โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 10 “สร้างคนเก่ง พัฒนาคนดี สู่การบริหารราชการยุคใหม่”

           สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป และข้าราชการที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท อายุไม่เกิน 30 ปี ปริญญาเอก อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร ไม่จำกัดสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศ ที่ ก.พ. รับรอง เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 10 จำนวน 40 คน ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ สังกัดสำนักงาน ก.พ.ร. และอบรมในโครงการ 22 เดือน 
          ทั้งด้านวิชาการ และการไปปฏิบัติราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง เอกอัครราชทูต และผู้บริหารของเอกชน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.opdc.go.th ,www.igpthai.org , www.psed อ่านต่อ…

ประชาชนตื่นตัวเข้าดูคู่มือสำหรับประชาชนผ่านเว็บไซต์ info.go.th

นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนกุล รองเลขาธิการ ก.พ.ร. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร. เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ที่มีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ได้กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อให้ประชาชนทราบหลักเกณฑ์ อ่านต่อ…

หน่วยงานภาครัฐตื่นตัวรองรับ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ

นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนกุล รองเลขาธิการ ก.พ.ร. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร. เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งหลังจากที่กฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วนั้น อ่านต่อ…

ก.พ.ร.เดินหน้า พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ มุ่งบริการประชาชน

นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล รองเลขาธิการ ก.พ.ร. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร. เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตเป็นจำนวนมาก การประกอบกิจการของประชาชนจะต้องขออนุญาตในการดำเนินการเรื่องดังกล่าวจากส่วนราชการหลายแห่ง อ่านต่อ…

ก.พ.ร. เตรียมขยายพื้นที่เปิดศูนย์บริการร่วม สาขา 2

นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล รองเลขาธิการ ก.พ.ร. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร. เปิดเผยว่า สำนักงาน ก.พ.ร.เปิดให้บริการศูนย์บริการร่วมในศูนย์การค้ามาเป็นระยะเวลาเกือบ 1 เดือนแล้ว ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิล์ด ชั้น 1 โซนจิวเวอร์รี่ ซึ่งให้บริการงานของกรมการจัดหางาน อ่านต่อ…

ก.พ.ร.จับมือหน่วยงานรัฐและเซ็นทรัล เชิญชวนประชาชนใช้บริการงานภาครัฐผ่าน G-Point

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมกับ บริษัทในเครือเซ็นทรัล กรุงเทพมหานคร สำนักงานประกันสังคม กรมการขนส่งทางบก กรมการจัดหางาน สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด จัดตั้งศูนย์บริการร่วมในศูนย์การค้า หรือ Government Service Point อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เปิดศูนย์บริการร่วมในศูนย์การค้า

ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดศูนย์บริการร่วมในศูนย์การค้า หรือ Government Service Point ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ จัดตั้งศูนย์รวมการให้บริการงานของภาครัฐ อ่านต่อ…

รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เข้าพบปลัดก.พลังงาน เชิญพี่น้องกระทรวงพลังงาน ร่วมเรียลลิตี้คนดี พิชิตโกง

เมื่อเร็ว ๆนี้ นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล รองเลขาธิการ ก.พ.ร. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร. นำคณะผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. เข้าพบ นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน ขอความร่วมมือรณรงค์ โครงการ Thailand Anti Corruption ให้กับข้าราชการ อ่านต่อ…

กระทรวงพลังงานร่วมมือ ก.พ.ร. รณรงค์สร้างจิตสำนึกร่วมต้านทุจริตเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล

กระทรวงพลังงาน ร่วมกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกร่วมต้านทุจริตเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล ของสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อร่วมเป็นพลังหยุดยั้งคอร์รัปชั่น ลดการทุจริต และสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในระบบราชการไทย อ่านต่อ…

มาริโอ้ เมาเร่อ ท้าคนดีทั่วประเทศพิชิตเงิน 1,000,000 ร่วมต้านคอร์รัปชั่นกับ ก.พ.ร. สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในรายการ Corruption Fight The Reality Show

