ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มบริการใหม่ TSD Investor Portal บริการเช็คข้อมูลการถือหุ้นทางอินเทอร์เน็ต ให้สามารถค้นหา ตรวจสอบข้อมูล และจัดพิมพ์เอกสารต่างๆ ได้ด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งควบคุมด้วยระบบงานที่มีความปลอดภัย พร้อมเปิดรับสมัครใช้บริการ 29 ต.ค. นี้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่เว็บไซต์ www.tsd.co.th  พร้อมพบบริการสำหรับผู้ถือหุ้นแบบครบวงจรในงาน SET in the City 2009 12-15 พ.ย. นี้
          นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย รองผู้จัดการ สายงานการตลาดและงานบริการหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ด้วยเป้าหมายของงานบริการหลังการซื้อขายที่มุ่งเน้นการให้บริการที่เป็นเลิศกับลูกค้าและผู้ถือหุ้น จึงได้พัฒนาการให้บริการข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นทางอินเทอร์เน็ต หรือ  TSD Investor Portal ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการค้นหา ตรวจสอบ และจัดพิมพ์เอกสารต่างๆ ของผู้ถือหุ้นทางอินเทอร์เน็ตได้ด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง เพิ่มความสะดวก สบาย ประหยัดเวลา และสามารถตอบสนองต่อวิถีชีวิตการลงทุนของผู้ถือหุ้นในยุคปัจจุบัน พร้อมเปิดรับสมัครตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2552 ทาง www.tsd.co.th โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ
          “TSD Investor Portal เป็นการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งจะทำให้สามารถขยายบริการให้ครอบคลุมผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่ปัจจุบันมีอยู่ 7.2 แสนรายได้โดยสะดวก จากเดิมที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส TSD Call Center และอีเมล มีการให้บริการเฉลี่ย 10,000 รายการต่อเดือน จึงมั่นใจว่าบริการใหม่นี้ จะสนองความต้องการของผู้ถือหุ้นในปัจจุบันที่ใส่ใจและติดตามสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากการลงทุนในหลักทรัพย์มากขึ้น” นางสาวโสภาวดีกล่าว
          สำหรับบริการที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับผ่าน TSD Investor Portal ได้แก่ การค้นหา ตรวจสอบเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับการถือหุ้น ตรวจสอบข้อมูลเอกสารที่ส่งไม่ถึงผู้ถือหุ้นและมีการตีคืนกลับมายัง TSD เช่น ใบหุ้น เช็คเงินปันผล เพื่อติดต่อขอรับคืน และที่สำคัญผู้ถือหุ้นยังได้รับความสะดวกจากการเรียกพิมพ์ข้อมูลที่สำคัญด้วยตนเอง คือ ข้อมูลหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย แสดงข้อมูลภาษี 3 ปีย้อนหลังนับจากปีปัจจุบัน เพื่อยื่นเครดิตภาษีต่อกรมสรรพากรได้รวดเร็วและทันเวลา และข้อมูลรายงานการถือหลักทรัพย์  รายงานเคลื่อนไหวและยอดบัญชีคงเหลือ (Statement) ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account Statement) ที่ฝากไว้กับ TSD เป็นต้น
          นอกจากการสมัครใช้บริการ TSD Investor Portal ผ่านระบบออนไลน์ที่ www.tsd.co.th แล้ว ยังสมัครด้วยตนเองได้ที่บูธตลาดหลักทรัพย์ฯ ในงานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี SET in the City กรุงเทพมหานคร 2009 12-15 พฤศจิกายนนี้ ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน พร้อมพบบริการผู้ถือหุ้นต่าง ๆ อาทิ บริการ e-Dividend บริการแก้ไขข้อมูลผู้ถือหุ้น และลุ้นรับของที่ระลึกสำหรับผู้ถือหุ้นที่สมัครใช้บริการภายในงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. TSD Call Center 0-2229- 8888
 
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. S-E-T Call Center 0-2229-2222
          สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร ลดาวัลย์ กันทวงศ์ โทร. 0-2229 – 2036 / กนกวรรณ เข็มมาลัย
          โทร. 0-2229 – 2048/ วรรษมน  เสาวคนธ์เสถียร โทร. 0-2229-2797

          ข้อมูลเกี่ยวกับ TSD :
          บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) บริษัทในเครือตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้บริการต่อเนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้แก่ รับฝากหลักทรัพย์ ชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ งานนายทะเบียนหลักทรัพย์ และนายทะเบียนกองทุน ซึ่งเป็นศูนย์รวมข้อมูลหลักทรัพย์ ข้อมูลผู้ถือหุ้นและผู้ถือหน่วยด้วยระบบการรักษาข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และระบบบริหารข้อมูลสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่มีประสิทธิภาพ โดยล่าสุด ให้บริการนายทะเบียนหลักทรัพย์ 767 หลักทรัพย์ บริการนายทะเบียนกองทุน 243 กองทุนของ 14 บริษัทจัดการกองทุน และการให้บริการโดยตรงกับผู้ถือหุ้นทั้งในและต่างประเทศที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล รวม 7.6 แสนราย สมาชิกนายจ้าง 2,500 ราย สมาชิกผู้ถือหน่วย 6 แสนราย ผ่านช่องทางต่างๆ ครอบคลุมทั้งอินเทอร์เน็ต เคาน์เตอร์เซอร์วิส TSD Call Center และอีเมล