นิด้า ปั้นเครือข่าย ชุมชนต้นแบบ กทม. จัดการขยะ – น้ำทิ้ง

          ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน ผู้อำนวยการโครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กล่าวบรรยายในงานอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้สื่อออนไลน์เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน จัดโดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ นิด้า ว่า ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ควรตื่นตัวในเรื่องการจัดการขยะให้มากขึ้น เนื่องจากแนวโน้มปริมาณขยะมีมากขึ้นตามการเติบโตทางสังคม เศรษฐกิจ โดยขยะส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา เช่น กลิ่นเน่าเหม็น เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค รวมไปถึงการทำให้ท่ออุดตัน น้ำท่วมขัง ตลอดจนน้ำในคลองเน่าเสีย ทั้งนี้ในแต่ละปี กทม. มีค่าจัดการขยะทั้งการเก็บขน ค่ากำจัด สูงถึงปีละ 6 พันล้านบาท
          "สิ่งที่ทุกชุมชนสามารถร่วมแก้ไขปัญหาได้ต้องเริ่มต้น จากการคัดแยกขยะ เช่ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: นิด้าลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.กาฬสินธุ์

ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม และ พลตรี กฤษกมล มะลิทอง เลขาธิการ สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยบุลากรกลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นตัวแทนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลงพื้นที่มอบเงินที่ได้รับการบริจาคจากนักศึกษาเก่า อาจารย์ อ่านต่อ…

“นิด้า” ปั้นโครงการ “YES for YOU” ปลุกพลังเยาวชนรุ่นใหม่

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ในฐานะสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนระดับโท-เอก และผลิตผลงานวิจัย รวมทั้งการให้บริการวิชาการ มีเจตนารมณ์สำคัญประการหนึ่ง คือ การสร้างปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนการสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อ่านต่อ…

‘รัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า’ รับ ป.โท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชนสำหรับนักบริหาร รับสิทธิ์อบรมหลักสูตรนักบริหารยุคใหม่รองรับ Thailand 4.0

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (GSPA NIDA) เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต (MPPM Executive Program) รุ่นที่ 23 (กรุงเทพมหานคร) เหมาะสำหรับนักบริหารและผู้มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 1 ปี และผู้สมัครวันนี้จะได้รับสิทธิพิเศษอบรมหลักสูตร อ่านต่อ…

ฟรี! โค้ชชิ่ง สำหรับ STARTUP “เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ส่งออกสินค้าไปทั่วโลกง่าย ๆ ด้วย eBay รุ่น 2”

ฟรี! โค้ชชิ่ง สำหรับ STARTUP "เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ส่งออกสินค้าไปทั่วโลกง่าย ๆ ด้วย eBay รุ่น 2"..ให้คุณได้เจอโลก และให้โลกได้เจอคุณโดย คุณบุญพันธุ์ บุญประยูร ผู้จัดการอีเบย์ประจำประเทศไทยวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง 702 ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี อ่านต่อ…

ฟรี! โค้ชชิ่งสำหรับ Startup “ถอดสมการความสำเร็จธุรกิจสตาร์ทอัพ Social Enterprise”

Local Alike .. ถอดสมการความสำเร็จธุรกิจสตาร์ทอัพ Social Enterprise คว้ารางวัลระดับโลกโค้ชชิ่งโดย คุณสมศักดิ์ บุญคำ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Local Alikeวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ถนนเสรีไทย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: นิด้าดูงานการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์

เมื่อเร็วๆ นี้ รศ. ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร คณะทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) นำผู้บริหารจากองค์กรต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่องค์การยุคใหม่ รุ่นที่ 32 เข้าศึกษาดูงานการขับเคลื่อนโครงการสามพรานโมเดล โดยมี คุณอรุษ นวราช อ่านต่อ…

‘MPPM นิด้า’ เปิดรับ ป.โท ‘การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน’ สำหรับนักบริหาร

หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ศูนย์ชลบุรี (บางละมุง) เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร MPPM Executive Program รุ่นที่ 7 เหมาะสำหรับนักบริหารและผู้มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี อ่านต่อ…

ฟรี! โค้ชชิ่ง ทำแผนธุรกิจให้เป็นเรื่องง่าย..ปั้นแบรนด์ให้เด่น เน้นยอดขาย

ฟรี! โค้ชชิ่ง สำหรับ Startup "ทำแผนธุรกิจให้เป็นเรื่องง่าย..ปั้นแบรนด์ให้เด่น เน้นยอดขาย"โดย คุณสกนธ์พัฒน์ อดุลยธรรม CEO Flyingcommaที่ปรึกษาธุรกิจ สร้างแบรนด์ สร้างยอดขาย ตลาดออนไลน์ พัฒนาเทคโนโลยี และออกแบบดีไซน์วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้อง 601 ชั้น 6 อ่านต่อ…

ฟรี! สมัครเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ Startup กับนิด้า

