เซเว่นฯ ชวนเยาวชนกล้าทำดี

          ความรู้จากพี่ค่ายสู่น้อง ๆ จะเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างสรรค์สังคม โดยเฉพาะโลกยุคใหม่ที่ทุกอย่างขับเคลื่อนออนไลน์ไปอย่างรวดเร็วด ทำให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติได้ปรับตัวเรียนรู้สื่อดิจิทัล เพื่อสร้างประโยชน์และภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและครอบครัว
งานนี้ ซีพี ออลล์ จึงได้จับมือกับ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี จัดงานเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร ธรรมสู่เยาวชน ภายใต้โครงการ ๗๐ กล้าทำดี เพื่อสอนน้องๆ เยาวชนพื้นที่ห่างไกล ในหัวข้อ 'ฉลาดคิด ฉลาดเสพสื่อในยุคดิจิทัล' โดยนิมนต์ พระใบฎีกานาวาเรศ ชินวโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดลิ้นช้าง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี บรรยายธรรมให้เยาวชนกว่า 200 คน
          นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี อ อ่านต่อ…

เซเว่นฯ จับมือ กรมการค้าภายใน และ สมาคมการค้าปลีกและเอสเอ็มอีทุนไทย

เซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมกับ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์, สมาคมการค้าปลีกและเอสเอ็มอีทุนไทย และหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ จัดงานสัมมนาพิเศษถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ค้าปลีกและเอสเอ็มอีเรื่อง "อี-คอมเมิร์ซ โอกาสทองของค้าปลีกและเอสเอ็มอียุคใหม่" เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการทำธุรกิจการค้ายุคใหม่ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: โกะ – ธรรมะโลกอนาคต

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ (กลาง) ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น บรรยายเรื่อง "โกะ ธรรมะโลกอนาคต" ในโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ หนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา เผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่ได้จัดอย่างต่อเนื่องมาแล้ว 20 ปี โดยภายในงานมีผู้บริหาร พนักงานซีพี อ่านต่อ…

BIG NAME BIG BUCKS กลยุทธ์การขยายธุรกิจแบบ Synergy 1+1 ให้ได้มากกว่า 2

สำนักบริหารเครือข่าย บมจ.ซีพี ออลล์ ร่วมกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) จัดงานสัมมนายิ่งใหญ่ประจำปี !ในหัวข้อ "BIG NAME BIG BUCKS กลยุทธ์การขยายธุรกิจแบบ Synergy 1+1 ให้ได้มากกว่า 2"โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรกิตติมศักด์ คุณมารุต บูรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป อ่านต่อ…

งานสัมมนาพิเศษถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ค้าปลีกและเอสเอ็มอี ครั้งที่ 28

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สมาคมการค้าปลีกและเอสเอ็มอีทุนไทย, หอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ และ เซเว่น อีเลฟเว่น ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมฟังสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ร้านค้าปลีกและเอสเอ็มอี ครั้งที่ 28 หัวข้อ "อี-คอมเมิร์ซ โอกาสทองของค้าปลีกและเอสเอ็มอียุคใหม่" บรรยายโดย นายอำพา อ่านต่อ…

ภาพข่าว: จิตอาสา ซีพี ออลล์ จูงมือน้องผู้พิการ เวียนเทียน – มอบอุปกรณ์การเรียน

นายบัญญัติ คำนูณวัฒน์ รองประธานพุทธปัญญาชมรม และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น นำพนักงานชมรมจิตอาสา ซีพี ออลล์ จัดกิจกรรมเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯสัญจร จูงมือน้องผู้พิการ บ้านนนทภูมิ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ร่วมกันทำบุญ เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ไชส์ไทย-สสว. รวมพลังเสริมความแข็งแกร่งให้ SMEs

สมจิตร ลิขิตสถาพร (ที่ 2 จากซ้าย) นายกสมาคมแฟรนไชส์ไทย ร่วมมือกับ อนิษฐา ธนมิตต์ (ที่ 4 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย และ สาลินี วังตาล (กลาง) ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) อ่านต่อ…

ข่าวภาพยนตร์โฆษณา สร้างยุวชนคนคิดถุ๊ง คิดถุง

ภัยพิบัติเป็นเรื่องธรรมชาติ ที่ไม่ธรรมดา ในรอบหลายปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเผชิญวิกฤตการณ์ ทั้งฝนแล้ง น้ำท่วม อากาศที่ร้อนขึ้นทุกวัน ๆ ส่วนหนึ่งของปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ เกิดจากพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกในชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตามความคิดแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ของเยาวชน จะเป็นพลังขับเคลื่อน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: “ซีพี ออลล์” เปิดเผยผลการดำเนินงาน

ปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล (กลาง) รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น พร้อมด้วยผู้บริหาร รายงานข้อมูลผลประกอบการของบริษัทและบริษัทในกลุ่มบมจ.ซีพี ออลล์ ไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ภายใต้หลักธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เซเว่นฯ รับรางวัลองค์กรปลอดโฟม

นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ (ขวา) อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดงานมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณองค์กรปลอดโฟม 100% และเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านสุขาภิบาลอาหาร ปี 2559 ให้กับเซเว่น อีเลฟเว่น ที่ได้ร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร โดยมี นายสำเร็จ ศรีพงษ์กุล (ซ้าย) รองผู้จัดการทั่วไป อ่านต่อ…

เซเว่น อีเลฟเว่น สร้างยุวชนคน คิดถุ๊ง คิดถุง จับมือ 4 ภาคีใหญ่ ชวนลดใช้ถุงพลาสติก

ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมกับภาคีเครือข่าย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมูลนิธิโลกสีเขียว พร้อมด้วยเครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ(Youth for next step) ผนึกกำลัง สร้างเครือข่ายเยาวชนไทยลดใช้ถุงพลาสติก ในโครงการคิดถุ๊ง คิดถุง ซีซั่น 5 อ่านต่อ…

เซเว่น อีเลฟเว่น จับมือ 4 ภาคีใหญ่ สร้างยุวชนคน คิดถุ๊ง คิดถุง

ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมกับภาคีเครือข่าย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมูลนิธิโลกสีเขียว พร้อมด้วยเครือข่ายเยาวชนพัฒนาศักยภาพ(Youth for next step) ผนึกกำลัง สร้างเครือข่ายเยาวชนไทยลดใช้ถุงพลาสติก ในโครงการคิดถุ๊ง คิดถุง ซีซั่น 5 อ่านต่อ…

ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้งชูกลยุทธ์หนุน SMEs ไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง บริษัทในกลุ่มซีพี ออลล์ เดินหน้าประกาศความพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs เติบโตอย่างยั่งยืน พัฒนาช่องทางจำหน่ายสินค้าหลากหลาย เป็นสะพานเชื่อม SMEs สู่ลูกค้าทั่วประเทศ พร้อมปรับเปลี่ยนโลโก้รองรับลูกค้าขาช้อปตลอด 24 ชั่วโมง คาดภายในสิ้นปีช่วยเหลือสินค้า SMEs เข้ามาจำหน่ายกว่า อ่านต่อ…

“ซีพี ออลล์ เตรียมมอบทุน 27,000 ทุน ในปีการศึกษา2559 เรียนที่ปัญญาภิวัฒน์”

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาประจำปี 2558 พร้อมเตรียมงบกว่า 135 ล้านบาท เป็นทุนการศึกษาให้กับเยาวชนไทยวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการศึกษาเพื่อสังคมในกลุ่ม ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: จิตอาสา ซีพี ออลล์ พนักงานเซเว่นฯ รวมใจรักษ์ พิทักษ์เกาะล้าน

นายบัญญัติ คำนูณวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น นำทีมพนักงานชมรมจิตอาสา ซีพี ออลล์ และเซเว่น อีเลฟเว่น จัดกิจกรรม "รวมใจรักษ์ พิทักษ์เกาะล้าน" ร่วมกับ นางสาวเกศิณี ยุพพงษ์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ซีพี ออลล์ จัดประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ถ.แจ้งวัฒนะ อ่านต่อ…

“ซีพี ออลล์” เดินหน้าช่วยเหลือ SMEs

บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ประกาศจ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้นปี 58 รวม 8,084.79 ล้านบาท อัตราหุ้นละ 0.90 บาท ตอกย้ำให้เห็นผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องของบริษัท พร้อมเดินหน้ามุ่งเน้นการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ด้วยการเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าให้ทั่วประเทศนายเกรียงชัย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เซเว่นฯ ร่วมสร้างวินัย รณรงค์คนไทย ลดใช้ถุงพลาสติก

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ นายบัญญัติ คำนูณวัฒน์ (ที่สามจากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และผู้ประกอบการรายอื่น ๆ อีก 15 ราย แถลงข่าวรวมพลังสร้างวินัยคนในชาติ ลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติก อ่านต่อ…

เซเว่น อีเลฟเว่น ชวนเยาวชนทำดี มุ่งมั่น ลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติก

ทุกวันนี้ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่อยู่ในกระแสความสนใจของคนทั่วโลก เราทั้งหลายต่างรับรู้ว่า โลกกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อมที่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป และเรื่องที่หลายๆ คนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า "โลกร้อนขึ้นทุกวัน" อ่านต่อ…

ชมรมจิตอาสา ซีพี ออลล์ จัดงาน รวมใจรักษ์ พิทักษ์เกาะล้านเดินหน้า รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก

นายบัญญัติ คำนูณวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีพี ออลล์ นำทีม ชมรมจิตอาสา พนักงานซีพี ออลล์ และพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น จัดกิจกรรม "รวมใจรักษ์ พิทักษ์เกาะล้าน" รณรงค์เชิญชวนเยาวชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ร่วมกันลดใช้ถุงพลาสติกทำความสะอาดชายหาดตาแหวน รับวันคุ้มครองโลก (The อ่านต่อ…