ภาพข่าว: ธอส. แถลงผลการดำเนินงานปี 2558

          นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการ นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และนายฉัตรชัย ศิริไล รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ แถลงข่าวผลการดำเนินงานปี 2558 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย สามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้ทั้งสิ้น 157,447 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 คิดเป็น 10.34% เกินกว่าเป้าสินเชื่อที่กำหนดไว้ 7,647 ล้านบาท ทำให้ยอดสินทรัพย์รวมเกิน 9 แสนล้านบาท ยอดเงินฝากรวมเพิ่มขึ้น 11.36% พร้อมสรุปความสำเร็จของการจัดงาน "ธอส. มหกรรมที่อยู่อาศัย-สินเชื่อเพื่อประชาชน" หลังจัดงานครบ 4 จังหวัดหัวเมืองหลัก ยอดขอสินเชื่อภายในงานรวมกว่า 5,646 ล้านบาท ยอดยื่นคำขอกู้ตามนโยบายรัฐบาล "มาตรการเพื่อส่งเสริมการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง" เกือบเต็มกรอบวงเงินรวม 25,000 ล้านบาท เมื่ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ประธานกรรมการ ธอส. มอบนโยบายปี 2559

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารธนาคารและผู้บริหารสาขา เพื่อรับนโยบายในการดำเนินงานของธนาคารและแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ แนะนำแนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรคของธนาคารในปีที่ผ่านมา อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ชาวเหนือแห่ยื่นคำขอกู้บ้านกับ ธอส. กว่า 1,700 ล้านบาท เพียง 3 วันของการจัดงาน ธอส. มหกรรมที่อยู่อาศัย-สินเชื่อเพื่อประชาชน

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มอบของที่ระลึกให้แก่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "ธอส. มหกรรมที่อยู่อาศัย-สินเชื่อเพื่อประชาชน จ.เชียงใหม่" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 มกราคมที่ผ่านมา ณ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: G H BANK FUN FESTIVAL 2016

นางไลวรรณ ปองเสงี่ยม รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มอบชุดเครื่องเขียนเป็นของขวัญวันเด็กให้กับบรรดาเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 ซึ่งธนาคารจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "G H BANK FUN FESTIVAL 2016" อ่านต่อ…

ธอส. เนรมิตพื้นที่สำนักงานใหญ่ จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด G H BANK FUN FESTIVAL 2016

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สร้างความสุขให้กับเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 มุ่งสร้างความสุขพร้อมสอดแทรกความรู้ และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดค่านิยม 12 ประการของภาครัฐบาล รวมทั้งสร้างการรับรู้คำขวัญวันเด็กประจำปี 2559 "เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต" อ่านต่อ…

ภาพข่าว: “GHBANK OTOP FAIR ช็อปเบิกบานใจ ต้อนรับปีใหม่ 2559″

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "GHBANK OTOP FAIR ช็อปเบิกบานใจ ต้อนรับปีใหม่ 2559" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยการเพิ่มช่องทางให้ผู้ประกอบการร้านค้า OTOP กว่า 34 บูธ อ่านต่อ…

เริ่มแล้ว!! โอกาสทองส่งท้ายปีของผู้ที่ต้องการวงเงินกู้ซื้อบ้านสูงขึ้น กับงาน“ธอส.มหกรรมที่อยู่อาศัย-สินเชื่อเพื่อประชาชน จ.ขอนแก่น” ล่าสุดยอดอนุมัติในมาตรการเพื่อส่งเสริมการให้สินเชื่อฯ เกินหมื่นล้านบาทแล้ว!!

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เดินหน้าสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ตามนโยบายรัฐบาล เปิดงาน "ธอส.มหกรรมที่อยู่อาศัย สินเชื่อเพื่อประชาชน" ประเดิมภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่นเป็นที่แรก มุ่งเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึง อ่านต่อ…

ธอส.เดินหน้าสนับสนุนนโยบายรัฐบาลสร้างโอกาสให้คนไทยมีบ้าน จัดงาน “ธอส.มหกรรมที่อยู่อาศัย-สินเชื่อเพื่อประชาชน” ในพื้นที่ 4 จังหวัด พร้อมจับมือผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ จำหน่ายที่อยู่อาศัยราคาพิเศษ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เดินหน้าสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์ตามนโยบายรัฐบาล จัดงาน "ธอส.มหกรรมที่อยู่อาศัย สินเชื่อเพื่อประชาชน" ในพื้นที่ 4 จังหวัด หัวเมืองหลัก หวังเพิ่มช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินเชื่อบ้านครบวงจร รวมถึง อ่านต่อ…

ธอส.ชูโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ย 0.62% ต่อปีนาน 8 เดือน เงินฝากออมทรัพย์ Double Savings มอบดอกเบี้ยสูงถึง 2.00% ต่อปี เฉพาะในงาน “Thailand Smart Money 2015 กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 6”

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.62% ต่อปี นาน 8 เดือน ฟรี!! ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ และคิดค่าประเมินราคาหลักประกันเพียง 1,500 บาท อัตราเดียวทุกวงเงินกู้ พร้อมขานรับนโยบายรัฐบาลให้คำปรึกษามาตรการเพื่อส่งเสริมการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธอส. มอบของขวัญปีใหม่ 2559 ให้ลูกค้าธนาคาร

