ภาพข่าว: ‘นิด้า’ร่วมสนับสนุนโครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ (ที่ 8 ซ้าย) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) มอบเงินสนับสนุนแก่ คุณครู อำพัน วงศ์พุฒ (ที่ 4 จากซ้าย) อาจารย์อาวุโสโรงเรียนบางกอกศึกษา โดยจะนำเงินดังกล่าวไปปรับปรุงห้องสมุดของโรงเรียน ตามโครงการ‘ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแหล่งการเรียนรู้สู่โลกกว้าง’เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้แก่นักเรียนต่อไป
 
อ่านต่อ…

นิด้า ขอเชิญส่งบทคัดย่อเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 4th ICADA 2015-SSIS

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบทคัดย่อเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 4th ICADA 2015-SSIS โดยมีกำหนดการจัด การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the Fourth International Conference on Advancement of Development Administration 2015 Social Sciences and Interdisciplinary อ่านต่อ…

49 ปีนิด้า ขอเชิญฟังปาฐกถาพิเศษ “พัฒนบริหารศาสตร์ โลกาภิวัฒน์ และการพัฒนาที่สมดุลยั่งยืน” (Development Administration, Globalization and Sustainable Development)

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 49 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2558 "พัฒนบริหารศาสตร์ โลกาภิวัฒน์ และการพัฒนาที่สมดุลยั่งยืน" อ่านต่อ…

คณะสถิติประยุกต์ นิด้า เปิดรับสมัคร ป.โท ภาคพิเศษ (เรียนเสาร์-อาทิตย์)

คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรชั้นปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 อ่านต่อ…

นิด้า เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ นายธนาคาร และผู้ประกอบการ

มาแล้วค่ะ!…หลักสูตรทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ นายธนาคาร และผู้ประกอบการ เพิ่มพูนทักษะการอ่านและการเขียนเอกสารเฉพาะทางและประสิทธิภาพการทำงานแก่นักเศรษฐศาสตร์ นายธนาคาร ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง โดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผศ.ดร.รุจิระ อ่านต่อ…

MPA นิด้า เปิดรับ ป.โท ภาคพิเศษ สำหรับนักบริหาร

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาโท เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ สำหรับนักบริหาร กรุงเทพมหานคร รุ่นที่29 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: นิด้า-สภาธุรกิจตลาดทุนไทย แถลงดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนไทย

นางวรวรรณ ธาราภูมิ (คนกลาง) ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย นายเผดิมภพ สงเคราะห์ (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการบล.กสิกรไทย ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโส ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ อ่านต่อ…

นิด้า ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 49 ปี

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 49 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2558 "พัฒนบริหารศาสตร์ โลกาภิวัฒน์ และการพัฒนาที่สมดุลยั่งยืน" (Development Administration, Globalization and Sustainable อ่านต่อ…

คณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า เปิดบ้านชวนฟังเสวนา “แนวโน้มการท่องเที่ยวร่วมสมัย วิสัยทัศน์ใหม่สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

คณะการจัดการการท่องเที่ยว นิด้า ขอเชิญร่วมเสวนาหัวข้อ "แนวโน้มการท่องเที่ยวร่วมสมัย วิสัยทัศน์ใหม่สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ในงานการแข่งขันตอบปัญหาระดับชาติด้านการท่องเที่ยว การบริการและธุรกิจการบิน รางวัลบุรฉัตรไชยากร ครั้งที่ อ่านต่อ…

สภาอุตสาหกรรมฯ ผนึกกำลัง นิด้า ทำโพลสำรวจเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น (นิด้าโพล) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสำรวจความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม อ่านต่อ…

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม นิด้า เชิญร่วมงานประชุมวิชาการ และงานคืนสู่เหย้า “ร้อยรักรวมใจสายใยพี่น้อง พค. & จส.”

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "ความเสี่ยงและความท้าทายทางสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้ประชาคมอาเซียน" และงานคืนสู่เหย้า "ร้อยรักรวมใจสายใยพี่น้อง พค. & อ่านต่อ…

ศ.อาเซียนและเอเชียศึกษา นิด้า ขอเชิญร่วมงานนำเสนอบทความวิชาการ “งานวิจัยโดยใช้การวิเคราะห์อภิมาน (Meta-Analysis) ประเด็นอาเซียนและเอเชียศึกษา”

ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานนำเสนอบทความวิชาการ "งานวิจัยโดยใช้การวิเคราะห์อภิมาน (Meta-Analysis) ประเด็นอาเซียนและเอเชียศึกษา" วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อ่านต่อ…

นิด้า ขอเชิญน้องๆ นศ.ปริญญาตรี ชั้นปี 3-4 เข้าร่วมพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำนักพัฒนา ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ (The 2nd NIDA ASEAN Camp)

ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาปริญญาตรี ชั้น ปี 3 และ ปี 4 เข้าร่วมพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำนักพัฒนา กับอาจารย์ระดับแนวหน้าของประเทศในโครงการ "ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน" รุ่นที่ 2 (The 2nd NIDA ASEAN อ่านต่อ…

นิด้า ขอเชิญร่วมสัมมนาผู้นำยุคใหม่ บูรณาการนิด้าโมเดลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 6-8 ก.พ. 58

ศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนา "สัมมนาผู้นำยุคใหม่ บูรณาการนิด้าโมเดลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ร่วม เอ็ม โอ ยู รองรับตลาดทุนไทย

ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)และ รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ (ตำแหน่งยืน) อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการ อ่านต่อ…

ก.ล.ต.-นิด้า ลงนาม MOU โครงการ “พันธมิตรวิชาการ”

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการ พันธมิตรวิชาการ ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ก.ล.ต.-นิด้าลงนาม MOU พันธมิตรวิชาการ

ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ (ขวา) เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) อ่านต่อ…

‘นิด้า’ จับมือ ก.ล.ต. เป็นพันธมิตรทางวิชาการ ร่วมพัฒนาองค์ความรู้ ปั้นบุคลากรรองรับการเติบโตตลาดทุนไทย

นิด้า เซ็น เอ็มโอยูกับ ก.ล.ต. ดำเนินโครงการ พันธมิตรวิชาการ ร่วมพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน ปั้นบุคลากรรองรับการเติบโตของตลาดทุนไทย อ่านต่อ…

MPA นิด้า คาดเศรษฐกิจไทยปีหน้าเติบโตได้ร้อยละ 4.5 รับเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว แนะเร่งรัดใช้จ่าย และเดินทางเข้า AEC เต็มกำลัง

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 เติบโตได้ดีขึ้นเล็กน้อย แม้การส่งออกจะชะลอตัวและการท่องเที่ยวจะลดลง แต่การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนยังขยายตัวได้เล็กน้อย คาดว่าเศรษฐกิจ ปี 57 สามารถเติบโตได้ร้อยละ 1.2% สำหรับปี 58 งบประมาณต้องเร่งรัดเบิกจ่ายตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: คณะวิทยาลัยนานาชาติ (นิด้า) เยี่ยมชมโรงงานเซเรบอส

นายมานะ เตียงตระกูลทอง ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฎิบัติการ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ ดร.อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ (นิด้า) และคณะเจ้าหน้าที่ นักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของ บริษัท เซเรบอส อ่านต่อ…