กปภ. – กปน. ขับเคลื่อนภารกิจให้บริการน้ำประปาในพื้นที่รอยต่อ ระหว่าง 2 หน่วยงาน

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมประชุมหารือกับ การประปานครหลวง (กปน.)ขับเคลื่อนภารกิจบูรณาการความร่วมมือในการให้บริการน้ำประปาในพื้นที่รอยต่อระหว่างพื้นที่ให้บริการของ กปภ. และ กปน. เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารประปาวิวัฒน์ สำนักงานใหญ่ กปภ. หลังจากลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) แล้วเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559
          นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) เปิดเผยว่า กปภ. และ กปน. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักในการสำรวจ การจัดหาแหล่งน้ำดิบผลิตส่งจ่ายน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน โดย กปภ. มีเขตพื้นที่รับผิดชอบอยู่ใน 74 จังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้น กรุงเทพ นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบข อ่านต่อ…

กปภ. ดัน กปภ.สาขาดิจิทัล มัดใจลูกค้ายุค 4.0

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดตัวโครงการพัฒนา กปภ.สาขาดิจิทัล โดยจะนำร่อง 13 สาขา ในจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง รองรับการเปิดพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ชูการบริการด้วย E-Service ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนนายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) อ่านต่อ…

ลูกค้า กปภ. ชำระค่าน้ำประปาผ่านแอปฯ K Plus ได้แล้ว

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จับกระแสโมบายแอปพลิเคชั่น ขยายช่องทางชำระค่าน้ำประปาผ่านแอปฯ "K Plus" ของธนาคารกสิกรไทย พร้อมอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าของ กปภ. ทั่วประเทศ ชำระค่าน้ำประปาผ่านการหักบัญชีเงินฝากหรือตัดจากบัตรเดบิต/เครดิต ค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อรายการเริ่มแล้ววันนี้!นายเสรี ศุภราทิตย์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กปภ.-กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมลงนาม MOU

นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) และ นายสุพจน์ โตวิจักษ์ชัยกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU เพื่อบูรณาการการใช้ทรัพยากรน้ำบาดาลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดอย่างยั่งยืน เพื่อการอุปโภคบริโภคและภาคอุตสาหกรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม อ่านต่อ…

กปภ. ปันความรู้ร่วมกับเครือข่ายใส่ใจผู้บริโภค

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เดินหน้าแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ด้านการประปารวมถึงให้บริการตรวจสอบคุณภาพน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.) ภายใต้โครงการ "ใส่ใจผู้บริโภค"นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ. เป็นหน่วยงานประกอบกิจการน้ำประปา อ่านต่อ…

กปภ. ร่วมกับ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงนาม MOU ลดผลกระทบการใช้น้ำบาดาลในเขตพื้นที่บริการประปา

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อบูรณาการการใช้น้ำบาดาลและน้ำประปาในการอุปโภคบริโภครวมถึงภาคอุตสาหกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารประปาวิวัฒน์ กปภ.สำนักงานใหญ่นายเสรี ศุภราทิตย์ อ่านต่อ…

จ่ายค่าน้ำประปา กปภ. ผ่านแอปฯ “เคาน์เตอร์เซอร์วิสเพย์”

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ขยายช่องทางชำระค่าน้ำประปาผ่านแอปพลิเคชั่น "COUNTERSERVICEPAY" ของ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เพียงสแกนบาร์โค้ดบนใบแจ้งค่าน้ำประปาและเลือกรูปแบบการชำระที่ต้องการได้ทันที เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) อ่านต่อ…

กปภ. เดินหน้า หลัง ครม. อนุมัติปรับปรุงขยายระบบประปา กปภ.กาญจนบุรี-นครพนม

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เดินหน้าโครงการปรับปรุงขยายระบบประปา กปภ.สาขากาญจนบุรี และ กปภ.สาขานครพนม โดยเพิ่มเติมเสริมส่วนกำลังการผลิตน้ำประปา พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง เตรียมรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 อ่านต่อ…

ครม. ไฟเขียวโครงการปรับปรุงระบบประปา กปภ.ภูเขียว-กปภ.เชียงคาน

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เตรียมพร้อมโครงการปรับปรุงระบบประปาภายหลังรับโอนของ กปภ.สาขาภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ และ กปภ.สาขาเชียงคาน จังหวัดเลย หลังรับจัดสรรงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อเร่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของประเทศโดยไม่มีความเหลื่อมล้ำนายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กปภ. ต้อนรับ กปน. ดูงานน้ำสูญเสีย

นายหลักชัย พัฒนเจริญ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต 9 ให้การต้อนรับนายสมบูรณ์ สุนันทพงศ์ศักดิ์ รองผู้ว่าการ (บริการตะวันตก) การประปานครหลวง (กปน.) พร้อมคณะ ในการศึกษาดูงานกระบวนการลดน้ำสูญเสีย วิธีการดำเนินงานของสถานีผลิตน้ำในด้านต่างๆ พร้อมเยี่ยมชมการผลิตน้ำประปาที่สถานีผลิตน้ำแม่แฝก อ่านต่อ…

