นิด้าขอเชิญร่วมงาน Open House 2014 “21st Century Skills”

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญน้องๆ นศ.ปริญญาตรี ร่วมงาน NIDA OPEN HOUSE 2014 วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00-16.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
          ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่
          -การปาฐกถาพิเศษ โดยผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ
          -การเสวนาในหัวข้อ “21st Century Skill” ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน
          -การประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ อ่านต่อ…

นิด้า จัดงานเสวนา “จับทางเศรษฐกิจ ชี้ทิศลงทุน” ฟรี!!

คณะบริหารธุรกิจและสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ นิด้า จัดงานเสวนา "จับทางเศรษฐกิจ ชี้ทิศลงทุน" ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายประเด็นในการเสวนา"ประเมินเศรษฐกิจโลก วิเคราะห์เศรษฐกิจไทยผลกระทบต่อการลงทุน ปรับพอร์ตการลงทุนครึ่งปีหลัง"วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: นิด้า อาเซียน แคมป์ 2014

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นประธานจัดโครงการ The 1st NIDA ASEAN Camp 2014 ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน โดยมีตัวแทนนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จำนวน 110 คน ลงพื้นที่ทำกิจกรรม USR หรือ University Social อ่านต่อ…

ประเทศไทยโฉมใหม่ ฝึกเด็กปลอดโกง นิด้าเดินหน้าหลักสูตรโตไปไม่โกง ปีที่ 4

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น เกิดขึ้นในสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านาน และลุกลามจนกลายเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรง สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพราะการขาดจิตสำนึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต จริงๆ แล้วเรื่องของความซื่อสัตย์นี้ ได้รับการปลูกฝังตั้งแต่เด็ก จากผู้ปกครอง คุณครู หรือกิจกรรมของโรงเรียนที่มักจะเปิดเพลง อ่านต่อ…

‘นิด้า’ เปิดห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ พร้อมให้บริการแก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 5 มิ.ย.นี้

นิด้า เตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี 2558 เปิดห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ บนพื้นที่กว่า 800 ตร.ม. ชูจุดเด่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยช่วยอำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลด้านองค์ความรู้การศึกษาให้แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป อ่านต่อ…

หลักสูตร ‘FIRM’ นิด้า อนาคตใหม่ของวงการเงินไทยสู่ระดับโลก

NIDA นับเป็นสถาบันแรกในไทยที่ได้รับความไว้วางใจจาก CFA Institute (Chartered Financial Analysts) สถาบันจัดสอบและมอบประกาศนียบัตรทางวิชาชีพชั้นสูงทางด้านการเงิน และการลงทุน อ่านต่อ…

‘นิด้า’ แจ้งเลื่อนจัดประชุมวิชาการนานาชาติ “ICADA 2014” ออกไป

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ขอแจ้งเลื่อนการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ICADA 2014 ออกไปชั่วคราว จากเดิมที่กำหนดจัดในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคม เลื่อนไปเป็นช่วงเดือนตุลาคม 2557 อ่านต่อ…

วิทยาลัยนานาชาติ นิด้า เปิดรับสมัครนศ.เรียน Double Degree and Exchange Programs

วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก -หลักสูตรนานาชาติ (ภาษาอังกฤษ) การจัดการมหาบัณฑิต อ่านต่อ…

นิด้า…ขยายเวลารับสมัครถึง 23 พ.ค. “ค่ายอาเซียน”

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3, 4 สมัครร่วมพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำนักพัฒนากับอาจารย์ระดับแนวหน้าของประเทศในโครงการ ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน The 1st NIDA ASEAN CAMP ในวันที่ 18-23 มิถุนายน 2557 อ่านต่อ…

นิด้าปันความรู้สื่อสร้างสรรค์สู่ชุมชนตลาดน้ำขวัญ-เรียม

คณะการจัดการการท่องเที่ยว โดยนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 ร่วมกับกลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการ นิด้าปันความรู้สื่อสร้างสรรค์สู่ชุมชนตลาดน้ำขวัญ-เรียม เมื่อวันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2557 อ่านต่อ…

หลักสูตรเทคโนโลยีการบริหาร คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นิด้า จัดสัมมนาประจำปีในหัวข้อ TRI-GENs Innosync: สมานสามความต่าง อย่างสร้างสรรค์ สู่องค์กรนวัตกรรมที่สมบูรณ์แบบ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์ และนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีการบริหาร คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีการบริหาร ประจำปี 2557 อ่านต่อ…

The 1st NIDA ASEAN CAMP

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกมหาวิทยาลัย สมัครร่วมพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำนักพัฒนากับอาจารย์ระดับแนวหน้าของประเทศในโครงการ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ‘นิด้า’ เซ็น MOU หนุนตลาดไมซ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ (ที่ 3 จากขวา) อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) พร้อมคณะผู้บริหารของคณะการจัดการการท่องเที่ยว และนายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ร่วมพิธีลงนามโครงการ อ่านต่อ…

‘รัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า’ขยายเวลารับสมัคร ป.โท ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 28 (สำหรับผู้มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป) ซึ่งสามารถเลือกเวลาเรียนเฉพาะวันเสาร์ หรือวันธรรมดาได้ สนใจสมัครด่วน อ่านต่อ…

นิด้าเปิดบ้านจัดการประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดบ้านจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อ่านต่อ…

นิเทศฯ นิด้า ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 48 ปี

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจั สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นิด้า ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง "นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" (Innovative Communication for Sustainable Development) ในวันอังคาร
ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 502 ชั้น 5 อ่านต่อ…

‘นิด้า’ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ในโอกาสคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 48 ปี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ พัฒนบริหารศาสตร์ในบริบทอาเซียน (Toward ASEAN Development Administration) เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 48 ปีของสถาบัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตงานวิจัยและพัฒนาผลงานทางด้านวิชาการของคณาจารย์ในสถาบัน อ่านต่อ…

‘นิด้า’ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ในโอกาสครบรอบ 48 ปี “พัฒนบริหารศาสตร์ในบริบทอาเซียน”

การประชุมวิชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 48 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2557
พัฒนบริหารศาสตร์ในบริบทอาเซียน (Toward ASEAN Development Administration) อ่านต่อ…

‘นิด้า’แถลงผลพยากรณ์เศรษฐกิจ ผลของวิกฤติการเมืองกับเศรษฐกิจไทยปี 2557” พร้อมอภิปราย เรื่อง”ปัญหาราคาน้ำมันของไทย : ความจริงคืออะไร?”

คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ (NIDA Economic Forum) เล็งเห็นถึงผลกระทบจากวิกฤติทางการเมืองที่มีต่อระบบเศรษฐกิจในปี 2557 ซึ่งทุกฝ่ายได้ตระหนักและร่วมหาทางออกในวิกฤติดังกล่าว โดยโอกาสนี้ สถาบันจึงได้จัดสัมมนาวาระพิเศษขึ้น โดยนำเสนอผลการพยากรณ์เศรษฐกิจ อ่านต่อ…