ธนาคารกรุงเทพ จัดงานเสวนานุกรมความรู้ครั้งที่ 5 ‘จีนกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายใต้แผนพัฒนาเส้นทางสายไหมใหม่’

          ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญของข้อมูลและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ ธุรกิจการเงิน และการลงทุนในภูมิภาคต่างๆ ของโลก โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศจีน จึงได้ริเริ่มจัดงานเสวนานุกรมความรู้ครั้งแรกในปี 2555 ซึ่งได้รับความสนใจจากลูกค้าผู้ประกอบการ นักลงทุน และประชาชนเป็นอย่างดี สำหรับปี 2558 นี้ ธนาคารยังคงสานต่อกิจกรรมเสวนานุกรมความรู้ ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 ในหัวข้อ ‘จีนกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายใต้แผนพัฒนาเส้นทางสายไหมใหม่'
          ในโอกาสนี้ ธนาคารจึงขอเรียนเชิญท่านและหรือผู้สื่อข่าวในสังกัดของท่านร่วมเข้ารับฟังการ เสวนานุกรมความรู้ครั้งที่ 5 ในวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 12.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 30 ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานให อ่านต่อ…

ธนาคารกรุงเทพ แต่งตั้งกรรมการธนาคาร ‘อรุณ จิรชวาลา’

นายอภิชาต รมยะรูป เลขานุการบริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 มีมติแต่งตั้งนายอรุณ จิรชวาลา ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ คิง เพาเวอร์ มอบสิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตที่ซื้อสินค้าออนไลน์บนเว็บไซต์คิง เพาเวอร์

นายโชค ณ ระนอง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายบัตรเครดิต (ที่ 2 จากขวา) นายธนาคาร เอื้อวรกุลชัยเจ้าหน้าที่บริหารระดับ Assistant Vice President ฝ่ายการตลาดบัตรเครดิต (ที่ 2 จากซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ และ บลจ.บัวหลวง สนับสนุนโครงการ ‘ปลุกพลัง เปลี่ยนไทย’ ร่วมเชื่อมต่อและขยายผลโครงการด้วย ‘กองทุนรวมคนไทยใจดี’

นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด นางสาวสุญาณี ภูริปัญญวานิช เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President ฝ่ายผลิตภัณฑ์และช่องทางบริการ และนางเสาวนิตย์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ได้รับการยกย่องจากองค์การศุลกากรโลก ในฐานะผู้มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ NSW

นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) นางพรนิจ ตุลย์วัฒนจิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่(ที่ 2 จากขวา) นายฐานิศร์ ศิริโชติ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากซ้าย) และนายกึกก้อง รักเผ่าพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ จัดสัมมนาลูกค้าบัวหลวง เอ็กซ์คลูซีฟ หัวข้อ ‘วางแผนบริหารความมั่งคั่งรับปี 2558’

ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (กลาง) นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ได้รับความไว้วางใจจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมพัฒนาระบบชำระเงินออนไลน์ที่เชื่อมต่อกับ Thaitrade.com

นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากขวา) ร่วมกับ นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (กลาง) อ่านต่อ…

ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิปี 2557 จำนวน 36,332 ล้านบาท รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 เงินรับฝากเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4

ธนาคารกรุงเทพและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิปี 2557 จำนวน 36,332 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 426 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.2 จากปี 2556 โดยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 3,118 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.6 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพให้การต้อนรับคณะผู้แทนรัฐบาลจีน ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านนโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการเงิน

นายสุวัชชัย ทรงวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) (ที่ 3 จากขวา) และนายปราโมช อู่นนทกานต์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President อ่านต่อ…

ภาพข่าว: บรรยายพิเศษ ประจำปี 2558

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นายนพปฎล เดชอุดม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการเปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ณ เมียนมาร์

นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กิจการธนาคารต่างประเทศ (ที่ 4 จากซ้าย) และนายทศทิศ รอดประเสริฐ ผู้จัดการสำนักงานผู้แทนกรุงย่างกุ้ง (ซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 3,000,000บาท (สามล้านบาท) ให้แก่ รองศาสตราจารย์ นพ. นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี (ที่ 4 อ่านต่อ…

ธ.กรุงเทพ จัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง ธนาคารกรุงเทพ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และดีเอชแอล

ตามที่ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างกันเพื่อพัฒนาระบบการซื้อขายสินค้าออนไลน์บนเว็บไซต์Thaitrade.com อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก ททท. จัดกิจกรรม ‘ปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558’ ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศ

นายโชค ณ ระนอง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการสายบัตรเครดิต (กลาง) นางสาวมยุรี ตันติภนา เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการตลาดบัตรเครดิต (ซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นายกลินทร์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่น “สุขกันเถอะเรา” ดอกเบี้ยสูงสุด 5.00% ต่อปี

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่น สุขกันเถอะเรา วงเงิน 100,000ล้านบาท ประกอบด้วยพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง แบบไร้ใบพันธบัตร (Scripless) อายุ 10 ปี วงเงิน 50,000 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ร่วมฉลองวันเด็กแห่งชาติ 2558 จัดทำสมุดมอบแก่หน่วยงานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ

นางสาวพจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนธนาคารมอบชุดเครื่องเขียนที่ธนาคารได้ดำเนินการจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ มอบสิทธิลุ้นแพ็กเก็จทัวร์ลอนดอน พร้อมบัตรชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ณ สนามสแตมฟอร์ด บริดจ์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สโมสรฟุตบอลเชลซี จัดแคมเปญมอบสิทธิลุ้นแพ็กเกจทัวร์ลอนดอน 6 วัน5 คืน รวมตั๋วเครื่องบินและที่พักโรงแรมพร้อมบัตรชมการแข่งขันฟุตบอล จำนวน 20 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) โดยผู้โชคดี 10 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ จัดงานโชว์ศักยภาพผลิตผลทางการเกษตรไทย ‘วันเกษตรก้าวหน้า 2557’ มอบรางวัลยกย่องด้านผู้นำเครือข่ายเกษตรกรดีเด่น

นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 5 จากซ้าย) นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการธนาคาร (ที่ 4 จากขวา) นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ อ่านต่อ…

ธนาคารกรุงเทพ ประกาศความร่วมมือ สโมสรฟุตบอลเชลซี ภายใต้แนวคิด ‘One Team One Spirit’ มุ่งเน้นความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโดยใช้ฟุตบอลเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

ธนาคารกรุงเทพประกาศความร่วมมือในฐานะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการในประเทศไทยของสโมสรฟุตบอลเชลซี ภายใต้แนวคิด One Team One Spirit หรือ เชลซีทำได้ คนไทยทำได้ มุ่งเน้นความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันผ่านการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อ่านต่อ…

ธนาคารกรุงเทพ เน้นย้ำความปลอดภัยในการกดเอทีเอ็มช่วงปีใหม่ ด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ชิพอัจฉริยะ พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมข้ามเขต

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบความมั่นใจให้ลูกค้าประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ที่ธนาคารได้นำเทคโนโลยีชิพอัจฉริยะ EMV มาตรฐานสากลมาติดลงบนบัตร อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ประกาศความร่วมมือ สโมสรฟุตบอลเชลซี ภายใต้แนวคิด ‘One Team One Spirit’ มุ่งเน้นความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโดยใช้ฟุตบอลเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) นายโชค ณ ระนอง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ซ้าย) และนางสาวพจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มร.เอเดรียน อ่านต่อ…