ธนาคารออมสิน สนับสนุนบริการพร้อมเพย์ ขอบคุณผู้สมัคร GSB PromptPay 1.3 ล้านราย ด้วยของสมนาคุณกว่า 5,000 รางวัล มูลค่ากว่า 5 ล้านบาท

          วันนี้ (16 มกราคม 2560) ธนาคารออมสินได้จัดกิจกรรม GSB PromptPay "Lucky ID Lucky Prize" ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน เพื่อสนับสนุนนโยบายการให้บริการ ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ National e-Payment ของรัฐบาล ด้วยการมอบของสมนาคุณรวมจำนวนกว่า 5,000 รางวัล คิดเป็นมูลค่ากว่า 5 ล้านบาท โดยมี นายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร
          นายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ National e-Payment ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินข อ่านต่อ…

ออมสิน เผยแผนปี 2560 เดินหน้า 6 ทิศทาง “เศรษฐกิจพอเพียง – ส่งเสริมการออม – แก้ไขหนี้นอกระบบ – ธนาคารผู้สูงวัย SMEs Start up และ Digi-Thai Banking”

ธนาคารออมสิน เปิดแผนปี 2560 เดินหน้าภารกิจ 6 ด้าน "บริหารแบบเศรษฐกิจพอเพียง – ส่งเสริมการออมและสร้างวินัยทางการเงิน – แก้หนี้นอกระบบ – ธนาคารผู้สูงวัย – SMEs Start up และ Digi-Thai Banking" เผย 4 ภารกิจหลัก ปี 2559 "เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้าง GSB New Generation อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธ.ออมสินปล่อยขบวนรถถุงยังชีพเพื่อช่วยเกลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานปล่อยขบวนรถถุงยังชีพกว่า 10,000 ชุด พร้อมทีมผู้บริหารและพนักงานส่วนกลาง เพื่อร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ ในพื้นที่อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช และ จังหวัดพัทลุง ซึ่งธนาคารออมสินส่งกำลังใจ พร้อมความห่วงใย อ่านต่อ…

ออมสิน ออกมาตรการบรรเทาเหตุน้ำท่วมภาคใต้ ให้กู้ฉุกเฉิน 50,000 บาท ผ่อน 5 ปี ดอกเบี้ย 0% ปีแรก เปิดให้พักชำระหนี้เงินต้นได้ไม่เกิน 2 – 3 ปี สำหรับลูกค้าสินเชื่อทุกประเภท

ธนาคารออมสิน ร่วมบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม 10 จังหวัดภาคใต้ ให้กู้ฉุกเฉิน ตามความจำเป็นในวงเงิน 50,000 บาท เพื่อนำไปบรรเทาปัญหาจากเหตุน้ำท่วม หมุนเวียนในอาชีพหรือเป็นเงินทุนค้าขาย ผ่อนชำระ 5 ปี ปีแรกไม่คิดดอกเบี้ย ปีที่ 2-5 ดอกเบี้ย 1% ต่อเดือน เลือกใช้บุคคล, หลักทรัพย์ หรือ บสย.ค้ำประกัน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น (ออมสิน – ธรรมศาสตร์โมเดล)

นางสาวจิราพร นุกิจรังสรรค์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ และรองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฝ่ายวางแผนและบริหารศูนย์รังสิต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ อ่านต่อ…

ออมสิน-ธรรมศาสตร์โมเดล เสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ยกระดับวิถีไทย

วันนี้ (27 ธันวาคม 2559) ณ หอประชุมเพชรรัตน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ ธนาคารออมสิน (ออมสิน ธรรมศาสตร์โมเดล) โดยมี นางสาวจิราพร นุกิจรังสรรค์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ผอ.ธนาคารออมสินเปิดงานสานสัมพันธ์เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 4 ภูมิภาค ปี 2559

นายชาติชาย พยุหนาวีชีย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดงานสานสัมพันธ์เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 4 ภูมิภาค ปี 2559 และมอบรางวัลองค์กรการเงินชุมชนดีเด่น ประจำปี 2559 ณ ห้องดอนเมืองบอลรูม โรงแรมอมารีดอนเมือง แอร์พอร์ต ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม อ่านต่อ…

ธ.ออมสิน – จัดโปรโมชั่นเหลือเชื่อ Thailand Smart Money ครั้งที่ 7 @เซ็นทรัลลาดพร้าว ออกเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 70 วัน ดอกเบี้ย 2.89% ยกเว้นภาษีเปิดรับใบจองสิทธิ์ในงานเท่านั้น

