สธ.ร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่างแผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ 5 ปี เสนอ ครม. ตั้งเป้าลดอัตราป่วยรายใหม่ให้เหลือ 12% ต่อปี จากเดิมลดปีละ 2.7%

          วันนี้ (10 พฤษภาคม 2559) นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วัณโรคยังเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญของประเทศไทย โดยในปี 2559 นี้ องค์การอนามัยโลกจัดให้ประเทศไทยเป็น 1 ใน 14 ประเทศที่มีปัญหาวัณโรค
          โดยคาดการณ์ว่าในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 120,000 ราย และเสียชีวิตปีละ 12,000 ราย ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ปัญหาวัณโรคดื้อยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยคาดประมาณปีละ 2,000 ราย ส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายด้านการดูแลผู้ป้วย ซึ่งผู้ป่วยวัณโรคดื้อยารุนแรงมีค่าใช้จ่ายสูงถึงประมาณ 1.2 ล้านบาทต่อคน เป็นต้น ถึงแม้ว่าที่ผ่านมามีการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมวัณโรคอย่างต่อเนื่อง แต่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีผู้สูงอายุมากขึ้น มีการเคลื่อนย้ายแรงงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้กาจำนวนผ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เปิดอบรมซอฟต์แวร์ “ทันระบาด”

นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานพิธีเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดชุดซอฟต์แวร์"ทันระบาด" (TanRaBad Software Suite) ชุดซอฟต์แวร์นี้เป็นเครื่องมือสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่ทันสมัยสามารถประมวลผลให้ทราบทันที ที่โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต อ่านต่อ…

ภาพข่าว: แพทย์ผิวหนังเตือนเฝ้าระวัง AEC: โรคผิวหนังไร้พรมแดน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ รศ.นพ.นภดล นพคุณ นายกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย (คนกลาง)เป็นประธานในการเปิดงานแถลงข่าว AEC: โรคผิวหนังไร้พรมแดน โดยได้รับเกียรติจาก นพ.กฤษฎา มโหทาน นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (ที่ 4 จากซ้าย) , พญ.รัตติยา เตชะขจรเกียรติ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เปิดสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษาแห่งแรกในไทย

นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย, รศ.นพ.พรเทพ จันทวานิช ผู้แทนคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, นพ.โยธิน เบญจวัง ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมควบคุมโรคเร่งรณรงค์

กรมควบคุมโรคเร่งรณรงค์ "ค้นให้พบ จบด้วยหาย" "รวมพลัง ยุติ วัณโรค" "รู้เร็ว รักษาหาย ไม่แพร่กระจาย"นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค (ตรงกลาง)ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "เดินหน้าประเทศไทย ต่อต้าน รณรงค์วันวัณโรคสากลปี 2559" พร้อมด้วย แพทย์หญิงภาวินี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: แถลงข่าววันวัณโรคสากล

นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อม พญ.ภาวิณี รุ่งทนต์กิจ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, พล.อ.ท.นพ.มานพ จิตต์จรัส รองประธานกรรมการกลาง สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, Dr. Daniel Kertesz ผู้แทนองค์การอนามัยโลก ประจำประเทศไทย, นางจิตรา ธรรมบริสุทธิ์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมควบคุมโรค เปิดคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวภาคเหนือ

เปิดคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวภาคเหนือนายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานพิธีเปิดคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวศรีดอนไชย จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์วัณโรคที่ 1 เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: แถลงข่าวป้องกันเด็กจมน้ำ

นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานแถลงข่าวรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ "ปิดล็อค…เด็กจมน้ำตายต้องเท่ากับศูนย์" พร้อมเปิดกิจกรรมรณรงค์และเยี่ยมชมจุดสาธิตมาตรการการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ผ่านมา อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมควบคุมโรค เราเป็นเพื่อนกันได้

นพ.สมบัติ แทนประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยนายจอน อึ้งภากรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์, Dr.Tatiana Shoumilina UNAIDS, นพ.สุเมธ องค์วรรณดี ผู้อำนวยการสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติอต่อทางเพศสัมพันธ์, นายวชิรวิชญ์ ไพศาลกุลวงศ์(ออกัส) ดารา/นักแสดง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มอบโล่สถานประกอบการผ่านการประเมินระดับประเทศ

นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข พร้อมมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่สถานประกอบการที่ผ่านการประเมินระดับประเทศ 68 แห่ง ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ฯ กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ…

กรมควบคุมโรค และภาคีเครือข่าย สานพลังยุติการเลือกปฏิบัติผู้ติดเชื้อเอชไอวี เน้นเอดส์ไม่ติดง่าย…เราอยู่ร่วมกันได้เป็นเพื่อนกันได้