* โค้ชชิ่งฟรี! โดยที่ปรึกษามืออาชีพ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA UBI)* เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ฟรี! ที่จัดโดย NIDA UBI* เข้าร่วมกิจกรรม Business Networking ฟรี! ที่จัดโดย NIDA UBIสมัครฟรี! คลิก https://goo.gl/c0BJbSหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ อ่านต่อ…

MPPM NIDA ชี้รัฐขยายวงเงินการจัดสรรงบประมาณแบบขาดดุลเพิ่มขึ้น 6.1% หวังกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมเน้นพัฒนาคนรับ Thailand 4.0

ผู้อำนวยการหลักสูตร MPPM NIDA ประเมินการจัดสรรงบประมาณปี 61 แบบขาดดุลเพิ่มขึ้น 6.1% เน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงนโยบาย การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคน และการปรับสมดุลและพัฒนาบริหารการจัดการภาครัฐ รับการขับเคลื่อนThailand 4.0 ชี้รายจ่ายด้านการลงทุนเพิ่มขึ้น 20.2% ปูพรมลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน อ่านต่อ…

อพท. จับมือนิด้าจัดหลักสูตรท่องเที่ยวยั่งยืนปั้นคนรุ่นใหม่

อพท. ผนึกนิด้าจัดทำองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนสาขาการท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการ ตอกย้ำเป็นองค์กรแห่งองค์ความรู้พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อ่านต่อ…

โค้งสุดท้ายก่อนสอบ ก.พ. 3-4 มิ.ย. 60

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับ บริษัท ดีเค ทู พลัส จำกัด เปิดติวเข้ม ก.พ.ครั้งที่ 11 โค้งสุดท้ายก่อนสอบ ก.พ.วันที่ 3-4 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สามารถลงทะเบียนติวฟรีได้ที่ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ‘MPPM NIDA’ จัดปาฐกถา Fintech Startups

ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ (ที่ 4 จากขวา) สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย Fintech แห่งชาติ ร่วมกับ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดปาฐกถาพิเศษเรื่อง ‘Fintech Startups อ่านต่อ…

เชิญชวนซื้อสลากกาชาดนิด้า ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 กันนะคะ…! นิด้า ให้ กาชาด

เนื่องในวาระโอกาสครบรอบ 51 ปี ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ทางสถาบันได้จัดงานออกร้านกาชาดนิด้าครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ภายในสถาบัน ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 08.00-18.00 น. ณ บริเวณ หน้าอาคารราชพฤกษ์ ข้างหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษาในงานมีการออกร้านจากทุกคณะของสถาบัน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี 2560หัวข้อ “Innovative Management: Bridging Theory and Practice”

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ที่ 6 จากซ้าย) เดินหน้าพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการนวัตกรรม ยกทีมนักวิชาการชั้นนำร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี 2560 หัวข้อ "Innovative Management: Bridging อ่านต่อ…

ข่าวซุบซิบ: ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เตรียมจัดงานประชุม“Innovative Management: Bridging Theory and Practice”มาร่วมปี

ปลื้มใจหายเหนื่อย สำหรับ ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลังเตรียมงานประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี 2560"Innovative Management: Bridging Theory and Practice"มาร่วมปี ล่าสุดเพียงแค่เปิดให้จองที่นั่งเข้าร่วมงาน ก็มีคนสนใจร่วมงานล้นหลาม กว่า500 อ่านต่อ…

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ยกทีมนักวิชาการชั้นนำร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี 2560 หัวข้อ “Innovative Management: Bridging Theory and Practice”

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เดินหน้าพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการนวัตกรรม ยกทีมนักวิชาการชั้นนำร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี 2560 หัวข้อ "Innovative Management: Bridging Theory and Practice"โดยได้รับเกียรติจากเหล่านักวิชาการชื่อดังจากไทยและต่างประเทศ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ฯ นิด้าส่งมอบโลโก้ “ข้าวพร้อมใจ”

เมื่อเร็ว ๆนี้ตัวแทนนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)ได้ส่งมอบ Logo "ข้าวพร้อมใจ" และ VDO สื่อการเรียนรู้ ให้กับโรงสีข้าวชุมชนพร้อมใจพัฒนาคลองสามวา โดยมีคุณยงยุทธ เทียนรุ่งเรือง ประธานชุมชนเป็นผู้รับมอบ อ่านต่อ…

‘นิด้า’ เปิดอบรมหลักสูตร MMM เพิ่มพูนทักษะการจัดการสมัยใหม่ยุค AEC

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรม หลักสูตร Mini Master of Management Program (MMM+) รุ่นที่ 66 ซึ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุงใหม่เพื่อรองรับการเข้าสู่ AEC เพิ่ม-องค์ความรู้ สู้-การเปลี่ยนแปลง ปรับ-วิสัยทัศน์ รับ-มุมมองใหม่ ประยุกต์สู่การบริหาร อ่านต่อ…