กกพ. เห็นชอบการปรับอัตราค่าไฟฟ้าขายปลีกลดลง 1.05 สตางค์/หน่วย เพื่อสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง มุ่งสู่การกำกับกิจการพลังงานด้วยความเป็นธรรม

          คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้เห็นชอบโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทยปี 2558 ที่สะท้อนต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ การลงทุนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รวมถึงการกำกับประสิทธิภาพการดำเนินงานและความต้องการรายได้ของ 3 การไฟฟ้า ตามหลักเกณฑ์การกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ทำให้สามารถลดค่าไฟฟ้าขายปลีกลงได้ 1.05 สตางค์/หน่วย เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป
          นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษกของ กกพ. เปิดเผยถึงเรื่องการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ว่า ภายหลังจากที่ได้เปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน กกพ. ระหว่างวั อ่านต่อ…

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านพลังงานระหว่างประเทศ

วันที่ 1 ตุลาคม 2558 8.30 16.30 น. คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านพลังงานระหว่างประเทศ และการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและความรู้เกี่ยวกับการกำกับกิจการพลังงานของภูมิภาคอาเซียน (International Forum 2015 and Capacity Building) ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลเอกอนันตพร อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กกพ. หรือ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

กกพ. หรือ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่รู้จักกันในนาม เรกูเลเตอร์ เรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านพลังงานระหว่างประเทศ ครั้งที่ 5 โดยการประชุมสัมมนาจะจัดขึ้นโดยเป็นการเสวนาและแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และความคิดเห็น ภายใต้หัวข้อเรื่อง "Regional Energy Alliance: อ่านต่อ…

กกพ. เชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็น รอบที่ 2 หลักเกณฑ์ FiT Bidding ตอกย้ำความโปร่งใส เป็นธรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ตอกย้ำความโปร่งใส เป็นธรรม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โดยเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นรอบที่ 2 เกี่ยวกับ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก อ่านต่อ…

ภาพข่าว: คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเยี่ยมโรงไฟฟ้าหงสา

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) นำโดย นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย ประธานกรรมการฯ ได้เข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้าการก่อสร้าง และการทดลองเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าของโครงการไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ณ เมืองหงสา แขวงไซยะบูลี สปป.ลาว อ่านต่อ…

กกพ. เผยยอดสมัครลดใช้ไฟฟ้าประสบความสำเร็จเกินเป้า

กกพ. เผยยอดผู้เข้าร่วมโครงการลดการใช้ไฟฟ้าในโครงการ Demand Response ครั้งที่ 1/2558 สูงสุดประมาณ 660 เมกะวัตต์ ประสบความสำเร็จเกินเป้า มั่นใจช่วงเมษายนปีนี้ ปริมาณไฟฟ้าเพียงพอ วอนประชาชนคนไทยร่วมมือลดใช้ไฟฟ้าในช่วงพีคของทุกปี
นายวีระพล อ่านต่อ…

ปตท. นำส่ง ข้อกำหนดการเปิดให้ใช้ระบบส่งก๊าซฯ แก่บุคคลที่สาม ให้ กกพ. แล้ว พร้อมยืนยันนโยบายสนับสนุนการดำเนินธุรกิจเสรีและโปร่งใส

นายชาครีย์ บูรณกานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)เปิดเผยว่า ขณะนี้ ปตท. ได้จัดทำ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติบนบกแก่บุคคลที่สามของ บริษัท ปตท.จำกัด อ่านต่อ…

กกพ. ขยายกรอบเวลายื่นคำขอยกเลิกสัญญาซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน แบบ Adder เป็น FiT จนถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ขยายเวลายื่นคำขอยกเลิกสัญญาซื้อขายและคำขอขายไฟฟ้าเดิม รวมถึงการยื่นคำขอขายไฟฟ้าใหม่ ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากแบบ Adder เป็น FiT จนถึงภายใน 31 มีนาคม 2558 อ่านต่อ…

กกพ. เดินหน้าเร่งปฏิรูปการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบ Feed-in Tariff (FiT)

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เร่งดำเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 (ครั้งที่ 147) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ที่ได้เห็นชอบอัตรารับซื้อไฟฟ้า (ตามตารางเอกสารแนบ) จากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FiT อ่านต่อ…

กกพ. เดินสายเข้าพบ 4 องค์กรหลักด้านพลังงาน

กกพ. เดินสายเข้าพบ 4 องค์กรหลักด้านพลังงาน มุ่งแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อเสนอแนะ ร่วมสร้างประโยชน์ และความเป็นธรรมต่อผู้ใช้พลังงาน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กกพ. ร่วมมือกับกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ

กกพ. ร่วมมือกับกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์และระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ (โซล่าร์) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เปิดงาน

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) โดยฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าได้จัดงานนิทรรศการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 3 ปี แห่งการเรียนรู้ ก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า อ่านต่อ…

กกพ. อนุมัติใบอนุญาตโรงงานผลิตไฟฟ้า แล้วกว่า 500 ราย พร้อมเร่งอนุมัติส่วนที่ได้รับเรื่องจาก กรอ. มั่นใจออกใบอนุญาตได้ตามกรอบเวลา

นายกวิน ทังสุพานิช เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ชี้แจงถึงความคืบหน้าการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) ว่า หลังจากที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้ยกเลิกคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาอนุญาตโรงงานบางประเภทที่มีผลกระทบคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม อ่านต่อ…

กกพ. มีมติสร้างความเป็นธรรมให้ผู้บริโภคด้านพลังงาน ให้ กฟน. และ กฟภ. คืนดอกผลจากเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า

นายพิสิษฐ์ สุนทรีรัตน์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดเผยถึง มติของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย คือ กฟน. และ กฟภ. คืนเงินที่เป็นดอกผลจากค่ามัดจำมิเตอร์ไฟฟ้าให้แก่ประชาชนประเภท 1 คือ บ้านอยู่อาศัย และประเภท 2 คือ อ่านต่อ…

การประชุมสัมมนาเรื่อง “แนวทางการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(3)”

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เป็นประธานในการประชุมสัมมนาเรื่อง แนวทางการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(3) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจ อ่านต่อ…

สำนักงาน กกพ. เปิดรับสมัคร คพข. แทนชุดเก่าที่จะหมดวาระ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดรับสมัครคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) แทนชุดเดิมที่จะหมดวาระในเดือนกรกฎาคม 2557 หวังเป็นกลไกในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานทั่วประเทศ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปีบัญชี 2557 ระหว่าง นางพัลลภา เรืองรอง กรรมการกำกับกิจการพลังงาน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สำนักงาน กกพ. ลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมทั้งเยี่ยมชมโครงการชุมชนของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อเร็วๆนี้ นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน( สำนักงาน กกพ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กกพ. ลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมทั้งเยี่ยมชมโครงการชุมชนของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าบางปะกง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สำนักงาน กกพ. พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชนท้องถิ่นประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน( สำนักงาน กกพ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กกพ. พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชนท้องถิ่นประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สำนักงาน กกพ. พบปะสื่อมวลชนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี

นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน กกพ. พบปะสื่อมวลชนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี อ่านต่อ…