Hadi Coffee กาแฟดีของคนไทย


          บริษัท ฮาดี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้จัดจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยผสมเห็ดหลินจือ ส่งกาแฟเพื่อคนรุ่นใหม่ ที่ใส่ใจในสุขภาพ “Hadi Coffee” กาแฟเพื่อสุขภาพปราศจากน้ำตาล ผสมเห็ดหลินจือ ซึ่งจะมีส่วนช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกาย เพิ่มการทำงานของเม็ดเลือดขาวให้ดีขึ้น ออกวางจำหน่ายตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป