ภาพข่าว: คร. ระดมสมองเสริมแผนเตรียมพร้อมป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

          กรมควบคุมโรค ประชุมปรึกษาหารือ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอดีตผู้บริหารกรมควบคุมโรค สรุปบทเรียนและประสบการณ์การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่ออันตรายที่ผ่านมา เช่น โรคซาร์ส โรคไข้หวัดนก เพื่อใช้ประโยชน์ในการเตรียมพร้อมป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในไทย ย้ำโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาติดต่อทางการสัมผัสเลือดน้ำเหลือง หรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วยหรือศพผู้ที่เสียชีวิตจากโรคนี้ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้รู้สถานการณ์และมีความเข้าใจที่ถูกต้องถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทรสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
          นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ว่า กรมควบคุมโรค ได้จัดประชุมปรึกษาหารือ ระดมสมอง รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เตือนภัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องเตือนภัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ตระหนัก แต่ไม่ตระหนก ในรายการโฮมรูม ช่วงเตือนภัย ที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส อ่านต่อ…

คร. ประกาศเตือนโรคที่มากับน้ำท่วม ทั้งโรคติดเชื้อ สัตว์มีพิษ จมน้ำ และไฟฟ้าดูด

เนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝนจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ อาจทำให้ฝนตกหนัก และเกิดน้ำท่วมฉลับพลันในบางพื้นที่ของประเทศไทย กรมควบคุมโรคจึงออกประกาศเตือนโรคที่มากับน้ำท่วมเพื่อให้ประชาชนระมัดระวังตนเองจากการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ รวมทั้งจัดการสิ่งแวดล้อมรอบบ้านไม่ให้เป็นแหล่งเพาะโรค อ่านต่อ…

ควบคุมโรคอุบลฯ ย้ำไม่พบผู้ป่วย“อีโบลา”ในไทย

ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ย้ำไม่พบผู้ป่วยอีโบลาในไทย พร้อมเฝ้าระวังเข้มด่านควบคุมโรค แนะประชาชนอย่าตระหนก แต่ควรติดตามข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง อ่านต่อ…

กรมควบคุมโรคตรวจเข้ม ผู้เดินทางผ่านด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

กรมควบคุมโรคเดินหน้าตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ ตรวจเข้มผู้เดินทางผ่านด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ สร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าไทยมีกระบวนการ วิธีการ ระบบงาน และบุคลากรที่มีความสามารถในด้านการเฝ้าระวัง อ่านต่อ…

กรม คร. จัดทำคำแนะนำสุขภาพผู้เดินทางข้ามพรมแดน 5 ภาษา

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคมีมาตรการการดำเนินการคัดกรองผู้เดินทางผ่านด่านควบคุมโรคติดเชื้อระหว่างประเทศ ทั้งด่านทางอากาศ ด่านทางเรือ และด่านทางบกทั้งรถยนต์ รถไฟ ผลการตรวจสุขภาพยังไม่พบผู้ป่วย กรมควบคุมโรคได้จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์คำแนะนำสุขภาพ อ่านต่อ…

กรม คร. ชี้การดำเนินงานตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ ช่วยกรองโรคติดต่อข้ามแดนได้

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ชี้กรมกฎอนามัยระหว่างประเทศ เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศสมาชิกขององค์การอนามัยโลกต้องถือปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ หรือความเสี่ยงด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศต่อผู้เดินทาง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มาตรการสาธารณสุขไทย ต้านภัยอีโบลา

นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และ พญ.จริยา แสงสัจจา ผอ.สถาบันบำราศนราดูร ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับมาตรการสาธารณสุขไทย ต้านภัยอีโบลา อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ติดตามความพร้อมการเฝ้าระวังโรคตามแนวชายแดน

นพ.บุญเลิศ ศักดิ์ชัยนานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค พร้อม พญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผอ. สคร.ที่ 6 ขอนแก่น นพ.อนุพงค์ สุจริยากุล ผอ.สคร. ที่ 4 ราชบุรี นพ.วิวรรธน์ ก่อวิริยกมล นายแพทย์สาธารณสุข จ.หนองคาย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: การป้องกันควบคุมโรคตามแนวชายแดน

