คร. ย้ำท่องเที่ยวหน้าร้อน ระวังโรคอาหารเป็นพิษ เน้นกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ

          กรมควบคุมโรค แนะประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปให้ดูแลสุขภาพตนเอง เนื่องจากสภาพอากาศร้อน เชื้อโรคเติบโตเร็ว เสี่ยงต่อการเกิดโรคอาหารเป็นพิษและโรคอุจจาระร่วง พร้อมเตือน 10 เมนูเสี่ยง ย้ำประชาชน กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ เพื่อดูแลสุขภาพตนเอง
          นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนเหมาะกับการเจริญเติบโตของเชื้อโรค โดยเฉพาะเชื้อแบคทีเรีย อาจทำให้เกิดการระบาดของโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ จึงอยากเตือนประชาชนให้ระมัดระวังความสะอาดของอาหารและน้ำดื่มเป็นพิเศษ เพื่อหลีกเลี่ยงจากโรคอาหารเป็นพิษ อุจจาระร่วง ระมัดระวังให้กินอาหารสะอาดปลอดภัยอยู่เสมอ ไม่ปรุงอาหารทิ้งไว้เป็นเวลานานก่อนนำไปให้ผู้บริโภค โดยเฉพาะอาหารประเภทที่มีกะทิเป็นส่วนประกอบจะ อ่านต่อ…

โรคพิษสุนัขบ้า ปัญหาที่ทุกคนต้องตระหนัก

โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อร้ายแรงป่วยแล้วตายทุกราย โรคพิษสุนัขบ้าเป็นภัยร้ายใกล้ตัว โดยเฉพาะผู้เลี้ยงสุนัข คนที่อยู่ในบ้านและเพื่อนบ้าน โดยผู้เลี้ยงสุนัขส่วนใหญ่ยังเข้าใจว่าเลี้ยงสุนัขอยู่ในบ้านไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนเพราะเลี้ยงดูอย่างดี ซึ่งเป็นความเข้าใจผิด อ่านต่อ…

กรมควบคุมโรค วอนลูกหลาน ใส่ใจสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุ

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ประชาชนจะเฉลิมฉลองกัน เนื่องจากมีช่วงวันหยุดยาว สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือปัญหาการละเลยการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งประเทศไทยมีจำนวนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีมากถึงร้อยละ 12.63 และประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็ว อ่านต่อ…

กรม คร. แถลงผลดีดีซีโพล ครั้งที่ 4 เผยช่วงหน้าร้อน ประชาชนกลัวการเจ็บป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง-อาหารเป็นพิษมากที่สุด

กรมควบคุมโรคเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโรคหรือดีดีซีโพล ครั้งที่ 4 เรื่องโรคและภัยสุขภาพจากการท่องเที่ยว ในกรณีโรคอาหารเป็นพิษ ผลสำรวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ กลัวการเจ็บป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง/อาหารเป็นพิษมากที่สุด อ่านต่อ…

มูลนิธิรักษ์ไทย ผนึกกำลัง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมเนื่องในวันวัณโรคสากล ปี 2557

มูลนิธิรักษ์ไทย ผนึกกำลังกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงองค์กรภาคีทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน จัดงาน เวิลด์ ทีบี เดย์ 2014: เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สืบสานพระเมตตาเพื่อเมืองไทยปลอดวัณโรค (World TB Day 2014) เนื่องในโอกาสวันวัณโรคสากลปี 2557 อีกทั้งเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฯ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เปิดงานนิทรรศการวันอนามัยโลก

นพ.ทรงยศ ชัยชนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.โยนาส เทจน์ ผอ.สำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เสวนา “ปฎิรูปการคุ้มครองสุขภาพคนไทย ยกเลิกแร่ใยหิน”

พญ.วราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองอธิบดี กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณาสุข ให้เกียรติเป็นประธานเปิดเสวนา ปฎิรูปการคุ้มครองสุขภาพคนไทย ยกเลิกแร่ใยหิน เพื่อให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้สังคมไทยใส่ใจสุขภาพ ปลอดภัยจากแร่ใยหิน จัดโดย สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ร่วมกับ อ่านต่อ…

DDC forum ครั้งที่ 2: กรม คร. ชี้มาตรการลดบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์ปีนี้

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุม DDC Forum ครั้งที่ 2 เรื่อง ย้อนรอยอุบัติเหตุ…ลดตายสงกรานต์ โดยเน้นใช้ 5 เสาหลัก กับ 4 มาตรการ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากปีใหม่สู่สงกรานต์หลังพบสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตในช่วงเทศกาลมีความคล้ายกันทุกปี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: 5 เสาหลัก 4 มาตรการ ลดตายช่วงสงกรานต์

นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นพ.นพพร ชื่นกลิ่น นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ ผอ.สำนักโรคไม่ติดต่อ นพ.สัญชัย ชาสมบัติ ผอ.สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ อ่านต่อ…

