ก.ล.ต. ร่วมกับนิด้าเผยผลงานวิจัยชี้กองทุนหุ้นมีผลงานสม่ำเสมอหลายช่วงเวลา และผู้ลงทุนควรคำนึงถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนรวม

          ก.ล.ต. เผยแพร่ผลงานวิจัยโดยผู้วิจัยของ ก.ล.ต. และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ในงานสัมมนา SEC Working Papers Forum ครั้งที่ 5/2558 ในหัวข้อ “ส่องฝีมือ กองทุนหุ้นไทย” 
          ก.ล.ต. จัดงานสัมมนา SEC Working Papers Forum ครั้งที่ 5/2558 เผยแพร่ผลงานวิจัย 2 งาน โดยอาจารย์คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และผู้วิจัยจาก ก.ล.ต. ตามบันทึกความร่วมมือระหว่าง ก.ล.ต. กับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ 4 แห่ง เพื่อนำผลงานวิจัยไปพัฒนาตลาดทุน ในหัวข้อ “ส่องฝีมือ กองทุนหุ้นไทย” เผยผลการศึกษาเกี่ยวผลการดำเนินงานของกองทุนหุ้นไทยและข้อมูลที่ผู้ลงทุนควรทราบก่อนเลือกลงทุนในกองทุนรวม  อ่านต่อ…

‘นิด้า’ แนะคงดอกเบี้ยไว้ที่ 1.5% หันเร่งรัดลงทุนโครงสร้างพื้นฐานกระตุ้นเศรษฐกิจได้ผลมากกว่า

ผู้อำนวยการหลักสูตร MPA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มองสัญญาเศรษฐกิจยังดิ่งหัว หลังเจอปัจจัยลบทั้งเงินเฟ้อที่ติดลบต่อเนื่อง 5 เดือน ผลการจัดภาษีต่ำกว่าเป้าและอัตราการใช้กำลังการผลิตภาคอุตสาหกรรมลดต่ำลง อ่านต่อ…

“นิด้า” เปิดรับ ป.โท หลักสูตรพิเศษสำหรับนักบริหาร

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดรับสมัครนักศึกษาผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป อ่านต่อ…

รศ. นิด้า ขอเชิญร่วมฟัง “วิกฤตการณ์ประสิทธิภาพภาครัฐกับแนวทางการปฏิรูป” ฟรี!

เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "วิกฤตการณ์ประสิทธิภาพภาครัฐกับแนวทางการปฏิรูป" อ่านต่อ…

‘นิด้า’ จัดประชุมใหญ่งานวิชาการนานาชาติ “ICADA 2015”

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA 2015 เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยและบทความวิชาการที่โดดเด่นของเหล่านักวิชาการ นิสิต นักศึกษา จาก 10 ประเทศทั่วโลก อ่านต่อ…

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) แถลงข่าวและปาฐกถาพิเศษ”ภาคพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญใหม่”ในโอกาสครบ 60 ปีคณะรศ.

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กำหนดจัดงานแถลงข่าว หัวข้อ บอกย้ำอีกที 60 ปี รศ. ในวาระโอกาสครบรอบ 60 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ พร้อมกับจัดให้มีปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ ภาคพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญใหม่ เป็นวาระพิเศษขึ้นในโอกาสนี้ด้วย โดยได้รับเกียรติจาก อ่านต่อ…

ภาพข่าว: น้ำใจนิด้าช่วยเหลือชาวเนปาล

ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม และบุคลากรกลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: นิด้า มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาล

ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม และบุคลากรกลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ร่วมแสดงความยินดี

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) (ที่ 1 จากขวา) ร่วมด้วย รศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ (ที่ 1 จากซ้าย) และคุณบุษบา พิบูลชล นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมแสดงความยินดีกับ อ่านต่อ…

NIDA for NEPAL ชาวนิด้าปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาล

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุการณ์ภัยพิบัติในโครงการ NIDA for NEPAL ชาวนิด้าปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาล อ่านต่อ…

