กกพ. ทบทวน ร่างหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการก๊าซธรรมชาติ ให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมีความเป็นธรรม

           นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดเผยหลังเป็นประธานเปิดงาน สัมมนาเรื่อง "การรับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาโครงการทบทวนโครงสร้างอัตราค่าบริการก๊าซธรรมชาติ" ว่า ปัจจุบันการกำกับอัตราค่าบริการก๊าซธรรมชาติ ประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติทั้ง 4 ประเภท โดย ใบอนุญาตขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ ใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติและใบอนุญาตค้าปลีกก๊าซธรรมชาติผ่านระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ ยังคงอ้างอิงตามคู่มือการคำนวณราคาก๊าซธรรมชาติ อัตราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2550 ที่จัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และใบอนุญาตประเภทเก็บรักษา และแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ อ้างอิงตามหลักเกณฑ์การคำนวณอัตราค่าบริการการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ ตามมติ กพช. เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน อ่านต่อ…

กกพ. ประกาศผลคัดเลือก FiT Bidding เชื้อเพลิงชีวมวล 3 จังหวัดชายแดนใต้

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยถึงผลการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ Feed-in Tariff (FiT) ระยะที่ 1 ประเภทชีวมวลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอนาทวี) อ่านต่อ…

ครบรอบ 2 ปี กกพ. พร้อมใจ โชว์ผลงานเด่น มุ่งผลักดันผลงานกำกับดูแลกิจการพลังงานไทย สู่ความเป็นเลิศ

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. แถลงผลงานสำคัญในรอบ 2 ปีที่ดำรงตำแหน่ง พร้อมเผยแผนการดำเนินงานการกำกับกิจการพลังงาน มุ่งผลักดันผลงานในด้านการกำกับ อาทิ อัตราค่าบริการ โครงสร้างค่าไฟฟ้า พัฒนามาตรฐานคุณภาพ บริหารจัดการเพื่อความมั่นคง เพิ่มการแข่งขัน สร้างการยอมรับและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน อ่านต่อ…

กกพ. เดินหน้ารับซื้อไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม ย้ำกำกับอย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่งใส เป็นธรรม มุ่งส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนของประเทศ

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เดินหน้าออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าพิเศษจากขยะอุตสาหกรรมในรูปแบบFeed-in Tariff (FiT) เป้าหมายการรับซื้อไม่เกิน 50 เมกะวัตต์ ตอบรับนโยบายภาครัฐที่มุ่งเน้นการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน และเพื่อการปฏิรูปด้านพลังงานของประเทศและช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนายวีระพล อ่านต่อ…

ทะลุเกินเป้ากว่า 16 เท่า FiT Bidding ชีวมวล 3 จังหวัดชายแดนใต้ ยอดรวมข้อเสนอขายไฟสูง 593.50 เมกะวัตต์

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยยอดผู้ยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้าแบบ Feed-in Tariff ด้วยวิธีการคัดเลือกโดยการแข่งขันทางด้านราคา (Competitive Bidding) ระยะที่ 1 ประเภทชีวมวล ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย อ่านต่อ…

BRR ยื่น กกพ. ขอปรับรูปแบบการซื้อขายไฟจาก Adder เป็น FiT ช่วยหนุนรายได้จากกลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลเพิ่ม

‘BRR’ เด้งรับ กกพ. คลอดเกณฑ์รับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลในช่วงเปลี่ยนผ่าน จากระบบ Adder มาเป็น Feed-in-Tariff (FiT) ที่กำหนดราคาซื้อขายไฟฟ้าเพิ่มเป็น 4.54 บาทต่อหน่วย จากระบบ Adder ที่ให้ 3.60 บาทต่อหน่วย เร่งยื่นเรื่องของปรับเกณฑ์รับซื้อไฟฟ้าโรงไฟฟ้าชีวมวลโรงที่ 1 อ่านต่อ…

เฟสแรกฉลุย กกพ. ประกาศเป็นทางการ รายชื่อผู้ผ่าน“โซลาร์ฟาร์ม” คาดช่วยกระตุ้นภาคเศรษฐกิจเกือบ 1.8 หมื่นล้านบาท

"เรกูเลเตอร์" ประกาศรายชื่อสหกรณ์ภาคการเกษตร ที่ผ่านการพิจารณาอย่างเป็นทางการและได้รับสิทธิในการเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย จำนวน67ราย รวม 281.32 เมกะวัตต์ โดยการลงทุนโซลาร์ฟาร์มในครั้งนี้ จะมีเม็ดเงินลงสู่เศรษฐกิจได้เกือบ 1.8 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ อ่านต่อ…

กกพ. ประกาศผล FiT Biddingเชื้อเพลิงชีวภาพ 3 จังหวัดชายแดนใต้

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยถึงผลการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ Feed-in Tariff (FiT) ระยะที่ 1 ประเภทก๊าซชีวภาพในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอนาทวี) ว่า อ่านต่อ…

กกพ. เดินหน้าประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติรอบแรก “โซลาร์ฟาร์ม” เน้นย้ำ หลักเกณฑ์ โปร่งใส ตรวจสอบได้

