บริษัท กรุงไทย – แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ “ประกันชีวิตควบการลงทุน”

          ทางบริษัท กรุงไทย - แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ “ประกันชีวิตควบการลงทุน” โดยคุณเดวิด โครูนิช ประธานกรรมการบริหาร
และคุณสายฝน คงสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ในวันอังคารที่ 22 กรกฏาคม 2557 ณ ห้องธารกำนัล พระที่นั่งพิมานจักรี พระราชวังพญาไท ตามรายละเอียดดังนี้

เวลา 13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน
เวลา 13.30 – 14.30 น. แถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์ “ประกันชีวิตควบการลงทุน” 

          ทั้งนี้ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ “ประกันชีวิตควบการลงทุน” อย่างเป็นทางการ และร่วมจิบชายามบ่ายสไตล์อังก อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรุงไทยรับรางวัล BIBOR AWARDS 2013

นางกิตติยา โตธนะเกษม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้แทนธนาคารรับมอบรางวัล BIBOR Awards 2013 จาก ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับสถาบันการเงินที่เป็น BIBOR อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรุงไทยปล่อยกู้ TPOLY สร้างโรงไฟฟ้า”แม่วงศ์”มูลค่า 501 ล้านบาท

คุณกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนวงเงินสินเชื่อ 501.60 ล้านบาท กับคุณไชยณรงค์ จันทร์พลังศรี กรรมการผู้จัดการ บมจ.ไทยโพลีคอนส์ (TPOLY) เพื่อนำไปใช้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลแม่วงศ์ ขนาด 9.9 เมกะวัตต์ ที่ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: KTAMเปิดขายETFอิงหุ้นกลุ่มSET50

นายสมชัย บุญนำศิริ (ที่3จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับนางสาวนฤมล อาจอำนวยวิภาส (ที่1จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวเปิดตัว กองทุนเปิด KTAM SET 50 ETF Tracker หรือ ESET 50 เสนอขายวันที่ 6-14 มีนาคม อ่านต่อ…

KTAMตั้งเป้าAUMโต6.46แสนล้าน ครองแชมป์กองทุนอสังหาริมทรัพย์

นายสมชัย บุญนำศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทสามารถบริหารผลการดำเนินงานได้สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดย ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556 บริษัทมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิประมาณ 550,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิอยู่ที่ประมาณ อ่านต่อ…

KTAM ขายตราสารหนี้ตปท. 6 เดือนชู 3.05% ต่อปี

นายสมชัย บุญนำศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยธนทรัพย์ บี 70 (KLTSUPB70 ) ในวันที่ 4 -11 ธันวาคม 2556 อายุ 6 เดือน มูลค่าโครงการ 7,000 ล้านบาท เน้นลงทุนในตราสารต่างประเทศ ประเภทเงินฝาก Bank of China , เงินฝาก อ่านต่อ…

KTAM ขายตราสารหนี้ 3 เดือนชูยิลด์ 2.80% ต่อปี

นายสมชัย บุญนำศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยธนทรัพย์ บี97 (KTSUPB97 ) เสนอขายวันที่ 13-19 พฤศจิกายน 2556 อายุ 3 เดือน มูลค่า 7,000 ล้านบาท ลงทุนตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ เน้นลงทุนในหุ้นกู้ ตั๋วแลกเงิน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ และธนาคารกรุงไทย ลงนามให้บริการแลกเปลี่ยน USD Futures เป็นดอลลาร์

ดร. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และประธานกรรมการ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และรองประธานกรรมการ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) กิตติยา โตธนะเกษม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน อ่านต่อ…

KTAMขายตราสารหนี้ 6 เดือนชูยิลด์3.10%

นายสมชัย บุญนำศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยธนทรัพย์ บี 67 ( KTSUPB67 ) ในวันที่ 4 -10 กันยายน 2556 อายุ 6 เดือน มูลค่า 7,000 ล้านบาท เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศไม่เกินร้อยละ อ่านต่อ…

KTAMจ่ายปันผล3กองทุนอสังหาริมทรัพย์ พร้อมขายตรรสารหนี้3เดือนชูยิลด์2.80%

นายสมชัย บุญนำศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการลงทุนของบริษัทมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล 3 กองทุนอสังหาริมทรัพย์ ในวันที่ 13 กันยายน 2556 ได้แก่ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท ( TTLPF ) จ่ายเงินปันผลครั้งที่ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: KTAM คว้ารางวัล Fund House of the Year เป็นครั้งที่3