สธ. นำร่องรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ในกลุ่มอายุ 20-50 ปีเริ่มจังหวัดแรกที่มุกดาหาร เป้าหมาย 1.6 แสนคน

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค จัดกิจกรรมรณรงค์ให้วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบแก่ประชาชนกลุ่มอายุ 20 – 50 ปี ทั่วประเทศ นำร่องในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ในกลุ่มเป้าหมายประมาณ 1.6 แสนคน และจะขยายต่อในพื้นที่อื่นๆ หลังพบว่าในปี 2555 มีผู้ป่วยโรคคอตีบ จำนวน 63 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รณรงค์ให้วัคซีน dT

นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ผอ.สำนักโรคติดต่อทั่วไป ดร.ธวัชชัย ธรรมรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นพ.จิณณพิภัทร ชูปัญญา นพ.สสจ.มุกดาหาร นพ.ศุภชัย จรรยาผดุงพงศ์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ไข้หวัดใหญ่เอหรือบีร้ายกว่ากัน

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (กลาง) ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ ในรายการสโมสรสุขภาพ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท. อ่านต่อ…

กรมควบคุมโรคร่วมกับเครือข่ายจัดกิจกรรมรณรงค์เอ็กซ์เรย์ปอดผู้ขับขี่รถแท็กซี่ และรถโดยสารสาธารณะ “เร่งค้นหา รีบรักษาอย่างถูกต้อง ป้องกันวัณโรคดื้อยา”

กรมควบคุมโรคร่วมกับเครือข่ายจัดกิจกรรมรณรงค์เอ็กซ์เรย์ปอด เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 86 พรรษา ส่งรถเอ็กซ์เรย์ปอดเคลื่อนที่ออกตรวจสุขภาพปอดและค้นหาผู้ป่วยวัณโรค อ่านต่อ…

กรม คร. เน้นย้ำ กลุ่มเสี่ยงงดกิจกรรมนอกบ้านตอนเช้า สวมหน้ากากป้องกันลดเจ็บป่วยจากหมอกควัน

ภาวะหมอกควันในภาคเหนือของประเทศไทย ในวันที่ 14 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา พบค่า PM10 หรือ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก มีค่าสูงกว่าระดับมาตรฐานในบางพื้นที่ของ 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง แพร่ แม่ฮ่องสอน และ พะเยา อ่านต่อ…

เปิดงานวัน วัณโรคสากล

มูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกับ กรมควบคุมโรค รณรงค์ขจัดวัณโรคหมดจากไทย หลังพบข้อมูลองค์การอนามัยโลก สถานการณ์วัณโรคในไทยยังน่าห่วง ติดอันดับ 18 ใน22ประเทศที่มีผู้ป่วยสูงที่สูงถึงปีละ80,000 คน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: วันวัณโรคสากล

เมื่อเร็วๆนี้ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองอธิบดี กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดโครงการ เวิลด์ ทีบี เดย์ 2014 เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สืบสานพระเมตตาเพื่อเมืองไทยปลอดวัณโรค อ่านต่อ…

งาน “เวิลด์ ทีบี เดย์ 2014: เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สืบสานพระเมตตาเพื่อเมืองไทยปลอดวัณโรค”

มูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดงาน เวิลด์ ทีบี เดย์ 2014: เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา สืบสานพระเมตตาเพื่อเมืองไทยปลอดวัณโรค เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฯ มีพระชนมายุ 86 พรรษา และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและรับทราบพระราชกรณียกิจด้านวัณโรค อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ตรวจสุขภาพปอด

นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นพ.เฉวตสรร นามวาท ผอ.สำนักวัณโรค นพ.สัญชัย ชาสมบัติ ผอ.สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ นายสุชาติ กันนิ่ม ผอ.การท่าอากาศยานดอนเมือง อ่านต่อ…

กรม คร. เตือน ปปช. กินอาหารทะเลดิบๆ สุกๆ ระวังโรคอาหารเป็นพิษ

โรคอาหารเป็นพิษพบได้ทั่วโลก การระบาดมักเกิดจากการบริโภคอาหารทะเลที่ปรุงไม่สุกและน้ำที่ปนเปื้อน ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงเดือนที่อบอุ่นของปี สำหรับประเทศไทยอัตราป่วยโรคอาหารเป็นพิษมีแนวโน้มสูงขึ้นมีรายงานระบุเชื้อก่อโรคได้เพียงร้อยละ 0.1-6 อ่านต่อ…

กรม คร. จัดประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ ประจำปี 2557 พร้อมประกาศ 59 รางวัลบุคคล หน่วยงาน และเครือข่าย ด้านการป้องกันควบคุมโรคดีเด่น

นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่ากรมควบคุมโรคได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยพระองค์ท่านจะเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ ประจำปี อ่านต่อ…