่งแรกที่ได้ทำการพัฒนาระบบการแสดงภาพเช็คอย่างต่อเนื่อง โดยในเบื้องต้นจะให้บริการเรียกดูภาพเช็คที่เข้าระบบเคลียริ่งในเขตนครหลวง โดยลูกค้าบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง และ บิซ ไอแบงก์กิ้ง สามารถเรียกดูภาพเช็คย้อนหลังได้นานถึง 180 วัน สำหรับลูกค้าทั่วไปสามารถสมัครใช้บริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้งได้ง่ายๆ ผ่านเครื่องเอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพ หรือ สาขาธนาคารกรุงเทพ ส่วนลูกค้านิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจการค้า สามารถสมัครใช้บริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง ได้ที่สำนักธุรกิจและสาขาธนาคารกรุงเทพ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkokbank.com/ibanking และ www.bangkokbank.com/bizibanking