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)ได้รับรางวัล Fund House of the Year จากนิตยสาร AsianInvestor ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนำทางด้านการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย เป็นครั้งที่ 3 โดยมีนายสมชัย บุญนำศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด อ่านต่อ…

KTAMขายตราสารหนี้6เดือนชู2.70%

นายสมชัย บุญนำศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยธนทรัพย์ บี 82 ( KTSUPB 82 ) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2556 อายุ 6 เดือน มูลค่า 7,000 ล้านบาท เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ อ่านต่อ…

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท มีอายุครบ 1 ปีแล้ว ผลประกอบการแข็งแกร่ง ผลตอบแทนรวม 0.69 บาทต่อหน่วยลงทุน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า เทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท (TLGF) เปิดเผยผลประกอบการสำหรับไตรมาสที่ 4 และผลประกอบการรวมของทั้งปี 2555/2556 ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยมีรายได้รวมจากการลงทุน 1,790 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 1,243 ล้านบาท กองทุนฯ จะจ่ายเงินปันผลของไตรมาสที่ 4 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.1801 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: KTAMลงนามเช่าพื้นที่อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์

คุณสมชัย บุญนำศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมกับคุณโสมพัฒน์ ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณวัลลภา ไตรโสรัส กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท ทีซีซี แลนด์ (ที่ 3 และ 4 จากซ้าย) ลงนามในสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานอาคารเอ็มไพร์ อ่านต่อ…

KTAMจ่ายปันผลKTSE2บาทต่อหน่วย พร้อมขาย2กองทุนตราสารหนี้ชู1ปี3.20%

นายสมชัย บุญนำศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมจ่ายเงินปันผล ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงไทยซีเล็คทีฟ อิควิตี้ฟันด์ (KTSE) ครั้งที่2/2556 ในวันที่ 23 เมษายน นี้ ในอัตรา 2.00 บาทต่อหน่วย ซึ่งในปีนี้จ่ายเงินปันผลไปแล้วทั้งสิ้น อ่านต่อ…

KTAM โชว์ผลงานไตรมาส 1 AUM โตกว่า 8% กองทุนอสังหารั้งแชมป์ปีนี้ขยายอีก 9 หมื่นล.

นายสมชัย บุญนำศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556 ประมาณ 460,845 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2555 ประมาณ 8.10% จากการที่บริษัทเปิดจำหน่ายกองทุนประเภทกำหนดอายุโครงการอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ต้นปี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เปิดซื้อขายวันแรกกองทุนENY

นายสมชัย บุญนำศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนางสาวนฤมล อาจอำนวยวิภาส กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด อ่านต่อ…

KTAMขายกรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อ11-19มีนาคม เพิ่มทางเลือกลงทุนโอกาสรับยิลด์ชนะInflation

นายสมชัย บุญนำศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่าย กองทุนเปิดกรุงไทยอ้างอิงเงินเฟ้อ (KTILF) ประเภทไม่กำหนดอายุโครงการ มูลค่า 2,000 ล้านบาท เสนอขายในวันที่ 11 19 มีนาคม 2556 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: KTAM จับมือตลาดหลักทรัพย์-เอเซียพลัสขายกองทุน ENY-EFOOD

นายสมชัย บุญนำศิริ (ที่7จากซ้าย ) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับนางสาวเดือนเพ็ญ จันทร์ศิริศรี (ที่6จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจตราสารทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนางสาวนฤมล อาจอำนวยวิภาส (ที่8จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย อ่านต่อ…

KTAM ขาย 3 กองทุนเพิ่มทางเลือกลูกค้าตราสารหนี้ตปท. 1 ปีชูผลตอบแทน 3.40%

นายสมชัย บุญนำศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในสัปดาห์นี้ บริษัทเปิดจำหน่าย 3 กองทุน ให้ลูกค้าเลือกตามความเหมาะสมกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 30 (KTFF30 ) ในวันที่ 6-12 กุมภาพันธ์ 2556 อายุโครงการ 1 อ่านต่อ…