ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ มอบข้อเสนอ ยอดเงินฝากสูง ดอกเบี้ยสูง เงินฝากสะสมทรัพย์ตามวงเงิน ดอกเบี้ยสูงสูด 1.250% ต่อปี

           ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบข้อเสนออัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ (ออมทรัพย์) สูงสุด 1.250% ต่อปี ตามจำนวนเงินฝากและประเภทลูกค้า ยกเว้นผู้มีถิ่นฐานที่อยู่นอกประเทศ โดยจำนวนเงินน้อยกว่า 50 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยตามประเภทลูกค้าที่ 0.375-0.500% ต่อปี จำนวนเงินตั้งแต่ 50 ล้านบาท ถึงน้อยกว่า 100 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 0.625% ต่อปี จำนวนเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาท ถึงน้อยกว่า 300 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 0.750% ต่อปี จำนวนเงินตั้งแต่ 300 ล้านบาท ถึงน้อยกว่า 500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1.000% ต่อปี และจำนวนเงินตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 1.250% ต่อปี ทั้งนี้ การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยและรูปแบบของเงินฝากสะสมทรัพย์ของธนาคารในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับผลิตภัณฑ์เงินฝากของธนาคาร รวมถึงเป็นเครื่องมือและทางเล อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ สาขาฮ่องกง สาขาต่างประเทศแห่งแรกที่ก่อตั้งครบ 60 ปี ต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง

นายสิทธิชัย จิวัฒน์ธนากุล ผู้จัดการทั่วไปสาขาฮ่องกง พร้อมนายปราโมทย์ โรจน์ทนงชัย ผู้จัดการปฏิบัติการ สาขาฮ่องกง ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ และคณะสื่อมวลชนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง อ่านต่อ…

ธนาคารกรุงเทพ มอบข้อเสนอเงินฝากหลากหลายทางเลือก ปรับเพิ่มดอกเบี้ยประจำและกำหนดดอกเบี้ยสะสมทรัพย์ตามวงเงิน

ธนาคารกรุงเทพ มอบข้อเสนอเงินฝากหลากหลายทางเลือก พร้อมรับแนวโน้มเศรษฐกิจที่มีทิศทางที่ดีขึ้น ด้วยการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 4 เดือน และ 11 เดือน สูงสุด 3% ต่อปี จากทางเลือกรูปแบบใหม่ ด้วยการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสะสมทรัพย์ (ออมทรัพย์) ตามวงเงิน สูงสุด 1.25% โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ ชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี จัดสัมมนา เรื่อง “ธุรกิจไทยสู่ความเป็นเลิศ”

นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร (กลาง) นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ กรรมการธนาคาร (ที่ 2 จากซ้าย) นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานเสวนาระดับผู้นำ‘Myanmar Global Investment Forum’ ประเทศเมียนมาร์

นายปิติ สิทธิอำนวย กรรมการธนาคาร (ที่ 3 จากซ้าย) นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ซ้าย) พร้อมคณะผู้บริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับนายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ แมคโดนัลด์ นำเสนอโปรโมชั่นสะสมสลิปเอทีเอ็ม 2 ใบ แลกรับฟรีไอศกรีมซันเด ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคมนี้

นายอาจหาญ เพ็ชรดี เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President โครงการประเมินศักยภาพทางธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากขวา) ร่วมกับ นางสาวเพชรัตน์ อุทัยสาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท แมคไทย จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ แอลจี และ ซีทีเอช จับมือมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ผลิตและผู้บริโภคในซัพพลายเชนแบบครบวงจร

ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) นายคณิต สีห์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) และนายโชค ณ ระนอง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 5 จากขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มร.ยอน โฮ (ไมเคิล) เจิง กรรมการผู้จัดการ (กลาง) นายอลงกรณ์ ชูจิตร รองกรรมการผู้จัดการ (ที่ 4 อ่านต่อ…

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ จัดงานสัมมนา SME หัวข้อ ‘ธุรกิจไทยสู่ความเป็นเลิศ’

ด้วย บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาคธุรกิจเอสเอ็มอี จึงได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยตอบสนองความต้องการและสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการ และยังได้สนับสนุนการก่อตั้งชมรมบัวหลวงเอ็สเอ็มอีตั้งแต่ปี 2546 ถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลา 10 ปีกว่า อ่านต่อ…

