ธนารักษ์เปิดทิศทางการบริหารที่ราชพัสดุแนวใหม่เพื่อการจัดให้เช่า 50 ปี สร้างความมั่นใจให้นักลงทุนสร้างโครงการที่ดี

          นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ในฐานะผู้บริหารที่ราชพัสดุ ได้รับมอบนโยบายจากนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้หาแนวทางการบริหารจัดการที่ราชพัสดุเพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักลงทุนเกิดความมั่นใจ ต้องการเข้ามาลงทุนในที่ราชพัสดุสร้างโครงการใหม่ๆ เพิ่มประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
          นายนริศ ชัยสูตร กล่าวว่าจากนโยบายดังกล่าวกรมธนารักษ์ได้ประเมินปัญหาการบริหารที่ราชพัสดุที่ผ่านมาพบว่าปัญหาหนึ่งที่เป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้นักลงทุนไม่มาลงทุนสร้างโครงการใหญ่ ลงทุนระยะยาวในที่ราชพัสดุ คือ อายุสัญญาเช่าที่ปัจจุบันกรมธนารักษ์ยังดำเนินการตามหลักเกณฑ์ทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คือ กำหนดสูงสุดไม่เกิน 30 ปีซึ่งนักลงทุนมองว่าน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ครบรอบ 80 ปี ม.ธรรมศาสตร์

รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร (คนที่ 1 จากซ้ายแถวหลัง) อธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการฯ พร้อมด้วย ศ.ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ (คนที่ 2 จากซ้ายแถวหลัง) อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองประธานคณะกรรมการโครงการฯ นายพิชัย ชุณหวชิร (คนที่ 3 จากซ้ายแถวหลัง) นายกสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: “กรมธนารักษ์”จัด “พิธีบวงสรวงโครงการพิพิธภัณฑ์เหรียญ” พัฒนาแหล่งความรู้ – ท่องเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ ดร.นริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ อ่านต่อ…

กรมธนารักษ์จัดพิธีบวงสรวงโครงการพิพิธภัณฑ์เหรียญ

วันนี้ (27 สิงหาคม 2556) ณ สำนักบริหารเงินตรา นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากรัฐบาลได้ตระหนักถึงคุณค่าของพื้นที่บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งมีอัตลักษณ์โดดเด่นทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและวิถีชุมชน มีคุณค่ายาวนานคู่กับกรุงรัตนโกสินทร์กว่า 231 ปี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมธนารักษ์จัดพิธีเทวาภิเษกพระคลังมหาสมบัติลอยองค์ พร้อมเปิดตัว “เหรียญที่ระลึกพระคลังเพชรยอดมงกุฎ” ช่วยการศึกษาเด็กไทย

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานฝ่ายฆราวาส และพระพรหมเวทีเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์เจิมเทียนชัยในพิธีเทวาภิเษก (อธิษฐานจิต) อ่านต่อ…

กรมธนารักษ์จัดพิธีเทวาภิเษก “พระคลังในพระคลังมหาสมบัติลอยองค์” พร้อมเปิดตัว “เหรียญที่ระลึกพระคลังเพชรยอดมงกุฎ” ช่วยการศึกษาเด็กไทย

ดร.นริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์จะมีการจัดพิธีเทวาภิเษก (พิธีอธิษฐานจิต) พระคลังในพระคลังมหาสมบัติลอยองค์ ครั้งสุดท้าย พร้อมเปิดตัว เหรียญที่ระลึกพระคลังเพชรยอดมงกุฎ โดยงานจะขึ้นในวันนี้ที่ 10 สิงหาคมนี้ ณ พระอุโบสถ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เวลา 16.00 อ่านต่อ…

กรมธนารักษ์จัดเก็บรายได้ปี 56 ทะลุเป้ากว่า 1,000 ล้านบาท

กรมธนารักษ์เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ การผลิตเหรียญกษาปณ์ การจำหน่าย การจ่ายแลก รับแลกเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก และการเผยแพร่และอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน อ่านต่อ…

กรมธนารักษ์จับมือบางจากร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมช่วยเหลือสังคมกับโครงการปันน้ำใจ คนไทยรักษ์โลกอย่างยั่งยืน เป็นปีที่ 2

กรมธนารักษ์ โดยนายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมกับบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) โดยนายวิเชียร อุษณาโชติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ จัด โครงการปันน้ำใจ คนไทยรักษ์โลกอย่างยั่งยืน ปีที่ 2 เพื่อรับบริจาคน้ำมันพืชใช้แล้วนำไปผลิตไบโอดีเซลตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ่านต่อ…

กรมธนารักษ์นำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก และผลิตภัณฑ์เหรียญที่อยู่ในความสนใจออกจำหน่าย ในงาน “Book Festival for Young People 2013”

กรมธนารักษ์ได้เข้าร่วมงาน Book Festival for Young People 2013 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 17 23 กรกฎาคม ๒๕๕6 งาน Amazing Thailand Grand Sale Fair 2013 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 1 4 สิงหาคม 2556 และงาน Thailand 2013 World Stamp Exhibition ณ อ่านต่อ…

