กรมการท่องเที่ยว เปิดแผนปฏิบัติการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

          กรมการท่องเที่ยว เปิดแผนปฏิบัติการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของประเทศ ชี้แหล่งท่องเที่ยวที่เสนอของบประมาณเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจะต้องสอดคล้องกับแผนฉบับนี้เท่านั้น
          นางสาววรรณสิริ โมรากุล รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยว ได้จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของประเทศ พ.ศ. 2558 - 2560 โดยมีวิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งจะใช้เป็นกรอบแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และความจำเป็นในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของประเทศให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนตลอดไป และจะใช้เป็นกรอบในการพิจารณาสนับสนุนงบประมา อ่านต่อ…

นิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด ความสุขที่สัมผัสได้ ท่องไปในอาเซียน Feel The happiness

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจงานศิลปะเข้าชม นิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด ความสุข…ที่สัมผัสได้ "ท่องไปในอาเซียน" Feel The Happiness "ASEAN Travel" ในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม ถึง วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม นี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ โทร 02 618 7781-4 อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยวประสานสมาคมโรงแรมไทย ร่วมมือรัฐบาลออกมาตรการประหยัดการใช้น้ำ

สมาคมโรงแรมไทยร่วมมือกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ออกมาตรการประหยัดการใช้น้ำแก้วิกฤติภัยแล้งนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประสานสมาคมโรงแรมไทย อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยวเตรียมรับทัวร์จีนเที่ยววัง จัดอบรมประวัติศาสตร์แก่มัคคุเทศก์ภาษาจีน-เกาหลีฟรี

กรมการท่องเที่ยวเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวจีนและเกาหลีซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่สุดที่เข้าเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวัง โดยเปิดหลักสูตรอบรมให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และเรื่องราวเกี่ยวกับพระบรมมหาราชวัง แก่มัคคุเทศก์ภาษาจีนและภาษาเกาหลี ในกลุ่มของมัคคุเทศก์เฉพาะซึ่งใบอนุญาตครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยวสั่งพักใบอนุญาตบริษัททัวร์ใช้ไกด์เถื่อน 6 เดือน

กรมการท่องเที่ยวออกคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตบริษัทนำเที่ยวเป็นเวลา 6 เดือน หลังพบมีการใช้คนจีนที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบอาชีพมัคคุเทศก์และบังคับขายรายการนำเที่ยว หรือ option tour เพิ่มจนมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับนักท่องเที่ยว และมีอีก 25 บริษัทอยู่ระหว่างรอพิจารณา ชี้หากทำผิดซ้ำอีกใน1 ปี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมการท่องเที่ยวต้อนรับนักกีฬาญี่ปุ่นเข้าสักการะท้าวมหาพรหม

คณะนักกีฬาจากสมาพันธ์รถจักรยานยนต์แห่งประเทศญี่ปุ่น (MFJ) ที่มาร่วมรายการแข่งขัน Asia Road Racing ได้เดินทางมาสักการะท้าวมหาพรหมและรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดย่านราชประสงค์เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยการนำของนายธงชัย วงษ์สวรรค์ นายกสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย (ซ้ายสุด) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: งานฉลองครบรอบ 13 ปี แห่งการสถาปนา กรมการท่องเที่ยว

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด "งานฉลองครบรอบ 13 ปี แห่งการสถาปนา กรมการท่องเที่ยว"โดยมีนางสาววรรณสิริ โมรากุล รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว และผู้บีริหารกรมการท่องเที่ยว อ่านต่อ…

ภาพข่าว: งานฉลองครบรอบ 13 ปี แห่งการสถาปนา กรมการท่องเที่ยว

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด งานฉลองครบรอบ 13 ปี แห่งการสถาปนา กรมการท่องเที่ยว อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยวบุกสยามสแควร์ รับออกใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์นอกเวลาราชการ

สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว เดินเกมรุกเปิดศูนย์บริการมาตรฐานท่องเที่ยวให้บริการรับยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว นอกเวลาราชการ โดยไม่มีวันหยุด ณ เซ็นเตอร์พอยท์ ออฟ สยามสแควร์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการในเขตกรุงเทพฯ อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยวอัดเงินอุดหนุนชุมชน ตั้งเป้าพัฒนาท่องเที่ยวไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งขับเคลื่อน โครงการเงินอุดหนุนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ปีที่ 2 หวังกระตุ้น 150 ชุมชนท่องเที่ยวให้เติบโตและพัฒนาทั้งในด้านสินค้า การบริการ สถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยวปั้น ‘เจ้าบ้านน้อย’ นำเที่ยว 12 เมืองต้องห้าม…พลาด

