“กรมทรัพยากรน้ำบาดาล” วางมาตรการรับสถานการณ์ภัยแล้งพร้อมเตือนภัยระวังมิจฉาชีพปลอมเอกสารแอบอ้างได้งานจ้างเจาะน้ำบาดาล หวังตบทรัพย์

          กรมทรัพยากรน้ำบาดาลวางมาตรการรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง แก้ปัญหาทั่วประเทศ เร่งรัดโครงการ ปี 2559 เจาะน้ำบาดาลเกือบ 6,000 บ่อ งบประมาณ 3,400 ล้านบาท พร้อมแจ้งเตือนภัยประชาชนและบริษัทรับจ้างเจาะบ่อน้ำบาดาลให้ระวังและอย่าหลงเชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลแอบอ้างว่าได้รับงานจ้างเหมาเอกชนเจาะบ่อน้ำบาดาลจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มิฉะนั้นอาจสูญเสียทรัพย์สิน แก่มิจฉาชีพ ย้ำหากมีข้อสงสัยให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล หรือติดต่อผ่านสายด่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Green Call 1310 กด 4
          นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากร น้ำบาดาล เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์แหล่งน้ำต้นทุนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาใน 4 เขื่อนหลักน้อยกว่า ป อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ส่วนราชการดีเด่น

นายศักดิ์ฉลาด ศรีวิชา ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากร น้ำบาดาล เขต 4 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับมอบโล่รางวัลระดับ "ดีเด่น" ในกลุ่มพื้นที่สถานที่ราชการสะอาด โครงการ "ขอนแก่นเมืองสะอาด" จาก นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ณ ศาลาประชาคม จังหวัดขอนแก่น เมื่อเร็วๆ นี้ อ่านต่อ…

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 ราชบุรี “โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลในระดับภูมิภาคอย่างเป็นระบบและยั่งยืน” ณ จังหวัดราชบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2558 เวลา 09.30 น. นายกุศล โชติรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 ราชบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 ราชบุรี อ่านต่อ…

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับดี ผลงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ณ ห้องเจ้าพระยา1 – 2 ชั้น2หอประชุมกองทัพเรือ กทม.

นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรม สำนักพัฒนาน้ำบาดาล เป็นผู้แทนกรมทรัพยากร น้ำบาดาล เข้ารับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมี ส่วนร่วมระดับดี ผลงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง โดยมี นายสุวพันธุ์ อ่านต่อ…

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น “โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลในระดับภูมิภาคอย่างเป็นระบบและยั่งยืน” ณ จังหวัดขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 09.30 น. นางสาววิลาวัณย์ ไทยสงคราม ผู้อำนวยการสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น อ่านต่อ…

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุดรธานี

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 อุดรธานี "โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลในระดับภูมิภาคอย่างเป็นระบบและยั่งยืน" ณ ห้องประชุมประจักษ์ตรา First Class 1 ชั้น 1 อ่านต่อ…

ก้าวสู่ปีที่ 3 โครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” แห่งที่ 16 โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับกลุ่มอีซูซุ ณ โรงเรียนเขาเดินประชานุกูล ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

นายทนงศักดิ์ ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วย มร. เอช. นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และนายวิโรจน์ วุ่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาดินประชานุกูล ร่วมเปิดโครงการ อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต แห่งที่ 16 ณ อ่านต่อ…

นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ติดตามภารกิจจัดหาน้ำบาดาลในพื้นที่ภัยแล้ง จ.ปทุมธานี

นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อติดตามการปฏิบัติงานจัดหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ภัยแล้งระยะเร่งด่วน อ่านต่อ…

“น้ำบาดาล” เน้นแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ทำทุกขั้นตอนตามหลักวิชาการ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายชัยพร ศิริพรไพบูลย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.อรัญญา เฟื่องสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และนางสาวสมคิด บัวเพ็ง นายกสมาคมอุทกธรณีวิทยาไทย (HAT) แถลงข่าว อ่านต่อ…

เจาะบ่อน้ำบาดาลคืบหน้า ช่วยพลิกฟื้นผืนนาคืนทุ่ง

นายปราณีต ร้อยบาง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยแล้งเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ อ่านต่อ…

