รศ. นิด้า ขอเชิญร่วมฟัง “วิกฤตการณ์ประสิทธิภาพภาครัฐกับแนวทางการปฏิรูป” ฟรี!

          เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "วิกฤตการณ์ประสิทธิภาพภาครัฐกับแนวทางการปฏิรูป" โดย ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และศาสตราจารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า
          วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง 3001 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
          ลงทะเบียนร่วมฟังฟรี! ที่ 02-7273870

          เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดย ... กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม โทร. 02-7273449
อ่านต่อ…

‘นิด้า’ จัดประชุมใหญ่งานวิชาการนานาชาติ “ICADA 2015”

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA 2015 เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยและบทความวิชาการที่โดดเด่นของเหล่านักวิชาการ นิสิต นักศึกษา จาก 10 ประเทศทั่วโลก อ่านต่อ…

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) แถลงข่าวและปาฐกถาพิเศษ”ภาคพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญใหม่”ในโอกาสครบ 60 ปีคณะรศ.

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กำหนดจัดงานแถลงข่าว หัวข้อ บอกย้ำอีกที 60 ปี รศ. ในวาระโอกาสครบรอบ 60 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ พร้อมกับจัดให้มีปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ ภาคพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญใหม่ เป็นวาระพิเศษขึ้นในโอกาสนี้ด้วย โดยได้รับเกียรติจาก อ่านต่อ…

ภาพข่าว: น้ำใจนิด้าช่วยเหลือชาวเนปาล

ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม และบุคลากรกลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: นิด้า มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาล

ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม และบุคลากรกลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ร่วมแสดงความยินดี

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) (ที่ 1 จากขวา) ร่วมด้วย รศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ (ที่ 1 จากซ้าย) และคุณบุษบา พิบูลชล นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมแสดงความยินดีกับ อ่านต่อ…

NIDA for NEPAL ชาวนิด้าปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาล

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุการณ์ภัยพิบัติในโครงการ NIDA for NEPAL ชาวนิด้าปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาล อ่านต่อ…

นิด้า ชวนฟังการปาฐกถาพิเศษ “ภาคพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญใหม่”

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการปาฐกถาพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อ "ภาคพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญใหม่" อ่านต่อ…

ขอเชิญศิษย์เก่าคณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) คืนสู่เหย้า 30 พฤษภาคม 2558

ขอเชิญศิษย์เก่าคณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ร่วมงานคืนสู่เหย้า 30 พฤษภาคม 2558 เวลา 18.00 -22.00 น. ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) อ่านต่อ…

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นิด้า ขอเชิญผู้สนใจร่วมสัมมนาฟรี!! ในหัวข้อ “SUCCESS SPEED UP : ขยับยอดขาย ขยายสตางค์”

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นิด้า ขอเชิญผู้สนใจร่วมสัมมนาฟรี!! ในหัวข้อ SUCCESS SPEED UP : ขยับยอดขาย ขยายสตางค์ ในวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558 อ่านต่อ…

นิด้าเปิดรับสมัคร นศ.ป.โท หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต กทม. (MPPM 21)

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต กทม. (MPPM 21) อ่านต่อ…

‘นิด้า’ ชูนโยบายคลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ชี้ช่วงนี้ไม่ใช่จังหวะลดดอกเบี้ยนโยบายหวั่นติดกับดักสภาพคล่อง

ผู้อำนวยการหลักสูตร MPA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มองสัญญาณเงินเฟ้อติดลบ หวั่นเศรษฐกิจไทยติดหล่ม ชี้สถานการณ์โดยรวมน่ากังวลหลังรายได้ส่งออก-ท่องเที่ยวชะลอตัว ระบุควรใช้เครื่องยนต์ด้านการเงินกระตุ้นเศรษฐกิจและชะลอการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเกรงติดกับดักสภาพคล่อง อ่านต่อ…

‘นิด้า’ ชูมาตรฐาน AASCB การันตีหลักสูตรบริหารธุรกิจฯเทียบเท่ามหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เผยหลักสูตรบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัย ได้รับมาตรฐาน ASCBB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) ซึ่งเป็นสถาบันที่รับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจและการบัญชีทั่วโลก ประกาศตัวเป็นหนึ่งใน 2 อ่านต่อ…

นิด้า เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรไวยากรณ์อังกฤษที่สำคัญสำหรับติวเตอร์และวิทยากรฝึกอบรม Essential English Grammar for Tutors and Trainers

คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจสมัครอบรมหลักสูตรไวยากรณ์อังกฤษที่สำคัญสำหรับติวเตอร์และวิทยากรฝึกอบรม Essential English Grammar for Tutors and Trainers (ค่าลงทะเบียน ท่านละ 5,500 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ‘นิด้า’ร่วมลงนาม สตช. ยกระดับการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์(ที่ 6 จากซ้าย) อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) และ พลตำรวจโท พรหมธร ภาคอัต ผู้บัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อ่านต่อ…

นิด้าเตรียมดันหลักสูตร YMBA บริหารธุรกิจสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ ต้อนรับเปิด AEC

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA สถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจระดับปริญญาโท ที่ได้รับการยอมรับให้เป็นสถาบันชั้นนำของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ได้รับมาตรฐาน AACSB (Association to Advance Collegiate School of อ่านต่อ…

ศ.วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน นิด้า ขอเชิญร่วมงาน “SMEs ไทยจะแข่งขันอย่างไรในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล”

หากคุณ…ยังดำเนินธุรกิจด้วยวิธีแบบโบราณ และกำลังประสบปัญหาทางธุรกิจ!! เรามีทางออกให้คุณในการเพิ่มยอดขาย ด้วยกลยุทธ์ และเทคนิคทางด้านสื่อสังคมออนไลน์ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ในงานสัมมนา…ศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขันนิด้า ครั้งที่ อ่านต่อ…

ศ.อาเซียนและเชียศึกษา นิด้า ชวนผู้สนใจร่วมสัมมนาวิชาการ “เจาะลึก…โอกาสการค้าการลงทุน…เมียนมาร์” ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ โอกาสการค้าการลงทุนในอาเซียน เจาะลึกรายประเทศ "เจาะลึก…โอกาสการค้าการลงทุน…เมียนมาร์" (ฟรี!!! อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ‘นิด้า’ร่วมสนับสนุนโครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ (ที่ 8 ซ้าย) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) มอบเงินสนับสนุนแก่ คุณครู อำพัน วงศ์พุฒ (ที่ 4 อ่านต่อ…

นิด้า ขอเชิญส่งบทคัดย่อเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 4th ICADA 2015-SSIS

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญส่งบทคัดย่อเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 4th ICADA 2015-SSIS โดยมีกำหนดการจัด การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the Fourth International Conference on Advancement of Development Administration 2015 Social Sciences and Interdisciplinary อ่านต่อ…