“กรมทรัพย์สินทางปัญญา” ร่วมมืออาเซียน จัดประกวดการออกแบบเครื่องประดับอัญมณีอาเซียน ประจำปี 2558 : ASEAN Jewelry Design Competition 2015

          นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา แถลงข่าวเปิดตัวโครงการประกวดการออกแบบเครื่องประดับอัญมณีอาเซียน ประจำปี 2558 หรือ ASEAN Jewelry Design Competition 2015 ว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประเทศผู้ผลักดันกิจกรรมด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในอาเซียน ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน-สหภาพยุโรป III ระยะที่ 2 (European Community and ASEAN Project on the Protection of Intellectual Property Right : ECAP III Phase 2) ได้มีกำหนดจัด “โครงการประกวดการออกแบบเครื่องประดับอัญมณีอาเซียน ประจำปี 2558” ASEAN Jewelry Design Competition 2015 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอาเซียน 2554-2558 (ASEAN IPR Action อ่านต่อ…

ทป. เตรียมจัดพิธีทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว เผยผลการดำเนินงานการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เดือนกุมภาพันธ์ 2558

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมศุลกากร และภาคเอกชนเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา เตรียมจัดพิธีทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว ในวันที่ 9 เมษายน อ่านต่อ…

“ทรัพย์สินทางปัญญา” สร้างธุรกิจยั่งยืน สกว. -ม.สงขลานครินทร์ – ซีดีไอพี ร่วมพัฒนาต่อยอด

นับเป็นความสำเร็จของกรมทรัพย์สินทางปัญญาในส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยการจับคู่ธุรกิจทำ Business matching ระหว่างเจ้าของสิทธิบัตร นักวิจัย กับ ผู้ประกอบธุรกิจที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อ่านต่อ…

กรมทรัพย์สินทางปัญญา วอนคนก๊อปปี้เห็นใจผู้สร้างสรรค์ผลงาน พร้อมเปิดช่องทางไกล่เกลี่ยช่วยลดข้อพิพาท

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้น เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสารสนเทศทำให้มีการดาวน์โหลด การแชร์ภาพ หรือก๊อปปี้งานต่างๆ ผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือโซเชียลมีเดียได้ง่ายขึ้น เช่น อ่านต่อ…

กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกประกาศยกเลิกการแจ้งข้อมูล และการขอรับบริการข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า ตามที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ออกประกาศและระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การแจ้งข้อมูลและขอรับบริการข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ดูแล อ่านต่อ…

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาขอเชิญเที่ยวชมงาน GI Market 2105

มาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาขอเชิญเที่ยวชมงาน GI Market 2105 งาน GI ครั้งแรกต้อนรับปีแพะ ระดมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือสินค้า GI ถึง 60 รายการตรงจากผู้ผลิตมาถึงมือผู้บริโภคระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 1 เมษายน อ่านต่อ…

โครงการโหลดเล่นๆ ก็เป็นเรื่อง จัดงานสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตลอด 1 ปี พร้อมเสวนาเปิดมุมมองความรู้เรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ ในหัวข้อ “รับรู้ และเข้าใจ การละเมิดลิขสิทธิ์ในไทยไม่ใช่เรื่อง เล่นๆ”

งานนี้จัด ขึ้น ณ หอประชมุ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดยได้รับเกียรติจากนางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวเปิดงาน และกล่าวถึงที่มาของปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศไทย อ่านต่อ…

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จัดงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการโหลดเล่นๆ

โครงการโหลดเล่นๆ ก็เป็นเรื่อง จัดงานสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตลอด 1 ปี พร้อมเสวนาเปิดมุมมองความรู้เรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ ในหัวข้อ รับรู้ และเข้าใจ การละเมิดลิขสิทธิ์ในไทยไม่ใช่เรื่อง เล่นๆ อ่านต่อ…

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ยอมถอนจดเครื่องหมายการค้า ‘กลิ่น’ แต่ยังเดินหน้าให้จด ‘เสียง’ เอฟทีเอว็อทช์ชี้ จงใจแก้กฎหมายล่วงหน้า เอาใจสหรัฐฯ

