กยศ. ชี้แจงข้อมูลข้าราชการค้างชำระหนี้

           ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมกรณีข้าราชการค้างชำระเงินกู้ยืม กยศ. ว่า "ปัจจุบัน กยศ. มีข้อมูลจำนวนข้าราชการที่เป็นลูกหนี้ กยศ. และ กรอ. ณ สิ้นธันวาคม 2558 รวมทั้งสิ้นประมาณ 173,000 ราย ในจำนวนนี้ปิดบัญชีแล้วประมาณ 36,000 ราย คิดเป็น 21% ไม่ค้างชำระหนี้ประมาณ 71,000 ราย คิดเป็น 41% และค้างชำระประมาณ 66,000 ราย คิดเป็น 38% กองทุนฯ ได้ส่งข้อมูลจำนวนผู้กู้ยืมให้แต่ละกระทรวง เพื่อใช้ในการกระตุ้นข้าราชการให้เข้าร่วมโครงการ กยศ. กรอ.เพื่อชาติ เพื่อจะได้รับประโยชน์ตามมาตรการจูงใจ โดยที่กองทุนฯ ไม่ทราบว่าผู้กู้ยืมที่ เป็นข้าราชการนั้นมีตำแหน่งอะไร"
 
อ่านต่อ…

ภาพข่าว: บสย. ร่วมโครงการ “กยศ. กรอ. เพื่อชาติ”

นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมและนางสาวฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ "กยศ. กรอ. เพื่อชาติ" ในการเป็นต้นแบบขององค์กรนายจ้างภาครัฐวิสาหกิจ อ่านต่อ…

กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ร่วมตั้งปณิธานความดี ถวายเป็นพระราชกุศลตลอดปี 2559

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ขอเชิญชวนนักศึกษา ศิษย์เก่าผู้กู้ยืม และประชาชนร่วมตั้งปณิธานทำความดีปีมหามงคลตลอดปี 2559 ด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 อ่านต่อ…

กยศ. แจงขั้นตอนติดตามหนี้ก่อนบังคับคดี

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชี้แจงขั้นตอนการติดตามหนี้ผู้กู้ยืมกลุ่มค้างชำระหนี้ต่อเนื่องนานหลายปีกว่าจะถึงขั้นบังคับคดี วอนผู้กู้ยืมรุ่นพี่ชำระเงินคืนเพื่อนำเงินภาษีประชาชนกลับมาหมุนเวียนส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้รุ่นน้องต่อไปดร. ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนฯ ได้เปิดเผยว่า อ่านต่อ…

กยศ.ยกบาธรูมดีไซน์ เป็นต้นแบบองค์กร SME สร้างวินัยทางการเงินให้บุคลากร

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จับมือบริษัท บาธรูมดีไซน์ จำกัด ยกให้เป็นต้นแบบองค์กรนายจ้างในการสร้างวินัยทางการเงินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมรณรงค์ให้บุคลากรที่เป็นผู้กู้ยืมชำระเงินคืนกองทุน อ่านต่อ…

ส่งต่อโอกาสให้รุ่นน้อง โดยการชำระหนี้ กยศ. ก่อน 5 ก.ค.

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ขอเชิญชวนรุ่นพี่ผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้มาติดต่อชำระเงินคืนตามเงื่อนไขที่กองทุนกำหนด ภายในวันที่ 5 กรกฎาคมนี้ เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษารุ่นน้องต่อไป อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กยศ. เพิ่มช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสเปิดรับชำระหนี้

นางสาวฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และนายวีรเดช อัครผลพานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ร่วมลงนามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนเพื่อรับชำระหนี้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาในการเพิ่มช่องทางให้บริการรับชำระหนี้ผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา อ่านต่อ…

กยศ. เพิ่มช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส เปิดรับชำระหนี้วันนี้-5 ก.ค.

