ธนาคารกรุงเทพรายงานกำไรสุทธิไตรมาส 1 ปี 2557 จำนวน 8,965 ล้านบาท กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.6 ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานลดลงร้อยละ 10.9

          ธนาคารกรุงเทพและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิไตรมาส 1 ปี 2557 จำนวน 8,965 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,279 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.6 จากไตรมาส 4 ปี 2556 โดยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 194 ล้านบาท รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 489 ล้านบาท ในขณะที่ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานลดลง 1,147 ล้านบาท 

          ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงส่งผลกระทบต่อความต้องการสินเชื่อโดยเฉพาะสินเชื่อธุรกิจเพื่อการลงทุนหรือขยายกิจการ อย่างไรก็ตาม การดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด ทำให้ธนาคารเข้าใจความต้องการและให้การสนับสนุนลูกค้าได้อย่างเหมาะสม ในขณะที่คุณภาพสินเชื่อยังคงอยู่ในสัดส่วนเท่ากับสิ้นปีก่อน โดย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2557 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อจำนวน 1,745,919 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจาก ณ สิ้นปี 2556 เนื่องจากความ อ่านต่อ…

ธนาคารกรุงเทพ ได้รับการยกย่องจากวารสารการเงินธนาคาร ครองตำแหน่ง Bank of the Year 2014

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้รับการประกาศยกย่องจากวารสารการเงินธนาคารครองตำแหน่ง ธนาคารแห่งปี 2557 หรือ Bank of the Year 2014 นับเป็นครั้งที่ 7 ตั้งแต่ปีพ.ศ.2550 ที่ธนาคารกรุงเทพสามารถคว้าตำแหน่งดังกล่าว สำหรับความโดดเด่นในครั้งนี้นอกเหนือจากประสิทธิภาพในการทำกำไรสุทธิสูงเป็นอันดับ 3 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ ชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี จัดสัมมนา เรื่อง ‘START UP’ ติดเครื่องธุรกิจ: อนาคตเศรษฐกิจไทย

นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร (กลาง) นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 5 จากซ้าย) พร้อมคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และนายอยุทธ์ วิสิฐนรภัทร ประธานชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี (ที่ 6 จากซ้าย) ร่วมให้การต้อนรับ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ นักวิชาการอิสระ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ จับมือ ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ ออกบัตรเดบิต Purchasing Card อำนวยความสะดวกในการชำระค่าบริการคลังสินค้าแก่ผู้นำเข้าและส่งออก

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จำกัด (บีเอฟเอสคาร์โก้) สร้างสรรค์บัตรเดบิต Purchasing Card BFS ที่สามารถใช้แทนเงินสดในการชำระค่าบริการคลังสินค้า อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าและส่งออก โดยไม่จำเป็นต้องพกพาเงินสดจำนวนมาก อ่านต่อ…

ธนาคารกรุงเทพ จับมือ ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ ออกบัตรเดบิต Purchasing Card อำนวยความสะดวกในการชำระค่าบริการคลังสินค้าแก่ผู้นำเข้าและส่งออก

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ดับบลิวเอฟเอสพีจีคาร์โก้ จำกัด (บีเอฟเอสคาร์โก้) สร้างสรรค์บัตรเดบิต Purchasing Card BFS ที่สามารถใช้แทนเงินสดในการชำระค่าบริการคลังสินค้า อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าและส่งออก โดยไม่จำเป็นต้องพกพาเงินสดจำนวนมาก อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ จับมือ 4 บริษัทในกลุ่ม เดินสายให้ความรู้ทางการเงินต่อเนื่อง จัดงาน ‘การเงินมั่นคงกับครอบครัวบัวหลวง 2557’ อุบลราชธานี

นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 5 จากซ้าย) ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง (ที่ 2 จากซ้าย) นายพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: วี.เอ็ม.พี.ซี. รับอนุมัติสินเชื่อจาก ธนาคารกรุงเทพ ครั้งที่ 2 วงเงิน 1.3 พันล้านบาท จำนวนรวม 2 ครั้ง 3.1 พันล้านบาท

นายปริญญา เธียรวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 3 จากซ้าย) และนายเทอดศักดิ์ บรรจงศิลป์ กรรมการผู้จัดการ (ที่ 2 จากซ้าย) บริษัท วี.เอ็ม.พี.ซี. จำกัด ลงนามสัญญาร่วมกับนายทัฬห์ สิริโภคี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) และนายสมชาติ กิตติเอกชัย ผู้จัดการภาค 1 สายลูกค้าธุรกิจรายปลีกนครหลวง (ที่ 2 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนสินเชื่อ ‘วี.เอ็ม.พี.ซี.’ ครั้งที่ 2 วงเงิน 1.3 พันล้านบาท จำนวนรวม 2 ครั้ง 3.1 พันล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยระดับไฮเอ็นด์

นายทัฬห์ สิริโภคี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) และนายสมชาติ กิตติเอกชัย ผู้จัดการภาค 1 สายลูกค้าธุรกิจรายปลีกนครหลวง (ที่ 2 จากขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ลงนามร่วมกับ นายปริญญา เธียรวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 3 จากซ้าย) และนายเทอดศักดิ์ บรรจงศิลป์ กรรมการผู้จัดการ (ที่ 2 จากซ้าย) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ จัดแคมเปญ ‘เติมน้ำมันฟรี กับบริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง’ รับฟรีบัตรเงินสดเชลล์ รวมมูลค่า 200,000 บาท วันนี้ – 31 พ.ค. 57