พญ.วราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นพ.บุญเลิศ ศักดิ์ชัยนานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค พญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผอ. สคร.ที่ 6 ขอนแก่น อ่านต่อ…

กรมควบคุมโรค ทุ่มงบสืบสานพระราชปณิธานบูรณาการนิคมโนนสมบูรณ์ MOU ร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สืบสานพระราชปณิธานบูรณาการนิคมโรคเรื้อนโนนสมบูรณ์ จังหวัดขอนแก่น สู่ชุมชนทั่วไป ทุ่มงบเตรียมความพร้อมนิคม จัดพิธีลงนาม MOU ร่วมกับ กรมธนารักษ์ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อ่านต่อ…

คร. ชวนคนไทยสร้างค่านิยมใหม่ ใส่หน้ากากป้องกันโรคทุกครั้งเมื่อป่วย

กรมควบคุมโรค ชวนคนไทยสร้างค่านิยมใหม่ ด้วยการใส่หน้ากากป้องกันโรคทุกครั้ง เมื่อป่วยเป็นหวัดหรือโรคติดเชื้อทางเดินหายใจต่างๆ เพื่อสร้างวินัยที่ดีในการป้องกันโรคและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ชี้!!ปัจจุบันมีทั้งโรคติดต่อและโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจที่มีความรุนแรงมากขึ้น อ่านต่อ…

คร. รณรงค์ให้คนไทยใส่หน้ากากป้องกันโรค สร้างค่านิยมใหม่ ใส่ใจคนรอบข้าง

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมรณรงค์ให้คนไทยใส่หน้ากากป้องกันโรค สร้างค่านิยมใหม่ เมื่อป่วยเป็นหวัดหรือโรคติดเชื้อทางเดินหายใจอื่นๆ ให้ใส่หน้ากากป้องกันโรค เพื่อเป็นการแสดงความใส่ใจและห่วงใยต่อคนรอบข้าง หลังพบผู้ป่วยในปีนี้กว่า 4 หมื่นราย เสียชีวิต 56 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มหกรรมงานหน้ากากป้องกันโรค

นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นพ.สัญชัย ชาสมบัติ ผอ.สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ และ ผู้บริหารกรมควบคุมโรค ร่วมเปิดกิจกรรมงาน MASK FESTIVAL อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง

นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานด้านการควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงให้แก่ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 3.5 จันทบุรี อ่านต่อ…

กรมควบคุมโรค เดินเครื่องโครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข

กรมควบคุมโรค เดินเครื่องโครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข หลังพบข้อมูลโรคเรื้อรังเป็นปัญหาสำคัญที่บั่นทอนสุขภาพของวัยแรงงาน กว่าร้อยละ 32 ของวัยแรงงานเจ็บป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ร้อยละ 21 เป็นโรคเบาหวาน และร้อยละ 18 เป็นโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง และประมาณร้อยละ 2 อ่านต่อ…

กรมควบคุมโรค แถลงนโยบายยุติปัญหาเอดส์ ในไทย เน้นความยั่งยืนของการดำเนินงานฯ

นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้แถลงนโยบาย ยุติปัญหาเอดส์ในการประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ครั้งที่ 20 (20th International AIDS Conference) ณ กรุงเมลเบิร์น เครือรัฐออสเตรเลีย ในเวทีเสวนาหัวข้อ Together with Thailand: We can end AIDS epidemic in อ่านต่อ…

กรมควบคุมโรค เชิดชูสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดพิธีมอบโล่รางวัลสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2557 พร้อมเผยข้อมูลวัยแรงงานว่า 1 ใน 11 วัยแรงงานเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด ร้อยละ 32.4 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รางวัลสถานประกอบการปลอดโรค

นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย ดร.นพ.ปรีชา เปรมปรี ผอ.สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ดร.นพ.ภาณุวัฒน์ ปานเกตุ ผอ.สำนักโรคไม่ติดต่อ อ่านต่อ…