ภาพข่าว: ทีโอที ทุกภูมิภาคลุยเดินหน้าเน็ตประชารัฐต่อเนื่อง

          เมื่อเร็วๆ นี้ ที่จังหวัดสมุทรปราการ ผู้บริหารระดับสูง ทีโอที นำโดย นายอนุรุต อุทัยรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจประจำที่และบรอดแบนด์ พร้อมนายนพรัตน์ โตประเสริฐพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้านครหลวงที่ 2 รายงานผลการติดตั้งและขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเคเบิลใยแก้วนำแสง ให้ นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการดำเนินงาน โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดย ทีโอที ได้ขยายติดตั้งในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 2 บ้านตาก๊ก ศูนย์การเรียนชุมชน กศน. ตำบลบางปู และหมู่ที่ 5 บ้านเสาธง ศาลาประชาคม โดยประชาชนและชุมชนในพื้นที่ให้การตอบรับและขอบคุณรัฐบาลในการผลักดั อ่านต่อ…

ดีอี ติดตามการดำเนินงานขยายโครงข่าย FTTx โดยมีประชาชนในพื้นที่ตื่นตัวสนใจ การใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลเพื่อให้ประชาชนเข้าถึง และใช้ประโยชน์สูงสุด

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประธานคณะทำงานกำกับและติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ได้ติดตามการดำเนินโครงการเน็ตประชารัฐในพื้นที่ภาคกลาง และภาคตะวันออก อ่านต่อ…

ทีโอที ส่งมอบถนนดิจิทัลครบ 3,000 หมู่บ้านงวดที่ 1 ทั่วประเทศเดือนพฤษภาคมนี้ ย้ำเน็ตประชารัฐเป็นโครงการสำคัญของกระทรวงดีอีเพื่อนำประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0

นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงการเน็ตประชารัฐ ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มอบหมายให้ ทีโอที อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ทีโอที นำพนักงานและประชาชนจิตอาสาจัดกิจกรรม CSR เที่ยวทะเลอย่างยั่งยืน

เพื่อนำรายได้ จัดซื้อคอมพิวเตอร์มอบโรงเรียนในชุมชนบ้านช่องแสมสาร จ.ชลบุรี ตามโครงการ TYCเร็ว นี้(20พฤษภาคม 2560) ที่ชุมชนบ้านช่องแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)โดย นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5 บมจ.ทีโอที อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ทีโอที เดินหน้าโครงการ “เน็ตประชารัฐ” จัดประชุมชี้แจง พร้อมลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ที่ อาคารสโมสร สถาบันวิชาการ ทีโอที (TOT Academy) จังหวัดนนทบุรี บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) โดย นายอนุรุต อุทัยรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจโทรศัพท์ประจำที่และบรอดแบนด์ บมจ.ทีโอที และ นายสมหมาย สุขสุเมฆ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ทีโอที ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ พร้อมจัดทำข้อตกลงคุณธรรมความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเน็ตประชารัฐ ในพื้นที่ภาคกลาง

เมื่อเร็วๆ นี้ (12 พฤษภาคม 2560) ที่ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) โดย นายอนุรุต อุทัยรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจโทรศัพท์ประจำที่และบรอดแบนด์ บมจ.ทีโอที และ นายสมศักดิ์ มหาวิริโย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ทีโอที ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ พร้อมจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเน็ตประชารัฐ ในพื้นที่ภาคตะวันออก

เมื่อเร็วๆนี้ (5 พ.ค.60) ที่โรงแรมชลจันทร์ พัทยาบีช รีสอร์ท จ.ชลบุรี บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) โดย นายอนุรุต อุทัยรัตน์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจโทรศัพท์ประจำที่และบรอดแบนด์ บมจ.ทีโอที และนายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5 บมจ.ทีโอที อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ทีโอที จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจพร้อมจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเน็ตประชารัฐ

เร็วๆ นี้(3 พฤษภาคม2560) ที่โรงแรมเมืองลิเกอร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) โดย นายอนุรุต อุทัยรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจโทรศัพท์ประจำที่และบรอดแบนด์ บมจ.ทีโอที และนางอภิรดี อาษาพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการภูมิภาคที่ 4 บมจ.ทีโอที อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ทีโอที ร่วมกับผู้ประกอบการ จัดทำบันทึกข้อตกลงคุณธรรม ป้องกันและต่อต้านการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเน็ตประชารัฐ สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 3

เมื่อเร็วๆนี้ (28 เม.ย.60) ที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) โดย นายอนุรุต อุทัยรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจประจำที่และบรอดแบนด์ บมจ.ทีโอที และนายบุญเหลือ เฟื่องชุ่ม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 3 บมจ.ทีโอที อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ซีอีโอ ทีโอที รับรางวัลจิตวิทยาความมั่นคงดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ปี 2560

