ธนาคารกรุงเทพ สัมมนาพิเศษเพื่อสมาชิกบัวหลวงเอ็กซ์คลูซีฟ ‘การวางแผนภาษีมรดก และการส่งมอบความมั่งคั่ง’

           ตามที่ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ได้จัดกิจกรรมสำหรับสมาชิกบัวหลวง เอ็กซ์คลูซีฟ ซึ่งเป็นลูกค้าคนสำคัญของธนาคาร เพื่อร่วมสัมผัสประสบการณ์พิเศษผ่านกิจกรรมหลากหลายที่ธนาคารจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นการเฉพาะ อาทิ การลงทุน การท่องเที่ยว และสุขภาพ นั้น
          ในครั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง ได้ร่วมกันจัดสัมมนา เรื่อง ‘การวางแผนภาษีมรดก และการส่งมอบความมั่งคั่ง’ เพื่อให้ข้อมูลความรู้ในทุกแง่มุมเกี่ยวกับภาษีมรดก และการเริ่มต้นวางแผนบริหารจัดการภาษีมรดกได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้งานสัมมนาจะจัดให้มีขึ้นใน วันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแชงการีล่า โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย คุ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สนับสนุน 1 ล้านบาท มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย จัดนิทรรศการ ‘ใต้ร่มพระบารมี เพื่อหัวใจไทย วันหัวใจโลก’

นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร (ที่ 3 จากซ้าย) นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ซ้าย) ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการธนาคาร (ที่ 2 จากขวา) หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการธนาคาร (ที่ 2 จากซ้าย) อ่านต่อ…

ธนาคารกรุงเทพ แจ้งขออภัยในความไม่สะดวก ปิดให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์ชั่วคราว

ธนาคารกรุงเทพ ประกาศขออภัยลูกค้าในความไม่สะดวก ด้วยจะปิดให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นการชั่วคราว เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น อ่านต่อ…

ภาพข่าว: โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ นำคณะกรรมการและผู้บริหารธนาคารกรุงเทพ ลงนามถวายพระพร

นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร (แถวยืนที่ 3 จากซ้าย) และนายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร (แถวยืนที่ 2 จากขวา) นำคณะกรรมการธนาคารประกอบด้วย อ่านต่อ…

ธนาคารกรุงเทพ เชิญชวนผู้สนใจร่วมรับฟังเสวนา ‘สุขภาพหัวใจ’ ในงานนิทรรศการ ใต้ร่มพระบารมีเพื่อหัวใจไทย วันหัวใจโลก

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรียนเชิญผู้สนใจร่วมงาน ใต้ร่มพระบารมีเพื่อหัวใจไทย วันหัวใจโลก อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ต้อนรับนักศึกษา MBA ม.เปปเปอร์ดีน พร้อมบรรยายสรุป ‘ทิศทางเศรษฐกิจและธุรกิจไทย’

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (กลางขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับ Dr. Demos Vardiabasis อาจารย์วิชาเศรษฐศาสตร์และธุรกิจระหว่างประเทศ (กลางซ้าย) และคณะนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร Presidents and Key Executives อ่านต่อ…

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จัดพิธีเปิด ‘นิทรรศการ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อหัวใจไทย วันหัวใจโลก’

ตามที่ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จัดงาน นิทรรศการ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อหัวใจไทย วันหัวใจโลก ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2557 เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลรักษา และป้องกันการเกิดโรคหัวใจ ที่นับเป็นโรคเสี่ยงลำดับต้นๆ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ มอบข้อเสนอดอกเบี้ยเงินฝากประจำ ระยะเวลาฝาก 4-7-11 เดือน สูงสุด 3.00% ต่อปี

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบข้อเสนออัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าบัญชีเงินฝากประจำสูงสุด 3.00% ต่อปี ตามระยะเวลาและจำนวนเงินฝากของลูกค้า โดยเงินฝากประจำระยะเวลา 4 เดือน วงเงินฝากน้อยกว่า 50 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2.00% อ่านต่อ…

ธนาคารกรุงเทพ เผยตัวเลขบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ชิพอัจฉริยะ เพิ่มจำนวนขึ้นเท่าตัว ด้วยลูกค้าเน้นความปลอดภัยเป็นสำคัญ

ธนาคารกรุงเทพ เผยตัวเลขจำนวน บัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ชิพอัจฉริยะ ใบแรกจากธนาคารกรุงเทพ มีจำนวนเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว จากประมาณ 2 ล้านใบในปี 2556 เป็นเกือบ 4 ล้านใบ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2557 ด้วยลูกค้าต่างตระหนักถึงความปลอดภัยของเงินในบัญชี อ่านต่อ…

ธนาคารกรุงเทพ จัดงานเสวนานุกรมความรู้ครั้งที่ 4 ‘จีนตะวันตก :โอกาสใหม่นักลงทุน’

