ตลาดหุ้นปรับฐานโอกาสลงทุน LTF/RMFรอบสุดท้ายของปี

          นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า นักลงทุนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจลงทุนในกองทุน LTF / RMF ในช่วงเวลานี้น่าสนใจ เพราะตลาดหุ้นปรับตัวลดลง และเป็นโอกาสการลงทุนใน LTF / RMF รอบสุดท้ายของปี เนื่องจากแรงขายทำกำไรของนักลงทุนต่างประเทศ ความกังวลต่อการก่อการร้ายในเยอรมันและ ตุรกี และปัจจัยกระทบจากค่าเงินที่อ่อน ส่งผลให้มีเงินไหลออกไปสู่ตลาด Emerging market แต่อย่างไรก็ตาม การไหลออกของเงินลงทุนค่อนข้างจำกัด 
          ดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่ดี สำหรับการลงทุนใน LTF / RMF โดยบลจ.กรุงไทย มีหลายกองทุนที่น่าสนใจ และสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนได้สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน AIMC เช่น กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RM อ่านต่อ…

KTAMเพิ่มทางเลือกในภาวะการเมืองร้อน เปิดขายไทยคอมเมอร์เชียล15 – 23มีนาคมนี้

นายสมชัย บุญนำศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทจะเปิดจำหน่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยคอมเมอร์เชียลอินเวสเม้นต์ ( TCIF ) ระหว่างวันที่ 15-23 มีนาคม 2553 มูลค่า 1,960 ล้านบาท ลงทุนในโครงการอาคารเนชั่น อ่านต่อ…