กรมการท่องเที่ยวแนะปฏิบัติตนช่วงไว้ทุกข์ เพื่อความถูกต้องสำหรับนักท่องเที่ยว

          กรมการท่องเที่ยว ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติตนที่ถูกต้องพร้อมขอความร่วมมือแก่นักท่องเที่ยว ในขณะที่ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงเวลาของการไว้อาลัยอย่างเป็นทางการจากการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวผู้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตามปกติ โดยมีข้อแนะนำเพิ่มเติม ดังนี้
          - คนไทยส่วนใหญ่จะแต่งกายด้วยสีดำหรือสีขาวเพื่อถวายความอาลัย สำหรับนักท่องเที่ยวหากเป็นไปได้ ควรจะสวมใส่เครื่องแต่งกายด้วยสีสุภาพเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ
          - นักท่องเที่ยวควรละเว้นการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยวปรับการให้มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย

กรมการท่องเที่ยวขานรับนโยบายให้เอกชนมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐาน และควบคุมกำกับตรวจสอบกันเอง กำชับนายทะเบียนทั่วประเทศปฏิบัติตามกฎหมายเคร่งครัดนางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ปรับวิธีการให้มาตรการการท่องเที่ยวไทยใหม่ อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยวปรับการให้มาตรการการท่องเที่ยวไทย

กรมการท่องเที่ยวขานรับนโยบายให้เอกชนมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐาน และควบคุมกำกับตรวจสอบกันเอง กำชับนายทะเบียนทั่วประเทศปฏิบัติตามกฎหมายเคร่งครัดนางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ปรับวิธีการให้มาตรการการท่องเที่ยวไทยใหม่ อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยวฯ เชิญชวนสร้างจินตนาการสัมผัสเมืองท่องเที่ยวผ่านศิลปกรรมรูปปั้น

ปัจจุบันคนตาบอดยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจที่ให้ทั้งความรู้ ความบันเทิง ประสบการณ์ตลอดจนมุมมองใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างจินตนาการในการรับรู้และสัมผัสได้ถึงคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของประเทศ อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยวเตรียมเดินทางไปร่วมหารือจีน

กรมการท่องเที่ยวเตรียมเดินทางไปร่วมหารือจีน และเร่งดำเนินการให้ธุรกิจนำเที่ยวกลับเข้าระบบกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินหน้าสร้างมาตรฐานให้ธุรกิจท่องเที่ยวไทย เร่งดำเนินงานให้ธุรกิจท่องเที่ยวตลาดจีนกลับเข้าระบบ อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยวฯ เชิญชวนร่วมสัมผัสเมืองท่องเที่ยวผ่านศิลปกรรมรูปปั้น

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้ที่สนใจ เข้าชมงานการจัดแสดงผลงานศิลปกรรมรูปปั้นในงานนิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด ในหัวข้อ ศิลปกรรมรูปปั้น เมืองท่องเที่ยวที่สัมผัสได้ "12 เมืองต้องห้ามพลาด Plus" รอบชิงชนะเลิศ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมการท่องเที่ยวจับมือภาคเอกชนแก้ปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญ

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดเสวนาร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดย กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมการท่องเที่ยวจัดพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2558

กรมการท่องเที่ยวขานรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ชูการเที่ยวทั่วไทย สบายใจ จัดพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2558 สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว โดยได้รับเกียรติจาก นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายพงษ์ภาณุ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ศิลปะเพื่อคนตาบอด

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร และ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จัดประกวดศิลปะเพื่อคนตาบอด ในหัวข้อ ศิลปกรรมรูปปั้น เมืองท่องเที่ยวที่สัมผัสได้ "12 เมืองต้องห้าม Plus" อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยวผลักดัน การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวโดยชุมชน

กรมการท่องเที่ยวรวบรวมสมาชิกเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั่วประเทศ ร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพ หวังเชื่อมโยงแต่ละเครือข่ายนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวโดยชุมชนนางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยว ระดมความคิดเห็นผู้ประกอบการดันปรับปรุงร่าง พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

กรมการท่องเที่ยว ระดมความคิดเห็นผู้ประกอบการดันปรับปรุงร่าง พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ หวังฟื้นท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พลิกวิกฤตเป็นโอกาส จัดสัมมนาผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยว จัดประกวด ศิลปกรรมรูปปั้น “12เมือง ต้องห้ามพลาด Plus” ชิงเงินรางวัลกว่า 640,000 บาท

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานประกวดศิลปะเพื่อคนตาบอด (Art For the Blind) ภายใต้หัวข้อ ศิลปกรรมรูปปั้น เมืองท่องเที่ยว ที่สัมผัสได้ " 12เมือง ต้องห้ามพลาด Plus " นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น วัด วัง โบราณสถาน หรือ อ่านต่อ…

