รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

          1. โครงสร้างราคาก๊าซ LPG เดือนกุมภาพันธ์ 2559 และการดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการเพื่อเปิดเสรีธุรกิจก๊าซ LPG ในขั้นตอนที่ 2 
          จากการทบทวนราคาซื้อตั้งต้นของก๊าซ LPG ซึ่งปัจจุบันราคาก๊าซ LPG ตลาดโลก (CP) เดือนกุมภาพันธ์ 2559 อยู่ที่ 297 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน 66 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ส่งผลให้ราคา ณ โรงกลั่น ซึ่งเป็นต้นทุนเฉลี่ยของการจัดหาก๊าซ LPG ปรับลดลง 1.2244 บาท/กก. จาก 14.9550 บาท/กก. เป็น 13.7306 บาท/กก.
          เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินการเพื่อเปิดเสรีธุรกิจก๊าซ LPG ระยะที่ 1 คือ การยกเลิกมาตรการต่างๆ ที่ไม่เอื้อต่อการนำเข้าของผู้ค้ารายอื่น ตามมติ กบง. เมื่อวันที่ 20 มกราคม อ่านต่อ…

กกพ. แจ้งการดำเนินงาน “โซลาร์ฟาร์ม สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร”

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) แจ้ง"โครงการโซลาร์ฟาร์ม สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร" ยังไม่สามารถประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกจับสลาก และประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการได้ ทั้งนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ประกาศแจ้งของ สำนักงาน กกพ. ที่ อ่านต่อ…

เดินหน้า FiT Bidding กกพ. ประเดิมรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจาก VSPP ระยะที่ 1 ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ออกประกาศการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์) ในแบบFeed-in Tariff พ.ศ. 2558 พร้อมหลักเกณฑ์การรับซื้อไฟฟ้าด้วยวิธีการคัดเลือกโดยการแข่งขันทางด้านราคา (Competitive Bidding) โดยระยะที่ 1 อ่านต่อ…

กกพ. ปรับลดค่าเอฟทีงวดเดือน ม.ค. – เม.ย. 59 ลง 1.57 สตางค์ต่อหน่วย ของขวัญปีใหม่ ลดภาระผู้ใช้ไฟฟ้า

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติเห็นชอบให้ปรับลดค่าเอฟทีในงวดเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2559 ลง 1.57 สตางค์ต่อหน่วย ทำให้ค่าเอฟทีในงวดดังกล่าวอยู่ที่ -4.80 สตางค์ต่อหน่วย เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นของขวัญปีใหม่นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน อ่านต่อ…

กกพ. ประกาศเลื่อนจับสลาก “โซลาร์ฟาร์ม” ครั้งที่ 2 เพื่อขยายเวลารับร้องเรียน สร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ประกาศเลื่อนการจับสลากเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ครั้งที่ 2 ภายหลังประกาศผลรายชื่อโครงการผู้ผ่านคุณสมบัติไป เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558นายวีระพล จิรประดิษฐกุล อ่านต่อ…

กกพ. ย้ำความมั่นใจ จับสลาก “โซลาร์ฟาร์ม” โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

กกพ. มั่นใจพร้อมจับสลาก 15 ธันวาคม นี้ สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรที่ผ่านคุณสมบัติรอบแรกรวม 219 รายนายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษก กกพ. แถลงความพร้อมในการจับสลากผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการโซลาร์ฟาร์มส่วนราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรว่า ตามประกาศเมื่อวันที่ 11 อ่านต่อ…

กกพ. เร่งสร้างความเข้าใจในอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ เริ่มใช้ในบิลค่าไฟฟ้าเดือน พ.ย. 2558

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้เห็นชอบโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2558 โดยปรับลดค่าไฟฟ้าขายปลีกลง 1.05 สตางค์/หน่วย ตั้งแต่บิลค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นต้นมานายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษกของ กกพ. ได้ชี้แจง เรื่องการปรับอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ว่า อ่านต่อ…

สรุปยอดรวม เสนอขายไฟฟ้า “โซลาร์ฟาร์ม” กว่า 2,900 เมกะวัตต์

"เรกูเลเตอร์" สรุปยอดโซลาร์ฟาร์ม สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรเฟสแรก กว่า 600 ราย กว่า 2,900 เมกะวัตต์ สูงกว่าเป้าหมายรับซื้อเกือบ 5 เท่านายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า อ่านต่อ…

โซลาร์ราชการกระแสตอบรับดีเกินคาด ผู้สนใจร่วมโครงการกว่าพันราย กกพ. ย้ำจองวันเวลายื่นคำขอขายไฟฟ้าออนไลน์ล่วงหน้า

