ลงใต้ติวเข้มฝึกเป็นเจ้าบ้านที่ดีสู่เมืองตรัง

          สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เจ้าบ้านน้อย (Little Guide)" จังหวัดตรัง เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เจ้าบ้านตัวน้อย รู้สึกรัก หวงแหนและภาคภูมิใจในคุณค่าของท้องถิ่นตน ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมเยือนท้องถิ่นตน รวมทั้งคอยต้อนรับและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวบ้านตน ด้วยจิตสำนึก มีอัธยาศัยไมตรีของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ทำให้นักท่องเที่ยว เกิดความประทับใจ นำไปสู่การกลับมาเที่ยวซ้ำเพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรมและรากฐานของชาวตรัง ซึ่งจะจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมอิโค่อินน์ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว โทรศัพท์ 02-401-1111 ดู อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยว แนะนำผู้บริหารคนใหม่

นายอักษร แสนใหม่รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยวกำกับดูแลกองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศวิสัยทัศน์ในการทำงาน"พัฒนามาตรฐานการบริการด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศสู่ความยั่งยืน มีมาตรฐานสากล"วัน เดือน ปีเกิด 9 ตุลาคม 2500ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี (พ.ศ.2523) อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยว แนะนำผู้บริหารคนใหม่

นายสันติ ป่าหวายรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยวกำกับดูแลกองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มคุ้มครองจริยธรรมวิสัยทัศน์ในการทำงาน" การทำงานต้องมีการบูรณาการกับทุกภาคส่วน "วัน เดือน ปีเกิด 23 พฤษภาคม 2509ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี (พ.ศ. 2531) การศึกษาบัณฑิต สาขาพลศึกษา อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยวสนับสนุนงบพัฒนา 13 ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยว สนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้กับ 13 ชุมชนนำไปพัฒนาบุคลากรหรือเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว เผยปี 2560 วางเป้าช่วยสนับสนุน 120 ชุมชนน.ส.วรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยว เผยไตรมาสแรก ปี 60 ดึงรายได้ต่างชาติเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์กว่า 900 ล้านบาท ผลจากมาตรการ Incentive โดยมีภาพยนตร์เข้าถ่ายทำจำนวน 239 เรื่อง

นางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยรายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยไตรมาสที่ 1 (มกราคม มีนาคม 2560) ว่า ขณะนี้การถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศ สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไปแล้วมากกว่า 900 ล้านบาท จากที่ตั้งเป้าหมายไว้ 3,000 4,000 อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยวแนะวิธีซื้อทัวร์ต้องมีใบอนุญาตถูกต้องกันถูกหลอกลวง

กรมการท่องเที่ยวย้ำวิธีการเลือกซื้อทัวร์ให้ไม่ถูกหลอกลวง และเดินทางท่องเที่ยวได้จริง ต้องตรวจสอบก่อนว่าบริษัทนั้นมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวถูกต้องหรือไม่นางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ขณะนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพแฝงตัวในรูปแบบต่าง ๆ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ส่งเสริมความรู้ ฝึกเป็นเจ้าบ้านที่ดี

กรมการท่องเที่ยว กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เดินหน้าสานต่อโครงการอบรมเจ้าบ้านน้อย ปีที่ 2 เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้กับเยาวชนไทย ได้ตระหนักถึงมรดกอันล้ำค่าในวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ในจังหวัด พร้อมทั้งได้ฝึกปฏิบัติการเป็นเจ้าบ้านน้อยที่ดี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมการท่องเที่ยว ส่งเสริมความรู้ ฝึกเป็นเจ้าบ้านที่ดี

กรมการท่องเที่ยว กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เดินหน้าสานต่อโครงการอบรมเจ้าบ้านน้อย ปีที่ 2 เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้กับเยาวชนไทย ได้ตระหนักถึงมรดกอันล้ำค่าในวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ในจังหวัด พร้อมทั้งได้ฝึกปฏิบัติการเป็นเจ้าบ้านน้อยที่ดี อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยว ชวนร่วมงานสงกรานต์เชิงประเพณีวัฒนธรรม 15 จังหวัด

กรมการท่องเที่ยวสนับสนุนการจัดงานประเพณีเทศกาลสงกรานต์เชิงวัฒนธรรมใน 15 จังหวัด ขอเชิญชวนประชาชนท่องเที่ยวร่วมฉลองสงกรานต์ เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และช่วยกระจายรายได้ให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลนางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยวรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยขั้นพื้นฐาน “ถูกต้องตามกฎหมาย แสดงราคา ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัย”

กรมการท่องเที่ยว จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ "มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยขั้นพื้นฐาน" และมอบใบรับรองมาตรฐานขั้นพื้นฐาน แก่ผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจนำเที่ยว และกลุ่มร้านอัญมณีสำหรับนักท่องเที่ยว จำนวน 44 ราย ตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ หวังเพิ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กรมการท่องเที่ยว ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยขั้นพื้นฐาน โดยมีนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ร่วมลงนามผลักดันกับ 11 อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยวเร่งผู้ประกอบการท่องเที่ยวและบริการ ประเมินมาตรฐานขั้นพื้นฐาน