"เรกูเลเตอร์" ยึด "หลักเกณฑ์" ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติจากหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร เหลือ 167 ราย (เฉพาะสหกรณ์ภาคการเกษตร) รวม 798.62 เมกะวัตต์ พร้อมเดินหน้าจับสลากจากผู้ที่ผ่านคุณสมบัติรอบแรกต่อหน้าสักขีพยานในวันที่ 21 เมษายน นี้ เพื่อให้ได้ผู้ผลิตไฟฟ้าในโครงการ อ่านต่อ…

ข่าวดีของผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย กกพ. ยกระดับการคุ้มครองผู้ใช้ไฟฟ้ากว่า 20 ล้านรายทั่วประเทศ

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) โฆษก กกพ. เปิดเผยว่า ภายใต้ "ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยเรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้า พ.ศ. 2558" กกพ. ได้ยกระดับการคุ้มครองผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย (ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย และประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก) อ่านต่อ…

กกพ. อำนวยความสะดวก เปิดระบบแจ้งยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาต โครงการโซลาร์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop)

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า จากการที่มียกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองร่วม และการผ่อนผันให้ผู้ประกอบกิจการพลังงานที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ประเภทบ้านอยู่อาศัย (Solar PV Rooftop) อ่านต่อ…

กกพ. ประกาศผลผ่านข้อเสนอเทคนิค FiT Bidding3 จังหวัดชายแดนใต้

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยถึงความคืบหน้าการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทก๊าซชีวภาพในแบบ Feed-in Tariff (FiT) ระยะที่ 1 ประเภทก๊าซชีวภาพ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อ่านต่อ…

กกพ.เตือนภัย อย่าเชื่อแก๊งอ้างวิ่งเต้นโควต้าผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษกกกพ.เปิดเผยว่า จากการที่กกพ. ได้สั่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ (กฟผ.) หยุดรับคำร้องและข้อเสนอการขายไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กพลังงานทดแทนแต่ยังมีการแอบอ้างอีกจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดี อ่านต่อ…

กกพ. มั่นใจระบบไฟฟ้าเข้าสู่ภาวะปกติ หลังหยุดซ่อมแหล่งก๊าซยาดานา 25 – 28 ก.พ. แล้วเสร็จ ใช้น้ำมันผลิตไฟฟ้าทดแทนต่ำกว่าแผน ส่งผลกระทบค่าเอฟทีลดลงกว่าที่คาด

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. ได้รายงานผลการหยุดซ่อมก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานา ประเทศเมียนมาร์ซึ่งทำให้การจ่ายก๊าซธรรมชาติลดลงประมาณ 1,100 ล้านลูกบาศก์ฟุต ระหว่างวันที่ 25 28 ก.พ. 59 ได้แล้วเสร็จ อ่านต่อ…

กกพ. มั่นใจก๊าซแหล่งยาดานาหยุดซ่อม 20-23 ก.พ. นี้ ไม่กระทบความมั่นคงระบบไฟฟ้า ส่งผลค่าเอฟทีลดลงกว่าที่คาด

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รายงานถึงการเตรียมความพร้อมรับมือการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยาดานา ประเทศเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านต่อ…

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559

1. โครงสร้างราคาก๊าซ LPG เดือนกุมภาพันธ์ 2559 และการดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการเพื่อเปิดเสรีธุรกิจก๊าซ LPG ในขั้นตอนที่ 2จากการทบทวนราคาซื้อตั้งต้นของก๊าซ LPG ซึ่งปัจจุบันราคาก๊าซ LPG ตลาดโลก (CP) เดือนกุมภาพันธ์ 2559 อยู่ที่ 297 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน 66 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน อ่านต่อ…

กกพ. แจ้งการดำเนินงาน “โซลาร์ฟาร์ม สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร”

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) แจ้ง"โครงการโซลาร์ฟาร์ม สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร" ยังไม่สามารถประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกจับสลาก และประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการได้ ทั้งนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ประกาศแจ้งของ สำนักงาน กกพ. ที่ อ่านต่อ…

เดินหน้า FiT Bidding กกพ. ประเดิมรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจาก VSPP ระยะที่ 1 ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ออกประกาศการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (ไม่รวมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์) ในแบบFeed-in Tariff พ.ศ. 2558 พร้อมหลักเกณฑ์การรับซื้อไฟฟ้าด้วยวิธีการคัดเลือกโดยการแข่งขันทางด้านราคา (Competitive Bidding) โดยระยะที่ 1 อ่านต่อ…

กกพ. ปรับลดค่าเอฟทีงวดเดือน ม.ค. – เม.ย. 59 ลง 1.57 สตางค์ต่อหน่วย ของขวัญปีใหม่ ลดภาระผู้ใช้ไฟฟ้า

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติเห็นชอบให้ปรับลดค่าเอฟทีในงวดเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2559 ลง 1.57 สตางค์ต่อหน่วย ทำให้ค่าเอฟทีในงวดดังกล่าวอยู่ที่ -4.80 สตางค์ต่อหน่วย เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นของขวัญปีใหม่นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน อ่านต่อ…

กกพ. ประกาศเลื่อนจับสลาก “โซลาร์ฟาร์ม” ครั้งที่ 2 เพื่อขยายเวลารับร้องเรียน สร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ประกาศเลื่อนการจับสลากเพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ครั้งที่ 2 ภายหลังประกาศผลรายชื่อโครงการผู้ผ่านคุณสมบัติไป เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558นายวีระพล จิรประดิษฐกุล อ่านต่อ…