(4 พ.ค.60) ที่หอประชุมสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พลเอก สุรสิทธิ์ ถาวรผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ มอบรางวัลจิตวิทยาความมั่นคงดีเด่น แก่ นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในฐานะศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ปี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ทีโอที จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจพร้อมจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเน็ตประชารัฐ

เร็วๆ นี้(19 เมษายน2560) ที่โรงแรมอวานีฯ จ.ขอนแก่น นายอนุรุต อุทัยรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจโทรศัพท์ประจำที่และบรอดแบนด์ และนายประยุตต์ บุญญาศิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการภูมิภาคที่ 2เป็นประธานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับนิติบุคคลผู้ประกอบการ จำนวน 103 บริษัท อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ทีโอที เปิดการอบรม โครงการ TOT Young Club ปี 2560

เร็วๆ นี้ (19 เมษายน 2560) ที่สถาบันวิชาการ ทีโอที บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการภูมิภาคที่ 5 บมจ.ทีโอที ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานโครงการ TYC เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม โครงการ TOT Young Club ปี 2560 อ่านต่อ…

ทีโอที ลงทุนเคเบิลใต้น้ำ AAE-1 25,000 กม.ความจุสูงแห่งแรกของไทย รองรับ การใช้งานเน็ตระหว่างประเทศ เสริมศักยภาพบอร์ดแบนด์ของทีโอทีและประเทศ ผลักดันนโยบายประเทศไทย 4.0 พร้อมเปิดให้บริการไตรมาส 2 ปี 60

วันนี้ (21 เมษายน 2560) ที่สถานีเคเบิลใต้น้ำปากบารา จ.สตูล บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติจาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงพื้นที่ไปยังสถานีเคเบิ้ลใต้น้ำชุมสายปากบารา ของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ที่จังหวัดสตูล อ่านต่อ…

ทีโอที เดินหน้าโครงการเน็ตประชารัฐ ตรวจสอบคุณภาพสายเคเบิลใยแก้วนำแสง Optical Fiber Cabal : OFC

เมื่อเร็วๆ นี้ (18 เม.ย. 60) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เดินหน้าโครงการเน็ตประชารัฐ ตรวจสอบโรงงานผู้ผลิตเคเบิลใยแก้วนำแสง Optical Fiber Cable นำโดย นายอนุรุต อุทัยรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจโทรศัพท์ประจำที่และบรอดแบรนด์ บมจ.ทีโอที นายสมศักดิ์ มหาวิริโย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ทีโอที มอบรางวัลผู้โชคดี กิจกรรมสร้างการรับรู้โครงการเน็ตประชารัฐ และ โครงการ TOT TYC

วันนี้ (17 มีนาคม 2560) ณ ห้องแถลงข่าวสื่อมวลชน อาคาร 9 ชั้น 1 ทีโอที สำนักงานใหญ่ ถนนแจ้งวัฒนะ โดย นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ (คนที่ 4 จากซ้ายมือ) อ่านต่อ…

ปฏิทิน-ไดอารี่ ทีโอที “ดั่งของขวัญจากฟากฟ้า..ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป” รับรางวัลสุริยศศิธร ประจำปี 2560

วันนี้ (16 มีนาคม 2560) ที่อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย บมจ.ทีโอที โดยนางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน การตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้แทนรับมอบรางวัลปฏิทินและไดอารี่ชุด "ดั่งของขวัญจากฟากฟ้า..ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป" อ่านต่อ…

ทีโอที ร่วมมือพันธมิตรเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนด้อยโอกาสบ้านห้วยขม

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ที่โรงเรียนบ้านห้วยขม อ.เมือง จ.เชียงราย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีส่งมอบ "โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสประจำปี 2560" โรงเรียนบ้านห้วยขม จ.เชียงราย โดยมีนายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อ่านต่อ…

ทีโอที ผนึกเอไอเอส ร่วมยกระดับคุณภาพเครือข่าย หลังลงนามเป็นพันธมิตรเมื่อปี 2559 ที่ผ่านมา

ทีโอทีและเอไอเอส ผนึกกำลัง ยกระดับคุณภาพเครือข่าย โดยเริ่มเปิดให้ลูกค้าสัมผัสประสบการณ์แล้วตั้งแต่วันนี้นายปรัธนา ลีลพนัง รักษาการ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "จากการที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กปภ. – ทีโอที ผนึกกำลังนำดิจิทัล พัฒนาการให้บริการ

นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาการทำงานและการให้บริการประชาชน เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใส อ่านต่อ…

กปภ. – ทีโอที ผนึกกำลังบริการประชาชน นำเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาการให้บริการภาครัฐให้ทันสมัย

วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2560) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 ณ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) โดย นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (ทีโอที) โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ทีโอที ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) อ่านต่อ…