ภาพข่าว: ก.พ.ร. จัดอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลฯ

          นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา (แถวที่1, ที่5 จากขวา) รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานใน พิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Executive Governance Program) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยมี ผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ร่วมงาน ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้
 
อ่านต่อ…

ก.พ.ร. จัดการประชุมThe ASEAN Workshop on the New Era for the Public Sector Reform in ASEAN Community

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ร่วมกับ ธนาคารโลก (World Bank) ประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้กำหนดจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ The ASEAN Workshop on the New Era for the Public Sector Reform in ASEAN Community ในวันที่ 17 18 มกราคม อ่านต่อ…

ก.พ.ร. จัดพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2555

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธาน ก.พ.ร.และนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธาน ก.พ.ร. ให้เกียรติมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. อ่านต่อ…

สำนักงาน ก.พ.ร.ขยายกำหนดเวลารับสมัคร นปร. รุ่นที่ 6

สำนักงาน ก.พ.ร. ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 6 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 อ่านต่อ…

นายกรัฐมนตรี ปราบทุจริตคอร์รัปชั่นจริงจัง ลงโทษเข้มงวด ตั้งแล้ว ศูนย์ปฏิบัติการทุจริตคอร์รัปชั่น หวังไทยไร้ทุจริตคอร์รัปชั่น

นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เดินหน้าพัฒนาระบบราชการไทยไร้ทุจริตคอร์รัปชั่นตามแผนยุทธศาสตร์เชิงรุก มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วน เร่งดำเนินการ 4 แผนงานเชิงรุก (Quick Win Program) พร้อมชูศูนย์ปฏิบัติการทุจริตคอร์รัปชั่น อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ก.พ.ร. เปิดตัวโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 6

สำนักงาน ก.พ.ร. จัดเปิดตัวโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ณ ห้องจามจุรี บอลลูม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2555 อ่านต่อ…

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล United Nation Public Survice Awards 2012

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล United Nations Public Service Awards 2012 ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งกรมชลประทาน โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ อ่านต่อ…

รับสมัครนปร.รุ่น 6

สำนักงานก.พ.ร. รับสมัครบุคลากรและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 6 จำนวน 40 ตำแหน่ง อ่านต่อ…

รับสมัครนปร.รุ่น 6

สำนักงานก.พ.ร.รับสมัครคัดเลือกและสอบแข่งขันเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรและนักพัฒนาระบบราชการ ด้านพัฒนาระบบราชการ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลและด้านประชาสัมพันธ์ หลายอัตรา อ่านต่อ…

เปิดตัวนปร.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สำนักเลขาธิการ จัดงานเปิดตัว "โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 6" ในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2555 อ่านต่อ…

เปิดรับสมัครโครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 6 สมัครผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต

สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการ สำเร็จการศึกษาในระดับ ปริญญาโท และปริญญาเอก เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 6 รับจำนวน 40 คน อ่านต่อ…

ก.ไอซีที เร่งผลักดันการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สู่สากล

นางสาวลัดดา แจ้งเกษมสุข ผู้อำนวยการสำนักธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยว่า หลังจากกระทรวงฯ ได้เตรียมการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาคำขอจัดตั้งโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ อ่านต่อ…