ภาพข่าว: รองนายกฯ และ รมว.คลัง ร่วมการประชุมกลุ่มผู้ออกเสียงเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA Group) ของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

           นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ร่วมการประชุมกลุ่มผู้ออกเสียงเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA Group) ของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ โดยมีนายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมการประชุม และมีนายวิมโบ ซานโตโซ (Mr. Wimboh Santoso) กรรมการบริหารกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
เป็นประธานการประชุม ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557
 
อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รองนายกฯ และ รมว.คลัง ประชุมหารือทวิภาคีกับรองประธานธนาคารโลก

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ร่วมการประชุมหารือทวิภาคีกับนายเอ๊กเซล วอน ทรอทเซนเบิร์ก (Mr. Axel Von Trotsenburg) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รองนายกฯ และ รมว.คลัง ประชุมหารือทวิภาคีกับกรรมการผู้จัดการของธนาคารโลก

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ร่วมการประชุมหารือทวิภาคีกับนางศรีมุลยานี อินดราวาติ (Mrs. Sri Mulyani Indrawati) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รองนายกฯ และ รมว.คลัง ประชุมหารือทวิภาคีกับกรรมการบริหารกลุ่มประเทศยุโรป ตะวันออกกลาง อัฟริกา และอเมริกา ของธนาคาร สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ส

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ร่วมการประชุมหารือทวิภาคีกับนายวี ชานกา (Mr. V Shanka) กรรมการบริหารกลุ่มประเทศยุโรป อ่านต่อ…

ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ 89 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (Spring Meetings)

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะหนึ่งในผู้ว่าการของธนาคารโลก เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ 89 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (Spring Meetings) ณ ธนาคารโลก กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 10-12 เมษายน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รองนายกฯ และ รมว.คลัง ร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ 89

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ 89 (89th Development Committee) พร้อมกันนี้ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รองนายกฯ และ รมว.คลัง ให้สัมภาษณ์พิเศษผู้สื่อข่าวสำนักข่าวทอมสันรอยเตอร์

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์พิเศษแก่นางคริสตา ฮิวจส์ (Krista Hughes) ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวทอมสันรอยเตอร์ (Thomson Reuters) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังร่วมการประชุม US-ASEAN Business Council Working Lunch

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมการประชุม US-ASEAN Business Council Working Lunch
ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 18 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังร่วมการประชุม รมว.คลังอาเซียน ครั้งที่ 18

นาย รังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ร่วมการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน ครั้งที่ 18 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 3/2557

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ และคณะอนุกรรมการบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 3/2557 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลังเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร บงส. รุ่นที่ 1

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) อ่านต่อ…

กระทรวงการคลังจัด CCO-MOF สัญจร ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ

กระทรวงการคลังจัด CCO-MOF สัญจร ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ เพื่อให้ผู้บริหารและข้าราชการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังในพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้มีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมภายใต้บริบทของกระทรวงการคลังเพื่อนำไปสู่การให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์พิเศษรายการ Station 5

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์พิเศษรายการ Station 5 ในประเด็นภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2557 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการเงิน ครั้งที่ 1/2556

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการเงิน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รองนายกฯ และ รมว.คลัง เปิดงาน Money Expo Chiangmai 2013

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo และนายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเปิดงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 (Money Expo Chiangmai อ่านต่อ…

คลังประชุมชี้แจงมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินปี พ.ศ. 2557

กระทรวงการคลังจัดประชุมชี้แจงหัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: การเสวนาในหัวข้อ “อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของ สศค. ในมุมมองของอดีตผอ.สศค.”

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นผู้ดำเนินการเสวนาในหัวข้อ "อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของ สศค.
ในมุมมองของอดีตผู้อำนวยการ สศค." อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รองนายกฯ และ รมว.คลัง หารือทวิภาคีกับประธานกลุ่มการเงินมิซูโฮะ

ประธานธนาคารโตเกียว-มิตซูมิชิ ยูเอฟเจ และกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รองนายกฯ และ รมว.คลัง ร่วมประชุมหารือกับ รมว.คลัง ผู้ว่าธนาคารกลางอาเซียน และไอเอ็มเอฟ

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมการประชุมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน และนางคริสทีน ลาร์การ์ด (Madame Christine Largarde) กรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ อ่านต่อ…