ผู้ว่าการ กปภ.ลงพื้นที่น้ำพอง เร่งแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ ยืนยันน้ำประปาได้มาตรฐาน พร้อมช่วยบรรเทาน้ำขาดแคลนในตำบลโคกสี

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาน้ำพอง จ.ขอนแก่น แก้ไขปัญหาเร่งด่วนกรณีน้ำประปาไม่พอจ่าย พร้อมประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและประชาชน ต.โคกสี จ.ขอนแก่น เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค ตลอดจนยืนยันคุณภาพน้ำประปาของ อ่านต่อ…

กปภ.-อีซี่บิล ต่อโปร! ลดค่าธรรมเนียมชำระค่าน้ำประปาถึงสิ้นปี 60

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ลุยช่องทางชำระค่าน้ำประปาผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น ล่าสุด จัดกิจกรรมร่วมกับแอปพลิเคชั่น "อีซี่บิล"(easyBills) ลดค่าธรรมเนียมการชำระค่าน้ำประปากปภ. ด้วยบัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ดเหลือเพียง 6 บาทต่อรายการ หมดเขตสิ้นเดือนธันวาคม 2560นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. อ่านต่อ…

กปภ. ทุ่มงบกว่า 30 ล้านบาท ให้บริการน้ำประปาในพื้นที่ตำบลหนองแวง

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาไปในพื้นที่ตำบลหนองแวง อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น เพื่อลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงน้ำประปาสะอาดในการใช้สำหรับการอุปโภคบริโภค อีกทั้งยังเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งอีกด้วยนายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า อ่านต่อ…

กปภ. 4 สาขา จังหวัดเลย ยืนยันจ่ายน้ำประปาได้ตามปกติ

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) 4 สาขาในจังหวัดเลย ยืนยันสามารถให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนได้ตามปกติ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตลอด 24 ชั่วโมงนายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า สถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในช่วง 1-2 วัน ที่ผ่านมา อ่านต่อ…

กปภ.มั่นใจน้ำประปาได้มาตรฐาน คลอรีนเพียงพอทั่วประเทศ

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ยืนยันจุดยืนดำเนินงานโดยยึดมาตรฐานองค์การอนามัยโลก เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค ควบคู่ไปกับตรวจสอบค่าคลอรีนคงเหลือในน้ำประปาตั้งแต่ต้นทางผลิตจนถึงก๊อกน้ำในบ้านเรือนอย่างสม่ำเสมอ แนะนำผู้ใดตรวจพบค่าคลอรีนต่ำกว่ามาตรฐานให้เร่งรุดแจ้ง อ่านต่อ…

กปภ. บริการน้ำประปา ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวตำบลพระยืน

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) บูรณาการร่วมกับเทศบาลตำบลพระยืนในการแก้ไขวิกฤติภัยแล้งต่อเนื่อง โดยขยายเขตการบริการน้ำประปา กปภ. ไปยังตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนกว่า 1,000 ราย ด้วยน้ำสะอาดมาตรฐานองค์การอนามัยโลกนายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กปภ.- สกว. ดันโครงการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านน้ำประปา

นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ (วิชาการ) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงคุณภาพน้ำประปาของ กปภ. อ่านต่อ…

กปภ. – สกว. ดันโครงการวิจัยเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านน้ำประปา

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมมือผลักดันโครงการสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงคุณภาพน้ำประปาของ กปภ. มุ่งสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการน้ำประปาและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน อ่านต่อ…

กปภ.ให้ความมั่นใจ น้ำประปาปลอดภัยจากเชื้อลีจิโอเนลลา แนะผู้ใช้น้ำหมั่นดูแลระบบประปาภายในบ้าน

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ยืนยันน้ำประปามีความปลอดภัยได้มาตรฐาน ตั้งแต่แหล่งผลิตที่มีการเติมคลอรีนซึ่งเป็นสารฆ่าเชื้อโรค ประชาชนผู้ใช้น้ำจึงมั่นใจได้ว่าน้ำประปาของ กปภ.ไร้เชื้อลีจิโอเนลลาและเชื้อแบคทีเรียอื่นๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพนายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า อ่านต่อ…

กปภ. พร้อมบริการน้ำประปารองรับสงกรานต์ เน้นเล่นอย่างประหยัด ไม่ขัดประเพณี

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) พร้อมให้บริการน้ำประปาให้แก่ประชาชนทั่วประเทศและเตรียมมาตรการรับมือภัยแล้งไว้พร้อมแล้ว ขอความร่วมมือใช้น้ำเล่นสงกรานต์อย่างประหยัดไม่ขัดประเพณีอันดีงามนายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวว่า กปภ. พร้อมทำงานต่อเนื่องยืนยันการจ่ายน้ำประปาของ กปภ. 234 อ่านต่อ…