กรมป่าไม้ – บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จัดงานแถลงข่าวหัวข้อ“แนวทางการอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อลดโลกร้อน และผลการประกวดป่าชุมชนตัวอย่างระดับประเทศ ประจำปี 2557”

           กรมป่าไม้ - บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง 
          ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวหัวข้อ
          “แนวทางการอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อลดโลกร้อน 
          และผลการประกวดป่าชุมชนตัวอย่างระดับประเทศ ประจำปี 2557”
          พร้อมร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล
          “ป่าชุมชนชนะเลิศระดับประเทศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  อ่านต่อ…

กรมป่าไม้หนุนปลูกพะยูงทั่วกว่า 3 ล้านต้นใน 5 ปี

กรมป่าไม้จับมือเครือข่ายพันธมิตร ครอบครัวข่าว 3พร้อมคณะสงฆ์ทั่วประเทศปลูกกล้าพะยูงในวัดกว่า 4 หมื่นแห่งอนุรักษ์ไม้มีค่าให้เป็นสมบัติของชาติ เตรียมแผนสามระยะ เพิ่มจำนวนพะยูงกว่า 3 ล้านต้นในช่วง5 ปีนับจากนี้ โดยเป็นหนึ่งในกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ อ่านต่อ…

กรมป่าไม้จัดงาน ฉลอง“ธงพิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต”

กรมป่าไม้จัดกิจกรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วมฉลอง ธงพิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต 12 สิงหามหาราชินี บนแนวคิด คน-ป่า อยู่ร่วมกันอย่างสมดุลยั่งยืน ในพื้นที่ป่าสงวนดงใหญ่สนองพระราชปณิธาณสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ อ่านต่อ…

กรมป่าไม้จับมือกรมการปกครองแชร์ฐานข้อมูล เตรียมเสนอ ครม.เปิดใบหน้าบุคคลตรวจสอบ

เปิดเส้นทางตรวจสอบบุคคลกระทำผิดด้านป่าไม้ สองหน่วยงานจับมือร่วมแชร์ฐานข้อมูลบุคคลในระบบไอที กรมป่าไม้-กรมการปกครอง เน้นใช้ปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ป่า รวมถึงการขยายผลสืบสวนสอบสวนเชิงลึกเกี่ยวกับการกระทำผิดกม.ป่าไม้ อ่านต่อ…

“กรมป่าไม้”ลุยเขตศก.ภาคใต้ “ภูเก็ต กระบี่ พังงา”

จากปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่หลายฝ่ายกำลังให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้ ทั้งในส่วนของการป้องปรามและการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง (กระบี่ พังงา)นับเป็นอีกพื้นที่ ที่มีการตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อยู่ในขั้นที่รุนแรงมาก อ่านต่อ…

กรมป่าไม้ รวมพลัง ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)

กรมป่าไม้ รวมพลังปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 82 พรรษามหาราชินี โดยการมีส่วนร่วมหลายหน่วยงาน อาทิ ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารท้องถิ่น สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน วัด และประชาชนทั่วไปกว่า 500 อ่านต่อ…

กรมป่าไม้น้อมนำพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ

กรมป่าไม้จับมือภาคเอกชน ร่วมกับ มูลนิธิชัยพัฒนากรมป่าไม่ สร้างผืนป่าธรรมชาติใกล้กรุงเทพ เตรียมดำเนิน "โครงการฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ อ่านต่อ…

กรมป่าไม้เดินหน้า“โซนนิ่ง”ที่ดิน สปก.

กรมป่าไม้เดินหน้าโซนนิ่งที่ดิน สปก. คืนผืนป่าอุดมสมบูรณ์ให้กับแผ่นดิน หนุนจัดระเบียบพื้นที่สปก.นำมาฟื้นฟูเป็นป่าสมบูรณ์ กรมป่าไม้หารือ สปก.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสานงานด้านอนุรักษ์และฟื้นฟู พร้อม ดูแลชุมชน อ่านต่อ…

กรมป่าไม้ใช้ไอทีพัฒนาการบริหารจัดการป่าไม้ พร้อมชี้ทางรวยด้วยการทำวนเกษตร

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) นายธรรมนูญ อัครพิน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) พาคณะสื่อมวลชนดูภารกิจการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ อ่านต่อ…

กรมป่าไม้ร่วมป้องไฟป่าพรุควนเคร็ง

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการและควบคุมป่าไม้ และนายชัยกรณ์ กีฏามระ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า จ.นครศรีธรรมราช อ่านต่อ…

