กรมกำลังพลทหารเรือ ขอเชิญร่วมแข่งขันวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓

        วันนี้ (๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓) เวลา ๑๓.๑๕ น. กรมกำลังพลทหารเรือ ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร และลูกจ้างที่อยู่ในพื้นที่พระราชวังเดิมและหน่วยที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เข้าร่วมแข่งขันวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ณ บริเวณวังนันทอุทยาน ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกายด้วยการวัดความดันและตรวจโลหิต การบรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาพเบื้องต้น ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและผู้ที่มาร่วมการเดินเพื่อสุขภาพ ระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร มีสิทธิได้รับรางวัลโดยวิธีการจับสลาก ประกอบด้วย ทีวีสี เครื่องเล่น DVD โทรศัพท์มือถือ พัดลม และรางวัลอื่น ๆ กว่า ๕๐ รางวัล ในการนี้ กรมการขนส่งทหารเรือ ได้จัดรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่รับ - ส่ง ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ฯ ออกจากหน้า กองรักษาการณ์พระราชวังเดิม เวลา ๑๓.๐๐ น. จำนวน ๒ คัน และออกจากหน้า กรมอู่ อ่านต่อ…

กรมกำลังพลทหารเรือ จัดสัมมนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน ครั้งที่ ๒ ในเดือนพฤษภาคม ที่เพชรบุรี

กรมกำลังพลทหารเรือ จัดสัมมนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๐ ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ โรงแรมธารามันตรา ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายทหารประสานเครือข่ายชุมชนของหน่วยต่าง ๆ จัดทำแผนพัฒนาระบบราชการของกองทัพเรือ อ่านต่อ…