ภาพข่าว: เปิดงาน

          เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) โดยฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าได้จัดงานนิทรรศการ“กองทุนพัฒนาไฟฟ้า 3 ปี แห่งการเรียนรู้ ก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และแสดงสินค้า รวมทั้งสาธิตการผลิตผลิตภัณฑ์ของโครงการชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยมี นางวิไลพร ลิ่วเกษมศานต์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)(คนที่ 4 จากขวา) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงาน กกพ. เข้าร่วมงาน ณ บริเวณโถงลิฟต์แก้ว อาคารจามจุรีสแควร์

อ่านต่อ…

กกพ. อนุมัติใบอนุญาตโรงงานผลิตไฟฟ้า แล้วกว่า 500 ราย พร้อมเร่งอนุมัติส่วนที่ได้รับเรื่องจาก กรอ. มั่นใจออกใบอนุญาตได้ตามกรอบเวลา

นายกวิน ทังสุพานิช เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ชี้แจงถึงความคืบหน้าการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) ว่า หลังจากที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้ยกเลิกคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาอนุญาตโรงงานบางประเภทที่มีผลกระทบคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม อ่านต่อ…

กกพ. มีมติสร้างความเป็นธรรมให้ผู้บริโภคด้านพลังงาน ให้ กฟน. และ กฟภ. คืนดอกผลจากเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า

นายพิสิษฐ์ สุนทรีรัตน์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดเผยถึง มติของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย คือ กฟน. และ กฟภ. คืนเงินที่เป็นดอกผลจากค่ามัดจำมิเตอร์ไฟฟ้าให้แก่ประชาชนประเภท 1 คือ บ้านอยู่อาศัย และประเภท 2 คือ อ่านต่อ…

การประชุมสัมมนาเรื่อง “แนวทางการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(3)”

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เป็นประธานในการประชุมสัมมนาเรื่อง แนวทางการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(3) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจ อ่านต่อ…

สำนักงาน กกพ. เปิดรับสมัคร คพข. แทนชุดเก่าที่จะหมดวาระ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดรับสมัครคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) แทนชุดเดิมที่จะหมดวาระในเดือนกรกฎาคม 2557 หวังเป็นกลไกในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานทั่วประเทศ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปีบัญชี 2557 ระหว่าง นางพัลลภา เรืองรอง กรรมการกำกับกิจการพลังงาน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สำนักงาน กกพ. ลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมทั้งเยี่ยมชมโครงการชุมชนของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อเร็วๆนี้ นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน( สำนักงาน กกพ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กกพ. ลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมทั้งเยี่ยมชมโครงการชุมชนของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าบางปะกง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สำนักงาน กกพ. พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชนท้องถิ่นประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน( สำนักงาน กกพ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กกพ. พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชนท้องถิ่นประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สำนักงาน กกพ. พบปะสื่อมวลชนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี

นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน กกพ. พบปะสื่อมวลชนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สำนักงาน กกพ. เยี่ยมชมการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร

นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน กกพ. เยี่ยมชมการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี อ่านต่อ…

สำนักงาน กกพ.จับมือ นิติศาสตร์ มช. เปิดรับฟังความคิดเห็นแผนคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาเพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้พลังงานไฟฟ้า ในหัวข้อสัญญาบริการผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย หวังยกระดับการสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ใช้ไฟฟ้า อ่านต่อ…

กกพ. จับมือ 3 การไฟฟ้า ประเดิมโครงการนำร่อง Thailand Demand Response

กกพ. จับมือ 3 การไฟฟ้า ประเดิมโครงการนำร่อง Thailand Demand Response ทดสอบความพร้อมในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินทางด้านพลังงาน มุ่งลดต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า พร้อมลดภาระผู้ใช้ไฟ อ่านต่อ…

กกพ. ให้ข้อมูลโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า ในการประชุมอนุฯ แผนพลังงาน วุฒิสภา

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 56 ที่ผ่านมาที่ห้องประชุม 2502 อาคารสุขประพฤติ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาและติดตามแผนการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพของประเทศไทย วุฒิสภา อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เยี่ยมชมพื้นที่

เมื่อเร็วๆนี้ นางพัลลภา เรืองรอง กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะประธานอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (แถวที่ 2 คนกลาง) นายพิสิษฐ์ สุนทรีรัตน์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะรองประธานอนุกรรมการประเมินผลฯ อ่านต่อ…

สำนักงาน กกพ. เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ในทางธุรกิจเป็นกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สำนักงาน กกพ. เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ในทางธุรกิจเป็นกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน วันนี้ ถึง 18 พ.ย.2556 อ่านต่อ…

กกพ. และ กฟภ. ร่วมมือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในเขตพื้นที่น้ำท่วม

นายพิสิษฐ์ สุนทรีรัตน์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) หรือเรกูเลเตอร์ เปิดเผยว่า จากปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นกว่า 20 จังหวัด ในขณะนี้พบว่า มีผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยกว่า 8 แสนครัวเรือน หรือประมาณ 2.8 ล้านคน ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งหลายหน่วยงานได้ให้ความช่วยเหลือและมีมาตรการบรรเทาผลกระทบต่างๆ อ่านต่อ…

กกพ.นำสื่อมวลชน ชมบรรยากาศวันแรกของการเปิดรับซื้อไฟฟ้าจาก Solar PV Rooftop ของ 2 การไฟฟ้า

กกพ.นำสื่อมวลชน ชมบรรยากาศวันแรกของการเปิดรับซื้อไฟฟ้าจาก Solar PV Rooftop ของ 2 การไฟฟ้าเผยหลักเกณฑ์การคัดเลือกเน้นความโปร่งใส และเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนย้ำผู้สนใจยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน ถึง 11 ตุลาคม อ่านต่อ…

กกพ.ปรับสถานที่ยื่นแบบขอขายไฟฟ้าจาก Solar PV Roofto

กกพ.ปรับสถานที่ยื่นแบบขอขายไฟฟ้าจาก Solar PV Rooftop ในส่วน กฟน. ประเภทอาคารธุรกิจหรือโรงงาน ขนาด 40 เมกะวัตต์ สามารถยื่นได้ที่ กฟน.สำนักงานใหญ่ เพลินจิต เท่านั้น จากเดิมที่ยื่นได้ 18 เขตติดตั้ง ส่วนประเภทอื่นยังคงเดิม อ่านต่อ…

กกพ. ออกระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

กกพ. ออกระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาพ.ศ.2556จำนวน 200 เมกะวัตต์พร้อมประกาศเชิญชวนผู้สนใจจะผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาตั้งแต่ 23 ก.ย.-11ต.ค.56และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 14 อ่านต่อ…

กกพ. อนุมัติแผนงานประจำปีงบประมาณ 56 ให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 43 กองทุน เป็นเงินกว่า 1,100 ล้านบาท จำนวนกว่า 4,300 โครงการ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้เห็นชอบแผนงานประจำปี พ.ศ. 2556 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ที่เสนอแผนงานประจำปีเข้าสู่การพิจารณาของ กกพ. เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าแล้วทั้งสิ้น 43 อ่านต่อ…