ภาพข่าว: เดินหน้ายุทธศาสตร์ถุงยางอนามัยแห่งชาติ

          นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยนพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย, ดร.วาสนา อิ่มเอม ผู้ช่วยผู้แทนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ(UNFPA) และคุณสาธิดา คล่องเวสสะ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ศรีสยามการพิมพ์จำกัด (นิตยสาร iLike) ร่วมแถลงข่าว เรื่อง ยุทธศาสตร์ถุงยางอนามัยแห่งชาติ พ.ศ.2558–2562 "Public-Private Partnership เพื่อรักปลอดภัย" ที่โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ผ่านมา
 
อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมควบคุมโรค เปิดสัมมนาลดโรค 2559

นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข พร้อมนายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค และผู้บริหารจากกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรค ร่วมเปิดการสัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในหัวข้อ "ผนึกกำลัง เผชิญหน้าความท้าทาย สู่เป้าหมายลดโรคภัยอย่างยั่งยืน" อ่านต่อ…

กรมควบคุมโรค ร่วมกับ อสม.ต่างด้าว เร่งค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ ป้องกันควบคุมโรคเรื้อนในประชากรต่างด้าว

นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวหลังจากการเป็นประธานเปิดกิจกรรม "16 มกรา วันราชประชาสมาสัย เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี แห่งการครองราชย์" และมอบสื่อรณรงค์โรคเรื้อนภาษาต่างด้าวแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสมุทรปราการ ว่า จากพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานในปี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมควบคุมโรค มอบสื่อรณรงค์โรคเรื้อนภาษาต่างด้าว

นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมนายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ผู้บริหารกรมควบคุมโรค และคณะกรรมการมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเปิดกิจกรรม "16 มกรา วันราชประชาสมาสัย เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี แห่งการครองราชย์" อ่านต่อ…

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพปี 2559 คาดไข้เลือดออกยังแรงจะพบผู้ป่วยถึง 1.6 แสนราย และไข้หวัดใหญ่กว่า 7.2 หมื่นราย ย้ำต้องเฝ้าระวังพิเศษใน 5 โรคและ 4 ภัยสุขภาพ โดยกำชับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคทั้ง 13 แห่งทั่วประเทศ เฝ้าดูแลสุขภาพประชาชน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พยากรณ์โรคที่ต้องจับตามองและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในปี 2559 มี 5 โรคที่สำคัญ ได้แก่ ไข้เลือดออก อหิวาตกโรค ไข้หวัดใหญ่ โรคมือ เท้า ปาก และโรคไข้กาฬหลังแอ่น ส่วนภัยสุขภาพ 4 เรื่อง ได้แก่ ภัยจากเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส เด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: คร.เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินเขตสุขภาพที่ 7(ศูนย์ EOC)

นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เขตสุขภาพที่ 7 หรือศูนย์ EOC (Emergency Operations Center) ระดับเขต ที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นแห่งแรกที่มีหน่วยงานรองรับ EOC เป็นรูปธรรม ทั้งอาคารสถานที่และระบบงาน โดยมีบทบาทตรวจจับเฝ้าระวังสิ่งผิดปกติ วิเคราะห์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: คร.แถลงข่าวการพยากรณ์และเฝ้าระวังโรค-ภัยสุขภาพปี 2559

นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมควบคุมโรค ร่วมแถลงข่าว สรุปสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพปี 2558 และพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพปี 2559 มี 5 โรคที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ไข้เลือดออก อหิวาตกโรค ไข้หวัดใหญ่ โรคมือ เท้า ปาก และโรคไข้กาฬหลังแอ่น รวมทั้งภัยสุขภาพ 4 เรื่อง อ่านต่อ…

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพปี 2559 คาดไข้เลือดออกยังแรงจะพบผู้ป่วยถึง 1.6 แสนราย

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพปี 2559 คาดไข้เลือดออกยังแรงจะพบผู้ป่วยถึง 1.6 แสนราย และไข้หวัดใหญ่กว่า 7.2หมื่นราย ย้ำต้องเฝ้าระวังพิเศษใน 5 โรคและ 4 ภัยสุขภาพ โดยกำชับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคทั้ง 13 แห่งทั่วประเทศ เฝ้าดูแลสุขภาพประชาชนกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อ่านต่อ…

กระทรวงสาธารณสุขจับมือกระทรวงคมนาคม แจกอุปกรณ์ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่บนยานพาหนะสารสาธารณะรับเทศกาลปีใหม่

นายแพทย์อำนวย กาจีนะอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พร้อมผู้บริหารจากกรมควบคุมโรค มอบชุดรณรงค์ป้องกันไข้หวัดใหญ่ในยานพาหนะสาธารณะแก่กระทรวงคมนาคมรับเทศกาลปีใหม่ โดยมีนางสาวสุวรรณา คล้ายทับทิม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นผู้แทนรับมอบ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: อธิบดีกรมควบคุมโรคตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จ.สกลนคร

นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ,นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนครและคณะผู้บริหาร ร่วมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: หารือป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อภูมิภาคอาเซียน

หารือป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อภูมิภาคอาเซียน : นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดี ผู้บริหารกรมควบคุมโรค และคณะทำงานจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในงาน ประชุมหารือด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อในภูมิภาคอาเซียน อ่านต่อ…

กรมควบคุมโรค หนุนเครือข่ายภาคประชาชนใช้หลัก 3เก็บ “เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ” จัดการสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

วันนี้(27 พฤศจิกายน 2558)นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ที่ยังพบผู้ป่วยในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และตัวเมืองใหญ่ๆ ประกอบกับในบางพื้นที่ยังมีฝนตก ทำให้เกิดน้ำขังตามภาชนะต่างๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย อ่านต่อ…

กรมควบคุมโรคเดินเคาะประตูบ้าน ร่วมกับ กทม. แนะหลัก 3 เก็บ เป็นแนวทางป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน

ได้แก่ 1.เก็บบ้านให้สะอาด 2. เก็บน้ำและปิดฝาให้มิดชิด ไม่ให้ยุงลายลงไปวางไข่ และ 3.เก็บขยะเศษภาชนะรอบบ้านและในชุมชน เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่อง พร้อมชูคันนายาวเป็นชุมชนต้นแบบที่มีความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันไข้เลือดออกวันนี้ (22 พฤศจิกายน 2558) ที่ชุมชนในซอยรามอินทรา 69 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รวมพลังรณรงค์ต้านภัยไข้เลือดออกในชุมชน

นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อม ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ประธานคณะกรรมการการสาธารณสุข สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นางอุดมพร พัฒนโกวิท ผู้อำนวยการเขตคันนายาว และร้อยเอกสมภพ พงษ์คีรี ร.12 พัน 3 รอ. โรงเรียน อสส. ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งดารานักแสดงกลุ่มเพื่อนปอ และสื่อมวลชน อ่านต่อ…

กรมควบคุมโรค ร่วมกับ กทม.ลงพื้นที่ชุมชนรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก

กรมควบคุมโรคเดินเคาะประตูบ้าน ร่วมกับ กทม. แนะหลัก 3 เก็บ เป็นแนวทางป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ได้แก่ 1.เก็บบ้านให้สะอาด 2. เก็บน้ำและปิดฝาให้มิดชิด ไม่ให้ยุงลายลงไปวางไข่ และ 3.เก็บขยะเศษภาชนะรอบบ้านและในชุมชน เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่อง อ่านต่อ…

1 ธ.ค. นี้ เริ่มเสริมวัคซีนโปลิโอชนิดฉีด สคร. 12 สงขลา ชวนนำบุตรหลานรับวัคซีนครบตามเกณฑ์

ดร.นายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จากการที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO แนะนำให้ทุกประเทศใช้วัคซีนโปลิโอชนิดฉีด ก่อนสิ้นปี 2558 และกำหนดให้โรงงานหยุดผลิตวัคซีนเดิมชนิดกินรวม 3 สายพันธุ์ ในเดือนเมษายน 2559 เนื่องจากพบว่า วัคซีนโปลิโอชนิดกินรวม 3 อ่านต่อ…

กรมควบคุมโรค ร่วมกับ กทม. ตรวจเยี่ยมการเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของ สคร.ที่ 13 เพื่อแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ

นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรคได้รับความร่วมมือจากจากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร บูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกโดยเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร โดยได้สั่งการให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 13 กรุงเทพมหานคร เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เปิดมหกรรมอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี

นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดีครั้งที่ 34 พร้อมด้วย รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว หัวหน้าโครงการ CASCAP มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.พญ.เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ ประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี รศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล อ่านต่อ…

กรมควบคุมโรค เตือนโรคสุกใสในฤดูหนาว หลีกเลี่ยงสถานที่แออัดและแยกผู้ป่วยป้องกันการแพร่เชื้อ ปีนี้พบผู้ป่วยแล้ว 4.5 หมื่นราย

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนเฝ้าระวังโรคสุกใสในช่วงฤดูหนาว ข้อมูลปี 2558 พบผู้ป่วยโรคสุกใสแล้ว 4.5 หมื่นราย เสียชีวิต 1 ราย แนะควรหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดหรือที่มีคนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก เช่น โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก เรือนจำ และโรงงาน เป็นต้น หากพบผู้ป่วยควรแยกออกจากผู้อื่นโดยเร็ว อ่านต่อ…

กรมควบคุมโรค เตือนดูแลสุขภาพช่วงฤดูหนาวป้องกันไข้หวัดใหญ่ เน้นผู้ปกครองสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิด

นายแพทย์อำนวย กาจีนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนอธิบดี กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้เป็นช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงปลายฝนต้นหนาว ในสภาวะอากาศเช่นนี้อาจส่งผลให้เกิดโรคภัยต่างๆ ได้ง่าย โดยเฉพาะโรคในระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ที่พบได้บ่อยในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง อ่านต่อ…