ภาพข่าว: ‘ปั่นกัน กั้นโกง’

          รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์(ที่ 4 จากขวา) อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) และผศ.ทพ.บัณฑิต จิรจริยาเวช(ที่ 3 จากขวา) ประธานคณะทำงานโครงการ ‘บัณฑิตไทยไม่โกง’ ร่วมเปิดโครงการ ‘ปั่นกัน กั้นโกง’ ซึ่งเป็นการรณรงค์ผ่านกิจกรรมปั่นจักยานโดยเริ่มจากนิด้า ถึง จามจุรีสแควร์ เพื่อส่งเสริมปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาทั่วประเทศมีความซื่อสัตย์รับผิดชอบต่อสังคมและปฏิเสธการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยมีภาคีเครือข่าย นิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เอกชนและประชาชนทั่วไปจำนวนกว่า 440 คัน ร่วมปั่นจักรยานในครั้งนี้
อ่านต่อ…

“สำนักสิริพัฒนา”ปลุกศักยภาพคนไทยรองรับ AEC จัดเสวนาฟรี “เจาะลึกรัฐบาลในอาเซียนกับโอกาสทางการค้าการลงทุนของไทย”

สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) เดินหน้าเปิดเวทีเสวนาวิชาการสาธาณะ ในหัวข้อ เจาะลึกรัฐบาลในอาเซียนกับโอกาสทางการค้าการลงทุนของไทยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2558 อ่านต่อ…

ข่าวกอสซิบ: ประเมินคุณภาพ

เตรียมตัวรับข่าวดีอีกครั้งสำหรับอันดับการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า ที่มีเสียงแว่วดังมาว่าทุกหน่วยงานภายในทำได้ดีเยี่ยม ซึ่งรศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี อ่านต่อ…

นิด้า เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ป.โท ภาคปกติ ครั้งที่ 1/2558

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 13 มี.ค. 58 อ่านต่อ…

MPA นิด้า แนะ กนง.คงดอกเบี้ยนโยบายยาวถึงกลางปี 2558 หนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

ผู้อำนวยการหลักสูตร MPA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) แนะ กนง. คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 2.0 ต่อเนื่องถึงกลางปี 2558 หวังช่วยกระตุ้นการลงทุน ดันเศรษฐกิจขยายตัว หลังภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้น อ่านต่อ…

สำนักสิริพัฒนาเปิดอบรมหลักสูตรรองรับ AEC

นางใจชนก ภาคอัต ผู้อำนวยการสำนักสิริพัฒนา สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้จัดอบรมหลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป (Public Training) ได้แก่ เทคนิคเชิงลึกในการจัดการความเสี่ยงสมัยใหม่แบบครบวงจร รุ่นที่ 6ซึ่งจะเปิดอบรมในวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2557 และการวางแผนกลยุทธ์องค์กรสู่ความสำเร็จ อ่านต่อ…

นิด้า ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ “ปั่นกัน กั้นโกง”

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ "ปั่นกัน กั้นโกง" หนึ่งในโครงการบัณฑิตไทยไม่โกงฯ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เสริมสร้างค่านิยม อ่านต่อ…

นิด้า จัดงานเสวนา “เศรษฐกิจไทยปี 2558 ฟื้นหรือฟุบ”

สมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ NIDA ขอเชิญร่วมงานเสวนา "เศรษฐกิจไทยปี 2558 ฟื้นหรือฟุบ" ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี NIDAสนใจ…สำรองที่นั่งฟรี!! ได้ที่ อ่านต่อ…

“สำนักสิริพัฒนา”หวั่นภาคธุรกิจไทยแข่งขันสูงหลังเปิด AEC แนะคนไทยเน้นฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสู้บุคคลากรต่างประเทศ

นางใจชนก ผู้อำนวยการสำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยว่า ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี 2558 ซึ่งจะส่งผลกระทบทำให้ประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในภาคธุรกิจเอกชนและภาครัฐ อ่านต่อ…

นิด้า แถลงข่าว “นิด้าโมเดล ปฏิรูปประเทศไทย (ครั้งที่ 3): กางแผนปฏิรูปโครงสร้างทางสังคม”

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการแถลงข่าว นิด้าโมเดล ปฏิรูปประเทศไทย (ครั้งที่ 3): กางแผนปฏิรูปโครงสร้างทางสังคม ในวันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 15.15 น. ณ ห้อง 202 ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์รายชื่อผู้แถลงข่าวในครั้งนี้ อ่านต่อ…

นักเศรษฐศาสตร์นิด้าแนะ ยึดเป้าหมายเศรษฐกิจ เร่งรัฐกระตุ้น สนับสนุนเอกชนปลดล็อคการท่องเที่ยว

ผู้อำนวยการหลักสูตร MPA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) แนะการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ ต้องยึดตอบโจทย์เป้าหมายเศรษฐกิจเป็นหลัก ระยะสั้นภาครัฐต้องเร่งเบิกจ่าย สนับสนุนการลงทุนภาคเอกชน และปลดล็อคการท่องเที่ยวต้อนรับช่วงไฮซีซั่น อ่านต่อ…

นิด้า แถลงข่าว “นิด้าโมเดล ปฏิรูปประเทศไทย (2) : ปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและพลังงาน ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ดันไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ พลิกฟื้นการท่องเที่ยว”

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำแห่งชาติที่สร้างและผลิตผู้นำ นักบริหารคุณภาพออกมารับใช้สังคม หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนองค์กรธุรกิจเอกชนเป็นเวลากว่า 47 ปี ได้จัดงานแถลงข่าว นิด้าโมเดล ปฏิรูปประเทศไทย (2) : ปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและพลังงาน อ่านต่อ…

สกอ.-นิด้า หนุนส่งเสริมภาษาอังกฤษให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรภาครัฐ

คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาภาครัฐ อ่านต่อ…

นิด้า เปิดเวที ประกวด “การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ”

คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประกวด การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ณ ห้อง 601 ชั้น 6 อ่านต่อ…

‘นิด้า’จัดเสวนา“ทุน อาเซียน เรียนรู้เพื่อนบ้าน ผ่านประสบการณ์จริง”

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดงานเสวนาวิชาการ เรื่อง "ทุน ASEAN เรียนรู้เพื่อนบ้านผ่านประสบการณ์จริง" โดยมีนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ รศ.ดร.นินนาท โอฬารวรวุฒิ อ่านต่อ…

นิด้า จัดงาน ICLC 2014 ยิ่งใหญ่!!! ผู้เข้าร่วมงานจากหลากหลายประเทศ

คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั่งที่ 6 ICLC 2014 เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2557 ภายใต้หัวข้อ Language, Media, and Development in East and South-East Asia ณ อ่านต่อ…

นิด้า ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “ตลาดอาเซียน : การค้าการลงทุน”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ "ตลาดอาเซียน : การค้าการลงทุน" วันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อ่านต่อ…

นิด้า ชวนร่วมงานสัมมนาประจำปี 2557 HRD Intelligence ครั้งที่ 7 “SKILLS IN TREND FOR NEW GEN :THE SERIES”

ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 คืออะไร World Citizenship, Critical Think, Cross Cultural Awareness, Communication & Information Literacy, Mindfulness, Creativity and Innovation และการคิดแบบเด็ก Gen Z หรือ Netizen อ่านต่อ…

เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ทุน ASEAN เรียนรู้เพื่อนบ้านผ่านประสบการณ์จริง”

นิด้าขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "ทุน ASEAN เรียนรู้เพื่อนบ้านผ่านประสบการณ์จริง" ฟรี!!! ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 08.00-12.00 น. อ่านต่อ…