แนะพักรีสอร์ตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยว รับสงกรานต์ปีนี้ “

          แนะพักรีสอร์ตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยวรับสงกรานต์ปีนี้
          กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แนะนำนักท่องเที่ยวควรเลือกสถานที่พักที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยว เพื่อให้แน่ใจว่า จะได้รับความพึงพอใจ ความสะดวกสบาย และความปลอดภัย ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนช่วงสงกรานต์ปีนี้
          นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า สถานที่พักเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้นักท่องเที่ยวประทับใจ กรมการท่องเที่ยวจึงได้จัดทำมาตรฐาน
          ที่พักเพื่อการท่องเที่ยวขึ้น ซึ่งมี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กทท. มอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2561

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานใน"พิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว ประเภทรีสอร์ท และมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ.2561" ให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย จำนวน 85 อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยวย้ำนักท่องเที่ยว ควรตรวจสอบบริษัทนำเที่ยวก่อนตัดสินใจซื้อ

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ย้ำเตือนนักท่องเที่ยวใช้ความรอบคอบระมัดระวังในการเลือกซื้อทัวร์จากบริษัทนำเที่ยว โดยขอให้ตรวจสอบให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อ เพื่อความคุ้มค่าและไม่ตกเป็นเหยื่อทัวร์ลวงนายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวว่า อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมการท่องเที่ยว จัดงาน “เสน่ห์เที่ยว เสน่ห์ไทย” จำหน่ายและจัดแสดงของที่ระลึกและของฝากของดีจาก 8 จังหวัดภาคเหนือ

(จากซ้าย) ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ , นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว, นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายอภิชาต จีระพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายจาฤก กัยล์จาฤก ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยว จัดงาน “เสน่ห์เที่ยว เสน่ห์ไทย” จำหน่ายและจัดแสดงของที่ระลึกและของฝากของดีจาก 8 จังหวัดภาคเหนือ

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่องและกีฬา จัดงาน "เสน่ห์เที่ยว เสน่ห์ไทย"งานจัดแสดงและจำหน่ายของที่ระลึกและของฝากของดีจาก 8 จังหวัดในภาคเหนือ ได้แก่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา ตาก พิษณุโลก สุโขทัย และอุตรดิตถ์ รวมกว่า 240 แบบ จาก 24 ชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสินค้าต้นแบบของที่ระลึก อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายใต้ “โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว”

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยว เตรียมจัดงานแสดงนิทรรศการสินค้าต้นแบบของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว “เสน่ห์เที่ยว เสน่ห์ไทย”

กรมการท่องเที่ยว เตรียมจัดงานแสดงนิทรรศการสินค้าต้นแบบของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว "เสน่ห์เที่ยว เสน่ห์ไทย" ที่มีความโดดเด่น ทันสมัย ในรูปแบบ Creative Economy พร้อมจัดแสดงและจัดจำหน่ายในงานรวมกว่า 240 แบรนด์ จาก 24 ชุมชน ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา ตาก อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยวเชิญชวนคนไทยเข้าพักโฮมสเตย์

กรมการท่องเที่ยวเชิญชวนคนไทยเข้าพักโฮมสเตย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยว ทั้ง 86 แห่ง ใน 55 เมืองรอง พร้อมเน้นย้ำนำใบเสร็จมาลดหย่อนภาษีภายในปี 2561 ได้ โดยสามารถนำค่าใช้จ่ายที่ใช้บริการผ่านบริษัทนำเที่ยว และใบเสร็จจากการเข้าพักในโรงแรมที่จดทะเบียนตามกฎหมายเท่านั้น อ่านต่อ…

เที่ยวทั่วไทย…มั่นใจหายห่วงด้วยกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว

กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยวเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นใจในการใช้บริการจากบริษัทนำเที่ยวทั่วไทย ซึ่งเป็นอีกระดับในการคุ้มครองดูแลนักท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม อีกทั้งพร้อมทดรองจ่ายค่าชดเชยให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้รับความเสียหายจากบริษัทนำเที่ยวที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกล อ่านต่อ…

