กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนช่วงฤดูหนาวระมัดระวังการขับขี่รถยนต์ฝ่าหมอกหนาจัด หลังพบผู้เสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 16 ราย ควรหมั่นตรวจสอบความพร้อมของรถทุกครั้งก่อนเดินทาง

          นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงนี้กำลังเข้าสู่ฤดูหนาว ทำให้ประเทศไทยมีอุณหภูมิต่ำลง การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทำให้เกิดหมอกลงจัดในบางพื้นที่ เช่น บริเวณภาคเหนือ ภาคอีสาน บริเวณหุบเขา เป็นต้น สภาพอากาศในช่วงนี้มีความชื้นต่ำ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดไฟป่า ประกอบกับเป็นช่วงฤดูหลังการเก็บเกี่ยวทางการเกษตร ในหลายพื้นที่มีการจุดไฟเผาตอซังข้าวและหญ้าริมทาง ทำให้เกิดควันไฟ ซึ่งทั้งหมอกและควันไฟที่เกิดขึ้น อาจบดบังทัศนวิสัยของผู้ใช้รถใช้ถนน ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้ง่าย
          จากข้อมูลอุบัติเหตุในสภาพภูมิอากาศมีหมอกบนทางหลวง ปี 2551–2555 (ของกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม) พบว่า ประเทศไทยมีอุบัติเหตุจากสภาพภูมิอากาศที่มีหมอกเฉลี่ย 100 ครั้ง/ปี มีผู้บา อ่านต่อ…

ภาพข่าว: 1 ตุลาคม วัณรณรงค์การเข้าถึงการรักษาเอดส์ “รู้เร็ว รักษาได้”

วันนี้ (1 ตุลาคม 2557) นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการการะทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค และเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมควบคุมโรค ครบรอบ 40 ปี

นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น แพทย์หญิงวราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อ่านต่อ…

กรม คร. เผยปีนี้เป็นวงรอบการระบาดของโรคตาแดง แนะป้องกันด้วยหมั่นล้างมือ ไม่ขยี้ตา

กรมควบคุมโรคเผยปี 2557 นี้เป็นวงรอบการระบาดของโรค นับตั้งแต่ต้นปีมานี้มีรายงานผู้ป่วยโรคตาแดงจำนวนมาก จากรายงานการเฝ้าระวังโรคโดยสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 8 เดือนแรก มีผู้ป่วยโรคตาแดง 160,906 ราย จาก 77 จังหวัด ส่วนใหญ่วัยแรงงาน อ่านต่อ…

สคร.7 ลงนาม MOU เปลี่ยนนิคมโรคเรื้อนอำนาจเจริญเป็นชุมชนปกติ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี กรมควบคุมโรค ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) บูรณาการนิคมโรคเรื้อนนิคมอำนาจเจริญ สู่ชุมชนทั่วไป เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอดีตผู้ป่วยโรคเรื้อนให้ทัดเทียมกับประชาชนทั่วไป อ่านต่อ…

กรมควบคุมโรคให้ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา รู้ เข้าใจโรคฯ ไม่ตระหนก แต่..ตระหนัก

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ที่กระทรวงสาธารณสุขต้องการสื่อสารถึงประชาชนเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถรับข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับโรคฯอย่างมีสติ ตระหนักแต่ไม่ตื่นตระหนก อ่านต่อ…

คร. เตือน! ช่วงนี้ฝนตกและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ ให้ประชาชนระวังโรคฉี่หนูหลังพบผู้เสียชีวิตจากโรคนี้แล้ว 10 ราย

กรมควบคุมโรค เตือนช่วงนี้ฝนตกและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ ให้ประชาชนระวังโรคฉี่หนู หลังพบผู้ป่วยแล้ว 1,299 ราย ใน 64 จังหวัด เสียชีวิต 10 ราย ภาคใต้ป่วยสูงสุด ย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้ความรู้ป้องกันโรค โดยเฉพาะผู้ที่มีแผล หรือรอยถลอกที่เท้า ขา อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ทำบุญตักบาตรเดือนละครั้ง ปลูกฝังจิตใจดีงาม

นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และแพทย์หญิงวราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สัมภาษณ์พิเศษ “ใส่หน้ากากป้องกันโรคและการตามติดสถานการณ์อีโบลา”

นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์รายการเที่ยงเปิดประเด็น ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 (SD) ประเด็น หน้ากากอนามัยป้องกันโรคได้มากกว่าที่คุณคิด และอีโบลา อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ตระหนัก…แต่ไม่ตระหนก

นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์รายการคนสู้โรค ทางสถานีโทรทัศน์ Thai pbs. ประเด็น ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา อ่านต่อ…

กรม คร. ตรวจความพร้อมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทางน้ำ เพื่อเข้มมาตรการการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในไทย

อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค มีมาตรการการดำเนินการคัดกรองผู้เดินทางผ่านทางด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทั้งด่านทางอากาศ ด่านท่าเรือ และด่านทางบก เพื่อคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ทั้งนี้ผลการตรวจเยี่ยม อ่านต่อ…

คร. เตือนนักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงเล่นน้ำทะเลบริเวณที่มีแมงกะพรุน พร้อมแนะวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนนักท่องเที่ยวให้หลีกเลี่ยงการเล่นน้ำทะเลบริเวณที่มีแมงกะพรุน โดยเฉพาะบริเวณน้ำตื้นใกล้ชายหาดในพื้นที่อ่าวโค้งเว้า ในช่วงที่คลื่นลมสงบ พร้อมแนะวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น ด้วยการราดน้ำส้มสายชู อ่านต่อ…

ภาพข่าว: คร. ระดมสมองเสริมแผนเตรียมพร้อมป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

กรมควบคุมโรค ประชุมปรึกษาหารือ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอดีตผู้บริหารกรมควบคุมโรค สรุปบทเรียนและประสบการณ์การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่ออันตรายที่ผ่านมา เช่น โรคซาร์ส โรคไข้หวัดนก เพื่อใช้ประโยชน์ในการเตรียมพร้อมป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในไทย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เตือนภัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องเตือนภัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ตระหนัก แต่ไม่ตระหนก ในรายการโฮมรูม ช่วงเตือนภัย ที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส อ่านต่อ…

คร. ประกาศเตือนโรคที่มากับน้ำท่วม ทั้งโรคติดเชื้อ สัตว์มีพิษ จมน้ำ และไฟฟ้าดูด

เนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝนจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ อาจทำให้ฝนตกหนัก และเกิดน้ำท่วมฉลับพลันในบางพื้นที่ของประเทศไทย กรมควบคุมโรคจึงออกประกาศเตือนโรคที่มากับน้ำท่วมเพื่อให้ประชาชนระมัดระวังตนเองจากการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ รวมทั้งจัดการสิ่งแวดล้อมรอบบ้านไม่ให้เป็นแหล่งเพาะโรค อ่านต่อ…

ควบคุมโรคอุบลฯ ย้ำไม่พบผู้ป่วย“อีโบลา”ในไทย

ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ย้ำไม่พบผู้ป่วยอีโบลาในไทย พร้อมเฝ้าระวังเข้มด่านควบคุมโรค แนะประชาชนอย่าตระหนก แต่ควรติดตามข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง อ่านต่อ…

กรมควบคุมโรคตรวจเข้ม ผู้เดินทางผ่านด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

กรมควบคุมโรคเดินหน้าตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ ตรวจเข้มผู้เดินทางผ่านด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ สร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าไทยมีกระบวนการ วิธีการ ระบบงาน และบุคลากรที่มีความสามารถในด้านการเฝ้าระวัง อ่านต่อ…

กรม คร. จัดทำคำแนะนำสุขภาพผู้เดินทางข้ามพรมแดน 5 ภาษา

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคมีมาตรการการดำเนินการคัดกรองผู้เดินทางผ่านด่านควบคุมโรคติดเชื้อระหว่างประเทศ ทั้งด่านทางอากาศ ด่านทางเรือ และด่านทางบกทั้งรถยนต์ รถไฟ ผลการตรวจสุขภาพยังไม่พบผู้ป่วย กรมควบคุมโรคได้จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์คำแนะนำสุขภาพ อ่านต่อ…

กรม คร. ชี้การดำเนินงานตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ ช่วยกรองโรคติดต่อข้ามแดนได้

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ชี้กรมกฎอนามัยระหว่างประเทศ เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศสมาชิกขององค์การอนามัยโลกต้องถือปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ หรือความเสี่ยงด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศต่อผู้เดินทาง อ่านต่อ…