สภาอุตสาหกรรมฯ ผนึกกำลัง นิด้า ทำโพลสำรวจเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

          สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น (นิด้าโพล) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสำรวจความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม Board Room 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อผนึกกำลังจัดทำโพลสำรวจเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ
          นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในฐานะตัวแทนผู้ประกอบการภาคเอกชน และเป็นศูนย์กลางภาคอุตสาหกรรมไทย มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม และมุ่งมั่นพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้แข็งแกร่ง อีกทั้งยังทำหน้าที่เป็นกลไกพัฒนาภาคอุตสา อ่านต่อ…

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม นิด้า เชิญร่วมงานประชุมวิชาการ และงานคืนสู่เหย้า “ร้อยรักรวมใจสายใยพี่น้อง พค. & จส.”

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "ความเสี่ยงและความท้าทายทางสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้ประชาคมอาเซียน" และงานคืนสู่เหย้า "ร้อยรักรวมใจสายใยพี่น้อง พค. & อ่านต่อ…

ศ.อาเซียนและเอเชียศึกษา นิด้า ขอเชิญร่วมงานนำเสนอบทความวิชาการ “งานวิจัยโดยใช้การวิเคราะห์อภิมาน (Meta-Analysis) ประเด็นอาเซียนและเอเชียศึกษา”

ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานนำเสนอบทความวิชาการ "งานวิจัยโดยใช้การวิเคราะห์อภิมาน (Meta-Analysis) ประเด็นอาเซียนและเอเชียศึกษา" วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อ่านต่อ…

นิด้า ขอเชิญน้องๆ นศ.ปริญญาตรี ชั้นปี 3-4 เข้าร่วมพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำนักพัฒนา ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ (The 2nd NIDA ASEAN Camp)

ขอเชิญน้องๆ นักศึกษาปริญญาตรี ชั้น ปี 3 และ ปี 4 เข้าร่วมพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำนักพัฒนา กับอาจารย์ระดับแนวหน้าของประเทศในโครงการ "ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน" รุ่นที่ 2 (The 2nd NIDA ASEAN อ่านต่อ…

นิด้า ขอเชิญร่วมสัมมนาผู้นำยุคใหม่ บูรณาการนิด้าโมเดลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 6-8 ก.พ. 58

ศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนา "สัมมนาผู้นำยุคใหม่ บูรณาการนิด้าโมเดลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ร่วม เอ็ม โอ ยู รองรับตลาดทุนไทย

ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)และ รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ (ตำแหน่งยืน) อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการ อ่านต่อ…

ก.ล.ต.-นิด้า ลงนาม MOU โครงการ “พันธมิตรวิชาการ”

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการ พันธมิตรวิชาการ ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ก.ล.ต.-นิด้าลงนาม MOU พันธมิตรวิชาการ

ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ (ขวา) เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) อ่านต่อ…

‘นิด้า’ จับมือ ก.ล.ต. เป็นพันธมิตรทางวิชาการ ร่วมพัฒนาองค์ความรู้ ปั้นบุคลากรรองรับการเติบโตตลาดทุนไทย

นิด้า เซ็น เอ็มโอยูกับ ก.ล.ต. ดำเนินโครงการ พันธมิตรวิชาการ ร่วมพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน ปั้นบุคลากรรองรับการเติบโตของตลาดทุนไทย อ่านต่อ…

MPA นิด้า คาดเศรษฐกิจไทยปีหน้าเติบโตได้ร้อยละ 4.5 รับเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว แนะเร่งรัดใช้จ่าย และเดินทางเข้า AEC เต็มกำลัง

แนวโน้มเศรษฐกิจไทยไตรมาส 4 เติบโตได้ดีขึ้นเล็กน้อย แม้การส่งออกจะชะลอตัวและการท่องเที่ยวจะลดลง แต่การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนยังขยายตัวได้เล็กน้อย คาดว่าเศรษฐกิจ ปี 57 สามารถเติบโตได้ร้อยละ 1.2% สำหรับปี 58 งบประมาณต้องเร่งรัดเบิกจ่ายตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: คณะวิทยาลัยนานาชาติ (นิด้า) เยี่ยมชมโรงงานเซเรบอส