ธนาคารกรุงเทพ ชี้แจงกรณีปรากฏภาพถ่ายคำสั่งคสช.ถึงธนาคาร

ตามที่ปรากฏภาพถ่ายคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (พิเศษ) ที่ พ.๒๑๕/๒๕๕๗ ทางสื่อออนไลน์ ให้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ปิดข้อมูลบัญชีฝากประจำพิเศษของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ คว้า 3 รางวัล จากนิตยสาร Alpha Southeast Asia ครองตำแหน่งยอดเยี่ยมด้านบริการส่งออกและนำเข้า ติดต่อกันเป็นปีที่ 8

นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ขวา) นางพรนิจ ตุลย์วัฒนจิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ซ้าย) นายสุรพันธ์ ปูรณคุปต์ ผู้จัดการฝ่ายทุนธนกิจ สายวานิชธนกิจ (ที่ 2 จากซ้าย) นางยุพิน แสงทองพิทักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ เปิดให้บริการ 8 ภาษาที่ตู้บัวหลวงเอทีเอ็ม อำนวยความสะดวกลูกค้าต่างชาติ รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พัฒนาช่องทางการให้บริการตู้บัวหลวงเอทีเอ็ม โดยจัดเตรียมภาษา ถึง 8 ภาษา ประกอบด้วย ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น อารบิก พม่า ลาว เขมร อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรเคลื่อนที่ให้บริการ ณ ธนาคารกรุงเทพ

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) เดินหน้าศูนย์ตรวจเครดิตบูโรเคลื่อนที่ให้บริการต่อเนื่อง นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร เปิดเผยว่า หลังจากที่เครดิตบูโรเปิดตัว ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรเคลื่อนที่ หรือ Credit Bureau Mobile อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ โดยคุณโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ มอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาความรู้ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ 2557

นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (กลาง) เป็นประธานปิดการอบรม โดยบรรยายสรุปและมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจระดับสูง (พศส.) ประจำปี อ่านต่อ…

ธนาคารกรุงเทพ ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 2 บาท

ธนาคารกรุงเทพ ประกาศจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญระหว่างกาล จากเงินกำไรของผลประกอบการงวด 6 เดือนแรก ปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท โดยกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 กันยายน 2557 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: งานเสวนานานาชาติ “China: Connectivity with The Asean Economic Community”

ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดงานเสวนานานาชาติ ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ภายใต้ชื่องาน China: Connectivity with The Asean Economic Community เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างของเศรษฐกิจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีการลงทุนของ อ่านต่อ…

ธนาคารกรุงเทพ เสนอเงินฝากประจำ 4 เดือน 7 เดือน และ 11 เดือน

ธนาคารกรุงเทพ มอบข้อเสนอเงินฝากประจำพิเศษระยะเวลา 11 เดือน อัตราดอกเบี้ยสูง 2.80% ต่อปี ด้วยจำนวนเงินขั้นต่ำเพียง 100,000 บาท เงินฝากประจำพิเศษระยะเวลา 7 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี และเงินฝากประจำพิเศษระยะเวลา 4 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี ด้วยจำนวนเงินขั้นต่ำเพียง 200,000 บาท อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ผู้บริหารและพนักงานธนาคารกรุงเทพน้อมรับคำท้า ‘ชาติศิริ’ โชว์สปิริตจัดเต็มกิจกรรม ICE Bucket Challenge

คณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมใจร่วมกิจกรรม ICE Bucket Challenge TH โชว์สปิริตจัดน้ำเย็นรดหัว ตามคำท้าของนายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ‘ชาติศิริ’ โชว์สปิริตรับร่วมกิจกรรม ICE Bucket Challenge พร้อมท้าต่อส่งบุญให้ผู้บริหารและพนักงานธนาคารกรุงเทพ

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โชว์สปิริตรับร่วมกิจกรรม ICE Bucket Challenge TH ตามคำท้าของนายวัชร วัชรพล อ่านต่อ…

ธนาคารกรุงเทพ จัดงานสัมมนาเพื่อนคู่คิด มิตรคู่ AEC เรื่อง ‘จัดทัพธุรกิจ พิชิตตลาดชายแดนเมียนมาร์’

ด้วยบมจ.ธนาคารกรุงเทพ ได้มีความคิดริเริ่มจัดงานสัมมนา เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ AEC เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าผู้ประกอบการ นักลงทุน และประชาชนที่สนใจ ได้เสริมสร้างความรู้ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ ธุรกิจการเงิน และการลงทุน ในภูมิภาคอาเซียน อ่านต่อ…

ธนาคารกรุงเทพ เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ร่วมฟังสัมมนา ‘อยากเข้าเรียน U Top Rank ต้องทำอย่างไร’ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการสัมมนาฟรี ในหัวข้อ อยากเข้าเรียน U Top Rank ต้องทำอย่างไร ในวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 30 ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อ่านต่อ…