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เร่งพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย ใน 12 เมืองต้องห้าม…พลาด รับหน้าที่ เจ้าบ้านน้อย ส่งมืออาชีพติวเข้มข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรมท้องถิ่น ทักษะภาษา รวมถึงการต้อนรับและการบริการที่น่าประทับใจ หวังใช้เสน่ห์ของเด็กๆ เป็นจุดขาย อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยว ตกลงใช้ใบสั่งงานมัคคุเทศก์ออนไลน์ฉบับย่อ บริษัททัวร์ตอบรับเริ่มได้เดือน ส.ค.นี้

กรมการท่องเที่ยวได้ข้อสรุปร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยว เรื่องการจัดทำใบสั่งงานมัคคุเทศก์ หรือ job order เข้าสู่ระบบออนไลน์แล้ว ซึ่งสามารถเริ่มได้ภายในเดือน ส.ค.นี้ โดยให้กรอกข้อมูลเป็นฉบับย่อส่งเข้าระบบออนไลน์ และให้ถือเอกสารฉบับเต็มติดตัว กรณีที่มีการตรวจสอบ อ่านต่อ…

เตรียมพร้อมรับมือจีน-เอเชียแห่เที่ยวไทย กรมการท่องเที่ยว ออกมาตรการส่งเสริมและจัดระเบียบมัคคุเทศก์

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เร่งจัดระเบียบเตรียมความพร้อมรับการขยายตัวของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ รวมทั้งกลุ่มประเทศที่ไม่นิยมภาษาอังกฤษ นำร่องพัฒนาทักษะมัคคุเทศก์ชาวไทยพูดภาษาเกาหลี อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยว โชว์ผลงานพัฒนาเมืองนคร จีน-มาเลฯ-อินโดฯ แห่เที่ยวพระธาตุ-คีรีวง

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบรรลุผล นครศรีธรรมราชสุดบูม มีอัตราการเข้าพักสูงสุดใน 12 เมืองต้องห้าม…พลาด เฉพาะ เม.ย. 58 มีรายได้จากการท่องเที่ยวถึง 1.3 พันล้านบาท นักท่องเที่ยวจีน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย หลั่งไหลสักการะพระบรมธาตุ และสูดอากาศที่คีรีวง ระบุ อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยว มั่นใจรายได้ปีนี้ 2.2 ล้านล้านบาท 5 เดือนแรกต่างชาติแห่เที่ยวไทย12.4 ล้านคน

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยท่องเที่ยวไทย 5 เดือนแรกสุดบูม นักท่องเที่ยวแห่เที่ยวไทยกว่า 12.4 ล้านคน สร้างรายได้เกือบ 6 แสนล้านบาท โดยจีนครองแชมป์เที่ยวไทยมากสุด 3.2 ล้านคน นักท่องเที่ยวอิสราเอล ใช้จ่ายสูงสุด 8 หมื่นกว่าบาท / คน / ทริป ส่วน 12 เมืองต้องห้าม…พลาด อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยวเปิดกลยุทธ์แปลงทุนทางวัฒนธรรมเป็นจุดขาย นำร่อง 12 เมืองต้องห้าม..พลาด สร้างสินค้าและบริการที่มีอัตลักษณ์

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เร่งสร้างศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ให้ชุมชนใน 12 เมืองต้องห้าม…พลาด ส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ ช่วยสร้างกลยุทธ์ในการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าและบริการ ตลอดจนกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีจุดขายที่แตกต่าง ไม่มีใครเลียนแบบได้ อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยววางกลยุทธ์รับ AEC ดันท่องเที่ยวชุมชนทั่วประเทศสู่ระดับสากล

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินหน้าเพิ่มศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวทั่วประเทศ รับ AEC แนะกลยุทธ์การตลาด เจาะลึกพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศอาเซียน ปรับสินค้า-บริการ และกิจกรรมการท่องเที่ยวให้สอดรับกับกลุ่มเป้าหมาย อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยวเฟ้นหา 9 แหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ ส่งกุนซือลงพื้นที่ช่วยพัฒนา วางกลยุทธ์ สร้างจุดขาย

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จับมือ มหาวิทยาลัยมหิดล คัดเลือกแหล่งท่องเที่ยว 9 แห่ง เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาด้านการสื่อความหมายทั้งในเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม โดยส่งทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าไปช่วยวางแผนพัฒนา แนะกลยุทธ์การตลาด สร้างคุณค่า อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยว เพิ่มศักยภาพการบริการ ตั้งสำนักงานทะเบียน 15 สาขา รับขึ้นทะเบียนไกด์-บริษัททัวร์ทั่วประเทศ

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปรับโครงสร้างสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พร้อมตั้ง 15 สาขา ให้บริการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว-ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ และขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยว ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยว ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย โดย อำเภอเชียงแสน และ เทศบาลเวียงเชียงแสน โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

กรมการท่องเที่ยว ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย โดย อำเภอเชียงแสน และ เทศบาลเวียงเชียงแสน โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ภายใต้แนวคิด สงกรานต์ 4 ชาติ (ไทย ลาว พม่า จีน) ในวันที่ 16-18 เมษายน 2558 ณ อำเภอเชียงแสน อ่านต่อ…