“กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)”

           ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายน 2557 จากประชาชนทั่วประเทศ ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,003 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการรับรู้เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และการออกหลักเกณฑ์ใหม่การให้กู้ยืมกองทุนฯ โดยจะเริ่มใช้หลักเกณฑ์ใหม่ใน ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไปอาศัยการสุ่มตัวอย่างจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” ด้วยความน่าจะเป็นแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งภูมิภาคออกเป็น 5 ภูมิภาค จากนั้นในแต่ละภาคสุ่มตัวอย่างแ อ่านต่อ…

บริการชำระเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผ่านบริการรับชำระเงิน Pay at Post

ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งเป็นนิติบุคคลในกำกับดูแลของกระทรวงการคลังซึ่งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดำเนินการให้กู้ยืมตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 โดยให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) อ่านต่อ…

กรุงไทยมอบโชคผู้ชำระหนี้กยศ.

ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดโครงการลดหนี้ กยศ.ลุ้นโชคปีที่ 6 เพื่อสร้างวินัยการชำระหนี้ เพิ่มเงินหมุนเวียนให้รุ่นน้อง โดยผู้ชำระหนี้ภายใน 30 มิถุนายนนี้ มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมูลค่ารวม 3 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กยศ.ดำเนินงานให้กู้ยืม สำหรับสถานศึกษาใหม่

ดวงแข ตันติตยาพงษ์ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นประธานเปิดงานอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดำเนินงานให้กู้ยืม สำหรับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 อ่านต่อ…

กยศ.เชิญชวนคืนเงินก่อน 31 มี.ค. นี้ โอกาสสุดท้ายเพื่อรับสิทธิพิเศษ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เชิญชวนผู้ครบกำหนดชำระหนี้และผู้ค้างชำระหนี้ เข้าร่วม โครงการรณรงค์ชำระเงินคืน กองทุน กยศ. เพื่อรับสิทธิพิเศษ ลดเงินต้น ลดเบี้ยปรับและลดดอกเบี้ย สิ้นสุดโครงการ 31 มีนาคม 2557 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: จัดสัมมนาพิเศษระดับผู้บริหารในเรื่อง“บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาพิเศษระดับผู้บริหารในเรื่องบทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ซึ่งมีการปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในหัวข้อ คุณธรรม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กยศ. จัดงานสัมมนาพิเศษระดับผู้บริหาร “บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”

นางฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงาน กยศ.
ของสถานศึกษาประสบความสำเร็จ ในงานสัมมนาพิเศษระดับผู้บริหาร บทบาทของสถานศึกษาที่ดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ผู้จัดการ กยศ. แถลงข่าว “โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ.”

นางสาวฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แถลงข่าว โครงการรณรงค์ชำระหนี้ กองทุน กยศ. ซึ่งจะมีลูกหนี้ค้างชำระ กยศ.จำนวนประมาณ 50% จาก 1.2 ล้านราย มูลหนี้ 1.2 หมื่นล้านบาท เข้าสู่กระบวนการชำระหนี้ในระยะที่กองทุน ได้เปิดตัวโครงการรณรงค์ชำระหนี้กองทุนเป็นเวลา 5 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กยศ.รวมใจปันโลหิตแห่งชาติ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษา ในฐานะประธานจัดโครงการ กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ กิจกรรมบริจาคโลหิตจำนวน 860,000 ซีซี อ่านต่อ…

กยศ. จัดกิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์”

กยศ.ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตจำนวน 860,000 ซีซี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา โดยมีนักเรียน นักศึกษากองทุนฯ กว่า 3,000 คน อ่านต่อ…

กยศ. เชิญร่วมบริจาคโลหิต ทำความดีตอบแทนสังคม ในงาน “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์”

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนฯ หรือศิษย์เก่ากองทุนฯ และประชาชนทั่วไป ร่วมกันทำความดีเพื่อเป็นการตอบแทนสังคม ด้วยการบริจาคโลหิต ในงาน กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อถวายเป็น อ่านต่อ…

นายกรัฐมนตรีเปิดงาน “กยศ. พี่ช่วยน้อง” ประกาศความร่วมมือกับ กยศ. จากทุกภาคส่วน

นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และ ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้สื่อข่าว ในประเด็นความจำเป็นของการจัดงาน กยศ. พี่ช่วยน้อง ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 8.00 -10.15 น. ซึ่งมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี อ่านต่อ…

“5 ก.ค.นี้ รุ่นน้องวอนรุ่นพี่ กยศ.-กรอ. ชำระเงินคืน”

ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า เนื่องจากวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันครบกำหนดชำระเงินคืนกองทุนฯ สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่สำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้ว 2 ปีขึ้นไป จำนวนประมาณ 3 ล้านราย ประกอบด้วย ผู้กู้ยืมกองทุน กยศ. ที่ครบกำหนดคืนเงินครั้งแรก อ่านต่อ…

จัดกิจกรรมมอบโชคกระตุ้นการชำระหนี้ กยศ.

ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับ กยศ. จัดโครงการพี่เพื่อน้อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อสร้างวินัยการชำระหนี้ เพิ่มเงินหมุนเวียนให้รุ่นน้อง โดยให้ผู้ที่ชำระภายใน 25 มิถุนายนนี้ ได้ลุ้นรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2 แสนบาท นางสาวอาริศรา ธรมธัช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส อ่านต่อ…

“กยศ. จัดอบรมผู้กู้ยืมฟรี ต่อยอดงานวิจัยสู่เถ้าแก่น้อย”

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เปิดรับสมัครผู้กู้ยืมเข้าอบรมหลักสูตรสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้วยงานวิจัยวิทยาศาสตร์ ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นเถ้าแก่น้อยง่ายๆ จากผลงานที่ผ่านการวิจัยแล้ว เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 อ่านต่อ…

“กยศ. จัดอบรมผู้กู้ยืมฟรี ต่อยอดงานวิจัยสู่เถ้าแก่น้อย”

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เปิดรับสมัครผู้กู้ยืมที่สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวส. อนุปริญญา หรือปริญญาตรี เข้ารับการอบรมฟรี หลักสูตรสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้วยงานวิจัยวิทยาศาสตร์ หรือ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กยศ. จัดสัมมนาสถานศึกษา

อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นประธานเปิดงาน การประชุมสัมมนาผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และพิธีมอบรางวัลผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน นักศึกษา กองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. อ่านต่อ…

กยศ. จัดสัมมนาสถานศึกษา มอบนโยบายกู้ยืมปี 2556 พร้อมมอบรางวัลผู้เป็นแบบอย่างที่ดี

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้จัดการประชุมสัมมนาผู้ปฏิบัติงานกองทุนฯ ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และพิธีมอบรางวัลผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน นักศึกษากองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2556 ขึ้นเมื่อ วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ อ่านต่อ…

“กยศ. จับมือศาลไกล่เกลี่ยผู้กู้ค้างชำระทั่วประเทศ”

นางสาวมุจลินท์ กำชัย รองผู้จัดการ รักษาการแทนผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กองทุนฯ ได้จัดโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาก่อนฟ้องคดีขึ้น โดยร่วมมือกับสำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลจังหวัด และศาลแขวง รวม 11 แห่งทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ อ่านต่อ…

“กยศ.-กรอ. เปิดระบบเพื่อการกู้ยืมเทอม 2/2555 แล้ว”

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แจ้งนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมกยศ. และ กรอ. ที่ประสงค์กู้ยืมต่อเนื่องในภาคเรียนที่ 2/2555 ดำเนินการยืนยันการลงทะเบียนเรียนในระบบ e-Studentloan ได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน อ่านต่อ…