นิด้า จัด 50 ปี พศ.สัมพันธ์ ชวนผู้สนใจร่วมงานสัมมนาวิชาการ ฟรี!!

          ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ "50 ปี พศ.สัมพันธ์" โดย คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ "การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษาไทย : ปัญหาและความท้าทาย" วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล อาคารสยามบรมราชกุมารี
          ลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่ http://econconference.nida.ac.th
          โทรสาร 02-3758842
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-7273178

          เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดย...กลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม NIDA โทร. 02-7273449
อ่านต่อ…

‘นิด้า’ เชิญฟังปาฐกถาพิเศษ “เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ”

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดงานฉลองครบรอบ 60 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ มาเป็นประธานเปิดงานและร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ จาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา อ่านต่อ…

‘นิด้า’ จัดตั้งคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ปั้นนักบริหารวางแผนยุทธศาสตร์แก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ

นิด้า ตั้งคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ปั้นบุคลากรด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการทั้งระบบ ชูจุดเด่นด้านนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการ พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องบริบทด้านสิ่งแวดล้อมของไทย เล็งอนาคตทำ Dual อ่านต่อ…

นิด้า ชวนฟัง “ฟันธงแนวโน้มธุรกิจดี และ SMEs ในอาเซียน” ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

สำนักสิริพัฒนา นิด้า ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) เรื่อง "ฟันธงแนวโน้มธุรกิจดี และ SMEs ในอาเซียน" อ่านต่อ…

‘นิด้า’ จัดประกวดร้องเพลงประจำสถาบันฉลองครบ 50 ปี

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดโครงการประกวดร้องเพลงประจำสถาบัน หรือ NIDA STAR SEARCH ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองการก้าวสู่ปีที่ 50 ของนิด้า อ่านต่อ…

นิด้า ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดร้องเพลง “NIDA STAR SEARCH” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 31,000 บาท

นิด้า ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดร้องเพลง "NIDA STAR SEARCH" กิจกรรมดีๆ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง นิด้า ก้าวสู่ปีที่ 50 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 31,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ‘นิด้า’ ก้าวสู่ 5 ทศวรรษ

รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ (ที่ 2 จากซ้าย) อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา (กลาง) นายกสภาสถาบัน นิด้า ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการ 5 ทศวรรษนิด้า อ่านต่อ…

‘นิด้า’ ก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 ยกระดับสถาบันสู่ World Class University มุ่งสร้างนักบริหารการพัฒนาที่มีคุณภาพรองรับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

นิด้า เปิดวิสัยทัศน์เนื่องในโอกาสย่างเข้าสู่ 5 ทศวรรษ หลังดำเนินพันธกิจตามพระราชปณิธานของ ในหลวงมากว่า 50 ปี โดยมุ่งสร้างนักบริหารการพัฒนาให้แก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เดินหน้าเร่งยกระดับปั้นบุคลากรนักบริหารการพัฒนาก้าวสู่ระดับเวิลด์คลาสในทุกแขนง รองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก อ่านต่อ…

นิด้า แสดงปาฐกถาพิเศษ “นิด้า 50 ปี กับพันธกิจแห่งอนาคต” -มุมมองเศรษฐกิจเชื่อมโยงอนาคตประเทศไทย

เนื่องในโอกาสใกล้วันครบรอบ 50 ปี การสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดยสถาบันได้ตระหนักถึงบทบาทภารกิจในการผลิตนักบริหารที่มีคุณภาพ เพื่อรับใช้สังคมและงานบริหารราชการแผ่นดินมาโดยตลอด จึงจัดให้มีการเสวนาพิเศษ "นิด้า 50 ปีกับพันธกิจแห่งอนาคต" ต่อบทบาทด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อ่านต่อ…

รศ. นิด้าชวนฟัง “ทิศทางการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย” ฟรี!