นิด้า ชวนฟังการปาฐกถาพิเศษ “ภาคพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญใหม่”

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการปาฐกถาพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ "ภาคพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญใหม่" อ่านต่อ…

ขอเชิญศิษย์เก่าคณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) คืนสู่เหย้า 30 พฤษภาคม 2558

ขอเชิญศิษย์เก่าคณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ร่วมงานคืนสู่เหย้า 30 พฤษภาคม 2558 เวลา 18.00 -22.00 น. ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) อ่านต่อ…

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นิด้า ขอเชิญผู้สนใจร่วมสัมมนาฟรี!! ในหัวข้อ “SUCCESS SPEED UP : ขยับยอดขาย ขยายสตางค์”

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นิด้า ขอเชิญผู้สนใจร่วมสัมมนาฟรี!! ในหัวข้อ SUCCESS SPEED UP : ขยับยอดขาย ขยายสตางค์ ในวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558 อ่านต่อ…

นิด้าเปิดรับสมัคร นศ.ป.โท หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต กทม. (MPPM 21)

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต กทม. (MPPM 21) อ่านต่อ…

‘นิด้า’ ชูนโยบายคลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ชี้ช่วงนี้ไม่ใช่จังหวะลดดอกเบี้ยนโยบายหวั่นติดกับดักสภาพคล่อง

ผู้อำนวยการหลักสูตร MPA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มองสัญญาณเงินเฟ้อติดลบ หวั่นเศรษฐกิจไทยติดหล่ม ชี้สถานการณ์โดยรวมน่ากังวลหลังรายได้ส่งออก-ท่องเที่ยวชะลอตัว ระบุควรใช้เครื่องยนต์ด้านการเงินกระตุ้นเศรษฐกิจและชะลอการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเกรงติดกับดักสภาพคล่อง อ่านต่อ…

‘นิด้า’ ชูมาตรฐาน AASCB การันตีหลักสูตรบริหารธุรกิจฯเทียบเท่ามหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เผยหลักสูตรบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัย ได้รับมาตรฐาน ASCBB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) ซึ่งเป็นสถาบันที่รับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีทั่วโลก ประกาศตัวเป็นหนึ่งใน 2 อ่านต่อ…

นิด้า เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรไวยากรณ์อังกฤษที่สำคัญสำหรับติวเตอร์และวิทยากรฝึกอบรม Essential English Grammar for Tutors and Trainers

คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจสมัครอบรมหลักสูตรไวยากรณ์อังกฤษที่สำคัญสำหรับติวเตอร์และวิทยากรฝึกอบรม Essential English Grammar for Tutors and Trainers (ค่าลงทะเบียน ท่านละ 5,500 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ‘นิด้า’ร่วมลงนาม สตช. ยกระดับการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์(ที่ 6 จากซ้าย) อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) และ พลตำรวจโท พรหมธร ภาคอัต ผู้บัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อ่านต่อ…

นิด้าเตรียมดันหลักสูตร YMBA บริหารธุรกิจสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ ต้อนรับเปิด AEC

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA สถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาโท ที่ได้รับการยอมรับให้เป็นสถาบันชั้นนำของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ได้รับมาตรฐาน AACSB (Association to Advance Collegiate School of อ่านต่อ…

ศ.วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน นิด้า ขอเชิญร่วมงาน “SMEs ไทยจะแข่งขันอย่างไรในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล”

หากคุณ…ยังดำเนินธุรกิจด้วยวิธีแบบโบราณ และกำลังประสบปัญหาทางธุรกิจ!! เรามีทางออกให้คุณในการเพิ่มยอดขาย ด้วยกลยุทธ์ และเทคนิคทางด้านสื่อสังคมออนไลน์ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ในงานสัมมนา…ศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขันนิด้า ครั้งที่ อ่านต่อ…