กปภ. – IWM ศึกษาการแปรรูปน้ำทะเลเป็นน้ำดื่ม

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) และ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล วอเตอร์ เมเนจเมนท์ จำกัด (IWM) ประสานความร่วมมือศึกษาการแปรรูปน้ำทะเลมาผลิตเป็นน้ำดื่ม ด้วยระบบ Solar Drinking Water Desalination แทนการใช้สารเคมี เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค โดยมีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเพื่อกิจการประปา ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารประปาวิวัฒน์ กปภ.สำนักงานใหญ่
          นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ(วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า กปภ. 234 สาขา ทั่วประเทศ ให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนด้วยความใส่ใจและตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาทุกขั้นตอนตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก ควบคู่กับการแสวงหาแหล่งน้ำใหม่ เพื่อส อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กปภ. ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดิน เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดโครงการ กปภ. ปลูกป่าต้นน้ำเพื่อแผ่นดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (Father’s Land)จำนวน ๒,๐๐๐ ไร่ ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย (กรรมการ กปภ.) เป็นประธานเปิดโครงการ อ่านต่อ…

กปภ. เสริมความรู้ช่างประปาเบื้องต้น มอบโอกาสผู้ต้องขังที่พัทลุง

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดอบรมหลักสูตรพื้นฐานช่างประปาเบื้องต้นแก่ผู้ต้องขังทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง จังหวัดพัทลุง เสริมทักษะช่างประปาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้สำหรับนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต ตามโครงการมหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างสุขให้ประชาชนนายสมชาย มนต์บุรีนนท์ อ่านต่อ…

ลูกค้า กปภ. จ่ายค่าน้ำประปาง่ายๆ ด้วยแอปฯ SCB EASY

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ขยายช่องทางชำระค่าน้ำประปาผ่านแอปพลิเคชั่น "SCB EASY" ของธนาคารไทยพาณิชย์ นำเสนอวิธีการชำระค่าน้ำประปาอย่างง่าย ๆ ผ่านสมาร์ทโฟน ด้วยรูปแบบการหักบัญชีเงินฝากหรือตัดจากบัตรเดบิต/เครดิตที่ผูกกับแอปฯ ค่าธรรมเนียมไม่เกิน 10 บาทต่อรายการ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กปภ. อบรมอาชีพช่างประปาแก่ผู้ต้องขัง

นางนรัญชลี รุ่งรัตนาอุบล ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม "หลักสูตรพื้นฐานช่างประปาเบื้องต้น" แก่ผู้ต้องขังหญิงเรือนจำชั่วคราวแคน้อย จ.เพชรบูรณ์ ตามโครงการมหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างสุขให้ประชาชน โดยจัด อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กปภ. จัด “Give to Learn” ให้โรงเรียนบ้านโสง

นายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัด ส่งมอบห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ พร้อมหนังสือและอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆ ให้แก่โรงเรียนบ้านโสง (คุรุประชาสรรค์) ต.หนองยาง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา ภายใต้โครงการ "Give to Learn" อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กปภ. ขยายเขตน้ำประปา สร้างความสุขให้ชาวหัวหิน

นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ 4) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อขยายเขตพื้นที่ให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนที่ขาดแคลนน้ำประปาในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายทวี นริสศิริกุล อ่านต่อ…

กปภ. อบรมความรู้ช่างประปาเบื้องต้น มอบชีวิตใหม่แก่ผู้ต้องขัง

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดอบรมหลักสูตรพื้นฐานช่างประปาเบื้องต้น พร้อมเสริมสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ต้องขังเรือนจำชั่วคราวแคน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้ ตามโครงการมหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์ รวมพลังสร้างสุขให้ประชาชนนายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ(วิชาการ) อ่านต่อ…

กปภ. ร่วมมือกับเทศบาลเมืองหัวหิน ลงนาม MOU แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาใน อ.เมืองหัวหิน

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับเทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อร่วมมือในการดำเนินการขยายเขตให้บริการน้ำประปากับประชาชนในบริเวณที่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาใช้ในการอุปโภคบริโภคในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กปภ.จับมือ ทีทีเอ สุเอช ศึกษาการลดน้ำสูญเสีย

นายชโยดม กาญจโนมัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)และนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ซีอีโอและประธานบริษัท ทีทีเอ สุเอช จำกัด ร่วมกันลงนามในจดหมายแสดงความจำนง (LOI) "การศึกษาความเป็นไปได้โครงการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา" ณ ห้องประชุมชั้น 2 อ่านต่อ…

6 แอปพลิเคชั่นดีๆ ตัวช่วยชำระค่าน้ำประปา กปภ.