ปิดฉากความสำเร็จเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย ประจำปี 2559 อย่างยิ่งใหญ่ ผู้กำกับและดาราชื่อดังระดับโลกร่วมงาน เข้าร่วมงานแสดงความยินดีคับคั่ง

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉลองความสำเร็จเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย ประจำปี2559 Thailand International Film Destination Festival 2016 : TIFDF2016 อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมประกาศรางวัล ผู้ชนะเลิศการแข่งขันภาพยนตร์สั้นในประเทศไทยในเทศกาลฯ อ่านต่อ…

ฉลองความสำเร็จเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย ประจำปี 2559 เปิดบ้านต้อนรับผู้กำกับและดาราชื่อดังระดับโลกร่วมงาน

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฉลองความสำเร็จเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย ประจำปี 2559 Thailand International Film Destination Festival 2016 : TIFDF2016 อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมประกาศรางวัลผู้ชนะเลิศการแข่งขันภาพยนตร์สั้นในประเทศไทยในเทศกาลฯ อ่านต่อ…

กระทรวงการท่องเที่ยวจัดงานประกาศรางวัลการแข่งขันภาพยนตร์สั้นในประเทศไทยในเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย ครั้งที่ 4

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดงานประกาศรางวัลการแข่งขันการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นในประเทศไทยในเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย ครั้งที่ 4 Thailand International Film Destination Festival 2016 : TIFDF 2016 ร่วมฉลองความสำเร็จเทศกาลภาพยนตร์ฯ โดยภายในงานมีเหล่าผู้กำกับและศิลปิน อ่านต่อ…

กระทรวงการท่องเที่ยว จัดพิธีปล่อยตัว 32 ทีมผู้แข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้นที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วโลก ลงพื้นที่ลุยภารกิจ 6 วันกับการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นทั่วไทย

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดพิธีปล่อยขบวนผู้เข้าแข่งขันถ่ายทำภาพยนตร์สั้นประจำเทศกาล จำนวน 32 ทีม ลงพื้นที่ 8 เขตพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อใช้เป็นโลเคชั่นในการถ่ายทำภาพยนตร์สั้น เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ณ สนามศุภชลาศัยนางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมการท่องเที่ยว ประกาศความสำเร็จ ยกประเทศไทยขึ้นแท่นอันดับหนึ่งของเอเชียที่ถูกใช้เป็นโลเคชั่นถ่ายทำภาพยนตร์มากที่สุด

กรมการท่องเที่ยว ประกาศความสำเร็จ ยกประเทศไทยขึ้นแท่นอันดับหนึ่งของเอเชีย ที่ถูกใช้เป็นโลเคชั่นถ่ายทำภาพยนตร์มากที่สุด พร้อมจัดเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย ครั้งที่ 4 ผลักดัน 8 เขตพัฒนาการท่องเที่ยว สู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวทั่วไทย
(จากซ้าย )ตรีชฎา เพชรรัตน์, จาฤก อ่านต่อ…

“กรมการท่องเที่ยว” ก้าวไกลดันไทยพัฒนาคุณภาพการให้บริการนักท่องเที่ยว ผุด ‘ภาพยนตร์’ และ ‘บุ๊คเลท’ ภายใต้ร่มใหญ่โครงการ “THAILANDGOODHOST”

ดึง "สายป่าน เบสท์" จับคู่เล่นหนัง "THERE ณ ที่แห่งนั้น" "บอล แป้งโกะ สุชาติ" เสริมทีมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้กับคนไทย คาดธุรกิจท่องเที่ยวโต เน้นหลักสร้างความประทับใจหวังดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าไทยไม่ต่ำกว่า 30 อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับ โครงการหลวง และ เครือข่าย 50 Best จัดงานกาล่าดินเนอร์ “50 Best Explores Thailand”ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านอาหารไทย ปูทางสู่รายได้อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2.5 ล้านล้านบาท

กรมการท่องเที่ยวขานรับนโยบายรัฐ เร่งส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านอาหารไทย ชูการท่องเที่ยวแบบ กูเม่ร์ทริปส์ ( Gourmet Trips) เชิญเชฟชั้นนำของไทย และต่างประเทศ ร่วมรังสรรค์เมนูจากวัตถุดิบโครงการหลวง อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยวแถลงข่าวโครงการสร้างเสริมสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพ ด้านภาษาต่างประเทศให้แก่มัคคุเทศก์ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ. 2559

ปัจจุบันการท่องเที่ยวมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างรายได้จำนวนมากให้แก่ประเทศไทยและองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวนั่นคือบุคคลากรด้านการท่องเที่ยว อาทิ มัคคุเทศก์ เป็นต้น ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการบริการและทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจได้รับความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว อ่านต่อ…