กรมป่าไม้ลั่นปราบเข้มกระบวนการตัดไม้

          ขบวนการลักลอบทำไม้ ในพื้นที่ป่าสาละวิน มีสถานการณ์รุนแรงตั้งแต่ช่วง พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2542 ซึ่งขณะนั้นก็ได้มีการร้องขอความช่วยเหลือไปยังกองทัพบก ให้เข้ามาร่วมดำเนินการ ต่อมาเมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย กองทัพบกจึงถอนกำลังออกจากพื้นที่ (ประมาณ พ.ศ. 2547) ภายหลังจากนั้นราว ๆ 1 – 2 ปี ก็เริ่มปรากฏการลักลอบตัดไม้ในพื้นที่ป่าสาละวินอีกเป็นระยะ ๆ เบื้องต้นเริ่มตรวจพบว่า มีการลักลอบตัดไม้สักในพื้นที่สวนป่าแม่สะมาด(อยู่ติดลำน้ำสาละวิน) ซึ่งเป็นสวนป่าของทางราชการ รวมทั้งในพื้นที่ป่า ที่มีต้นไม้สักขึ้นอยู่ติดกับลำน้ำสาละวิน โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2552 เริ่มมีการลักลอบตัดไม้ในป่าธรรมชาติมากยิ่งขึ้น
          นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ อ่านต่อ…

กรมป่าไม้ร่วมพระปกเกล้า ติดอาวุธความคิดในการป้องกันรักษาป่า

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการและควบคุมป่าไม้ ประธานเปิดการฝึกอบรม การสร้างเครือข่ายและพันธมิตรในการป้องกันรักษาป่า การฝึกอบรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมความรู้ด้านการสร้างเครือข่ายในการป้องกันรักษาป่า อ่านต่อ…

กรมป่าไม้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจยึดไม้ของกลางในพื้นที่ป่าสาละวิน

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์เจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน วิ่งสกัดจับผู้ลักลอบแปรรูปไม้สัก บริเวณพื้นที่ บ้านแม่แคระ ตำบลแม่สามแลบ ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 60 เมตร อ่านต่อ…

กรมป่าไม้ติวเข้มนโยบายในปี 57 เน้นการบริหารจัดการองค์กรที่ดี

กรมป่าไม้ ขับเคลื่อนนโยบายบริหารจัดการองค์กรที่ดี ในปี 57 พร้อมกำหนด 4 แนวทางเดินตามหลักธรรมาภิบาล มั่นใจช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม อ่านต่อ…

กรมป่าไม้ และ ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง รับสมัครประกวดป่าชุมชนตัวอย่าง โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2557

โครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน สานต่อการอนุรักษ์ป่าชุมชนเป็นปีที่ 7 ประกาศรับสมัคร ป่าชุมชนทั่วประเทศเข้าประกวดป่าชุมชนตัวอย่างถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาป่าไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวของประเทศ อ่านต่อ…

ภัยมืดจาก “ไฟป่า” ด้วยน้ำมือมนุษย์

ในช่วงเวลานี้ขอทุกปีก็จะเกิดสถานการณ์ไฟป่าเกิดขึ้นในประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ รองลงมาคือภาคอิสาน ส่งผลโดยตรงกับพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์สูญหายไป และส่งผลเรื่องของหมอกควันไฟ ซึ่งทำให้สุขภาพร่างกายแย่ลง อ่านต่อ…

รางวัลชนะเลิศประกวดคำขวัญของกรมป่าไม้ เนื่องในวันป่าไม้โลก ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานแถลงข่าวการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศในการประกวดคำขวัญ เนื่องในวันป่าไม้โลก ประจำปี 2557 วันที่ 21 มีนาคม ซึ่ง กรมป่าไม้ เปิดให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมคิดและสร้างสรรค์ อ่านต่อ…

กรมป่าไม้ เปิดงานวันป่าไม้โลก ประจำปี 2557 ชู “ปกป้องไม้พะยูง ไม้มงคลหายาก”

นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ ทำพิธีปฏิญาณตน และดื่มน้ำสาบานของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เพื่อป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า โดยเฉพาะ ไม้พะยูง เผยคดีไม้พะยูงจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่ปี 2551-2557 มีทั้งสิ้น 930 คดี จับไม้ได้จำนวน 27,215 ท่อน/เหลี่ยม/แผ่น/ชิ้น ปริมาตร 1,085 ลบ.เมตร อ่านต่อ…

กรมป่าไม้ ต่อเซลล์ช่วยชีวิตไม้สักที่ถูกลักลอบ “กาน”

กรมป่าไม้ โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ใช้เทคนิคการต่อเซลล์ท่อน้ำและท่ออาหารเพื่อช่วยชีวิตไม้สักที่ถูกลักลอบด้วยวิธีกานให้ยืนต้นตาย ในท้องที่รอยต่อระหว่าง อ.ขุมยวม กับ อ. แม่ลาหลวง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งมีจำนวนประมาณ 120- 150 อ่านต่อ…

