ปรับอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล

          กรมทรัพยากรน้ำบาดาลออกกฎกระทรวงปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะ น้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล โดยกำหนดให้บ่อน้ำบาดาลแบบบ่อวงและบ่อน้ำบาดาลขนาดเล็ก (2 - 3 นิ้ว) เก็บค่าธรรมเนียม ฉบับละ 100 บาท บ่อน้ำบาดาลขนาดกลาง (4 - 6 นิ้ว) เก็บค่าธรรมเนียมฉบับละ 500 บาท บ่อน้ำบาดาลขนาดใหญ่ (8 นิ้ว ขึ้นไป) เก็บค่าธรรมเนียม ฉบับละ 1,000 บาท เชื่อมั่นจะส่งผลดีต่อทุกฝ่าย โดยเฉพาะชาวบ้าน และเกษตรกรที่ใช้บ่อน้ำบาดาลขนาดเล็กจะเสียค่าธรรมเนียม ในอัตราที่เหมาะสมและเป็นธรรมยิ่งขึ้น
นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีการพัฒนา น้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นทั้งในด้านการอุปโภคบริโภค การเกษตร และอุตสาหกรรม ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะมีการพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้หลากหลายขนาดบ่อตามแต่ศักยภาพของน้ำบาดาลในแต่ละพื้นที่ แ อ่านต่อ…

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเปิดเวทีให้ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมแก่กลุ่มเกษตรกร เพื่อเตรียมความพร้อมบริหารจัดการ “น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร”

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดประชุมสัมมนาโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบ ภัยแล้ง ประจำปี 2556 จาก 31 พื้นที่ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรม สวนบวกหาด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการ อ่านต่อ…

รมว.ทส. ตรวจเยี่ยมโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรฯ บ้านหนองปากชัฎ ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

วันที่ 7 กรกฎาคม 2556 นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินทางไปยังจังหวัดราชบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โอกาสนี้ ได้เดินทางไปที่บ้านหนองปากชัฎ หมู่ 6 ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง อ่านต่อ…

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาลขยายเวลาประกวดโลโก้-คำขวัญ ถึง 25 กรกฎาคม 2556

นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในฐานะประธานคณะกรรมการ บริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เปิดเผยว่า ตามที่กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้จัดให้มี การประกวดตราสัญลักษณ์และคำขวัญของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลขึ้น เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล อ่านต่อ…

“น้ำบาดาลพุ” มหัศจรรย์ธรรมชาติ แก้วิกฤติน้ำแล้งเพื่อการเกษตร

นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเดินหน้าสำรวจ ศึกษา และพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลพุ ขึ้นมาใช้ประโยชน์ ด้วยความร่วมมือของเกษตรกรในหลาย ๆ พื้นที่ เพื่อศึกษาศักยภาพของแหล่งน้ำบาดาลพุในการเป็นแหล่งน้ำเสริมเพื่อทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งที่ผ่านมาได้มี อ่านต่อ…

การศึกษาดูงานกระบวนการและการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ณ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้เรียนเชิญผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เข้าศึกษาดูงานกระบวนการและการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อประโยชน์ของส่วนราชการและการกำหนดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ การจัดทำยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ อ่านต่อ…

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาลชวนประกวดโลโก้-คำขวัญ

นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในฐานะประธานคณะกรรมการ บริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เปิดเผยว่า กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้จัดให้มีการประกวดตราสัญลักษณ์และคำขวัญของกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลขึ้น อ่านต่อ…

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับกลุ่มอีซูซุประเทศไทย เปิดโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต”

นายสัมฤทธิ์ ชุษณะทัศน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย มร. ฮิโรชิ นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด มร. โทโมกิ อูเมดะ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด นายปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ พรีเซ็นเตอร์ ออล-นิว อ่านต่อ…

รมว.ทส. ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง จ.เพชรบูรณ์ พร้อมสั่งการให้เร่งจัดหาแหล่งน้ำบาดาลบรรเทาความเดือดร้อน ประชาชน

นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยเจาะบ่อ น้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จุดจ่ายน้ำสะอาดในโรงเรียน อ่านต่อ…

