กรมการท่องเที่ยว ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย โดย อำเภอเชียงแสน และ เทศบาลเวียงเชียงแสน โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘

          กรมการท่องเที่ยว ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย โดย อำเภอเชียงแสน และ เทศบาลเวียงเชียงแสน โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์ 4 ชาติ (ไทย ลาว พม่า จีน)” ในวันที่ 16-18 เมษายน 2558 ณ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
          เนื่องด้วยในปี ๒๕๕๘ เป็นปีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ นับเป็นมหามงคลพิเศษที่รัฐบาล หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน จะได้ร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ ๕ รอบ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ประชาชนชาวไทยทุกคน ควรจะจ อ่านต่อ…

งาน “ปี๋ใหม่เมืองหละปูน ย้อนวิถี ๑,๓๐๐ ปีลำพูน” ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๕๘

กรมการท่องเที่ยวจับมือจังหวัดลำพูน จัดงานยิ่งใหญ่ ปี๋ใหม่เมืองหละปูนย้อนวิถี ๑,๓๐๐ ปี ลำพูน สนับสนุนนโยบายรัฐบาลให้ปี ๒๕๕๘ เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย เน้นสืบสานประเพณีสงกรานต์ล้านนา ส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนลำพูนให้โดดเด่น อ่านต่อ…

จัดใหม่ แยกมัคคุเทศก์เป็น 3 ประเภท เปิดโอกาสประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วม

นางธิดา จงก้องเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว กล่าวว่า ปัจจุบันบทบาทของมัคคุเทศก์ในประเทศไทยมีความสำคัญต่อการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่นักท่องเที่ยวรวมทั้งบุคคลทั่วไป อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยว แนะมารยาทเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวไทย

นางธิดา จงก้องเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยวเปิดเผยว่า จากที่มีข่าวเกี่ยวกับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ได้ทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีให้เห็นบ่อยครั้งนั้น อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยว ร่วมกับ กรมอนามัย จัดกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน…รับวันสงกรานต์

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ร่วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดทำโครงการรณรงค์ ห้องน้ำสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อให้องค์กรชุมชน ประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความสะอาดของห้องน้ำ เพื่อสุขอนามัยที่ดีของประชาชนและนักท่องเที่ยว อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยว หนุนปีท่องเที่ยววิถีไทยยั่งยืน จัดอบรมกระตุ้นผู้ประกอบการไทยใส่ใจความปลอดภัยนักท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดอบรมผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวกว่า ๑,๐๐๐ คน เพื่อสร้างความเข้าใจและกระตุ้นผู้ประกอบการไทยใส่ใจความปลอดภัยระวังภัยคุกคามจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวในรูปแบบนักท่องเที่ยว เพื่อยกระดับธุรกิจบริการท่องเที่ยวไทย อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยวมอบตราสัญลักษณ์ ‘WC OK’ เล็งใช้ห้องน้ำสะอาดเป็นสื่อไร้เสียงส่งเสริมท่องเที่ยวไทย

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จับมือการรถไฟแห่งประเทศไทย และองค์กรพันธมิตร ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อตรวจเยี่ยมและมอบตราสัญลักษณ์ WC OK แก่ห้องน้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยวที่สะอาดได้มาตรฐาน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมการท่องเที่ยวหารือพันธมิตรพัฒนาการท่องเที่ยวแบบลองสเตย์

นางพัชราภรณ์ ทวีกสิกรรม รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว ต้อนรับ นายทาเคชิ สึเนโอกะ ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว ประเทศญี่ปุ่น อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยว ตั้ง “คณะบริหารแหล่งท่องเที่ยว” หนุนชุมชนโฟกัสตรงจุด รับปีท่องเที่ยววิถีไทย

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผลักดันการจัดตั้ง คณะบริหารแหล่งท่องเที่ยว ระดับชุมชน เพื่อให้การบริหารและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อขานรับปีท่องเที่ยววิถีไทย เร่งขับเคลื่อนแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ประวัติศาสตร์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมการท่องเที่ยวสานสัมพันธ์สื่อ ร่วมขับเคลื่อน “ท่องเที่ยววิถีไทย”

