เจาะบ่อน้ำบาดาลคืบหน้า ช่วยพลิกฟื้นผืนนาคืนทุ่ง

          นายปราณีต ร้อยบาง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยแล้งเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 แล้วเสร็จ จำนวน 141 แห่ง จาก 500 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 28.2 ซึ่งมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบเทอร์ไบน์ไปแล้ว จำนวน 106 แห่ง คิดเป็นปริมาณน้ำบาดาลที่นำขึ้นมาใช้ประโยชน์ จำนวน 57,156 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
          ทั้งนี้ พื้นที่เป้าหมายภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาและภาคเหนือตอนล่างที่กรมทรัพยากร น้ำบาดาลเข้าไปดำเนินการให้ความช่วยเหลือ รวม 15 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร สุพรร อ่านต่อ…

“น้ำบาดาล” ผนึกกำลัง กองทัพบก เร่งเจาะบ่อน้ำบาดาล 269 แห่ง ช่วยภัยแล้งภาคกลาง หาแหล่งน้ำเสริมช่วยเกษตรกรได้ 40,000 ไร่

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ผนึกกำลัง กองทัพบก เร่งเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ในพื้นที่ภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกเขตชลประทาน คาดสามารถหาแหล่งน้ำบาดาลเสริมกว่า 64,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน อ่านต่อ…

“น้ำบาดาล” ผนึกกำลัง กองทัพบก เร่งเจาะบ่อน้ำบาดาล 269 แห่ง ช่วยภัยแล้งภาคกลาง หาแหล่งน้ำเสริมช่วยเกษตรกรได้ 40,000 ไร่

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ผนึกกำลัง กองทัพบก เร่งเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ในพื้นที่ภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกเขตชลประทาน คาดสามารถหาแหล่งน้ำบาดาลเสริมกว่า 64,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ช่วยเหลือเกษตรกรได้ 40,000 อ่านต่อ…

ก้าวสู่ปีที่ 3 โครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” แห่งที่ 15 โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับกลุ่มอีซูซุ ณ โรงเรียนวัดป่าแก้ว ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วย มร. เอช. นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และนายทิวา พุทธรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าแก้ว ร่วมเปิดโครงการ อีซูซุให้น้ำ… เพื่อชีวิต แห่งที่ 15 ณ โรงเรียนวัดป่าแก้ว ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี อ่านต่อ…

สัมภาษณ์พิเศษรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย) จากทีมงานรายการ The Giving ตอน “แล้งน้ำ แต่ไม่แล้งน้ำใจ”

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ให้สัมภาษณ์ทีมงานรายการ The Giving ซึ่งเป็นรายการที่มุ่งเน้นในเรื่องของการทำความดี เพื่อกระจายความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ ผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ อ่านต่อ…

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ติดตามโครงการสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนระบบน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ

นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ติดตามโครงการสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนระบบน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ณ โรงเรียนบ้านด่าน หมู่ 1 ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี อ่านต่อ…

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เร่งช่วยเหลือจังหวัดอำนาจเจริญที่ประสบภัยแล้ง

จากการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) จังหวัดอำนาจเจริญ มีพื้นที่เกิดภัยแล้งทั้งจังหวัด รวม 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมือง เสนางคนิคม ชานุมาน และอำเภอลืออำนาจ ซึ่งขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่น้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ยในปีที่ผ่านมา อ่านต่อ…

“กรมทรัพยากรน้ำบาดาล” เร่งรัด 4 มาตรการแก้ภัยแล้งยั่งยืน พร้อมเดินหน้าโครงการตามแผนบริหารจัดการน้ำเพิ่มเติมอีก 1.5 พันล้านบาท

นายปราณีต ร้อยบาง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทย โดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) แล้ว ณ วันที่ 12 พฤษภาคม อ่านต่อ…

“กรมทรัพยากรน้ำบาดาล” เร่งรัดเจาะบ่อน้ำบาดาลแก้ไขปัญหาภัยแล้งทุกพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ขาดแคลนน้ำ

นายปราณีต ร้อยบาง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า จากการคาดการณ์ว่า ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมีแนวโน้มจะเกิดสถานการณ์ภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วงในหลายพื้นที่ของประเทศ อ่านต่อ…

พิธีเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2

ดร.อรัญญา เฟื่องสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล เป็นประธานในการเปิดประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาสำรวจและจัดทำแผนที่น้ำบาดาลขั้นรายละเอียด มาตราส่วน 1:50,000 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (พื้นที่ 2 บางส่วนของจังหวัดหนองบัวลำภู อุดรธานี อ่านต่อ…

นายกรัฐมนตรีปล่อยคาราวานสู้ภัยแล้งเป็นของขวัญจากรัฐบาลให้ประชาชน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานปล่อยขบวนคาราวานสู้ภัยแล้ง ตามโครงการ คืนความสุขให้คนไทย รวมใจสู้ภัยแล้ง ซึ่งเป็นการบูรณาการของกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ่านต่อ…

ทส. ร่วมกับ UNESCO เตรียมจัดประชุมระดับภูมิภาคด้านการประเมินชั้นน้ำบาดาลข้ามพรมแดนในเอเชีย เปิดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ พร้อมโชว์ศักยภาพประเทศไทย ในฐานะศูนย์กลางด้านการบริหารจัดการชั้นน้ำบาดาลข้ามพรมแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นายสัมฤทธิ์ ชุษณะทัศน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า ในวันที่ 7-9 ตุลาคม 2557 นี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับกองทุนพัฒนา น้ำบาดาล อ่านต่อ…

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลชี้แจงข่าวต่อความห่วงใยของนักวิชาการอันเนื่องมาจากการคืนตัวของระดับแรงดันน้ำบาดาลที่มีต่อโครงสร้างเสาเข็มใต้ดินอาคารสูงที่ก่อสร้างในช่วงปี พ.ศ. 2533-2549 ในพื้นที่กรุงเทพฯ

นายสัมฤทธิ์ ชุษณะทัศน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวที่นักวิชาการมีความกังวลว่าตึกสูงในบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะได้รับผลกระทบจากระดับน้ำคืนตัว อ่านต่อ…

น้ำบาดาลแถลงผลการดำเนินงานปี 2557 สำเร็จตามเป้าหมาย พร้อมต่อยอดแผนงานปี 2558 อีก 1.5 พันล้านบาท ขานรับนโยบายรัฐบาล และ รมว.ทส. เน้นรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้

นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากร น้ำบาดาล เป็นประธานในการแถลงผลการดำเนินงานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 อ่านต่อ…

“น้ำบาดาล” ขึ้นแท่น 1 ใน 64 หน่วยงานต้นแบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการประจำกระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 อ่านต่อ…

โครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” แห่งที่ 11 โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับกลุ่มอีซูซุ ณ โรงเรียนบ้านวังชมพู ตำบลคำเลาะ อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

นางโศภิษฐ์ ภิรมย์เลิศ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโยบายและแผน (งานทรัพยากรน้ำบาดาล) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วย มร.เอช. นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และนายเฉลิมชัย วิรุณพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังชมภู ร่วมเปิดโครงการ อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต แห่งที่ อ่านต่อ…

“น้ำบาดาล” ขึ้นแท่น 1 ใน 64 หน่วยงานต้นแบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการประจำกระทรวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีกำหนดเข้าร่วมลงนาม ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ อ่านต่อ…

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดรถบริการน้ำดื่มสะอาด บรรเทาความเดือดร้อนสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จ.สุโขทัย

วันที่ 4 กันยายน 2557 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 กำแพงเพชร จัดทีมเจ้าหน้าที่นำรถผลิตน้ำดื่มสะอาดด้วยระบบ RO อ่านต่อ…

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลแจ้งเอาผิดผู้ลักลอบเจาะน้ำบาดาล ใช้น้ำบาดาล

นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล แจ้งเอาผิดดำเนินคดีบริษัท อินโนเวชั่นฟูดส์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบกิจการแปรรูปวุ้นมะพร้าว จังหวัดนครปฐม รวม 3 คดี คือ เจาะน้ำบาดาล ใช้น้ำบาดาล และระบายน้ำเสียลงบ่อน้ำบาดาลโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. อ่านต่อ…

ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีทุจริตโครงการอุดกลบบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2554

นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล แถลงยืนยันไม่มีการทุจริตโครงการ อุดกลบบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2554 จำนวน 7,500 บ่อ หลังตรวจสอบบ่อน้ำบาดาล ทั้ง 600 แห่ง ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (ระยอง) อ่านต่อ…