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ยกระดับการบริการประชาชนด้วยการขยายช่องทางการชำระค่าน้ำประปาผ่านแอปพลิเคชั่นทางสมาร์ทโฟน เพิ่มความสะดวกสบายตอบสนองความต้องการของลูกค้ายุคดิจิทัลนายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ(วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวว่า ปัจจุบัน กปภ. อ่านต่อ…

กปภ. พัฒนาสังคม จัด Give to Learn ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อน้อง

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) รวมพลังจิตสาธารณะ จัดโครงการ "Give to Learn ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อน้อง" ส่งมอบห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ พร้อมหนังสือและอุปกรณ์จำเป็นให้แก่โรงเรียนบ้านโสง (คุรุประชาสรรค์) ตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 5 สิงหาคม 2560นายสมชาย อ่านต่อ…

น้ำท่วมป่วน กปภ.บ้านดุงจ่ายน้ำเป็นเวลาบางพื้นที่

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) รายงานผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน โดยเฉพาะที่ จ.สกลนคร และอุดรธานี ส่งผลให้ กปภ.สาขาบ้านดุง จ.อุดรธานีต้องจ่ายน้ำเป็นเวลาบางพื้นที่ พบความเสียหายของท่อจ่ายน้ำประปาเนื่องจากกระแสน้ำพัดแรงหลายจุดนายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กปภ. เขต 4 มอบเงินช่วยเหลือโรงเรียนท่าชนะ

นายบุญยก คงกิจ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต 4 พร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัดมอบเงินช่วยเหลือจากโครงการ "กปภ. ร่วมใจ ช่วยอุทกภัยภาคใต้" ให้แก่โรงเรียนท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 126,700 บาท อ่านต่อ…

กปภ. – กปน. ขับเคลื่อนภารกิจให้บริการน้ำประปาในพื้นที่รอยต่อ ระหว่าง 2 หน่วยงาน

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมประชุมหารือกับ การประปานครหลวง (กปน.)ขับเคลื่อนภารกิจบูรณาการความร่วมมือในการให้บริการน้ำประปาในพื้นที่รอยต่อระหว่างพื้นที่ให้บริการของ กปภ. และ กปน. เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารประปาวิวัฒน์ สำนักงานใหญ่ กปภ. หลังจากลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) อ่านต่อ…

กปภ. ดัน กปภ.สาขาดิจิทัล มัดใจลูกค้ายุค 4.0

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดตัวโครงการพัฒนา กปภ.สาขาดิจิทัล โดยจะนำร่อง 13 สาขา ในจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง รองรับการเปิดพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ชูการบริการด้วย E-Service ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนนายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) อ่านต่อ…

ลูกค้า กปภ. ชำระค่าน้ำประปาผ่านแอปฯ K Plus ได้แล้ว

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จับกระแสโมบายแอปพลิเคชั่น ขยายช่องทางชำระค่าน้ำประปาผ่านแอปฯ "K Plus" ของธนาคารกสิกรไทย พร้อมอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าของ กปภ. ทั่วประเทศ ชำระค่าน้ำประปาผ่านการหักบัญชีเงินฝากหรือตัดจากบัตรเดบิต/เครดิต ค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อรายการเริ่มแล้ววันนี้!นายเสรี ศุภราทิตย์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กปภ.-กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมลงนาม MOU

นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) และ นายสุพจน์ โตวิจักษ์ชัยกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU เพื่อบูรณาการการใช้ทรัพยากรน้ำบาดาลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดอย่างยั่งยืน เพื่อการอุปโภคบริโภคและภาคอุตสาหกรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม อ่านต่อ…

กปภ. ปันความรู้ร่วมกับเครือข่ายใส่ใจผู้บริโภค

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เดินหน้าแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ด้านการประปารวมถึงให้บริการตรวจสอบคุณภาพน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.) ภายใต้โครงการ "ใส่ใจผู้บริโภค"นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ. เป็นหน่วยงานประกอบกิจการน้ำประปา อ่านต่อ…

กปภ. ร่วมกับ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงนาม MOU ลดผลกระทบการใช้น้ำบาดาลในเขตพื้นที่บริการประปา

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อบูรณาการการใช้น้ำบาดาลและน้ำประปาในการอุปโภคบริโภครวมถึงภาคอุตสาหกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารประปาวิวัฒน์ กปภ.สำนักงานใหญ่นายเสรี ศุภราทิตย์ อ่านต่อ…