กปภ.ลดความเหลื่อมล้ำเดินหน้าให้บริการด้วยความโปร่งใส

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เดินหน้าโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต-จ่ายน้ำประปาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงน้ำประปาของประชาชนในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ผ่านระบบ การตรวจสอบการทำงานที่โปร่งใส รัดกุม ตรวจสอบได้
          นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2559 ซึ่งประเมิน โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นั้น กปภ.ได้คะแนนอยู่ที่ 92.45 คะแนน สูงเป็นลำดับที่ 5 จากรัฐวิสาหกิจ 54 แห่ง ลำดับที่ 2 ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กปภ.ยังคงเดินหน้าเพิ่มศักยภาพ การผลิต-จ่ายน้ำประปา ตามนโยบายรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงน้ำประปาของประชาชน โดยเน้นย้ำให้ปี 2560 ประชาช อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กปภ. เตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งแม่กลอง

นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ลงพื้นที่ จ.ราชบุรี ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำแม่กลอง พร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำดิบเตรียมรับมือภัยแล้ง เพื่อให้ประชาชนมีน้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ ณ โรงสูบน้ำแรงต่ำปลักแรด กปภ.สาขาบ้านโป่ง เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ อ่านต่อ…

กปภ. ยืนยันโครงการก่อสร้าง กปภ.กันทรลักษ์-กันทรารมย์ ถูกต้อง โปร่งใส

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค เขต 8 ชี้แจงโครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขากันทรลักษ์-กันทรารมย์ อำเภอกันทรลักษ์-กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการตามขั้นตอน โปร่งใส ตรวจสอบได้นายสฤษฎ์ อสนีจารึกจิต ผู้อำนวยการ กปภ.เขต 8 กล่าวว่า จากการแถลงข่าวของนายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อ่านต่อ…

กปภ.คืนน้ำสะอาดให้สิ่งแวดล้อม ทดสอบน้ำทิ้งให้ อจน. ไม่คิดค่าใช้จ่าย

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) บูรณาการความร่วมมือต่อเนื่องกับองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) ให้บริการทดสอบคุณภาพน้ำทิ้งโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมนายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ในปัจจุบัน น้ำดิบที่นำมาผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำธรรมชาติมีคุณภาพลดลง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กปภ.แต่งตั้ง บลจ.กสิกรไทย บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อเนื่อง

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ลงนามในสัญญาแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด (บลจ. กสิกรไทย) เป็นบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยได้รับความไว้วางใจให้บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ต่อเนื่องอีกวาระ เพื่อจัดการกองทุนที่มีสมาชิกกว่า 9,000 ราย อ่านต่อ…

กปภ.ประกาศเจตจำนงบริหารงาน 6 ด้าน ต้านทุจริต ย้ำความโปร่งใส

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สนองนโยบายกระทรวงมหาดไทย ประกาศเจตจำนงบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างถือปฏิบัติเป็นแนวทางการประพฤติตนและการปฏิบัติงานนายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ.ในฐานะรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กปภ. – ทีโอที ผนึกกำลังนำดิจิทัล พัฒนาการให้บริการ

นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการใช้ทรัพยากรร่วมกัน โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาการทำงานและการให้บริการประชาชน เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง และโปร่งใส อ่านต่อ…

กปภ. ยืนยันน้ำประปาสมุทรสงคราม ได้มาตรฐาน WHO อุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัย

กปภ. สาขาสมุทรสงคราม เร่งสร้างความมั่นใจให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว นำทีมนักวิทยาศาสตร์ พร้อมสาธารณสุขจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาทั่วจังหวัด ยืนยันน้ำประปา กปภ. สะอาด สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัยนายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า อ่านต่อ…

กปภ. – ทีโอที ผนึกกำลังบริการประชาชน นำเทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาการให้บริการภาครัฐให้ทันสมัย

วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2560) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 ณ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) โดย นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (ทีโอที) โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ทีโอที ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) อ่านต่อ…

กปภ.ปลื้มคว้า 92.45 คะแนน คุณธรรมและโปร่งใส อันดับ 5

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้คะแนน 92.45 จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2559 ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ทำให้ กปภ.ติดอันดับ 5 จากรัฐวิสาหกิจ 54 แห่งนายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กปภ.แต่งตั้ง บลจ.กสิกรไทย บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อเนื่อง

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ลงนามในสัญญาแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด (บลจ. กสิกรไทย) เป็นบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยได้รับความไว้วางใจให้บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ต่อเนื่องอีกวาระ เพื่อจัดการกองทุนที่มีสมาชิกกว่า 9,000 ราย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กปภ. รวมใจภักดิ์อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดกิจกรรม โครงการ "กปภ. รวมใจภักดิ์อุปสมบทและปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ด้วยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) ระหว่างวันที่ 20 28 มกราคม 2560 โดยมีผู้บริหารและพนักงานของ กปภ. อ่านต่อ…

กปภ.ตามสอบข้อร้องเรียนทุจริตทุกกรณี

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ย้ำไม่ได้เพิกเฉยต่อข้อกล่าวหาทุจริตคอร์รัปชั่นโครงการต่าง ๆ เร่งติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงและลงโทษผู้กระทำผิดทุกกรณีอย่างเด็ดขาด พร้อมเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักอัยการสูงสุดร่วมตรวจสอบพิสูจน์ความโปร่งใสสร้างความเป็นธรรมให้ทุกฝ่ายนายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า อ่านต่อ…

กปภ.บางสะพานจ่ายน้ำประปาได้แล้ว

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาบางสะพาน สามารถผลิตน้ำประปาได้ตามปกติแล้ว เร่งบูรณาการหน่วยงานท้องถิ่นเสริมรถบรรทุกน้ำให้เพียงพอกับความต้องการประชาชน พร้อมติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่สัปดาห์นี้นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ขณะนี้ กปภ.สาขาบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ่านต่อ…

คาดปริมาณฝนมาก กปภ.เตรียมรับมือฝนระลอกใหม่

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เก็บสถิติเทียบข้อมูลคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนสัปดาห์นี้มากสั่งการผู้จัดการ กปภ.ทุกสาขาประสานจังหวัด เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดนายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า จากการศึกษาข้อมูลปริมาณน้ำฝนสะสมเปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่เกิดน้ำท่วม 2 ครั้งก่อนหน้าในช่วงเดือนธันวาคม อ่านต่อ…

กปภ.สนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2560

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด อุปกรณ์การเรียน ของขวัญและของรางวัลต่าง ๆ ให้แก่เด็กและเยาวชน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 14 มกราคม 2560นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา กปภ. อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้

นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่ กปภ.สาขาไชยา ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ อ.ไชยา และ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฏร์ธานี พร้อมมอบถุงยังชีพจากศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ของการประปาส่วนภูมิภาคสำหรับนำไปแจกให้ประชาชนที่ได้รับผลกร อ่านต่อ…

กปภ.บางสะพาน ส่งน้ำดื่มช่วย รพ. – ระดมเจ้าหน้าที่ซ่อมท่อขาด

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งน้ำดื่มบรรจุขวดช่วยเหลือผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางสะพาน พร้อมเร่งระดมเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานีผลิตน้ำและซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาขาดชำรุด จนจำเป็นต้องหยุดผลิตจ่ายน้ำมา 2 วันแล้ว ขณะที่ กปภ.สาขาบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี อ่านต่อ…

ฝนถล่มกระทบ กปภ.บางสะพาน – บ้านนาสาร หยุดผลิต

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสาขาบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องและน้ำป่าไหลหลาก ทำให้ต้องหยุดผลิตจ่ายน้ำประปาชั่วคราว เนื่องจากการตัดกระแสไฟฟ้าและระดับน้ำท่วมสูง ขณะที่ กปภ.สาขาตรัง จังหวัดตรัง สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย อ่านต่อ…

ภาคใต้น้ำท่วมหนัก กปภ.บางสาขาหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เผยสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ส่งผลให้ระบบประปาของ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์เสียหาย ไม่สามารถผลิตน้ำประปาให้บริการแก่ประชาชนได้ พร้อมกำชับ กปภ.สาขาอื่น ๆ ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า สถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่อง อ่านต่อ…