ภาพข่าว: ชาว สธ. รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ใน สธ.

          นพ.ไชยรัตน์ เตชะไตรศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค นำเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรครณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ สธ. หรือผู้ใช้รถใช้ถนน สวมหมวกนิรภัย 100% ภายในกระทรวงสาธารณสุข ตามนโยบาย นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค เพื่อก้าวสู่องค์กรต้นแบบ และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ที่ กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ผ่านมา
อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เปิดประชุมดูแลสุขภาพคนคัดแยกขยะ

นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในประชาชนและคนทำงานคัดแยกและรีไซเคิลขยะในพื้นที่เสี่ยง 8 จังหวัด ตามนโยบายรัฐบาล อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สธ.ตรวจเยี่ยมความพร้อม รพ.รับมือเมอร์ส

ศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ และคณะ ตรวจเยี่ยมความพร้อมระบบการดูแลรักษาและมาตรการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล อ่านต่อ…

ภาพข่าว: แถลงข่าวรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก และหนุน กม.บุหรี่ใหม่

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค ดร.ริชาร์ด บราวน์ รักษาการผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมควบคุมโรค ดีดีซีโพลโรคอาหารเป็นพิษและอุจจาระร่วง

นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการแถลงข่าวผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ดีดีซีโพล(DDC Poll) และการเสวนา DDC Forum เรื่องโรคอาหารเป็นพิษและโรคอุจจาระร่วง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สธ.รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน ไข้หวัดใหญ่

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค, นพ.ริชชาร์ด บราวน์ ผู้แทน WHO ประจำประเทศไทย, นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สปสช., ศ.คลินิกพญ.วิบูลพรรณ ฐิตะดิลก อ่านต่อ…

ภาพข่าว: คร.แถลงผลงาน 6 เดือน

นพ.สมบัติ แทนประเสริฐสุข นายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค เป็นผู้แทนกรมควบคุมโรคแถลงผลงานเด่นรอบ 6 เดือนตั้งแต่ 12 กันยายน 2557 – 12 มีนาคม 2558 คือ 1. การจัดการโรคติดต่อและภัยคุกคามด้านสุขภาพ ที่สามารถตั้งทีมประเมินสถานการณ์ระดับเขตและระดับจังหวัด อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รณรงค์เหล้าบุหรี่

นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นพ. ภานุมาศ ญาณเวทย์สกุลรองอธิบดีกรมควบคุมโรค, นางมนัสนันท์ ลิมปวิทยากุล ผอ.สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและผู้บริหารสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ อ่านต่อ…

กลุ่มวัยทำงาน เสี่ยง โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และการบาดเจ็บ

นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและสนับสนุนเครือข่ายการทำงานด้านโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ว่า จากรายงานสถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2546 2556 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมควบคุมโรค เปิดประชุมวิชาการ

นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดประชุมวิชาการ เรื่อง การป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ในหัวข้อเปิดโลกทัศน์ความร่วมมืออาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมสู่อาเซียน อ่านต่อ…

กรมควบคุมโรค เผยเตรียมนำวัคซีนใหม่ 2 ชนิด คือ วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก และวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด มาให้บริการแก่เด็กไทย

วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2558) นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากที่ประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับการนำวัคซีนชนิดใหม่มาให้บริการแก่เด็กไทย โดยผลการประชุมมีข้อแนะนำในประเด็นสำคัญ 2 อ่านต่อ…

อธิบดี“โสภณ” นำชาวกรมควบคุมโรค พัฒนาเครือข่ายจริยธรรมควบคู่การดูแลสุขภาพในการทำงาน โดยยึดตามหลัก 3ส

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้นายแพทย์นพพร ชื่นกลิ่น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการสัมมนาเครือข่ายจริยธรรมกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เปิดยุทธศาสตร์ถุงยางอนามัยแห่งชาติ

นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค พญ.พรรณพิมล วิปุลากร โฆษกกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา โฆษกกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวการณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ อ่านต่อ…

กรมควบคุมโรคย้ำประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับข่าวการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ บี และ เอ แนะป้องกันตนเองได้ ด้วยการดูแลสุขภาพ มีสุขนิสัยที่ดี หมั่นล้างมือให้สะอาด

กรมควบคุมโรค เผยแม้ว่าช่วงนี้สภาพอากาศกำลังเปลี่ยนจากปลายฤดูหนาวเข้าสู่ต้นฤดูร้อน แต่ในบางพื้นที่ ยังมีอากาศหนาวเย็นและหมอกลงจัด ประชาชนอาจป่วยด้วยอาการไข้หวัดได้ง่าย แนะอย่าตื่นตระหนก กับข่าวการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ บี และ เอ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ฉีดวัคซีนคอตีบให้คนอายุ 20-50 ฟรี

นายแพทย์อำนวย กาจีนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์การให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบแก่ประชาชนกลุ่มอายุ 20-50 ปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อ่านต่อ…

ระวังอาบน้ำอุ่นจากเครื่องทำน้ำอุ่นไม่ได้มาตรฐาน เสี่ยงสูดแก๊สพิษเสียชีวิตปีละ 1-2 คน!!!

จากกรณีมีรายงานข่าวพบผู้เสียชีวิตในห้องน้ำในห้องน้ำขณะอาบน้ำในจังหวัดทางภาคเหนือ กรมควบคุมโรคร่วมกับเครือข่ายสอบสวน คาดเสียชีวิตจากการสูดแก๊สพิษ เช่น คาร์บอนมอนนอกไซต์ โพรเพน กรมควบคุมโรค เตือนประชาชน เพิ่มความระมัดระวังการอาบน้ำ จากเครื่องทำน้ำอุ่นที่ใช้พลังงานจากแก๊สหุงต้มที่ไม่ได้มาตรฐาน อ่านต่อ…

กรมควบคุมโรค เน้นย้ำดูแลอาหารในโรงเรียนและเข้าค่ายกิจกรรม ลดเสี่ยงโรคอาหารเป็นพิษ หลังครึ่งเดือนแรกของปีนี้ พบผู้ป่วยกว่า 4 พันรายแล้ว

นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคอาหารเป็นพิษ เกิดจากการรับประทานอาหารหรือน้ำที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย โดยพบว่ามีเชื้อที่ทำให้เกิดโรคอยู่หลายชนิด เช่น เชื้อคลอส ตริเดียม โบทูลินุม (Clostridium Botulinum food poisoning) เชื้อวิบริโอ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สร้างความตระหนัก

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิ์วัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯ กรมควบคุมโรค Dr.Yonas Tegegn WR,THAILAND Dr. Richard Brown องค์การอนามัยโลก (WHO) และ Ms.Shamila Sharma องค์การอนามัยโลก อ่านต่อ…

กรมคร. เข้มมาตรการควบคุมโรคมาลาเรียตามแนวชายแดน มุ่งสู่เป้าหมาย“กำจัดมาลาเรียให้หมดไปจากประเทศไทยภายในปี 2567” พร้อมขยายผลการใช้กล้องจุลทรรศน์เครือข่ายเวปแคมฯ รู้ผลเร็วใน 1 นาที

ที่อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ดร.นายแพทย์อนุพงค์ สุจริยากุล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 ราชบุรี และคณะผู้บริหาร อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ฉีดวัคซีนฟรี

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค และผู้บริหารจากกรมควบคุมโรค ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเปิดงานรณรงค์ คิ๊กออฟ… คนไทยป้องกันคอตีบได้ อ่านต่อ…