ซีพี ออลล์ จับมือ มจธ. ร่วมพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่สังคม

          บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มุ่งส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคมและประเทศ ใน “โครงการความร่วมมือพัฒนานวัตกรรม” พร้อมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรผ่านโครงการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน (WiL) 
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง มจธ. โดย รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี และบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) โดยนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่นอีเลฟเว่น ใน “โครงการความร่วมมือพัฒนานวัตกรรม” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ mai จับมือ CPALL ส่งเสริมความรู้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน

เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พร้อมด้วย สุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรม บมจ. ซีพี ออลล์ อ่านต่อ…

Gossip News: ซีพี ออลล์ รวมพลังทำดี ลดใช้ถุงพลาสติก มีลิงจั๊กจั๊ก รักสิ่งแวดล้อม ร่วมสร้างสีสัน

นายบัญญัติ คำนูณวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีพี ออลล์ และนางจรัสศรี ทิวัตถ์มั่นเจริญ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์ ในฐานะประธานชมรมจิตอาสา ซีพี ออลล์ ร่วมกันนำทีมพนักงานจิตอาสาซีพี ออลล์ และพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก ลพบุรีเมืองสีเขียว ลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติก อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ซีพี ออลล์ ร่วมกับ mai ส่งเสริมความรู้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

สุวิทย์ กิ่งแก้ว (กลาง) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอี หลักสูตร การพัฒนาคู่ค้าสู่ความยั่งยืน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ซีพี ออลล์ รับรางวัล “สุดยอดแบรนด์องค์กรไทย 2558” จากจุฬาฯ

นายธานินทร์ บูรณมานิต (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย รับรางวัล สุดยอดแบรนด์องค์กรไทย 2558 (Thailands Top Corporate Brands Values อ่านต่อ…

ซีพี ออลล์ เผยผลประกอบการไตรมาส 2/2558 รายได้เติบโต 9.3 %

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยประจำไตรมาส 2/2558 มีรายได้รวม 100,676 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 จากปีที่ผ่านมา จากการเติบโตของธุรกิจร้านสะดวกซื้อ ธุรกิจสนับสนุนอื่นๆ อ่านต่อ…

“ซีพี ออลล์ – สส. – สพฐ. – มูลนิธิโลกสีเขียว” จับมือ “พิบูลวิทยาลัย” สร้างเครือข่ายเยาวชนลดใช้ถุงพลาสติก

นายบัญญัติ คำนูณวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย จับมือ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม , สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และมูลนิธิโลกสีเขียว อ่านต่อ…

ซีพี ออลล์ มอบทุนการศึกษาค้าปลีกให้กับอาชีวศึกษา 54 แห่ง กว่า 29 ล้านบาท

นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย กล่าวว่า ซีพี ออลล์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ โดยเฉพาะความต้องการด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในสายอาชีพ อ่านต่อ…

Gossip News: ประกาศผลรางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด”

ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น จะจัดงานประกาศผลการตัดสินหนังสือดีเด่น รางวัล เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 12 ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 -15.00 อ่านต่อ…

ซีพี ออลล์ จัดงาน “ประกาศผลการตัดสินหนังสือดีเด่นรางวัล เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 12”

ด้วย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ผู้ดำเนินโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล เซเว่นบุ๊ค อวอร์ด รางวัลอันทรงเกียรติระดับประเทศ เพื่อเชิดชูวงการนักเขียนและวงการวรรณกรรมของไทย ผู้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะจัดงานแถลงข่าว อ่านต่อ…

ภาพข่าว: จิตอาสา ซีพี ออลล์ รณรงค์ ลดใช้ถุงพลาสติก เชียงใหม่

นายชนะ แพ่งพิบูลย์ (กลาง) รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ นางจรัสศรี ทิวัตถ์มั่นเจริญ(แถวหน้าที่สองจากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์ ในฐานะประธานชมรมจิตอาสา พนักงานซีพี ออลล์ , นายบัญญัติ คำนูณวัฒน์ (ที่สามจากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อ่านต่อ…

ซีพี ออลล์ สร้างเครือข่ายเยาวชนไทยลดใช้ถุงพลาสติก ภาคเหนือ

นายบัญญัติ คำนูณวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย ร่วมกับ นายสากล ฐินะกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ่านต่อ…

มูลนิธิคนดีฯ สมาคมนักข่าวอาชญากรรมฯ และซีพี ออลล์ มอบรางวัล “คนดี ประเทศไทย” ปีที่ 7 เชิดชู 3 คนดีบุคคลต้นแบบผู้มีจิตสาธารณะเสียสละต่อสังคมไทย

มูลนิธิคนดี (ประเทศไทย) และสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น จัดพิธีมอบรางวัล โครงการ คนดี ประเทศไทย ปีที่ 7 เพื่อเชิดชูยกย่องคนดีและสร้างขวัญกำลังใจให้ทำความดียิ่งๆ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ซีพี ออลล์ มอบรางวัล “คนดี ประเทศไทย” ปีที่ 7

สุวิทย์ กิ่งแก้ว (ที่สามจากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมกับ ศิโรจน์ มิ่งขวัญ (กลาง) ประธานมูลนิธิคนดี (ประเทศไทย) และนายกสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ยกวัดฯ สัญจร ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม นำธรรมสู่เยาวชน

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย (ท่านที่ 3 จากซ้าย) ร่วมกับ อธิชาติ สวัสดี (ท่านที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จ.นนทบุรี จัดกิจกรรม เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร อ่านต่อ…

ซีพี ออลล์ จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “กีฬา ดนตรี ประเพณี ของเยาวชนเชื้อสายจีนยูนนาน”

สุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมกับ อาศรมสยาม-จีนวิทยา ศูนย์กลางเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ทัศนะ และประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับอารยธรรมแห่งความเป็นจีนภายใต้การบริหารงานของซีพี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: จิตอาสา ซีพี ออลล์ พัฒนาห้องสมุดให้น้อง

ชมรมจิตอาสา ซีพี ออลล์ ประกอบด้วยพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น , บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง , บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์จำกัด , บุ๊คสไมล์ และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ร่วมกันส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน จัดงานเสริม สร้าง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เมจิกวัยใส ชวนลดใช้ถุงพลาสติก รับวันสิ่งแวดล้อมโลก

น้องจิน – นางสาวพัชญากัญญ์ สุขบท (ซ้าย) ดีกรีมายากลระดับแชมป์เอเชีย แห่งโรงเรียนชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี ไม่ธรรมดา โชว์ลีลาการแสดง เมจิกวัยใส ลดใช้ถุงพลาสติก รับวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อขับเคลื่อนพลังเครือข่ายเยาวชนไทยลดใช้ถุงพลาสติก(คิดถุ๊ง คิดถุง ซีซั่น 4 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ซีพี ออลล์ เดินหน้า สร้างเครือข่ายเยาวชนลดใช้ถุงพลาสติก ภาคตะวันออก

นายบัญญัติ คำนูณวัฒน์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมกับ นายสากล ฐินะกุล (ที่ห้าจากซ้าย) รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ นางกมนพรรธน์ ทิพยไกรศรโชติ (ที่ 3 อ่านต่อ…

นายกรับมอบเงินบริจาคของประชาชนและพนักงานเซเว่นฯ 14 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เนปาล

ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย เป็นตัวแทนมอบเงินที่ได้รับบริจาคจากประชาชน ผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่นและเงินบริจาคของพนักงานบริษัทซีพี ออลล์ จำนวน 14 อ่านต่อ…