บัวหลวงตราสารหนี้ เพิ่มทุนอีก 10,000 ล้านบาท หลังผู้ลงทุนไว้วางใจ เติบโตต่อเนื่อง

           กองทุนบัวหลวง ขออนุมัติเพิ่มขนาดกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ (BFIXED) อีก 10,000 ล้านบาท โดยได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 รวมเป็นเงินทุนทั้งสิ้น 20,000 ล้านบาท หลังจากที่กองทุนมีกระแสตอบรับจากนักลงทุนเข้ามาโดยตลอด ทั้งจากลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิม จนทำให้ขนาดกองทุนดังกล่าวเติบโตขึ้นตามลำดับ โดย ณ วันที่ 20 มีนาคม 2557 มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ 9,337.55 ล้านบาท มีมูลค่า 10.9955 บาทต่อหน่วยลงทุน และ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 เดือนที่ 5.55% ต่อปี ย้อนหลัง 6 เดือนที่ 5.07% ต่อปี ย้อนหลัง 1 ปีที่ 3.64% ต่อปี และตั้งแต่จัดตั้งกองทุนที่ 3.22% ต่อปี ทั้งนี้ผลการดำเนินงานต่อปีตามเกณฑ์มาตรฐานอ้างอิงย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี และตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ 3.49% 3.78% 3 อ่านต่อ…

กองทุนบัวหลวงจัดเสวนา เผยเคล็ดลับลงทุน “ตั้งรับ พร้อมรบ! สไตล์กองทุนบัวหลวง”

กองทุนบัวหลวงร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงานเสวนา ตั้งรับ พร้อมรบ! สไตล์กองทุนบัวหลวง เพื่อให้ข้อมูลความรู้และคำแนะนำเพื่อเตรียมพร้อมลงทุนปีนี้ รวมทั้งนำเสนอแนวทางบริหารกองทุนในระยะยาวเพื่อผลตอบแทนที่เป็นกอบเป็นกำ ด้วย Theme การลงทุนหลักในปีนี้ มีตรา ยั่งยืน โปร่งใส มีชัย ไปกับ AEC อ่านต่อ…

กองทุนบัวหลวงรับรางวัล Morningstar Awards 2014 ประเภทกองทุนตราสารหนี้ RMF ย้ำความเป็นมืออาชีพในการบริหารกองทุนทุกด้าน

กองทุนบัวหลวง ขึ้นรับรางวัล Morningstar Fund Awards 2014 ประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ประเภทตราสารแห่งหนี้ (RMF Fixed Income) ในงาน SET & Morningstar Thailand Fund Awards 2014 จากกองทุนบัวหลวงตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ อ่านต่อ…

กองทุนบัวหลวง ส่งเสริมการวางแผนการออมและการลงทุนต่อเนื่อง ผ่านโปรแกรมวางแผนการออม 2557 (Saving Planner 2014)

กองทุนบัวหลวง ร่วมส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญในการวางแผนการออมและการลงทุนของตนเองอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนา โปรแกรมวางแผนการออม 2557 (Saving Planner 2014) ซึ่งพัฒนาเพิ่มเติมมาจากโปรแกรม Bualuang Funds: บันทึกรับ-จ่าย และสนับสนุนสืบเนื่องกับ BBLAM Wealth Program อ่านต่อ…

‘5 กองทุนบัวหลวง’ คว้ารางวัล ‘กองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2557’ จาก “วารสารการเงินการธนาคาร”

กองทุนบัวหลวง ประสบความสำเร็จต่อเนื่อง ล่าสุดจากการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม 11 กองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2557 จาก วารสารการเงินการธนาคาร รวมสูงถึง 5 กองทุน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 1 กองทุน อีกทั้ง บลจ.บัวหลวง ขึ้นแท่นความเป็นผู้นำด้านธุรกิจกองทุนรวม จากการรับรางวัล บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยม 2 อ่านต่อ…

ลูกค้ากองทุนบัวหลวงสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองการซื้อ-ขายคืน RMF-LTF ได้ง่ายๆ ผ่านบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง พร้อมรับได้ที่แบงก์กรุงเทพทุกสาขา

ธนาคารกรุงเทพอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุน RMF-LTF ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการซื้อ-ขายคืน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ง่ายๆ ด้วยตนเอง ผ่านบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง พร้อมทั้งเปิดให้ลูกค้าขอเอกสารใบแทนรูปแบบกระดาษได้ทุกสาขาธนาคารแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป อ่านต่อ…

บลจ.บัวหลวง เสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 6/14 ระหว่างวันที่ IPO 12-18 ก.พ. 2557

กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 6/14 (B-Fixterm 6/14) อายุประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 2.90% ต่อปี ขนาดโครงการ 5,000 ล้านบาท อ่านต่อ…

กองทุนบัวหลวง เตือนลงทุนกองทุนลดภาษี ภายในวันที่ 27 ธ.ค. นี้ เพื่อรับสิทธิลดหย่อนภาษีของปี 2556

กองทุนบัวหลวง เตือนลงทุนกองทุนลดภาษี ภายในวันที่ 27 ธ.ค. นี้ เพื่อรับสิทธิลดหย่อนภาษีของปี 2556 รวมทั้งตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการบริหารกองทุน กับรางวัลที่ได้รับต่อเนื่องและล่าสุดด้วยรางวัล บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยมสองปีซ้อน จากงาน SET Awards ที่จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร อ่านต่อ…

กองทุนบัวหลวง ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุน BSIRICG 0.15 บาทต่อหน่วย

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา กรรมการผู้จัดการ กลุ่มจัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า ตามที่กองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล (BSIRICG) มีนโยบายการจ่ายปันผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดย บลจ.ตั้งใจที่จะจ่ายปันผลให้ผู้ถือหน่วยทุกๆ ไตรมาสหากกระทำได้นั้น อ่านต่อ…

กองทุนบัวหลวง รับรางวัล บลจ.ยอดเยี่ยม SET Awards 2013 ในวาระพิเศษครบรอบ 10 ปี งาน SET Awards

กองทุนบัวหลวง ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการบริหารกองทุน ด้วยการได้รับรางวัล บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยม จากงาน SET Awards 2013 ซึ่งเป็นวาระพิเศษครบรอบ 10 ปี SET Awards – The Era of Growth ในปีนี้อย่างเต็มความภาคภูมิใจไปกับรางวัล อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กองทุนบัวหลวง รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากสถาบันปัญญาภิวัฒน์

นางสายสมร ผ่องบรรเจิด รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มกลยุทธ์องค์กร บลจ.บัวหลวง ตัวแทนกองทุนบัวหลวง รับโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้มีอุปการะคุณแก่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในโอกาสเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ เงินทองต้องวางแผน อ่านต่อ…

กองทุนบัวหลวงลดมูลค่าการสั่งซื้อขั้นต่ำบัวหลวงโกลบอลเฮลท์แคร์ เพิ่มความคล่องตัวให้ผู้ต้องการลงทุนแบบถัวเฉลี่ย รองรับการเติบโตของธุรกิจสุขภาพ

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลท์แคร์ (BCARE) แก้ไขมูลค่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกและครั้งต่อไปโดยเริ่มต้นที่ 1,000 บาท เพื่อขยายฐานให้รองรับผู้ที่ต้องการลงทุนแบบถัวเฉลี่ย และรองรับแนวโน้มอุตสาหกรรมสุขภาพที่เติบโตต่อเนื่องจากการมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจโลก อ่านต่อ…

กองทุนบัวหลวง ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุน BTSGIF เป็นครั้งแรก

นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจกองทุนอสังหาริมทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า ในวันที่ 17 กันยายนนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ อ่านต่อ…