ด้วยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญของข้อมูลและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ ธุรกิจการเงิน และการลงทุนในภูมิภาคต่างๆ ของโลก โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศจีน จึงได้ริเริ่มจัดงานเสวนานุกรมความรู้ครั้งแรกในปี 2557 ซึ่งได้รับความสนใจจากลูกค้าผู้ประกอบการ นักลงทุน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ มอบข้อเสนอ ยอดเงินฝากสูง ดอกเบี้ยสูง เงินฝากสะสมทรัพย์ตามวงเงิน ดอกเบี้ยสูงสูด 1.250% ต่อปี

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบข้อเสนออัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ (ออมทรัพย์) สูงสุด 1.250% ต่อปี ตามจำนวนเงินฝากและประเภทลูกค้า ยกเว้นผู้มีถิ่นฐานที่อยู่นอกประเทศ โดยจำนวนเงินน้อยกว่า 50 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยตามประเภทลูกค้าที่ 0.375-0.500% อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สาขาฮ่องกง สาขาต่างประเทศแห่งแรกที่ก่อตั้งครบ 60 ปี ต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง

นายสิทธิชัย จิวัฒน์ธนากุล ผู้จัดการทั่วไปสาขาฮ่องกง พร้อมนายปราโมทย์ โรจน์ทนงชัย ผู้จัดการปฏิบัติการ สาขาฮ่องกง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ และคณะสื่อมวลชนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง อ่านต่อ…

ธนาคารกรุงเทพ มอบข้อเสนอเงินฝากหลากหลายทางเลือก ปรับเพิ่มดอกเบี้ยประจำและกำหนดดอกเบี้ยสะสมทรัพย์ตามวงเงิน

ธนาคารกรุงเทพ มอบข้อเสนอเงินฝากหลากหลายทางเลือก พร้อมรับแนวโน้มเศรษฐกิจที่มีทิศทางที่ดีขึ้น ด้วยการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 4 เดือน และ 11 เดือน สูงสุด 3% ต่อปี จากทางเลือกรูปแบบใหม่ ด้วยการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสะสมทรัพย์ (ออมทรัพย์) ตามวงเงิน สูงสุด 1.25% โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ ชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี จัดสัมมนา เรื่อง “ธุรกิจไทยสู่ความเป็นเลิศ”

นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร (กลาง) นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการธนาคาร (ที่ 2 จากซ้าย) นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานเสวนาระดับผู้นำ‘Myanmar Global Investment Forum’ ประเทศเมียนมาร์

นายปิติ สิทธิอำนวย กรรมการธนาคาร (ที่ 3 จากซ้าย) นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ซ้าย) พร้อมคณะผู้บริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับนายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ แมคโดนัลด์ นำเสนอโปรโมชั่นสะสมสลิปเอทีเอ็ม 2 ใบ แลกรับฟรีไอศกรีมซันเด ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคมนี้

นายอาจหาญ เพ็ชรดี เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President โครงการประเมินศักยภาพทางธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากขวา) ร่วมกับ นางสาวเพชรัตน์ อุทัยสาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท แมคไทย จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ แอลจี และ ซีทีเอช จับมือมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ผลิตและผู้บริโภคในซัพพลายเชนแบบครบวงจร

ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) นายคณิต สีห์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) และนายโชค ณ ระนอง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 5 จากขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มร.ยอน โฮ (ไมเคิล) เจิง กรรมการผู้จัดการ (กลาง) นายอลงกรณ์ ชูจิตร รองกรรมการผู้จัดการ (ที่ 4 อ่านต่อ…

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ จัดงานสัมมนา SME หัวข้อ ‘ธุรกิจไทยสู่ความเป็นเลิศ’

ด้วย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาคธุรกิจเอสเอ็มอี จึงได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยตอบสนองความต้องการและสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการ และยังได้สนับสนุนการก่อตั้งชมรมบัวหลวงเอ็สเอ็มอีตั้งแต่ปี 2546 ถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลา 10 ปีกว่า อ่านต่อ…

ธนาคารกรุงเทพ ชี้แจงกรณีปรากฏภาพถ่ายคำสั่งคสช.ถึงธนาคาร

ตามที่ปรากฏภาพถ่ายคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (พิเศษ) ที่ พ.๒๑๕/๒๕๕๗ ทางสื่อออนไลน์ ให้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ปิดข้อมูลบัญชีฝากประจำพิเศษของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ คว้า 3 รางวัล จากนิตยสาร Alpha Southeast Asia ครองตำแหน่งยอดเยี่ยมด้านบริการส่งออกและนำเข้า ติดต่อกันเป็นปีที่ 8

นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ขวา) นางพรนิจ ตุลย์วัฒนจิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ซ้าย) นายสุรพันธ์ ปูรณคุปต์ ผู้จัดการฝ่ายทุนธนกิจ สายวานิชธนกิจ (ที่ 2 จากซ้าย) นางยุพิน แสงทองพิทักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice อ่านต่อ…