“น้ำบาดาล” ผนึกกำลัง กองทัพบก เร่งเจาะบ่อน้ำบาดาล 269 แห่ง ช่วยภัยแล้งภาคกลาง หาแหล่งน้ำเสริมช่วยเกษตรกรได้ 40,000 ไร่

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ผนึกกำลัง กองทัพบก เร่งเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ในพื้นที่ภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกเขตชลประทาน คาดสามารถหาแหล่งน้ำบาดาลเสริมกว่า 64,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน อ่านต่อ…

“น้ำบาดาล” ผนึกกำลัง กองทัพบก เร่งเจาะบ่อน้ำบาดาล 269 แห่ง ช่วยภัยแล้งภาคกลาง หาแหล่งน้ำเสริมช่วยเกษตรกรได้ 40,000 ไร่

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ผนึกกำลัง กองทัพบก เร่งเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ในพื้นที่ภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกเขตชลประทาน คาดสามารถหาแหล่งน้ำบาดาลเสริมกว่า 64,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ช่วยเหลือเกษตรกรได้ 40,000 อ่านต่อ…

ก้าวสู่ปีที่ 3 โครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” แห่งที่ 15 โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับกลุ่มอีซูซุ ณ โรงเรียนวัดป่าแก้ว ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วย มร. เอช. นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และนายทิวา พุทธรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าแก้ว ร่วมเปิดโครงการ อีซูซุให้น้ำ… เพื่อชีวิต แห่งที่ 15 ณ โรงเรียนวัดป่าแก้ว ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี อ่านต่อ…

สัมภาษณ์พิเศษรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย) จากทีมงานรายการ The Giving ตอน “แล้งน้ำ แต่ไม่แล้งน้ำใจ”

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ให้สัมภาษณ์ทีมงานรายการ The Giving ซึ่งเป็นรายการที่มุ่งเน้นในเรื่องของการทำความดี เพื่อกระจายความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ ผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ อ่านต่อ…

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ติดตามโครงการสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนระบบน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ

นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ติดตามโครงการสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนระบบน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ณ โรงเรียนบ้านด่าน หมู่ 1 ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี อ่านต่อ…

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เร่งช่วยเหลือจังหวัดอำนาจเจริญที่ประสบภัยแล้ง

จากการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) จังหวัดอำนาจเจริญ มีพื้นที่เกิดภัยแล้งทั้งจังหวัด รวม 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมือง เสนางคนิคม ชานุมาน และอำเภอลืออำนาจ ซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่น้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ยในปีที่ผ่านมา อ่านต่อ…

“กรมทรัพยากรน้ำบาดาล” เร่งรัด 4 มาตรการแก้ภัยแล้งยั่งยืน พร้อมเดินหน้าโครงการตามแผนบริหารจัดการน้ำเพิ่มเติมอีก 1.5 พันล้านบาท

นายปราณีต ร้อยบาง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทย โดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) แล้ว ณ วันที่ 12 พฤษภาคม อ่านต่อ…

“กรมทรัพยากรน้ำบาดาล” เร่งรัดเจาะบ่อน้ำบาดาลแก้ไขปัญหาภัยแล้งทุกพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ขาดแคลนน้ำ

นายปราณีต ร้อยบาง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า จากการคาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีแนวโน้มจะเกิดสถานการณ์ภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วงในหลายพื้นที่ของประเทศ อ่านต่อ…

พิธีเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2

ดร.อรัญญา เฟื่องสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล เป็นประธานในการเปิดประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาสำรวจและจัดทำแผนที่น้ำบาดาลขั้นรายละเอียด มาตราส่วน 1:50,000 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (พื้นที่ 2 บางส่วนของจังหวัดหนองบัวลำภู อุดรธานี อ่านต่อ…

นายกรัฐมนตรีปล่อยคาราวานสู้ภัยแล้งเป็นของขวัญจากรัฐบาลให้ประชาชน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานปล่อยขบวนคาราวานสู้ภัยแล้ง ตามโครงการ คืนความสุขให้คนไทย รวมใจสู้ภัยแล้ง ซึ่งเป็นการบูรณาการของกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ่านต่อ…