ภาพข่าว: รณรงค์เหล้าบุหรี่

          นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นพ. ภานุมาศ ญาณเวทย์สกุลรองอธิบดีกรมควบคุมโรค, นางมนัสนันท์ ลิมปวิทยากุล ผอ.สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและผู้บริหารสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกฎหมายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบหรี่ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัย บทลงโทษตามกฎหมาย และผลกระทบต่อสุขภาพตนเองและคนรอบข้าง ณ สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ กรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ…

กลุ่มวัยทำงาน เสี่ยง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และการบาดเจ็บ

นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและสนับสนุนเครือข่ายการทำงานด้านโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ว่า จากรายงานสถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2546 2556 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมควบคุมโรค เปิดประชุมวิชาการ

นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดประชุมวิชาการ เรื่อง การป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ในหัวข้อเปิดโลกทัศน์ความร่วมมืออาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมสู่อาเซียน อ่านต่อ…

กรมควบคุมโรค เผยเตรียมนำวัคซีนใหม่ 2 ชนิด คือ วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก และวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด มาให้บริการแก่เด็กไทย

วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2558) นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากที่ประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับการนำวัคซีนชนิดใหม่มาให้บริการแก่เด็กไทย โดยผลการประชุมมีข้อแนะนำในประเด็นสำคัญ 2 อ่านต่อ…

อธิบดี“โสภณ” นำชาวกรมควบคุมโรค พัฒนาเครือข่ายจริยธรรมควบคู่การดูแลสุขภาพในการทำงาน โดยยึดตามหลัก 3ส

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการสัมมนาเครือข่ายจริยธรรมกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เปิดยุทธศาสตร์ถุงยางอนามัยแห่งชาติ

นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค พญ.พรรณพิมล วิปุลากร โฆษกกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา โฆษกกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวการณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ อ่านต่อ…

กรมควบคุมโรคย้ำประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับข่าวการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ บี และ เอ แนะป้องกันตนเองได้ ด้วยการดูแลสุขภาพ มีสุขนิสัยที่ดี หมั่นล้างมือให้สะอาด

กรมควบคุมโรค เผยแม้ว่าช่วงนี้สภาพอากาศกำลังเปลี่ยนจากปลายฤดูหนาวเข้าสู่ต้นฤดูร้อน แต่ในบางพื้นที่ ยังมีอากาศหนาวเย็นและหมอกลงจัด ประชาชนอาจป่วยด้วยอาการไข้หวัดได้ง่าย แนะอย่าตื่นตระหนก กับข่าวการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ บี และ เอ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ฉีดวัคซีนคอตีบให้คนอายุ 20-50 ฟรี

นายแพทย์อำนวย กาจีนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์การให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบแก่ประชาชนกลุ่มอายุ 20-50 ปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อ่านต่อ…

ระวังอาบน้ำอุ่นจากเครื่องทำน้ำอุ่นไม่ได้มาตรฐาน เสี่ยงสูดแก๊สพิษเสียชีวิตปีละ 1-2 คน!!!

จากกรณีมีรายงานข่าวพบผู้เสียชีวิตในห้องน้ำในห้องน้ำขณะอาบน้ำในจังหวัดทางภาคเหนือ กรมควบคุมโรคร่วมกับเครือข่ายสอบสวน คาดเสียชีวิตจากการสูดแก๊สพิษ เช่น คาร์บอนมอนนอกไซต์ โพรเพน กรมควบคุมโรค เตือนประชาชน เพิ่มความระมัดระวังการอาบน้ำ จากเครื่องทำน้ำอุ่นที่ใช้พลังงานจากแก๊สหุงต้มที่ไม่ได้มาตรฐาน อ่านต่อ…

กรมควบคุมโรค เน้นย้ำดูแลอาหารในโรงเรียนและเข้าค่ายกิจกรรม ลดเสี่ยงโรคอาหารเป็นพิษ หลังครึ่งเดือนแรกของปีนี้ พบผู้ป่วยกว่า 4 พันรายแล้ว

นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคอาหารเป็นพิษ เกิดจากการรับประทานอาหารหรือน้ำที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย โดยพบว่ามีเชื้อที่ทำให้เกิดโรคอยู่หลายชนิด เช่น เชื้อคลอส ตริเดียม โบทูลินุม (Clostridium Botulinum food poisoning) เชื้อวิบริโอ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สร้างความตระหนัก

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิ์วัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯ กรมควบคุมโรค Dr.Yonas Tegegn WR,THAILAND Dr. Richard Brown องค์การอนามัยโลก (WHO) และ Ms.Shamila Sharma องค์การอนามัยโลก อ่านต่อ…

กรมคร. เข้มมาตรการควบคุมโรคมาลาเรียตามแนวชายแดน มุ่งสู่เป้าหมาย“กำจัดมาลาเรียให้หมดไปจากประเทศไทยภายในปี 2567” พร้อมขยายผลการใช้กล้องจุลทรรศน์เครือข่ายเวปแคมฯ รู้ผลเร็วใน 1 นาที

ที่อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ดร.นายแพทย์อนุพงค์ สุจริยากุล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 ราชบุรี และคณะผู้บริหาร อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ฉีดวัคซีนฟรี

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค และผู้บริหารจากกรมควบคุมโรค ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเปิดงานรณรงค์ คิ๊กออฟ… คนไทยป้องกันคอตีบได้ อ่านต่อ…

คร.จับมือกรมการปกครอง รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่

คร.จับมือกรมการปกครอง ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ 58 หลังสถิติชี้ชัด!! ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนยังคงรุนแรง สาเหตุสำคัญคือการเมาแล้วขับ เดินหน้าใช้ 4 มาตรการ ทั้งการป้องกันโดยใช้โครงสร้างอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ร่วมหาแนวทางลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่

นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมหารือกับ นายกฤษฏา บุญราช อธิบดีกรมการปกครอง และนายประดิษฐ์ ยมานันท์ รองอธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วยผู้บริหารจากกรมควบคุมโรค อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รมว.สธ. และ อุปทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ตรวจเลือดหาเชื้อเอดส์ ในวันเอดส์โลก

ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายดับเบิลยู แพทริค เมอร์ฟี (W. Patrick Murphy) อุปทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมด้วยนายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค อ่านต่อ…

กรมควบคุมโรคเตรียมออกประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้ขยายพื้นที่ข้อความคำเตือน จากเดิม 25 % เป็น 33.33% มีผลต้นเดือนธันวาคมนี้

นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ร้านขายของชำ ร้านสะดวกซื้อ สถานบันเทิง และร้านอาหาร เป็นสถานที่ที่นิยมซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากที่สุด เพราะหาซื้อได้สะดวก ดื่มง่าย กรมควบคุมโรคได้ดำเนินมาตรการต่างๆในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้มีประสิทธิภาพ อ่านต่อ…

กรมควบคุมโรคเผยผลโพล คนไทยเห็นว่าควรห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเทศกาลปีใหม่ ร้อยละ 81 และร้อยละ 88 เห็นว่าควรห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางสาธารณะ

วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2557) ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมแถลงผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อร่างอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 พร้อมด้วย นายณัฐพล แย้มฉิม ประธานดำเนินงานสวนดุสิตโพล อ่านต่อ…

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดงานสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ครั้งที่ 14 และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ครั้งที่ 1

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญร่วมงานสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ครั้งที่ 14 และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ครั้งที่ 1 ไม่ติด ไม่ตาย ไม่ตีตรา ร่วมยุติปัญหาเอดส์ และโรคทางเพศสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557 ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี อ่านต่อ…

กรมควบคุมโรค แนะใช้สารเคมีสูตรผสม เพิ่มประสิทธิภาพควบคุมยุง

กรมควบคุมโรค เผยผลเฝ้าระวังยุงดื้อต่อสารเคมีทั่วประเทศ พบยุงลายบ้านดื้อต่อสารเคมี ไซเพอร์มิทริน (สารที่นิยมใช้ในการกำจัดแมลง) ในระดับต่ำจนถึงระดับสูง พร้อมแนะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้สารเคมีตัวอื่นในกลุ่มไพรีทรอยด์ หรือใช้สูตรผสม เพื่อใช้กับเครื่องพ่นสารเคมีกำจัดยุง อ่านต่อ…