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิชาการน้ำบาดาล หลังการฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาลที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย พื้นที่ภาคตะวันออก

นายศักดา นพสิทธิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิชาการน้ำบาดาล ในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรน้ำบาดาลที่ถูกปนเปื้อนจากเหตุอุทกภัย ณ โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี อ่านต่อ…

การขุดสำรวจปิโตรเลียมในบริเวณจังหวัดสุรินทร์ – บุรีรัมย์ ไม่กระทบแหล่งน้ำบาดาล

นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า ชาวสุรินทร์และบุรีรัมย์ ผวาขุดสำรวจปิโตรเลียม หวั่นกระทบน้ำบาดาล – พื้นที่เกษตรนาข้าว นั้น ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเข้าตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวแล้วพบว่า อ่านต่อ…

รมว.ทส. ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งพื้นที่อีสาน พร้อมเปิดระบบ RO น้ำดื่มสะอาดบริการประชาชน

นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อมอบเครื่องกันหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ตรวจเยี่ยมสถานการณ์ภัยแล้ง และการปฏิบัติงานของหน่วยเจาะบ่อน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล อ่านต่อ…

“น้ำบาดาล” เสริมทัพโครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง เปิดจุดจ่ายน้ำถาวร 100 แห่ง แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วย นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นางรัตนา กิจวรรณ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: น้ำโรงเรียน

เมื่อเร็วๆ นี้ นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการน้ำโรงเรียน ของ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ณ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ต.ผาอินแปลง อ.เอราวัณ จ.เลย …ครูและนักเรียน เฮ… อ่านต่อ…

ทส. ลดค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล บรรเทาภาระค่าใช้น้ำของประชาชนและภาคอุตสาหกรรม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกกฎกระทรวง ลดอัตราค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลเหลืออัตราลูกบาศก์เมตรละ 4.50 บาท พร้อมปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล และยกเว้น ค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลสำหรับการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค อ่านต่อ…

รมว.ทส. ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งพื้นที่อีสานตอนบน พร้อมสั่งการให้เร่งจัดหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ขาดแคลน

นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยเจาะบ่อ น้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ซึ่งเตรียมพร้อมรับมือปัญหาภัยแล้งทั่วประเทศ และสั่งการเร่งระดมสรรพกำลัง เจ้าหน้าที่ อ่านต่อ…

รมว.ทส. ตรวจเยี่ยมพื้นที่สระบุรี ปล่อยคาราวานสร้างเครือข่าย แก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ พร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งทั่วประเทศ

นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหาร ปล่อยคาราวานแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติ เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง ทั่วประเทศ และเป็นประธานส่งมอบบ่อน้ำบาดาลและระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ภาคสนาม ตามโครงการช่วยเหลือและฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล อ่านต่อ…

รมว.ทส. เป็นประธานส่งมอบโครงการน้ำโรงเรียน ปี 2555 พร้อมมอบโล่เกียรติคุณแก่โรงเรียนเครือข่ายช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายน้ำโรงเรียนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พร้อมคณะผู้บริหารประกอบด้วย นายโชติ ตราชู อ่านต่อ…

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลโชว์ผลศึกษา RBF พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ชายฝั่งแม่น้ำสายหลักพร้อมรับปัญหาขาดแคลนน้ำในอนาคต

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลคาดว่าใน พ.ศ.2564 ประเทศไทยจะมีแนวโน้มประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในทุกภาคส่วนจึงได้ทำการศึกษาการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย บริเวณพื้นที่ชายฝั่งแม่น้ำสายหลัก (Riverbank Filtration) หรือ ระบบ RBF อ่านต่อ…

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลโชว์ผลศึกษา RBF พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ชายฝั่งแม่น้ำสายหลัก พร้อมรับปัญหาขาดแคลนน้ำในอนาคต

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลคาดว่าใน พ.ศ.2564 ประเทศไทยจะมีแนวโน้มประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในทุกภาคส่วนจึงได้ทำการศึกษาการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย บริเวณพื้นที่ชายฝั่งแม่น้ำสายหลัก (Riverbank Filtration) หรือ ระบบ RBF อ่านต่อ…