ภาพข่าว: กปภ. ต้อนรับ กปน. ดูงานน้ำสูญเสีย

          นายหลักชัย พัฒนเจริญ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต 9 ให้การต้อนรับนายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ รองผู้ว่าการ (บริการตะวันตก) การประปานครหลวง (กปน.) พร้อมคณะ ในการศึกษาดูงานกระบวนการลดน้ำสูญเสีย วิธีการดำเนินงานของสถานีผลิตน้ำในด้านต่างๆ พร้อมเยี่ยมชมการผลิตน้ำประปาที่สถานีผลิตน้ำแม่แฝก กปภ.สาขาเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
อ่านต่อ…

ผู้ว่าการ กปภ.ลงพื้นที่น้ำพอง เร่งแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ ยืนยันน้ำประปาได้มาตรฐาน พร้อมช่วยบรรเทาน้ำขาดแคลนในตำบลโคกสี

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาน้ำพอง จ.ขอนแก่น แก้ไขปัญหาเร่งด่วนกรณีน้ำประปาไม่พอจ่าย พร้อมประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและประชาชน ต.โคกสี จ.ขอนแก่น เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค ตลอดจนยืนยันคุณภาพน้ำประปาของ อ่านต่อ…

กปภ.-อีซี่บิล ต่อโปร! ลดค่าธรรมเนียมชำระค่าน้ำประปาถึงสิ้นปี 60

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ลุยช่องทางชำระค่าน้ำประปาผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น ล่าสุด จัดกิจกรรมร่วมกับแอปพลิเคชั่น "อีซี่บิล"(easyBills) ลดค่าธรรมเนียมการชำระค่าน้ำประปากปภ. ด้วยบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดเหลือเพียง 6 บาทต่อรายการ หมดเขตสิ้นเดือนธันวาคม 2560นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. อ่านต่อ…

กปภ. ทุ่มงบกว่า 30 ล้านบาท ให้บริการน้ำประปาในพื้นที่ตำบลหนองแวง

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาไปในพื้นที่ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น เพื่อลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงน้ำประปาสะอาดในการใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค อีกทั้งยังเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งอีกด้วยนายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า อ่านต่อ…

กปภ. 4 สาขา จังหวัดเลย ยืนยันจ่ายน้ำประปาได้ตามปกติ

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 4 สาขาในจังหวัดเลย ยืนยันสามารถให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนได้ตามปกติ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตลอด 24 ชั่วโมงนายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า สถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วง 1-2 วัน ที่ผ่านมา อ่านต่อ…

กปภ.มั่นใจน้ำประปาได้มาตรฐาน คลอรีนเพียงพอทั่วประเทศ

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ยืนยันจุดยืนดำเนินงานโดยยึดมาตรฐานองค์การอนามัยโลก เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค ควบคู่ไปกับตรวจสอบค่าคลอรีนคงเหลือในน้ำประปาตั้งแต่ต้นทางผลิตจนถึงก๊อกน้ำในบ้านเรือนอย่างสม่ำเสมอ แนะนำผู้ใดตรวจพบค่าคลอรีนต่ำกว่ามาตรฐานให้เร่งรุดแจ้ง อ่านต่อ…

กปภ. บริการน้ำประปา ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวตำบลพระยืน

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) บูรณาการร่วมกับเทศบาลตำบลพระยืนในการแก้ไขวิกฤติภัยแล้งต่อเนื่อง โดยขยายเขตการบริการน้ำประปา กปภ. ไปยังตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนกว่า 1,000 ราย ด้วยน้ำสะอาดมาตรฐานองค์การอนามัยโลกนายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กปภ.- สกว. ดันโครงการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านน้ำประปา

นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงคุณภาพน้ำประปาของ กปภ. อ่านต่อ…

กปภ. – สกว. ดันโครงการวิจัยเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านน้ำประปา

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมมือผลักดันโครงการสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงคุณภาพน้ำประปาของ กปภ. มุ่งสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการน้ำประปาและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน อ่านต่อ…

กปภ.ให้ความมั่นใจ น้ำประปาปลอดภัยจากเชื้อลีจิโอเนลลา แนะผู้ใช้น้ำหมั่นดูแลระบบประปาภายในบ้าน

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ยืนยันน้ำประปามีความปลอดภัยได้มาตรฐาน ตั้งแต่แหล่งผลิตที่มีการเติมคลอรีนซึ่งเป็นสารฆ่าเชื้อโรค ประชาชนผู้ใช้น้ำจึงมั่นใจได้ว่าน้ำประปาของ กปภ.ไร้เชื้อลีจิโอเนลลาและเชื้อแบคทีเรียอื่นๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพนายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า อ่านต่อ…

