บลจ.กสิกรไทย เฮ! โชว์ผลงานกองทริกเกอร์หุ้นไทย กองทุน KTFT5 วิ่งเข้าเป้าหมาย 5%

           นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ. กสิกรไทย) เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ บลจ.กสิกรไทย ได้เสนอขายกองทุนเปิดเค ไทย เฟล็กซิเบิ้ล ทริกเกอร์ 5 (KTFT5) ไปเมื่อวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้กองทุนดังกล่าวสามารถสร้างผลตอบแทนได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา กองทุน KTFT5 มีมูลค่าหน่วยลงทุนแตะที่ระดับ 10.7580 บาทต่อหน่วย โดยใช้ระยะเวลาบริหารประมาณ 11 เดือนนับจากวันจัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของกองทุนที่ระบุว่า บลจ.กสิกรไทยจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั้งหมดเมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.70 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทนที่ 5% ดังนั้น บลจ.กสิกรไทยจึงรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทั้งหมดใ อ่านต่อ…

บลจ.กสิกรไทย ส่ง 2 กองทุนไฮยิลด์บอนด์ อายุ 6 เดือน – 1 ปี ชูโอกาสรับผลตอบแทน 2.10% – 2.25% ต่อปี เสนอขาย 26-28 เม.ย. นี้

นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 26 – 28 เมษายน 2559 บลจ.กสิกรไทยจะเปิดเสนอขายกองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี เอเค (KEFF1YAK) ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนคาดว่าจะได้รับที่ อ่านต่อ…

บลจ.กสิกรไทย ส่ง 2 กองทุนไฮยิลด์บอนด์ อายุ 3-6 เดือน ชูโอกาสรับผลตอบแทนสูงสุด 2.10% ต่อปี เสนอขาย 19-25 เม.ย. นี้

นายนาวิน อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 19 25 เมษายน 2559 บลจ.กสิกรไทยจะเปิดเสนอขายกองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน ซียู (KEFF6MCU) ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนคาดว่าจะได้รับที่ อ่านต่อ…

บลจ. กสิกรไทย ส่ง 2 กองทุนใหม่ “K-EUX” และ “K-JPX” ชูโอกาสทำกำไรตามดัชนีอ้างอิงในตลาดหุ้นยุโรปและญี่ปุ่น

บลจ. กสิกรไทย สบจังหวะตลาดหุ้นยุโรปและญี่ปุ่นปรับตัวลงมาในราคาถูก ส่งกองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นยุโรป (K-EUX) และกองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น (K-JPX) มุ่งสร้างผลตอบแทนตามดัชนีอ้างอิง พร้อมรับโอกาสเติบโตจากปัจจัยบวก เสนอขายครั้งแรก 19-25 เม.ย.นี้ ลงทุนขั้นต่ำเพียง 5,000 บาทนายนาวิน อินทรสมบัติ อ่านต่อ…

บลจ.กสิกรไทย เผยตลาดหุ้นอาเซียนปรับตัวโดดเด่น โชว์ผลงาน K-AEC หลังจัดตั้งกองทุนเพียง 1 เดือนให้ผลตอบแทน 4.76%

บลจ.กสิกรไทย อวดผลการดำเนินงานกองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน (K-AEC) หลังตั้งกองทุนได้เพียง 1 เดือน ให้ผลตอบแทนย้อนหลังประมาณ 4.76% เหตุฟันด์โฟลว์ไหลเข้าตลาดเกิดใหม่ ดันตลาดหุ้นอาเซียนปรับตัวโดดเด่น ม พร้อมชี้ตลาดอาจมีความผันผวนและแรงเทขายทำกำไรในระยะสั้น อ่านต่อ…

บลจ.กสิกรไทย ส่งกองทุนไฮยิลด์บอนด์ อายุ 6 เดือน ต่อเนื่อง พร้อมรับผลตอบแทนสูง 2.10% ต่อปี เสนอขาย 8-18 เม.ย. นี้

นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 8-18 เมษายน 2559 บลจ.กสิกรไทยจะเปิดเสนอขายกองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน ซีที (KEFF6MCT) ประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายกองทุนที่ 2.10% ต่อปี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: KASSET นำคณะสื่อมวลชนร่วมกิจกรรม CSR “คืนความงามสู่ท้องทะเล”

นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บลจ.กสิกรไทย จัดกิจกรรมพิเศษในชื่องาน "Live Love Laugh@ The sea" โดยนำทีมสื่อมวลชนเข้าร่วมทำกิจกรรมปลูกปะการัง เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ่านต่อ…

บลจ.กสิกรไทย ส่งกองทุนไฮยิลด์บอนด์ อายุ 6 เดือน ชูโอกาสรับผลตอบแทนสูง 2.10% ต่อปี เสนอขาย 4-7 เม.ย. นี้

นายชัชชัย สฤษดิ์อภิรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 4 – 7 เมษายน 2559 บลจ.กสิกรไทยจะเปิดเสนอขายกองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน ซีเอส (KEFF6MCS) ประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายกองทุนที่ 2.10% อ่านต่อ…

ผู้ลงทุนเฮ! บลจ.กสิกรไทย ประกาศยกเลิกค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน รวม 12 กองทุน เริ่ม 1 เม.ย.นี้เป็นต้นไป

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee) ของกองทุน จำนวน 12 กองทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้สำหรับกองทุนเปิดเค หุ้นทุน (K-EQUITY), กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน (K-MIDSMALL), กองทุนเปิดเค ซีเล็คท์ หุ้นทุน อ่านต่อ…

บลจ. กสิกรไทย ส่งกองทุนไฮยิลด์บอนด์อายุ 6 เดือนต่อเนื่อง เสนอขาย 29 มี.ค.- 1 เม.ย ชูผลตอบแทนแตะ 2.10% ชวนลูกค้าพักเงินรอจังหวะลงทุน