กองทุนบัวหลวง จัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุน FUTUREPF ครั้งที่ 1/2556

กองทุนบัวหลวง และบริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด ร่วมกันจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF) ครั้งที่ 1/2556 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา อ่านต่อ…

กองทุนบัวหลวง ประกาศจ่ายเงินปันผล 3 กองทุนอสังหาฯ TLOGIS – TFUND – FUTUREPF

นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจกองทุนอสังหาริมทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า ในวันที่ 13 กันยายนนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลกองทุนอสังหาริมทรัพย์รวม3 กองทุน คือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทีพาร์คโลจิส ติคส์ (TLOGIS) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กองทุนบัวหลวง เปิดตัวกองทุน B-SENIOR เป็นกองทุนแรกในอุตสาหกรรมกองทุนรวมเพื่อบริหารเงินออมให้ทุกความสุขในวัยเกษียณ

นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า บริษัทจะเสนอขายกองทุนผสมบีซีเนียร์สำหรับวัยเกษียณ (B-SENIOR)" เป็นครั้งแรกระหว่างวันที่ 7 – 14 สิงหาคม 2556 ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่ออกแบบมาเพื่อผู้เกษียณหรือ Senior Citizen โดยเฉพาะ อ่านต่อ…

กองทุนบัวหลวง ออกกองทุนเปิดบัวหลวงทริกเกอร์ 15% (ทริปเปิ้ล 5) เสนอขาย 24 มิ.ย. – 2 ก.ค. นี้ ตั้งเป้าผลตอบแทน 15% ภายใน 18 เดือน

กองทุนบัวหลวง เสนอขายกองทุนเปิดบัวหลวงทริกเกอร์ 15% (ทริปเปิ้ล 5) หรือ TRIGGER555 ระหว่างวันที่ 24 มิ.ย. 2 ก.ค. นี้ หวังให้ได้ผลตอบแทนตามเป้าหมายไม่ต่ำกว่า 15% ภายใน 18 เดือน ด้วยประสบการณ์และชื่อเสียงในด้านการจัดการกองทุนหุ้น อ่านต่อ…

กองทุนบัวหลวง รับ 4 รางวัลเกียรติยศ จากงานมอบรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2556 ของวารสารการเงินธนาคาร

กองทุนบัวหลวงรับ 4 รางวัลเกียรติยศ จากงานมอบรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2556 ของวารสารการเงินธนาคาร ตอกย้ำแนวทางการลงทุนระยะยาวที่ดำเนินงานมาโดยตลอด ชัดเจน และ ยึดมั่น ในแนวทางบริหารกองทุนกว่า 20 ปี ด้วยผลงานที่พร้อมพิสูจน์ทุกเวลา อ่านต่อ…

กองทุนบัวหลวง เผยยอด IPO กองทุน BSIRIRMF เกือบ 3,000 ล้านบาท ได้รับการตอบรับดีเกินความคาดหมาย

กองทุนบัวหลวง เผยยอดจองซื้อ IPO บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ รวมทั้งสิ้นเกือบ 3,000 ล้านบาท เหตุจากผู้ลงทุนเชื่อมั่นในหุ้นบรรษัทภิบาล (มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี) จ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ และมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นอย่างยั่งยืน อ่านต่อ…

กองทุนบัวหลวง ขาย IPO บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล RMF ภายใต้แนวคิด “ลดหย่อนภาษีเหมือนกัน ต้องเลือกที่ใส่ใจมากกว่า”

ลดหย่อนภาษีเหมือนกัน ต้องเลือกที่ใส่ใจมากกว่า เป็นคำจำกัดความที่สะท้อนให้เห็นแนวทางการลงทุนของกองทุนเปิดบัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ (BSIRIRMF) เป็นอย่างดี โดยจะเปิดเสนอขายระหว่างวันที่ 9 – 15 พฤษภาคมนี้ นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม อ่านต่อ…