กปภ. พร้อมบริการน้ำประปารองรับสงกรานต์ เน้นเล่นอย่างประหยัด ไม่ขัดประเพณี

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) พร้อมให้บริการน้ำประปาให้แก่ประชาชนทั่วประเทศและเตรียมมาตรการรับมือภัยแล้งไว้พร้อมแล้ว ขอความร่วมมือใช้น้ำเล่นสงกรานต์อย่างประหยัดไม่ขัดประเพณีอันดีงามนายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวว่า กปภ. พร้อมทำงานต่อเนื่องยืนยันการจ่ายน้ำประปาของ กปภ. 234 อ่านต่อ…

กปภ.-อีซี่บิล จับมือลดค่าธรรมเนียมชำระค่าน้ำประปาผ่านบัตรเครดิต

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดกิจกรรมร่วมกับแอปพลิเคชั่น "อีซี่บิล" จัดโปรโมชั่นลดค่าธรรมเนียมการชำระค่าน้ำประปาด้วยบัตรเครดิตเหลือเพียง 6 บาทต่อรายการ หมดเขตสิ้นเดือน พฤษภาคม 2560นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ. ร่วมมือกับบริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กปภ. จับมือ OMRON พัฒนาระบบควบคุมการผลิตจ่ายน้ำประปา

นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) นายโคเฮอิ คิตาอุระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส์ จำกัด ลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงโครงการส่งเสริมและพัฒนา ทักษะด้านเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ ด้วยอุปกรณ์ Programmable Logic Control และจอ Touch Screen Human Machine Interface อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กปภ. นำร่องการบำบัดน้ำใต้ดินด้วยเทคโนโลยีคุณภาพสูง

นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงโครงการนำร่องในการบำบัดน้ำใต้ดินร่วมกับบริษัทนากาโอกะ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัทมิตซุยแพลนท์ แอนด์ ซิสเตมส์ จำกัด จากประเทศญี่ปุ่น อ่านต่อ…

กปภ. จับมือ 2 บริษัทญี่ปุ่น นำร่องการบำบัดน้ำใต้ดินด้วยเทคโนโลยี

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จับมือบริษัทนากาโอกะ อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัดและบริษัทมิตซุยแพลนท์ แอนด์ ซิสเตมส์ จำกัด ร่วมกันดำเนินโครงการนำร่องในการบำบัดน้ำใต้ดิน โดยใช้เทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค ลดต้นทุน และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กปภ.- ทช. จับมือพัฒนาการก่อสร้างและการวางท่อประปา

นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการก่อสร้างและการวางท่อประปา เพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างความสะดวก ความปลอดภัย ในการสัญจรทางท้องถนนของประชาชน อ่านต่อ…

กปภ.ย้ำอยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติผู้ว่าการ

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ยืนยันได้แต่งตั้งหน่วยงานกลางเข้ามาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ว่าการ กปภ. ขณะนี้ กำลังรวบรวมเอกสารหลักฐานและพยานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ผลการตัดสินที่ถูกต้องชัดเจน และตอบโจทย์สาธารณชนได้นายธงชัย ระยะกุญชร โฆษก กปภ. เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กปภ. แจกน้ำช่วยภัยแล้ง ปี 60

นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)ร่วมพิธีแถลงข่าวและเปิดโครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2560 โดย กปภ. สนับสนุนน้ำประปาเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งทั้งที่อยู่ห่างไกลและทุรกันดาร อ่านต่อ…

ภูเก็ตโตเร็ว กปภ.ลงทุน 400 ล้านปรับปรุงประปาบริการประชาชนและรองรับท่องเที่ยว

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เดินหน้าลงทุนปรับปรุงขยายระบบผลิต-จ่ายน้ำประปาของสถานีผลิตน้ำ 3 แห่ง ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต ด้วยงบประมาณกว่า 400 ล้านบาท เพื่อรองรับการเติบโตของเมืองและนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์น้ำของรัฐบาลนายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า อ่านต่อ…

กปภ. จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกรมชลประทานและการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อกิจการประปา

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีกำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกรมชลประทานและการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อกิจการประปา ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารประปาวิวัฒน์ กปภ. สำนักงานใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือต่าง ๆ อ่านต่อ…