กรมป่าไม้ หนุนชุมชนเข้มแข็งรักษ์ป่า ป้องกันไฟป่า

กรมป่าไม้ เดินหน้าสานภารกิจเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่างบประมาณหมู่บ้านละ 100,000 บาท 100 หมู่บ้านทั่วประเทศ ซึ่งหมู่บ้านเครือข่ายเป้าหมายจะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า โดยเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าจะทำหน้าที่ในการจัดทำข้อมูลพื้นฐาน อ่านต่อ…

กรมป่าไม้ Kick Off รณรงค์ “ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์” 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ ประธานเปิดงานโครงการรณรงค์ ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยเริ่ม Kick off จากจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดแรก โครงการดังกล่าวจะดำเนินการในช่วงระหว่างวันที่ 22 มกราคม -10 กุมภาพันธ์ อ่านต่อ…

กรมป่าไม้ ร่วมกับ ราชบุรีโฮลดิ้ง เปิดโครงการ 60 ป่าชุมชน อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กรมป่าไม้ ร่วมกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ดำเนิน"โครงการ 60 ป่าชุมชน อนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ซึ่งเป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ่านต่อ…

กรมป่าไม้โชว์นวัตกรรมวัสดุทดแทนไม้…กระตุ้นชุมชน “เปลี่ยนเศษไม้ให้กลายเป็นเงิน”

กรมป่าไม้ จัดงานแสดงวัสดุทดแทนไม้ เปลี่ยนเศษไม้ให้กลายเป็นเงิน หวังเผยแพร่องค์ความรู้สู้ชุมชน และ SME ที่สนใจ ชวนดาราคู่ขวัญ นุ่น ศิรพันธ์-ท็อป พิพัฒน์ ขึ้นเวทีช่วยจุดประกายไอเดีย สร้างสรรค์งานจากวัสดุทดแทนไม้ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมป่าไม้ร่วมกับราชบุรีโฮลดิ้ง จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดป่าชุมชน โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2556

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกรมป่าไม้ จัดพิธีมอบรางวัลโครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2556 โดยมี ฯพณฯนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี (ที่ 3 จากขวา) เป็นประธานในพิธี และมี นายพงษ์ดิษฐ พจนา (ขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ (มหาชน) นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ (ที่ 2 จากขวา) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมป่าไม้ร่วมกับราชบุรีโฮลดิ้ง จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดป่าชุมชน โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2556

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกรมป่าไม้ จัดพิธีมอบรางวัลโครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2556 โดยมี ฯพณฯนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี (ที่ 3 จากขวา) เป็นประธานในพิธี และมี นายพงษ์ดิษฐ พจนา (ขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ (มหาชน) นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ (ที่ 2 อ่านต่อ…

กรมป่าไม้-ราชบุรีโฮลดิ้ง-ชุมชน ผนึกพลังสร้างป่าชุมชน หนุนเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ป่า 40%ทั้งประเทศ

กรมป่าไม้ ร่วมกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และชุมชนทั่วประเทศ ผนึกกำลังขยายป่าชุมชนสกัดปัญหาการทำลายป่า และเพิ่มพื้นที่ป่าให้ถึง 40% ของทั้งประเทศตามเป้าหมาย ในปีนี้ ป่าชุมชนบ้านดงห้วยเย็น จ.ลำพูน อ่านต่อ…

กรมป่าไม้และรีคอฟ-ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า จะร่วมมือกันในการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืนในประเทศไทย

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงศ์ อธิบดีกรมป่าไม้ และ Dr. Thaung Lwin Thaung ผู้อำนวยการบริหารของรีคอฟ-ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ ซึ่งมีระยะเวลา 5 ปี อ่านต่อ…

กรมป่าไม้เดินหน้าภารกิจการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมดูแลรักษาป่า ภายใต้รูปแบบ “ป่าชุมชน”

ป่าไม้ เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าและประโยชน์นานัปการ รวมทั้งมีความหลากหลายทางชีวภาพในตัวของป่าแต่ละชนิดเอง เป็นตัวแทนของธรรมชาติที่แสดงออกถึงความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าป่าไม้เป็นทั้งผู้ให้และผู้คุ้มครองซึ่งดำรงรักษาไว้ซึ่งความหลากหลาย อ่านต่อ…

กรมป่าไม้ทุ่มงบพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า ตามที่ นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางมาตรวจราชการด้านที่ดินป่าไม้ อุทยานแห่งชาติ และภัยแล้ง ณ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2552 ได้เห็นชอบให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า อ่านต่อ…

กรมป่าไม้ผนึกกำลังในการจัดฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านอาสาสมัครพิทักษ์ป่า

กรมป่าไม้ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลกจัดฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านอาสาสมัครพิทักษ์ป่าเพื่อลดอัตราการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า และการบุกรุกยืดถือครอบครองพื้นที่ป่า เน้นให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม มีทัศนคติที่ดีต่อการป้องกันและการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และเป็นเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ณ อ่านต่อ…