“กรมการท่องเที่ยว” ก้าวไกลดันไทยพัฒนาคุณภาพการให้บริการนักท่องเที่ยว ผุด ‘ภาพยนตร์’ และ ‘บุ๊คเลท’ ภายใต้ร่มใหญ่โครงการ “THAILANDGOODHOST”

          ดึง "สายป่าน – เบสท์" จับคู่เล่นหนัง "THERE ณ ที่แห่งนั้น" "บอล – แป้งโกะ – สุชาติ" เสริมทีมรณรงค์สร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้กับคนไทย คาดธุรกิจท่องเที่ยวโต เน้นหลักสร้างความประทับใจหวังดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าไทยไม่ต่ำกว่า 30 ล้านคนต่อปี!
          "กรมการท่องเที่ยว" ภายใต้ "กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา" พร้อมด้วย "สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ(สทน.)" ผนึกกำลังเร่งผลักดันประเทศไทย พัฒนาคุณภาพการให้บริการนักท่องเที่ยว ภายใต้ร่มใหญ่ในโครงการ "THAILANDGOODHOST" เสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อแก้ไขปัญหาการให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างไม่เป็นธรรมและพัฒนาคุณภาพบริการด้านการท่องเที่ยวของไทย โดยได้มีการใช้แผนโปรโมทที่ทันสมัยน่าสนใจใน 2 รูปแบ อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับ โครงการหลวง และ เครือข่าย 50 Best จัดงานกาล่าดินเนอร์ “50 Best Explores Thailand”ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านอาหารไทย ปูทางสู่รายได้อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2.5 ล้านล้านบาท

กรมการท่องเที่ยวขานรับนโยบายรัฐ เร่งส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านอาหารไทย ชูการท่องเที่ยวแบบ กูเม่ร์ทริปส์ ( Gourmet Trips) เชิญเชฟชั้นนำของไทย และต่างประเทศ ร่วมรังสรรค์เมนูจากวัตถุดิบโครงการหลวง อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยวแถลงข่าวโครงการสร้างเสริมสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพ ด้านภาษาต่างประเทศให้แก่มัคคุเทศก์ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ. 2559

ปัจจุบันการท่องเที่ยวมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างรายได้จำนวนมากให้แก่ประเทศไทยและองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวนั่นคือบุคคลากรด้านการท่องเที่ยว อาทิ มัคคุเทศก์ เป็นต้น ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการบริการและทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจได้รับความสะดวกสบายในการท่องเที่ยว อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยววางมาตรฐานยกระดับท่องเที่ยวไทย

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยปัจจุบันได้ทำมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยรวม 56 มาตรฐาน และมีมาตรฐานระดับอาเซียนอีก 6 ประเภท พร้อมกำลังจัดทำมาตรฐานใหม่ 4 มาตรฐาน ได้แก่ กิจกรรมปีนหน้าผาเพื่อการท่องเที่ยว จักรยานเพื่อการท่องเที่ยว ร้านรถเข็นแผงลอยเพื่อการท่องเที่ยว อ่านต่อ…

เที่ยวนี้ต้องห้ามพลาด… ที่สมุทรสงคราม วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 17.30 น.

จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับ กรมการท่องเที่ยว และ กรมอนามัย ขอเชิญชาวสมุทรสงครามและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมงาน "โครงการถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย ปี 2558" ในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 17.30 น. ณ ลานจอดรถหน้าวัดเพชรสมุทรวรวิหาร (บริเวณลานฟุตซอล) อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยวกระตุ้นเที่ยวไทยปลายปี ย้ำคนไทยลดหย่อนภาษีจากการเดินทางได้ 15,000 บาท

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หนุนเที่ยวเมืองไทยกระตุ้นการใช้จ่ายโค้งสุดท้ายปลายปี ย้ำคนไทยที่เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศอย่าลืมเก็บใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีของบริษัททัวร์และโรงแรมมาใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในปี 2558 ได้คนละ 15,000 บาทนางสาววรรณสิริ โมรากุล อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยวเข้มงวดบริษัททัวร์ส่งใบสั่งงานมัคคุเทศก์

สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ออกคำสั่งให้บริษัททัวร์ทุกแห่งส่งใบสั่งงานมัคคุเทศก์ (job order) ตามรายการนำเที่ยวผ่าน www.tourism.go.th ไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนการเดินทาง อ่านต่อ…

เที่ยวนี้ต้องห้าม…พลาด ในงานถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย ปี 2558 : นำร่องโดยจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ถนนคนเดินไทหล่ม (24 ตุลาคม 2558)

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข ร่วมกันจัด "โครงการถนนอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย ปี 2558" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมมาตรฐานร้านอาหารริมทางและตลาดสดที่มีคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยวเตรียมมอบรางวัลสุดยอดโฮมสเตย์อาเซียนในงาน ATF 2016