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง "ทิศทางการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย" ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย อ่านต่อ…

ศูนย์อาเซียนฯ นิด้าจับมือ C Asean ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาธุรกิจผู้ประกอบการพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Entrepreneur Club (AEC) Batch I

ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ขอเชิญผู้ประกอบการ หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาธุรกิจผู้ประกอบการพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Entrepreneur Club (AEC) Batch อ่านต่อ…

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นิด้า จัด HROD TALK ครั้งที่ 71 ชวนฟัง “กลยุทธ์การพัฒนาคนบนเศรษฐกิจแบ่งปัน” ฟรี!

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ HROD TALK ครั้งที่ 71 "กลยุทธ์การพัฒนาคนบนเศรษฐกิจแบ่งปัน" วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 อ่านต่อ…

‘นิด้า’ เตือนนักลงทุนไทยอย่าวิตกต่อสถานการณ์ประเทศกรีซ เหตุขนาดเศรษฐกิจขนาดเล็กไม่ส่งผลกระทบต่อไทยโดยตรง

ผู้อำนวยการหลักสูตร MPA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ชี้จับตาประเทศกรีซให้ประชาชนโหวต รับ/ไม่รับแผนปฏิรูปทางเงิน ระบุ ไม่ว่าจะประชาชนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย คาดไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก เหตุขนาดเศรษฐกิจกรีซมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 0.3 เท่านั้น อ่านต่อ…

นิด้า ขอเชิญผู้สนใจฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเตรียมความพร้อมเพื่อสอบใบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล (MOS Certification) สำหรับบุคคลทั่วไป ฟรี!!

นิด้า ขอเชิญผู้สนใจฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเตรียมความพร้อมเพื่อสอบใบประกาศนียบัตรมาตรฐานสากล (MOS Certification) สำหรับบุคคลทั่วไป ฟรี!! อ่านต่อ…

นิด้า ขอเชิญสมัคร/เสนอชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ขอเชิญสมัคร / เสนอชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 เวลา 12.00 น. อ่านต่อ…

ภาพข่าว: นิด้า อาเซียน แคมป์ 2015

รศ.ดร.รวิวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประทศ จำนวน 100 คน ที่เข้าร่วมโครงการ The 2nd NIDA ASEAN Camp อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ‘นิด้า’ ซัมเมอร์ แคมป์ 2015

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์(ที่5จากซ้าย) อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นประธานจัดโครงการ The 4th NIDA Summer Camp 2015 ภายใต้แนวคิด Sufficiency Economy for Sustainable Development อ่านต่อ…

ก.ล.ต. ร่วมกับนิด้าเผยผลงานวิจัยชี้กองทุนหุ้นมีผลงานสม่ำเสมอหลายช่วงเวลา และผู้ลงทุนควรคำนึงถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนรวม

ก.ล.ต. เผยแพร่ผลงานวิจัยโดยผู้วิจัยของ ก.ล.ต. และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ในงานสัมมนา SEC Working Papers Forum ครั้งที่ 5/2558 ในหัวข้อ ส่องฝีมือ กองทุนหุ้นไทย อ่านต่อ…

‘นิด้า’ แนะคงดอกเบี้ยไว้ที่ 1.5% หันเร่งรัดลงทุนโครงสร้างพื้นฐานกระตุ้นเศรษฐกิจได้ผลมากกว่า

ผู้อำนวยการหลักสูตร MPA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มองสัญญาเศรษฐกิจยังดิ่งหัว หลังเจอปัจจัยลบทั้งเงินเฟ้อที่ติดลบต่อเนื่อง 5 เดือน ผลการจัดภาษีต่ำกว่าเป้าและอัตราการใช้กำลังการผลิตภาคอุตสาหกรรมลดต่ำลง อ่านต่อ…

“นิด้า” เปิดรับ ป.โท หลักสูตรพิเศษสำหรับนักบริหาร

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดรับสมัครนักศึกษาผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป อ่านต่อ…