ภาพข่าว: ประชุมเดินหน้า พรบ.โรคจากการประกอบอาชีพฯ

          นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ"กฎหมายระหว่างประเทศ ด้านการป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม" (International Legislation Consultation Seminar on Prevention and Control of Occupational and Environmental Diseases เพื่อรับฟังสถานการณ์การพัฒนากฎหมายโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ เพื่อนำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ มาเป็นแนวทางในการจัดทำ (ร่าง)พระราชบัญญัติโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ที่โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ผ่านมา
 
 
อ่านต่อ…

กรมควบคุมโรค จับมือ เทศบาลเขารูปช้าง สงขลา จัดระเบียบพื้นที่ วางระบบป้องกันอุบัติเหตุจราจร

นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา หารือร่วมกับ นายประสงค์ บริรักษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเขารูปช้าง เกี่ยวกับมาตรการ การป้องกันอุบัติเหตุจราจรในเมืองใหญ่ที่มีการจราจรหนาแน่นและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร อ่านต่อ…

ประเทศไทย เจ้าภาพจัดงานวันไข้เลือดออกอาเซียน 10 ประเทศ ภายใต้คำขวัญ “ประชารัฐร่วมใจ ขจัดภัยไข้เลือดออก”

วันนี้ (14 มิถุนายน 2559) ที่โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมวันไข้เลือดออกอาเซียน ครั้งที่ 6 ว่า วันที่ 15 มิถุนายนของทุกปี ประเทศสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: คร. ปฐมนิเทศแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน-การเดินทางและท่องเที่ยว รุ่นแรก

นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อม ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย, นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรคและผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา, นพ.นพดล ไพบูลย์สิน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค และ พญ.จริยา แสงสัจจา ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร อ่านต่อ…

สธ.ร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่างแผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ 5 ปี เสนอ ครม. ตั้งเป้าลดอัตราป่วยรายใหม่ให้เหลือ 12% ต่อปี จากเดิมลดปีละ 2.7%

วันนี้ (10 พฤษภาคม 2559) นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วัณโรคยังเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของประเทศไทย โดยในปี 2559 นี้ องค์การอนามัยโลกจัดให้ประเทศไทยเป็น 1 ใน 14 ประเทศที่มีปัญหาวัณโรคโดยคาดการณ์ว่าในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 120,000 ราย และเสียชีวิตปีละ 12,000 ราย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เปิดอบรมซอฟต์แวร์ “ทันระบาด”

นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดชุดซอฟต์แวร์"ทันระบาด" (TanRaBad Software Suite) ชุดซอฟต์แวร์นี้เป็นเครื่องมือสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่ทันสมัยสามารถประมวลผลให้ทราบทันที ที่โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต อ่านต่อ…

ภาพข่าว: แพทย์ผิวหนังเตือนเฝ้าระวัง AEC: โรคผิวหนังไร้พรมแดน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ รศ.นพ.นภดล นพคุณ นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย (คนกลาง)เป็นประธานในการเปิดงานแถลงข่าว AEC: โรคผิวหนังไร้พรมแดน โดยได้รับเกียรติจาก นพ.กฤษฎา มโหทาน นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (ที่ 4 จากซ้าย) , พญ.รัตติยา เตชะขจรเกียรติ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เปิดสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษาแห่งแรกในไทย

นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย, รศ.นพ.พรเทพ จันทวานิช ผู้แทนคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, นพ.โยธิน เบญจวัง ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมควบคุมโรคเร่งรณรงค์

กรมควบคุมโรคเร่งรณรงค์ "ค้นให้พบ จบด้วยหาย" "รวมพลัง ยุติ วัณโรค" "รู้เร็ว รักษาหาย ไม่แพร่กระจาย"นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค (ตรงกลาง)ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "เดินหน้าประเทศไทย ต่อต้าน รณรงค์วันวัณโรคสากลปี 2559" พร้อมด้วย แพทย์หญิงภาวินี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: แถลงข่าววันวัณโรคสากล

นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อม พญ.ภาวิณี รุ่งทนต์กิจ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, พล.อ.ท.นพ.มานพ จิตต์จรัส รองประธานกรรมการกลาง สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, Dr. Daniel Kertesz ผู้แทนองค์การอนามัยโลก ประจำประเทศไทย, นางจิตรา ธรรมบริสุทธิ์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมควบคุมโรค เปิดคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวภาคเหนือ

เปิดคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวภาคเหนือนายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานพิธีเปิดคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวศรีดอนไชย จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์วัณโรคที่ 1 เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: แถลงข่าวป้องกันเด็กจมน้ำ

นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานแถลงข่าวรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ "ปิดล็อค…เด็กจมน้ำตายต้องเท่ากับศูนย์" พร้อมเปิดกิจกรรมรณรงค์และเยี่ยมชมจุดสาธิตมาตรการการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ผ่านมา อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมควบคุมโรค เราเป็นเพื่อนกันได้

นพ.สมบัติ แทนประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยนายจอน อึ้งภากรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์, Dr.Tatiana Shoumilina UNAIDS, นพ.สุเมธ องค์วรรณดี ผู้อำนวยการสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติอต่อทางเพศสัมพันธ์, นายวชิรวิชญ์ ไพศาลกุลวงศ์(ออกัส) ดารา/นักแสดง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มอบโล่สถานประกอบการผ่านการประเมินระดับประเทศ

นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข พร้อมมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่สถานประกอบการที่ผ่านการประเมินระดับประเทศ 68 แห่ง ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ฯ กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ…

กรมควบคุมโรค และภาคีเครือข่าย สานพลังยุติการเลือกปฏิบัติผู้ติดเชื้อเอชไอวี เน้นเอดส์ไม่ติดง่าย…เราอยู่ร่วมกันได้เป็นเพื่อนกันได้

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 ที่โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นายแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค พร้อมด้วยนายจอน อึ้งภากรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์, Dr.Tatiana Shoumilina UNAIDS, นายวชิรวิชญ์ ไพศาลกุลวงศ์(ออกัส) ดารา/นักแสดง และนายอนันต์ อ่านต่อ…

สธ. ตั้งเป้ายกระดับการควบคุมโรคมาลาเรีย เป็นการกำจัดโรค ชี้!!ภายใน10ปี ไทยต้องไม่มีอำเภอที่มีการแพร่เชื้อเกิดขึ้นในพื้นที่ของตัวเอง และองค์การอนามัยโลกให้การรับรองเป็นเขตปลอดโรคมาลาเรียภายในปี2569

นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรคลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมาลาเรียที่อำเภอแม่สอดและอำเภอท่าสองยาง จ.ตากและกล่าวว่าโรคมาลาเรียยังถือว่ายังเป็นปัญหาด้านสุขภาพที่สำคัญ จากรายงานขององค์การอนามัยโลก(WHO) ทั่วโลกมีคนป่วยโรคมาลาเรียประมาณ 214 ล้านราย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: อธิบดีกรมควบคุมโรคนำคณะสื่อดูงานควบคุมมาลาเรีย

นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมคณะผู้บริหารจากกรมควบคุมโรค นำคณะสื่อมวลชนร่วมศึกษาดูงานการป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรียแบบบูรณาการเชิงรุกในพื้นที่ชายแดน ณ โรงเรียนตชด. จุฬา-ธรรมศาสตร์3 อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก อ่านต่อ…

ภาพข่าว: MOU 14 องค์กร ดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ

นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย ภาคีเครือข่าย ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในงาน ประชุม " สุขภาพความปลอดภัยของแรงงานนอกระบบสู่คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจที่ดี" และพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) "ในการส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ สำหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบ" ณ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เดินหน้ายุทธศาสตร์ถุงยางอนามัยแห่งชาติ

นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยนพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย, ดร.วาสนา อิ่มเอม ผู้ช่วยผู้แทนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ(UNFPA) และคุณสาธิดา คล่องเวสสะ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ศรีสยามการพิมพ์จำกัด (นิตยสาร iLike) ร่วมแถลงข่าว เรื่อง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมควบคุมโรค เปิดสัมมนาลดโรค 2559

นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข พร้อมนายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค และผู้บริหารจากกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรค ร่วมเปิดการสัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในหัวข้อ "ผนึกกำลัง เผชิญหน้าความท้าทาย สู่เป้าหมายลดโรคภัยอย่างยั่งยืน" อ่านต่อ…