กรมป่าไม้น้อมนำพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ

          กรมป่าไม้น้อมนำพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ เตรียมเนรมิตพื้นที่ป่าใกล้กรุงที่“บางกระเจ้า”
          กรมป่าไม้จับมือภาคเอกชน ร่วมกับ “มูลนิธิชัยพัฒนา”กรมป่าไม่ สร้างผืนป่าธรรมชาติใกล้กรุงเทพ เตรียมดำเนิน "โครงการฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ
          ด้านกรมป่าไม้ได้นำคณะเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ คณะผู้บริหาร ปตท.สผ. และคณะเจ้าหน้าที่จากมหาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมหารือกับนายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อดำเนินงาน "โครงการฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ (บางกะเจ้า) ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาร อ่านต่อ…

กรมป่าไม้เดินหน้า“โซนนิ่ง”ที่ดิน สปก.

กรมป่าไม้เดินหน้าโซนนิ่งที่ดิน สปก. คืนผืนป่าอุดมสมบูรณ์ให้กับแผ่นดิน หนุนจัดระเบียบพื้นที่สปก.นำมาฟื้นฟูเป็นป่าสมบูรณ์ กรมป่าไม้หารือ สปก.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสานงานด้านอนุรักษ์และฟื้นฟู พร้อม ดูแลชุมชน อ่านต่อ…

กรมป่าไม้ใช้ไอทีพัฒนาการบริหารจัดการป่าไม้ พร้อมชี้ทางรวยด้วยการทำวนเกษตร

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2557 ที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) นายธรรมนูญ อัครพิน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) พาคณะสื่อมวลชนดูภารกิจการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ อ่านต่อ…

กรมป่าไม้ร่วมป้องไฟป่าพรุควนเคร็ง

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการและควบคุมป่าไม้ และนายชัยกรณ์ กีฏามระ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่า จ.นครศรีธรรมราช อ่านต่อ…

ปลูกป่าสระบุรีคืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. ที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ามวกเหล็กและป่าทับกวาง หมู่ที่ 2 ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี นายสมศักดิ์ เร่งเพียร ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) กรมป่าไม้ เป็นประธานการจัดพิธีปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนผืนแผ่นดินพื้นที่จังหวัด อ่านต่อ…

กรมป่าไม้ร่วมสร้างประเทศไทยสีเขียว

ป่าไม้นับเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญในด้านสังคมและเศรษฐกิจ แต่ปัจจุบันเมื่อประชากรของประเทศเพิ่มขึ้น ทำให้ความต้องการด้านป่าไม้เพิ่มขึ้นมากด้วย เมื่อป่าไม้ลดลง จึงทำให้คนทั่วโลกเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ จนกระทั่งในปีพ.ศ.2415 อ่านต่อ…

กรมป่าไม้ลั่นปราบเข้มกระบวนการตัดไม้

ขบวนการลักลอบทำไม้ ในพื้นที่ป่าสาละวิน มีสถานการณ์รุนแรงตั้งแต่ช่วง พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2542 ซึ่งขณะนั้นก็ได้มีการร้องขอความช่วยเหลือไปยังกองทัพบก ให้เข้ามาร่วมดำเนินการ ต่อมาเมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย กองทัพบกจึงถอนกำลังออกจากพื้นที่ (ประมาณ พ.ศ. 2547) ภายหลังจากนั้นราว ๆ 1 2 อ่านต่อ…

กรมป่าไม้ร่วมพระปกเกล้า ติดอาวุธความคิดในการป้องกันรักษาป่า

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการและควบคุมป่าไม้ ประธานเปิดการฝึกอบรม การสร้างเครือข่ายและพันธมิตรในการป้องกันรักษาป่า การฝึกอบรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมความรู้ด้านการสร้างเครือข่ายในการป้องกันรักษาป่า อ่านต่อ…

กรมป่าไม้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจยึดไม้ของกลางในพื้นที่ป่าสาละวิน

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์เจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน วิ่งสกัดจับผู้ลักลอบแปรรูปไม้สัก บริเวณพื้นที่ บ้านแม่แคระ ตำบลแม่สามแลบ ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 60 เมตร อ่านต่อ…

กรมป่าไม้ติวเข้มนโยบายในปี 57 เน้นการบริหารจัดการองค์กรที่ดี

กรมป่าไม้ ขับเคลื่อนนโยบายบริหารจัดการองค์กรที่ดี ในปี 57 พร้อมกำหนด 4 แนวทางเดินตามหลักธรรมาภิบาล มั่นใจช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม อ่านต่อ…

กรมป่าไม้ และ ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง รับสมัครประกวดป่าชุมชนตัวอย่าง โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2557

โครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน สานต่อการอนุรักษ์ป่าชุมชนเป็นปีที่ 7 ประกาศรับสมัคร ป่าชุมชนทั่วประเทศเข้าประกวดป่าชุมชนตัวอย่างถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาป่าไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวของประเทศ อ่านต่อ…

ภัยมืดจาก “ไฟป่า” ด้วยน้ำมือมนุษย์

ในช่วงเวลานี้ขอทุกปีก็จะเกิดสถานการณ์ไฟป่าเกิดขึ้นในประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ รองลงมาคือภาคอิสาน ส่งผลโดยตรงกับพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์สูญหายไป และส่งผลเรื่องของหมอกควันไฟ ซึ่งทำให้สุขภาพร่างกายแย่ลง อ่านต่อ…

รางวัลชนะเลิศประกวดคำขวัญของกรมป่าไม้ เนื่องในวันป่าไม้โลก ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงานแถลงข่าวการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศในการประกวดคำขวัญ เนื่องในวันป่าไม้โลก ประจำปี 2557 วันที่ 21 มีนาคม ซึ่ง กรมป่าไม้ เปิดให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมคิดและสร้างสรรค์ อ่านต่อ…

กรมป่าไม้ เปิดงานวันป่าไม้โลก ประจำปี 2557 ชู “ปกป้องไม้พะยูง ไม้มงคลหายาก”

นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ ทำพิธีปฏิญาณตน และดื่มน้ำสาบานของเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เพื่อป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า โดยเฉพาะ ไม้พะยูง เผยคดีไม้พะยูงจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่ปี 2551-2557 มีทั้งสิ้น 930 คดี จับไม้ได้จำนวน 27,215 ท่อน/เหลี่ยม/แผ่น/ชิ้น ปริมาตร 1,085 ลบ.เมตร อ่านต่อ…

กรมป่าไม้ ต่อเซลล์ช่วยชีวิตไม้สักที่ถูกลักลอบ “กาน”

กรมป่าไม้ โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ใช้เทคนิคการต่อเซลล์ท่อน้ำและท่ออาหารเพื่อช่วยชีวิตไม้สักที่ถูกลักลอบด้วยวิธีกานให้ยืนต้นตาย ในท้องที่รอยต่อระหว่าง อ.ขุมยวม กับ อ. แม่ลาหลวง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งมีจำนวนประมาณ 120- 150 อ่านต่อ…

กรมป่าไม้ หนุนชุมชนเข้มแข็งรักษ์ป่า ป้องกันไฟป่า

กรมป่าไม้ เดินหน้าสานภารกิจเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่างบประมาณหมู่บ้านละ 100,000 บาท 100 หมู่บ้านทั่วประเทศ ซึ่งหมู่บ้านเครือข่ายเป้าหมายจะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า โดยเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าจะทำหน้าที่ในการจัดทำข้อมูลพื้นฐาน อ่านต่อ…

กรมป่าไม้ Kick Off รณรงค์ “ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์” 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ ประธานเปิดงานโครงการรณรงค์ ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยเริ่ม Kick off จากจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดแรก โครงการดังกล่าวจะดำเนินการในช่วงระหว่างวันที่ 22 มกราคม -10 กุมภาพันธ์ อ่านต่อ…

กรมป่าไม้ ร่วมกับ ราชบุรีโฮลดิ้ง เปิดโครงการ 60 ป่าชุมชน อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กรมป่าไม้ ร่วมกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ดำเนิน"โครงการ 60 ป่าชุมชน อนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ซึ่งเป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ่านต่อ…

กรมป่าไม้โชว์นวัตกรรมวัสดุทดแทนไม้…กระตุ้นชุมชน “เปลี่ยนเศษไม้ให้กลายเป็นเงิน”

กรมป่าไม้ จัดงานแสดงวัสดุทดแทนไม้ เปลี่ยนเศษไม้ให้กลายเป็นเงิน หวังเผยแพร่องค์ความรู้สู้ชุมชน และ SME ที่สนใจ ชวนดาราคู่ขวัญ นุ่น ศิรพันธ์-ท็อป พิพัฒน์ ขึ้นเวทีช่วยจุดประกายไอเดีย สร้างสรรค์งานจากวัสดุทดแทนไม้ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมป่าไม้ร่วมกับราชบุรีโฮลดิ้ง จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดป่าชุมชน โครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2556

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกรมป่าไม้ จัดพิธีมอบรางวัลโครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2556 โดยมี ฯพณฯนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี (ที่ 3 จากขวา) เป็นประธานในพิธี และมี นายพงษ์ดิษฐ พจนา (ขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ (มหาชน) นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ (ที่ 2 จากขวา) อ่านต่อ…