กกพ. เดินหน้าเร่งปฏิรูปการรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนแบบ Feed-in Tariff (FiT)

          คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เร่งดำเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 (ครั้งที่ 147) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ที่ได้เห็นชอบอัตรารับซื้อไฟฟ้า (ตามตารางเอกสารแนบ) จากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FiT (ไม่รวมพลังงานแสงอาทิตย์) โดยให้ กกพ. ประกาศหยุดรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Adder และออกระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FiT ด้วยวิธีแข่งขันด้านราคา (Competitive Bidding)
          นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษก กกพ. ได้กล่าวว่า หลังจากได้มีมติ กพช. ในเรื่องนี้แล้ว กกพ. ได้แจ้งให้การไฟฟ้าทั้งสามหยุดรับคำร้องขอขายไฟฟ้าในรูปแบบ Adder โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2557 และ อ่านต่อ…

กกพ. เดินสายเข้าพบ 4 องค์กรหลักด้านพลังงาน

กกพ. เดินสายเข้าพบ 4 องค์กรหลักด้านพลังงาน มุ่งแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อเสนอแนะ ร่วมสร้างประโยชน์ และความเป็นธรรมต่อผู้ใช้พลังงาน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กกพ. ร่วมมือกับกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ

กกพ. ร่วมมือกับกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์และระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ (โซล่าร์) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เปิดงาน

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) โดยฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้าได้จัดงานนิทรรศการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า 3 ปี แห่งการเรียนรู้ ก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า อ่านต่อ…

กกพ. อนุมัติใบอนุญาตโรงงานผลิตไฟฟ้า แล้วกว่า 500 ราย พร้อมเร่งอนุมัติส่วนที่ได้รับเรื่องจาก กรอ. มั่นใจออกใบอนุญาตได้ตามกรอบเวลา

นายกวิน ทังสุพานิช เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ชี้แจงถึงความคืบหน้าการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) ว่า หลังจากที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้ยกเลิกคณะกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาอนุญาตโรงงานบางประเภทที่มีผลกระทบคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม อ่านต่อ…

กกพ. มีมติสร้างความเป็นธรรมให้ผู้บริโภคด้านพลังงาน ให้ กฟน. และ กฟภ. คืนดอกผลจากเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า

นายพิสิษฐ์ สุนทรีรัตน์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดเผยถึง มติของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่าย คือ กฟน. และ กฟภ. คืนเงินที่เป็นดอกผลจากค่ามัดจำมิเตอร์ไฟฟ้าให้แก่ประชาชนประเภท 1 คือ บ้านอยู่อาศัย และประเภท 2 คือ อ่านต่อ…

การประชุมสัมมนาเรื่อง “แนวทางการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(3)”

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ดิเรก ลาวัณย์ศิริ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เป็นประธานในการประชุมสัมมนาเรื่อง แนวทางการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการตามมาตรา 97(3) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจ อ่านต่อ…

สำนักงาน กกพ. เปิดรับสมัคร คพข. แทนชุดเก่าที่จะหมดวาระ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดรับสมัครคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) แทนชุดเดิมที่จะหมดวาระในเดือนกรกฎาคม 2557 หวังเป็นกลไกในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานทั่วประเทศ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประจำปีบัญชี 2557 ระหว่าง นางพัลลภา เรืองรอง กรรมการกำกับกิจการพลังงาน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สำนักงาน กกพ. ลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมทั้งเยี่ยมชมโครงการชุมชนของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อเร็วๆนี้ นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน( สำนักงาน กกพ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กกพ. ลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมทั้งเยี่ยมชมโครงการชุมชนของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าบางปะกง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สำนักงาน กกพ. พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชนท้องถิ่นประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน( สำนักงาน กกพ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กกพ. พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสื่อมวลชนท้องถิ่นประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สำนักงาน กกพ. พบปะสื่อมวลชนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี

นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน กกพ. พบปะสื่อมวลชนท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สำนักงาน กกพ. เยี่ยมชมการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร

นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน กกพ. เยี่ยมชมการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี อ่านต่อ…

สำนักงาน กกพ.จับมือ นิติศาสตร์ มช. เปิดรับฟังความคิดเห็นแผนคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาเพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้พลังงานไฟฟ้า ในหัวข้อสัญญาบริการผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย หวังยกระดับการสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ใช้ไฟฟ้า อ่านต่อ…

กกพ. จับมือ 3 การไฟฟ้า ประเดิมโครงการนำร่อง Thailand Demand Response

กกพ. จับมือ 3 การไฟฟ้า ประเดิมโครงการนำร่อง Thailand Demand Response ทดสอบความพร้อมในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินทางด้านพลังงาน มุ่งลดต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า พร้อมลดภาระผู้ใช้ไฟ อ่านต่อ…

กกพ. ให้ข้อมูลโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า ในการประชุมอนุฯ แผนพลังงาน วุฒิสภา

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 56 ที่ผ่านมาที่ห้องประชุม 2502 อาคารสุขประพฤติ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาและติดตามแผนการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพของประเทศไทย วุฒิสภา อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เยี่ยมชมพื้นที่

เมื่อเร็วๆนี้ นางพัลลภา เรืองรอง กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะประธานอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (แถวที่ 2 คนกลาง) นายพิสิษฐ์ สุนทรีรัตน์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะรองประธานอนุกรรมการประเมินผลฯ อ่านต่อ…

สำนักงาน กกพ. เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ในทางธุรกิจเป็นกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สำนักงาน กกพ. เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ในทางธุรกิจเป็นกรรมการสรรหากรรมการกำกับกิจการพลังงาน วันนี้ ถึง 18 พ.ย.2556 อ่านต่อ…

กกพ. และ กฟภ. ร่วมมือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในเขตพื้นที่น้ำท่วม

นายพิสิษฐ์ สุนทรีรัตน์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) หรือเรกูเลเตอร์ เปิดเผยว่า จากปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นกว่า 20 จังหวัด ในขณะนี้พบว่า มีผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยกว่า 8 แสนครัวเรือน หรือประมาณ 2.8 ล้านคน ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งหลายหน่วยงานได้ให้ความช่วยเหลือและมีมาตรการบรรเทาผลกระทบต่างๆ อ่านต่อ…

กกพ.นำสื่อมวลชน ชมบรรยากาศวันแรกของการเปิดรับซื้อไฟฟ้าจาก Solar PV Rooftop ของ 2 การไฟฟ้า

กกพ.นำสื่อมวลชน ชมบรรยากาศวันแรกของการเปิดรับซื้อไฟฟ้าจาก Solar PV Rooftop ของ 2 การไฟฟ้าเผยหลักเกณฑ์การคัดเลือกเน้นความโปร่งใส และเป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนย้ำผู้สนใจยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน ถึง 11 ตุลาคม อ่านต่อ…