นายมานะ เตียงตระกูลทอง ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายปฎิบัติการ บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ ดร.อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ (นิด้า) และคณะเจ้าหน้าที่ นักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของ บริษัท เซเรบอส อ่านต่อ…

ศูนย์สาธารณประโยชน์ฯ นิด้า ขอเชิญฟังบรรยาย The Buddha’s Teaching and the Modern Concept of Good Governance and Management

ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญรับฟังการบรรยายในหัวข้อ The Buddhas Teaching and the Modern Concept of Good Governance and Management โดย พระอาจารย์อมโรภิกขุ เจ้าอาวาสวัดอมราวดี อ่านต่อ…

สำนักสิริพัฒนา นิด้า เชิญฟัง การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง AEC’s เจาะลึกรัฐบาลในอาเซียนกับโอกาสทางการค้าการลงทุนของไทย (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

สำนักสิริพัฒนา นิด้า ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง AEC’s เจาะลึกรัฐบาลในอาเซียนกับโอกาสทางการค้าการลงทุนของไทย (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น อ่านต่อ…

นิด้า จัด Reform Thai Talk “กรอบรัฐธรรมนูญและแนวคิดการปฏิรูปกับอนาคตประเทศไทย” พร้อมกับการแถลงข่าว “60 ปีรัฐประศาสนศาสตร์”

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานเสวนาวิชาการ Reform Thai Talk "กรอบรัฐธรรมนูญและแนวคิดการปฏิรูปกับอนาคตประเทศไทย พร้อมกับการแถลงข่าว "60 ปีรัฐประศาสนศาสตร์" ยึดมั่นคุณธรรม สร้างผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง ในวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม อ่านต่อ…

นิด้า จัดเสวนาพิเศษหัวข้อ “ทัพนักลงทุนไทย..กับการก้าวไกลรุกตลาด CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์และเวียดนาม)”

ด้วย ศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน (ด้านอสังหาริมทรัพย์) แห่งนิด้า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) เล็งเห็นถึงโอกาสและศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในปี 2557 และ 2558 ให้ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะมาถึง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ‘ปั่นกัน กั้นโกง’

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์(ที่ 4 จากขวา) อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) และผศ.ทพ.บัณฑิต จิรจริยาเวช(ที่ 3 จากขวา) ประธานคณะทำงานโครงการ บัณฑิตไทยไม่โกง ร่วมเปิดโครงการ ปั่นกัน กั้นโกง อ่านต่อ…

“สำนักสิริพัฒนา”ปลุกศักยภาพคนไทยรองรับ AEC จัดเสวนาฟรี “เจาะลึกรัฐบาลในอาเซียนกับโอกาสทางการค้าการลงทุนของไทย”

สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) เดินหน้าเปิดเวทีเสวนาวิชาการสาธาณะ ในหัวข้อ เจาะลึกรัฐบาลในอาเซียนกับโอกาสทางการค้าการลงทุนของไทยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2558 อ่านต่อ…

ข่าวกอสซิบ: ประเมินคุณภาพ

เตรียมตัวรับข่าวดีอีกครั้งสำหรับอันดับการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า ที่มีเสียงแว่วดังมาว่าทุกหน่วยงานภายในทำได้ดีเยี่ยม ซึ่งรศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี อ่านต่อ…

นิด้า เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ป.โท ภาคปกติ ครั้งที่ 1/2558

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 13 มี.ค. 58 อ่านต่อ…

MPA นิด้า แนะ กนง.คงดอกเบี้ยนโยบายยาวถึงกลางปี 2558 หนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

ผู้อำนวยการหลักสูตร MPA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) แนะ กนง. คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 2.0 ต่อเนื่องถึงกลางปี 2558 หวังช่วยกระตุ้นการลงทุน ดันเศรษฐกิจขยายตัว หลังภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้น อ่านต่อ…