ทีโอที ผลักดันชุมชนตลาดต้าน้ำโบราณ จ.สระบุรี เสริมนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ ไทยแลนด์ 4.0 ผ่านกิจกรรม CSR “โครงการ TYC เด็กไทยมีดี ใช้ไอทีเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน”

          วันนี้ (27 กันยายน 2559) ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี จังหวัดสระบุรี บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดพิธีเปิดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม "โครงการ TYC เด็กไทยมีดี ใช้ไอทีเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน" โดยมีนายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5 บมจ. ทีโอที และหัวหน้าคณะทำงานโครงการ TYC เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ นอกจากนี้ ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือโครงการ TYC ระหว่าง นายสมศักดิ์ มหาวิริโย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1 บมจ. ทีโอที ร่วมกับ นายวิชัย สำเหนียกพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลต้นตาล-พระยาทด ดร.ประจวบ แก้วเขียว ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี พร้อมผู้บริหาร พนักงาน ทีโอที ครูและเยาวชนวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี เข้าร่วมงานในครั้งนี้ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ทีโอที ร่วมลงนามความร่วมมือ นำร่องการดำเนินการตามแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ

เร็วๆ นี้ (22 กันยายน 2559) ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพฯ กระทรวงมหาดไทย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการนำร่องการดำเนินการตามแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ ร่วมกับ 18 หน่วยงานภาครัฐ โดยมี นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อ่านต่อ…

ทีโอที ร่วมขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ ไทยแลนด์ 4.0 จัดกิจกรรม CSR “โครงการ TYC เด็กไทยมีดี ใช้ไอทีเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน”

ทีโอที ร่วมขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ ไทยแลนด์ 4.0 จัดกิจกรรม CSR "โครงการ TYC เด็กไทยมีดี ใช้ไอทีเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน" ที่เทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูนทีโอที ร่วมขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ ไทยแลนด์ 4.0 จัดกิจกรรม CSR "โครงการ TYCเด็กไทยมีดี อ่านต่อ…

ทีโอที จัดกิจกรรมโครงการ TYC “เด็กไทยมีดี ใช้ไอทีเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน” ที่ชุมชนบ้านนาต้นจั่น จ.สุโขทัย ขับเคลื่อนนโยบายดิจิตัล ไทยแลนด์ 4.0

เร็วๆ นี้ ( 15 กันยายน 2559) ณ โรงเรียนเมืองเชลียง จังหวัดสุโขทัย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) นายวิษณุ สว่างทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5 หัวหน้าคณะทำงานโครงการ TYC เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ TOT Young อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ทีโอที รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ระดับดี จาก กพร.

เร็วๆ นี้ ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานประชุมสัมมนาวิชาการ และงานมอบรางวัล ประจำปี 2559 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดย นายธาณินทร์ สุวรรณกิจ ผู้จัดการฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5.2 เป็นผู้แทน ทีโอที อ่านต่อ…

ภาพข่าว: นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลนวัตกรรมดีเด่น ให้ ทีโอที ในงานรัฐวิสาหกิจดีเด่น ปี2559

เร็วๆ นี้ (14 ก.ย.59) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2559 ของ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ภายใต้แนวคิด "ประชารัฐวิสาหกิจ ผนึกพลัง สร้างไทยยั่งยืน" โดย นายกำธร ไวทยกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน บมจ. อ่านต่อ…

จับตาวาระ กทค. ครั้งที่ 21/2559

ในการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ครั้งที่ 21/2559 วันอังคารที่ 13 กันยายน 2559 มีวาระที่น่าจับตา คือ แนวทางดำเนินการในการเรียกเก็บเงินนำส่งรายได้จากผู้ให้บริการในช่วงประกาศมาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ อ่านต่อ…

ทีโอที คว้ารางวัลชมเชยรัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการจัดทำแผนงานเสริมสร้างคุณธรรมความโปร่งใส ปี 2559 จาก ป.ป.ช.

ทีโอที คว้ารางวัลชมเชยรัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการจัดทำแผนงานเสริมสร้างคุณธรรมความโปร่งใส ปี 2559 จาก ป.ป.ช. พร้อมเดินหน้าจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารตั้งเป้าสู่รางวัลองค์กรโปร่งใส ปี 2562บมจ.ทีโอที ได้รับรางวัลชมเชย อ่านต่อ…

ทีโอที คว้ารางวัล Certified ผลงานปรับปรุงคุณภาพระบบจ่ายไฟฟ้า ในงานระดับชาติ Thailand Kaizen Awards 2016 ของสมาคมส่งเสริมไทย-ญี่ปุ่น

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมเสนอผลงานในงาน Thailand Kaizen Awards 2016 ของสมาคมส่งเสริมไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้องค์กรหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตซึ่งขยายผลไปสู่การผลิตในรูปแบบอัตโนมัติ และกึ่งอัตโนมัติ อ่านต่อ…

ทีโอที ร่วมเปิดงาน ตลาดเกษตรดิจิทัล พร้อมให้บริการการสื่อสารหลักและไวไฟ ฟรีตลอดงาน