ปลุกกระแสต่อต้านการคอร์รัปชั่นในประเทศไทยอย่างยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) จัดโครงการ Thailand Anti Corruption ปลุกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้พิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่น สร้างทัศนคติและค่านิยมที่อยู่บนพื้นฐานความถูกต้อง อ่านต่อ…

ก.พ.ร. แถลงข่าวเปิดตัวโครงการปลุกจิตสำนึกต่อต้านปัญหาคอร์รัปชั่นรูปแบบใหม่ เรียลลิตี้ คนดีพิชิตโกง (Corruption Fight The Reality Show)

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) โดยนายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล รองเลขาธิการ ก.พ.ร. จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการปลุกจิตสำนึกต่อต้านปัญหาคอร์รัปชั่นรูปแบบใหม่ เรียลลิตี้ คนดีพิชิตโกง (Corruption Fight The Reality Show) โดยมีนักแสดงชื่อดัง มาริโอ เมาเร่อ ให้เกียรติร่วมงาน ในวันพฤหัสบดีที่ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มิติใหม่งานบริการภาครัฐ

สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับตัวแทนภาคเอกชน แถลงข่าวการขับเคลื่อนปรับปรุงการบริการของภาครัฐ ในการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement :SLA) อ่านต่อ…

ประเทศไทย เร่งขับเคลื่อนปรับปรุงบริการ ให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ

ก.พ.ร. เปิดตัว "คู่มือการประกอบธุรกิจในประเทศไทย 2558" 4 ภาษา รวบรวมข้อมูลกระบวนการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งจนถึงเลิกธุรกิจให้แก่นักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างประเทศตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ร่วมแสดงความยินดีกับ 2 หน่วยงานราชการ คว้ารางวัลชนะเลิศ UN

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. เดินทางพร้อมร่วมแสดงความยินดีกับกรมควบคุมโรคที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขา Fostering participation in policy-making decisions through innovative mechanisms อ่านต่อ…

ก.พ.ร. ผนึกพลังภาคเอกชน เดินหน้าดำเนินการปรับกระบวนการบริการของหน่วยงานราชการ

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม เลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับผู้แทนภาคเอกชน นำโดยคุณประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) อ่านต่อ…

“ก.พ.ร.” เปิดรับสมัคร รางวัลความเป็นเลิศ ด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2557

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เปิดรับสมัครหน่วยงานราชการที่สนใจสมัคร รางวัลความเป็นเลิศ ในด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2557 สามารถจองเวลาในคลินิกให้คำปรึกษาการชี้แจงหลักเกณฑ์ อ่านต่อ…

ก.พ.ร. จัดเวทีเสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะเครือข่ายระบบราชการ เพื่อความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาโครงการเสริมสร้างและพัฒนาขีดสมรรถนะเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบราชการเพื่อความเป็นเลิศ และบรรยายพิเศษในหัวข้อ เรื่อง อ่านต่อ…

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษา จัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการของสำนักงาน ก.พ.ร. ระหว่างวันที่ 19 พ.ค. – วันที่ 5 มิ.ย. 57

สำนักงำน ก.พ.ร. จะจัดคลินิกให้คำปรึกษำจัดทำข้อตกลงระดับกำรให้บริกำร(Service Level Agreement: SLA) แก่ส่วนรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ก.พ.ร. จัดอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลฯ

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา (แถวที่1, ที่5 จากขวา) รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานใน พิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Executive Governance Program) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ อ่านต่อ…

ก.พ.ร. จัดการประชุมThe ASEAN Workshop on the New Era for the Public Sector Reform in ASEAN Community

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ร่วมกับ ธนาคารโลก (World Bank) ประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้กำหนดจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ The ASEAN Workshop on the New Era for the Public Sector Reform in ASEAN Community ในวันที่ 17 18 มกราคม อ่านต่อ…