นิด้า ชวนร่วมงานสัมมนาประจำปี 2557 HRD Intelligence ครั้งที่ 7 “SKILLS IN TREND FOR NEW GEN :THE SERIES”

          ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 คืออะไร World Citizenship, Critical Think, Cross Cultural Awareness, Communication & Information Literacy, Mindfulness, Creativity and Innovation และการคิดแบบเด็ก Gen Z หรือ Netizen เป็นแบบไหน แนวทางใดที่นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะช่วยพัฒนาทักษะดังกล่าวของบุคลากรในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ หาคำตอบได้ในงานนี้ HR Intelligence ครั้งที่ 7 "SKILLS IN TREND FOR NEW GEN : THE SERIES" วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09:00 – 22:00 น. ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ถนนเสรีไทย เขตบางกะปิ
          ผู้สนใจสำรองที่นั่งด่วน!!! รับจำนวนจำกัด
          เปิดลงทะเบียนออนไลน์ที่ www.hrd.nida. อ่านต่อ…

เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ทุน ASEAN เรียนรู้เพื่อนบ้านผ่านประสบการณ์จริง”

นิด้าขอเชิญผู้สนใจร่วมรับฟังการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "ทุน ASEAN เรียนรู้เพื่อนบ้านผ่านประสบการณ์จริง" ฟรี!!! ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 เวลา 08.00-12.00 น. อ่านต่อ…

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดงาน “Open House 2014″

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดงาน Open House 2014 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจได้เข้าใจถึงระบบการเรียนการสอนและหลักสูตรของสถาบัน (นิด้า) โดยมีกิจกรรมแนะแนวเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษสำหรับปริญญาโท การแข่งขันการตอบปัญหาสุดยอดจากขุมทรัพย์ทางปัญญา อ่านต่อ…

ตลท-นิด้า ชวนเสวนา “จับทางเศรษฐกิจ ชี้ทิศลงทุน” 16 สค. นี้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะบริหารธุรกิจ และสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ นิด้า ชวนร่วมเสวนา จับทางเศรษฐกิจ ชี้ทิศลงทุน ประเมินเศรษฐกิจโลกและไทย ผลกระทบต่อการลงทุน และปรับพอร์ตครึ่งปีหลัง อ่านต่อ…

นิด้าขอเชิญร่วมงาน Open House 2014 “21st Century Skills”

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญน้องๆ นศ.ปริญญาตรี ร่วมงาน NIDA OPEN HOUSE 2014 วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00-16.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อ่านต่อ…

นิด้า จัดงานเสวนา “จับทางเศรษฐกิจ ชี้ทิศลงทุน” ฟรี!!

คณะบริหารธุรกิจและสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ นิด้า จัดงานเสวนา "จับทางเศรษฐกิจ ชี้ทิศลงทุน" ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายประเด็นในการเสวนา"ประเมินเศรษฐกิจโลก วิเคราะห์เศรษฐกิจไทยผลกระทบต่อการลงทุน ปรับพอร์ตการลงทุนครึ่งปีหลัง"วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: นิด้า อาเซียน แคมป์ 2014

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นประธานจัดโครงการ The 1st NIDA ASEAN Camp 2014 ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน โดยมีตัวแทนนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จำนวน 110 คน ลงพื้นที่ทำกิจกรรม USR หรือ University Social อ่านต่อ…

ประเทศไทยโฉมใหม่ ฝึกเด็กปลอดโกง นิด้าเดินหน้าหลักสูตรโตไปไม่โกง ปีที่ 4

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น เกิดขึ้นในสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านาน และลุกลามจนกลายเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรง สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพราะการขาดจิตสำนึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต จริงๆ แล้วเรื่องของความซื่อสัตย์นี้ ได้รับการปลูกฝังตั้งแต่เด็ก จากผู้ปกครอง คุณครู หรือกิจกรรมของโรงเรียนที่มักจะเปิดเพลง อ่านต่อ…

‘นิด้า’ เปิดห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ พร้อมให้บริการแก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 5 มิ.ย.นี้

นิด้า เตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี 2558 เปิดห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ บนพื้นที่กว่า 800 ตร.ม. ชูจุดเด่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยช่วยอำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลด้านองค์ความรู้การศึกษาให้แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป อ่านต่อ…

หลักสูตร ‘FIRM’ นิด้า อนาคตใหม่ของวงการเงินไทยสู่ระดับโลก

NIDA นับเป็นสถาบันแรกในไทยที่ได้รับความไว้วางใจจาก CFA Institute (Chartered Financial Analysts) สถาบันจัดสอบและมอบประกาศนียบัตรทางวิชาชีพชั้นสูงทางด้านการเงิน และการลงทุน อ่านต่อ…

‘นิด้า’ แจ้งเลื่อนจัดประชุมวิชาการนานาชาติ “ICADA 2014” ออกไป

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ขอแจ้งเลื่อนการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ICADA 2014 ออกไปชั่วคราว จากเดิมที่กำหนดจัดในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคม เลื่อนไปเป็นช่วงเดือนตุลาคม 2557 อ่านต่อ…

วิทยาลัยนานาชาติ นิด้า เปิดรับสมัครนศ.เรียน Double Degree and Exchange Programs

วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก -หลักสูตรนานาชาติ (ภาษาอังกฤษ) การจัดการมหาบัณฑิต อ่านต่อ…

นิด้า…ขยายเวลารับสมัครถึง 23 พ.ค. “ค่ายอาเซียน”

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3, 4 สมัครร่วมพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำนักพัฒนากับอาจารย์ระดับแนวหน้าของประเทศในโครงการ ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน The 1st NIDA ASEAN CAMP ในวันที่ 18-23 มิถุนายน 2557 อ่านต่อ…

นิด้าปันความรู้สื่อสร้างสรรค์สู่ชุมชนตลาดน้ำขวัญ-เรียม

คณะการจัดการการท่องเที่ยว โดยนักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 ร่วมกับกลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการ นิด้าปันความรู้สื่อสร้างสรรค์สู่ชุมชนตลาดน้ำขวัญ-เรียม เมื่อวันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2557 อ่านต่อ…

หลักสูตรเทคโนโลยีการบริหาร คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นิด้า จัดสัมมนาประจำปีในหัวข้อ TRI-GENs Innosync: สมานสามความต่าง อย่างสร้างสรรค์ สู่องค์กรนวัตกรรมที่สมบูรณ์แบบ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์ และนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีการบริหาร คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการเทคโนโลยีการบริหาร ประจำปี 2557 อ่านต่อ…

The 1st NIDA ASEAN CAMP

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกมหาวิทยาลัย สมัครร่วมพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำนักพัฒนากับอาจารย์ระดับแนวหน้าของประเทศในโครงการ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ‘นิด้า’ เซ็น MOU หนุนตลาดไมซ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ (ที่ 3 จากขวา) อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) พร้อมคณะผู้บริหารของคณะการจัดการการท่องเที่ยว และนายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ร่วมพิธีลงนามโครงการ อ่านต่อ…

‘รัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า’ขยายเวลารับสมัคร ป.โท ภาคพิเศษ กรุงเทพฯ

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 28 (สำหรับผู้มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป) ซึ่งสามารถเลือกเวลาเรียนเฉพาะวันเสาร์ หรือวันธรรมดาได้ สนใจสมัครด่วน อ่านต่อ…

นิด้าเปิดบ้านจัดการประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดบ้านจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อ่านต่อ…