ท่องเที่ยวทั่วไทย…สุขาอยู่หนใดก็ WC OK

กรมการท่องเที่ยวพร้อมใจดูแลและพัฒนา ห้องน้ำสาธารณะสะอาดในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อสร้างความประทับใจและสุขอนามัยที่ดีของประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยให้ห้องน้ำมีความสะอาด เพียงพอ ปลอดภัย สะดวก และถูกสุขลักษณะ อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยวเร่งพัฒนาศักยภาพบุคลากร กลุ่มอีสานตอนบน

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดึงทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อบรมมัคคุเทศก์และผู้ประกอบการ ให้เรียนรู้ "วิถีไทย วิถีธรรม วิถีถิ่น กลุ่มอีสานตอนบน"ที่จังหวัดนครพนม เพื่อนำไปถ่ายทอดให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ และเป็นการยกระดับบุคลากรของไทย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมการท่องเที่ยวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในชุมชนภาคเหนือ

นายสันติ ป่าหวาย รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในชุมชนภาคเหนือ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 90 คน ณ ชุมชนบ้านแม่กลางหลวง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายพงษ์ทู อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยวจัดอาสาสมัคร 40 คนอำนวยความสะดวกงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศจำนวน 40 คน อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวในงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว"นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยวระดมความเห็นปรับปรุงหลักสูตรการผลิตบุคลากรท่องเที่ยว

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจับมือกระทรวงศึกษาธิการระดมความคิดเห็น เพื่อปรับหลักสูตร การผลิตบุคลากรท่องเที่ยวให้ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและรองรับประเทศไทย 4.0 รับลูกนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา วีระศักดิ์ โควสุรัตน์นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยวย้ำเที่ยวเมืองรองลดหย่อนภาษีได้

กรมการท่องเที่ยวเชิญชวนคนไทยเข้าพักโฮมสเตย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยว ทั้ง 86 แห่ง ใน 55 เมืองรอง พร้อมเน้นย้ำนำใบเสร็จมาลดหย่อนภาษีภายใน ปี 2561 ได้นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยวขานรับนโยบาย เร่งดำเนินการโครงการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยว ขานรับนโยบายกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เร่งพิจารณาโครงการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ โดยเบื้องต้นมีโครงการที่หน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศยื่นคำขอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกว่า 20,000 ล้านบาท โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยวเผยมีงบอุดหนุนชุมชนที่พร้อมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยวเผยมีงบอุดหนุนชุมชนที่พร้อมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว สอดรับกับนโยบายภาครัฐ ที่ต้องการกระจายรายได้สู่ชุมชน เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานรากนายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมการท่องเที่ยวจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในชุมชน โดยมีผู้แทนแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมอบรม จำนวนกว่า 60 คน ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยวชูอาสาสมัครฯ สร้างความประทับใจ ชวนนักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวไทยอีก

กรมการท่องเที่ยวขานรับนโยบายเจ้าบ้านที่ดี ส่งอาสาสมัครอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เน้นย้ำขั้นตอน การทำงานเพิ่มทักษะการสื่อสารทางด้านภาษา เพื่อสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยอีกนายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า อ่านต่อ…

“DOT” แถลงนโยบายขับเคลื่อนท่องเที่ยวไทย 2561 – เผยมอตโต้รับยุค 4.0 “นักท่องเที่ยวพอใจ ปวงชนไทยสุขใจ ยั่งยืน”

กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism-DOT) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แถลงนโยบายและทิศทางการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2561 พร้อมเผยคำขวัญ (Motto) องค์กร ขานรับนโยบาย Thailand 4.0 ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยให้เดินหน้าสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ผ่านแผนงานที่เกิดผลเป็นรูปธรรม อ่านต่อ…