ว่าที่ร้อยตรี อานุภาพ เกษรสุวรรณ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานจัดงาน กรมการท่องเที่ยว สานสัมพันธ์สื่อ ร่วมมือพัฒนาท่องเที่ยวไทย เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เพื่อชี้แจงถึงนโยบายในการดำเนินงานของกรมการท่องเที่ยว ในปี อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยวเผยนโยบายปี 58 เร่งขับเคลื่อนกลยุทธ์ ดัน “ท่องเที่ยววิถีไทย”

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประกาศนโยบายปี 2558 เดินหน้า 4 กลยุทธ์ ขับเคลื่อน ท่องเที่ยววิถีไทย ตั้งเป้าเพิ่มรายได้และผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยวจับมือกรมอนามัยรับปีท่องเที่ยววิถีไทย จัดโครงการถนนอาหารปลอดภัย-ตลาดสดน่าซื้อ

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เฟ้นหาถนนอาหารปลอดภัย และตลาดสดน่าซื้อ ในพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเพื่อส่งเสริมปีท่องเที่ยววิถีไทย อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยวจัดงาน “ปั่น ปลูก ป่า โครงการส่งเสริมและพัฒนาบริการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism)”

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญร่วมงาน ปั่น ปลูก ป่า โครงการส่งเสริมและพัฒนาบริการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) โดยโครงการจะเริ่มต้นที่จังหวัดเลย ตามด้วยจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดตรัง อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยว เชิญร่วมงาน “ปั่น ปลูก ป่า โครงการส่งเสริมและพัฒนาบริการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism)”

กรมการท่องเที่ยว จัดกิจกรรม ร่วมปั่นจักรยาน และ ปลูกป่า เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ณ จังหวัดต้องห้ามพลาด……โดยมีจังหวัดนำร่อง 4 จังหวัดได้แก่ เลย , เพชรบูรณ์ , ตรัง , จันทบุรี ตั้งแต่ 14 กุมภาพันธ์ ไปจนถึง 31 มีนาคม 2558 โดยผู้ที่เข้าโครงการจะได้รับ เสื้อนักปั่น และกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนฟรี อ่านต่อ…

นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยไตรมาสที่ 4 ช่วยพยุงสถานการณ์ตลอดทั้งปี

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2557 อย่างเป็นทางการ มีจำนวน 24.77 ล้านคน หดตัวร้อยละ 6.66 จากปี 2556 ชี้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในไตรมาส 4 ช่วยให้นักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมการท่องเที่ยว เตรียมจัดงาน “มหกรรมอาหารเมืองไทย” เปิดปีท่องเที่ยววิถีไทย

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร และนายกสมาคมเชฟประเทศไทย ร่วมกันแถลงข่าวจัด มหกรรมอาหารเมืองไทย ครั้งที่ 1 ซึ่งมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 23-25 อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยวจับมือ DSI-กระทรวงพาณิชย์ ปราบทัวร์นอมินีต่างชาติ

กระทรวงพาณิชย์ โดยนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมการท่องเที่ยว อ่านต่อ…

ภาพข่าว: งานสัมมนา ศักยภาพ มาตรฐาน บริการ และความปลอดภัย ในอุตสาหกรรม

นางอุรีรัชต์ รัตนพฤกษ์ อัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประธานเปิดงานสัมมนาในหัวข้อ ศักยภาพ มาตรฐาน บริการ และความปลอดภัย ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อเร็วๆ อ่านต่อ…

จ.อยุธยา ขอเชิญเที่ยวงานคอนเสิร์ต ‘ลูกทุ่งแสนสุข และงาน ‘ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก’

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว ขอเชิญเที่ยวงานคอนเสิร์ต ลูกทุ่งแสนสุข ในงาน ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ในวันที่ 12-13 ธันวาคม 2557 เวลา 16.00 23.00 น. อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยวจัดพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี พ.ศ. 2557 “เที่ยวเมืองไทย อุ่นใจ ได้มาตรฐาน” เร่งพัฒนามาตรฐานบริการของประเทศไทย ปูทางสู่รายได้อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2.2 ล้านล้านบาท

กรมการท่องเที่ยวขานรับนโยบายรัฐ เร่งพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยว ชูการท่องเที่ยว เมืองไทย อุ่นใจ ได้มาตรฐาน พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย เชิญผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทุกสาขาทั่วประเทศ อ่านต่อ…