กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จัดงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการโหลดเล่นๆ

          โครงการโหลดเล่นๆ ก็เป็นเรื่อง จัดงานสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตลอด 1 ปี พร้อมเสวนาเปิดมุมมองความรู้เรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ ในหัวข้อ “รับรู้ และเข้าใจ การละเมิดลิขสิทธิ์ในไทยไม่ใช่เรื่อง เล่นๆ”
          งานนี้จัด ขึ้น ณ หอประชมุ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดยได้รับเกียรติจากนางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวเปิดงาน และกล่าวถึงที่มาของปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศไทย จากนั้น ตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทตูสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย คุณปีเตอร์ ฟาวเลอร์ ผู้ช่วยทูตด้านทรัพย์สินทางปัญญาประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกอกเฉียงใต้ ขึ้นกล่าวรายงานภาพรวมของโครงการโหลดเล่นๆ ก็เป็นเรื่อง ในฐานะองค์กรผู้ริเริ่มโครงการ พร้อมมีการสรุปผลการดาเนินงานทั้งหมด อ่านต่อ…

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ยอมถอนจดเครื่องหมายการค้า ‘กลิ่น’ แต่ยังเดินหน้าให้จด ‘เสียง’ เอฟทีเอว็อทช์ชี้ จงใจแก้กฎหมายล่วงหน้า เอาใจสหรัฐฯ

ตามที่การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 พ.ย.57 ให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากลับไปทบทวน ร่าง พรบ.เครื่องหมายการค้า ที่จะขยายขอบเขตความคุ้มครองไปที่กลิ่นและเสียงซึ่งถูกกระทรวงสาธารณสุข อ่านต่อ…

กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมประกวดภาพยนตร์สั้นชิงเงินรางวัล

โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี พ.ศ. 2558 กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ดำเนินการจัดโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี พ.ศ. 2558 ในวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 3 วัน 2 อ่านต่อ…

กรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP) จัดทำภาพยนตร์สั้นภายใต้หัวข้อ “ทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ภูมิปัญญาบ้านฉันกับการต่อยอดสู่อาเซียน”

กรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP) ได้จัดทำโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดให้มีนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จากภาคเหนือเข้าร่วมงาน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สร้างจิตสำนึก

นายสมบูรณ์ เฉยเจริญ ผู้อำนวยการสำนักป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการเคารพทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ซื้อ ไม่ถือ ไม่ใช้ของปลอม อ่านต่อ…

กรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศผลการประกวด ASEAN Animation Contest 2014

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ทางกรมทรัพย์สินทาง จัดพิธีประกาศผลรางวัลรอบสุดท้ายโครงการ Animation Contest for ASEAN 2014 ภายใต้หัวข้อIncrease Copyright Awareness ณ ห้อง Meeting Room 3 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ อ่านต่อ…

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ผนึกกำลัง ม.เกษตรศาสตร์ เสริมศักยภาพ SMEs ด้านอาหารสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตร

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ผนึกกำลังสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เสริมศักยภาพ SMEs ด้านอาหารสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตร อ่านต่อ…

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ฉลอง 10 ปี GI สุดยิ่งใหญ่

กรมทรัพย์สินทางปัญญาฉลอง 10 ปี GI สุดยิ่งใหญ่ จัดงาน OTOP PLUS GI 2014 สินค้าภูมิปัญญาไทย คุณภาพก้าวไกลสู่สากล ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 3 กันยายน ณ เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ ระดมผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 100 อ่านต่อ…

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตรสู่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าเข้าสู่ตลาด”

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากเอกสารสิทธิบัตร (Technology Transfer from Patent Documents) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาในการเข้าสู่ตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ อ่านต่อ…

กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดแถลงข่าว “เปิดยุทธศาสตร์กรมทรัพย์สินทางปัญญาในการส่งเสริม คุ้มครอง สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ในประเทศ และต่างประเทศ

