แข่งขันคีตมวยไทยรอบคัดเลือกเขต กทม.

          เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 นายสุรกิจ อังกุรรัต ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันมวยไทยแอโรบิค (คีตมวยไทย) รอบคัดเลือกตัวแทนเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประจำปี 2555 ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
          นายสุรกิจ อังกุรรัต ผู้ตรวจราชการกรม กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากสำหรับเด็กและเยาวชน เพราะเป็นกิจกรรมที่นำเอกลักษณ์แม่ไม้มวยไทยมาใช้ในการหล่อหลอมจิตใจเด็กและเยาวชน มวยไทยหรือคีตมวยไทยเป็นกิจกรรมนันทนาการในลักษณะกิจกรรมเข้าจังหวะชนิดหนึ่งที่ใช้ทักษะมวยไทย ร่วมกับการเคลื่อนไหวเบื้องต้น และจังหวะดนตรี แต่ยังคงรักษารูปแบบและเอกลักษณ์ของแม่ไม้มวยไทยไว้อย่างครบถ้วน กรมพินิจฯ ได้กำหนดให้มีกิจกรรมดีงามเช่นนี้ต่อเนื่องตลอดมา ซึ่งเด็กและเยาวชนสามารถนำกิจกรรมดี ๆ เช่นนี้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเอง 
          สำหรับทีมที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตกรุงเทพฯ เข้าแข่งขันในระดับประเทศ จำนวน 3 ทีม ได้แก่
          1. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา
          2. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี
          3. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี