กรมการท่องเที่ยวขอให้บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาและสมรรถนะอาชีพ เพื่อสร้างโอกาสในการไปทำงานในอาเซียน

          นางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า บุคลากรการท่องเที่ยวไทยควรเร่งพัฒนาด้านภาษาและสมรรถนะให้เป็นไปตามมาตรฐานของอาเซียน เพื่อสร้างโอกาสเดินทางไปทำงานในกลุ่มประเทศอาเซียน
          "จากการที่ประเทศไทยได้ลงนามในข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals) หรือ MRA on TP ทำให้บุคลากรด้านการท่องเที่ยวในสาขาที่พักและการเดินทาง ทั้งหมด 32 ตำแหน่งงาน สามารถเดินทางไปทำงานในประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซียนได้ทุกประเทศ แต่บุคลากรเหล่านี้ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่อาเซียนกำหนด แต่ปัจจุบันภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางของอาเซียนยังคงเป็นจุดอ่อนของคน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ส่งเสริมความรู้ ฝึกเป็นเจ้าบ้านที่ดี

กรมการท่องเที่ยว กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เดินหน้าสานต่อโครงการอบรมเจ้าบ้านน้อย ปีที่ 2 เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้กับเยาวชนไทย ได้ตระหนักถึงมรดกอันล้ำค่าในวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ในจังหวัด พร้อมทั้งได้ฝึกปฏิบัติการเป็นเจ้าบ้านน้อยที่ดี อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยวผุดมาตรฐานพื้นฐานพร้อมรณรงค์ ขานรับนโยบายเร่งสร้างความเชื่อมั่นท่องเที่ยวไทย

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขานรับนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว เตรียมประกาศใช้มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวที่ก้าวกระโดด พร้อมดึงผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเข้ารับการประเมินคุณภาพเพื่อรับรอง อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยวเผยข้อตกลง ASEAN MRA on TP สร้างโอกาสให้แรงงานไทยภาคท่องเที่ยวไปทำงานในกลุ่มประเทศอาเซียน

นางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่าประเทศไทยกำลังจะมีกฎหมายรองรับข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวของไทยให้มีมาตรฐานรองรับการเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายแรงงานในสาขาการบ อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยวโชว์โปรเจกต์พัฒนาสินค้าต้นแบบของที่ระลึก ชูอัตลักษณ์พื้นถิ่น-ภูมิปัญญา เพิ่มมูลค่า ปูพรม ๑๘ จังหวัด ปลุกกระแส “เสน่ห์เที่ยว-เสน่ห์ไทย”

กรมการท่องเที่ยว ปรับยุทธศาสตร์ขานรับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ด้วยโครงการพัฒนาสินค้าต้นแบบ ของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว กระตุ้นเที่ยวไทย ชูคอนเซ็ปต์ดีไซน์โดยใช้ทุนวัฒนธรรมผสมผสานเสน่ห์พื้นบ้านสร้าง อัตลักษณ์เพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างงานสร้างรายได้ยั่งยืนให้ชุมชนนำร่อง ๑๘ จังหวัด พร้อมโชว์ฝีมือกว่า ๕๐๐ อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยว ชู กูเม่ร์ทริปส์ (Gourmet Trips) เข้าถึงแหล่งผลิต เติมเต็มรสชาติความเป็นไทย ดึงนักท่องเที่ยวเรียนรู้วัฒนธรรมไทยผ่านอาหาร

กรมการท่องเที่ยว ร่วมผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวผ่านวัฒนธรรมอาหาร หวังชวนนักท่องเที่ยวทั่วโลกสัมผัสศิลปะการปรุงอาหารโดยวัตถุดิบชั้นเลิศจากโครงการพระราชดำริ ส่งเทียบเชิญสื่อมวลชนไทยและต่างชาติร่วมทริป ณ โครงการหลวงและสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จ.เชียงใหม่ อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยว ชู กูเม่ร์ทริปส์ (Gourmet Trips) เข้าถึงแหล่งผลิต เติมเต็มรสชาติความเป็นไทย ดึงนักท่องเที่ยวเรียนรู้วัฒนธรรมไทยผ่านอาหาร

กรมการท่องเที่ยว ร่วมผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวผ่านวัฒนธรรมอาหาร หวังชวนนักท่องเที่ยวทั่วโลกสัมผัสศิลปะการปรุงอาหารโดยวัตถุดิบชั้นเลิศจากโครงการพระราชดำริ ส่งเทียบเชิญสื่อมวลชนไทยและต่างชาติร่วมทริป ณ โครงการหลวงและสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จ.เชียงใหม่ อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยวจัดประชุมพัฒนาเชื่อมเส้นทางท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริ และแหล่งท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

กรมการท่องเที่ยวจัดประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และแหล่งท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยวเร่งหาข้อเท็จจริง หลังมีเรื่องร้องเรียนด้านการท่องเที่ยว เพื่อนำเสนอต่อรมว.ท่องเที่ยวและกีฬา