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ พร้อมด้วยนางไลวรรณ ปองเสงี่ยม รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และคณะผู้บริหารของธนาคาร ร่วมส่งมอบเงินจำนวน 1,000 บาทเป็นของขวัญปีใหม่ ปี 2559 ให้แก่ลูกค้า ตาม "โครงการของขวัญปีใหม่ 2559 ธอส. อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธอส. ดีเดย์ส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2559 ให้ลูกค้าธนาคาร 17 ธ.ค.นี้

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. พร้อมด้วยนางไลวรรณ ปองเสงี่ยม รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ธอส. และคณะผู้บริหารของธนาคาร ร่วมส่งมอบเงินจำนวน 1,000 บาทเป็นของขวัญปีใหม่ ปี 2559 ให้แก่ลูกค้าของตาม "โครงการของขวัญปีใหม่ 2559 ธอส. อ่านต่อ…

ธอส.ขานรับนโยบายรัฐบาลมอบของขวัญปีใหม่ให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย ผ่อนดีมีวินัยจ่ายเงินคืน 1,000 บาททันที

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ร่วมส่งมอบของขวัญปีใหม่ 2559 ให้แก่ลูกค้าของธนาคารกลุ่มผู้มีรายได้น้อย โดยจัดทำ "โครงการของขวัญปีใหม่ 2559 ธอส.เพื่อส่งเสริมการมีวินัยทางการเงิน ในการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย สำหรับลูกค้าธนาคารผู้มีรายได้น้อย" มอบเงินจำนวน 1,000 บาท อ่านต่อ…

ธอส.จัดเต็มในงานประมูลขายบ้านมือสองส่งท้ายปี 2558 มอบส่วนลดสูงสุด 50% จากราคาปกติกว่า 40 รายการ เริ่มต้นเพียง 30,000 บาท!! หวังดันยอดขายทั้งปีเข้าเป้า 2,300 ล้านบาท

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดงานประมูลขายทรัพย์สินของธนาคาร ครั้งที่ 3/2558 ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558 คัดบ้านมือสอง หรือ ทรัพย์ NPA คุณภาพดี ทำเลเด่น จำนวนกว่า 1,800 รายการ ประมูลขายพร้อมกันทั่วประเทศ พร้อมส่วนลดสูงสุด 50% จากราคาปกติกว่า 40 รายการ มากกว่าการประมูลทุกครั้งที่ผ่านมาในปีนี้ อ่านต่อ…

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดการมอบเงินของขวัญปีใหม่ให้ลูกค้าธนาคาร

เนื่องด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) ได้จัดทำ "โครงการของขวัญปีใหม่ 2559 ธอส.เพื่อส่งเสริมการมีวินัยทางการเงิน ในการผ่อนชำระเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย สำหรับลูกค้าธนาคารผู้มีรายได้น้อย" โดยมอบเงินจำนวน 1,000 บาท ให้แก่ลูกค้าที่มีวงเงินกู้ทุกวัตถุประสงค์การกู้รวมกันไม่เกิน 500,000 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: บรรยากาศแถลงข่าวประธานกรรมการ ธอส. ประกาศสนับสนุนนโยบายรัฐบาลต่อเนื่อง

การแถลงข่าว "เปิดตัวประธานกรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ พร้อมชี้แจงความคืบหน้ามาตรการเพื่อส่งเสริมการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยฯ" โดย คุณสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ คุณไลวรรณ ปองเสงี่ยม รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานกลยุทธ์องค์กร อ่านต่อ…

ประธานกรรมการ ธอส. ประกาศเดินหน้า 4 เรื่องด่วนสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ยืนยันพร้อมเพิ่มกรอบวงเงินมาตรการสินเชื่อผ่อนปรนอีก 10,000 ล้านบาท

ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ประกาศเดินหน้า 4 เรื่องเร่งด่วนเพื่อสนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล สร้างโอกาสให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลางได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ย้ำ ธอส. มีความแข็งแกร่งในทุกด้าน ยืนยันพร้อมขยายกรอบวงเงิน อ่านต่อ…

ประธานกรรมการ และกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์คนใหม่

คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งนายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล เป็นประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และแต่งตั้งนายบรรยง วิเศษมงคลชัย เป็นกรรมการธนาคาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป ขณะที่กระทรวงการคลังแต่งตั้งนายนรินทร์ กัลยาณมิตร อ่านต่อ…

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์จัดสัมมนาประจำปี 2558 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดสัมมนาวิชาการประจำปี 2558 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท ถนนอโศก กรุงเทพฯ(เดิมชื่อ โรงแรมมิลเลนเนียม สุขุมวิท) โดยคุณสัมมา คีตสิน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิด ธอส. สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต จ.เชียงใหม่ โดยมีนางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส อดีตกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคารร่วมในพิธี ทั้งนี้ สาขาเซ็นทรัลพลาซา อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรรมการผู้จัดการ ธอส. คว้ารางวัลสุดยอดนักการธนาคารแห่งปี 2 ปีซ้อน

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) พร้อมด้วยคณะกรรมการธนาคาร ร่วมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่นางอังคณา ปิลันธน์โอวาท ไชยมนัส กรรมการผู้จัดการ ธอส. ในโอกาสที่นิตยสารดอกเบี้ย และหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ ประกาศยกย่องให้เป็น "สุดยอดนักการธนาคารแห่งปี 2558 หรือ อ่านต่อ…