มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ประสบอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปีบัญชี 2554

           นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 เห็นชอบการชดเชยรายได้ดอกเบี้ยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรตามมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ประสบอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ปีบัญชี 2554 ตามที่กระทรวงการคลัง โดย ธ.ก.ส. เสนอ และให้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับมาตรการที่เคยได้รับความช่วยเหลือไปแล้วก่อนดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินการแล้วตั้งแต่ปี 2554 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยและเกษตรกรกลุ่มสถาบันที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มเมื่อปี 2554 โดยจะยกเว้นการคิดดอกเบี้ยให้แก่ลูกค้าเกษตรกรรายย่อยของ ธ.ก.ส. ที่ประสบภัย โดยรัฐบาลรับภาระชดเชยดอกเบี้ยใ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: อธิบดีกรมศุลกากร

อธิบดีกรมศุลกากรให้การต้อนรับหัวหน้าสำนักงานและเจ้าหน้าที่ WCO ROCB A/P นายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร ให้การต้อนรับ Mr. Kazunari IGARASHI หัวหน้าสำนักงานและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเสริมสร้างขีดความสามารถภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก องค์การศุลกากรโลก (WCO ROCB อ่านต่อ…

สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2557

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอแถลงสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2557 ดังนี้ ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 มีจำนวน 5,532,514.15 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 45.91 ของ GDP โดยเป็นหนี้ของรัฐบาล 3,907,849.15 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ผอ. สคร. ร่วมแสดงความยินดีกรมศุลกากรครบรอบ 140 ปี

นายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สคร.
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสกรมศุลกากรครบรอบ 140 ปี โดยมีนายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร ให้การต้อนรับ ณ กรมศุลกากร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: อธิบดีกรมศุลกากรเปิดอาคาร “ศุลกพิพัฒน์ 140 ปี กรมศุลกากร”

นายสมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร ศุลกพิพัฒน์ 140 ปี กรมศุลกากร ณ สนามฟุตบอลสโมสร ลาดกระบัง เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กระทรวงการคลัง ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา เนื่องในโอกาสครบรอบ 140 ปี กรมศุลกากร

กระทรวงการคลัง ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา เนื่องในโอกาสครบรอบ 140 ปี กรมศุลกากร
นายปัญญา ฉายะจินดาวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา เนื่องในโอกาสครบรอบ 140 อ่านต่อ…

ผอ.สศค.ปาฐกถาพิเศษ “จับตาเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย…ในมุมมองกูรู”

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "จับตาเศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย…ในมุมมองกูรู" จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัส จำกัด (มหาชน) ณ โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจีส กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

นายกฤษฎา อุทยานิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการและประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ จังหวัดภูเก็ต

นายสาธิต รังคสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจเยี่ยมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายแผนงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง
ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข ณ จังหวัดภูเก็ตในวันที่ 19 อ่านต่อ…

กรมธนารักษ์เข้าร่วมงาน “วันนักประดิษฐ์แห่งชาติ ประจำปี 2557” ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัด นนทบุรี

กรมธนารักษ์จะนำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก รวมทั้งผลิตภัณฑ์เหรียญต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของประชาชนและนักสะสมเหรียญออกจำหน่ายในงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ ประจำปี 2557 อาทิ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าฯ ถวาย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ จังหวัดระนอง

นายสาธิต รังคสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางตรวจเยี่ยมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน อ่านต่อ…

การประชุมสัมมนาการมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมสัมมนาการมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558 โดยมีนายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมประชุม ณ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 13 อ่านต่อ…

ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 “จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้รัฐบาลต่ำกว่าเป้าหมาย”

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้รัฐบาลต่ำกว่าเป้าหมาย อ่านต่อ…

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้า-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

นายกฤษฎา อุทยานิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการและประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลการปฏิบัติงาน ตามแนวนโยบาย แผนงาน และโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. อ่านต่อ…

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9 ท้องที่จังหวัดชลบุรี

นายกฤษฎา อุทยานิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการดำเนินงานและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติ ราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9 ท้องที่จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 โดยจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง อ่านต่อ…

ปลัดกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์พิเศษรายการไทยรัฐนิวส์โชว์

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์พิเศษรายการไทยรัฐนิวส์โชว์ ช่วง Exclusive Talk ในประเด็นแผนจัดงบลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2.6 ล้านล้านบาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้กลับคืนมา ซึ่งจะออกอากาศทางไทยรัฐทีวีทางช่องทีวีดิจิตอล อ่านต่อ…

สถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนเมษายน 2557

นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอแถลงสถานะหนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือนเมษายน 2557 ดังนี้ ยอดหนี้สาธารณะคงค้าง ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 มีจำนวน 5,583,828.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.56 ของ GDP โดยเป็นหนี้ของรัฐบาล 3,957,385.61 ล้านบาท อ่านต่อ…

การยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือและแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย โดยบริษัท Moody’s Investors Service (Moody’s)

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 เวลา 12.00 น. ของประเทศไทย บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moodys Investors Service (Moodys) ได้ยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือของของพันธบัตรรัฐบาลของประเทศไทยที่ระดับ Baa1 อ่านต่อ…

กรมธนารักษ์เข้าร่วมงาน “Thai Exports 2014”ณ อาคารแสดงสินค้ากรมส่งเสริมการส่งออก (รัชดาภิเษก)

ณ กรมธนารักษ์ นายนริศ ชัยสูตรอธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์จะนำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก รวมทั้ง ผลิตภัณฑ์เหรียญต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของประชาชนและนักสะสมเหรียญออกจำหน่ายในงาน Thai
Exports 2014 อาทิ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: การตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ณ จังหวัดสุราษฎ์รธานี

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเดินทางไปตรวจราชการและประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงาน และโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง ตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดสุราษฎ์รธานี อ่านต่อ…