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 ที่โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ นายแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค พร้อมด้วยนายจอน อึ้งภากรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์, Dr.Tatiana Shoumilina UNAIDS, นายวชิรวิชญ์ ไพศาลกุลวงศ์(ออกัส) ดารา/นักแสดง และนายอนันต์ อ่านต่อ…

สธ. ตั้งเป้ายกระดับการควบคุมโรคมาลาเรีย เป็นการกำจัดโรค ชี้!!ภายใน10ปี ไทยต้องไม่มีอำเภอที่มีการแพร่เชื้อเกิดขึ้นในพื้นที่ของตัวเอง และองค์การอนามัยโลกให้การรับรองเป็นเขตปลอดโรคมาลาเรียภายในปี2569

นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรคลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมาลาเรียที่อำเภอแม่สอดและอำเภอท่าสองยาง จ.ตากและกล่าวว่าโรคมาลาเรียยังถือว่ายังเป็นปัญหาด้านสุขภาพที่สำคัญ จากรายงานขององค์การอนามัยโลก(WHO) ทั่วโลกมีคนป่วยโรคมาลาเรียประมาณ 214 ล้านราย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: อธิบดีกรมควบคุมโรคนำคณะสื่อดูงานควบคุมมาลาเรีย

นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมคณะผู้บริหารจากกรมควบคุมโรค นำคณะสื่อมวลชนร่วมศึกษาดูงานการป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรียแบบบูรณาการเชิงรุกในพื้นที่ชายแดน ณ โรงเรียนตชด. จุฬา-ธรรมศาสตร์3 อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก อ่านต่อ…

ภาพข่าว: MOU 14 องค์กร ดูแลสุขภาพแรงงานนอกระบบ

นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย ภาคีเครือข่าย ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในงาน ประชุม " สุขภาพความปลอดภัยของแรงงานนอกระบบสู่คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจที่ดี" และพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) "ในการส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ สำหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบ" ณ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เดินหน้ายุทธศาสตร์ถุงยางอนามัยแห่งชาติ

นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยนพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย, ดร.วาสนา อิ่มเอม ผู้ช่วยผู้แทนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ(UNFPA) และคุณสาธิดา คล่องเวสสะ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ศรีสยามการพิมพ์จำกัด (นิตยสาร iLike) ร่วมแถลงข่าว เรื่อง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมควบคุมโรค เปิดสัมมนาลดโรค 2559

นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข พร้อมนายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค และผู้บริหารจากกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรค ร่วมเปิดการสัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในหัวข้อ "ผนึกกำลัง เผชิญหน้าความท้าทาย สู่เป้าหมายลดโรคภัยอย่างยั่งยืน" อ่านต่อ…

กรมควบคุมโรค ร่วมกับ อสม.ต่างด้าว เร่งค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ ป้องกันควบคุมโรคเรื้อนในประชากรต่างด้าว

นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวหลังจากการเป็นประธานเปิดกิจกรรม "16 มกรา วันราชประชาสมาสัย เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี แห่งการครองราชย์" และมอบสื่อรณรงค์โรคเรื้อนภาษาต่างด้าวแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสมุทรปราการ ว่า จากพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานในปี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมควบคุมโรค มอบสื่อรณรงค์โรคเรื้อนภาษาต่างด้าว

นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมนายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ผู้บริหารกรมควบคุมโรค และคณะกรรมการมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเปิดกิจกรรม "16 มกรา วันราชประชาสมาสัย เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี แห่งการครองราชย์" อ่านต่อ…

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพปี 2559 คาดไข้เลือดออกยังแรงจะพบผู้ป่วยถึง 1.6 แสนราย และไข้หวัดใหญ่กว่า 7.2 หมื่นราย ย้ำต้องเฝ้าระวังพิเศษใน 5 โรคและ 4 ภัยสุขภาพ โดยกำชับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคทั้ง 13 แห่งทั่วประเทศ เฝ้าดูแลสุขภาพประชาชน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พยากรณ์โรคที่ต้องจับตามองและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในปี 2559 มี 5 โรคที่สำคัญ ได้แก่ ไข้เลือดออก อหิวาตกโรค ไข้หวัดใหญ่ โรคมือ เท้า ปาก และโรคไข้กาฬหลังแอ่น ส่วนภัยสุขภาพ 4 เรื่อง ได้แก่ ภัยจากเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส เด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: คร.เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินเขตสุขภาพที่ 7(ศูนย์ EOC)

นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เขตสุขภาพที่ 7 หรือศูนย์ EOC (Emergency Operations Center) ระดับเขต ที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นแห่งแรกที่มีหน่วยงานรองรับ EOC เป็นรูปธรรม ทั้งอาคารสถานที่และระบบงาน โดยมีบทบาทตรวจจับเฝ้าระวังสิ่งผิดปกติ วิเคราะห์ อ่านต่อ…