กยศ. เร่งผู้กู้เข้าโครงการรณรงค์ชำระหนี้ รับส่วนลดพิเศษ หมดเขต 30 เม.ย.นี้

           กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เร่งเชิญชวนผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ชำระหนี้ที่กำลังจะหมดเขตภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 เพื่อรับสิทธิส่วนลดเบี้ยปรับ 50-100% หรือได้รับส่วนลดเงินต้น 3% โดยเฉพาะผู้กู้ที่ค้างชำระหนี้จะไม่ต้องถูกฟ้องร้องดำเนินคดี และไม่มีประวัติเสียอยู่ในเครดิตบูโรในอนาคต
          ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนฯ เปิดเผยว่า “ขณะนี้ใกล้ถึงเวลาสิ้นสุดโครงการรณรงค์ชำระหนี้ ประจำปี 2558 ซึ่งจะหมดเขตในวันที่ 30 เมษายน 2558 ที่จะถึงนี้แล้ว กองทุนฯ จึงขอเชิญชวนผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้ ผู้กู้ยืมที่ไม่เคยทำสัญญาประนีประนอมยอมความในโครงการไกล่เกลี่ยหรือถูกดำเนินคดี รีบมาติดต่อเข้าร่วมโครงการ โดยเฉพาะผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้ ก อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กยศ. ร่วมกับกรมบังคับคดีช่วยผู้กู้ยืมไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี

นางสาวฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการไกล่เกลี่ยลูกหนี้ตามคำพิพากษาในชั้นบังคับคดี อ่านต่อ…

กรุงไทยจับมือ กยศ. เติมความสุขให้ลูกหนี้

ธนาคารกรุงไทยร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลดหนี้ลง 3% ของเงินต้นที่เหลือ ให้กับผู้กู้ยืมที่ชำระหนี้ตรงตามเวลา และต้องการชำระหนี้ทั้งหมดในคราวเดียว ยกเว้นเบี้ยปรับและค่าธรรมเนียมสำหรับผู้กู้ที่เคยค้างชำระหนี้และต้องการชำระหนี้ทั้งหมด รวมทั้งลดเบี้ยปรับและค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระหนี้ลง อ่านต่อ…

กยศ. มุ่งเน้นให้สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีคุณภาพ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ยืนยันความพร้อมที่จะร่วมมือกัน ในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ อ่านต่อ…

กยศ. เปิดโอกาสชำระหนี้เงินกู้ รับส่วนลดหนี้/เบี้ยปรับ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดโครงการรณรงค์ชำระหนี้ ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2557 -30 เมษายน 2558 โดยออกมาตรการจูงใจผู้กู้ยืมให้มาชำระหนี้ให้เป็นปกติหรือมาชำระหนี้ปิดบัญชี โดยจะลดเบี้ยปรับให้ถึง 50-100% สำหรับผู้กู้ยืมที่มีหนี้ค้างชำระ และให้ส่วนลดเงินต้น อ่านต่อ…

กยศ. สนับสนุนสถานศึกษาสร้างคนเก่งคนดี เพื่อคัดเลือกเป็นแบบอย่างที่ดี

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดโครงการค้นหาผู้กู้ยืมที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน นักศึกษากองทุนฯ พร้อมเชิญชวนสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษามีส่วนร่วมในการเสนอชื่อศิษย์เก่า เพื่อสนับสนุนสถานศึกษาที่สามารถผลิตคนเก่งคนดีให้แก่สังคม และร่วมสร้างบรรทัดฐานทางคุณธรรม อ่านต่อ…

กยศ. พร้อมรับมือการแข่งขันด้านบุคลากรในเศรษฐกิจอาเซียน

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน จบแล้วมีงานทำ
และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ปี 2558เป็นต้นไป การแข่งขันด้านบุคลากรในเขตเศรษฐกิจอาเซียนจะทวีความรุนแรงขึ้นดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ อ่านต่อ…

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

นางญาณี เลิศไกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อ่านต่อ…

“กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)”

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 8 10 กันยายน 2557 จากประชาชนทั่วประเทศ ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,003 อ่านต่อ…

บริการชำระเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผ่านบริการรับชำระเงิน Pay at Post

ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งเป็นนิติบุคคลในกำกับดูแลของกระทรวงการคลังซึ่งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดำเนินการให้กู้ยืมตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 โดยให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) อ่านต่อ…

กรุงไทยมอบโชคผู้ชำระหนี้กยศ.

ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดโครงการลดหนี้ กยศ.ลุ้นโชคปีที่ 6 เพื่อสร้างวินัยการชำระหนี้ เพิ่มเงินหมุนเวียนให้รุ่นน้อง โดยผู้ชำระหนี้ภายใน 30 มิถุนายนนี้ มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมูลค่ารวม 3 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กยศ.ดำเนินงานให้กู้ยืม สำหรับสถานศึกษาใหม่

ดวงแข ตันติตยาพงษ์ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นประธานเปิดงานอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดำเนินงานให้กู้ยืม สำหรับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 อ่านต่อ…

กยศ.เชิญชวนคืนเงินก่อน 31 มี.ค. นี้ โอกาสสุดท้ายเพื่อรับสิทธิพิเศษ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เชิญชวนผู้ครบกำหนดชำระหนี้และผู้ค้างชำระหนี้ เข้าร่วม โครงการรณรงค์ชำระเงินคืน กองทุน กยศ. เพื่อรับสิทธิพิเศษ ลดเงินต้น ลดเบี้ยปรับและลดดอกเบี้ย สิ้นสุดโครงการ 31 มีนาคม 2557 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: จัดสัมมนาพิเศษระดับผู้บริหารในเรื่อง“บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาพิเศษระดับผู้บริหารในเรื่องบทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งมีการปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในหัวข้อ คุณธรรม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กยศ. จัดงานสัมมนาพิเศษระดับผู้บริหาร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”

นางฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงาน กยศ.
ของสถานศึกษาประสบความสำเร็จ ในงานสัมมนาพิเศษระดับผู้บริหาร บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ผู้จัดการ กยศ. แถลงข่าว “โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ.”

นางสาวฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แถลงข่าว โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ. ซึ่งจะมีลูกหนี้ค้างชำระ กยศ.จำนวนประมาณ 50% จาก 1.2 ล้านราย มูลหนี้ 1.2 หมื่นล้านบาท เข้าสู่กระบวนการชำระหนี้ในระยะที่กองทุน ได้เปิดตัวโครงการรณรงค์ชำระหนี้กองทุนเป็นเวลา 5 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กยศ.รวมใจปันโลหิตแห่งชาติ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษา ในฐานะประธานจัดโครงการ กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ กิจกรรมบริจาคโลหิตจำนวน 860,000 ซีซี อ่านต่อ…

กยศ. จัดกิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์”

กยศ.ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตจำนวน 860,000 ซีซี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา โดยมีนักเรียน นักศึกษากองทุนฯ กว่า 3,000 คน อ่านต่อ…

กยศ. เชิญร่วมบริจาคโลหิต ทำความดีตอบแทนสังคม ในงาน “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์”

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ หรือศิษย์เก่ากองทุนฯ และประชาชนทั่วไป ร่วมกันทำความดีเพื่อเป็นการตอบแทนสังคม ด้วยการบริจาคโลหิต ในงาน กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อถวายเป็น อ่านต่อ…

นายกรัฐมนตรีเปิดงาน “กยศ. พี่ช่วยน้อง” ประกาศความร่วมมือกับ กยศ. จากทุกภาคส่วน

นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และ ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้สื่อข่าว ในประเด็นความจำเป็นของการจัดงาน กยศ. พี่ช่วยน้อง ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 8.00 -10.15 น. ซึ่งมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี อ่านต่อ…