สัมภาษณ์พิเศษรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย) จากทีมงานรายการ The Giving ตอน “แล้งน้ำ แต่ไม่แล้งน้ำใจ”

          วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ให้สัมภาษณ์ทีมงานรายการ The Giving ซึ่งเป็นรายการที่มุ่งเน้นในเรื่องของการทำความดี เพื่อกระจายความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ ผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจให้ประชาชนได้ริเริ่มสร้างสรรค์ โดยออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 09.30 - 10.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 1 Workpoint 
          โดยทางรายการ The Giving ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ให้แก่ประชาชนหรือเกษตรกรที่เดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้ง ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญในการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในต อ่านต่อ…

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ติดตามโครงการสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนระบบน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ

นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ติดตามโครงการสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนระบบน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ณ โรงเรียนบ้านด่าน หมู่ 1 ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี อ่านต่อ…

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เร่งช่วยเหลือจังหวัดอำนาจเจริญที่ประสบภัยแล้ง

จากการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) จังหวัดอำนาจเจริญ มีพื้นที่เกิดภัยแล้งทั้งจังหวัด รวม 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมือง เสนางคนิคม ชานุมาน และอำเภอลืออำนาจ ซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่น้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ยในปีที่ผ่านมา อ่านต่อ…

“กรมทรัพยากรน้ำบาดาล” เร่งรัด 4 มาตรการแก้ภัยแล้งยั่งยืน พร้อมเดินหน้าโครงการตามแผนบริหารจัดการน้ำเพิ่มเติมอีก 1.5 พันล้านบาท

นายปราณีต ร้อยบาง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทย โดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) แล้ว ณ วันที่ 12 พฤษภาคม อ่านต่อ…

“กรมทรัพยากรน้ำบาดาล” เร่งรัดเจาะบ่อน้ำบาดาลแก้ไขปัญหาภัยแล้งทุกพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ขาดแคลนน้ำ

นายปราณีต ร้อยบาง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า จากการคาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีแนวโน้มจะเกิดสถานการณ์ภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วงในหลายพื้นที่ของประเทศ อ่านต่อ…

พิธีเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2

ดร.อรัญญา เฟื่องสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล เป็นประธานในการเปิดประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาสำรวจและจัดทำแผนที่น้ำบาดาลขั้นรายละเอียด มาตราส่วน 1:50,000 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (พื้นที่ 2 บางส่วนของจังหวัดหนองบัวลำภู อุดรธานี อ่านต่อ…

นายกรัฐมนตรีปล่อยคาราวานสู้ภัยแล้งเป็นของขวัญจากรัฐบาลให้ประชาชน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานปล่อยขบวนคาราวานสู้ภัยแล้ง ตามโครงการ คืนความสุขให้คนไทย รวมใจสู้ภัยแล้ง ซึ่งเป็นการบูรณาการของกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ่านต่อ…

ทส. ร่วมกับ UNESCO เตรียมจัดประชุมระดับภูมิภาคด้านการประเมินชั้นน้ำบาดาลข้ามพรมแดนในเอเชีย เปิดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ พร้อมโชว์ศักยภาพประเทศไทย ในฐานะศูนย์กลางด้านการบริหารจัดการชั้นน้ำบาดาลข้ามพรมแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นายสัมฤทธิ์ ชุษณะทัศน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า ในวันที่ 7-9 ตุลาคม 2557 นี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับกองทุนพัฒนา น้ำบาดาล อ่านต่อ…

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลชี้แจงข่าวต่อความห่วงใยของนักวิชาการอันเนื่องมาจากการคืนตัวของระดับแรงดันน้ำบาดาลที่มีต่อโครงสร้างเสาเข็มใต้ดินอาคารสูงที่ก่อสร้างในช่วงปี พ.ศ. 2533-2549 ในพื้นที่กรุงเทพฯ

นายสัมฤทธิ์ ชุษณะทัศน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวที่นักวิชาการมีความกังวลว่าตึกสูงในบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะได้รับผลกระทบจากระดับน้ำคืนตัว อ่านต่อ…

น้ำบาดาลแถลงผลการดำเนินงานปี 2557 สำเร็จตามเป้าหมาย พร้อมต่อยอดแผนงานปี 2558 อีก 1.5 พันล้านบาท ขานรับนโยบายรัฐบาล และ รมว.ทส. เน้นรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้

นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากร น้ำบาดาล เป็นประธานในการแถลงผลการดำเนินงานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 อ่านต่อ…

“น้ำบาดาล” ขึ้นแท่น 1 ใน 64 หน่วยงานต้นแบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการประจำกระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 อ่านต่อ…

โครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” แห่งที่ 11 โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับกลุ่มอีซูซุ ณ โรงเรียนบ้านวังชมพู ตำบลคำเลาะ อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

นางโศภิษฐ์ ภิรมย์เลิศ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโยบายและแผน (งานทรัพยากรน้ำบาดาล) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วย มร.เอช. นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และนายเฉลิมชัย วิรุณพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังชมภู ร่วมเปิดโครงการ อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต แห่งที่ อ่านต่อ…

“น้ำบาดาล” ขึ้นแท่น 1 ใน 64 หน่วยงานต้นแบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการประจำกระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีกำหนดเข้าร่วมลงนาม ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ อ่านต่อ…

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดรถบริการน้ำดื่มสะอาด บรรเทาความเดือดร้อนสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จ.สุโขทัย

วันที่ 4 กันยายน 2557 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 กำแพงเพชร จัดทีมเจ้าหน้าที่นำรถผลิตน้ำดื่มสะอาดด้วยระบบ RO อ่านต่อ…

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลแจ้งเอาผิดผู้ลักลอบเจาะน้ำบาดาล ใช้น้ำบาดาล

นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล แจ้งเอาผิดดำเนินคดีบริษัท อินโนเวชั่นฟูดส์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบกิจการแปรรูปวุ้นมะพร้าว จังหวัดนครปฐม รวม 3 คดี คือ เจาะน้ำบาดาล ใช้น้ำบาดาล และระบายน้ำเสียลงบ่อน้ำบาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. อ่านต่อ…

ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีทุจริตโครงการอุดกลบบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2554

นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล แถลงยืนยันไม่มีการทุจริตโครงการ อุดกลบบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2554 จำนวน 7,500 บ่อ หลังตรวจสอบบ่อน้ำบาดาล ทั้ง 600 แห่ง ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (ระยอง) อ่านต่อ…

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลยืนยันผลศึกษากลุ่มหินปูนสระบุรี ลพบุรี และนครราชสีมา

นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลแถลงผลการศึกษาโครงการประเมินศักยภาพและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล กลุ่มหินสระบุรีและพื้นที่ที่มีโครงสร้างทางธรณีวิทยาซับซ้อนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสระบุรี ลพบุรี และนครราชสีมา เนื้อที่ประมาณ 6,000 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: “กรมน้ำบาดาล” เร่งแจกน้ำดื่มสะอาดบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัย

นายการุณ สาครวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี เปิดเผย กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดรถผลิตน้ำดื่มสะอาดเคลื่อนที่ให้บริการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ จุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย บ้านท่าบ่อแบง หมู่ที่ 3 ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล อ่านต่อ…

ทบ. จัดพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา พระราชินี

วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 9.30น. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา พระราชินี ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล อ่านต่อ…

แห่งที่ 10 โครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับกลุ่มอีซูซุ ณ โรงเรียนบ้านหนองแจง ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วย มร. เอช. นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และนายทรงธรรม พวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแจง ร่วมเปิดโครงการ อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต แห่งที่ อ่านต่อ…