กรมธนารักษ์นำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึกและผลิตภัณฑ์เหรียญที่อยู่ในความสนใจออกจำหน่ายในงาน“100 ปี ธนาคารออมสิน 12 ปี โครงการธนาคารประชาชน”

กรมธนารักษ์ได้เข้าร่วมงาน 100 ปี ธนาคารออมสิน 12 ปี โครงการธนาคารประชาชน ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 3 อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 8 14 กรกฎาคม 2556 โดยจะนำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก และผลิตภัณฑ์เหรียญที่อยู่ในความสนใจของประชาชนและนักสะสมเหรียญออกจำหน่าย อ่านต่อ…

กรมธนารักษ์เดินหน้าเปิดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ต้นแบบ นำร่องแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่

กรมธนารักษ์พร้อมพัฒนาหน่วยงานต้นแบบให้บริการประชาชน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ต้นแบบ นำร่องแห่งแรก ณ จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อมั่นว่าจะเป็นหน่วยงานต้นแบบให้บริการประชาชนทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ อ่านต่อ…

กรมธนารักษ์ ประสบผลสำเร็จในการจัดประชุมวิชาการด้านกษาปณ์ระดับอาเซียน TEMAN ครั้งที่ 16

กรมธนารักษ์ เผยผลสำเร็จจากการประชุมวิชาการด้านกษาปณ์ระดับอาเซียน ครั้งที่ 16 (The Technical Meeting of Mints in ASEAN) หรือ TEMAN โดยมีตัวแทนจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งผู้สังเกตการณ์กว่า 200 คนจากทั่วโลก มั่นใจพร้อมเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมเครือข่ายโรงกษาปณ์นานาชาติ (Mint Director อ่านต่อ…

ธนารักษ์นำร่องย้ายหน่วยงานออกจากบริเวณเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ แต่ยังพร้อมบริการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการแลกเหรียญในพื้นที่เดิม

นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลและกระทรวงการคลังมีนโยบายปรับปรุงบริเวณเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ โดยย้ายสถานที่หน่วยราชการต่างๆออกและนำอาคารหน่วยงานมาปรับปรุงเป็นแหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศสร้างประโยชน์ทั้งในเชิงสังคมและรายได้เข้ารัฐนั อ่านต่อ…

ภาพข่าว: อธิบดีกรมธนารักษ์เปิดงานการประชุมวิชาการด้านกษาปณ์ระดับอาเซียน ครั้งที่ 16 (TEMAN)

นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการด้านกษาปณ์ระดับอาเซียน ครั้งที่ 16 (TEMAN) จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2556 อ่านต่อ…

กรมธนารักษ์ แสดงศักยภาพ จัดประชุม TEMAN ครั้งที่ 16 มุ่งเป็นผู้นำการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์อาเซียน

การประชุมโรงกษาปณ์ในกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 16 (The Technical Meeting of Mints in ASEAN) หรือ TEMAN ที่กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลังจะเป็นเจ้าภาพ เปิดตัวยิ่งใหญ่ ตัวแทนจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน พร้อมผู้สังเกตการณ์กว่า 200 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: “กรมธนารักษ์”เปิด“ศูนย์เรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์” แสดงศักยภาพไทย เป็นศูนย์ผลิตเหรียญกษาปณ์ในอาเซียน

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและ ดร.นริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ร่วมเปิดพร้อมเยี่ยมชม ศูนย์เรียนรู้วิวัฒนาการการผลิตเหรียญกษาปณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อย่างเป็นทางการ อ่านต่อ…

งานวันคล้ายวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบ ๘๐ ปี

สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ ได้เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบ ๘๐ ปี โดยได้มีการจำหน่ายเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึกเนื่องในวโรกาสต่างๆ และผลิตภัณฑ์เหรียญในรูปแบบต่างๆ ที่มีคุณค่าเหมาะแก่การสะสมหรือเลือกซื้อเป็นของขวัญของฝาก อ่านต่อ…

กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลังร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือด้านเหรียญกษาปณ์กับ The Royal Mint ประเทศอังกฤษ

กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือในการจัดตั้งสถาบันอบรด้านเหรียญกษาปณ์กับ The Royal Mint ของประเทศอังกฤษ โดยให้ความรู้ในด้านวิชาการเรื่องของการบริหารจัดการเหรียญ เพื่อให้การบริหารงานของสถาบันประสบความสำเร็จและมีความต่อเนื่อง อ่านต่อ…

กรมธนารักษ์พัฒนาที่ราชพัสดุเชิงสังคม สร้างศูนย์การเรียนรู้กรมธนารักษ์และห้องสมุดชุมชนให้ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

กรมธนารักษ์ เริ่มแผนพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงโรงพิมพ์คุรุสภาสร้างประโยชน์ให้ชุมชนและสังคม โดยจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ และลานกิจกรรมเอนกประสงค์ให้หน่วยงานราชการและประชาชนพื้นที่โดยรอบสามารถจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ โดยมีท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) อ่านต่อ…

สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ ได้เข้าร่วมงาน”Thailand Travel and Dive Expo 2013”

สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ ได้เข้าร่วมงานThailand Travel and Dive Expo 2013เพื่อเผยแพร่เหรียญและจำหน่ายเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึกเนื่องในวโรกาสต่างๆ อ่านต่อ…