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด จัดพิธีร่วมลงนามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนเพื่อรับชำระหนี้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้กู้ยืมเงินที่ครบกำหนดชำระเงินคืน และช่วยสนับสนุนการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้ผู้กู้ยืมรุ่นน้องก่อนวันที่ 5 อ่านต่อ…

กยศ. เร่งผู้กู้เข้าโครงการรณรงค์ชำระหนี้ รับส่วนลดพิเศษ หมดเขต 30 เม.ย.นี้

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เร่งเชิญชวนผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ชำระหนี้ที่กำลังจะหมดเขตภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 เพื่อรับสิทธิส่วนลดเบี้ยปรับ 50-100% หรือได้รับส่วนลดเงินต้น 3% อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กยศ. ร่วมกับกรมบังคับคดีช่วยผู้กู้ยืมไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี

นางสาวฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการไกล่เกลี่ยลูกหนี้ตามคำพิพากษาในชั้นบังคับคดี อ่านต่อ…

กรุงไทยจับมือ กยศ. เติมความสุขให้ลูกหนี้

ธนาคารกรุงไทยร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลดหนี้ลง 3% ของเงินต้นที่เหลือ ให้กับผู้กู้ยืมที่ชำระหนี้ตรงตามเวลา และต้องการชำระหนี้ทั้งหมดในคราวเดียว ยกเว้นเบี้ยปรับและค่าธรรมเนียมสำหรับผู้กู้ที่เคยค้างชำระหนี้และต้องการชำระหนี้ทั้งหมด รวมทั้งลดเบี้ยปรับและค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระหนี้ลง อ่านต่อ…

กยศ. มุ่งเน้นให้สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีคุณภาพ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ยืนยันความพร้อมที่จะร่วมมือกัน ในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ อ่านต่อ…

กยศ. เปิดโอกาสชำระหนี้เงินกู้ รับส่วนลดหนี้/เบี้ยปรับ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดโครงการรณรงค์ชำระหนี้ ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2557 -30 เมษายน 2558 โดยออกมาตรการจูงใจผู้กู้ยืมให้มาชำระหนี้ให้เป็นปกติหรือมาชำระหนี้ปิดบัญชี โดยจะลดเบี้ยปรับให้ถึง 50-100% สำหรับผู้กู้ยืมที่มีหนี้ค้างชำระ และให้ส่วนลดเงินต้น อ่านต่อ…

กยศ. สนับสนุนสถานศึกษาสร้างคนเก่งคนดี เพื่อคัดเลือกเป็นแบบอย่างที่ดี

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดโครงการค้นหาผู้กู้ยืมที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน นักศึกษากองทุนฯ พร้อมเชิญชวนสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษามีส่วนร่วมในการเสนอชื่อศิษย์เก่า เพื่อสนับสนุนสถานศึกษาที่สามารถผลิตคนเก่งคนดีให้แก่สังคม และร่วมสร้างบรรทัดฐานทางคุณธรรม อ่านต่อ…

กยศ. พร้อมรับมือการแข่งขันด้านบุคลากรในเศรษฐกิจอาเซียน

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน จบแล้วมีงานทำ
และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ปี 2558เป็นต้นไป การแข่งขันด้านบุคลากรในเขตเศรษฐกิจอาเซียนจะทวีความรุนแรงขึ้นดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ อ่านต่อ…

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

นางญาณี เลิศไกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อ่านต่อ…

“กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)”

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 8 10 กันยายน 2557 จากประชาชนทั่วประเทศ ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,003 อ่านต่อ…

บริการชำระเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผ่านบริการรับชำระเงิน Pay at Post

ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งเป็นนิติบุคคลในกำกับดูแลของกระทรวงการคลังซึ่งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดำเนินการให้กู้ยืมตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 โดยให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) อ่านต่อ…

กรุงไทยมอบโชคผู้ชำระหนี้กยศ.

ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดโครงการลดหนี้ กยศ.ลุ้นโชคปีที่ 6 เพื่อสร้างวินัยการชำระหนี้ เพิ่มเงินหมุนเวียนให้รุ่นน้อง โดยผู้ชำระหนี้ภายใน 30 มิถุนายนนี้ มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมูลค่ารวม 3 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กยศ.ดำเนินงานให้กู้ยืม สำหรับสถานศึกษาใหม่

ดวงแข ตันติตยาพงษ์ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นประธานเปิดงานอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดำเนินงานให้กู้ยืม สำหรับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 อ่านต่อ…