ออมสิน จัดโปรโมชั่นเหลือเชื่อ Thailand Smart Money ครั้งที่ 7 @เซ็นทรัลลาดพร้าว ออกเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 70 วัน ดอกเบี้ย 2.89% ยกเว้นภาษีเปิดรับใบจองสิทธิ์ในงานเท่านั้น วันที่ 16-18 ธ.ค.นี้ เพียงวันละ 600 รายเท่านั้นธนาคารออมสิน นำเสนอ "เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 70 วัน" ดอกเบี้ยสูง 2.89% อ่านต่อ…

ธนาคารออมสิน โอนเงินให้ผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว 1,466,993 ราย แจ้งผู้มีสิทธิ์อีก 693,876 ราย เปิดบัญชีภายใน 27 ธ.ค.ศกนี้

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า หลังจากที่ธนาคารออมสิน ได้ดำเนินการโอนเงินตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งครอบคลุมผู้มีรายได้น้อยทั้งที่อยู่ในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร เมื่อวันที่ 9 – 10 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา รวมจำนวน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธนาคารออมสินรับมอบเงินชดเชยโจรกรรม

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน รับมอบเงินสินไหมทดแทนกรณีโจรกรรมเงินสดจากตู้ ATM ธนาคารออมสิน จำนวน 12,290,000 บาท จากนายสมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม อ่านต่อ…

ประวัติศาสตร์จารึก สื่อสิ่งพิมพ์เศรษฐกิจ 2 ยักษ์ใหญ่ ไม่ได้นัดหมาย ประกาศให้รางวัลเกียรติยศแห่งปีพร้อมกัน “ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน” เป็น “นักการเงิน” และ “นักการธนาคาร” แห่งปี 2559

"ชาติชาย พยุหนาวีชัย" ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ถูกบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ด้านการเงินการธนาคาร เมื่อสื่อสิ่งพิมพ์ด้านเศรษฐกิจไทย 2 ค่ายยักษ์ใหญ่ "นิตยสารดอกเบี้ย" และ "วารสารการเงินธนาคาร" พร้อมใจกันประกาศให้เป็น "นักการธนาคารแห่งปี 2559" และ อ่านต่อ…

ธนาคารออมสิน จัดงาน 5 ธันวาคม 2559 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมแจกกระปุกครองราชย์ 70 ปี จำนวน 49,999 ใบ

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงได้จัดกิจกรรมนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และครบ 50 วันแห่งวันสวรรคตขององค์ท่าน ในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559 ณ อ่านต่อ…

“ออมสิน สุดยอดแนวคิดพลิกธุรกิจไทย”ต่อยอดความสำเร็จ Healthticket ทีมชนะเลิศ รับใบประกาศนียบัตร Certified Medical Tourism Professional พร้อมจับมือ partners อินเตอร์ฯ

ภายหลังโครงการ"ออมสิน สุดยอดแนวคิดพลิกธุรกิจไทย" Startup Thailand by GSB ที่เปิดให้คนรุ่นใหม่นำเสนอไอเดียธุรกิจแบบสร้างสรรค์ ตัดสินผลการประกวดกันมาครบสามเดือน เวทีแห่งโอกาสที่จัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 อ่านต่อ…

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน ปรับประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.2 จากเดิมคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 3.1

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน ได้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2559 จะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ3.1 โดยศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก อ่านต่อ…

ภาพข่าว: “ออมสิน สุดยอดแนวคิดพลิกธุรกิจไทย” พา 10 สุดยอดทีมดูงานเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการที่โอซาก้า

โครงการประกวด "ออมสิน สุดยอดแนวคิดพลิกธุรกิจไทย" Startup Thailand by GSB พา 10 สุดยอดทีม บินตรงสู่โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมโปรแกรม Outing เตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบในอนาคต ด้วยการเปิดประสบการณ์ตรงที่เป็นประโยชน์ โดยได้ไปการดูงานพิพิธภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป The Momofuku อ่านต่อ…

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสินเผย ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานราก (GSI) ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ส่งสัญญาณดีขึ้น

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจฐานราก (GSI) ประจำไตรมาส 3 ปี 2559 ได้ดำเนินการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างประชาชนที่มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท ทั่วประเทศ จำนวน 1,526 ตัวอย่าง พบว่า GSI ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ส่งสัญญาณดีขึ้น อยู่ที่ระดับ 49.0 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธนาคารออมสินจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายชาติชาย พยุหนาวีชีย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธนาคารออมสินจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ออมสินร่วมจัดทำหนังสือ “๙๙ พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์”

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมแถลงข่าวหนังสือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ ๙๙ พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์ พร้อมมอบเงินสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือ "๙๙ พระบรมราโชวาท น้อมนำราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์" จำนวน 5,000,000 บาท ณ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานธนาคารออมสิน ประจำปี พ.ศ.2559

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานธนาคารออมสิน ประจำปี พ.ศ.2559 นำไปถวายพระสงฆ์ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยมีพระธรรมวิมลมุณี เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างธนาคารออมสิน อ่านต่อ…