ภาพข่าว: เปิดเทศกาลชำระภาษีผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ไม่เสียค่าธรรมเนียมเป็นรายแรก

           เริ่มต้นเทศกาลชำระภาษีปี 55 ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับกรมสรรพากรเปิดให้บริการชำระภาษีเงินได้ทุกประเภทผ่านบัตรเครดิต ซึ่งเป็นธนาคารแรกที่ไม่คิดค่าธรรมเนียม โดยชำระภาษีด้วยบัตรเครดิตได้ที่เคาน์เตอร์สรรพากรพื้นที่เขตกรุงเทพฯ พร้อมขยายช่องทางชำระด้วยบัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ตได้แล้ววันนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th และจัดโปรโมชั่นพิเศษต้อนรับเทศกาลชำระภาษี โดยให้สิทธิลูกค้าแบ่งชำระภาษีปลอดดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 3 เดือนในช่วงเทศกาลภาษี “Call for Dee Jung 0% 3 เดือน” ตั้งแต่ 4 มกราคม จนถึง 31 มีนาคม 2555 
          ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซด์ www.rd.go.th หรือ www.scb.co.th โทร.ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ 02-777-7777