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดแคมเปญ เติมน้ำมันฟรี กับบริการบิซ ไอแบงก์กิ้ง รับบัตรเงินสดเชลล์ มูลค่า 1,000 บาท ทุกเดือน รวม 200 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 200,000 บาท สำหรับลูกค้าที่มียอดทำธุรกรรมการโอนเงิน หรือชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบิซ ไอแบงก์กิ้งมากที่สุด 50 บริษัทแรกในแต่ละเดือน (ขั้นต่ำ 100 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินครบวงจรแก่ลูกค้าชาวใต้ ด้วยแนวคิด ‘ทุกความสุข…ยิ่งใหญ่เสมอ’ ในงานมหกรรมการเงิน หาดใหญ่ ครั้งที่ 4

ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ซ้าย) นางสาวพจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับนายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี (กลาง) นายพีรสิญจ์ พันธุ์เพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (ที่ 2 จากขวา) และนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงาน (ที่ 2 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ มอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่ทำธุรกรรมผ่านเอทีเอ็มและไอแบงก์กิ้ง จากแคมเปญ ‘ลุ้นช้อปจุใจ…โอน จ่าย เติม กับธนาคารกรุงเทพ’

ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) นางปรัศนี อุยยามะพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากซ้าย) และนายอาจหาญ เพ็ชรดี เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President โครงการประเมินศักยภาพทางธุรกิจ (ที่ 2 จากซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบรางวัลบัตรกำนัลเทสโก้ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุนงานดินเนอร์ทอล์ค วันนักข่าว 2557 ฉลองครบ 59 ปี สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร (กลาง) นางปฏิมา ชวลิต เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President สายทรัพยากรบุคคล (ที่ 2 จากซ้าย) และนายอภิวัฒน์ ปุณโณปกรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ (ซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 500,000 บาท อ่านต่อ…

บลจ.บัวหลวง เสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 9/14 ระหว่างวันที่ IPO 26 ก.พ. – 4 มี.ค.2557

กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 9/14 (B-Fixterm 9/14) อายุประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 2.90% ต่อปี ขนาดโครงการ 3,500 ล้านบาท อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ฉลองครบ 20 ปี สาขาเวียงจันทน์ สปป.ลาว พร้อมจัดพิธีเปิดที่ทำการสาขาแห่งใหม่อย่างเป็นทางการ

นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 4 จากซ้าย) นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ขวา) และนายพิสิฐ เจริญพันธ์ ผู้จัดการสาขาเวียงจันทน์ (ซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับนายทองลุน ศรีสุลิด อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ จัดงาน ‘Bangkok Bank Walk-in Interview’ รับพนักงานใหม่ด้านการขายและการบริการ เสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์นี้

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา อายุไม่เกิน 30 ปี และมีบุคลิกภาพดี เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานของธนาคารในด้านการขายและการบริการจำนวนหลายอัตรา ในงาน Bangkok Bank Walk-in Interview ที่กำลังจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 9.0015.00 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ มอบเงิน 5 ล้านบาท สนับสนุนโครงการ JA Banks in Action หลักสูตรอบรมความรู้ด้านการธนาคารแก่นักเรียนมัธยมปลายภาคภาษาอังกฤษ

นายปิติ สิทธิอำนวย กรรมการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (แถวกลาง ที่ 7 จากซ้าย) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบเงินจำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ให้กับ หม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล กรรมการบริหาร มูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นต์ ไทยแลนด์ (Junior Achievement Thailand Foundation หรือ JA) (แถวกลาง ที่ 6 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ต้อนรับคณะนักศึกษา MBA มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย พร้อมบรรยาย ‘ประเทศไทยในฐานะประตูสู่อาเซียนและอินโดจีนฯ’

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (แถวหน้า ที่ 5 จากขวา) และนางชลิกา แสงอุดมเลิศ ผู้จัดการฝ่ายผู้จัดการใหญ่ (แถวหน้า ที่ 4 จากขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินครบวงจรเพื่อชาวพัทยา ด้วยแนวคิด ‘ทุกความสุข…ยิ่งใหญ่เสมอ’ ในงานมหกรรมการเงิน พัทยา ครั้งที่ 4

ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ซ้าย) นางสาวพจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(กลาง) นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา (ที่ 2 จากขวา)และ นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงาน (ที่ 2 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ รับมอบรางวัลเกียรติยศจากรัฐบาลเวียดนาม ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ตอกย้ำศักยภาพความพร้อมในการก้าวสู่เออีซี

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) นายธาราบดี ซึ่งอดิชัยวิทย์ ผู้จัดการทั่วไปสาขาประเทศเวียดนาม (ที่ 3 จากขวา) และนางสาวณัฐติกา กันพะวง ผู้จัดการสาขาฮานอย (ซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จับรางวัลแพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ แก่ผู้ส่งออกสมาชิก Thaitrade.com

นายวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากซ้าย) นายศิริเดช เอื้องอุดมสิน รองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) นางพรนิจ ตุลย์วัฒนจิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) นายขจรศักดิ์ มานะวิริยะกุล ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจส่งออกและนำเข้า (ขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อ่านต่อ…