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษกของ กกพ. เปิดเผยถึงกระแสตอบรับการรับซื้อไฟฟ้าโครงการโซลาร์ฟาร์ม สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรว่า ภายหลังจากที่ กกพ. ได้ออกประกาศและหลักเกณฑ์การรับซื้อไฟฟ้าไปเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ได้มีผู้สนใจสอบถามมายังสำนักงาน กกพ. อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สัมมนาพลังงานอาเซียน

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะผู้แทนประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านพลังงานระหว่างประเทศ และการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและความรู้เกี่ยวกับการกำกับกิจการพลังงานของภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 5 (International Forum 2015 and Capacity Building) โดยได้รับเกียรติจาก อ่านต่อ…

กกพ. เห็นชอบการปรับอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกลดลง 1.05 สตางค์/หน่วย เพื่อสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง มุ่งสู่การกำกับกิจการพลังงานด้วยความเป็นธรรม

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้เห็นชอบโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยปี 2558 ที่สะท้อนต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ การลงทุนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รวมถึงการกำกับประสิทธิภาพการดำเนินงานและความต้องการรายได้ของ 3 การไฟฟ้า อ่านต่อ…

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านพลังงานระหว่างประเทศ

วันที่ 1 ตุลาคม 2558 8.30 16.30 น. คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านพลังงานระหว่างประเทศ และการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและความรู้เกี่ยวกับการกำกับกิจการพลังงานของภูมิภาคอาเซียน (International Forum 2015 and Capacity Building) ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลเอกอนันตพร อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กกพ. หรือ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

กกพ. หรือ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่รู้จักกันในนาม เรกูเลเตอร์ เรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านพลังงานระหว่างประเทศ ครั้งที่ 5 โดยการประชุมสัมมนาจะจัดขึ้นโดยเป็นการเสวนาและแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และความคิดเห็น ภายใต้หัวข้อเรื่อง "Regional Energy Alliance: อ่านต่อ…

กกพ. เชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็น รอบที่ 2 หลักเกณฑ์ FiT Bidding ตอกย้ำความโปร่งใส เป็นธรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ตอกย้ำความโปร่งใส เป็นธรรม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โดยเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นรอบที่ 2 เกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก อ่านต่อ…

ภาพข่าว: คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเยี่ยมโรงไฟฟ้าหงสา

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) นำโดย นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย ประธานกรรมการฯ ได้เข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้าการก่อสร้าง และการทดลองเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ณ เมืองหงสา แขวงไซยะบูลี สปป.ลาว อ่านต่อ…

กกพ. เผยยอดสมัครลดใช้ไฟฟ้าประสบความสำเร็จเกินเป้า

กกพ. เผยยอดผู้เข้าร่วมโครงการลดการใช้ไฟฟ้าในโครงการ Demand Response ครั้งที่ 1/2558 สูงสุดประมาณ 660 เมกะวัตต์ ประสบความสำเร็จเกินเป้า มั่นใจช่วงเมษายนปีนี้ ปริมาณไฟฟ้าเพียงพอ วอนประชาชนคนไทยร่วมมือลดใช้ไฟฟ้าในช่วงพีคของทุกปี
นายวีระพล อ่านต่อ…

ปตท. นำส่ง ข้อกำหนดการเปิดให้ใช้ระบบส่งก๊าซฯ แก่บุคคลที่สาม ให้ กกพ. แล้ว พร้อมยืนยันนโยบายสนับสนุนการดำเนินธุรกิจเสรีและโปร่งใส

นายชาครีย์ บูรณกานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)เปิดเผยว่า ขณะนี้ ปตท. ได้จัดทำ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติบนบกแก่บุคคลที่สามของ บริษัท ปตท.จำกัด อ่านต่อ…

กกพ. ขยายกรอบเวลายื่นคำขอยกเลิกสัญญาซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน แบบ Adder เป็น FiT จนถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ขยายเวลายื่นคำขอยกเลิกสัญญาซื้อขายและคำขอขายไฟฟ้าเดิม รวมถึงการยื่นคำขอขายไฟฟ้าใหม่ ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากแบบ Adder เป็น FiT จนถึงภายใน 31 มีนาคม 2558 อ่านต่อ…

กกพ. เดินหน้าเร่งปฏิรูปการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบ Feed-in Tariff (FiT)

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เร่งดำเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 (ครั้งที่ 147) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ที่ได้เห็นชอบอัตรารับซื้อไฟฟ้า (ตามตารางเอกสารแนบ) จากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FiT อ่านต่อ…

กกพ. เดินสายเข้าพบ 4 องค์กรหลักด้านพลังงาน

กกพ. เดินสายเข้าพบ 4 องค์กรหลักด้านพลังงาน มุ่งแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อเสนอแนะ ร่วมสร้างประโยชน์ และความเป็นธรรมต่อผู้ใช้พลังงาน อ่านต่อ…