ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง

          นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานด้านการควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงให้แก่ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 3.5 จันทบุรีโดยมี นพ.สมัย กังสวร ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี และเจ้าหน้าที่ ศตม.ให้การต้อนรับ ที่ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 3.5 จ.จันทบุรี

อ่านต่อ…

กรมควบคุมโรค เดินเครื่องโครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข

กรมควบคุมโรค เดินเครื่องโครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข หลังพบข้อมูลโรคเรื้อรังเป็นปัญหาสำคัญที่บั่นทอนสุขภาพของวัยแรงงาน กว่าร้อยละ 32 ของวัยแรงงานเจ็บป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ร้อยละ 21 เป็นโรคเบาหวาน และร้อยละ 18 เป็นโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง และประมาณร้อยละ 2 อ่านต่อ…

กรมควบคุมโรค แถลงนโยบายยุติปัญหาเอดส์ ในไทย เน้นความยั่งยืนของการดำเนินงานฯ

นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้แถลงนโยบาย ยุติปัญหาเอดส์ในการประชุมนานาชาติเรื่องโรคเอดส์ครั้งที่ 20 (20th International AIDS Conference) ณ กรุงเมลเบิร์น เครือรัฐออสเตรเลีย ในเวทีเสวนาหัวข้อ Together with Thailand: We can end AIDS epidemic in อ่านต่อ…

กรมควบคุมโรค เชิดชูสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดพิธีมอบโล่รางวัลสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2557 พร้อมเผยข้อมูลวัยแรงงานว่า 1 ใน 11 วัยแรงงานเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด ร้อยละ 32.4 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รางวัลสถานประกอบการปลอดโรค

นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย ดร.นพ.ปรีชา เปรมปรี ผอ.สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ดร.นพ.ภาณุวัฒน์ ปานเกตุ ผอ.สำนักโรคไม่ติดต่อ อ่านต่อ…

สธ. จับมือภาคีเครือข่าย เปิดศูนย์ประสานงานเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย รวมถึงองค์กรภาคเอกชน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เปิดศูนย์สุขภาพหนึ่งเดียว

นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ คุณเตือนใจ นุชดำรงค์ ผอ.สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช พญ.ชุลีพร จิระพงษา ผอ.ฝ่ายไทย ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ อ่านต่อ…

กรมควบคุมโรค ร่วมมือ คมนาคมฯ นำร่องมาตรการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ในยานพาหนะสาธารณะ ช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้

กรมควบคุมโรคจับมือกระทรวงคมนาคมเดินหน้ารณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในยานพาหนะสาธารณะทุกชนิด นำร่องเทศกาลเข้าพรรษานี้ หลังผลสำรวจ DDC Poll ชี้ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้มีมาตรการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โดยร้อยละ 73.62 ต้องการให้มีข้อบังคับให้ผู้โดยสารในยานพาหนะสาธารณะทุกชนิดทั้งเครื่องบิน รถไฟฟ้า อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ผลงานดีเด่นระดับชาติ

นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อม พญ.วราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พญ.หรรษา รักษาคม รอง ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก พญ.จริยา แสงสัจจา ผอ.สถาบันบำราศนราดูร ร.ต.อ.พยนต์ สถานการณ์ อ่านต่อ…

กรมควบคุมโรค ร่วมมือ กระทรวงคมนาคม รณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ในยานพาหนะสาธารณะ

เนื่องจากขณะนี้มีฝนตกในหลายพื้นที่ ทำให้อากาศชื้น เชื้อโรคเพิ่มจำนวนได้ดี ก่อให้เกิดการระบาดของโรคติดต่อต่างๆ ได้ดี เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งฤดูฝนจะเป็นช่วงเริ่มต้นการระบาดในรอบที่ 2 ของโรคไข้หวัดใหญ่ ในแต่ละปี และคาดว่าในปีนี้จะมีผู้ป่วย ปอดอักเสบรุนแรง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มอบชุดป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยนายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารจากกรมควบคุมโรคและกระทรวงคมนาคม ร่วมภาพหลังมอบชุดป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ อ่านต่อ…

เข้าพรรษานี้กรมควบคุมโรค ชูแนวคิดพัฒนาบุคลากรกรมฯเป็นต้นแบบสุขภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงโรคเรื้อรัง

นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวในงานการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคเรื้อรังแก่บุคลากรของกรมควบคุมโรคว่า โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมองและโรคมะเร็ง เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรควิถีชีวิตที่ยังคงเป็นปัญหาสุขภาพสำหรับคนไทย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เข้าพรรษา ลดเสี่ยง สร้างบุญ

นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อม นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.นพพร ชื่นกลิ่น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พญ.วราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค อ่านต่อ…

กรมควบคุมโรคเผยผลสำรวจ (ดีดีซีโพล) เข้าพรรษาปีนี้ชายไทยตั้งใจงดเหล้าถึงร้อยละ 70

นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยภายหลังแถลงข่าวการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี 2557 ว่าตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 เป็นต้นมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติประกาศให้วันเข้าพรรษา เป็น วันงดดื่มสุราแห่งชาติ อ่านต่อ…

สธ. ชี้วิธีการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในห้างสรรพสินค้า

ขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน อากาศเย็นและชื้น เอื้อต่อการเจริญของเชื้อโรคต่างๆ โรคที่มีแนวโน้มระบาดในฤดูฝนปีนี้ คือ โรคมือ เท้า ปาก โรคนี้แม้จะพบได้ตลอดปี แต่คาดจะสูงสุดในเดือนกรกฎาคม ขอให้เน้นการรักษาความสะอาด ห้องน้ำห้องส้วม วัสดุอุปกรณ์ เครื่องเล่นต่างๆ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ในห้าง

นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อม นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ผอ.สำนักโรคติดต่อทั่วไป ดร.นพ.โสภณ เอี่อมศิริถาวร อ่านต่อ…

สธ.จัดรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2557

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ร่วมกับภาคีเครือข่าย แถลงข่าวการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2557 พร้อมเผยผลการสำรวจทัศนคติความคิดเห็นของประชาชน ABAC Poll และ DDC Poll (ดีดีซีโพล) พบว่าคนไทยรับรู้ว่ากฎหมายห้ามขายสุราวันสำคัญทางศาสนาถึงร้อยละ 91.40 และชายไทยร้อยละ 70.52 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: วันงดดื่มสุราแห่งชาติ

นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยพระครูปลัดสัมพิพัฒนปัญญาจารย์ ผู้แทนด้านศาสนา ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อ่านต่อ…

คร. ชูเมืองจันท์นำร่องป้องกันโรคมือ เท้า ปากใน ศูนย์เด็กเล็กและชุมชน

กรมควบคุมโรค (คร.) ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี รณรงค์ป้องกันโรคมือ เท้า ปากในศูนย์เด็กเล็กและชุมชน ในช่วงเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน เพราะเป็นช่วงที่มีการเกิดและการระบาดของโรคดังกล่าว เด็กมักจะอยู่รวมกันในอาคารเป็นส่วนใหญ่มีการทำกิจกรรมและการเล่นของเล่นร่วมกันมากขึ้น อ่านต่อ…

คร. รณรงค์ใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย Sex รอบคอบ ตอบ OK

ที่ App Arena Pub รัชดาซอย 8 กรุงเทพฯ นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรคมอบหมายให้นายแพทย์สุเมธ องค์วรรณดี ผู้อำนวยการสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค เปิดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมภาพลักษณ์ถุงยางอนามัยในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย อ่านต่อ…