กรมทรัพย์สินทางปัญญาขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวเปิดยุทธศาสตร์กรมทรัพย์สินทางปัญญาในการส่งเสริม คุ้มครอง สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ในประเทศ และต่างประเทศความคืบหน้าการจดทะเบียนสินค้า GI ไทยในต่างประเทศสรุป Update สินค้า GI ที่ขึ้นทะเบียนในประเทศ และต่างประเทศและการจัดงาน OTOP PLUS GI อ่านต่อ…

กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดแถลงข่าว “IP INNOVATION and TECHNOLOGY EXPO – IPITEx.2014″

กรมทรัพย์สินทางปัญญาขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวIP INNOVATION and TECHNOLOGY EXPO IPITEx.2014ครั้งแรกของประเทศไทยกับการรวมผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม เทคโนโลยี และทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการลงทุน และใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์มาไว้ที่เดียวของ 15 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมทรัพย์สินทางปัญญา จับมือ กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเกาหลี

นางกุลณี อิศดิศัย รักษาการอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา แลกเปลี่ยนสัญญาการลงนามความร่วมมือด้านลิขสิทธิ์และสิทธิข้างเคียงระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญา และสำนักงานลิขสิทธิ์เกาหลี กับนาย คิม กก ฮอง อธิบดีสำนักงานลิขสิทธิ์เกาหลี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

นางปัจฉิมา ธนสันติ (ที่ 3 จากซ้าย) อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้กับเยาวชน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา โดยมี นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ ปลัดจังหวัดนครปฐม และผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภากร บุญสม (ที่ 5 จากซ้าย) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมทรัพย์สินทางปัญญา นำ “มวยไทย” และผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบดิจิทัล สู่งาน “Licensing Expo 2013” ที่สหรัฐอเมริกา

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ (ที่ 2 จากซ้าย) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ นางปัจฉิมา ธนสันติ (กลาง) อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมแถลงข่าวนำ มวยไทย และผลงานในรูปแบบดิจิทัลคอนเทนต์ไปแสดงในงาน Licensing Expo 2013 นิทรรศการและงานซื้อขายลิขสิทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ อ่านต่อ…

ประกาศ 4 เมืองต้นแบบ เมืองต่อยอดนวัตกรรมสร้างสรรค์ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ) เปิดเผยว่า จากการมอบหมายให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดกิจกรรมส่งเสริมเมืองต่อยอดนวัตกรรมสร้างสรรค์ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการของท้องถิ่น อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โลก 27 – 29 มี.ค. นี้

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดการประชุมสัมมนาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โลกปี 2556 หรือ Worldwide Symposium on Geographical Indications 2013 เพื่อส่งเสริมการนำองค์ความรู้ของท้องถิ่นหรือชุมชน อ่านต่อ…

ไทยเปิดเวทีใหญ่รับนานาชาติ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โลก 27 – 29 มี.ค. นี้

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก หรือ WIPO เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โลก หรือ Worldwide Symposium on Geographical Indications 2013 ระหว่างวันที่ 27 29 มี.ค. นี้ โดย 2 วันแรกจัดที่ เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล เวิลด์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในพิธีทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้ว ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมศุลกากร และกรมสอบสวนคดีจำนวน 94,120 ชิ้น รวมมูลค่ากว่า 216 ล้านบาท ณ เตาเผาขยะเทศบาลนครภูเก็ต อ่านต่อ…

ภาพข่าว: วันเด็กประจำปี 2556 ณ โรงเรียนวัดตำหนักใต้

นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับเด็กโรงเรียนวัดตำหนักใต้ จังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็วๆนี้ อ่านต่อ…

กรมทรัพย์สินทางปัญญาจัดสัมมนา เพื่อผู้ประกอบการไทยบุกตลาดอาเซียนด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่า ในช่วงเดือน สิงหาคม 2555 พฤษภาคม 2556 กรมทรัพย์สินทางปัญญา มีกำหนดจัดการสัมมนา บุกตลาดอาเซียนด้วยทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยด้านทรัพย์สินทางปัญญาก่อนส่งออกไปประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 9 ประเทศ อ่านต่อ…