กรมการท่องเที่ยวเร่งตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ 63 แห่ง 34 จังหวัด เพื่อมอบป้ายมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ต้นปี 2559 พร้อมจะคัดเลือกรายชื่อสุดยอดโฮมสเตย์อาเซียน 5 แห่ง เข้ารับรางวัล ‘ASEAN HOMESTAY AWARD’ ในงาน ATF 2016 ณ ประเทศฟิลิปปินส์นางสาววรรณสิริ โมรากุล รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยว เปิดแผนปฏิบัติการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยว เปิดแผนปฏิบัติการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของประเทศ ชี้แหล่งท่องเที่ยวที่เสนอของบประมาณเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจะต้องสอดคล้องกับแผนฉบับนี้เท่านั้นนางสาววรรณสิริ โมรากุล รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยว อ่านต่อ…

นิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด ความสุขที่สัมผัสได้ ท่องไปในอาเซียน Feel The happiness

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจงานศิลปะเข้าชม นิทรรศการศิลปะเพื่อคนตาบอด ความสุข…ที่สัมผัสได้ "ท่องไปในอาเซียน" Feel The Happiness "ASEAN Travel" ในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม ถึง วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม นี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ โทร 02 618 7781-4 อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยวประสานสมาคมโรงแรมไทย ร่วมมือรัฐบาลออกมาตรการประหยัดการใช้น้ำ

สมาคมโรงแรมไทยร่วมมือกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ออกมาตรการประหยัดการใช้น้ำแก้วิกฤติภัยแล้งนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประสานสมาคมโรงแรมไทย อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยวเตรียมรับทัวร์จีนเที่ยววัง จัดอบรมประวัติศาสตร์แก่มัคคุเทศก์ภาษาจีน-เกาหลีฟรี

กรมการท่องเที่ยวเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวจีนและเกาหลีซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่สุดที่เข้าเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวัง โดยเปิดหลักสูตรอบรมให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และเรื่องราวเกี่ยวกับพระบรมมหาราชวัง แก่มัคคุเทศก์ภาษาจีนและภาษาเกาหลี ในกลุ่มของมัคคุเทศก์เฉพาะซึ่งใบอนุญาตครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยวสั่งพักใบอนุญาตบริษัททัวร์ใช้ไกด์เถื่อน 6 เดือน

กรมการท่องเที่ยวออกคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตบริษัทนำเที่ยวเป็นเวลา 6 เดือน หลังพบมีการใช้คนจีนที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบอาชีพมัคคุเทศก์และบังคับขายรายการนำเที่ยว หรือ option tour เพิ่มจนมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับนักท่องเที่ยว และมีอีก 25 บริษัทอยู่ระหว่างรอพิจารณา ชี้หากทำผิดซ้ำอีกใน1 ปี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมการท่องเที่ยวต้อนรับนักกีฬาญี่ปุ่นเข้าสักการะท้าวมหาพรหม

คณะนักกีฬาจากสมาพันธ์รถจักรยานยนต์แห่งประเทศญี่ปุ่น (MFJ) ที่มาร่วมรายการแข่งขัน Asia Road Racing ได้เดินทางมาสักการะท้าวมหาพรหมและรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดย่านราชประสงค์เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยการนำของนายธงชัย วงษ์สวรรค์ นายกสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย (ซ้ายสุด) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: งานฉลองครบรอบ 13 ปี แห่งการสถาปนา กรมการท่องเที่ยว

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด "งานฉลองครบรอบ 13 ปี แห่งการสถาปนา กรมการท่องเที่ยว"โดยมีนางสาววรรณสิริ โมรากุล รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว และผู้บีริหารกรมการท่องเที่ยว อ่านต่อ…

ภาพข่าว: งานฉลองครบรอบ 13 ปี แห่งการสถาปนา กรมการท่องเที่ยว

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด งานฉลองครบรอบ 13 ปี แห่งการสถาปนา กรมการท่องเที่ยว อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยวบุกสยามสแควร์ รับออกใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์นอกเวลาราชการ

สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว เดินเกมรุกเปิดศูนย์บริการมาตรฐานท่องเที่ยวให้บริการรับยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว นอกเวลาราชการ โดยไม่มีวันหยุด ณ เซ็นเตอร์พอยท์ ออฟ สยามสแควร์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการในเขตกรุงเทพฯ อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยวอัดเงินอุดหนุนชุมชน ตั้งเป้าพัฒนาท่องเที่ยวไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งขับเคลื่อน โครงการเงินอุดหนุนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน ปีที่ 2 หวังกระตุ้น 150 ชุมชนท่องเที่ยวให้เติบโตและพัฒนาทั้งในด้านสินค้า การบริการ สถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยวปั้น ‘เจ้าบ้านน้อย’ นำเที่ยว 12 เมืองต้องห้าม…พลาด

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เร่งพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย ใน 12 เมืองต้องห้าม…พลาด รับหน้าที่ เจ้าบ้านน้อย ส่งมืออาชีพติวเข้มข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรมท้องถิ่น ทักษะภาษา รวมถึงการต้อนรับและการบริการที่น่าประทับใจ หวังใช้เสน่ห์ของเด็กๆ เป็นจุดขาย อ่านต่อ…