ภาพข่าว: สำนักงาน กกพ. ลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมทั้งเยี่ยมชมโครงการชุมชนของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

          เมื่อเร็วๆนี้ นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน( สำนักงาน กกพ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กกพ. ลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมทั้งเยี่ยมชมโครงการชุมชนของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยได้ไปเยี่ยมชมโครงการศูนย์พัฒนาการกีฬากลางท่าสะอ้าน ซึ่งได้รับงบประมาณเพื่อปรับปรุง และก่อสร้างลานกีฬา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่หันมาออกกำลังกาย ตลอดจนสามารถเป็นสถานที่ในจัดการแข่งขันกีฬา หรือจัดกิจกรรมอื่นๆ ของตำบลท่าสะอ้าน นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมโครงการส่งเสริมทางเดินแหล่งเรียนรู้ป่าชายเลน ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ เพื่อให้เกิ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สำนักงาน กกพ. พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชนท้องถิ่นประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน( สำนักงาน กกพ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กกพ. พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชนท้องถิ่นประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สำนักงาน กกพ. พบปะสื่อมวลชนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี

นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน กกพ. พบปะสื่อมวลชนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สำนักงาน กกพ. เยี่ยมชมการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร

นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน กกพ. เยี่ยมชมการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี อ่านต่อ…

สำนักงาน กกพ.จับมือ นิติศาสตร์ มช. เปิดรับฟังความคิดเห็นแผนคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาเพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้พลังงานไฟฟ้า ในหัวข้อสัญญาบริการผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย หวังยกระดับการสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ใช้ไฟฟ้า อ่านต่อ…

กกพ. จับมือ 3 การไฟฟ้า ประเดิมโครงการนำร่อง Thailand Demand Response

กกพ. จับมือ 3 การไฟฟ้า ประเดิมโครงการนำร่อง Thailand Demand Response ทดสอบความพร้อมในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินทางด้านพลังงาน มุ่งลดต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า พร้อมลดภาระผู้ใช้ไฟ อ่านต่อ…

กกพ. ให้ข้อมูลโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า ในการประชุมอนุฯ แผนพลังงาน วุฒิสภา

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 56 ที่ผ่านมาที่ห้องประชุม 2502 อาคารสุขประพฤติ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาและติดตามแผนการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพของประเทศไทย วุฒิสภา อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เยี่ยมชมพื้นที่

เมื่อเร็วๆนี้ นางพัลลภา เรืองรอง กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะประธานอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (แถวที่ 2 คนกลาง) นายพิสิษฐ์ สุนทรีรัตน์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะรองประธานอนุกรรมการประเมินผลฯ อ่านต่อ…

สำนักงาน กกพ. เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ในทางธุรกิจเป็นกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สำนักงาน กกพ. เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ในทางธุรกิจเป็นกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน วันนี้ ถึง 18 พ.ย.2556 อ่านต่อ…

กกพ. และ กฟภ. ร่วมมือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในเขตพื้นที่น้ำท่วม

นายพิสิษฐ์ สุนทรีรัตน์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) หรือเรกูเลเตอร์ เปิดเผยว่า จากปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นกว่า 20 จังหวัด ในขณะนี้พบว่า มีผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยกว่า 8 แสนครัวเรือน หรือประมาณ 2.8 ล้านคน ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งหลายหน่วยงานได้ให้ความช่วยเหลือและมีมาตรการบรรเทาผลกระทบต่างๆ อ่านต่อ…

กกพ.นำสื่อมวลชน ชมบรรยากาศวันแรกของการเปิดรับซื้อไฟฟ้าจาก Solar PV Rooftop ของ 2 การไฟฟ้า

กกพ.นำสื่อมวลชน ชมบรรยากาศวันแรกของการเปิดรับซื้อไฟฟ้าจาก Solar PV Rooftop ของ 2 การไฟฟ้าเผยหลักเกณฑ์การคัดเลือกเน้นความโปร่งใส และเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนย้ำผู้สนใจยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน ถึง 11 ตุลาคม อ่านต่อ…

กกพ.ปรับสถานที่ยื่นแบบขอขายไฟฟ้าจาก Solar PV Roofto

กกพ.ปรับสถานที่ยื่นแบบขอขายไฟฟ้าจาก Solar PV Rooftop ในส่วน กฟน. ประเภทอาคารธุรกิจหรือโรงงาน ขนาด 40 เมกะวัตต์ สามารถยื่นได้ที่ กฟน.สำนักงานใหญ่ เพลินจิต เท่านั้น จากเดิมที่ยื่นได้ 18 เขตติดตั้ง ส่วนประเภทอื่นยังคงเดิม อ่านต่อ…

กกพ. ออกระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

กกพ. ออกระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาพ.ศ.2556จำนวน 200 เมกะวัตต์พร้อมประกาศเชิญชวนผู้สนใจจะผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาตั้งแต่ 23 ก.ย.-11ต.ค.56และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 14 อ่านต่อ…

กกพ. อนุมัติแผนงานประจำปีงบประมาณ 56 ให้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ 43 กองทุน เป็นเงินกว่า 1,100 ล้านบาท จำนวนกว่า 4,300 โครงการ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้เห็นชอบแผนงานประจำปี พ.ศ. 2556 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ที่เสนอแผนงานประจำปีเข้าสู่การพิจารณาของ กกพ. เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าแล้วทั้งสิ้น 43 อ่านต่อ…

กกพ.เชิญแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่างระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากโซล่าร์รูฟท๊อป

กกพ. ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วย การรับซื้อฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา พ.ศ. …. และ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ความคืบหน้าการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต (ที่3 จากขวา) รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชนท้องถิ่นประจำจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ความคืบหน้าการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สำนักงาน กกพ. ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายธีรกุล นิยม เอกอัครราชทูตไทย

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) นำโดย ดร.พัลลภา เรืองรอง กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) (ลำดับที่ 3 จากขวา) และคุณนฤภัทร อมรโฆษิต รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) (ลำดับที่ 4 จากซ้าย) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน กกพ. ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายธีรกุล นิยม อ่านต่อ…

กกพ. เปิดผลการประมูลไอพีพี พิจารณารับซื้อไฟฟ้า จากผู้ชนะการประมูลรวม 5,000 เมกะวัตต์ ด้วยราคาค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่ำที่สุด

ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการจัดหากำลังการผลิตไฟฟ้า หรือ Bid Management Committee (BMC) ได้สรุปผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) สำหรับปี อ่านต่อ…

กกพ. ชี้ ข้อดีของการเชื่อมโยงระบบโครงข่ายพลังงานต่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ

ดร.พัลลภา เรืองรอง กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า ในอนาคตประเทศไทยสามารถสร้างความมั่นคงด้านพลังงานได้มากยิ่งขึ้น หากพิจารณาถึงการสร้างความเชื่อมโยงของระบบโครงข่ายพลังงานในระดับภูมิภาคอาเซียน หรือ ASEAN Power Grid อ่านต่อ…

กกพ.เดินหน้าศึกษาแนวทางกำกับกิจการพลังงานที่ดี

ดร.พัลลภา เรืองรอง กรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดเผยหลังจากการเดินทางไปศึกษาดูงานพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานด้านพลังงาน ณ ประเทศนอร์เวย์ ว่า การวางแผนจัดการพลังงานที่ดีนำมาสู่ความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศนอร์เวย์ ถึงแม้ว่านอร์เวย์จะเป็นประเทศที่ส่งออกน้ำมันเป็นอันดับ 8 ของโลก อ่านต่อ…