กรมการท่องเที่ยวเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 5 กลุ่ม ยื่นขอรับการประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยขั้นพื้นฐาน เพื่อรับใบรับรองจากรองนายกรัฐมนตรี วันที่ 3 เม.ย.นี้ และรับการบรรจุในรายชื่อที่รัฐบาลให้การสนับสนุนนางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยวขอให้บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาและสมรรถนะอาชีพ เพื่อสร้างโอกาสในการไปทำงานในอาเซียน

นางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า บุคลากรการท่องเที่ยวไทยควรเร่งพัฒนาด้านภาษาและสมรรถนะให้เป็นไปตามมาตรฐานของอาเซียน เพื่อสร้างโอกาสเดินทางไปทำงานในกลุ่มประเทศอาเซียน"จากการที่ประเทศไทยได้ลงนามในข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ส่งเสริมความรู้ ฝึกเป็นเจ้าบ้านที่ดี

กรมการท่องเที่ยว กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เดินหน้าสานต่อโครงการอบรมเจ้าบ้านน้อย ปีที่ 2 เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้กับเยาวชนไทย ได้ตระหนักถึงมรดกอันล้ำค่าในวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ในจังหวัด พร้อมทั้งได้ฝึกปฏิบัติการเป็นเจ้าบ้านน้อยที่ดี อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยวผุดมาตรฐานพื้นฐานพร้อมรณรงค์ ขานรับนโยบายเร่งสร้างความเชื่อมั่นท่องเที่ยวไทย

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขานรับนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว เตรียมประกาศใช้มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวที่ก้าวกระโดด พร้อมดึงผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเข้ารับการประเมินคุณภาพเพื่อรับรอง อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยวเผยข้อตกลง ASEAN MRA on TP สร้างโอกาสให้แรงงานไทยภาคท่องเที่ยวไปทำงานในกลุ่มประเทศอาเซียน

นางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่าประเทศไทยกำลังจะมีกฎหมายรองรับข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวของไทยให้มีมาตรฐานรองรับการเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายแรงงานในสาขาการบ อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยวโชว์โปรเจกต์พัฒนาสินค้าต้นแบบของที่ระลึก ชูอัตลักษณ์พื้นถิ่น-ภูมิปัญญา เพิ่มมูลค่า ปูพรม ๑๘ จังหวัด ปลุกกระแส “เสน่ห์เที่ยว-เสน่ห์ไทย”

กรมการท่องเที่ยว ปรับยุทธศาสตร์ขานรับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ด้วยโครงการพัฒนาสินค้าต้นแบบ ของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว กระตุ้นเที่ยวไทย ชูคอนเซ็ปต์ดีไซน์โดยใช้ทุนวัฒนธรรมผสมผสานเสน่ห์พื้นบ้านสร้าง อัตลักษณ์เพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างงานสร้างรายได้ยั่งยืนให้ชุมชนนำร่อง ๑๘ จังหวัด พร้อมโชว์ฝีมือกว่า ๕๐๐ อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยว ชู กูเม่ร์ทริปส์ (Gourmet Trips) เข้าถึงแหล่งผลิต เติมเต็มรสชาติความเป็นไทย ดึงนักท่องเที่ยวเรียนรู้วัฒนธรรมไทยผ่านอาหาร

กรมการท่องเที่ยว ร่วมผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวผ่านวัฒนธรรมอาหาร หวังชวนนักท่องเที่ยวทั่วโลกสัมผัสศิลปะการปรุงอาหารโดยวัตถุดิบชั้นเลิศจากโครงการพระราชดำริ ส่งเทียบเชิญสื่อมวลชนไทยและต่างชาติร่วมทริป ณ โครงการหลวงและสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จ.เชียงใหม่ อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยว ชู กูเม่ร์ทริปส์ (Gourmet Trips) เข้าถึงแหล่งผลิต เติมเต็มรสชาติความเป็นไทย ดึงนักท่องเที่ยวเรียนรู้วัฒนธรรมไทยผ่านอาหาร

กรมการท่องเที่ยว ร่วมผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวผ่านวัฒนธรรมอาหาร หวังชวนนักท่องเที่ยวทั่วโลกสัมผัสศิลปะการปรุงอาหารโดยวัตถุดิบชั้นเลิศจากโครงการพระราชดำริ ส่งเทียบเชิญสื่อมวลชนไทยและต่างชาติร่วมทริป ณ โครงการหลวงและสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จ.เชียงใหม่ อ่านต่อ…

กรมการท่องเที่ยวจัดประชุมพัฒนาเชื่อมเส้นทางท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริ และแหล่งท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

กรมการท่องเที่ยวจัดประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และแหล่งท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนางสาววรรณสิริ โมรากุล อธิบดีกรมการท่องเที่ยว อ่านต่อ…