ปลูกป่าสระบุรีคืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. ที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ามวกเหล็กและป่าทับกวาง หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี นายสมศักดิ์ เร่งเพียร ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) กรมป่าไม้ เป็นประธานการจัดพิธีปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนผืนแผ่นดินพื้นที่จังหวัด อ่านต่อ…

กรมป่าไม้ร่วมสร้างประเทศไทยสีเขียว

ป่าไม้นับเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญในด้านสังคมและเศรษฐกิจ แต่ปัจจุบันเมื่อประชากรของประเทศเพิ่มขึ้น ทำให้ความต้องการด้านป่าไม้เพิ่มขึ้นมากด้วย เมื่อป่าไม้ลดลง จึงทำให้คนทั่วโลกเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ จนกระทั่งในปีพ.ศ.2415 อ่านต่อ…

กรมป่าไม้ลั่นปราบเข้มกระบวนการตัดไม้

ขบวนการลักลอบทำไม้ ในพื้นที่ป่าสาละวิน มีสถานการณ์รุนแรงตั้งแต่ช่วง พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2542 ซึ่งขณะนั้นก็ได้มีการร้องขอความช่วยเหลือไปยังกองทัพบก ให้เข้ามาร่วมดำเนินการ ต่อมาเมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย กองทัพบกจึงถอนกำลังออกจากพื้นที่ (ประมาณ พ.ศ. 2547) ภายหลังจากนั้นราว ๆ 1 2 อ่านต่อ…

กรมป่าไม้ร่วมพระปกเกล้า ติดอาวุธความคิดในการป้องกันรักษาป่า

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการและควบคุมป่าไม้ ประธานเปิดการฝึกอบรม การสร้างเครือข่ายและพันธมิตรในการป้องกันรักษาป่า การฝึกอบรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมความรู้ด้านการสร้างเครือข่ายในการป้องกันรักษาป่า อ่านต่อ…

กรมป่าไม้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจยึดไม้ของกลางในพื้นที่ป่าสาละวิน

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์เจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน วิ่งสกัดจับผู้ลักลอบแปรรูปไม้สัก บริเวณพื้นที่ บ้านแม่แคระ ตำบลแม่สามแลบ ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 60 เมตร อ่านต่อ…

กรมป่าไม้ติวเข้มนโยบายในปี 57 เน้นการบริหารจัดการองค์กรที่ดี

กรมป่าไม้ ขับเคลื่อนนโยบายบริหารจัดการองค์กรที่ดี ในปี 57 พร้อมกำหนด 4 แนวทางเดินตามหลักธรรมาภิบาล มั่นใจช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม อ่านต่อ…

กรมป่าไม้ และ ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง รับสมัครประกวดป่าชุมชนตัวอย่าง โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2557

โครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน สานต่อการอนุรักษ์ป่าชุมชนเป็นปีที่ 7 ประกาศรับสมัคร ป่าชุมชนทั่วประเทศเข้าประกวดป่าชุมชนตัวอย่างถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาป่าไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวของประเทศ อ่านต่อ…

ภัยมืดจาก “ไฟป่า” ด้วยน้ำมือมนุษย์

ในช่วงเวลานี้ขอทุกปีก็จะเกิดสถานการณ์ไฟป่าเกิดขึ้นในประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ รองลงมาคือภาคอิสาน ส่งผลโดยตรงกับพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์สูญหายไป และส่งผลเรื่องของหมอกควันไฟ ซึ่งทำให้สุขภาพร่างกายแย่ลง อ่านต่อ…

รางวัลชนะเลิศประกวดคำขวัญของกรมป่าไม้ เนื่องในวันป่าไม้โลก ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานแถลงข่าวการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศในการประกวดคำขวัญ เนื่องในวันป่าไม้โลก ประจำปี 2557 วันที่ 21 มีนาคม ซึ่ง กรมป่าไม้ เปิดให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมคิดและสร้างสรรค์ อ่านต่อ…

กรมป่าไม้ เปิดงานวันป่าไม้โลก ประจำปี 2557 ชู “ปกป้องไม้พะยูง ไม้มงคลหายาก”

นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ ทำพิธีปฏิญาณตน และดื่มน้ำสาบานของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เพื่อป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า โดยเฉพาะ ไม้พะยูง เผยคดีไม้พะยูงจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่ปี 2551-2557 มีทั้งสิ้น 930 คดี จับไม้ได้จำนวน 27,215 ท่อน/เหลี่ยม/แผ่น/ชิ้น ปริมาตร 1,085 ลบ.เมตร อ่านต่อ…