ตามที่การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 พ.ย.57 ให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากลับไปทบทวน ร่าง พรบ.เครื่องหมายการค้า ที่จะขยายขอบเขตความคุ้มครองไปที่กลิ่นและเสียงซึ่งถูกกระทรวงสาธารณสุข อ่านต่อ…

กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมประกวดภาพยนตร์สั้นชิงเงินรางวัล

โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี พ.ศ. 2558 กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ดำเนินการจัดโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี พ.ศ. 2558 ในวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 3 วัน 2 อ่านต่อ…

กรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP) จัดทำภาพยนตร์สั้นภายใต้หัวข้อ “ทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ภูมิปัญญาบ้านฉันกับการต่อยอดสู่อาเซียน”

กรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP) ได้จัดทำโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดให้มีนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากภาคเหนือเข้าร่วมงาน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สร้างจิตสำนึก

นายสมบูรณ์ เฉยเจริญ ผู้อำนวยการสำนักป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการเคารพทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ซื้อ ไม่ถือ ไม่ใช้ของปลอม อ่านต่อ…

กรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศผลการประกวด ASEAN Animation Contest 2014

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ทางกรมทรัพย์สินทาง จัดพิธีประกาศผลรางวัลรอบสุดท้ายโครงการ Animation Contest for ASEAN 2014 ภายใต้หัวข้อIncrease Copyright Awareness ณ ห้อง Meeting Room 3 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ อ่านต่อ…

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ผนึกกำลัง ม.เกษตรศาสตร์ เสริมศักยภาพ SMEs ด้านอาหารสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตร

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ผนึกกำลังสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เสริมศักยภาพ SMEs ด้านอาหารสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตร อ่านต่อ…

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ฉลอง 10 ปี GI สุดยิ่งใหญ่

กรมทรัพย์สินทางปัญญาฉลอง 10 ปี GI สุดยิ่งใหญ่ จัดงาน OTOP PLUS GI 2014 สินค้าภูมิปัญญาไทย คุณภาพก้าวไกลสู่สากล ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 3 กันยายน ณ เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ ระดมผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 100 อ่านต่อ…

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตรสู่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าเข้าสู่ตลาด”

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตร (Technology Transfer from Patent Documents) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาในการเข้าสู่ตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ อ่านต่อ…

กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดแถลงข่าว “เปิดยุทธศาสตร์กรมทรัพย์สินทางปัญญาในการส่งเสริม คุ้มครอง สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ในประเทศ และต่างประเทศ

กรมทรัพย์สินทางปัญญาขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวเปิดยุทธศาสตร์กรมทรัพย์สินทางปัญญาในการส่งเสริม คุ้มครอง สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ในประเทศ และต่างประเทศความคืบหน้าการจดทะเบียนสินค้า GI ไทยในต่างประเทศสรุป Update สินค้า GI ที่ขึ้นทะเบียนในประเทศ และต่างประเทศและการจัดงาน OTOP PLUS GI อ่านต่อ…

กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดแถลงข่าว “IP INNOVATION and TECHNOLOGY EXPO – IPITEx.2014″

กรมทรัพย์สินทางปัญญาขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวIP INNOVATION and TECHNOLOGY EXPO IPITEx.2014ครั้งแรกของประเทศไทยกับการรวมผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการลงทุน และใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์มาไว้ที่เดียวของ 15 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมทรัพย์สินทางปัญญา จับมือ กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเกาหลี

นางกุลณี อิศดิศัย รักษาการอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา แลกเปลี่ยนสัญญาการลงนามความร่วมมือด้านลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียงระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญา และสำนักงานลิขสิทธิ์เกาหลี กับนาย คิม กก ฮอง อธิบดีสำนักงานลิขสิทธิ์เกาหลี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

นางปัจฉิมา ธนสันติ (ที่ 3 จากซ้าย) อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้กับเยาวชน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา โดยมี นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ ปลัดจังหวัดนครปฐม และผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภากร บุญสม (ที่ 5 จากซ้าย) อ่านต่อ…