เร็วๆ นี้ ที่ตลาดน้ำคลองผดุงกรุงเกษม พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน "ตลาดเกษตรดิจิทัล" ภายใต้แนวคิด "เทคโนโลยีดิจิทัลก้าวไกล การเกษตรไทยก้าวหน้า" โดยมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายอุตตม สาวนายน อ่านต่อ…

ทีโอที สนับสนุนนโยบายดิจิตัล ไทยแลนด์ 4.0 เดินหน้าประสานพลังประชารัฐ โครงการTYC ที่ชุมชน อบต.ตรำดม จังหวัดสุรินทร์

เร็วๆ นี้ ( 1 กันยายน 2559) ณ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา จังหวัดสุรินทร์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5 และหัวหน้าคณะทำงานโครงการ TOT Young Clubเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ TOT Young Club "เด็กไทยมีดี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ทีโอที ร่วมกับชุมชนบ้านนาโยงเหนือ จังหวัดตรัง ขับเคลื่อนดิจิตัล ไทยแลนด์ 4.0 ในโครงการ TYC “เด็กไทยมีดี ใช้ไอทีเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน”

เร็วๆนี้ (26สิงหาคม 2559) ณ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข จังหวัดตรัง บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ร่วมกับชุมชนบ้านนาโยงเหนือ จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมโครงการ TOT Young Club หรือ TYC "เด็กไทยมีดีใช้ไอทีเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน" ปี 2559 โดยมี นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ อ่านต่อ…

ทีโอที ขอแสดงความเสียใจ กับผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเมืองเปรูเจีย ประเทศอิตาลี

บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ขอแสดงความเสียใจกับผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเมืองเปรูเจีย ประเทศอิตาลี พร้อมแสดงความห่วงใยลูกค้า ทีโอที โดยการเปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารพิเศษ จากโทรศัพท์บ้านและ TOT3G ผ่านรหัสทางไกลระหว่างประเทศ 008 เพื่อให้ประชาชนคนไทย โทรสายตรงไปยังสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโรม อ่านต่อ…

ทีโอที-มจพ. ร่วมมือทางวิชาการพัฒนาการศึกษา วิจัยความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ เตรียมพร้อมบุคลากรด้านไอทีรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และนายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิจัย การให้คำปรึกษา อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ทีโอที-มจพ. ร่วมมือทางวิชาการพัฒนาการศึกษา/วิจัย /ความมั่นคงปลอดภัย ทางสารสนเทศ

ทีโอที-มจพ. ร่วมมือทางวิชาการพัฒนาการศึกษา/วิจัย /ความมั่นคงปลอดภัย ทางสารสนเทศเตรียมพร้อมบุคลากรด้านไอทีรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเร็วนี้ (17 สิงหาคม 2559) ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ทีโอที จับมือ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบประปา ขับเคลื่อนนโยบาย Digital Economy

เร็วนี้ (22 สิงหาคม 2559) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคาร 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ นายเจริญ ภัสระ ประธานกรรมการการประปานครหลวง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมว่าด้วยการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ระหว่าง บมจ.ทีโอที โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทีโอที อ่านต่อ…

ทีโอที ร่วมกับชุมชนขับเคลื่อนดิจิตัล ไทยแลนด์ 4.0 ในโครงการ TYC “เด็กไทยมีดี ใช้ไอทีเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน” ที่ชุมชนเกาะสีชัง จ.ชลบุรี

วันนี้ (18สิงหาคม 2559) บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ร่วมกับชุมชนขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล Digital Thailand 4.0 ในโครงการเปิด TOT Young Club หรือ TYC "เด็กไทยมีดี ใช้ไอทีเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน" ปี 2559 ที่ชุมชนเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี โดยได้มีการลงนามความร่วมมือโครงการ TYC ระหว่าง นายประจักษ์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ทีโอที-มจพ. ร่วมมือทางวิชาการพัฒนาการศึกษา/วิจัย /ความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ เตรียมพร้อมบุคลากรด้านไอทีรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และนายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิจัย การให้คำปรึกษา อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ทีโอที ร่วมกับ กสทช. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ “คำประกาศสิทธิผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่”

ที่ ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาแจ้งวัฒนะ นายรังสรรค์ จันทร์นฤกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย บมจ.ทีโอที และ นายพิชัย สุวรรณกิจบริหาร ผู้อำนวยการสำนักกำกับกิจการโทรคมนาคม สำนัก กสทช. จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "คำประกาศสิทธิผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่" อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ทีโอที ให้การสนับสนุนสื่อสัญญาณหลักและร่วมงาน STARTUP THAILAND&DIGITAL THAILAND REGIONAL RISE @CHIANGMAI

ทีโอที ให้การสนับสนุนสื่อสัญญาณหลักและร่วมงาน STARTUP THAILANDDIGITAL THAILAND REGIONAL RISE @CHIANGMAIเร็วๆ นี้ (5 ส.ค.59) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร จัดงาน STARTUP THAILANDDIGITAL THAILAND REGIONAL RISE @CHIANGMAI ณ อ่านต่อ…