อธิบดีกรมการท่องเที่ยวรุดลงภูเก็ตหาข้อเท็จจริง หลังมีข้อร้องเรียน เพื่อหาแนวทางแก้ไขและนำเสนอต่อรมว.ท่องเที่ยวและกีฬานางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้นำคณะไปพบผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของภูเก็ต ตามข้อสั่งการของนางกอบกาญจน์ อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยวเข้ม ยกระดับมาตรฐานกิจกรรมท่องเที่ยวผจญภัยโหนสลิงเทียบเท่าระดับสากล

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระดมผู้ประกอบการท่องเที่ยวกิจกรรมผจญภัยโหนสลิงทั่วประเทศ เร่งยกระดับมาตรฐานคุณภาพ ความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และการบริการให้เทียบเท่าระดับสากลนางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยวร่วมมือตำรวจท่องเที่ยว ดูแลนักท่องเที่ยว ที่เข้าชมพระบรมมหาราชวังอย่างเต็มที่

กรมการท่องเที่ยวร่วมกับกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยจัดเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่พูดภาษาต่างประเทศหลากหลายภาษา คอยประสานงานและอำนวยความสะดวกนางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยวเร่งผลิตมัคคุเทศก์ นำนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม อย่างถูกต้องตามระเบียบ

นางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมการท่องเที่ยวร่วมกับสำนักพระราชวังดำเนินการอบรมและทดสอบผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์นำนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมการท่องเที่ยวทำบุญขึ้นปีใหม่

นางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะผู้บริหารฯ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ร่วมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ ถวายภัตตาหารและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ ห้องโถงกลาง กรมการท่องเที่ยว เมื่อเร็วๆ อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยวจัดอบรมเจ้าบ้านน้อยร่วมเผยแพร่แนวพระราชดำริ รัชกาลที่ 9

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินหน้าสร้างเจ้าบ้านน้อย อบรมเยาวชนให้เข้าใจศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น รู้จัก ใช้เทคนิคการพูดและวิธีต้อนรับให้นักท่องเที่ยวประทับใจ ล่าสุดจัดอบรมเจ้าบ้านน้อยจังหวัดนครนายก ร่วมเผยแพร่แนวพระราชดำริ รัชกาลที่ 9นางสาววรรณสิริ โมรากุล อ่านต่อ…

ภาพข่าว: งานสื่อมวลชนสัมพันธ์

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดกิจกรรม สื่อมวลชนสัมพันธ์ "รับปีไก่ที่ไชน่าทาวน์ กับกรมการท่องเที่ยว" เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ กระชับความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะผู้บริหารของกรมการเที่ยวและบรรดาสื่อมวลชน ณ ห้อง สกายวิว ชั้น 25 โรงแรมแกรนด์ไชน่า อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมการท่องเที่ยว จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสียภาษีอย่างไรให้ถูกต้องของธุรกิจนำเที่ยว”

พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนาผู้ประกอบการท่องเที่ยว 300 คน ให้มีความรู้เรื่องการเสียภาษีที่ถูกต้องซึ่งจะนำไปสู่การแข่งขันในธุรกิจท่องเที่ยวอย่างเท่าเทียมกัน อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญชมผลงานศิลปกรรมรูปปั้นที่ได้รับรางวัลการประกวดศิลปะเพื่อคนตาบอด ภายใต้ธีม เมืองท่องเที่ยวที่สัมผัสได้

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญชมผลงานศิลปกรรมรูปปั้นที่ได้รับรางวัลการประกวดศิลปะเพื่อคนตาบอด ภายใต้ธีม เมืองท่องเที่ยวที่สัมผัสได้"12 เมืองต้องห้ามพลาด Plus"กรมการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญชมผลงานศิลปกรรมรูปปั้นที่ได้รับรางวัลการประกวดศิลปะเพื่อคนตาบอด อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมท่องเที่ยว“ตามรอย พ่อ อย่างพอเพียง”

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดกิจกรรมท่องเที่ยว "ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง" เพื่อนำประชาชน มัคคุเทศก์และผู้เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวที่สนใจศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยวจัดเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครภาษาจีน อังกฤษ และภาษาต่างประเทศ รองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติทยอยเข้าชมวัดพระแก้ว

"กรมการท่องเที่ยวจัดเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครภาษาจีน อังกฤษ และภาษาต่างประเทศ รองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติทยอยเข้าชมวัดพระแก้ว -พระบรมมหาราชวัง แนะกรุ๊ปทัวร์เดินทาง ทางเรือเพิ่มความสะดวก"กรมการท่องเที่ยวจัดเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครภาษาจีน อังกฤษ อ่านต่อ…

“12 เมืองต้องห้ามพลาด Plus” ศิลปกรรมรูปปั้นเพื่อคนตาบอด

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดงานนิทรรศการศิลปกรรมรูปปั้นเพื่อคนตาบอด ในหัวข้อ ศิลปกรรมรูปปั้น เมืองท่องเที่ยวที่สัมผัสได้ "12 เมืองต้องห้ามพลาด Plus" ระหว่างวันที่ 15 – 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ Crystal Court ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ…