กยศ. แจงขั้นตอนติดตามหนี้ก่อนบังคับคดี

          กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ชี้แจงขั้นตอนการติดตามหนี้ผู้กู้ยืมกลุ่มค้างชำระหนี้ต่อเนื่องนานหลายปีกว่าจะถึงขั้นบังคับคดี วอนผู้กู้ยืมรุ่นพี่ชำระเงินคืนเพื่อนำเงินภาษีประชาชนกลับมาหมุนเวียนส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้รุ่นน้องต่อไป 
          ดร. ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนฯ ได้เปิดเผยว่า "ปัจจุบันกองทุนมีผู้กู้ยืมทั่วประเทศที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาจำนวนกว่า 4.5 ล้านราย ประกอบด้วย ผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ประมาณ 3 ล้านราย ผู้กู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาและปลอดหนี้ประมาณ 9 แสนราย และผู้กู้ชำระปิดบัญชีแล้วกว่า 3 แสนราย สำหรับการติดตามหนี้กับผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้ กองทุนมีเงื่อนไขการชำระหนี้ที่ผ่อนปรนมาก เนื่องจาก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โอกาสแก่นัก อ่านต่อ…

กยศ.ยกบาธรูมดีไซน์ เป็นต้นแบบองค์กร SME สร้างวินัยทางการเงินให้บุคลากร

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จับมือบริษัท บาธรูมดีไซน์ จำกัด ยกให้เป็นต้นแบบองค์กรนายจ้างในการสร้างวินัยทางการเงินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมรณรงค์ให้บุคลากรที่เป็นผู้กู้ยืมชำระเงินคืนกองทุน อ่านต่อ…

ส่งต่อโอกาสให้รุ่นน้อง โดยการชำระหนี้ กยศ. ก่อน 5 ก.ค.

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ขอเชิญชวนรุ่นพี่ผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้มาติดต่อชำระเงินคืนตามเงื่อนไขที่กองทุนกำหนด ภายในวันที่ 5 กรกฎาคมนี้ เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษารุ่นน้องต่อไป อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กยศ. เพิ่มช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสเปิดรับชำระหนี้

นางสาวฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และนายวีรเดช อัครผลพานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ร่วมลงนามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนเพื่อรับชำระหนี้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาในการเพิ่มช่องทางให้บริการรับชำระหนี้ผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา อ่านต่อ…

กยศ. เพิ่มช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส เปิดรับชำระหนี้วันนี้-5 ก.ค.

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด จัดพิธีร่วมลงนามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนเพื่อรับชำระหนี้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้กู้ยืมเงินที่ครบกำหนดชำระเงินคืน และช่วยสนับสนุนการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้ผู้กู้ยืมรุ่นน้องก่อนวันที่ 5 อ่านต่อ…

กยศ. เร่งผู้กู้เข้าโครงการรณรงค์ชำระหนี้ รับส่วนลดพิเศษ หมดเขต 30 เม.ย.นี้

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เร่งเชิญชวนผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ชำระหนี้ที่กำลังจะหมดเขตภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 เพื่อรับสิทธิส่วนลดเบี้ยปรับ 50-100% หรือได้รับส่วนลดเงินต้น 3% อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กยศ. ร่วมกับกรมบังคับคดีช่วยผู้กู้ยืมไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี

นางสาวฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการไกล่เกลี่ยลูกหนี้ตามคำพิพากษาในชั้นบังคับคดี อ่านต่อ…

กรุงไทยจับมือ กยศ. เติมความสุขให้ลูกหนี้

ธนาคารกรุงไทยร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ลดหนี้ลง 3% ของเงินต้นที่เหลือ ให้กับผู้กู้ยืมที่ชำระหนี้ตรงตามเวลา และต้องการชำระหนี้ทั้งหมดในคราวเดียว ยกเว้นเบี้ยปรับและค่าธรรมเนียมสำหรับผู้กู้ที่เคยค้างชำระหนี้และต้องการชำระหนี้ทั้งหมด รวมทั้งลดเบี้ยปรับและค่าธรรมเนียมกรณีผิดนัดชำระหนี้ลง อ่านต่อ…

กยศ. มุ่งเน้นให้สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษามีคุณภาพ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ยืนยันความพร้อมที่จะร่วมมือกัน ในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ อ่านต่อ…

กยศ. เปิดโอกาสชำระหนี้เงินกู้ รับส่วนลดหนี้/เบี้ยปรับ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดโครงการรณรงค์ชำระหนี้ ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2557 -30 เมษายน 2558 โดยออกมาตรการจูงใจผู้กู้ยืมให้มาชำระหนี้ให้เป็นปกติหรือมาชำระหนี้ปิดบัญชี โดยจะลดเบี้ยปรับให้ถึง 50-100% สำหรับผู้กู้ยืมที่มีหนี้ค้างชำระ และให้ส่วนลดเงินต้น อ่านต่อ…

กยศ. สนับสนุนสถานศึกษาสร้างคนเก่งคนดี เพื่อคัดเลือกเป็นแบบอย่างที่ดี

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดโครงการค้นหาผู้กู้ยืมที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน นักศึกษากองทุนฯ พร้อมเชิญชวนสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษามีส่วนร่วมในการเสนอชื่อศิษย์เก่า เพื่อสนับสนุนสถานศึกษาที่สามารถผลิตคนเก่งคนดีให้แก่สังคม และร่วมสร้างบรรทัดฐานทางคุณธรรม อ่านต่อ…

กยศ. พร้อมรับมือการแข่งขันด้านบุคลากรในเศรษฐกิจอาเซียน

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ ประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน จบแล้วมีงานทำ
และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ปี 2558เป็นต้นไป การแข่งขันด้านบุคลากรในเขตเศรษฐกิจอาเซียนจะทวีความรุนแรงขึ้นดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ อ่านต่อ…

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

นางญาณี เลิศไกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อ่านต่อ…

“กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)”

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 8 10 กันยายน 2557 จากประชาชนทั่วประเทศ ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,003 อ่านต่อ…

บริการชำระเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผ่านบริการรับชำระเงิน Pay at Post

ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งเป็นนิติบุคคลในกำกับดูแลของกระทรวงการคลังซึ่งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดำเนินการให้กู้ยืมตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 โดยให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) อ่านต่อ…

กรุงไทยมอบโชคผู้ชำระหนี้กยศ.

ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดโครงการลดหนี้ กยศ.ลุ้นโชคปีที่ 6 เพื่อสร้างวินัยการชำระหนี้ เพิ่มเงินหมุนเวียนให้รุ่นน้อง โดยผู้ชำระหนี้ภายใน 30 มิถุนายนนี้ มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมูลค่ารวม 3 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กยศ.ดำเนินงานให้กู้ยืม สำหรับสถานศึกษาใหม่

ดวงแข ตันติตยาพงษ์ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นประธานเปิดงานอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดำเนินงานให้กู้ยืม สำหรับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 อ่านต่อ…

กยศ.เชิญชวนคืนเงินก่อน 31 มี.ค. นี้ โอกาสสุดท้ายเพื่อรับสิทธิพิเศษ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เชิญชวนผู้ครบกำหนดชำระหนี้และผู้ค้างชำระหนี้ เข้าร่วม โครงการรณรงค์ชำระเงินคืน กองทุน กยศ. เพื่อรับสิทธิพิเศษ ลดเงินต้น ลดเบี้ยปรับและลดดอกเบี้ย สิ้นสุดโครงการ 31 มีนาคม 2557 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: จัดสัมมนาพิเศษระดับผู้บริหารในเรื่อง“บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาพิเศษระดับผู้บริหารในเรื่องบทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งมีการปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในหัวข้อ คุณธรรม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กยศ. จัดงานสัมมนาพิเศษระดับผู้บริหาร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”

นางฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงาน กยศ.
ของสถานศึกษาประสบความสำเร็จ ในงานสัมมนาพิเศษระดับผู้บริหาร บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อ่านต่อ…