นายนาวิน อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2559 บลจ.กสิกรไทยจะเปิดเสนอขายกองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน ซีอาร์ (KEFF6MCR) ประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายกองทุนที่ 2.10% อ่านต่อ…

ภาพข่าว: บลจ.กสิกรไทย คว้ารางวัล Best Fund House 2 ปีซ้อน จากงาน Best of the Best Awards 2015

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) ได้รับรางวัลชนะเลิศ รวม 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล Best Fund House (Thailand) ซึ่งได้รับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน พร้อมด้วยรางวัล Best Pension Fund Manager (Thailand) จากนิตยสาร Asia Asset Management ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนำด้านการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: จุฬาฯ มั่นใจ แต่งตั้ง บลจ.กสิกรไทย บริหารกองทุนส่วนบุคคลต่อเนื่อง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามในสัญญาแต่งตั้งให้ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด (บลจ. กสิกรไทย) เป็นผู้บริหารกองทุนส่วนบุคคลประเภทกองทุนผสม(ตราสารหนี้-ตราสารทุน) ซึ่งบลจ.กสิกรไทยได้รับความไว้วางใจให้บริหารกองทุนดังกล่าวต่อเนื่องอีกเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยในงานได้รับเกียรติจาก ศ.นพ. ภิรมย์ อ่านต่อ…

บลจ. กสิกรไทย เปิดตัวกองทุน “K-SFPLUS” ชูจุดเด่น “เพิ่ม”ทางเลือกพักเงินยาวตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนเพิ่มขื้น ท่ามกลางภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ำ

บลจ. กสิกรไทย ส่งกองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส (K-SFPLUS) เพิ่มทางเลือกลงทุนใหม่ ตอบดีมานด์ผู้ลงทุนเสี่ยงต่ำที่ต้องการพักเงินยาวกว่า 2 เดือน เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากตราสารหนี้คุณภาพดีที่มีดูเรชั่น (duration) เฉลี่ย 6-12 เดือน พร้อมเพิ่มสัดส่วนลงทุนในต่างประเทศที่ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน 100% อ่านต่อ…

บลจ.กสิกรไทย ส่ง 2 กองทุน Term Fund อายุ 3-6 เดือน ชูโอกาสรับผลตอบแทนสูงสุด 2.10% ต่อปี เสนอขาย 15-21 มี.ค นี้

นายนาวิน อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 15 – 21 มีนาคม 2559 บลจ.กสิกรไทยจะเปิดเสนอขายกองทุนเปิดเค เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน ซีพี (KEFF6MCP) ประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายกองทุนที่ 2.10% ต่อปี อ่านต่อ…

บลจ.กสิกรไทย โชว์จ่ายปันผลกองทุน ABPIF พร้อมจ่ายคืนส่วนลดทุน พ่วงปันผลกองทุน WHAPF ลูกค้ารอรับเงิน 30 มี.ค.นี้

นายเขมชาติ สุวรรณกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ. กสิกรไทย) เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทย เตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ABPIF) ครั้งที่ 5 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: บลจ.กสิกรไทย เปิดตัวกองทุน “K-GINFRA” ลุยหุ้นโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก

นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บลจ.กสิกรไทย (ที่ 2 จากขวา) พร้อมด้วยนายนาวิน อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการ บลจ.กสิกรไทย (ที่ 2 จากซ้าย) เปิดตัวกองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน (K-GINFRA) ชวนลงทุนในหุ้นและทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) อ่านต่อ…

บลจ.กสิกรไทย ลุยหุ้นอินฟราโลก พร้อมส่งกองทุน K-GINFRA มั่นใจธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานสร้างรายได้มั่นคง แม้เศรษฐกิจโลกผันผวน

บลจ.กสิกรไทย เตรียมส่งกองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน (K-GINFRA) เน้นกระจายลงทุนในหุ้นกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกที่สร้างรายได้แน่นอน แต่ผันผวนต่อเศรษฐกิจต่ำ ลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท เสนอขายครั้งแรก 15-21 มีนาคมนี้นายนาวิน อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการ อ่านต่อ…

บลจ. กสิกรไทย ส่งกองทุนบอนด์ใหม่ เสนอขาย 8-14 มี.ค.นี้ ชูกองทุนไฮยิลด์บอนด์อายุ 6 เดือน ขยับผลตอบแทนแตะ 2.10% ชวนลูกค้าพักเงินรอจังหวะลงทุน

นายนาวิน อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดเสนอขายกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศประเภทกำหนดอายุโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อตอบสนองผู้ลงทุนที่ต้องการล็อกผลตอบแทน อ่านต่อ…

บลจ.กสิกรไทย แจกเงินปันผล LTF 4 กองทุน รวมกว่า 550 ล้านบาท มองตลาดหุ้นปี 59 ปรับตัวดีขึ้น คาดดัชนี SET ปลายปีที่ 1,400 – 1,450 จุด

นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด (บลจ. กสิกรไทย) เปิดเผยว่า บลจ. กสิกรไทย เตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) จำนวน 4 กองทุน สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 – 29 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งประกอบด้วยกองทุนเปิดเค 20 อ่านต่อ…

3 กองทุนรวมอสังหาฯ ผลงานแจ่ม บลจ.กสิกรไทย ทุ่มจ่ายปันผล คืนกำไรผู้ถือหน่วย มูลค่ารวมกว่า 143 ล้านบาท

นายเขมชาติ สุวรรณกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ. กสิกรไทย) เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทย เตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 3 กองทุน สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 อ่านต่อ…